Скъпо Мое дете

Обяснителна бележка

Това е книга написана от сърцето на Небесния Баща към сърцата на Неговите деца. Очевидно това не е писанието, нито е предназначена да застане до Словото на Бог по значимост.

Пророчеството е една от дарбите на Святия Дух: Бог говори в сърцата на Своите хора. Така че тази книга е форма на пророчество, и аз вярвам, че мнозина ще преживеят Бог да говори на техните сърца относно въпроси, които са с дълбока и неотложна важност за тях.

За да напиша тази книга, Господ ме покани да се оттегля за няколко дни за да слушам това, което е в Неговото сърце. Преживяването от това ме промени като човек в много отношения. Аз имам ясно разбиране за това кой е Бог и за природата на Неговата любов към всяко едно от  Неговите деца. Това е отразено в текста на тази книга, и аз вярвам, че вие ще получите по-голямо откровение за Божията любов към вас докато я четете.

Бог искаше да отвори Своето сърце към мен за Себе Си, разкривайки ми различни аспекти от Своята природа - не само Неговата любов, благодат и милост, но също и Неговия гняв, справедливост и осъждение.

Господ ме помоли да напиша тази книга във време когато не бях предвиждал да пиша в моето запълнено разписание. Но въздействието от това, което Той каза направи тази задача радост, а не товар. Считам го за голяма привилегия, че бях призован от Господа да прекарам това време с Него и да бъда Негов "мундщук" написвайки тази книга. Той силно ме насърчи във вяра и любов чрез това, което каза.

Формата на книгата е проста: Бог говори на "Моето скъпо дете." Това дете е вярващия в Господ Исус Христос, който е в лично взаимоотношение с Него, и по този начин и с Татко. Моята молитва е да чуете Неговия глас в тези страници и в резултат на това да се срещнете лично с вашия Небесен Баща.

Тази книга е много удобна да се използва във вашето ежедневно време с Господа. Тя също може да бъде използвана в молитвена група. В друг случай, можете да намерите за добре да четете текста на глас. Езикът е замислен да бъде запазен в разговорен стил.

Прекарал съм време да слушам от Него всеки ден за повече от 25 години. Павел ни предупреждава, че нашето пророчество е несъвършено, и аз съм направил най-доброто, което мога за да сведа човешкия елемент до минимум. Разбира се не е възможно да се елиминира това напълно, защото в пророчеството Бог говори чрез несъвършен канал. Но нищо няма да бъде спечелено, ако се опитам да поставя собствените си идеи или мнения в Неговите уста!

Включено е приложение на писания отнасящи се към всяка секция за вашето изучаване. Това е само малък подбор на писания, които могат да бъдат цитирани.

Моля ви приемете тази книга като прибавка към вашия духовен живот от брат християнин, който е търсил да чуе Татко честно и предава това, което е в Неговото сърце. Нека да се наслаждавате вечно в Неговата любов.

Нека вашите корени да отидат дълбоко в почвата на чудесната Божия любов; и нека да бъдете способни да чувствате и да разбирате, както трябва да бъде с всички Божии деца, колко дълга, колко широка, колко дълбока и колко висока е наистина Неговата любов; и да преживеете тази любов за себе си, която е толкова велика, че вие никога не можете да видите края й или напълно да я познаете или разберете (Ефесяни3:17-19, Живата Библия).

Колин Ъркуарт

1. Аз имам личност

Скъпо мое дете, Аз сътворих небето и земята. Мнозина се чудят как творението е дошло в съществувание. За Мен това беше просто нещо. Аз говорих. Това е всичко, което трябваше да направя. Каквото и да изговоря идва в съществувание; то се случва. Можеш ли да си представиш творческата сила и енергия на Моите думи?

Все пак Аз не съм човек; Аз съм Дух. Хората мислят за духовните сили като сили, които нямат личност, като вятърът. Аз съм всемогъщ, мощен Дух, който има личност.

Моята сила е използвана единствено по отношение на Моя характер. Аз съм любов и Аз имам силата да създавам. Постави двете неща заедно, и ще видиш, че Аз създавам в любов. Ти трябва да разбереш, че няма други творчески сили. Аз съм единственият Творец. Това е друг начин да се каже, че Аз съм единственият Бог. Хората винаги се опитват да си представят на какво приличам и имат всякакви видове погрешни идеи. Те са създали богове според собственото си разбиране. Несъмнено това е фалшиво и показва колко важно е да Ме познаваш, единствения истински Бог.

През вековете Аз съм говорил на мъже и жени за да им покажа какъв съм наистина, и това е причината поради която ти говоря сега.

Тази земя  е само много малко част от това, което съм направил. Но Аз обичам тази планета и всичко, което съм направил да живее по нея, включително и теб. В началото нямаше живот на земята, така че Аз започнах да внасям форма и ред. Ако погледнеш творението, ти ще видиш колко е подредено, колко внимателно съм планувал и направил нещата.

Не искам да се спирам подробно в детайлите за растенията и животните защото искам да се съсредоточа върху теб. Да, Аз те направих. Ти си само един от милиони, зная. Въпреки това понеже съм създал всичко в любов, Аз те създадох в любов. Ти може и да не разбираш какво означава това, но ще разбереш.

Словото, което излиза от Моите уста има личност. Това слово може да отрази всичко, което съм. То отразява Моята любов, Моя живот, Моята радост, Моята сила, Моята воля - всичко относно Мен. Няма нищо относно Мен, което да не може да бъде отразено чрез Моето слово.

Защо това е толкова важно за теб да го разбереш? Защото дойде ден когато личността на Моето слово взе човешка форма. Това слово, Моето творческо слово, стана човек и живя сред другите хора.

Знаеш ли какво означава това? Това означава, че въпреки че Аз създадох цялата вселена, Аз реших да стана човек за кратък период от време. Аз имах много добри причини да направя това, както ще видиш.

През това време, Аз не престанах да бъда Бог. Не, никога няма да има време когато Аз да не съществувам. Аз продължих в пълната индивидуалност на Моя духовен живот и сила; но словото чрез което творих стана човек за да може всеки да чуе Моя глас ясно. Да, Аз желая да говоря на всеки, да покажа на мъжете и жените какъв съм в действителност. Аз желая те да разберат защо съм ги създал, какво в техния живот Ме радва и какво Ме наскърбява.

Тези, които Ме радват са наистина щастливи. Но тези, които не Ме зачитат не могат да преживеят истинско задоволяване в техния живот. Те стават разочаровани и уплашени.

2. В Моя образ

Скъпо мое дете, Аз съм те направил според Моя образ. Това не означава, че ти си точно като Мен, но ти си предназначен да отразяваш Моя характер и личност. Всичко, което съм Аз искам да го видя отразено в теб. Аз гледам на теб като истинската майсторска работа на Моята творческа способност.

Аз създадох планините, реките, моретата и дърветата, животните, птиците и рибите. Но не съм направил нищо друго като теб. Виж, всички други аспекти на Моето творение могат да Ми дадат слава като бъдат това, което са. Обаче, Аз мога да бъда прославен чрез теб по много особен начин.

Животните не могат да имат любящо, спонтанно, пълно с радост взаимоотношение с Мен както ти можеш.

3. Никаква случайност

Аз те създадох в любов, за любов. Не е ли добро това? Моето истинско очакване е, че ти ще познаваш Моята любов, ще бъдеш пълен с Моята любов, ще отразяваш Моята любов, ще връщаш Моята любов, ще даваш Моята любов на други и ще се наслаждаваш на Моята любов. Цялата Ми цел за теб е съсредоточена около любов. Винаги помни това.

Когато творих нямаше никакъв ред на земята. Аз се наслаждавах да внасям ред от хаоса и да виждам всичко да се подрежда както си го представях в ума. Когато погледнеш творението около теб, ти можеш да видиш колко изобретателен съм бил. Аз съм направил ред във всичко от снежинката до листа, от крайниците на едно животно до твоя мозък, сърце и всяка друга част от твоето тяло. Никой човек не може да измисли или да си представи такава схема на творение, да не говорим да го произведе.

Аз се смея на тези, които казват, че това е случайност. Случайностите завършват в хаос, объркване и бедствие. Никоя случайност не завършва в толкова чудесно плануван и замислен ред. Обмисленото действие на Моята роля беше в началото на всичко.

Така че, дете мое, ти не си случайност. Ти си част от Моя работен план. Понякога ти си мислиш, че ако не е за мъжът и жената да правят любов, ти не би съществувал. Но кой направи този мъж и тази жена? Кой ги направи способни да имат сексуално взаимоотношение? Кой е надзиравал твоето раждане?

Когато беше малко бебе ти не можеше да мислиш, да разбираш и да вярваш както можеш сега. Но Аз съм те наблюдавал и Аз довеждам до изпълнение Моя план в твоя живот.

Аз съм най-превъзходния изобретател, нали? Дори когато нещата изглеждат да отиват накриво, Аз мога да работя в ситуацията. Аз мога да обърна всичко в добро за Моите цели.

4. Създаден в любов

Скъпо мое дете, Аз съм твоя Всемогъщ Бог, и Аз съм твоя Баща.Аз те обичам.. Знам, че твоето разбиране за думи като “Баща” и “любов” са оцветени от твоето преживяване. Но Моето сърце не е като това на никой човешки баща. Моята любов превъзхожда всичко друго. Ти не можеш да съдиш за Моята любов според човешките стандарти, без значение колко е добро твоето преживяване на любов.

Виж, дете мое, преди да беше създаден света, Аз те познавах. Разбирам, че това е невъзможно за теб да го разбереш напълно. Но Аз не живея в ограниченията на времето; Аз съм вечен. Аз мога да виждам началото и края на всичко в даден момент.

Така че, преди дори да се родиш, Аз те познавах. От момента на твоето зачатие Аз те наблюдавам. Виждал съм твоите конфликти, смутове и травми. Познавам страховете ти, греховете ти, твоята недостатъчност и несигурност. Ти често си се чудил защо съм те направил такъв, ако наистина те обичам. Но Аз не съм те направил такъв. Аз те направих да бъдеш като Мен.

Аз знаех, че ще те доведа до този момент когато да мога да ти говоря сърце със сърце. Искам да ти обясня Моята любов по такъв начин, че да можеш да преживееш тази любов и да бъдеш свободен от всичко, което прави трудно, и дори невъзможно, да отразяваш Моята любов в твоя живот.

Когато изгубиш поглед за Моята любов към теб, възникват истински проблеми. Тъжно е, но някои от Моите деца изгубват поглед за съсредоточаването на Моята любов, и стават с наранени сърца. Аз искам да се наслаждаваш на твоето взаимоотношение с Мен, дете мое. Тогава ти винаги ще ме почиташ като твоя Създател, Святият, който е Всемогъщ.

Понеже те създадох в любов, Аз трябваше да ти дам свободна воля. Това означава, че ти можеш да мразиш както и да обичаш, да бъдеш себичен и горд, ако искаш. Всеки беше създаден със способността да избира какво да прави и как да постъпва.

Ти не си изключение. Понеже имаш свободна воля, ти имаш способността да отговаряш на Моята любов. Мнозина избират да не правят това, но това не Ме спира да ги обичам и да копнея за тях да са освободени от нещата, които отричат Моята любов. Бих желал всеки да познава и да се наслаждава на Моята любов и да изразяват това в своите взаимоотношения.

Дете мое, това е, което искам за теб.

5. Моя план за теб

Преди да започне творението, Аз реших да имам хора като теб, които да бъдат Мои деца, и да отговарят на Моята любов. От хаоса и объркването в техния живот Аз реших да донеса Моя божествен ред за да ги подготвя и екипирам за небето. Това не е малка задача. В началото всички се бунтуваха. Те грешаха и се отсякоха от Моята любов. Аз изпратих Сина Си за да ги възстанови във взаимоотношение с Мен. Веднага когато те дадат своя живот на Исус, Моя божествен ред за техния живот е установен. Моя Святи Дух работи във всяко едно от Моите деца за да доведе Моя план до изпълнение.

И така, скъпо мое дете, това е, което се случва в твоя живот. Ти ще бъдеш трансформиран в Моя образ, променен от една степен на слава в друга. Един ден ще Ме видиш лице в лице. Тогава ти ще бъдеш като Мен, и ще царуваш вечно с Мен в слава. Аз очаквам това толкова много. Искам да очакваш това време, дете мое. Моля те съдействай Ми във всичко, което трябва да направя в подготовката ти за това.

Ти ще споделиш Моята тъга за всички онези, които не са съсредоточени върху Моята цел за тяхното създаване. Те желаят да начертават собствения си път през живота. Тъжно е, но ако те желаят да се справят без Мен сега, те ще трябва да се справят без Мен за вечността. Ако те гледат към собствените си дела за спасение, делата им ще трябва да ги спасят. Това е невъзможно, нали? Никой не може да познае славата на Моето небе чрез собствените си дела.

6. Моя път на спасение

Аз не бях изненадан когато човека съгреши. Аз вече бях планувал какво да направя когато това се случи.

Някои хора говорят сякаш съм бил изненадан и е трябвало да променя стратегията Си за да върна хората обратно в курса. Колко грешат. Те не разбират, че Аз живея във вечността и мога да видя края от началото. Аз знаех много добре какво щеше да се случи.

Както всеки друг, ти изпадна от Моята слава и от това, което Аз желаех за теб. Ти беше горд и себичен, желаещ своя си път.

И така, скъпо мое дете, Аз планувах Исус да вземе целият твой грях, неуспех, страх и недостатъчност на кръста. Аз Го изпратих за да понесе твоето наказание така че да нямам причина да ти се гневя. Неговата кръв и твоята вяра те спасяват от Моя гняв. Той умря за теб, така че ти да можеш да имаш нов живот, и да станеш ново създание. Аз трябваше да те освободя от твоята духовна тъмнина и да те направя дете на светлината. Единствения начин някой да Ме познае е чрез Исус. Това е причината, поради която ти трябва да поставиш вярата си в Него, и във всичко, което той е направил за теб.

Скъпо мое дете, толкова съм доволен, че ти направи това. Сега ти и Аз можем да имаме велик живот заедно.

7. Аз се грижа за теб

Аз не те създадох за да страдаш в ръцете на други, въпреки че знаех, че това ще бъде неизбежно. Моя Син, Исус, беше подложен на опозиция, отхвърляне, поругаване и омраза. Аз позволих това защото те обичам толкова много.

Виж, скъпо мое дете, Аз исках да те освободя от последствията на греха, провала и страха. Аз исках да бъдеш способен да приемеш Моя живот, живот толкова реален и пълен, че да можеш да си позволиш да обичаш и да бъдеш обичан без страх от нараняване или отхвърляне.

Исус трябваше да бъде уязвим по същия начин като теб за да направи това възможно. Когато те наблюдавах и виждах раните, които бяха натрупани, Аз копнеех да те заведа близо до Исус. Защото ако си близо до Него, ти си близо до Мен.

Така че не мисли, че не съм се интересувал от твоите нужди. Аз съм те чакал да Ми дадеш времето и възможността да те освободя от нещата, които са причинили срама и преживяната болка.

Аз съм ти говорил в любов много пъти. Често ти си изблъсквал далеч това, което съм ти казвал. Аз съм ти говорил чрез други, но ти отказваше да слушаш. Така че сега Се радвам, че седиш в Моите нозе и Ми позволяваш  да ти дам разбиране за Моята любов. Аз желая да говоря от Моето сърце на твоето сърце.

8. Ти си спасен

Скъпо мое дете, Аз съм спасявал убийци, проститутки, наркомани, алкохолици и криминално проявени. Не мислиш ли, че мога да спася и теб? Спасявал съм хора от комунизма, индуизма, будизма и много други “изми.” Не мислиш ли, че мога да спася и теб?

Защо винаги мислиш, че ти си трудният? Защо мислиш, че ще бъде по-трудно за теб да приемеш от Мен отколкото за някой друг? Защо даваш впечатление, че Христос е умрял за всеки друг освен за теб? Това не изглежда да има смисъл. Ти внушаваш, че Аз имам един закон за всички, и различен за теб. Аз позволявам да бъдат благословени, изцелени и спасени другите, но не и ти.

Ти продължаваш да казваш на себе си, че няма нищо специално относно теб. Въпреки това ти третираш себе си като специален случай, сякаш си единствения на когото не мога да простя, изцеля, спася или освободя.

Аз мисля, че е време да се покаеш от своята гордост, нали? Ти мислиш, че такива отношения са плодът от това да бъдеш смирен; но те не са. Ти казваш, че знаеш по-добре от Мен! Аз знам повече за този бизнес на спасение отколкото теб! Ако изповядаш греховете си, Аз съм верен и праведен да ти простя и да те очистя от всяка неправедност.

Вярвай на това, което казвам. Аз съм верен и праведен. Аз съм ти простил и съм те очистил от всяка неправда.

Приеми, че си спасен защото си Ме помолил да ти простя и ти си поставил вярата си в Исус. Ти си приет от Мен.

Започни да гледаш на себе си както Аз те виждам, вместо да Ми казваш, че не си това, което трябва да бъдеш. Ти дори предлагаш, че не мога да направя за теб това, което вече съм направил. Много е разочароващо да бъда твой Баща, ако ти не вярваш в Моята любов, и поставяш под въпрос Моята доброта и щедрост към теб!

9. Позволи Ми да те обичам

Аз винаги ще ти говоря с човешки термини, които можеш да разбираш. Искам да те доведа близо до Мене, дете мое. Като твой Баща, искам да те държа в ръцете Си. Аз не искам да ти Се насилвам. Имало е времена когато съм искал да те обгърна с любовта Си, но ти си Ме отблъсквал. Така че Аз трябваше да бъда търпелив, чакайки за времето когато ще бъдеш подготвен да отвориш себе си за Мен, когато ще дръзнеш да Ми се довериш достатъчно за да Ми позволи да те обичам.

Когато приемеш Моята любов, ти познаваш Моят мир. Тогава ти започваш да преживяваш радостта от това да бъдеш обичан от Мен. Вместо да се чувстваш уязвим, ти имаш нова сигурност.

Ти си се страхувал какво ще мислят хората, ако узнаят, че Ме обичаш. Няма смисъл от тези грижи. Твоята нужда от Моята любов е много по-важна от реакциите на другите хора, ще се съгласиш ли?

Ти също си бил бавен да повярваш реалността на Моята любов към теб. Много от твоите страхове са били резултат от твоите съмнения.

Довери Ми се. Аз искам да те науча как да си почиваш в Моята любов без да си мислиш, че трябва да направиш нещо за да я заслужиш. Това не ти изглежда справедливо, нали? Но ти не можеш да заслужиш Моята любов, и не трябва да се опитваш; Аз вече те обичам.

Така че наслаждавай се на Моята любов. Понеже Аз те обичам, Аз ти се наслаждавам. Защо намираш за трудно да вярваш това? Аз искам да Ми се наслаждаващ. Аз искам да познаваш времената когато можеш да си почиваш в Моята любов и да Ми се наслаждаваш.

На теб това ти изглежда като себично задоволяване; но все пак това е най-голямата нужда в твоя живот. Не виждаш ли, че колкото повече си позволяваш да си почиваш в Моята любов, толкова повече можеш да даваш любовта Ми на другите? Често любовта, която ти е била давана от другите е била отчаяна, не успокояваща, уповаваща любов.

Ти не трябва да оправдаваш Моята любов към теб; и не трябва да се страхуваш да Ми се повериш. Ти наистина си копнял да познаваш Моята любов към теб, нали? Дете мое, когато се научиш да намираш време да си почиваш в Моята любов, ти ще можеш да занесеш тази почивка във всяка друга област от твоя живот. Посред всички твои трудности, ти ще можеш да Ми се довериш и да знаеш любовта, която имам към теб.

10. Загубеното дете

Едно дете седи обляно в сълзи посред тълпата. Тя се е загубила, отделила се е от родителите си. Някои минават отсреща незаинтересовани. Детето не им принадлежи така че те игнорират проблема.

Тогава някой се изправя пред детето, взема я на ръце и се опитва да я утеши. Отначало детето не отговаря защото това не е нейната майка или баща. Тя не отговаря на въпросите, но продължава да ридае неконтролируемо.

Тогава от тълпата се появява една обезпокоена майка, която обгръща детето с ръцете си. Ридаенето преминава във викове на облекчение от майката и от детето. Тя я вдига, прегръща я близо, уверява я, успокоява я.

Скъпо мое дете, чувствал ли си се някога загубен в тълпата? Другите могат да се опитват да те успокоят, но Аз съм единственият, който мога да те вдигна и да посрещна твоята нужда.

11. Аз те обичам, защото те обичам

Моята любов към теб не зависи от твоята изпълнителност или постижения. Аз те обичам, защото те обичам. Аз съм те призовал и избрал. Ти си се страхувал да дойдеш по-близо до Мен поради твоето чувство за недостатъчност; но Аз желая да се приближиш до Мен. Аз те харесвам.

Ти често си  мислил, че това е Моя божествена работа да те обичам защото съм Бог. Но ти си се съмнявал, че Аз наистина те харесвам. Ти виждаш толкова много неща относно себе си, които не харесваш, неща, които знаеш, че не са Моята воля за теб. Ако ти не се харесваш поради тези неща, ти трябва да заключиш, че Аз също не те харесвам! Аз не харесвам твоя грях, което е причина да се чувстваш неудобно когато Ме наскърбиш. Но Аз не те обичам само когато си добър. Аз не те обичам само в дните, в които се покоряваш. Аз те обичам защото те обичам; и Аз харесвам това, което правя в твоя живот.

Аз искам да донеса промени, които те освобождават от нещата, които не харесваш в себе си. Аз искам да видя покаяние, което води до прошка и освобождение от твоята вина. Аз харесвам когато ставаш по-малко религиозен и повече любящ. Аз те харесвам, дете мое. Наистина те харесвам.

12. Аз те обичам повече отколкото ти обичаш себе си

Не осъзнаваш ли, дете мое, че те обичам повече отколкото ти обичаш себе си. Аз те харесвам повече отколкото ти се харесваш. Аз съм по-търпелив с теб отколкото си ти със себе си.

Какво мислиш, че ще направя с теб когато пристъпиш извън линията и не Ми се покориш? Какво ще направя когато ти преднамерено избягваш това, което казвам, и заслепяваш себе си за истината? Ще те накажа ли? Ще те отблъсна ли от Себе Си понеже ти повече не оценяваш Моята любов? Мислиш ли, че Моята любов е само за добри, съвършени хора, които винаги Ми се покоряват? Ако това беше случаят, нямаше да остане никой когото да обичам!

Представи си една майка държаща малко бебе в своите ръце. Иска ли тя нейното дете да бъде съвършено, зряло и покорно незабавно? Тя знае, че детето ще трябва да се тренира, обучава и дисциплинира. Когато се учи да ходи то ще пипа неща, които не трябва да пипа, и ще прави неща, които не трябва да прави. То ще покаже малко различаване за това, което е правилно и погрешно.

Но майката не отхвърля своето дете, казвайки, че не може да обича такъв непокорен неудачник. Не, тя приближава детето по-близо, казвайки си, ”Аз ще го обучавам и обичам и дисциплинирам когато е необходимо. То ще порасне и ще бъде чудесно момче.” И тя ще го защитава от всеки, който го критикува. Той е толкова скъпоценен за нея.

Чуй как бие бащиното Ми сърце когато ти говоря тези неща. Не виждаш ли, че това е начина, по който гледам на теб? Аз знам, че ти не си достигнал до съвършенство и зрялост; ти все още се учиш да ходиш в Моите пътища и да правиш това, което Ме радва.

Ти си като това малко дете. Ти си наранен от правене на неща, които не трябва да правиш, нали? Това е начина, по който се учиш. За твой най-голям интерес е да правиш това, което ти казвам.

Дете мое, Моята любов към теб не е преминаващо сляпо увлечение. Аз съм се обвързал с теб, да те обичам, да ти бъда верен и истинен през всички фази на твоя растеж и обучение. Аз съм обещал да те доведа до зрялост и до изпълнението на Моите цели. Аз ще те доведа до съвършенство, но Аз не се отнасям към теб като че ли си вече съвършен.

13. Не се страхувай от любов

Аз не харесвам всичко, което виждам в теб сега, защото Аз съм праведен; но Аз те имам в ръката Си.

Понякога Аз докосвам уязвими области в твоя живот и ти искаш да се извиеш свободен от Моята хватка, поне за малко; ти чувстваш, че натиска е твърде голям. Не много дълго след като си се отърсил от Мен, ти копнееш да бъдеш в Моите ръце отново! Липсва ти утехата, силата и мира от това да знаеш, че Моето присъствие е с теб. Бавно ти се научаваш да се подчиняваш на Мен и на Моите пътища. В началото ти Ми се подчиняваш неохотно, но по-късно се радваш да вършиш това, което искам от теб.

Има все още области в твоя живот, които ти смяташ да бъдат твои. Или не си Ми ги подчинил, или чувстваш, че Аз не се интересувам от твоята слабост и нужда.

Аз не докосвам тези части, които ти не искаш да докосна. Аз уважавам твоята свободна воля и чакам за твоята покана.

Аз съм способен да изцеля деликатните рани нанесени от другите в миналото. Моето докосване не е като тяхното докосване. Тяхното докосване те е наранило; Моето докосване ще те изцели. Довери Ми се.

Всеки път когато докосвам твоя живот ще бъде за твое добро. Дори когато те дисциплинирам, това винаги е любов. Не трябва да се защитаваш от Мен. Аз не се оттеглям от теб, но продължавам да те държа докато се отпуснеш и си готов да приемаш от Мен.

Защо си толкова напрегнат, дете мое? Защо задържаш от Мен това, което е Мое? Аз те обичам, всяка част от теб. Аз не обичам някакъв образ, който би трябвало да бъдеш, но обичам теб; личността, която в действителност си, с всички твои дефекти и недостатъци.

Уверявам те в Моята любов. Нищо не е скрито от Моето зрение. Аз чакам докато Ми позволиш да докосна тези уязвими области в теб, от които ти си Ме изключил.

14. Аз Съм благ с тебе

Защо си въобразяваш, че Моето докосване ще ти причини болка и ще те нарани? Аз съм благ. Искам да те докосна с Моята нежност. Аз съм загрижен за теб и се справям любящо с теб. Аз не работя в твоя живот като те наранявам, правейки по-нататъшното изцеление необходимо. Аз искам да те изцеля чрез откровението за Моята любов.

Наслаждавам се на нежните моменти с теб. Искам да си дадеш време за да Ми се наслаждаваш. Моля те не идвай нахълтвайки и излизайки от Моето присъствие в молитва, без да Ми позволяваш да ти говоря любящо на сърцето. Аз насърчавам тези, които обичам. Моята цел не е да те разруша, но да те изградя във вяра.

Аз дойдох като този, който служи. Аз дойдох да измия краката на Моите ученици. Много от Моите деца намират за трудно да Ми позволят да им служа като им измия краката. Те винаги трябва да Ми служат вместо Аз да им служа! Те не успяват да разберат, че докато не приемат от Мен, те не могат да дават на другите. Да живееш във взаимоотношение с Мен не означава, че трябва да се бориш да извършваш неща през цялото време.

Скъпо мое дете, научи се да утихваш и знай, че Аз съм Бог.

Хората си въобразяват, че Аз разчупвам твърди сърца чрез насилствени действия, осъждение и наказание. Не, Аз разчупвам твърди сърца стопявайки ги с Моята любов. Така че Аз продължавам да обичам, да обичам и да обичам, без значение какъв отговор Ми се дава.

Разбери тогава, дете мое, че няма момент във времето когато да не те обичам. Ти си ябълката в Моите очи. Ти си този в когото Аз се наслаждавам. Аз никога не мога да обичам някое от Моите деца с нещо по-малко от съвършена не променяща се любов. Аз те прегръщам в любов, който и път да е прав за тебе в това време. Ти никога не си извън Моите мисли.

15. Аз Съм твой Баща

Дете мое, не съди за Мен според твоята човешка опитност за баща. Твоя естествен баща е бил човек и се е провалял много пъти. Ти си усещал неговите слабости както и неговите силни страни.

Някои хора са претърпели отхвърляне от ръцете на своите човешки бащи, защото те са били хора, на които не можеш да се довериш. Те са били несправедливи и незаинтересовани за своите деца. Аз никога не злоупотребявам с Моите деца. Аз съм близо до всеки, който Ме призовава. Никога не съм дистанциран. Аз ги утешавам, укрепявам и ги изцелявам. Така че Аз не трябва да бъда сравняван с някой друг баща.

Аз не съм човек. Няма слаби, уязвими области в Моя живот. Никога няма недостатъчност в Мен, или неспособност да посрещна нужда. Аз те обичам с Моята вечна любов, която никога няма да заглъхне; тя никога няма да се оттегли от теб. Като твой Баща, Аз наблюдавам твоето развитие и съм заинтересован да те защитавам от неща, които са опасни за теб и те нараняват.

Ти не винаги обръщаш внимание на Моите предупреждения; така че понякога си бил нараняван. Но Аз винаги съм бил готов да те изцеля и да посрещна твоята нужда.  Понякога ти си Ми позволявал да правя това; друг път не си.

Никога не съм се справял с тебе според както заслужаваш, но винаги със състрадание и благодат. Това е трудно за теб да го разбереш. Аз давам и давам и продължавам да ти давам. Никога не идвам до края на Моето даване.

Ти често си  мислил, ”Кой съм аз, че да получавам такава любов, че да познавам личната привързаност на моя Бог?” Ти се страхуваш, че Моята любов може изведнъж да се оттегли и тогава да се чувстваш отхвърлен. Ако ти отвориш себе си напълно за Мен и тогава Аз се отвърна, ти би бил опустошен. Но Аз никога не се отнасям с теб по този начин.

Аз не отдръпвам Моята любов. Аз не се обвързвам с теб само за определен период от време. Моето обвързване с теб е непрестанно, тъй като едно обвързване на любов трябва да трае винаги. Любовта не може да бъде истинска, ако се отдръпне изведнъж.

Аз наистина те познавам, всяка част от теб – и въпреки това те обичам. Аз виждам това, което ти се опитваш да скриеш от Мен. Така че, криенето е напразно. Аз няма да спра да те обичам понеже откривам някоя отвратителна област в твоя характер. Моята любов към теб е реална. Тя не зависи от това кой си ти, но от това кой съм Аз!

16. Ти правиш това трудно за теб да приемаш любов

Скъпо мое дете, когато обвиняваш, осъждаш и порицаваш себе си, вместо да вярваш на това, което Аз казвам, ти намираш за трудно да приемаш Моята любов, нали? Ти се концентрираш на твоята недостатъчност и проблеми, чудейки се може ли да е истина, че те обичам.

Ти си слушал врага понякога, нали? Той се опитва да посее семена на обвинение в твоя ум и насърчава твоето чувство на недостатъчност, правейки те да се чувстваш недостатъчен за Моята любов. Не бъди измамен от никоя от неговите тактики. Той е лъжец. Той няма право да те обвинява.

Аз зачитам твоята недостатъчност и неуспех като истината за теб. Истината е, че Аз те обичам. Ти си скъпоценен в Моите очи и Аз те зачитам. Аз те виждам като някой, който бавно, но сигурно Ми отговаря, чието сърце е било разтопено от Моята любов. Аз те виждам като Мое дете принадлежащо на Моето семейство, направено приемливо за Мен чрез кръвта на Исус.

Ти не можеш да направиш нищо за да заслужиш Моята любов; Аз съм толкова по-превъзвишен и възвеличен от теб. Така че защо не приемеш факта, че никога не можеш да заслужиш Моята любов, освен благодарно да я приемеш? Скъпо мое дете, Аз не съм не одобрен от тези, които Ме одобряват! Ако беше така, кой би останал за Мен да одобрява? Не мисли, че Аз гледам на теб по съшия начин както гледам на тези, които все още принадлежат на царството на тъмнината. Врагът няма да те притежава. Разрушителят няма да те докосне, защото ти си Мой.

Понякога ти си толкова засегнат понеже Аз ти давам толкова много, а ти Ми даваш толкова малко в замяна. Това е фалшива вина. Едно от най-любящите неща, които можеш да направиш за Мен е да Ми позволиш да ти давам по начина, по който избера. Тогава много други  ще приемат Моята любов чрез теб, ако ти ги обичаш както Аз обичам теб.

Като канал на Моята любов ти ще излъчваш любовта Ми в твоя характер и действия.

17. Аз обичам личността, която си в действителност

Дете мое, Аз никога не съм измамен от външностите. Ти намираш това за объркващо. Имало е много случаи когато ти си слагал някаква външност заради Мен или заради другите. Ти си се опитвал да бъдеш това, което знаеш, че би трябвало да бъдеш. Но това никога не е работело, нали? Аз виждам през бариерите и зад маските, които носиш. Така че защо си въобразяваш, че те  правят по-приемлив за Мен? Аз не те приемам поради някоя от тях. Никоя от тези маски не Ме насърчава да те обичам повече отколкото вече те обичам. Те само правят по-трудно за теб това да приемаш Моята любов.

Аз обичам личността, която си в действителност. Аз изпратих Моя Син да умре за истинския теб – не за някое повърхностно, фалшиво изразяване на това кой си ти. Аз не харесвам маски и бариери. Аз обичам хората. Аз не обичам това, което те би трябвало да са; Аз ги обичам такива каквито са. Ти напразно си си въобразявал, че маските ще бъдат по-приемливи за Мен отколкото реалността на това, което излиза от теб. Аз гледам на сърцето. Аз познавам копнежите на твоето сърце и също и конфликтите. Ти даваш на хората впечатлението, че не се нуждаеш да бъдеш обичан; но Аз зная обратното. Ти се опитваш да убедиш другите, че се чувстваш чудесно такъв какъвто си. Ти можеш да се бориш, въпреки това често се чувстваш толкова самотен в себе си.

Аз обичам да идвам зад маските и бариерите и да докосвам самотният с Моето присъствие, да докосвам страхливият и недостатъчният с увереността на Моята любов.

18. Твоята външност

Скъпо мое дете, ти прекарваш много време съсредоточен върху твоята външност. Аз харесвам да изглеждаш чисто и прилично. Когато Исус ходеше по земята, Той не ходеше мръсен и неприличен. Нито пък носеше най-добрия Си костюм през цялото време.

Но, дете мое, ти прекарваш толкова много време приготвяйки външното, докато Аз съм съсредоточен на това, което е във вътрешното. Няма значение колко е модна или скъпа твоята външност, ако сърцето ти е сиромашко! Когато Моята любов свети чрез твоя живот, няма значение дали носиш пижамата си, дънките си или най-добрите си дрехи.

Понякога гледам събрания от модно облечени хора в църква и Си мисля, ”Кого се опитват да измамят те?” Те казват, че си слагат най-добрите си дрехи за Мен. Най-добрите дрехи, които могат да носят за Мен са чисто сърце и добра съвест. Тези неща Ми причиняват удоволствие.

Тези, които са с чисти сърца и чисти ръце се възкачват по хълма на хваление, святост и истинско поклонение. Така че, представи тялото си като жива жертва, свята и приемлива за Мен. Дори най-доброто ти облекло да се изхаби, чистото сърце не се изхабява; то е вечно.

Скъпо мое дете, Аз желая да прекарваш толкова време съсредоточен върху твоето сърце колкото върху твоята външност. Казвам ти нежно това, но това е нещо, което трябва да чуеш.

Ти често оплакваш себе си като кривата форма. Това Ме кара да се смея. Аз виждам хората да правят всякакви неща за да променят своята форма. Понякога това, което правят е важно, особено ако са виновни за лакомия и са с излишно тегло до степен, която въздейства на тяхното здраве. Но те ще бъдат по-здрави, ако са по-съсредоточени върху тяхното духовно здраве и форма!

Моя Дух живее в теб за да насърчава правилните приоритети в твоя живот. Така че нека да работим върху тези неща заедно, нали? Ние ще доведем нещата в правилния ред. Ти можеш да очакваш денят когато хората ще са радват да те виждат защото Аз сияя от твоя живот. Тогава те дори няма да забелязват какво носиш, или твоята форма. Какъв ден ще бъде това, дете мое!

19. Истинският ти

Скъпо мое дете, Аз мисля, че ти си чудесен. Аз наистина имам предвид това. Ти си чудесен защото си направен в Моя образ, за да отразяваш Моята слава. Мога да видя Моя живот в теб, излизащ като пеперуда от какавида. Скоро ти ще можеш да простреш крилата си и да летиш свободно.

Много от начините, по които Аз докосвам твоя живот са явни за другите. Но никой не може да види тези дълбоки лични моменти, които ние имаме заедно когато ти се затваряш в твоята стая за да бъдеш насаме с Мене.

Спомняш ли си какво обещах? Аз ще те възнаградя открито за това, което виждам в тайно. В такива времена ти можеш да разкриеш най-интимните си мисли. Можеш да Ми кажеш как се чувстваш наистина. Няма значение, дете мое, какво споделяш с мен. Колкото си по-отворен, толкова повече Ми харесва това. Колкото по-истински си, толкова повече Аз мога да отговарям.

Това е много по-значително от формалните времена за молитва, когато казваш неща, които мислиш, че искам да чуя, които не идват от твоето сърце. Аз искам да се свържа с истинския теб.

20. Нашите молитвени събрания

Често ти се нуждаеш от уверение, че Аз съм доволен от теб. Но Аз не съм доволен от теб само когато чувстваш близостта на моето присъствие. Бил ли си някога във стая с някой когото обичаш и все пак това не е подходящото време да го прегърнеш или да го целунеш? Ти можеш да предадеш своята любов по други начини, нали? Същото е когато ние сме близо. Понякога е добре да те обгърна с Моята любов, но друг път искам да общувам с теб по други начини. Аз може да се нуждая да ти разкрия Моите мисли и да ти дам мъдрост.

Би било много отегчително ако всеки път когато се усамотяваш с Мен преживяването е едно и също. Забелязал ли си в твоето взаимоотношение с другите хора, че не можеш винаги да предскажеш това, което те ще кажат или ще направят? Същото е и с Мен. Аз съм непредсказуем, нали? Аз не танцувам по мелодията на някое от Моите деца. Има славно разнообразие в начините, по които се срещам с теб.

Когато не чувстваш, че Аз съм близо до теб, Аз не съм те напуснал, нито пък не успявам да се върна за молитвеното събрание. Аз със сигурност не те снемам от Моя популярен списък. Ти можеш винаги да се радваш, без значение дали чувстваш Моето присъствие или не.

Слушай дете мое, Аз никога не закъснявам за молитвено събрание с теб. Аз съм винаги там преди тебе, чакайки те да дойдеш. Знаеш ли, понякога съм бил разочарован защото ти не си се появил. Изненадва ли те това?

21. Бъди отворен

Скъпо мое дете, добре е да споделяш неща с Мен, нали? Тогава ти Ме допускаш в тайните места на твоето сърце. Ти имаш духовната нужда да отвориш тези области за влиянието на Моя Дух. Когато ти си отворен за тези скрити неща, Аз мога да се справя с тях. Не казвай, ”О, Ти знаеш всички тези неща, Господи.” Остави неприятностите да Ми говорят за себе си, и ти ще преживееш велико освобождение. Тогава врагът не може да вземе надмощие над теб в тези области.

Докато ти се опитваш да изработваш неща за себе си, той се опитва да вземе надмощие, нали? Аз наблюдавам какво минава през ума ти. Ти обикаляш и обикаляш в кръгове. Врагът обикаля в тези кръгове с теб. Той се опитва да увеличи объркването.

Аз никога не обикалям в кръгове. Аз винаги идвам направо до въпроса и те водя към отговора, дете мое. Така че когато ти споделяш твоята вътрешна бъркотия с Мен, това е началото на краят й; въпреки че се изисква време да се разплете защото си бил в спирала на объркване.

22. Дай и ще получиш

Ние ще имаме добри времена заедно в бъдеще, нали, дете мое? Ти си копнял да познаваш това, което е в Моето сърце. Добре, виж, когато споделяш с Мен това, което е в твоето сърце, Аз споделям с теб това, което е в моето сърце. Трябва да споделиш с мен първи.

Мярката, с която даваш е мярката, с която ще получиш. Това е принцип на Моето Царство. Аз няма да променя Моите принципи за теб или за някое от Моите деца. Сподели сърцето си с Мен и Аз ще споделя Моето с теб.

23. Няма страх в любовта

Скъпо мое дете, няма страх в Моята любов. Моята любов изпъжда всеки страх. Ти си се молил за твоите страхове и си искал да бъдеш свободен от тях, нали? Единствения начин това да се случи е да приемеш Моята любов. Тогава страховете бягат. Приемайки Моята любов, твоето изцеление е доведено до край, и ти си свободен от нещата, които са причинявали болката.

Начина, който намираш за много труден да приемеш Моята любов е чрез другите. Понеже Моята любов е родена от Духа, ти искаш да я приемеш директно от Мен като духовно преживяване. Това е добро; но не е единствения начин, по който Аз предавам любовта Си на теб.

Моя Дух на любов живее в другите. Точно както желая да изразя тази любов чрез теб на тях, така Аз изразявам същата тази любов чрез другите на теб. Но ти намираш за трудно да я приемеш по този начин защото се страхуваш, че ще задлъжнееш към този от когото си получил.

Това, което не успяваш да разбереш е, че също така си не охотен да приемеш любов и от Мен, понеже това те поставя в дълг към Мен. По-добре е да бъдеш независим и самостоятелен, защото тогава няма да има нужда да бъдеш в дълг към някого, дори към Мен! Но Аз не те обичам за да те поставя в дълг или в робство. Аз те обичам защото те обичам. Аз не изразявам Моята любов към теб чрез другите за да те поставя в дълг към тях, но защото искам да разруша твоята упорита себична воля и независимост.

Това е смиряващо, нали, да откриеш твоята нужда не само на Мен, но също и на другите? Смиряващо е да осъзнаеш, че не можеш да изпълниш Моите цели като си независим и самостоятелен.

Понякога ти си спорил, че да приемаш любов от другите те прави уязвим за тях и отворен за нараняване. Така че си казвал, ”По-добре е да приемам любов от Бог директно.” Тогава какво ще правиш с цялата любов, която слагам в теб? Ще откажеш ли да я даваш на другите в случай, че те са заплашвани от твоята любов?

Когато преживееш Моята любов, ти искаш да я предаваш и да я даваш на другите, нали, дете мое? Ако всички бяха като тебе, да се страхуват да правят това, кой би приел Моята любов?

Винаги има уязвимост в любовта и възможност да бъдеш отхвърлен или наранен. Но понеже Моята любов е родена от Духа, тази любов носи изцеление. Ако някой на когото си предал Моята любов те нарани, Аз винаги ще изпратя някой друг да те обича и да бъде инструмент на изцеление за теб.

24. Ти си приет

Понякога врагът се опитва да те накара да се чувстваш виновен, че си получил толкова много от Мен. Той внушава, че твоето място не е да получаваш, а само да даваш. Така че той те насърчава да преследваш обезумяло постоянна активност, за да не би да бъдеш отхвърлен от Мен за това, че правиш твърде малко. Дори когато Аз те насърчавам да утихнеш, да приемаш и да си почиваш в Мен, той внушава, че ако не си постоянно активен ти не можеш да бъдеш в Моята воля. Не слушай такива лъжи.

Дете мое, когато се научиш да си почиваш в Мен, твоята напрегнатост и безпокойство се облекчават. Ти преставаш да се бориш. Когато повярваш, че Аз съм те приел, става явно, че ти не трябва да се опитваш и да спечелваш Моята благосклонност.

Ти не трябва да се опитваш да се направиш приемлив за Мен. Ти вече си приет защото си поставил своята вяра в това, което Исус е направил за теб на кръста..Там Той се справи с всичките ти нежелателни неща – всеки грях и неуспех. Всеки грях и всяка нужда бяха посрещнати. Безсмислено е да се опитваш да се направиш приемлив когато вече си! Вярвай в това, което съм направил за теб и живей в ползата от него.

Няма смисъл да ти предлагам увереността на Моята любов, ако ти не вярваш на това, което казвам. Аз демонстрирах любовта Си, не просто с думи, но в действие. Давайки живота на Моя Син на кръста, Аз показах пълната степен на Моето посвещение към теб. Бях готов да те обичам дори до смърт.

25. Аз те наблюдавам

Скъпо  мое дете, познавам те още от преди да си се родил. Ти си бил обект на Моето желание и на Моята любов, дори когато планувах твоя живот. Ти се чудиш как това може да бъде истина тъй като си само един от множество хора. Аз виждам преднамереното непокорство на мнозина. Но във всяко поколение Аз съм планувал да имам такива, които да бъдат Мое специално притежание. Те изпълняват Моето сърдечно желание и излъчват Моята слава в техния живот.

Ти си един от тях, дете мое. Аз съм наблюдавал обстоятелствата на твоето раждане, твоите родители и твоето семейство. Ти се чудиш на това понеже нещата са били далеч от съвършенство в твоето детство и юношество. Имало е много трудности и травми. Аз ли съм ги планувал?

Е, дете мое, Аз те виждах през всички тях, нали? Тези трудности бяха важни в изграждането на твоя характер и в обучаването ти да гледаш на Мен и да зависиш от Моята любов. Това е доста болезнено израстване, нали? Всички тези напрежения, през които трябваше да преминеш, и въпросите. Това е един неизбежен процес. Ти трябваше да преминеш през него; но виж се сега! Ти имаш сърце пълно с любов към Мен и остатъка от твоя живот се простира пред теб. Ти можеш да Ме обичаш и да Ми служиш през остатъка от живота си, и ще бъдеш с Мен в слава за винаги.  Утешително е да се знае това, нали?

Не се страхувай от това, което е пред теб. Ако можех да ти помогна в миналите проблеми, Аз със сигурност мога да ти помогна и в бъдещите преживявания. Аз съм виждал нов живот изплуващ в теб чрез всички тези развиващи се процеси. Откакто ти постави вярата си в Исус, Моя Дух е произвеждал плод в повече и повече области от твоя живот.

Аз наблюдавам този процес и това наистина Ми причинява удоволствие. Ти нямаш никаква идея колко вълнува това сърцето Ми. Аз обичам да виждам Себе Си отразен в Моите деца. Това ги прави да бъдат истински щастливи и задоволени.

Аз обичам да виждам Моята радост да си пробива път в теб. Ти се учиш да се радваш в Мен, дори когато нещата изглеждат наистина трудни. Аз съм бил добър към теб, нали?

26. Хора

Знаеш ли какво искам да ти дам? Това, от което най-много си се страхувал –хора. Виж, Аз обичам хората. Аз събирам Моите хора в истинско единство. Ти можеш да бъдеш благодарен за приятелите, които съм ти дал. Аз искам да ти дам взаимоотношения, в които можеш да познаеш Моята любов и единство. Аз присъствам по много специален начин сред тези, които Ме обичат. Аз имам много повече хора, които да ти дам в идващите години. Ти можеш да покажеш колко съм загрижен за тези, които съм довел на твоя път. Ти можеш да говориш Моето слово в техния живот. Други Аз ще доведа в твоето преживяване като посланици на Моята любов към теб.

Понякога другите те атакуват и те нараняват. Аз не желая това. Но Аз ти прощавам когато ти нараняваш другите, нали? И Аз прощавам и на тях когато нараняват теб. Искам да им простиш. Аз няма да ти простя, ако ти откажеш да простиш на другите. Когато ти прощаваш, Аз присъствам за да изцелявам раните ти нанесени от другите.

Помниш ли когато изглеждаше, че всички са се обърнали срещу теб? Ти мислеше, че врагът работи чрез всички. Ти едва знаеше към кой път да се обърнеш, нали? Така че се обърна към Мен и Аз ти помогнах. Аз съм промислил за теб, скъпоценно мое дете. Тези минали рани почти не изглеждат значителни сега, нали? Аз все още премахвам техните въздействия така че ти да можеш да ходиш в по-голяма свобода..

Харесвам начина, по който се учиш да имаш истинска вяра за бъдещето, да очакваш добри неща. Ти не се страхуваш толкова от хората, които срещаш и от начина, по който трябва да се свързваш с тях. Това е добро, истинско доказателство за Моята работа. Ти си можел да Ми се довериш за това повече, така че довери Ми се за бъдещето.

27. Всеки детайл

Скъпо мое дете, Аз знам колко косми имаш на главата си. Ако такъв второстепенен детайл Ми е известен, не мислиш ли, че по-важните неща за теб Ме интересуват? Ти често си си мислил, че Аз не съм заинтересуван за малките детайли понеже съм толкова зает да се грижа за всички други.

Когато Моя Дух идва да обитава в някое от Моите деца, всяка мисъл, проблем или нужда са лична грижа за Мен. Поради това ти можеш да Ме молиш за всичко в името на Исус и Аз ще ти го дам. Това не трябва да бъде голяма нужда, но някое малко нещо, което те безпокои.

Някои хора се присмиват на тези, които са се научили да Ми се доверяват за малки неща. Те внушават, че Аз не мога да бъда загрижен за дребни неща. Но те грешат. Моята любов към теб е такава, че Аз не гледам на нещо като дребно. Ако ти гледаш на нещо като на достатъчно важно за да се молиш за него, Аз гледам на него като на достатъчно важно за да отговоря! Някои не получават защото не искат. Те можеха да получат толкова повече от Мен, ако само Ми се доверят за малките неща.

Недей слуша тези, които ти се смеят поради начина, по който зависиш от Мен. Аз те обичам, дете мое. Обичам да правя неща за теб. Няма да позволя да бъдеш безполезен. Аз няма да направя за теб това, което ти си представяш, че ще направиш. Аз те обучавам да бъдеш примерен ученик.

Ти и Аз имаме любовно взаимоотношение. Точно както ти обичаш да правиш неща за Мен, така Аз обичам да правя неща за теб. Това изисква векове за да го разбереш. Ти имаш обичай да си изненадан когато правя нещо за теб! Сега започваш да виждаш смисъла. Ти и Аз можем да живеем заедно в любов всеки ден.

28. Аз те водя стъпка по стъпка

Скъпо мое дете, понякога съм искал да правиш трудни неща. Поне изглеждат трудни в началото и затова ти си бил неподатлив към отговор. Довери Ми се, направи това, което казвам и по-късно ще разбереш Моята мъдрост.

Ако ти покажа цялата картина в началото, ти би се опитал да произведеш крайния резултат, по своя си начин, вместо да Ми позволиш да те водя стъпка по стъпка. В друг случай, ако ти покажа къде те водя, ти би се отказал от страх. Аз работя в твоето сърце за да те подготвя за това, което лежи напред, променяйки ума ти и желанията ти. Когато Моята воля се разгъва, ти си подготвен да приемеш следващата стъпка. После, когато дойдеш до края на процеса, ти имаш велико чувство на задоволство понеже знаеш, че си извършил това, което съм искал.

Когато погледнеш назад през целия този процес, ти се чудиш действително колко много съм направил в теб. Това чувство на задоволство знаейки, че си Ми се покорил и си извършил Моята цел е Моя скъпоценен дар за теб, дете мое. Понякога ти се чудиш дали си постигнал всичко правилно. Пак и пак неведнъж Аз те уверявам, ”Това е добро, дете мое. Ти направи това, което Аз исках.” Дори преди да те изпратя, Аз знам това, което ще кажеш и ще направиш. Аз пресмятам всичко това.

Ти имаш всякакви неприятности и се безпокоиш за неща когато слушаш врага, който се опитва да ти даде лъжливо чувство на провал. Не му позволявай да прави това. Аз се наслаждавам на това, което правя в теб сега, въпреки факта, че понякога ти грешиш. Аз ще се наслаждавам водейки те към по-нататъшен етап на зрялост, растеж, развитие, плодовитост и слава.

Аз ще се наслаждавам на всеки етап по пътя. Докато съм заинтересуван, целият процес ще бъде наслада. Аз не поставям фалшиви очаквания в теб. Аз знам какво мога да очаквам от теб във всеки етап от пътя. Това, което искам от теб сега, ти можеш да го изпълниш сега. Преди известно време това не би било възможно, но Аз те подготвих. Моята тактика е винаги съвършена.

29. Не се безпокой за бъдещето

Бъдещето ще бъде вълнуващо, дете мое. Ти не трябва да знаеш детайлите. Много от Моите деца искат да знаят всичко, което ще им се случи. Аз мога да разбера техния интерес, но Аз искам те да Ми се доверят и да бъдат доволни, че Моето слово е светилника за техните нозе. Аз ще се грижа за утрешния ден. Ако те Ми се покоряват стъпка по стъпка, Аз ще се грижа за тях.

Не се грижи за утрешния ден. Всеки ден си има достатъчно грижи. Начина, по който съм програмирал твоя живот означава, че всеки ден ще има достатъчно за теб, с което да се бориш; но ако ти вземеш други товари за бъдещето върху себе си, ти ще понесеш товар, който е твърде тежък за теб. Тогава ти ще започнеш да се чувстваш неспособен да се справяш.

Ако не можеш да се справяш с това, което се случва сега, ти няма да имаш достатъчно мотивация да Ми позволиш да те водя. Така че много е важно за теб да Ми се покоряваш без да се безпокоиш за бъдещето.

Когато говоря на Моите деца за да им дам дирекция, Аз го правя по разнообразни начини, веднъж дори чрез магаре. Аз винаги им осигурявам да Ме чуят.

Аз знам как да говоря на всяко едно от Моите деца. Защо ще ти говоря по начини, които не можеш да чуеш?

Понякога Аз трябва да слушам разочарованието на тези, които мислят, че съм ги забравил. Те не чуват нищо повече от Мен защото трябва да се покорят на това, което вече съм казал. Когато хората не харесват това, което казвам, те чакат да кажа нещо друго. Не е чудно, че се забучват!

Но ти не си като тях, дете мое. Ти чуваш Моя глас. Ти се учиш да различаваш между Моята воля и ограбващите тактики на врага. Това е добро, защото Аз не желая Той да те отклони.

Моята овца познава гласа Ми и Ме следва. Ти си една от Моите овце, дете мое. Ти познаваш гласа Ми и Аз се радвам, че сърцето ти е Мое, и че искаш да Ме следваш.

30. Всичко от Мен

Скъпо мое дете, колко от Мен притежаваш? Всичко от Мен. Ти се чудиш как можеш да притежаваш цялата любов на твоя Бог, защото Аз имам толкова много, които също да обичам. Но Аз не обичам никой по начина, по който обичам теб. Моята любов към теб е напълно уникална.

Една човешка майка и баща могат да имат няколко деца, но въпреки това обичат всяко едно от тях с целите си сърца. Те не делят своята любов на порции, давайки една част на всяко дете.

Аз не деля Моята любов на милиони парченца и да ти казвам, ”Ето, дете мое, имай една малка порция от Моята любов.” Не, Аз ти давам цялата Си любов. Аз ти давам всичко от Себе си; Аз обичам да живея в теб чрез силата на Моя Дух. Не е ли чудесно това?

Аз ти говоря много истини в твоето сърце за да ти покажа колко си скъпоценен за Мен. Живей в пълнотата на славното наследство, което имаш чрез Исус.

 

31. Всичко от теб

Имам да ти задам още един въпрос. Колко от теб принадлежи на Мен. Всичко. Всичко от теб. Ти си Мой завинаги.

Аз платих цена за теб, нали? Аз не купих част от теб с кръвта на Моя Син. Аз те купих целият защото желая всяка част от теб. Така че ти наистина си Моя собственост, дете мое.

Колко от теб притежавам на практика? Знам, че всяка част от теб Ми принадлежи, но наистина ли си предал всяка част от себе си? Желаеш ли все още собствените си планове и цели, вместо Моите? Ти знаеш отговорите, дете мое. Но точно както те насърчавам да притежаваш всяка част от Мен, по същия начин Аз вземам притежание на всяка част от теб.

С кръвта на Моя Син Аз купих имота на твоя живот и Аз навлизам да взема притежание над всяка част от Моето имущество. Да, дете мое, всяка част.

Аз искам всичко от теб, не част от теб, в небето. Така че Аз вземам притежание над това, което е по право Мое. През повечето време ти се наслаждаваш на това и Ми съдействаш, но понякога, дете мое, ти се колебаеш, нали? Ти харесваш идеята да Ми принадлежиш напълно, но не винаги участваш практически в това, особено когато искам да направиш нещо, а ти не искаш да го направиш. Когато осъзнаеш, че това, което е Мое е Мое, тогава целия конфликт бушуващ в теб ще престане! Ти ще бъдеш отново в мир. Забелязал ли си, че колкото повече притежавам от теб на практика, толкова си по-щастлив? Знаеш ли защо? Всяка част от теб над която вземам притежание става пълна с моя живот, любов, радост, мир и сила. Защо тогава задържаш нещо от Мен, дете мое?

Някои се опитват да се държат за своите пари. Те се страхуват да Ми позволят да ги използвам защото си мислят, че ще взема всичко от тях. Те не вярват, че това, което Ми е дадено, Аз го връщам изобилно. Така че, ако те не Ми позволят да имам техните пари, те пропускат една област на Моето изобилие. Тъжно, нали?

Щастлив ли си когато съм бил търпелив с теб, дете мое? Забелязал ли си, възлюбени, че колкото повече Ми  позволяваш да те притежавам, толкова повече от Мен притежаваш ти?

32. Аз Съм милостив

Скъпо, мое дете, Аз съм милостив: бавен да се гневя и бърз да обичам. Ти си пръчка от истинската лоза, Исус. В Моята любов окастрям всяка пръчка за да я направя по-плодоносна. Когато употребявам Моята подкастряща ножица в твоя живот, Аз отрязвам повърхностното.

Аз няма да позволя непречистените части от твоя живот да се намесят в нашето взаимоотношение, или  в това, което си бил способен да приемеш от Мен. Това е един аспект от Моята милост, за който ти трябва да бъдеш благодарен.

Ти се чудиш как мога да те благословя толкова много когато ти се съмняваш в Мен, поставяш под въпрос любовта Ми, не вярваш на Моето слово и на обещанията Ми. В Моята милост Аз се справям с тези неща така че качеството на нашето взаимоотношение да бъде повишено. Аз не се опитвам да се справя с всичко, което трябва да бъде коригирано внезапно. Аз продължавам Моята вярна любов към теб въпреки всички неща.

33. Истинска свобода

Понякога ти преживяваш свобода когато се фокусираш на Мен с хваление, само за да се върнеш в своите борби после. Аз искам да познаваш освобождението, което остава. Ти си все още нечувствителен за много от нещата, с които трябва да се справя. Моята милост остава нова за теб всеки ден така че твоето приятелство с Мен да не бъде затруднено докато Аз се справям с теб.

Някои хора дават впечатление, че всичко е чудесно и такъв процес не е необходим в техния живот! Колко са глупави и измамени.

Повечето от болката и страха от пречистващия процес е само в твоето отношение. Когато Аз върша работата, тя е нежна, нали? Тя е любяща, нежна и милостива. Това е природата на Моето сърце.

Така че не крий нуждата си в хваление. Не претендирай, че всичко е чудесно когато не е. Довери се на Моята милост да се справи любящо с теб, и насърчавай другите уверявайки ги, че Аз съм милостив.

Бъди много благодарен когато другите изразяват Моята нежност и любяща простителност, когато са състрадателни и показват разбирането, което идва от Моето сърце. Ти трябва да се молиш, дете мое, повече хора да разкриват истинската природа на Моето сърце, не в безчувствено осъждение, но в нежна загриженост.

Аз съм винаги милостив към тези, които се страхуват от Мен и към тези, които се интересуват да ходят в Моите пътища. Понеже съм богат с милост, Аз съм те съживил с Христос. Аз желая ти също да бъдеш богат с милост. Ти си милостив по природа, дете мое, защото Исус живее в теб.

34. Когато прощавам, Аз забравям

Скъпо мое дете, всеки се нуждае да бъде обичан. Те се нуждаят да знаят, че Аз ги приемам и ги одобрявам. Ти може да бъдеш посланик на тази истина за много други хора когато повярваш, че Аз съм ти простил и съм те приел.

Когато прощавам, Аз забравям. Чрез жертвата на Исус твоя грях е отмахнат от теб, и от Мен завинаги. Така че когато гледам на теб днес, Аз не те виждам в светлината на твоите минали грехове и неуспехи. Доколкото съм заинтересуван, тези неща повече не съществуват. Това е сякаш никога не са били.

Все пак, ти понякога се чувстваш осъждан от твоето минало. На едно ниво ти приемаш, че Аз съм ти простил, но на друго ти не вярваш, че Моята простителност може да бъде толкова директно и толкова лесно получена. Ти намираш за трудно да видиш, че Аз никога не държа тези неща срещу теб. Аз искам да те уверя сега в истинската природа на Моята простителност.

Аз почитам жертвата на Моя Син. Така че ти прощавам напълно. Той понесе наказанието, което ти заслужаваше. Ти си свободен от вина, дете мое, защото Аз съм ти простил. Ти си свободен от осъждение защото принадлежиш на Мен.

35. Прощавай

Както Аз съм ти простил, така желая да прощаваш на другите. Прощавай на тези, които те обиждат. Прощавай на тези, които отхвърлят твоята любов, или те задушават с нея. Прощавай на тези, които носят осъждение върху теб.

Всеки път когато прощаваш, пресни ресурси от моята любов ще бъдат освобождавани в теб. Твоето сърце ще бъде поддържано нежно с Моята любов.

Колкото повече разбираш Моето сърце, толкова повече ще оценяваш колко Ме наскърбява когато не прощаваш. Аз съм ти показал такава милост, че Ме обижда ако някога си немилостив. Но Ми причиняваш радост когато прощаваш. Аз обичам да виждам себе Си изразен в теб.

36. Борбата

Група деца играли заедно. Играта им станала повече и повече буйна. Скоро, правилата се изтъркали и започнал спор. Всяко дете мислело, че е право и отказвало да отстъпи на другите. Когато се върнали в къщи, всяко дете изглеждало смачкано и натъртено.

“Като децата си – винаги спориш!” казала една майка.

“Нещастно дете, виж се на какво приличаш,” казала друга.

“Надявам се, че си дал най-доброто, което си научил,” казал един баща.

“Не позволявай на никой да вземе по-доброто от теб,” казал друг.

Тогава един мъдър баща казал,” Дете мое, прости им.”

37. Любовта е търпелива

Скъпо мое дете, Аз трябва да бъда търпелив с теб и искам и ти да бъдеш търпелив с другите. Ти не винаги си такъв, нали?

Точно както Аз трябва да направя място за твоите грешки, така и ти трябва да бъдеш толерантен към другите без да ги съдиш или обвиняваш. Аз трябва да бъда търпелив с теб докато се научиш; така и ти трябва да бъдеш търпелив с тях докато и те се научат. Ти си по-търпелив отколкото си свикнал да бъдеш, нали? Но Аз мисля, че ти забелязваш някакво место за подобрение.

Ти знаеш, че любовта не е горделива. Гордостта е често причината за твоята нетърпимост. Ти мислиш, че другите би трябвало да правят нещата както ти ги правиш, и да ги виждат както ти ги виждаш.

Давам ти откровение, дете мое. Ти трябва да бъдеш търпелив с тези, които не са получили същото откровение. Понякога те те осъждат, нали? Но не си връщай като ги съдиш. Бъди търпелив с тях.

38. Любовта не се хвали

Ти можеш да се хвалиш с Мен, дете мое, но не и със себе си. Любовта не се хвали. Всичко, което ти давам е дар на благодат. Всичко, което правя чрез теб е плодът на Моя Дух. Всички тези неща са направени за Моя слава, а не за твоето себе почитане.

Никога не завиждай за това, което правя в другите. Аз правя достатъчно много в теб за да те държа добре окупиран! Така че не бъди ревнив за начина, по който използвам другите, за Моя призив в техния живот или за дарбите, които са получили.

39. Любовта е любезна

Да ти кажа ли нещо, което наистина Ме прави нещастен? Аз имам голям брой деца, които говорят за Моята любов, но са много груби към другите. Те ги вземат за даденост, карат ги да се чувстват малки или дори ги правят за смях. Любовта не е груба.

Не бъди груб, дете мое. Знаеш, че само малко грубост може да разруши твоето свидетелство в очите на някого.

По-добре е да бъдеш любезен защото любовта е любезна. Аз никога не съм бил груб с теб, нали? Ако исках да бъда, със сигурност лесно можех да кажа някои груби неща за теб, но това не е Моята природа. Аз можех да бъда презрителен, подигравателен и да те критикувам, ако бях като някои хора; но не съм. Аз съм като Себе Си.

Вместо да бъда лесно предизвикван към гняв, Аз съм милостив, търпелив, любящ и любезен. Понеже Моята любов живее в теб, и ти също не бъди лесно гневлив, дори когато хората правят глупави неща.

40. Любовта покрива грехове вместо да ги излага

Моята любов не държи сметка за грешките. Аз не държа сметка за това, което съм простил. Аз няма да извадя списък с грехове и да ги държа пред теб, дори в деня на съда. Аз не искам да си ги спомням. Аз съм изключително благодарен, че те са покрити с кръвта на Моя Син и повече не съществуват пред очите Ми. Аз обичам да гледам на праведността, не на греха. В деня когато Исус се върне, ти ще застанеш невинен пред Мен с другите, които Ми принадлежат.

Друго нещо, което ме прави нещастен, дете мое, е да гледам хора наслаждаващи се на злото. Някои искат да се присъединят към другите в техния грях. Други се наслаждават в открито зло. Когато го правят, те си правят ядене от това. Те искат да изложат своите братя и казват на другите за техните грехове. Те дори претендират, че правят нещо благочестиво за да очистят Тялото на Христос. Аз мисля, че техните дейности са презрителни. Те не искат да разкрия техните грехове и ги размахват публично.

Мярката, с която някои дават е мярката, с която получават. Когато хора клюкарстват и излагат греховете на другите, само въпрос на време е преди собствените им грехове да бъдат изложени, разбира се ако не се покаят. Аз мразя такива дела защото наистина тези мои деца се радват в това, което е зло. Те вземат всяка полза от това. Истинската любов е опечалена и наскърбена от откритото зло.

Любовта покрива множество грехове. Тя не ги излага. Аз искам ти и всички Мои деца да се радвате в истината, а не в това, което е зло. Искам да се наслаждаваш в тези, които вършат Моята воля и да бъдеш благодарен за всяко изразяване на Моя живот, което виждаш в другите.

Любовта винаги защитава. Така че, ако обичаш своя брат, ти винаги ще го защитаваш. Ти никога няма да го излагаш и да го критикуваш пред другите, или да слушаш критики за него от другите. Твоята любов към другите винаги ще ги защитава. Моята бащинска любов към теб винаги те защитава.

Аз съм заселил Моята любов в теб така че винаги да можеш да защитаваш тези, които обичаш. Моята любов не онеправдава никого. Другите ще оценят Моята любов в теб когато видят, че защитаващото качество е изразено.

41. Моят списък с грехове

42. Твоя списък с грехове

(Веднъж ти си бил простен)

43. Любовта никога не отпада

Любовта винаги се доверява. Да, винаги. Ако Ме обичаш ти винаги ще Ми се доверяваш. Аз искам да се докажеш достоен за доверие от другите.

Моята любов винаги се надява. Това означава, че ти можеш да гледаш към бъдещето с позитивни отношения, знаейки, че Моите обещания ще се изпълнят. Аз говоря за бъдещи събития с такава увереност като че ли вече са се случили.

Не се предавай. Постоянствай, държейки се за Моето слово с честно и добро сърце. Вярвай на обещанията, които ти давам и продължавай в славната надежда, към която си призован.

Ти ще Ме видиш лице в лице, дете мое. Ти ще имаш ново възкресенско тяло. Ти ще живееш в слава с Мен. Това е твоята надежда.

Любовта никога не отпада. Аз ще те доведа до изпълнението на всички тези аспекти на твоята надежда. Аз няма да те проваля, и не искам и ти да проваляш другите. Почитай думата си към тях, точно както аз почитам Моята към теб.

Моята любов никога няма да премине. Осъзнаваш ли, дете мое, че Моята любов към теб никога няма да има край? Нито пък твоята любов към Мен ще има край.

44. Довери се на другите

Скъпо мое дете, знам, че ти намираш целия бизнес да се довериш на хората за бъркотия. Другите са достойни за доверие само когато пребъдват в Моята любов. Аз мога да ти се доверя когато пребъдваш в Моята любов. Аз знам това, че ти ще изпълниш Моята цел и ще направиш това, довери се на Моя Дух в теб когато хората не са достойни за доверие, точно както Исус знаеше. Той не сложи Своето доверие в човек. Така че Моя Дух ще ти даде свидетелството, дете мое, за това кога е невредимо да се доверяваш на хора и кога трябва да бъдеш предпазлив от тях.

Исус не се довери на никой човек. Ти трябва да обичаш тези, които считаш за недостойни за доверие, както Той ги обичаше. Но не прави себе си уязвим за тях. Опасно е да бъдеш уязвим за критични, непреклонни, независими хора. Те не стават за доверие. Те ще те наранят и ще причинят ненужна вреда в твоя живот.

Сложи своето доверие в Мен, дете мое. Аз винаги ще ти давам взаимоотношенията, от които се нуждаеш, където можеш да споделиш сърцето си с другите и това ще бъде невредимо. Тези, с които това е невредимо са тези, които пребъдват в Моята любов. Довери Ми се. Аз ще ти покажа как да обичаш всеки човек, който поставям пред теб.

45. Аз Съм те избрал

Аз те наричам “дете” защото ти си това, което си: мое дете. Аз съм те призовал по име и съм те направил Мой чрез Моето решение и избор. Ти отговори на Моята любов, но Аз взех инициативата.

Това все още е чудно за теб, нали? Моята любов към теб не е чувство. Тя произвежда позитивни резултати в твоя живот. Ти повече не си личността, която беше. Ти си ново създание, дете на Моята благодат. Аз ти давам защото избрах да правя това.

Понякога, скъпо мое дете, ти се чувстваш засрамен защото знаеш, че не оценяваш това, което искам. Така че ти си не охотен да се приближиш до Мен в случай, че те порицавам. И въпреки това когато се обърнеш към Мен, ти винаги си посрещнат с любов, никога с безчувствие. Предал ли съм те някога? Отхвърлил ли съм те някога, или отвърнал ли съм се някога от теб защото си бил в немилост? Не, дете мое. Аз поддържам Моята любов към теб. Това е твърда, сигурна и вярна любов, която никога няма да отпадне.

Да, има времена когато трябва да те дисциплинирам. Има времена когато не познаваш близостта на Моето присъствие защото си избрал да ходиш в своите пътища, а не в Моите. Но Аз никога не се отдръпвам от теб. Аз съм с теб винаги, както обещах.

46. Аз дисциплинирам в любов

Скъпо мое дете, Аз дисциплинирам в любов. Но ти трябва да разбереш, че Моята цел не е винаги да те дисциплинирам. Аз правя това само когато е необходимо. Повече предпочитам да насърчавам отколкото да дисциплинирам.

Аз те дисциплинирам единствено когато ти наистина си бил греховен или бунтовен, правейки преднамерено това, което съм ти казал да не правиш. Упорито си отказал да се покаеш. Тогава Аз трябва да те накарам да усетиш, че съм святият Бог; Аз съм твоя Господи ти не трябва да се отнасяш лековато към Мен и към Моето слово.

Но когато се върнеш мислено назад през твоя живот откакто Аз станах твой Господ, има само няколко такива случая. Аз много рядко трябва да те наказвам и, дори когато го правя, вземам само мерки, които са абсолютно необходими за да те разчупя от твоята упорита себична воля и да те доведа обратно в покорство към Мен. Всеки любящ баща наказва своето дете когато е необходимо.

Осъзнаваш ли, дете мое, че ако търсиш първо Моето Царство и праведност, Аз със сигурност няма да имам никаква причина да те наказвам? Вместо това, Моето обещание е, че всичко ще ти се прибави, което е напълно противоположното. Ти обикновено осъзнаваш когато си в грешка и Аз мога лесно да те коригирам. Когато нещата не са правилни между нас, Моя Свят Дух те кара да се чувстваш неудобно. Обикновено ти забелязваш това, което казвам, въпреки че това може да отнеме малко време. Понякога потока на благословение в твоя живот пресъхва за малко. Това не е наказание, но дисциплиниране за да те върна обратно на мястото където искам да бъдеш.

Аз упражнявам натиск върху твоя живот единствено когато това е за твое добро. Във всичко Аз работя за твое добро. Аз изкупвам времената на изпитание и ги обръщам в Моя и в твоя полза. Ти не винаги оценяваш това навреме, нали?

47. Аз насърчавам твоята вяра

Скъпо мое дете, мъчните времена изграждат и насърчават твоята вяра защото те те учат как да Ми отговаряш. Аз доказвам, че никога няма да те проваля или да те оставя, без значение каква е ситуацията.

Понякога има упорити проблеми в твоя живот; изглежда, че няма значение колко се молиш за тях, те упорстват. Но Аз съм Богът на съвършения момент. Аз знам точно кога и как да се срещна с теб. Забелязал ли си колко пъти си бил на правилното място на правилното време за да слушаш особено поучение, и Моя Дух се е движил по начин особено уместен за тебе? Тези неща не са съвпадение. Те не са случайности. Те са доказателство за начина, по който Аз планувам детайлите в твоя живот.

Аз искам да те водя и да снабдявам за теб, но ти не винаги слушаш това, което казвам. Аз ти давам една проста заповед и ти се питаш дали си способен да чуваш Моя глас толкова ясно. Мислиш ли, че искам да направя трудно за теб да Ме чуваш? Защо да го правя? Аз знам как да ти говоря, и Аз те уча да разпознаваш Моя глас.

Вярата идва от това да Ме чуваш. Но колко пъти съм ти говорил и ти не си  обръщал внимание на това, което съм казвал? По-късно си си мислил, ”Това трябва да е било Святия Дух!” Аз искам да осъзнаеш, дете мое, че ти чуваш Моя глас.

Аз не се заяждам с теб както врагът. Това упорито заяждане никога не идва от Мен. Аз нежно говоря Моето слово на сърцето ти. Врагът ти крещи и се опитва да заглуши Моя глас. Ти не трябва да слушаш неговите крясъци; слушай Моя тих, малък глас.

48. Ти можеш да вършиш това, което искам

По-лесно е за Мен да чувам от теб отколкото за теб да чуваш от Мен. Така че защо мислиш, че не слушам твоите молитви? Мислиш ли, че съм твърде зает? Или въобразяваш ли си, че не си достатъчно важен за Мен, че да не те забележа? Може ли някой да бъде по-важен за Мен от някое от Моите деца, което Аз съм осиновил за Себе Си?

Не познавам никой по-важен от теб. Изненадва ли те това? Е, не трябва да те изненадва, дете мое.

Виж, Аз считам всяко едно от Моите деца за важно. Едно не е по-важно от другото за Мен, защото Аз обичам всяко едно еднакво. Така че спри да мислиш, че си маловажен. Не харесвам когато мислиш, че си от малко значение.

Аз искам да върша големи неща в теб. Аз искам да върша големи неща с теб. Ти намираш това трудно за вярване, нали? Ти знаеш защо? Ти се страхуваш да не Ме разочароваш. Ти се страхуваш, че няма да Ме чуеш правилно, или ако Ме чуеш, ще го направиш погрешно.

Мислиш ли, че не Си знам работата, дете мое? Ако Аз съм Господ Всемогъщият, бих ли те накарал да извършиш нещо, което ще те накара да се провалиш? Аз не съм такъв. Аз искам да видя Моите деца успешни. Аз не бих те накарал да извършиш нещо твърде тежко за теб; вместо това бих избрал някой друг.

Виж, Аз съм най-висококачественото персонално длъжностно лице; винаги назначавам правилния човек за правилната работа.

Често твоята първа реакция е да мислиш, че това, което искам от теб е невъзможно, защото ти знаеш, че тези неща не могат да бъдат извършени с естествените ти средства. Но каквото и да поискам от теб е възможно защото съм ти дал Моя Дух. Всичко е възможно, ако вярваш. Ти Ми вярваш, нали, дете мое?

Аз знам твоите способности. Не си мисли, че гледам на теб само като на притежаващ потенциал. Аз мога да видя плода, който съм произвел в твоя живот. Това Ми дава слава! Да, дете мое, ти Ми даваш слава!

49. Аз никога не се отчайвам от теб

Скъпо мое дете, забелязал ли си колко нежна е Моята любов към теб? Така че защо се страхуваш от наказание от Мен? Защо се страхуваш, че ще срещнеш Моето неодобрение, ако се провалиш? Понякога ти си разочарован от себе си, дете мое. Но Аз никога не се отчайвам от теб. Аз знам кога ще се провалиш.

Истина е, че съм се разочаровал от някои от нещата, които си правил и казвал, но не съм разочарован от теб. Ти си толкова скъпоценен за Мен. Понякога ти се чувстваш без настроение духовно, емоционално или физически. Първата ти мисъл е да се запиташ какво си направил за да причиниш Моето неодобрение. О, дете мое, това не е начин да се живее.

Ти може да си без настроение със себе си, но това не означава, че си без настроение с Мен. В същност обикновено когато си така, Аз съм там с теб, чакайки да се обърнеш към Мен и да приемеш Моята нежна любов. Когато го направиш, ти осъзнаваш, че си се притеснявал за нищо.

50. Моята любов те прави чист

Скъпо Мое дете, Аз искам да те обгърна с Моите ръце на любов. Аз те притеглям близо до Мен. Това е Моето удоволствие. Бих ли те призовал и избрал, ако не те желаех? Когато ти се дръпнеш в страх, Аз нежно упорствам. Ако не го правех, ти щеше да пропуснеш велико благословение, нали? Няма част в твоя живот, дете мое, която да не Ме интересува. Аз съм обещал да те освещавам открай докрай; дух,душа и тяло. Аз ще изпълня тази цел.

Моята любов те прави да се чувстваш чист. Аз изговарям Моето слово на прощение към теб и ти се чувстваш чист. Докосвам живота ти с Моя Дух и ти се чувстваш чист. Аз те изцелявам и ти се чувстваш чист. Винаги когато приемаш от Мен това има този очистващ ефект върху теб.

Когато се страхуваш, ти се чувстваш нечист. Ти се свиваш от страх, страхувайки се, че проблема е в теб. Мислиш си, че си толкова нечист, че не можеш да приемеш Моята любов, благословение и изцеление.

Аз искам да бъдеш чист, да се чувстваш чист и да изглеждаш чист защото ти излъчваш Моя свят живот. Аз не мога да ти дам нищо нечисто. Плодът произвеждан в твоя живот чрез Моя Дух е добър, чист и благотворен.

51. Аз ти се наслаждавам

Аз ти се наслаждавам, дете Мое. Наслаждавам се да те познавам.

Наслаждавам се да те обичам. Наслаждавам се да бъда с теб. Наслаждавам се да ти давам. Наслаждавам се да те чувам. Наслаждавам се на твоите хваления. Аз съм влюбен в теб, дете мое.

52. Наслаждавай се да бъдеш себе си

Има много случаи, в които Аз трябва да дойда дълбоко в твоя живот за да те освободя от страха да не Ме ядосаш. Това е страх от самия теб, действително. Ти си се страхувал много от себе си, нали, дете мое? Можеш ли да видиш работата, която върша в теб сега, за да те освободя от този страх? Как можеш да се наслаждаваш да бъдеш себе си, ако се страхуваш да бъдеш себе си?

Скъпоценно дете, благодаря ти, че Ми позволяваш да те обичам. Благодаря ти, че Ми позволяваш да дойда дълбоко в тези тайни места. Ти не разбираш всичко, което върша в теб. Това няма значение. Достатъчно е да знаеш, че Аз те разбирам, че те изцелявам и те правя цял.

Твоите дни на криене от Мен свършиха, нали? Няма нужда да правиш това повече, нали? О, мое скъпо дете. Имало е толкова много случаи когато Аз съм копнял да ти давам, но ти си защитавал себе си от Моето протягане. Колко Ми харесва, че повече не правиш това. Не само, че Ми позволяваш да докосвам твоя живот с Моята любов, но ти наистина искаш да го правя. Това е белег за голяма промяна в теб.

Ти си започнал да се доверяваш на Моята любов, нали, дете Мое? Ти си започнал да виждаш, че няма нужда да се страхуваш. Аз винаги имам твоите най-големи интереси в сърцето, и всяко докосване на Моя Дух на любов те прави по-свят.

Обичам те, дете Мое. Има сладост свързана с Моя мир, нали? Забелязал ли си, че сега можеш да се справяш със ситуации, които преди биха причинили бъркотия в теб? Това е защото си започнал да виждаш нещата по Моя начин. Ти си започнал да слушаш Моя глас вместо този на врагът. По много нежен начин Аз се движа в твоето сърце така че да се предадеш по-пълно отколкото преди. Това е добре. Ти можеш да насърчаваш другите да се отварят за Мен, да идват дълбоко в ръцете на Моята любов, да приемат от Мен.

53. Приемай и давай

Скъпо Мое дете, спомняш ли си когато чувстваше, че трябва да бъдеш постоянно активен за Мен? Това те задоволяваше, ако правеше нещо за Мен; но какъв беше плодът от всичко това? Ти ще бъдеш по-плодоносен, ако пребъдваш в Мен и Аз в теб.

Не се опитвай да впечатляваш Мен или другите с твоята активност или благочестивост. Ти научаваш бавно урокът, че когато приемаш от Мен, ти ставаш повече като Мен. Отне ти доста време да разбереш това, но Аз съм щастлив, че сега го знаеш.

Искаш ли да бъдеш наистина полезен за Мен? Искаш ли да знаеш какво Ме удоволства, и как можеш да Ме прославиш? Позволи Ми да те обичам, и тогава любовта ще се излива от тебе. Позволи Ми да ти давам, и моите дарби ще се изливат чрез теб. Това е много просто действително, нали, дете мое?

Забелязал ли си, че водата продължава да пада над водопада? Тя никога не върви нагоре към извора. Моята любов продължава да пада върху теб. Тя е точно като този водопад. Аз не мога да я спра да пада върху теб. Тя не може да тръгне нагоре към извора и да те остави. Тя може само да се спуска върху теб. Стой под водопада на Моята любов, и приемай!

54. Аз Съм любезен

Скъпо Мое дете, Аз Съм Господ, който дава и дава и дава. Така че ти си детето, което трябва да приема и да приема и да приема. Аз никога не идвам до края на Моето даване. Дори когато мислиш, че не мога да ти дам повече, Аз обсипвам допълнителни благословения върху теб.

Ти съдиш себе си по-сурово отколкото Аз те съдя. Според твоята оценка, ти не заслужаваш нищо. Това би било истина без Моята благодат.

Знаеш, че има малцина, които наистина разбират Моята благодат. Мнозина проповядват и говорят за нея. Те се концентрират на факта, че хората не са достойни да получават от Мен. Но Аз се концентрирам на факта, че Аз винаги желая да давам. Това Ми се струва много по-полезно!

Знам, че Моята благосклонност е незаслужена, но набляганията трябва да бъдат върху Моята благосклонност. Аз обичам да давам, дете мое. Никога не съм бавен да давам когато обстоятелствата са правилни. Не е ли това, което обещах чрез Исус? Той каза, ”Всеки, който иска, получава.” Това е истина. Забелязал ли си, че често не си получавал защото си бил не охотен да искаш? Когато искаш и получиш, ти желаеш да искаш повече и получаваш по-скоро. Сладко дете, ти се учиш. Това е важно нещо.

55. Дете на Моята благодат

Ти все още си изненадан когато ти давам, дете Мое. Ти смяташ, че Аз съм готов да ти дам определени неща защото съм обвързан с теб. Но ти очакваш само минимума за да ти дам възможност да вършиш Моята воля.

Ти не разбираш, че Аз искам да върша чудесни неща за теб защото те обичам. Ти не мислиш, че си много красив, нали? Аз не говоря за физически чар, но за личността, която вярваш, че си. Ти често се чудиш защо искам да задоволявам желанията на сърцето ти.

Ти си дете на Моята благодат. Аз изпълнявам желанието на Моето сърце когато обсипвам своите дарове безплатно върху теб. Аз обичам когато Ми се молиш с вяра и очакваш да ти отговоря. Обичам когато не си победен от нуждата, но гледаш на Мен, знаейки, че Аз ще снабдя поради Моята благодат. Аз обичам това, дете Мое.

Ти се чудиш дали желанията на твоето сърце са същите като Моите. Е, обмисли това. Откъде идват тези желания? Себичните желания очевидно идват от теб. Но откъде идват тези други желания? Не съм ли способен да формирам желания в твоето сърце? Не създава ли Моя Дух нови желания в теб?

56. Аз Съм щедър

Искам да разбиращ Моята благодат по-пълно, така че да можеш да бъдеш любезен към другите. Аз съм любезен, Богът на изобилието. Аз давам далеч повече от минимумът.

Аз не искам да Ми даваш минимумът, но максимумът. Не отмервай с часовник молитвата или нежността към другите. Ти си Мое дете през цялото време. Тези, които са щедри винаги желаят да дават, без значение от цената, дори нищо да не бъде получено обратно.

Дете Мое, понякога ти се отдръпваш от даване защото се страхуваш, мислейки, че другите няма да искат да приемат от тебе. Понякога си въобразяваш, че можеш да развалиш това, което искам. Ти грешиш. Аз мога да работя чрез теб изразявайки Моята щедрост и любов.

Твоята себичност те обезпокоява, нали? Дете мое, това е въпрос на сърцето, нали? Аз съм готов да те направя щедър, ако това е, което ти искаш. Аз ще продължа да ти давам, докато ти даваш на другите. Мярката според която даваш ще бъде мярката според която получаваш; добра мярка, натъпкана, раздрусана, преливаща.

Аз съм Богът на благодатта и Аз ще давам и давам и давам и давам и давам, дори на теб!

57. Старата кола

Младият мъж е изгубил сметка за това колко пъти е трябвало да оправя своята стара кола. Едно след друго неща са се разваляли и са се нуждаели от внимание. Все пак каква била алтернативата? Една нова кола била отвъд неговите парични средства. Той не можел да види никакъв начин, по който да си купи такава. Така че той трябвало да се справя със старата, закърпвайки я толкова добре колкото можел – докато някой му дал това, което той никога не можел да си позволи.

58. Пътя на любовта

Когато срещнеш трудни решения и не си сигурен към кой път да се обърнеш, ти можеш винаги да попиташ себе си какво би направил Исус. Той винаги би избрал пътя на любовта. Ти ще откриеш, че когато срещнеш такива дилеми, ще бъде очевидно за тебе кой от възможните пред тебе е пътя на любовта.

Изкусително е да избегнеш този път поради цената. Понякога, хората не искат да бъдат въвлечени или да вземат отговорност. Но никой, който позволява на себе си да бъде отклонен от работата, която съм планувал за него не е годен за Моето Царство. Този, който Ме обича ще се покорява на Моите заповеди. Това означава, че те ще изберат да обичат другите както Аз ги обичам. Ти си открил цената на това, нали, дете мое?

Понякога Аз съм бил разочарован от теб защото ти си избирал себичния път и тогава си се опитвал да убедиш себе си, че това наистина е било правилното решение. Но Аз не те наказвам за такива грешки; ти наказваш себе си изгубвайки това чудесно чувство на мир. Аз не трябва да вземам никаква допълнителна мярка срещу теб. Аз чакам докато се върнеш в пътеката на любовта.

59. Обичай в Моето име

Когато четеш за живота на Исус, ти си впечатлен от начина, по който Той обича хората, нали? Забелязал ли си, че Той не говори много за любов; Той го прави. Той преуспяваше с бизнеса да обича. Да обичаш с Моята любов не е чувство, нали?

Когато те призовавам да обичаш в Моето име, да казваш на хората, че ги обичаш не е достатъчно. Ти трябва да ги слушаш, да им служиш и да им даваш; ти трябва да се грижиш и да се молиш за тях. Начинът по който се грижиш за другите е мярката за твоето величие.

Те може просто да се нуждаят да бъдеш с тях за да им дадеш уверение. Друг път ти ще трябва да се протегнеш в техния живот с Моята сила, носейки им изцеление.

Ти се нуждаеш от любов смесена с вяра, нали? Любов без вяра не е достатъчно. Ти се нуждаеш от любов изразена във вяра, и вяра, която работи чрез любов.

Когато се протягаш към другите в Моето име, вземи Моето състрадание и вярата, която вярва, че Аз ще променя техните обстоятелства и ще посрещна нуждите им. Това е, което Исус правеше, нали, дете мое? Той не беше доволен да обича хората в тяхната нужда; Той посрещаше тяхната нужда.

60. Сърце на любов

Изисква някакво време за теб да разбереш, че си бил наистина включен с Исус на кръста. Аз знам, че ти разбираш много лесно, че Исус умря за теб. Но Исус те взе на кръста със Себе Си. Ти си бил разпънат с Него. Вече не си ти, който живееш, но Той който живее в теб. Старият себичен живот е мъртъв и погребан. Сега ти имаш нов живот. Не гледай назад към миналото; то е свършило.

Гледай напред към бъдещето. Ти си ново създание, създадено в Христос Исус за добри дела. Те не произвеждат спасение; те са плодът от твоето спасение.

Много хора правят неща за Мен, вярвайки, че това ще Ми угоди. Но ако Моята любов не е мотивиращата сила зад техните действия, те са напразни. Отделен от Мен ти не можеш да направиш нищо. Ти вярваш това, нали, дете мое?

Аз съм ти дал сърце на любов. Не е ли добро това? Аз не трябва да продължавам да те убеждавам да обичаш. Това става твоя природа. Ти можеш да видиш защо се удоволствам с теб, в много и много ситуации ти инстинктивно обичаш, изразявайки живота на Моето царство на земята. Ти си част от отговора на молитвата, нали? В теб Моето царство е дошло и Моята воля е извършена на земята, както в небето.

61. Ходи в любов

Любовта има много изцелителни свойства. Така че Аз искам Моята любов да достигне там където има страх, болка и срам.

Аз виждам бедните живеещи в коптори, умиращите с подути стомаси. Моето сърце се протяга към тях и Аз упълномощавам Моите деца да им занесат Моята любов. В същото време Аз виждам алчността и себичността в други; Моето сърце е опечалено. Аз виждам покварата на тези, които вземат за себе си това, което е предназначено за бедните, и Аз съм ядосан.

Ти живееш в свят на нужда, дете мое. Но това не означава, че трябва да се страхуваш да познаваш Моята щедрост и изобилие към теб. Аз съм отпечатал в теб, че колкото повече приемаш от Мен, толкова повече ще можеш да даваш на другите. Аз съм работил в твоето сърце, изпълвайки те с Моята любов така че ти имаш мотивацията да изливаш живота си за другите. Ти трябва да ги обичаш както Аз обичам теб.

Ти си открил, че Аз давам и давам и давам още отново. По този начин трябва да обичаш другите.

Давай по начина, по който искам. Някои изпращам до бедните и тези в бедствено положение; някои до богатите, за да пробият тяхната апатия и мързел. Аз обичам да ходя там където има мизерия. Аз отивам в сърцата на тези, които Ме обичат. Аз отивам с ръцете на тези, които се протягат в Моето име. Аз отивам в молитвите на тези, които са дълбоко заинтересовани.

62. Аз ходя в любов

Чудеса се случват навсякъде където Моите деца отиват в Моето име. Аз обичам да ходя сред наркоманите където има мизерия, насилие и злоупотреба. Аз ходя в тези, които изливат живота си за тях без да се отдръпват поради цената на такова служение.

Как желая повече от Моите деца да направят себе си на разположение да достигат тези, които са в дълбочините на мизерията и безуспешността.

Аз обичам да ходя сред отхвърлените от обществото, нежеланите и не обичаните. Аз обичам да им показвам, че някой истински го е грижа. Но Аз се нуждая от хора чрез които да работя, да служа и да показвам привързаността, която е толкова нужна. Аз ходя в подаръците на тези, които дават свободно от своето състояние защото не могат да отидат лично.

Аз обичам да ходя в Моите деца, които ще им покажат пътя на спасението. Аз обичам да ходя до всички тези места с Моето евангелие, не просто с естествена физическа помощ. Какво ще бъде постигнато, ако тялото е снабдено, а духът е останал гол; физическите нужди са задоволени, но греховете остават непростени?

Така че Аз отивам в тези, които показват Моята любов и се интересуват от духа, душата и тялото. Когато Аз отивам в тях, всички Мои ресурси са на разположение за тях чрез силата на Моя Дух.

63. Аз ходя в теб

Аз обичам да върша чудеса на изцеление сред тези, които са в бедствено положение, които гледат на Мен като техния единствен доктор или зъболекар, тези, за които съм единствения наличен хирург. Аз обичам да изпращам хора на вяра, които ще гледат на Мен за тяхното снабдяване във всяка ситуация.

Аз изпращам хора на любов, които няма да се пазят от цената на това да декларират Моята истина, тези, които ще прокламират Моето слово в лицето на злоупотребата. Те предлагат Моята любов въпреки че знаят, че тя може да бъде отхвърлена. Голяма ще бъде тяхната награда в небето.

Аз обичам да ходя в тези, които рискуват опасно за да занесат Моето евангелие на другите. Аз обичам да ходя сред опресираните. Обичам да ходя в затворите. Навсякъде където има пленници, Аз искам да ги освободя чрез силата на Моя Дух. Аз обичам да ходя там където хората осъзнават тяхната нужда от Мен. Те искат Моята любов, приемане и прощение. Такива сърца са плодородна почва да приемат семето на Моето слово.

Аз обичам да ходя в теб, дете Мое. О, Аз не мога да посрещна цялата тази нужда. Твоето сърце излиза към такива хора защото ти споделяш нещо от Моето сърце. Аз съм видял желанията в теб да достигнеш бедните, изгубените, голите и слепите. Аз се наслаждавам в твоето искрено състрадание.

Наслаждавам се когато те чувам да казваш, ”О, Господи, аз съм готов да отида, ако Ти ме изпратиш.” Аз обичам да виждам Моите деца на Мое разположение по този начин. Но Аз не мога да те изпратя навсякъде, дете мое. Аз съм избрал точно служение за теб. Аз ръководя стъпките на тези, които са предали живота си на Мен. Аз те използвам по най-ефективния начин, по който мога така че мнозина да бъдат докоснати чрез Моята любов. Моята мъдрост надвишава твоята в това.

64. Правилното време

Момчето погледнало към планината. Тя му изглеждала като кула над него толкова висока, величествена и непреклонна.

“Мога ли да изкача тази планина?” попитало то баща си.

“Защо искаш да правиш това?” дошъл отговорът.

“Ти си твърде малък. Не можеш да разбереш колко опасно е това.”

Момчето било разочаровано.

Докато минавали годините, то често гледало към тази планина, копнеейки за времето когато ще бъде достатъчно голям за да направи изкачването сам. Това било предизвикателство, което трябвало да се срещне.

Един ден той тръгнал и започнал да ходи по склоновете на кулата. Не след дълго той намерил ходенето за твърде тежко и трябвало да се върне в къщи, чувствайки се провален. Мечтата му била все още неизпълнена.

“Защо изглеждаш толкова обезсърчен?” го попитал баща му.

“Опитах се да изкача планината,” отговорило момчето.” Но не можах да стигна много далеч.”

Бащата обгърнал сина си с ръка.” Не ти ли казах, момче, такива високи планини са опасни и трудни за изкачване? Задачата е далеч по-голяма за някой на твоята възраст.”

“Но аз искам да изкача планината,” упорствало момчето.

“Тогава ще го направиш,” казал бащата,” но не сега. Когато времето е правилно аз ще те водя, и ти ще изкачиш планината с мен. Чакай докато времето е правилно, сине.”

65. Разпространявай Моята любов

Това, което има значение за Мен, дете Мое, е да разпространяваш Моята любов навсякъде където те водя. Давай време на тези, които се нуждаят от време, любов на тези, които се нуждаят от любов, пари на тези, които се нуждаят от пари, помощ на тези, които се нуждаят от помощ. Във всички тези случаи, дете мое, ти ще можеш да разпространяваш Моята любов около теб. Има толкова много нужда и толкова малко, които желаят да се изправят пред цената за да я посрещнат.

Обвиняват ли Ме хората за греховността на човешките сърца, Аз който съм свят и праведен? Обвиняват ли Ме за корупцията и злоупотребата със свободата? Обвиняват ли Ме, че хората избират да мразят вместо да обичат, да бъдат покварени вместо великодушни?

Аз работя в живота на милиони по целия свят за да изправя погрешните неща, които са били причинени от човешката себичност. Така че дете мое, Аз съм благодарен, че твоето сърце е Мое и ти желаеш да отидеш за Мен където и да те изпратя, и да направиш за Мен каквото и да поискам от теб. Не бъди изненадан; следователно, ако обсипвам Моята любов върху теб. Защото както ти Ми даваш всичко, което имаш да дадеш, така и Аз ти давам всичко, което имам да дам.

66. Моето царство на любов

Скъпо Мое дете, това е било Моето благоволение да ти дам Моето Царство. Това не е някакво място. Това е Моето суверенно господство като Цар в твоя живот. Моето Царство е в теб: Аз го посях като семе в твоето сърце. Съдържанието на това семе е цялостния живот на Моето Царство, всички богатства и ресурси, които могат да бъдат развити в теб. Моето Царство отразява природата на Царя, който господства над него.

Моето Царство не се състои в говорене, но в сила. Силата не е просто духовен динамит, който произвежда чудеса; тя е разкрита в любов. Въпреки че имаш явни духовни дарби, имаш голяма вяра и демонстрираш Моята сила, всички тези неща не струват нищо без любов.

Моето Царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Когато следваш водителството на Моя Дух, ти ходиш в правда, мир и радост. Аз никога не те водя да обичаш по погрешни начини, отдавайки се на любов или алчност. Когато хората ходят в неправедност, те изгубват мира си и радостта си. Ти си посланик на Моето царство на любов и сила. Желая да изразяваш Моето суверенно господство по-пълно в твоя живот.

67. Ти си изпълнен с Моята сила

Скъпо Мое дете, понеже Аз съм всемогъщ, Моето Царство е управление на сила. Някои хора погрешно се опитват да разделят Моята любов и сила; но те си принадлежат взаимно.

Когато Исус обичаше хората, Той се протягаше с Моята сила. Той изцеляваше болните, очистваше прокажените и изгонваше демони. Той дори възкресяваше мъртви в някои случаи. Той извършваше чудеса, превърна водата във вино, нахрани множествата със закуската на едно момче, усмири бушуващата буря. Той дори извади пари от една риба.

Всички тези неща демонстрират, че Моята любов е свръхестествена. И Аз изразявам тази любов чрез хора като теб!

Моя Свят Дух е свръхестествен и носи както любов така и сила в твоя живот; Той ти дава възможност да живееш живота на Моето Царство. Исус каза, ”Ще приемете сила когато Святия Дух дойде върху вас.”

Така че, дете мое, искам да осъзнаеш, че си изпълнен със сила. Да, наистина си изпълнен. Ти рядко се чувстваш пълен със сила, нали? Въпреки това, всички ресурси на Моята свръхестествена сила са на твое разположение, и работят в теб.

Аз съм ти дал сила за да я използваш в живота си. Как можеш наистина да се движиш във вяра и любов, ако не се научиш да използваш тези свръхестествени ресурси за себе си? Ти трябва да знаеш, че Аз ще отговоря на твоята молитва, че Аз ще те изцеля когато си болен и ще снабдя за теб когато си в нужда.

Тези, които се опитват да обичат и да служат без да използват силата, която съм сложил в тях прахосват Моите ресурси. Те не слушат Моя Дух казващ им да използват силата и властта, която Аз вече съм им дал.

Аз също ти давам Моята свръхестествена сила за да те направя способен да служиш на другите. Покажи им как да се протягат към Мен за да видят нуждите си посрещнати. Това е, което желая.

Аз те изпращам в света в името на Исус за да бъдеш като Него, и да носиш Неговата сила, любов, радост, мир и прощение във всяка ситуация.

Аз съм щастлив с теб когато виждам това, дете мое. Ако вземеш Моята любов без силата, ти можеш да извършиш само половината работа.

68. Моята сила в любов

Да вземеш Моята сила без любов също не е от полза. Ти можеш да виждаш мощни неща да се случват, но тези, на които помагаш са оставени без откровение в техните сърца за Моята любов и приемане.

Аз съм извършил съвършена работа в теб, дете мое, учейки те повече за това кой съм Аз и как работя в сърцата на Моите деца. Аз искам да имаш балансирано служение. Това е известна поговорка. Мнозина, които говорят по този начин самите те имат не балансирано служение. Те демонстрират малко от Моята сила и са слаби в свръхестествените дарби. Единствената личност с наистина балансирано служение е Исус. Така че искам да бъдеш като Него и да служиш в Неговата любов и сила.

Дете Мое, всяко измерение може да изтича от твоето служение. Моля те, не Ме ограничавай, но запомни да служиш с Моята сила в любов.

Аз съм те учил много за Моята благост и нежност. Не искам никога да губиш от погледа си тези качества. Исус беше нежен и смирен по сърце, но Той все пак служеше с голяма сила. Някои мислят, че ще демонстрират сила само, ако го правят гръмогласно и агресивно. Но има голяма сила в нежността. Протягай се с Моята свръхестествена сила, познавайки Моето нежно докосване върху твоето сърце както го правиш. Ти се нуждаеш както от състрадание така и от власт.

69. Не чрез мощ или сила

Ти знаеш, дете Мое, много от Моите деца казват, че се нуждаят от сила. Но в действителност те се нуждаят от любов за да освобождават силата, която вече съм им дал. Единственото нещо, което има значение е вяра, която работи чрез любов.

Тези, които искат повече сила за да изпълняват грандиозни чудеса и знамения често искат да правят нещо действително внушително. Те мислят, че това ще Ми даде слава и ще бъде велик пример за другите хора. Разбира се, това също ще им даде възможност да бъдат държани във висока почит!

Има времена когато Аз избирам да работя по този начин, но често Моите мощни дела са извършени тихо и не натрапчиво. Много малко от тях са публични атракции. Ти ще бъдеш прославен във всяко действие, което изпълнявам, но другите няма да откраднат славата от Мен.

Когато хората свидетелстват за това, което съм направил в техния живот, това насърчава някои да отговарят на евангелието на Моето Царство. Други не искат да повярват, въпреки великите и мощни чудеса за които чуват. Мнозина отказаха да повярват на Исус въпреки великите чудеса, които Той извърши. Светът няма да бъде спечелен чрез извънредни чудеса. В пустинята, дявола искаше Исус да извърши нещо грандиозно за да хване вниманието на хората. Исус отказа да бъде прелъстен от такава идея.

Не търси слава за себе си, защото Аз не мога да поверя демонстрацията на Моята сила на тези, които ще станат себе-центрирани и самомнителни. Тяхната гордост дава впечатлението, че те са отговорните за такива чудеса. Дете мое, ходи в любов, вяра и сила, със смирението и нежността на Исус.

70. Аз обичам да правя чудеса

Всеки ден Аз съм Бог правещ чудеса. Чудесата не са случайни събития. Аз ги върша ежедневно по целия свят.

Аз обичам да правя чудеса в теб. Моли Ме за такова винаги когато имаш нужда. Ако нямаш вяра за чудо, моли Ме да вдъхновя такава вяра в теб. Аз съм твоя Бог вършещ чудеса.

71. Позволи Ми да нося товара

Ти си се чувствал провален когато си се опитвал да занесеш Моята сила на хора в голяма нужда, тези, които са сакати и обезобразени, слепите и тези в дълбочините на депресията. Ти не си бил способен да посрещнеш тяхната нужда, нали? Ти си чувствал неуспех защото знаеш, че Аз съм всемогъщ и мога да изцелявам такива хора. Мислиш си, че ако беше по-добър християнин, ти щеше да можеш да вършиш такива неща в Моето име; защото ако Исус се срещне с такива ситуации, хората ще бъдат веднага изцелени.

Но помни това, дете Мое; Исус не изцели всеки болен човек когато беше на земята. Той изцели всеки, който дойде при Него с вяра. Това е все още принципът чрез който Аз работя.

Не носи товара върху себе си. Аз искам да увелича твоята вяра и твоето желание да видиш как мога да те използвам. Искам да занесеш Моята любов и сила на тези отчаяно нуждаещи се хора. Но Аз не искам да вземаш техните товари върху себе си. Аз съм този, който носи техните товари. Ако ти отидеш при тях в Моето име, дете мое, тогава Аз винаги ще ти давам правилните думи, които да кажеш, правилните молитви, с които да се молиш, и ти ще видиш промяна в техния живот. Не винаги ще виждаш драматични резултати, обаче.

Може би цялостната нужда няма да е посрещната веднага; Аз не съм обещал, че всички отговори на твоите молитви ще бъдат във формата на мигновени чудеса. Не, дете Мое, Аз искам да взема този фалшив товар на вина от тебе.

Върви във всяка ситуация знаейки, че си инструмент на Моята любов и сила. Ти ще бъдеш плодоносен във всяка ситуация, ако помниш това. Не поставяй фалшиви очаквания като твой стандарт. Във всяка ситуация, слушай гласа на Моя Дух така че да мога да направя ясно за теб това, което възнамерявам да извърша. Ти само трябва да бъдеш верен в правенето на това, което искам от теб.

Понякога Аз използвам определен брой хора за да служа на едно от Моите деца. Всеки човек когото изпращам има отличителна част, която трябва да изиграе. Така че обърни внимание на това, което казвам, дете мое. Тогава ти няма да си тръгнеш с фалшиво чувство на обвинение, че си безсилен да помогнеш. Ти не си безсилен. Ти можеш да занесеш ресурсите на Моята любов и сила по начина, по който те уча.

Разбира се, възлюбени мой, понякога ще виждаш мощни неща. Давай Ми цялата слава за тях. Но обмисли това. Когато отидеш в ситуация и се покориш на гласа на Моя Дух, докарвайки малка, но необходима промяна в човека, това покорство е толкова важно за Мен колкото и времето когато пристъпваш в динамична вяра за да видиш мощно чудо.

Виж, дете Мое, Аз обичам покорството. Това е изразяването на твоята любов към Мен.

72. Обичай трудните хора

Скъпо Мое дете, някои хора са много трудни за обичане, нали? По-специално искащите. Те са много несигурни, с малка увереност в Моята любов и приемане. Тяхната несигурност произвежда модел на манипулация, който обикновено започва в детството. Те не очакват любов от хората така че трябва да манипулират. Много е трудно за тях да повярват, че някой ги обича заради самите тях, дори Аз.

Аз ще ти изпратя хора, които да обичаш, но те никога няма да бъдат искащи. В същност това е начина, по който ще различаваш тези, които Аз съм изпратил от тези, които врагът поставя в твоя път за да изсмуче твоите ресурси на любов. Тези, които Аз изпращам идват смирено, чувствителни за твоите нужди и усещащи досадата, която могат да бъдат за теб.

Искащите хора нямат представа колко те изцеждат или колко време ти вземат. Няма значение колко им даваш, те винаги искат повече. Ти им даваш време  и те искат повече време. Ти им даваш любов и те искат повече любов. Ти им даваш пари и те искат повече пари.

Такива хора ще прахосат много от твоето време, ако им позволиш. Те ще изглеждат по-добри когато  прекарваш време и се молиш с тях; само за да бъдат обратно пред твоята врата няколко дни по-късно, искайки да преминеш през цялата работа отново. Вместо да научиш тези хора да зависят от Мен, ти ще откриеш, че те стават зависими от теб. Те ще те изцеждат от цялата ти енергия и ще злоупотребят с твоето желание да ги обичаш.

Начина, по който да обичаш манипулиращите хора е да не се предаваш на техните искания. Не ги игнорирай, но ги обичай с Моята любов, а не по начина, по който те искат да бъдат обичани. Това означава, че трябва да се научиш да бъдеш силен.

Виж, манипулиращите хора са много добри в обвиняването на християни, карайки ги да се чувстват осъдени. Те внушават, че не ги обичаш достатъчно: ”Теб не те е грижа наистина, ти действително не искаш да ме обичаш, нали?” Такива обвинения те карат да се чувстваш виновен, сякаш си се провалил на теста да обичаш напълно. Ти чувстваш, че трябва да излезеш от твоя начин на действие за да им покажеш, че искрено ги обичаш.

Това е предаване на техните искания. Манипулацията работи чрез създаване на чувство за фалшива вина в другите. Манипулиращите хора винаги изглеждат да получават собствената си цел, докато всички други се приспособяват с тях.

Обичай тези хора, дете Мое, като бъдеш силен. Направи много ясно това, че ти няма да бъдеш манипулиран слушайки техните обвинения. Предупреждавам те, дете мое. Такива хора не винаги ще бъдат добродушни към това; те ще се ядосат. Те ще кажат, че ако не ги обичаш по начина, по който искат, те не искат да имат нищо повече с теб. Ти ще бъдеш обвинен, че си ги отхвърлил. Запомни, Аз не обвинявам Моите деца.

Врагът обвинява чрез други хора и дори използва писанията за да прави това. Във взаимоотношения като тези, има духовна битка. Ти не воюваш срещу плът и кръв, но срещу духовните началства и власти. Тези хора са ограничени. Те нямат свобода в Духа. Аз ги обичам и искам да те използвам да им помогнеш като отказваш да се предадеш на техните тактики. Манипулиращите хора се обиждат когато другите се изправят до тях, но намират сигурност в тези, които са готови да бъдат силни. В своите сърца те знаят, че това е, от което се нуждаят.

Те трябва да се покаят от своята манипулация и обвинения. Те трябва да бъдат доведени до истинско откровение за моята любов, приемане и прощение, които не могат да бъдат заслужени или манипулирани. Аз вече ги обичам със съвършена любов.

73. Бъди наистина плодоносен

Несигурните хора не се наслаждават на близко взаимоотношение с Мен защото Аз няма да се предам на техните искания. Те казват, че Ме обичат, но можеш да видиш неискреността на това чрез начина, по който продължават да манипулират.

Те не усещат Моята любов защото не вярват в Моята любов. Искат ли да я усещат? Аз смятам, че действително искат. Ще бъдат ли приготвени да Ми се подчинят вместо да искат да управляват собствения си живот?

Сега слушай, дете Мое. Аз обичам тези хора. Аз желая да видя Моето Царство твърдо установено в техния живот. Моето Царство не работи чрез манипулиране. То е изразено чрез истинска любов, праведност и сила. То е посято в тях като семе, но е задушено от техните себични желания и  от начина, по който позволяват на проблемите да станат по-важни от Моето Царство.

Някои хора няма да оставят своите товари, въпреки че Исус ги понесе на кръста. Те държат своите проблеми като че ли са съществени да поддържат тяхната самоличност. Те говорят за предаване на техния живот на Мен докато задържат области за себе си. Те казват, че Ми дават проблемите си, но след малко си ги вземат обратно. Те дори внушават, че никой в действителност не може да посрещне тяхната нужда – дори Аз! Те виждат себе си като не обичани с невъзможни проблеми, дори за Твореца на вселената. Те ще ти кажат, че известни Божии хора са им служили и все пак са останали в своята нужда.

Забелязал ли си, че един такъв манипулираш човек може да причини много вреда за много от Моите деца? Предаването на тези манипулиращи тактики оставя една област на робство в Моето тяло, изтощавайки и изсушавайки Моите хора и отклонявайки ги от Моите цели.

Ще внимаваш ли на това, което ти казвам? Ще бъдеш ли силен и да се изправиш пред тези хора в любов? Когато те те обвиняват, върни се при Мен и Ми позволи да те успокоя така че да не се чувстваш смазан и ударен от това, което те казват. Не си казвай, ’Аз съм твърде слаб за да се изправя пред тези хора.’

Моето Царство е в теб, дете Мое. Моята силна любов е в твоето сърце и ти можеш да направиш това, което ти казвам. Така че радвай се, защото няма да бъдеш ритан наоколо повече. Твоята любов няма да бъде злоупотребявана или прахосвана. Аз ще я поставя за най-добрата възможна употреба. Аз искам да даваш много плод.

Аз те изпращам при тези, които се нуждаят от любов и наистина искат да им се помогне. Аз се нуждая от жетвари в Моето Царство, не от такива, които събират плодове след жътвата! Ти си правил грешки в миналото, нали? Аз не те обвинявам за това. Начинът, по който действаше беше пълен с добри намерения; но ти можеш да се научиш от миналите грешки, нали? В бъдещето ти можеш да бъдеш далеч по-плодоносен в това да обичаш хората. Моята любов в теб не трябва да бъде глупава; тя е предлагана, но е силна!

74. Дай си време да получаваш

Добро е, че имаш тези времена да Ме слушаш да ти говоря и да приемаш Моята любов. Ти стана толкова изсъхнал и уморен, нали? Толкова много изглежда, че вземат от теб. Те те търсят за мъдрост, молитва, служение, грижа, служба и любов. Ти изглеждаш даващ и даващ, точно както Аз правя.

Аз знам, че приемаш както и даваш, но ти се нуждаеш и от времена като това, дете мое, когато можеш да се оттеглиш с Мене и да не даваш; трябва само да бъдеш тих и да приемаш. Добро нещо е да приемаш.

Ти си свикнал да се чувстваш много виновен за това. Всеки път когато се оттегляш с Мен в молитва, ти мислиш, че трябва да Ми даваш. Така че молитвата става много уморителна за теб. След като си давал на толкова много други, после ти трябва да се молиш и да даваш и на Мен. Понякога твоя ум е толкова погълнат с проблемите на другите хора, че ти се чудиш откъде да започнеш.

Дете Мое, ти се нуждаеш от време да приемаш от Мен така че после да можеш да даваш по-ефективно, дори в молитва.

Понякога ти се чувстваш толкова изтощен, че заспиваш докато се молиш, просто защото си се отпуснал от цялата си активност. После ти се чувстваш виновен и провалил се в молитва, нали? Твоите времена на тишина с Мене са времена когато Аз мога да говоря Моето слово в твоето сърце за да те насърча, освежа и съживя. Тогава твоето сърце започва да прелива с поклонение, благодарение и хваление. Забелязал ли си, че потокът на хваление пресъхва когато си изтощен?

Когато си получил от Мен, ти можеш да се върнеш в света готов да даваш, а не да негодуваш от исканията, които се отправят към теб. Аз съм щастлив, дете мое, че ти загубваш това чувство на вина относно приемането. Спомняш ли си когато мислеше, че трябва да приемаш само малко? Толкова много хора са ти давали напълно погрешната идея за молитвата.

Но Аз съм те информирал наново. Нека да го кажа по този начин, дете мое. Какво можеш да Ми дадеш, което вече да нямам? Какво мога да ти дам, от което ти се нуждаеш? Е, очевидно е кой трябва да прави получаването и кой да прави даването, нали?

Твоята най-голяма нужда е да бъдеш обичан. Аз съм единственият, който може да посрещне тази нужда. Така че отпусни се, дете мое. Познавай Моята любов за теб. Приемай от Мен и после излез в света, споделяйки тази любов с другите, които се нуждаят да я получат.

75. Аз изцелявам

Скъпо Мое дете, Аз съм Господ, който изцелява. Ти си мислиш, че всеки ще бъде щастлив за това, но те не са; съвсем не са! Има такива, които заявяват, че Аз не искам да изцелявам, други, че съм загубил навика! Те вярват, че въпреки че някога съм изцелявал, сега Аз повече не го правя. Има дори такива, които много се ядосват когато изцелявам, защото това засяга тяхната теология!

Има такива, които казват, че Аз искам да изцеля някои, но не и други – като че ли разглеждам предмета със своеволно отношение. Други вярват, че винаги искам да изцелявам.

Някои търсят причини защо изцелението не се случва, други говорят за Моята суверенна воля, което изглежда като извинение да се вярва нещо!

Това е много объркваща ситуация, нали? Въпреки това за Мен въпроса е прост. Така че, скъпо мое дете, Аз искам да разбереш това, което е в Моето сърце относно изцелението. Аз изцелявам защото обичам. Аз не желая нито едно от Моите деца да бъде болно и със сигурност не се наслаждавам да ги виждам да страдат.

Забелязал ли си, дете мое, че когато си в болка ти автоматично викаш към Мен? Това е инстинктивно защото ти знаеш, че те обичам. Когато някой е болен той автоматично гледа към тези, които го обичат за поддръжка и насърчение.

Разбира се, едно нещо е да се вика към Мен за помощ; напълно различно е да Ми се вярва за изцеление. Но, въпреки това, тези, които Ме познават се обръщат към Мен за някаква помощ.

Опечалява Ме, ако мислят, че единствения Ми интерес е да ги поддържам в тяхната нужда; това изглежда такова опустошение за Моята изцелителна любов и сила. Но, както знаеш, Аз не обичам да насилвам Себе Си на хората. Ако те  молят за помощ, Аз им давам помощ. Ако молят за изцеление, Аз съм готов да изцелявам.

76. Причини за болест

Разгледай сърцето Ми, дете Мое. Слушай внимателно. Когато виждам някои от Моите деца болни, Аз искам да се протегна към тях в любов. Аз искам да им говоря словото, което ще ги освободи. Аз искам да се справя с корена причиняващ всяка болест, не просто със симптомите. Плевелът трябва да бъде издърпан от корен. Ситуацията често изглежда объркана защото човека е съсредоточен върху симптомите, а Аз съм съсредоточен върху причината.

Понякога причината е грях. Обичайния грях е произвел модел на болест в човешкия живот. Когато причината е грях, покаянието носи изумителни резултати.

Понякога причината е наследствена или генетична. Аз мога да освободя Моите деца от такива болести. Те със сигурност не наследяват болест от Мен.

Понякога причината е демонична. Врагът е крадец и той ще открадне физическото здраве, ако може да го направи. Но Аз съм победил силата на злият. Така че, когато Моя авторитет е накаран да даде плод в ситуацията, болестта  трябва да си замине.

Понякога причината е натиск. Много от Моите хора се безпокоят и израстват в загриженост. Това има натискащ ефект върху техните тела. Запомни, че не е само физическото заболяване, което Ме интересува, но това, което лежи зад него. Многократно казвам на Моите деца да не се страхуват, защото това е средство на врагът. Той иска Моите деца да бъдат страхливи понеже знае вредните ефекти от това за тяхното здраве. Аз искам Моите деца да познават Моя мир в дух, душа и тяло. Моя Дух може да докосне дълбочините на твоето същество за да те освободи от негативните налягания, които произвеждат напрежение и болест.

Дете Мое, има различни други причини поради които всяка ситуация е уникална. Аз се справям с Моите деца като индивидуалности защото Моята любов към всяко едно от тях е лична.

77. Аз не желая да бъдеш болен

Скъпо Мое дете, разбери, че Аз никога не желая ти или някое от моите деца да бъде болно. Това не е Моята цел за теб – точно както грехът не е Моята цел за теб.

Обаче, Аз позволявам да съгрешаваш и дори мога да използвам това по позитивен начин. Аз мога да изкупя ситуацията и да я обърна за добро в твоя живот водейки те в покаяние и свежо покорство.

Факта, че Аз мога да използвам греха за изкупление не прави това Моята воля за Моите деца. Факта, че греха често предхожда главен духовен пробив не означава, че Аз искам да съгрешаваш. Може ли святият и праведен Бог някога да желае Неговите деца да съгрешават? Разбира се, че не.

Обаче, поради слабостта на тези, които съм избрал, Аз знам, че неизбежно те ще грешат. Така че Аз взех под внимание определяйки как ще работят Моите цели в нечий живот. Когато ти съгрешаваш, това не те обезнаследява. Същото е с болестта, дете мое. Аз не желая да бъдеш болен, но Аз знам, че можеш да бъдеш. Точно както си склонен към грях, по същия начин си склонен и към болест.

Аз не съм планувал греха за теб, нито пък болестта. Аз взех под внимание и двете, обаче. Аз работя в теб във всички обстоятелства за твоето добро. Точно както не те оставям без наследство когато съгрешиш, по същия начин факта, че си болен не прави никаква разлика за твоето обещано наследство. Аз със сигурност не те обвинявам за това, че си болен. Ти можеш да бъдеш болен като християнин без да си навличаш Моята немилост; не е ли облекчаващо това? Така че не живей в някакъв фалшив страх от Моето неодобрение. По-скоро, радвай се в моята любов, Моята грижа, Моето снабдяване и изцеление.

Точно както мога да използвам една греховна ситуация за да произведе главен духовен пробив, по същия начин мога да използвам болест в пречистване, дори по творчески начин.

Това е точката където много не разбират. Понеже Аз мога да използвам болестта позитивно, те допускат, че това трябва да е било Божията воля. Те дори внушават, че Аз я причинявам обмислено за да науча моето дете на някой урок. Такава една идея е оскърбление на Моята любов. Казвай на хората, че Аз съм Господ, който изцелява.

78. Болната жена

Жената лежи на своето болнично легло. ’Била съм тук толкова дълго,’ мисли си тя. ’Грижа ли го е наистина някой?’

Тя оценява приятелите, които й носят цветята и шоколадите, и картичките от тези, които я помнят.

‘Но грижа ли ги е наистина?’ пита се тя. Тя приветства тези, които идват и се молят с нея; те са толкова добронамерени и искат най-доброто за нея. ’Те изглеждат загрижени,’ мисли си тя.

Тогава една нощ тя вижда Господа в  сън. ’Аз съм загрижен,’ казва Той. Когато тя става, тя напуска своето болнично легло.

79. Исус изцеляваше

Когато станах човек в Исус, Аз ясно демонстрирах това, което мислех за болестта изцелявайки всеки, който идваше при Него с вяра. Когато хората идваха при Него, Той не ги изпращаше болни, казвайки им, че Аз ще използвам ситуацията за да ги пречистя, или че това е за тяхното добро. Той не им казваше, че Аз съм ги наказал за техните грехове. Той не им казваше, че те трябва да се научат да живеят с техните болести.

Не, Той ги изцеляваше. Да, всеки, който се обръщаше към Него. Той правеше това защото знаеше, че това е Моята воля. Той никога не отиде срещу Моята воля в нещо. И когато отиде на кръста Той се справи с всяко изразяване на злото, включително и болестта. Не схващаш ли, скъпо мое дете, че Аз съм създал човешките същества с желание да бъдат добре? Те функционират пълноценно единствено когато са здрави.

80. Болестта е нещастие

Аз мога да разбера, че ти често се чувстваш объркан за размера на страданието и болестта, които съществуват в света. И знам колко е нещастно когато някой твой близък е болен.

Можеш ли да си представиш колко нещастно е за Мен? Да, дете мое, Аз съм много обезпокоен да виждам тези, които обичам в болка, без значение дали е емоционална, духовна или физическа. Моето сърце е пълно с любов и състрадание за хронично болните, тези,които са негодни, деформирани или умствено болни. Аз искам да ги достигна с Моята любов; Аз искам да ги изцеля и да донеса мир за техните души и тела. Това е Моята воля да ги направя цялостни.

Ако Аз искам да изцелявам, защо толкова много остават болни? Аз често трябва да установявам нещо по-малко от Моето най-добро в живота на Моите деца. Аз правя най-доброто във всяка ситуация защото съм готов да давам, да изцелявам или да спасявам. Аз чакам за подходящата възможност.

Скъпо мое дете, нищо не те прави по-объркан от това да бъдеш болен. Докато има нещо физически нередно с теб, дори второстепенно стомашно разстройство, ти инстинктивно знаеш, че това не е Моята воля за теб и ти имаш голямо желание да бъдеш добре отново.

Аз искам да бъдеш силен и здрав. Щастлив съм, че се учиш да се съпротивляваш на болестта. Когато усетиш първите симптоми, изправи се срещу тях. Смъмри ги в Името на Исус. Не си въобразявай, че трябва да се предадеш на болестта.

Всеки се нуждае от изцеление по някакъв начин, защото никой не е съвършен. Но има времена когато особени болести те атакуват и те измъчват, правейки трудно за теб да правиш това, което искам. Така че, разбира се, Аз искам да те възстановя. Аз съм прославен винаги когато те изцелявам.

Някои хора мислят, че Аз мога да бъда прославен в болестта, но това не е строга истина. Аз мога да бъда прославен в някои от моите деца, които са болни, но Аз не съм прославен в самата болест. Аз гледам на болестта като на нещо зло. Ти не очакваш да откриеш болест в небето, нали? И Исус те учи да се молиш Моето Царство да дойде и Моята воля да бъде на земята както е на небето. Така че, разбира се, Аз искам да виждам хората изцелени.

81. Приеми своето изцеление

Понякога ти си се страхувал да Ме молиш да те изцеля в случай, че не се случи. Това е трик на врагът, нали? Страхът е негово оръжие, не Мое.

Понякога ти си искал само експериментално, едва осмелявайки се да повярваш, че Аз бих отговорил. Друг път ти си ставал по-силен много по-бързо отколкото си очаквал. В случаи когато си се нуждаел от чудо, Аз съм искал да ти дам вярата за да Ми вярваш за твоето изцеление. Нищо не е невъзможно за Мен, дете мое. Ти започваш да вярваш това за твоя живот, нали?

Няма такова нещо като неизличима болест докато съм заинтересован. Аз мога да изцеля всяка болест. Човешките бащи и майки искат да помогнат на техните деца; те не обичат да ги гледат да страдат в болка, болест или треска. Това дори е повече истина за Мен. Аз мразя да виждам болест в твоето тяло. Аз съм винаги под ръка, дете мое. Аз слушам твоята молитва.

Но, запомни, не са твоите думи, които струват, но това, което вярваш в твоето сърце.

Имало е времена когато не е било правилно за Мен да изцелявам веднага защото е имало други неща, които е трябвало да отделя в теб, по-специално когато има някои взаимоотношения, които не са правилни. Това е Моята политика да чакам докато си простен; тогава Аз мога да освободя Моята изцелителна сила в теб.

Тайната да приемаш изцеление е да вярваш, че Аз те обичам толкова много, че искам да ти го дам. Това е дело на Моята благодат. Това помага, нали, когато получаваш специфично слово от Мен, защото това насърчава вяра.

Аз изцелявам директно и също и чрез други. Това е чудесно нещо когато знаеш, че твоя Създател е докоснал твоя живот и те е изцелил. Няма много значение какъв метод използвам, нали? Това е истинско чудо да знаеш, че си получил от Мен.

Ти знаеш, че мога да изцелявам, и сега вярваш, че Аз желая да го правя. Когато се молиш, дай Ми време да отговоря. Не се задоволявай с бърза молитва и после да се увличаш обратно в своята активност. Моята ръка е готова спокойно да те благослови, но ти се нуждаеш от време за да приемеш благословението. Аз имам толкова много да дам, но толкова малко дават на себе си време за да приемат. Запомни, Аз не изцелявам само чрез мигновени чудеса, но също и чрез продължителен процес, чрез който работя в твоя живот.

82. Аз мразя болестта

Кажи Ми дете мое, как се чувстваш за всички тези болни хора, които не получават изцеление? Не излиза ли твоето сърце за тях? Не чувстваш ли любов и състрадание към тях? Е, това е как Аз се чувствам. Но Моята любов и състрадание за тях са далеч по-големи отколкото твоите. Ти питаш защо повечето не приемат изцеление, по-специално тези, които изглеждат да са Мои посветени последователи. Аз знам, че това те обърква, но мога да те уверя, дете мое, че Аз съм единственият който вижда всички включени фактори.

Аз мразя болестта и Аз не я искам за никое от Моите деца. Има времена когато Аз използвам болестта като осъждение за непокорните, твърдоглавите, непослушни хора. Моето слово е ясно относно това, но това със сигурност не е Моята цел за тези, които Ме обичат.

Болестта е дело на дявола, но Моята сила е толкова по-голяма от неговата. Аз позволявам на дявола да се добере до известна сфера на действие, но той никога няма победата – не в живота на някое от Моите деца. Смъртта за Моите деца е освобождаване от болката и страданието. Това е освобождаване в Моята слава. Аз винаги имам крайната победа. Всяко от Моите деца е определено да има възкресенско тяло, което няма да изтлее.

83. Аз бях там в кошмарът

Дете мое, Аз бях там посред кошмарът – този период от твоя живот когато всичко изглеждаше да върви накриво. Накъдето и да се обърнеше имаше проблеми. Отчаянието те хвана, нали? Ти се чувстваше като че ли си изцяло загубен. Аз бях там дори когато ти обмисляше самоубийство. Аз бях, който възпрях ръката ти, защото не искам да се разрушиш, толкова велика е Моята любов към теб.

Това беше най-трудното време в твоя живот, нали? Но ти премина през него, дете мое, защото Аз бях там с теб посред всичко това. Когато преминаваш през водите, Аз съм обещал, че те няма да те залеят. Когато преминаваш през огъня, ти няма да се изгориш.

Аз знам колко дълбоко наранен се чувстваше  в това време. Ти преживя самота като тази, която Исус преживя за теб на кръста когато извика, ’Боже мой, Боже мой, защо Си Ме оставил?’ Ти се чувстваше оставен, нали? Все пак Аз бях там през цялото време. Никога не те оставих.

Аз знам раните, които са ти нанесени от другите. Знам също, че тези към които ти си се обръщал не са можели да разберат твоята дилема. Виж, те никога не са били там където ти си бил. Изглежда, че си бил на дъното на дълбока яма и никой не е знаел как да те извади. Но Аз дойдох, нали? Аз чух твоя вик. Аз дойдох и те спасих и те извадих. Аз те държах в Моите любящи ръце. Аз видях радостта бавно да започва да се връща в твоето сърце. Аз видях мира малко по малко да изпълва твоята душа; и Аз се зарадвах.

Това отне някакво време, нали? Но забеляза ли точката, при която всичко започна да се променя? Това беше когато ти прости. Аз те гледах потънал в духовна шахта, и негодувание изяждаше твоето сърце. Ти се чувстваше, че се занимаваш с такава несправедливост; една несправедливост изглеждаше да се обсипва върху друга. Хората се обръщаха против теб и те оскърбяваха.

Ти викаше към Мен за отмъщение. Това не е, което съм ти казал да правиш. Прощавай, обичай неприятелите си и се моли за онези, които те гонят. Аз трябваше да чакам докато ти се покориш на Моето слово. Аз те държах в тези трудни месеци докато ти започна да се радваш в Мен и да Ми благодариш, дори в тези ужасни обстоятелства. Тогава всичко започна да се променя, нали? Научи ли урока добре, дете мое?

В бъдеще, когато другите ти се противопоставят и те нараняват, ще оставиш ли корен на горчивина да поникне? Или ще бъдеш милостив и ще простиш? Вместо да викаш към Мен в ярост от себеправедност, ще Ме хвалиш ли, знаейки, че Аз съм Богът на справедливостта и че Аз защитавам Моите избрани?

Аз почитам истината и тези, които се държат здраво за Моето слово. В Моята любов, Аз не мога да те спася от битките, които лежат пред теб; но Аз винаги ще бъда на твоя страна и Моят Дух ще работи в теб за твое добро.

84. Битката принадлежи на Мен

Аз съм като мощен войн, който стои на твоя страна с изваден от ножницата меч за да те защитавам от вреда. Битката принадлежи на Мен. Ти си повече от победител поради твоята вяра в Мен. Но ти трябва да живееш в Моето слово за да изразяваш Моята победа.

Аз съм защитна стена около теб, дете мое. Когато ходиш в Моя път ти не си уязвим за врагът. Дори тези, които те нападат, понеже са позволили да бъдат инструменти в неговата ръка, няма да ти причинят вреда когато се изправиш срещу тях в истината на Моето слово.

Скъпо мое дете, Аз съм те измъкнал от тъмнина и дълбоко отчаяние. Никога не хлътвай отново в това. Няма нужда от това, ако правиш това, което казвам. Застани срещу всяка лъжа на злият. Не утаявай никоя от неговите мисли. Не вярвай на никое от неговите обвинения. Не приемай никакво осъждение от него. Никога не искам да те виждам хлътнал в яма на отчаяние отново. И ти не искаш да влизаш там, нали?

Така че, дете мое, ходи пред Мен в праведност и във всички добри неща, които съм приготвил за теб. Радвай се в Мен и позволи на прощението и милостта да текат от теб като изразяване на Моята любов, дори към твоите неприятели.

85. Аз Съм светлина

Скъпо мое дете, Аз съм светлина. В Мен въобще няма тъмнина. Аз обичам да правя Моята светлина да свети там където има тъмнина. Всеки път когато това се случва, тъмнината трябва да изчезне. Ти си забелязал това в собствения си живот, нали?

Виж, Аз съм ангажиран да донеса Моята светлина в области на твоя живот където все още има тъмнина или поне сенки. Сенки на страх, неверие, себеконцентриране и провал. Аз огрявам с Моята светлина и тези сенки изчезват.

Понякога ти се опитваш да скриеш себе си от Моята светлина. Това никога не е разумното нещо, което да се прави защото то предотвратява освобождението, което искам да ти донеса. Аз винаги имам Моят път накрая, нали? Но ти можеш да отложиш денят на твоето освобождение чрез твоето колебание.

Аз съм те направил дете на Моето Царство на светлината. Така че ходи в светлината. Нямай нищо общо с грешните дела на тъмнината. Бъди постоянно благодарен, че съм те спасил от покварата на този зъл свят.

Бъди един от Моите инструменти в носенето на светлина на тези, които живеят в тъмнина.

86. Сили на тъмнината

Светът е духовна тъмнина; зли сили работят. Тези сили на тъмнината хващат живота на множество хора без те да го осъзнават. Те преживяват постоянно объркване, противоречие, болест и отчаяние като резултат. Те са в пълен затвор в техния социален и морален живот, ограничени от тези зли сили.

Виж, дете мое, грехът насърчава тъмнината. Тези, които упорстват в своите грехове открито не могат да се откъснат свободни от тях. Те са поробени. Ти можеш да бъдеш благодарен, че Аз съм те спасил от такъв затвор.

Аз зная твоя сърдечен интерес към тези, които остават в тъмнина. По целия свят Аз съм издигнал евангелизатори за да им занесат светлината на Моето евангелие. Колко жалко е, че толкова много чуват добрите новини, но са заслепени от бога на този век. Така че те отказват да се покаят. Те дори се шегуват за приемането на светлината! Аз копнея да ги видя да се обръщат към Мен така че да мога разпръсна тяхната тъмнина с Моята светлина.

87. Аз разпръсквам тъмнината

Скъпо мое дете, има голяма битка водеща се навсякъде около теб. Опечалява Ме, че толкова много християни не разбират това. Те имат ясна представа за малките конфликти в тях, но не вярват в демоничните сили въпреки че Моето слово свидетелства за тяхната реалност. Исус не би смъмрял демони, ако те не съществуваха. Той не би ги изгонвал от хората, ако те не бяха там.

Хората мислят, че такива сили принадлежат само на примитивните общества или на източните народи. Но Аз ти казвам, че има сили на тъмнината работещи навсякъде около теб. Те са призовавани от тези, които са въвлечени в черна магия, магьосничество и окулта.

Често дявола се явява като ангел на светлината. Тези, които са въвлечени в спиритизъм си въобразяват, че имат велика работа с доброто. Но когато те използват други сили за да изцеляват, хората са поставени в затвор за тези сили. Призоваването на духовете на покойните е директно нарушение на Моето слово. Така че Аз ги предупреждавам да избягват всяка форма на злото и да бъдат нащрек за измама. Аз никога не искам да виждам хора в затвор.

Когато Аз станах човек, Моята светлина дойде да живее посред тъмнината на този свят. Всички сили на злото се хвърлиха срещу Исус, но не можаха да успеят. На кръста, тези тъмни сили бяха изобличени и разбити.

Искам да разбираш духовната власт, която съм ти дал. Аз съм те направил човек на сила и власт. Нищо не може да те затрудни да ходиш в Моите пътища. Силите на тъмнината не могат да докоснат тези, които ходят в святия път на Моята светлина. Те не могат да ги издърпат от светлината или да ги довлекат обратно в тъмнината.

Никоя сила на тъмнината не трябва да те побеждава. Аз съм ти дал, дете мое, власт над сатана и над всички негови дела. Каквото и да вържеш на земята е вързано и на небето. Каквото и да развържеш на земята е развързано и на небето.

88. Светлината на света

Духовните сили управляват над области, организации и нации. Те дори се опитват да проникнат и в църкви.

Аз те държа и няма да позволя на нищо да те нарани. Ти си под защитата на кръвта на Агнето. Святия Дух, който живее в теб е по-велик от всички духове на тъмнината, които обитават света.

Аз не предлагам да отидеш на лов за демони, но ти трябва да бъдеш чувствителен за тяхното съществуване и за начина, по който те влияят на обществото, в което ти живееш. Те държат в плен много от тези, които срещаш. Не се изненадвай, че демоните се опитват да те атакуват с опресия, тежест и изкушение.

Виж, дете мое, Аз съм те поставил на предната линия. Понякога ти не искаш да бъдеш там; ти предпочиташ повече да бъдеш сред резервните части. Но в Моята армия няма резервни части! Всяко едно от Моите деца трябва да бъде на предната линия. Всеки вярващ със сигурност ще бъде предмет на атака от врагът.

Най-добрият метод за защита е атаката. Ти можеш да атакуваш врагът в твоя живот и в живота на другите. Ти имаш власт да освобождаваш другите. Ти можеш да заповядаш на врагът да си замине от живота на другите също както и от твоя.

Преди да дадеш живота си на Мен ти принадлежеше на царството на тъмнината. Исус учеше, че сатана беше твой баща. Врагът няма нужда да атакува тези, които вече са негови! Някои хора дори мислят, че е по-добре да не Ми принадлежат, ако ще трябва да бъдат атакувани. Но Аз съм те освободил от господството на тъмнината и съм те довел в Моята светлина.

Ти повече не си под проклятието на сатана. Моите деца са светлината на света. Така че ти си посланик на светлината, дете мое. Тази светлина трябва да бъде сложена на масата – не под нея. Аз искам твоята светлина да свети пред хората. Тогава те ще видят твоите добри дела и ще Ми дадат славата.

Не бъди доволен понеже си бил освободен от тъмнината; занеси Моята светлина там където е необходимо така че и други да могат да бъдат освободени. Всеки път когато отиваш в Моето име, Аз отивам с теб. Аз те наблюдавам; Аз се грижа за теб. Аз те подкрепям с Моята победоносна десница.

89. Живей в свобода

Често моите деца се занимават с незначителни работи докато има духовна война около тях. Те се чувстват провалени в техните обстоятелства защото са нечувствителни за истинската природа на битката, в която са въвлечени.

Аз искам да се надигнат във вяра за да упражняват властта и силата, която съм им дал. Аз съм освободил Моите деца от врагът; но някои говорят сякаш са още ограничени.

Това е за свобода, че съм ги освободил. Ако съм те освободил, ти си наистина свободен. Ходи в свобода като дете на Бог. Живей свободен от хаоса и объркването причинени от злият. Не се страхувай да излизаш срещу него когато се молиш.

Подчини Ми се, съпротиви се на дявола и той ще избяга от теб. Бих ли ти казал това в Моето слово, ако не беше необходимо? Наистина е необходимо, дете мое. Когато той се опитва да посее негативни неща в твоя ум, съпротиви се на тези мисли веднага. Не ги приемай. Ако му позволиш да въздейства твоето мислене, той ще може да подкопае твоята вяра. Не му позволявай да прави това, дете мое. Слушай Моето слово, не неговите лъжи.

Ти не си безсилен да му се съпротивиш, нито пък трябва да се страхуваш от него. Той иска да вярваш, че ако му се съпротивиш  той ще удари по много по-лоши начини.

Твоя живот не трябва да бъде живян под облак на такъв страх. Аз съм те призовал да бъдеш дете на вяра и да имаш увереност в Мен. Това е Моята суверенна воля за теб.

90. Моята суверенна воля

Скъпо мое дете, хората внушават, че всичко, което се случва е Моята суверенна воля. Колко неправилно употребяват тази фраза.

Исус демонстрира Моята суверенна воля. Той показа, че Аз съм милостив, че Аз прощавам, изцелявам и спасявам Моите хора. Грях, болест и тъмнина не са Моята суверенна воля. Моята воля е ти да живееш в Мен и Аз във теб; да Ми се покоряваш и да живееш в чудесното наследство, което съм снабдил за теб. На кръста Исус беше опресиран за да те освободи от цялата опресия, отхвърляне и болест.

В контраст, врагът иска да се чувстваш засрамен, уплашен и незначителен. Той казва, че ти си безнадежден, без стойностен и неизползваем. Той те обезсърчава с негативни лъжи. Аз те насърчавам с позитивната истина.

Аз мога да те използвам, и Аз ще го направя за Моята хвала и слава. Скъпо мое дете, не приемай всичко, което се случва за Моята суверенна воля. Ти ще откриеш Моята воля единствено чрез Моето слово. Не живей в страх: живей във вяра.

91. Вражеските тактики

Скъпо мое дете, искам да ти обясня някои от тактиките на врага. Плодовете от неговите усилия са очевидни. Винаги когато има нараняване, страх, разрушение, насилие, разделение, злоупотреба, неморалност, измама, поквара или лъжа, той е действал. Точно както Аз работя чрез хора, така и той работи чрез хора. Точно както Аз имам на разположение много ангелски сили, така и той работи чрез демонични сили.

Поглеждайки състоянието на света, би си помислил, че сатана е взел връх, защото има толкова много, което е грешно и пагубно. В сравнение с това има само неколцина, които наистина издигат Моето име. Но ти добре знаеш, дете мое, че врагът не е взел връх.

Винаги когато светлината свети в тъмнината, светлината винаги надделява. Сатана е поразен враг. Нещата, които виждаш да се случват в света сега са последното му мятане преди да е изхвърлен в бездната за вечността. Едва ли е изненадващо тогава, че ще срещнеш опозиция от него. Той знае, че ти си на Моя страна. Той е като уловено в капан животно в своите предсмъртни гърчения, опитвайки се да пожъне колкото е възможно повече разрушение преди окончателния му край. Но той няма да те има; ти си Мой.

Той ще те атакува и ще се стреми да те привлече далеч от Моите цели. Той ще се опита да те измами противоречейки на Моето слово. Той ще те изкуши да следваш твоя курс вместо Моя. Той ще те лъже и ще те обвинява за да разруши твоята увереност. Той ще използва други да те критикуват така че да се чувстваш провален и недостоен да бъдеш използван в моите цели.

Ти трябва да бъдеш нащрек за всички негови измами, дете мое.

Той се стреми да те пресее като пшеница, но Моят Син се моли за теб. Той ходатайства за теб в небето постоянно. Той се моли за всички, които са Негови. Аз Го чувам и почитам Неговата молитва за теб.

92. Победа

Аз заповядах на учениците да изцеляват болните и да изгонват демоните. Това, което заповядах на тези първи ученици, Аз го заповядвам и на теб. Занеси Моята победа в твоя живот и в живота на другите.

Възлюбено дете, Аз поразих злият, и ти също трябва да го поразиш. Той е смазан под краката Ми, и също и под твоите. Твоята вяра е победила света и всички сили на тъмнината, които се стремят да влияят на света. Ти повече не си техен поданик защото си Мой. Аз съм твой Господ; Сатана не е.

Аз дадох ангели да те пазят по всяко време а Моите сили на светлината са безкрайно по-велики от силите на тъмнината. Ходи в светлината като дете на светлината, радвай се, че твоята победа е сигурна.

Всички сили на тъмнината са осъдени. Също и тези, които ги призовават. Моето осъждение сигурно ще дойде върху тях на правилното време, ако не се покаят. Те ще познаят Моя божествен гняв защото почитат този, който се стреми да разруши живота на тези, които съм създал.

Аз изговорих много думи на любов към теб. Ти се чудиш дали това може да бъде същият Бог, който говори в гняв и осъждение. Е, Аз съм същият, който говоря, дете мое.

Ти не си дете на гняв. Ти си дете на Бога. Ти не си под осъждение и обвинение защото Моя Син те спаси. Ти повече не си в тъмнина; сега ти живееш в светлина. Ти не принадлежиш на лагера на врага. Така че не прилагай към себе си думи на осъждение запазени за тези, които следват врагът.

93. Аз Съм твой щит

Аз съм твой Освободител. Аз съм твоя Крепост. Аз съм твоя Защита. Аз съм мощен Щит за теб, дете мое. Аз те държа в Моите ръце на защитаваща любов. Моите нежни ръце са също и силни ръце, способни да те поддържат посред битката.

Бъди бдителен и внимателен. Дявала обикаля наоколо като лъв търсейки да погълне някого. Той ще се опита да те атакува, но не му позволявай да се възползва.

Аз съм загрижен за тези от Моите деца, които не са ангажирани с духовно воюване. Но те не могат да се наслаждават на Моята пълна свобода. Те често ходят под облаци на депресия. Те са опресирани и вземат таблетки вместо да упражнят своята власт над тези, които ги опресират.

Страхът е едно от главните му оръжия; но ти не си дете на страх. Аз не съм ти дал Дух на страх, но на сила, любов и здрав разум. Моя Свят Дух е по-велик от всички сили на тъмнината взети заедно. Той ще те води в победа, така че слушай Го.

94. Аз мразя тъмнината

Скъпо мое дете, има мнозина, които са хванати от безразсъдство. Те не искат да призовават духовните сили на злото. Те не искат да правят нищо с дявола и все пак са въвлечени в делата на тъмнината: окулта, ясновидството, гледането на ръка, предсказването и хороскопите. Има организации, които изглеждат като инструменти на тъмнината и въпреки това водят хората в затвор чрез тайните церемонии на посвещаване. Те призовават сили на тъмнината без да разбират какво правят. Демоничните сили работят чрез магьосничество, оргии, пиянства и сатанински ритуали. Но те също могат да повлияват хора чрез наркотици и общение с проститутки. Тези, които са въвлечени в такива неща се чудят защо живота им е в такава бъркотия.

Някои създават и продават детски игри, които водят младите умове в затвора на окултното робство. Моя справедлив съд е върху тези, които извършват такова зло.

Аз плача за някои от Моите деца, които се усмихват на такива неща като че ли са без значение. Те са невежи и измамени. Каква голяма задача имаме, дете мое, да занесем Моята истина там където има такава измама, да занесем Моето сърце там където има такава тъмнина. Ти си дете на Моята светлина. Ходи в светлината; разпространявай светлината.

95. Бий се в добрата битка

Скъпо мое дете, Аз искам дявола да бъде изобличен за това кой е той. Той е измамник и обвинител. Той заслепява хората за духовната истина. Той е баща на лъжите. Измамата и лъжата, които съществуват, покварата, която е навсякъде в обществото, това са делата на неговите ръце.

Той може сурово да обвинява тези, които принадлежат на неговия лагер, но не и тези, които принадлежат на Моето Царство. Аз ги спасих от тези обвинения.

Той е крадецът, който идва да открадне, да убие и да разруши, въпреки че може да се явява като ангел на светлината. Хвали Ме за това, че ти дадох победа. Аз ще те науча да се биеш в добрата битка на вярата, уверен, че си способен да победиш всяка измама на злият. Ти не стоиш в битката сам. Но ти си част от мощна армия, която Аз издигам. И Аз съм с теб!

Хората се чудят защо позволявам такива сили да влияят на Моя свят. Вече обясних, че тези, които имат способността да обичат също трябва да имат силата да мразят. Ако те могат да ходят в светлината чрез избор, те трябва също да могат да ходят и в тъмнината. За да имат хората истински избор да Ме обичат и да Ми служат, също трябва да им бъде даден изборът да служат на врагът.

Аз не съм обещал, че живота в този свят ще бъде лесен. Ще има премеждия, неприятности и конфликти. Аз не спасявам някое от Моите деца от това да бъде на предната линия в духовната битка. По-добро е да бъдеш ангажиран в битката отколкото да предадеш себе си на силите на тъмнината. Това са единствените алтернативи.

Тези, които се опитват да застанат някъде по средата откриват, че такова нещо не съществува! Врагът може да се радва над тях и да има победи в живота им, отново и отново.

Изправи се твърдо срещу врага. Виж го да бяга от теб. Откажи да приемеш лъжливите, осъдителни, обвинителни мисли, дори когато той изразява тези неща чрез други хора около теб. Откажи да правиш компромис с твоето ходене в праведност, святост и истина. Откажи да имаш нещо общо с делата на тъмнината.

Това са важни уроци, на които те уча, скъпо мое дете. Понякога ти няма да успяваш. Това означава, че на врагът ще му е позволено да вземе връх. Не се отчайвай когато това се случи. Аз не те обвинявам за твоя неуспех.

Злият ревнува за теб. За него няма прошка; той е осъден на краен провал. Но Аз ти прощавам и те възстановявам в Моята победа. Ти си дете на светлината и силите на тъмнината нямат законни претенции за теб.

Виж, дете мое, Аз спечелих победата, и ти можеш да установиш тази победа в обстоятелствата на твоя живот като упражняваш властта, която съм дал. Постоянствай във вяра докато видиш Моята победа.

Когато ходиш в Моята светлина, ти ще се радваш. Ще има песни и хваления на твоите устни, защото хвалението е езикът на победата. Посред конфликта, дръж очите си на Исус, победителят. Ти си повече от победител чрез Исус.

96. Аз Съм Богът на справедливостта

Скъпо мое дете, Аз съм Богът на справедливостта. Аз обичам справедливост и мразя подтисничество, което е дело на врагът. Аз мразя да виждам хората да потискат други хора, и Аз обичам да виждам моите хора да бъдат освободени от подтисничество. Когато Моя Син стана плът, Той трябваше да претърпи подтисничество за да освободи тебе от потисника.

Аз искам да разбереш, дете мое, как гледам на нациите. Понеже хората виждат толкова много несправедливост, някои мислят, че Аз създадох света и тогава го оставих сам да си блъска главата. Но не, дете мое, Аз надзиравам събитията на историята. Аз правя нации да бъдат издигнати и Аз ги свалям. Аз мога да използвам правителства да изпълнят Моята справедливост срещу други нации. Изглежда ли ти сурово това? Аз никога не се справям с някого несправедливо.

Понеже Аз обичам справедливост, какво ще направя с всички нации, които предпочитат грях и неправедност пред праведност? Какво ще направя с тези, които се присмиват на Моето име и се противопоставят на Моите цели?

Някои биха желали да се усмихвам великодушно на всеки. Ако правех това, Аз щях да отрека Себе Си. Аз бих казал, че грехът и нечестието нямат значение, че бунта и богохулството не са важни, и че няма значение на кой бог служиш. Всички тези неща са толкова далече от истината.

Аз продължавам да протягам Моята ръка в любов, но не мога да насиля никой да я хване.

97. Свършено е

Моят съд е, справедлив, без значение дали включва нации, хора или личности. Ако Аз не бях снабдил жертва за грях всички биха били предадени на смърт и на вечно отделяне от Мен. Това е неизбежното последствие от греха. Но Моята справедливост е смекчена с милост. Аз не искам да осъждам никого. Ето защо Аз се протегнах към Моите хора чрез Исус.

Но какво ще стане с тези, които презират кръвта на Исус? Какво ще стане с тези, които отричат, че Той е Мой Син? Какво ще стане с тези, които предпочитат собственият си път вместо Моя? Те ще получат справедливостта, която техните дела заслужават. Това Ме опечалява, но Аз не мога да действам несправедливо. Аз не мога да кажа, че греха не заслужава своите последици. Аз съм снабдил начин за избягване от покварата. Можеш ли да Ме обвиниш когато хората отхвърлят Моята жертва?

Опечалява Ме когато правдата трябва да бъде изпълнявана по този начин. Хората жънат последствията от своите грехове.

Направи Моето спасение познато. Аз не искам да обвинявам; Аз искам да спасявам. Аз не искам да съдя; Аз искам да бъда милостив. Но Моята милост няма да бъде необходима, ако съдът не е надвиснал.

Толкова много са сприятелени с техните грехове. Те са толкова погълнати със себе си, че не се грижат за нищо от живота, който съм им предложил. Това Ме наскърбява дълбоко.

Тези, които се нуждаят от Моя Син Го хулят. Тези, които са в дълбочините на отчаянието Го отхвърлят. Какво повече мога да направя? Аз не мога да насиля никой да Ме обича, защото това няма да бъде истинска любов. Аз не мога да изпратя друг Спасител защото Исус вече направи всичко необходимо за спасението на човечеството.

Ако те отхвърлят Него, вярваш ли наистина, че биха приели някой друг? Няма значение в кой период от историята Моят Син би дошъл, те биха Го посрещнали точно по същия начин. Малцинството Го прегърна; мнозинството Го отхвърли. Светът Го отрече; религиозните хора се отрекоха от Него.

Това, което е направено е направено. ’Свършено е.’

98. Моя справедлив съд

Скъпо мое дете, Аз знам, че ти се интересуваш от Моя справедлив съд за другите. Ти се страхуваш за тези, които са се разбунтували и са се отвърнали от Мен. И с право правиш това. Но разбери, че Аз не се наслаждавам да съдя никого. Аз не изпитвам радостно сърцата на тези, които са неверни. Но Аз се наслаждавам на верните.

Чрез Моето прощение Аз съм те спасил от справедливия съд, който заслужаваш. Но какво става с тези, които не приемат Моето прощение?

Много не спасени хора задават този въпрос. Те желаят бог, който ще спаси всеки, но няма да изисква нищо от тях. Каква измама! Те не искат да се изправят пред Моите праведни изисквания в техния живот. Така, че те казват, че не вярват в Мен. Но към кого викат когато са във нужда?

Те не искат да вярват в Бог на праведността. Ако Ме бяха осъзнали като такъв, те биха променили своите отношения и действия. Те не са готови да направят това. По-лесно им е да вярват на собствените си идеи относно Мен отколкото на истината. Аз показвам Моя гняв от небето върху всички грешни, зли хора, които отхвърлят истината. Когато те Ме предадат, Аз ги предавам на всяка зла практика, за която могат да си помислят.

Преди човек да може да бъде простен, той трябва да осъзнае своята неправедност. Няма място за претендиране, че е прав. Той трябва да признае истината.

Тези, които отхвърлят праведността отхвърлят вечния живот. Това Ме наскърбява защото, в Моята любов, Аз искам Моето най-добро за всеки.

99. Аз обичам всеки

Скъпо мое дете, хората често се чудят как се отнасям към тези от техните религии. Те казват, Какво да кажем за мюсюлманите, будистите и хиндуистите, мормоните и свидетелите на Йехова? Какво да кажем за тези, които принадлежат на източните мистични култове? Е, първо трябва да се разбере, че Аз ги обичам, защото обичам всички хора.

Кой може да измисли своя път към небето? Кой може да измисли своя път към Моето присъствие? Източните мистици измамват мнозина като правят явно, че това е възможно. Те внушават, че познаването на божествената реалност е упражнение на ума. Това не е истина, нали? Само чрез Моя Дух божествената истина може да бъде предадена. Ти не приемаш само разбиране, но самия живот.

Аз знам, че мнозина са искрени, но съм опечален, че те също са и измамени. Те си въобразяват, че следват истината когато не го правят. Аз не съм заплашен от конкуренция, нали разбираш!

Но толкова е напразно, нали, че големи множества хора могат да бъдат искрени и да не познават прощението, милостта и състраданието, които ти си преживял. Тъжно е, нали, че те не могат да приемат живота, който ти си приел; живот във цялата му пълнота.

Наскърбява Ме, че те не приемат Моя Дух или спасението, което предлагам чрез Исус. Опечалява Ме, че въпреки цялата им религиозност, те все още са предадени на греха и вината.

Всичко, което мога да направя е да се протегна към тях чрез Моите слуги и да им разкрия истината. Какво очакваш да направя когато отхвърлят истината и жертвата на живота, която им давам? Няма нищо по-заслепяващо от един религиозен предразсъдък и измама.

Хората се чудят как ще ги съдя. Какъв е техният съд? Те са си избрали своите богове. Те гледат към тях за спасение. Колко голяма е тяхната нищета, ако боговете им са фалшиви. Моли се за тях, дете мое. Аз ги обичам.

100. Моите заветни хора

Какво да кажем за юдеите, дете мое? Аз съм техен Бог. Това беше за тях, че Аз дойдох със спасение. Те имаха възможността да бъдат Мои инструменти на спасение за света, и за поколението, което беше по това време. За това чрез юдеите Аз занесох моето евангелие за първи път до нациите. Но покорството на неколцина в едно поколение не спасява всички в друго поколение.

Отхвърлянето на Моя Син Ми причини голяма скръб, защото тези са заветните хора, с които Аз се задължих във вярност и любов. Да, дете мое, Аз наистина обичам Моите юдеи. Но никой не се спасява чрез закона или чрез някаква собствена праведност. Само чрез вяра човек може да намери приемане в Моите очи и да получи Моя дар на вечен живот. Това е истина еднакво и за юдеи и за езичници.

Ти, дете мое, си наследник на обещанията и на Стария и на Новия Завет.  Защото си поставил вярата си в Исус.

Моли се за Моите хора -- юдеите. Аз съм обещал, че когато езическите нации се съберат в Моето Царство тогава Моя Дух ще се движи сред тях и те ще приемат Исус като техен Месия. Аз се радвам на всеки един, който вече Го осъзнава като такъв.

Аз мога да видя времето когато ще има славно движение на покаяние и множества тогава ще приемат Исус като Христос. Моето евангелие ще бъде проповядвано по всички нации преди да дойда отново. Ще има суверенно движение на Моя Дух сред всички хора и на всяка земя. Аз мога да видя края от началото, и Аз мога да видя жетвата на юдейски души, която ще бъде пожъната преди края на времето. Аз съм този, който спазва Своето слово.

101. Синът и Аз Сме едно

ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ В ИСУС ВЯРВАТ В МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО НЕ ВЯРВАТ В ИСУС НЕ ВЯРВАТ В МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАТ ИСУС ОБИЧАТ МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО МРАЗЯТ ИСУС МРАЗЯТ МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПОКОРЯВАТ НА ИСУС СЕ ПОКОРЯВАТ НА МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО НЕ СЕ ПОКОРЯВАТ НА ИСУС НЕ СЕ ПОКОРЯВАТ НА МЕН.

АЗ И ИСУС СМЕ ЕДНО.

102. Съдене на другите

Скъпо мое дете, Аз сам решавам на кого да покажа милост. Мнозина са смутени, чудейки се защо някои са спасени.

Аз не съдя според външния изглед, но според сърцето. Дори когато хората се бунтуват срещу Мен, Аз мога да видя какво ще се случи с тях когато се обърнат към Мен. Аз не се протягам към тези, които изглеждат добри хора. Аз се протягам към изгубените, забравените, тези, които са в бедствено положение, бедните, и тези, които са ограничени от греха и ходят в духовна тъмнина. Аз ще отида навсякъде за да спася тези, които ще бъдат спасени.

Измамата е главният враг на истината. Хората си въобразяват, че са прави, но в действителност вярват в лъжа. Сатана е бащата на лъжите, лъжец от началото. Тези, които отричат истината на Исус имат дявола за свой баща. Исус ясно обясни това. Но те са приети от Мен когато се обърнат към Мен, молейки се за прощение и предавайки живота си на Мен.

Никой не може да бъде спасен в своите грехове, но само от тях.

Какво става с тези, които никога не са чували за Исус и не разбират евангелието? Аз ще дам на всеки Моята справедливост. Аз никога не се справям с някого несправедливо. Не е за теб да знаеш какво ще стане с тях. Ти не трябва да съдиш за никого.

Не търси да разбираш неща, които са твърде тежки за теб. Аз ти давам знание и откровение, но има някои неща, които не са за теб да ги знаеш. Твоята вечна съдба е сигурна, но Аз никога няма да ти дам знание, което да те направи съдия на другите. Аз няма да те направя Бог. Дори Исус в Своята човешка природа не дойде да съди. Защо тогава ти трябва да бъдеш съдия? Не е ли по-добре да оставиш целия съд на Мен? Приемането на Моя живот не те прави съдия на всички други, но по-скоро слуга на всички. Стреми се да живееш в Моята любов и да се протягаш с Моята истина. Това е всичко, което желая, скъпи мой.

103. Простеният

‘Те получиха това, което заслужават, тези животни. Тях не ги е грижа за никой друг. Те се интересуват само от себе си. Ако имах моя път, те всички щяха да затворят.’ ‘Върни назад пръчката,’ отговори неговия приятел.

‘Защо не закачиш най-лошия от тях?’ каза друг. ’Нека да избавим земята от тях.’

Друг седеше мълчаливо в ъгъла и си мислеше, ’Аз бях използван да бъда един от тях: насилствен, себичен, крадец и лъжец. Но Той ме спаси.’

104. Ад

Скъпо мое дете, ти Ме познаваш в Моята любов, благост и нежност. Ти си се борил със суровата реалност на Моите присъди. За да запазя небето свято, Аз трябваше да осъдя дявола и неговите ангели на ад. Те са държани за последния съд.

Когато не можах да видя праведност в никой освен в Ной, Аз причиних потопа като Мое осъждение върху невярващо и неблагочестиво поколение. Друг път градове са били унищожавани в осъждение. Нации са били разрушавани и побеждавани защото са избирали да следват тирани вместо Мен. Няма никаква грешка, дете мое: осъждението върху несвятия е сурово, въпреки че е безпристрастно и справедливо управлявано. Заплатата на греха е смърт и вечно отделяне от Мен. Когато изразявам Моя гняв в осъждение това никога не е защото съм изгубил настроението Си. Всяко осъждение, което нанасям е обмислено действие на справедливост, давайки възможност на хората да отговорят на Моята истина.

Ада е реалност. Можеш ли да си представиш вечно отделяне от Мен? Можеш ли да си представиш какво се има предвид под виене и скърцане със зъби, или да бъдеш счетен за външната тъмнина? Ти не можеш да си представиш тези неща понеже ти си дете на светлината. Но Аз мога да видя ужасната реалност за това, което очаква изгубените. Аз не искам Моите хора да бъдат ограбени от вечната съдба, която съм избрал за тях. Всички съгрешиха и отпаднаха от Моята слава, но вечния живот е Моят безплатен дар за всички, които се обръщат към Мен.

105. Хора от собственото им осъждение

Разгледай управителите на народите. Много от тях са по-загрижени за власт отколкото за благополучието на техните хора. Те са по-загрижени за собствените си царства отколкото за Моето небесно Царство. Повечето са малко или никак загрижени за Мен. Какво трябва да направя с тях когато избягват възможността да благославят Моите хора и вместо това работят за собственото си благополучие? Какво да кажем за обикновените хора? Те просто невежи и заслепени ли са? Избрани ли са за да служат на тези, които предлагат световни богатства, позиция и щастие?

Аз предлагам всичките богатства и ресурси на Моето Царство. Аз предлагам истинска радост. Някои вкусват Моите богатства, но после виждат цената на ученичеството. Тогава се обръщат към собствените си пътища и Ме отричат. Аз съм особено наскърбен от тях. Аз копнея за тяхното обръщане. Мнозина могат да се върнат обратно, но някои са загубени завинаги. Каква скръб Ми причинява това, че хората виждат светлината и въпреки това избират тъмнината. Ето защо Аз ти казвам, дете мое, ходи в светлината като дете на светлината.

Моите хора могат да избират благословение или проклятие, живот или смърт. Разбира се, Аз искам те да изберат благословението и живота защото ги обичам. Но изборът е техен.

Мнозина не разбират съдът. Те си въобразяват, че Аз седя на трон и вземам решения като какво ще правя с всеки човек когато умре. Аз не трябва да правя никакви такива решения. Хората вече са направили собствените си решения, нали? Те срещат неизбежните последствия от своите решения.

Всеки човек ще получи справедливата награда за това, което е правил. Тези които са избрали пътя на спасението със сигурност ще бъдат спасени; но тези, които са отрекли Исус като единствения път за спасение ще бъдат неизбежно изгубени.

106. Тесният път

Тези, които Ме съдят не познават Моите пътища, нито разбират Моята любов. Те не могат да видят тежестта в Моето сърце, или гнева, който чувствам към авторите на злото, които причиняват смърт и разрушение за Моите хора. Нямам ли право да покажа ярост и сила срещу тези, които са готови за разрушение?

Аз имам Своите свидетели във всяка нация. Където има преследване Моите хора преуспяват и Моето Царство се разширява. Преследването насърчава хората да бъдат повече зависими от Мен.

Наистина ли са необходими мъчениците? Да! Мъченическата кръв никога не се пролива напразно. За тяхната кръв ще бъде отмъстено в определено време. Тези, които се противопоставят на Моите хора се противопоставят на Мен. Не знаеш ли Моята тежест на сърцето за тези, които Ме отхвърлят?

Тези, които Ме познават са толкова заинтересовани за положението на другите, че използват всяка възможност да говорят за Моето спасение. Те са посветили живота си на каузата на Моето Царство.

Религиозните хора се предполага да бъдат просветени, нали, дете мое? Въпреки това много от тях избират да вярват това, което те искат, вместо Моето слово. О, дете мое, не осъзнаваш ли колко срамно е за някой да изповядва името на Исус и въпреки това да седи с авторите на злото? Те създават свой собствен път да Ме следват защото не харесват истинския път. Те изповядват името на Исус, и въпреки това избират широкия път, който води към разрушение вместо тесния път, който води към живот.

107. Не под гняв

Аз ти се радвам защото ти Ми оставаш верен. Аз се удоволствам в теб и ти се наслаждавам. Ти копнееш за Мен, нали: да Ме познаваш по-добре, да бъдеш по-близо до Мен, да бъдеш използван ефективно от Мен?

Дявола се опитва да те насърчи да вярваш, че Аз не се удоволствам в теб, че ти си разочарование за Мен. Но не виждаш ли сега, дете мое, че Моето разочарование лежи някъде другаде. Аз не съм разочарован от теб, но от тези, които отхвърлят Моят Син. Те са обекта на Моя гняв, не ти.

Благодаря ти, че Ме прие. Благодаря ти, че Ме обичаш. Благодаря ти, че Ме следваш. Ти ще получиш своята заслужена награда. Благодаря ти, Мое прескъпо дете.

108. Аз Съм истината

Скъпо Мое дете, Аз съм Истината. Да, истината е личност, а не поставяне на идеи! Аз не съм като врагът, който мами, или като хората, които са неблагонадеждни. Аз съм светлина и в Мене няма никаква тъмнина. Аз нямам нужда да лъжа защото не се срамувам от никое от Моите действия.

Аз дойдох на света като словото, Исус. Той дойде пълен с благодат и истина. Той изразяваше Моята истина във всичко, което казваше и правеше. Той изобличаваше делата на измамника. Той разчупи влиянието на духовната тъмнина над живота на хората. Той говореше думи на истина, които освобождаваха хората – от минали робства, от хватката на злото, от греха и отчаянието, от болестта и нуждата. Той ги освобождаваше за да обичат и да служат по начини, които Ме удоволстват.

Грехът е измамен. Когато съгрешаваш, дете мое, ти се чувстваш неудобно в Моето присъствие, или искаш да Ме избегнеш напълно. Ти се надяваш, че твоя грях няма да бъде изобличен. Но когато ходиш в истината, ти нямаш нищо, което да криеш от Мен или от някой друг. Ти преживяваш свободата, която съм предназначил за Моите деца.

Понякога Аз трябва да те изправя пред истината за това кой съм Аз, за Моите изисквания в твоя живот, или за това, което си направил. Не бъди изненадан или обезсърчен от това. Това е Моя начин да те доведа до свобода.

109. Истината работи

Можеш ли да видиш, че истината работи? Наскърбява Ме да виждам някои да подбират и да избират когато четат Моето слово. Те ще вярват това, но не и онова. Те ще приемат това, но не и онова. Те ще правят това, но не и онова. Те седят в съдене на истината, често в свръхестествените измерения на Моето слово. Те забравят, че Аз съм свръхестествен и се опитват да Ме следват уповавайки се на своя естествен разум и способности, и после се чудят защо се спъват. Те не уповават на това, което казвам, и после се опитват да извинят себе си за своето неверие.

Те внушават, че Моите думи може да не са благонадеждни, че Аз съм неспособен за осигуряване и че истината се съдържа само в писанието. За две хиляди години на интелектуално постижение, прогресирали ли са хората отвъд духовната истина? През този период, изгубил ли съм някои от Моите способности или динамична сила, че повече да не искам да обичам Моите деца като ги изцелявам и извършвам чудеса? Променили ли са се Моите цели?

Аз съм направил ясно това, че Моята истина никога не се променя; небето и земята ще преминат, но Моето слово няма да премине.

Какво трябва да направя с такова невярващо и извратено поколение? Какво мога да направя, освен търпеливо да чакам Моя благоприятен момент, и да благословя всички онези, които се държат за истината на Моето слово с честни и добри сърца?

Все пак, добре е, че ти Ми вярваш, дете мое. Да вярваш, че Аз съм истината означава да вярваш, че Аз казвам истина. Ти си се научил кой е прав когато твоя разсъдък и Моето слово се сблъскат!

През годините Аз търпеливо съм променял твоя ум по много въпроси – не насилвайки те, но представяйки ти истината отново и отново.

Ти си открил някои от Моите обещания трудни за приемане защото си продължавал да гледаш на твоите опитности, които изглеждат да противоречат на това, което Аз казвам. Ако вместо това ти гледаш на моите обещания, твоите обстоятелства ще се променят.

Не падай в капана на това да вярваш обещания без да приемаш условията, които вървят с тях. Това е грешка, която мнозина правят. Слушай внимателно всичко, което ти казвам.  Помни кой говори. Аз не съм просто човек; Аз съм твоя Господ и твоя Бог. Когато Аз говоря това е с целият Ми божествен авторитет. Това не означава, че някои неща са повече истина от други. Истината е истина. Дали се обръщам към първостепенни ситуации или давам откровение за детайли, всичко, което казвам е истина.

110. Не съди Моето Слово

Кой ще постави себе си над Мен за да Ме съди? Кой дръзва да съди думите на Моя Син, или да дискредитира това, което е написано под вдъхновението на Моя Дух? Може ли това да бъде защото някои ценят своите мнения повече от Моето слово? Каква гордост! Каква арогантност!

Какво трябва да направя с такива хора? Те осъждат себе си чрез това, което вярват. Ако ценят собствените си мнения и идеи, тогава само техните мнения и идеи работят за тях. Но ако те ценят истината, истината ще работи за тях; и Аз съм тази истина.

Скъпо мое дете, слушай истините, които Моят Дух на истината ти внушава. Не ги отблъсквай. Моята истина е отговорът за всяка нужда. Тя те освобождава!

111. Прилепи се към истината

Аз съм истината. Тези, които се прилепят към Мен се прилепят към Моето слово. Вместо да вярват на своите чувства, те се научават да вярват на това, което Аз казвам. Те поставят своето упование в Мен вместо в своите обстоятелства. Това е, на което съм те учил.

Довери се на Моята любов, без значение колко тъмни и депресиращи могат да изглеждат нещата. Радвай се винаги във Мен, без значение какви са обстоятелствата. Поддържай своя мир дори посред смущението и объркването. Познавай Ме като истината, която ще ти даде възможност да преминеш през времена на конфликт и трудност с триумф.

Аз съм те направил ново създание; това е истината. Аз съм те освободил от закона на греха и на смъртта; това е истината. Аз съм дошъл да живея в теб чрез силата на Моя Дух. Аз съм те благословил с всяко духовно благословение в Христос. Ти си повече от победител когато поставиш своето упование в Мен. Постоянно ти напомням истината, че нищо не може да те отдели от Моята любов. Всичко това е истината за теб!

Истината никога не може да бъде променена. Това, което е истина за теб е истина и за всяко едно от Моите деца, без значение дали е интернационален евангелизатор или най-новият вярващ. Всеки е скъпоценен в Моите очи. Всеки има същото наследство. Аз не правя разлика между Моите деца. Аз искам всяко от тях да Ми се наслаждава изцяло; и това е истината! Така че Аз съм им дал всичко, от което се нуждаят за живота и благочестието.

Ти се нуждаеш тези неща да ти се напомнят от време на време, нали, дете мое? Понякога ти течеш в откровението на Моята истина, радвайки се във всичко, което съм Аз и във всичко, което съм направил за теб. Но понякога се измъкваш от впряга. Ти сваляш очите си от истината и ги поставяш на себе си. Тогава започваш да се мъчиш.

Това не е Моята цел за теб. Дръж очите си на Мен и ще ги държиш и на истината. Това звучи много просто, знам. Но реалността е често по-трудна, нали?

112. Човекът с гърбицата

Имало един човек, който носил тежък товар за много години. Той се чувствал натежал от своите проблеми. Те били като голям вързоп на гърба му. Толкова голяма била тежестта, че товара му причинил гърбица.

Един ден товара му бил отмахнат. Той се радвал, че тежестта била вдигната от гърба му. Той знаел, че бил освободен от нея. Той знаел, че само Господ може да вдигне този товар от него. Но все още той бил прегърбен.

Господ му проговорил: ’Изправи се, сине.’ Човекът чул тези думи, но отговорил в сърцето си, ’Аз не мога да се изправя. Аз ще имам тази гърбица през останалата част от моя живот поради товара, който носих толкова дълго.’

113. Храни се с истината

Времето, което прекарваш изучавайки Моето слово е толкова скъпоценно и важно, защото тогава ти изграждаш своето взаимоотношение с истината. Истината те насърчава, нали, дете мое? Аз искам да се настаня в твоето сърце.

114. Разходката

Имало един човек, който тръгнал на много дълга разходка. Той знаел главната посока, в която трябвало да върви, но нямал карта, която да го ръководи. Следователно той направил много фалшиви завои, които направили неговото пътуване още по-дълго.

Тогава един ден той дошъл в едно село и решил да попита някого коя посока да хване. ’Нямаш ли карта?’ бил попитан той.

‘Никаква,’ отговорил той.

‘Ето, вземи тази,’ казал непознатият, пъхайки една книга в ръката му.

‘Колко е добро това за мен?’ казал човекът. ’Кога ще имам време да прочета такава голяма книга? Аз ще се доверя на собствените си инстинкти да ме заведат до моето предназначение. Аз само ще нося тази книга с мен.’

И така той я хвърлил настрани. Ще достигне ли той някога своето предназначение?

115. Аз Съм верен

Аз не трябва да обяснявам Моите действия или да оправдавам Себе Си пред хората. Аз съм праведен, така че Аз винаги действам праведно. Аз съм любов, следователно Аз винаги действам в любов. Аз съм верен и винаги действам вярно.

Скъпо мое дете, ти трябва да разбереш, че Аз никога не отричам Себе Си. Аз никога няма да действам противно на Моята природа. Аз разкривам Себе Си в това, което правя.

Аз винаги съм бил верен към теб, дори когато ти си бил неверен. Аз съм бил напълно благонадежден и сигурен. Аз съм бил с теб винаги, обичайки те през всички кризи, бдейки над тебе с нежна грижа, дори когато ти си решавал да преследваш собствения си курс, а не Моя. Виждал съм твоето нетърпение когато не съм отговарял на молитва по начина, по който ти си искал; и след това по-късно Аз съм виждал твоето облекчение, че не съм ти отговорил по този начин.

Хората съдят за Мен чрез провала на Моите деца. Но Аз никога не съм отговорен за техния грях. Аз съм отговорен за тяхното помилване, прощение и възстановяване.

Ако бях непостоянен както някои хора си въобразяват, това щеше да бъде луд свят. Нямаше да има никакъв ред, само хаос. Но Аз не само създадох чрез Моето слово: Аз поддържам творението чрез Моето слово. Ако бях неверен на това, което съм казал, цялата вселена щеше да отиде в объркване и хаос.

Причината, поради която има толкова много безредие в света днес е защото мнозина слушат лъжите и измамите на врагът, поставяйки себе си под неговия контрол. Той мами: Аз съм верен. Така че Аз мога наистина да кажа, че небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. Аз ги наблюдавам за да съм сигурен, че ще се изпълнят.

116. Ти искаш да бъдеш верен

Скъпо Мое дете, знам, че един от най-дълбоките ти страхове е, че ще се окажеш неверен към Мен. Но ако продължиш да уповаваш на Мен, това няма да се случи. Виж, тези,които уповават на Моето слово те се покоряват на Моето слово. Верността се изразява в покорство. Недей само да вярваш на обещанията, но обърни внимание и на заповедите. Прославяй Ме във всеки аспект на твоя живот.

Врагът се опитва да те убеди, че ти искаш да бъдеш неверен. Не го слушай, дори когато упорства със своите обвинения. Не считай, че трябва да изпълниш тези лъжливи мисли, или да бъдеш измамен мислейки, че това е твоята съдба.

Това са гибелни лъжи. Те са уловили много от Моите деца, причинявайки да бъдат въвлечени ненужно в грях. Не слушай такива обвинения. Аз съм поставил в твоето сърце желание да Ми угаждаш във всичко. Твоите грешки и неуспехи не се равняват на упорит грях, който идва от бунтовно сърце. Ти искаш да бъдеш верен, нали? Кой сложи това желание в твоето сърце? Аз. Така че Аз ще осигуря то да бъде изпълнено защото ти си решил да ходиш в Моите пътища.

Да, дете Мое, Аз се нуждая от твоето съдействие. Аз знам, че ще имам това защото ти наистина искаш да Ми угодиш. Ти ще можеш да устоиш на всяка буря и трудност. Нищо няма да причини твоята къща да падне. Почитай Моето слово по всяко време. Тези, които построяват своята къща на канарата са тези, които слушат Моето слово и го вършат.

Аз съм твоя Канара. Аз обичам да те поддържам, без значение каква е ситуацията. Аз съм като здрава основа, която не може да бъде преместена. Аз не съм мъничък камък, но основна скала на твоя живот. Аз съм твоя верен Баща, който те обича и се грижи за теб. Аз съм твоя Снабдител и твоя Изцелител; няма да имаш нужда от нищо, нито пък ще бъдеш победен. Аз съм Всемогъщият. Нищо не е невъзможно за Мен.

117. Вярваш ли?

Колко вярват, че Аз ще почета обещанията на Моето слово? Някои ги вярват за другите, но не и за себе си.

Те знаят, че Аз съм всемогъщ, всесилен, и следователно нищо не е невъзможно за Мен. Но очакват ли да извърша невъзможното в собствената им опитност? Аз им казвам, че могат да Ме молят за всичко в името на Исус, но вярват ли Ми те? Вярват ли, че Аз ще бъда верен на такива думи? Или си въобразяват, че това са празни обещания, странен духовен език, който носи малка или никаква връзка с реалността?

Някои се оплакват, че когато се молят с това, което те си въобразяват, че е вяра, пак не получават отговорите, от които се нуждаят. Те поставят под въпрос Моята честност и истинност!

Истина е, че Аз избирам да работя по различни начини от тези, които те желаят. Повечето от Моите деца обичат мигновени отговори; те не обичат да бъдат оставяни да чакат. Те щракват своите молитвени пръсти и очакват да дойда бягайки, но реагират ли те така когато Аз им говоря? Те искат да бъда верен без те самите да бъдат верни.

Аз винаги отговарям на молитвите на моите деца с мъдрост. Аз никога не правя грешки, нито се провалям. Мнозина се хвърлят в треска от активност, чудейки се защо не им давам отговорите, от които се нуждаят. Те не са нито търпеливи, нито постоянстват във вяра. Аз ще отговоря, но по Моя начин, не по техните.

Аз съм винаги верен, но Аз идвам за повече критицизъм за това, което те наричат ‘не отговорена молитва.’ Няма такова нещо. Аз никога не игнорирам молитвите на моите деца. Аз не затварям Моите божествени уши за техните сърца, или Моите очи за техните нужди. Аз слушам внимателно и винаги върша това, което те вярват, че ще извърша, точно както съм обещал.

Забележи, че Аз слушам техните сърца. Мнозина се молят със добре звучащи думи, но не вярват на собствените си молитви. Очакват ли да отговоря на техните думи или на техните сърца? Аз съм обещал да отговарям на това, което те вярват в техните сърца и Аз съм верен да правя това.

118. Истинска вярност

Когато хората Ме обвиняват за невярност, те пропускат да забележат, че може да има други фактори, които им пречат да приемат това, което искам да им дам. Някои спират да се молят. Други казват, че просто искат да им отговоря, ако това е Моята воля. Аз със сигурност няма да им дам това, което противоречи на Моята воля! Когато хората се молят по този начин, те не са сигурни какво вярват или очакват.

Исус те учи да вярваш, че ще получиш всичко каквото поискаш в молитва. Тогава то със сигурност ще бъде твое!

Тези с истинска вяра уповават на Мен без значение какви са обстоятелствата. Дори когато не виждат мигновена трансформация в ситуацията когато се молят, те продължават да уповават, знаейки, че Аз ще изпълня всяко обещание, което съм направил.

Това е вярата, която идва от сърцето; това е вярата, която Аз произвеждам в теб. Обичам когато вярваш на Моите думи и действаш върху тях. Това ще те направи наистина плодоносен отвъд всичко, което можеш да си представиш.

Исус Ми беше верен през цялото Си служение. Ти и Аз можем да имаме същото взаимоотношение на любов и единство основано на вярност. Аз те насърчавам не само да вярваш в Моята вярност, но самият ти да бъдеш верен.

Бъди верен в това да живееш Моето слово. Отразявай Моята вярност в твоите взаимоотношения. Не позволявай твоите обстоятелства да променят любовта ти или посвещението ти, но поддържай свята вярност, полагайки живота си за твоите приятели и обичайки както Аз те обичам.

Забелязал ли си, че Аз поддържам Моята вярност към теб, без значение какъв е твоя отговор към Мен? Е, по същия начин, поддържай своята вярност към другите, без значение какъв е техният отговор към теб. Ти не винаги ще намираш това за лесно. Въпреки това, това е единствения курс отворен за теб. Твоята вярност към другите наистина Ме почита и Ме прославя.

119. Довери Ми се

Аз съм верен на Себе Си. Аз съм верен на Моето слово. Аз съм верен на кръвта на Моя Син. И Аз съм верен на теб, мое възлюбено дете. Колкото повече слагаш твоето доверие в Мен, толкова повече ще преживяваш Моята вярност. Радвай се в това.

Колкото повече се доверяваш на Моето слово, толкова повече ще виждаш Моето слово изпълнено в твоя живот. Колкото повече се доверяваш работата на кръста, толкова повече ще живееш в свобода от вина, срам, скръб, болест, страх и неуспех. Присъствието на Моя Дух в теб е Моята гаранция, че наистина ще ти дам всичко, което съм обещал. Печата на Моя Дух върху теб означава, че Аз вече съм те купил и е гаранция, че ще те взема при Себе си.

Колкото повече се доверяваш на Моята любов към теб, толкова повече ще се наслаждаваш на живота и ще познаваш победата в непоносимите обстоятелства.

Аз съм обещал да завърша добрата работа, която съм започнал в теб. Аз няма да те оставя полу осветен! Ти ще бъдеш подготвен за небето поради всичко, което съм направил в теб и за теб. Така че радвай се!

120. Аз Съм мъдрост

Скъпо Мое дете, Аз съм мъдрост. Аз винаги постъпвам мъдро. Никога не правя нещо глупаво. Аз винаги говоря думи на мъдрост, без значение дали е в писанието или чрез Моя Дух.

Аз искам да изкореня глупостта в теб. Често съм те чувал да казваш, ’Колко глупав съм бил,’ Ти се връщаш към неща, които си казвал или правил и осъзнаваш колко глупав си изглеждал за другите. Това те прави остро смутен. Изглежда по-лошо когато другите мислят, че си глупав, нали? Това заздравява всичките ти страхове относно теб.

Грехът е глупост. Всичко, което се противопоставя на Моята воля е глупост. Предаването на изкушение е глупост. Аз не те осъждам за тези неща, както започна да осъзнаваш най-после. Но Моя Дух работи в теб подтиквайки те да бъдеш мъдър във всяка ситуация и във всеки удобен случай. Така че обърни внимание на това, което Той казва.

Моята мъдрост е чиста. Така че, избягвай това, което не е чисто в Моите очи. Понякога ти не искаш чистота защото грехът може да е забавен, поне докато трае. Но когато знаеш, че си Ме засегнал, ти се чувстваш мръсен и не си чист докато не се покаеш и не приемеш Моето прощение. Ти не обичаш да се чувстваш мръсен, нали? Да бъдеш чист е да бъдеш в мир с Мен, с нищо, което да ограничава или да препятства твоята радост.

Исус направи ясно, че да се извърши греха в умът е толкова лошо колкото самото действие. Не разбирай погрешно това, което Той казва или ще поставиш себе си във фалшиво осъждане. Да имаш мисълта или изкушението, които врагът посажда не е грехът, но да живееш с него и да го направиш фокус на желание. Ако насърчиш мисълта тя става греховна фантазия.

Така че в твоята битка срещу греха, дете мое, бъди мъдър. Отмахни всичко нечисто или противопоставящо се на Моето слово. Това ще те ползва повече. Аз искам да те пощадя от ненужен конфликт. Запомни, че Исус беше изкушен във всичко точно като теб, и все пак Той беше без грях; Той винаги устояваше. Аз никога няма да позволя да бъдеш изкушен отвъд това, което можеш да издържиш. Аз направих това ясно за теб преди, нали?

121. Думи на мъдрост

Скъпо Мое дете, мъдро е да познаваш Моето слово, да бъдеш приятел с истината. Това са думи на живот и изцеление.

Аз искам Моето слово да бъде като резервоар в теб. Ти можеш да точиш от тази жива вода във всяка ситуация. Моя Дух ще ти напомня Моята истина. Така че не е мъдро да бъдеш невеж. Ти не разбираш всичко, което четеш в Библията, но разбираш достатъчно за да знаеш това, което искам в повечето ситуации. Когато се нуждаеш от свежа мъдрост или разбиране, искай Ми и Аз ще ти дам.

Моя Свят Дух винаги ще те води в пътя на мъдростта. Това означава, че ти ще преследваш пътя на мира, нежността и благостта – качества, които света често презира като слабости. Е, това са качества, които Аз притежавам и Аз със сигурност не съм слаб. Аз направих вселената!

Така че, ако ти проявяваш същите тези качества, ти ще можеш да използваш по-добре силата, която съм ти дал.

Когато се протягам към теб в нежността на Моята любов, нещо мощно се случва в твоя живот, нали? Моя Дух работи с нежност, любов и чувственост, и също така носи сила, освобождение и изцеление.

Това ли е твоята молитва, винаги да действаш в мъдрост? Другите ще бъдат много бързи да се нахвърлят на някоя област на глупост в твоя живот. Ако ходиш в мъдрост, ти няма да имаш нищо, от което да се страхуваш от тях. Ти ще правиш грешки защото всеки прави. Другите може да ти се смеят в резултат на това, но Аз не ти се смея. Аз те насърчавам и ти прощавам.

122. Това е мъдрост

Скъпо Мое дете, мъдро е не само да слушаш писанията, но да ги вярваш и да ги живееш, и да постъпваш така както казвам. Вярвай Ми когато ти говоря, казвайки, че ти си прекрасен в Моите очи, несравнимо скъпоценен. Вярвай Ми когато ти казвам, че ти си ябълката на Моето око, че Аз съм те изкупил, призовал и спасил.

Аз не съм строг Баща, който стои на разстояние, давайки мъдър съвет. Аз съм твоя любящ Баща, който се приближава близо до теб, прегръщайки те в любов. Ходи с Мен в Моите пътища на мъдрост. Бъди мъдър както Аз съм мъдър. Отбягвай глупостта на греха и ще се радваш с велика радост.

Моята мъдрост води към мир и е изразена в праведност, святост, честност, истина, любов и сила. Можеш ли да видиш как всички тези неща са свързани?

Страхът от Мен е началото на мъдростта. Ти си в страхопочитание от това кой съм Аз, така че отбягвай всяка форма на злото и всичко, което е противоположно на Моето слово. Ти можеш да имаш мъдрост отвъд твоите години поради начина, по който Моя Дух тече чрез теб. Не презирай преживяването, защото въпреки че мъдростта идва като дар от Мен, ти се учиш как да упражняваш тази мъдрост чрез преживяване. Мъдростта те предпазва от злото. Тя също насърчава смирението. Глупостта е арогантност; Исус беше и мъдър и смирен.

Точно както Моя Дух почиваше върху Исус, по същия начин Моя Дух на мъдрост почива върху теб. Ето защо ти се чувстваш неудобно, ако стъпиш извън Моите цели. Помниш ли, че в Своето смирение, Исус растеше в мъдрост? Това е, което се случва с теб. Ти можеш само да седиш в Моите нозе и да слушаш и да се учиш от Мен защото Моя Дух на мъдрост оперира в теб, носейки откровение. Това е много различно от светската мъдрост, която преминава; Моята мъдрост трае вечно.

Не мисли, че Моята мъдрост е недостижима за теб. Ти ще имаш достатъчно мъдрост във всяка ситуация. Това е време, в което наистина да Ми благодариш, дете мое, че съм ти дал мъдрост. Ти имаш Моята мъдрост и можеш да постъпваш мъдро във всяка ситуация.

123. Моята власт

Аз имам абсолютна власт над цялото творение, над цялата вселена. Аз имам власт в небето. Аз имам власт над дявола; на него му е позволено да върши само това, което Аз позволявам в изпитването на човешките сърца.

Аз имам пълна власт над нациите. Аз съм способен да издигам и да свалям правителства. Аз мога дори да довеждам нации в съществуване и да ги правя да преминават.

Аз имам власт над Моята Църква и Аз имам власт над теб като едно от Моите деца.

Скъпо мое дете, правилно е да почиташ Моето Господство, да бъдеш в страхопочитание от Моето величие и слава, но не се страхувай от Мен. Защото въпреки че притежавам цялата власт, Моята цел не е да събарям Моите деца. Виж как те насърчавам.

Някои хора мислят, че Аз не се справям много добре с упражняването на Моята власт. Те посочват към конфликтите сред нациите, към корупцията в правителствата, към неефективността на Моята църква и към провала на някои от Моите деца. Те Ме осъждат и Ме обвиняват за тези неща, казвайки, че ако Аз съм Господ, Аз ще свърша по-добра работа от Моята позиция!

Някои лидери управляват добре; други угнетяват чрез тяхната гордост или корупция. Все пак посред всичко това Аз работя чувайки сърдечните викове на Моите деца, установявайки праведност чрез тези, които ме обичат. Докато хората Ме обвиняват, Аз работя в ситуацията, променяйки неща!

124. Моите критици

Моите критици искат да действам по-бързо за да изкореня страданието и нуждата причинени от човешката поквара. Какво лицемерие,  защото самите тези критици не искат да осъзнаят Моята власт в техния живот. Те не искат да съдя техните сърца и дела, но не искат да се покайват за техните грехове. Те не искат да доведат своя живот в съответствие с Моята воля или покорство на Моето Господство.

Има такова страдание, несправедливост и корупция в света защото толкова много отхвърлят Моя суверенитет.

Някои посочват към отчаяното лошо положение на бедните, владеейки техните богатства докато те правят същото, наслаждавайки се на своя удобен начин на живот. Други посочват към моралната поквара докато се наслаждават на собствените си грехове. Те говорят срещу корупцията въпреки че собствените им дела не са според Моя ред. Те се оплакват от множеството болести, и въпреки това служат на този, който носи болестите, страданията и опустошението в живота на хората.

Те се оплакват от начина, по който са управлявани, но не искат да бъдат управлявани от Мен. Те не вярват на Моето слово и нито пък Ми се покоряват. Те Ме критикуват в напразен опит да оправдаят своето непокорство, неверие и бунт срещу Моята власт.

В Моята Църква мнозина осъзнават Моята власт само повърхностно. В резултат, Тялото на Христос не е ефективния инструмент в света, който трябва да бъде. Те Ме наричат ‘Господ’ без да Ми позволяват да бъда Господ в техния живот.

Ако всички, които принадлежат към дадена църква истински подчинят своя живот на Моето Господство, няма да има деления. Хората няма да воюват един с друг за власт; те няма да се карат, да бъдат гневни или ревниви един към друг. Вместо това те ще излъчват живота на Исус по-пълно и ефективно.

125. Моята власт в Исус

Моята власт се вижда в Исус. Той демонстрира Моето Господство в начина, по който говори и в делата, които извърши. Той даваше заповед и вълните Му се покоряваха, демоните бяха изгонвани от хората, болните бяха изцелявани. Дори мъртвите бяха възкресявани.

В същото време Той разпознаваше Моята власт над Него. Той се подчиняваше на Моята небесна воля, говорейки само това, което Му давах да говори, вършейки само това, което Ме виждаше да върша, покорявайки Ми се дори до смърт. Той упражняваше Моята власт съвършено защото се подчиняваше на Моята власт съвършено.

Това би се случило в Моята Църква днес, ако хората бяха готови да се подчинят на Моя авторитет по същия начин. Но понеже има толкова много непокорство, често има малко духовна власт или доказателство за Моето Господство.

Аз не мога да бъда глава на бунт, грях или непокорство. Аз очевидно не съм Господ в живота на някой, който работи по собствените си начини вместо да се подчини на Моите, без значение колко пъти ходи на църква или се моли. Където има истинско подчинение на Моята власт, там Моята църква изглежда силна и здрава. Моят Дух може да работи мощно чрез Моите хора за да освобождава други.

126. Моята власт в твоя живот

Скъпо мое дете, когато се подчиниш на Моето Господство ти си един ефективен свидетел и плодоносен член на тялото. Аз мога да те използвам да изразяваш Моя живот. Ти можеш да говориш и да действаш с Моята власт.

Така че, дете мое, осъзнай Моята власт в твоя живот. Това не е да се казва, ’Господи, Господи’. Някои Ме наричат ‘Господ’, но не влизат в Моето царство защото не вършат това, което казвам. Да се подчиниш на Моята власт е да се подчиниш на Моето слово и на Моята воля.

Тихо, любящо, но с голяма решителност, Аз установявам Моята власт в твоя живот. Ти сега си в средата на този процес. Ти Ме осъзнаваш като твой Господ, но все още има области, в които не успяваш да се подчиниш на Моята власт.

В някои случаи ти не искаш да Ми се подчиниш, нали? Това излага на опасност цялата цел, която изработвам в твоя живот. Вместо това Аз променям твоето сърце, пречиствам твоите желания и те довеждам повече в съответствие с Моята воля и авторитет.

Понякога Аз трябва да ти говоря по даден въпрос няколко пъти защото ти не обръщаш внимание на това, което казвам. Скъпо мое дете, това е доказателство за факта, че ти все още имаш да извървиш път за да достигнеш до разбирането на Моята власт.

Нямаше ли да бъде чудесно, ако трябваше да ти говоря само веднъж и ти мигновено да действаш според Моето слово? Ти Ми причиняваш удоволствие в случаите когато това се случва. Това развълнува сърцето Ми.

Аз те чакам за да работя през многото желания и страхове преди да си готов да приемеш Моята воля. Има времена на конфликт когато ти претегляш едно нещо срещу друго. Ще се покориш ли или няма да се покориш? Е,  дете мое, искам да знаеш, че Аз никога не се предавам. Аз продължавам любящо, нежно, но твърдо да внушавам в теб това, което желая докато дойдеш до пълно приемане на Моята воля.

Понякога ти мислиш, че знаеш по-добре от Мен! Но нещата работят за най-доброто само когато ти щастливо се подчиниш на Моята власт. Не е много удобно да се сражаваш срещу Мен, нали?

127. Подчини се радостно

Ето друго нещо, което трябва да разбереш. Аз искам да се наслаждаваш да вършиш Моята воля, дори когато това не е, което ти искаш. Не изглежда ли това противоречие? Такова е. Не мислиш ли, че би било по-лесно да Ми се подчиниш отначало? Това ще те предпази от товар от мъка, тревога и конфликт. Само предлагам, дете мое! Бих желал да те предпазя от тези вътрешни конфликти в бъдещето.

Аз просто те познавам твърде добре, и знам, че ще има по-нататъшни времена на конфликт. Но Аз съм насърчен от факта, че ти се учиш чрез опитност. Мирът е много по-добър от конфликта, нали? Искам Моят мир да пази твоето сърце и ум в познаването на Моята любов към теб.

Аз винаги упражнявам Моето Господство в любов. Каквото и да заповядвам, Аз го искам от теб в любов; Аз искам да отговаряш в любов. Ти се страхуваш, че Аз искам нещо от теб отвъд твоите способности. Ти се страхуваш да се приближиш твърде близо до Мен понеже те е страх, че можеш да загубиш свободата да правиш това, което искаш. Но Аз съм отпечатвал в теб много пъти, че никога няма да попреча на твоята свободна воля, без значение колко близо се приближаваш до Мен или колко добре Ме познаваш. Аз ще работя само с твоето съдействие. Ако искането ти изглежда голямо понякога, това е само защото знам, че си достигнал мястото където можеш да отговориш на тези искания.

Аз не искам неща от Моите деца, които са отвъд тяхната способност. Аз вземам под внимание това, че правя Моята свръхестествена сила на тяхно разположение. Аз никога няма да смая Моите деца поставяйки ги в ситуации където те са уловени с капан, и нямат възможност да вършат това, което казвам.

Ако се съгласиш да ходиш в Моите пътища ти няма да се страхуваш от Моята власт. Ти ще се радваш да вършиш Моята воля, упражнявайки Моята власт в твоя живот и служение, говорейки, молейки се и действайки в Моето име.

Ти ще можеш да говориш с Моята власт на планините от нужди и ще ги виждаш да се преместват, да говориш на болните и да ги виждаш да се изцеляват. Ти ще говориш думи на прощение на тези, които са били поробени от вина. Хората ще виждат това, което правиш и ще чуват това, което казваш и ще знаят, че Аз съм Твоя Господ.

128. Властта в Моята църква

Скъпо Мое дете, Аз знам, че понякога ти си объркан за начина, по който трябва да се отнасяш към властта на хората, по-специално в Моята Църква. Изглежда ти, че е едно нещо да осъзнаеш и признаеш Моята лична власт над теб, но е съвсем друго да се подчиниш на Моята власт в другите. Все пак Аз искам от теб да правиш това.

Искам да Ме слушаш много внимателно. Аз не поставям Моите деца под духовната власт на тези, които не са екипирани да упражняват такава власт. Това е грешката, която някои от Моите деца правят. Те чувстват, че трябва да се подчинят на властта на хора в местата, в които са, но това не са местата където Аз искам те да бъдат. Как може някой да упражнява духовна власт в Моето име, ако не осъзнава Моята власт в своя живот? Как могат лидери да имат духовен надзор над Моите хора, ако те самите не са духовно живи? Това е толкова очевидно. Защо мнозина си въобразяват, че трябва да се подчинят на не духовни хора в не духовни църкви?

Е, дете Мое, казвам ти откровено, че това не е Моят начин. Аз снабдявам подходящ духовен надзор за Моите деца за да ги видя издигнати във вяра и любов, и екипирани за служението, за което съм ги призовал. Тези, които се подчиняват на не духовно лидерство не са насърчени в своята вяра, нито пък в любов; нито са освободени в служение. Вместо това те са задушени от техните обстоятелства. Моите хора често се опитват да превърнат Моето слово в серии от легалистични формули. Заповедничеството е от плътта, не от Моя Дух. Това е човешки заместител на истинското нещо. Духовната власт не идва от човешка позиция в някоя църковна система, но от стоенето на човека с Мене. Човек е способен да упражнява власт единствено чрез помазанието, което съм поставил върху неговия живот. Прави ли това нещата по-ясни за теб?

Трябва да има голям респект сред Моите деца към тези, които ги водят. Аз искам духовните лидери да действат в Моето име декларирайки Моя авторитет в живота на цялото тяло. Как може Моите деца да са респектирани от властта на тези, които са не духовни? Все пак толкова много от тях остават в ситуации където не могат да почитат властта защото те нямат никакъв респект. Това Ме опечалява. Аз искам да виждам Моите деца растящи и проспериращи в нещата на Моя Дух.

129. Истинската власт в лидерите

Колко е радостно Моето сърце когато лидери упражняват власт защото те самите са подчинени на Моята власт. Такива лидери не са човекоугодници! Те не следват просто прищевките и хрумванията на някоя събрания. Те искат да Ми угодят като водят Моите хора в посоката, в която Аз искам те да вървят. Такива лидери ме удоволстват.

Тяхната задача не винаги е лесна. Във всяко братство има такива, които не искат да се подчинят на Моята власт. Те не искат истински Моето господство над това братство. Те искат да движат църквата в собствената си посока за собствените си цели, за да видят собствените си желания изпълнени. Аз плача когато събрания са манипулирани от такива хора. Те не могат да бъдат истинско изражение на Моето Тяло.

Аз искам лидерите да бъдат хора на власт, които ще декларират Моите цели без компромис, водейки Моите хора неотклонно в посоката, която аз искам за тях.

Подчини се на тези, които са в истинска власт над теб. Те ще ти помогнат, ще те насърчат и ще те укрепят в нещата на Моя Дух. Но Аз не искам да се подчиняваш на тези, които ще те затруднят, ще те обезсърчат и ще те разочароват.

Обаче, дете мое, не очаквай съвършенство в твоите лидери. Те са просто хора като теб. Аз работя в техния живот както работя и в твоя – рафинирайки ги, пречиствайки ги, правейки ги да растат в любов, мъдрост и вяра.

Не се безпокой ако някога правят грешки. Ако лидерството се състои от тези, които са наистина водени от Моя Дух, те скоро ще бъдат осъдени за техните грешки и няма да продължат в гордост, опитвайки се да твърдят, че винаги са прави. Те са смирени и Ми се подчиняват. Те са смирени пред хората, които водят. Властта не се изразява в гордост и арогантност, но в нежност, любов и чувствителност към гласа на Моя Дух.

Ако търсиш съвършенство в лидерите ти никога няма да бъдеш задоволен, без значение към какво братство принадлежиш. Научи се да почиташ Моята власт и да се подчинявате един на друг.

130. Аз давам Моя живот

Скъпо Мое дете, няма значение колко много си получил от Мен, Аз все още имам толкова много, което да ти дам. Аз избухвам с живот, копнеещ да давам. Не е ли тъжно, че толкова много Ми се покланят, но не вярват, че искам да им дам нещо? Все пак това да давам Ме благославя: Аз живея за да давам Себе Си на Моите деца. Така че Аз се наслаждавам когато се обръщаш към Мен за да получиш, когато си готов да спреш твоето заето разписание, да седнеш с Мен и да приемаш. Това Ми доставя удоволствие. Това е, което искам:да ти давам и давам и давам.

Някои хора критикуват тези, които искат да приемат постоянно от Мен. Критиците са обикновено дейните, увлечени в треска от активност. Но Аз съм мъдър. Аз знам, че колкото повече давам на Моите деца от Моя изобилен живот, толкова повече този живот ще тече чрез тях към другите. Да, дете мое, това е причината, поради която искам да приемаш от Мен.

Не бъди доволен да приемаш само понякога и след това да се опитваш да продължаваш да ходиш дълго време в доброто от това благословение. Аз искам да ти давам ежедневно, няколко пъти на ден, по какъвто и начин да се нуждаеш.

Аз съм щедър по природа. Ти не трябва да Ме убеждаваш да ти дам.

131. Приеми Святия Дух

Всеки път когато някое от Моите деца иска да бъде изпълнено с живота на Моя Святи Дух, Аз винаги отговарям на тяхната молитва положително. Някои мислят, че не могат да получат защото не са се доверили, че съм верен в почитането на Моето обещание. Но Аз обичам да давам Моя Святи Дух на тези, които искат. Защо Ми служиш в твоята сила?

Уморен съм от теологически аргументи. Някои от Моите деца спорят за това кога и как да приемат Святия Дух, дали един вярващ може да приеме само веднъж или често. Те спорят и спорят. Много от тях не идват при Мен за да открият отговора. Ако го направят, те ще открият, че Аз никога не идвам до края на Моето даване.

Ако двама човека се обичат един друг, те продължават да дават един на друг. Ако някога спрат да дават, това е знак, че тяхната любов  е изстинала. Те могат да продължат своето взаимоотношение на формална легалистична основа, но те са изгубили истинската спонтанност на любовта .

Аз обичам да давам Моя живот на Моите деца по  всяко време, във всеки удобен случай. Аз обичам това когато те живеят в постоянния поток на Моя живот.

Често този поток е блокиран от страх, неверие, фалшиво обвинение и чувство на безполезност. Въпреки че Аз съм поставил Моя живот в тях, те чувстват, че Аз не мога да ги използвам да прехвърлят този живот на другите. Те слушат обвинителят, който казва, че те нямат необходимите квалификации или ресурси. По всяко време Моя живот желае да избухне от тях.

Виж, дете мое, когато дойда да живея в някого Аз не искам да бъда затворник затворен в тъмнината. Аз искам да вляза свободно, да се изливам от тях като реки от жива вода, не като капчук, но като реки.

Аз обичам да променям животи с Моята любов. Няма значение колко развален, наранен или разрушен е бил живота, Аз съм способен да изцеля и да освободя. Аз обичам да спасявам тези, които простират каналите на живота. Аз обичам да виждам трансформацията, която новорождението носи на отчаяните. Аз обичам да виждам смирените търсещи повече от Моя живот. Аз обичам да виждам тези, които са богати в очите на този свят да осъзнават, че са духовно бедни. Дете мое, Аз обичам да давам Моя изобилен живот!

132. Градината

Градината беше явно занемарена; бурените изобилстваха. Земята изглеждаше безполезна, напълно непродуктивна. Някакъв човек гледаше с интерес това парче земя всеки път когато минаваше. Той виждаше в своето въображение не празно място с бурени, но славна плодородна почва носеща раждане на голяма жетва от посеви.

Един ден собственикът седеше в парчето земя когато човекът мина. ’Какво чудесно парче земя,’ каза човекът.

Собственикът го погледна със задоволство. ’Тогава тази земя сега е твоя,’ отговори той.

‘Моя?’ възкликна човекът.

‘Да,’ каза собственикът. ’Аз ти я давам. Всеки друг, който минаваше виждаше само бурени и се оплакваше, че тази земя е била занемарена. Но ти имаш видение за това, което можеш да направиш от тази земя; така че аз съм щастлив да ти я поверя. Аз знам, че ти ще изкорениш бурените и ще я направиш изобилно плодоносна.’

133. Хвали Ме

Слушай това. Аз не харесвам тесните граници, които мнозина вярват, че са Моите ограничения. Пътя, по който Аз водя е тесен така че да избягаш от покварата на света. Но този тесен път е пълен с живот. Аз се наслаждавам във всичко добро и благородно. Тези, които ходят близо да Мен по този път ходят в пълнотата на Моя живот.

Понеже ти Ме познаваш и си приел този живот, хваление изтича от твоето сърце. Живота в теб гори с хваление и обожание. Ти не можеш да останеш тих, нали? Ти дори Ме хвалиш в трудни ситуации.

Не се чувствай, че трябва да бъдеш толкова учтив и сдържан в хвалението към Мен. Ако имаш хвалещо, радващо се, танцуващо сърце, тогава бъди свободен да изразяваш това, което е в теб. Не се безпокой за това, което мислят другите. Помни, че свободата е работата на Моя Дух!

Някои хора изпълват живота си с незначителни ограничения и водят другите в легалистично робство. Те искат от Мен да освобождавам другите когато Аз копнея да счупя робството в собствения им живот.

134. Не Ме ограничавай

Аз мразя когато хората се опитват да Ме направят религиозен. Те Ме ограничават в своите черковни системи и Ми казват, че трябва да работя в границите на техните служби. Обикновено Ми се отпуска един час. И тогава скъпоценно малцинство действително очаква да направя нещо! Ако някой приеме пълнотата на живота посред службата той би бил отмахнат като емоционален маниак.

Но Аз виждам сърцата на тези, които Ми се покланят, дори в такива ситуации. Аз ги обичам всички и слушам техните сърца. Така че ако някой вика към Мен в покаяние, Аз отговарям моментално. Ако някой вика в отчаяние, Аз съм там за да утеша. Ако видя искрена вяра, Аз съм готов да отговоря.

Но от Мен се очаква да посещавам толкова много отегчителни служби. Трябва да чуеш някои от проповедите, които трябва да слушам! Ако вярвах това, което се казва Аз трябваше да престана да съществувам като Богът, който съм. Но Аз упорствам и не се предавам. Аз давам пълна мярка на всички, които слагат своето упование в Мен.

Обаче, трябва да знаеш, че Аз съм ядосан на лидери, които знаят за Моя живот, но не дават възможност на Моите хора да го приемат. Някои дори ги спират и ги затрудняват да приемат. Те са отговорни пред Мен за своите действия.

Всяко събрание на Моите хора трябва да бъде изобилваща с Моя живот, преливаща с любов един към друг – общество на истинска радост. Вместо това Аз постоянно виждам компромис. Дори в някои църкви където истината е прокламирана, не й е позволено да бъде изразена. Не те ли дразни, че хората предпочитат посредственост, безжизненост и формализъм пред пълнотата на Моя живот? Не те ли опечалява това, дете мое? От какво се страхуват такива хора?

Аз не искам да съдиш другите. Занеси им Моя живот. Не бъди възпиран, ако те тръшкат своите религиозни врати в лицето ти. Аз знам какво е да се чувстваш като Мен. Аз имам много от тях тръшвани в лицето Ми ежедневно.

135. Истинско поклонение

Аз винаги ходя там където съм желан. Аз винаги работя, дори в ограниченията поставени върху Мен от хора. Колко разочароващо е да имам толкова много живот, и въпреки това да не мога да го споделям с множествата, които са невежи за това, което им предлагам. Аз работя в черковните системи въпреки техните проблеми и ограничения. Аз работя също и извън техните институции. Където и да са събрани Моите хора в Моето име Аз съм там посред тях. И Аз се наслаждавам във всеки, който Ме приветства.

Аз мразя това когато Моите деца са ревниви един към друг, или си въобразяват, че те са единствените, които познавам и благославям. Аз мразя това когато те говорят един срещу друг. Аз не говоря против тези, които са ограничени от религиозен традиционализъм и не се нахвърлям срещу тях. Аз ги обичам и искам да ги освободя разкривайки им истината. Аз желая да имат пълнотата на Моя живот.

Поклонението трябва да бъде в дух и истина. То не е сладко представяне на музика, но изразяването на любов в сърцата на Моите хора, което Ми доставя такова удоволствие. Аз искам да въздействам всяка област от техния живот, техните умове и решения, техните домове и взаимоотношения. Аз искам да бъда въвлечен в тяхната употреба на пари и време, в тяхната работа и почивка. Аз искам те да се наслаждават на живота изцяло, като Мене! Аз искам те да се наслаждават на живота с Мене защото Аз съм с тях. Дете мое, Аз обичам живота!

136. Истинска молитва

Скъпо мое дете, Моето сърце се протяга към теб всеки ден. Ето защо Аз искам да прекарваш време с Мен ежедневно. Аз обичам когато можем да говорим заедно, по-специално когато отваряш сърцето си за Мен. Ти не винаги правиш това, нали? Понякога ти казваш нещата, които мислиш, че би трябвало да кажеш, нещата, които си въобразяваш, че Аз искам да чуя. Но не казваш това, което действително имаш предвид, това, което е в твоето сърце. Ти мислиш, че Аз няма да го одобря, ако го направиш.

Слушай сега, повече предпочитам да говориш истината от твоето сърце. Кажи Ми как си наистина. Аз нямам нищо против. Виж, Аз вече знам. Аз знам това, което е в твоето сърце; така че какъв смисъл има да се опитваш да го криеш от Мен? Това изглежда напразно. И не Ми е приятно да слушам всичките тези фалшиви шеги. Това може да звучи като молитва за теб, но не и за Мен!

Понякога Аз слушам твоята молитва с другите и това Ми звучи сякаш говориш повече на тях отколкото на Мен. Ти толкова се интересуваш за това дали те одобряват твоята молитва, че забравяш на кого говориш. Много пъти твоето сърце е избухвало с истинска молитва, но ти си бил спъван и си оставал тих в случай, че другите не са одобрявали. Колко жалко!

Колко обичам когато хората спрат да бъдат дресирани и започнат наистина да бъдат честни един с друг и с Мен. Бих искал да съм на повече молитвени събрания като това. Понякога една честна дума е изговаряна в цялото събрание. Хората се препират един с друг; те се дуелират, дори в молитва. Те поправят доктрината на другите и се критикуват един друг. Как мога да отговоря на молитва като тази? На какво да отговоря?

Аз знам колко критични и осъдителни могат да бъдат християните; Аз съм от приемащата страна достатъчно за да зная това! Така че Аз знам твоите причини да желаеш да останеш тих. Аз не желая критиките да текат в Моята църква. Аз искам тези, които са отворени да бъдат водени от Моя Дух и да те насърчават, и другите като теб, да ходите смело и уверено в Моя Дух.

137. Смирен и уверен

Имало е времена когато Аз съм искал да говоря чрез теб, но ти не си дръзвал да говориш в случай, че другите не са одобрявали. Ти си се страхувал да не би да си разбрал криво или погрешно това, което съм казал. Аз не те наказвам в такива случаи; но съм тъжен защото наистина желая да се довериш на Моя Свят Дух да говори чрез теб. Няма значение дали другите одобряват. По-добре да угодиш на Мен отколкото на хора.

Знам, че си отблъснат от тези, които винаги говорят и правят приноси, по-специално тези, които се молят с тези красиви, красноречиви молитви. Е, искам да знаеш, че простата молитва от твоето сърце е толкова красива за Мен колкото всяка друга молитва.

Аз обичам смиреното доближаване. Запомни, че Аз не искам мазничене. Аз обичам да идваш смирено, но уверено. Аз съм твоя Баща. Никой баща не иска хленчещо подмазващо се дете.

Аз оценявам, че Моите деца имат различни начини на молитва. Нямам предвид това понеже харесвам разнообразие. Някои са много нахални в своето доближаване. Това изненадва хората, че Аз напълно харесвам това. Често има истинска вяра зад такава молитва, а Аз винаги почитам вярата. Някои хора приемат много позитивни отговори.

Аз обичам Моите деца да бъдат смели и уверени, въпреки че трябва да бъдат смирени и любезни. Ако тази нахалност престъпи маркировката и стане гордост тогава Аз трябва да взема мерки да смиря това дете. Но дали начина е шумен или тих, какво значение има когато молитвата идва от сърцето.

Няма нищо фалшиво или повърхностно относно Мен. Исус мразеше лицемерието и изрази Моята неохота за това. Но Аз обичам честността. Аз съм щастлив, следователно, когато Моите деца са честни.

138. Изобилна радост

Скъпо Мое дете, искам да ти кажа колко много се наслаждавам в теб. Наскърбява Ме, че толкова много от Моите деца не вярват наистина, че Аз се наслаждавам в тях.  Те са постоянно залисвани от техните недостатъчности. Те си въобразяват, че Аз гледам на тях с намръщено лице вместо с усмивка.

Помисли си за радостта, която един баща и една майка имат когато се роди тяхното дете. Каква велика радост имах когато ти се новороди! Аз накарах цялото небе да се радва. Небето може единствено да се наслаждава в теб защото Аз се наслаждавам.

Аз искам Моята радост да бъде в теб и твоята радост да бъде пълна. Много от твоите психически задръжки си заминаха, нали? Аз обичам да пробивам през всичкия този боклук. Велико е когато искаш да скачаш и да танцуваш и да се радваш с Мен. Това е Моята радост в теб. Не осъзнаваш ли, че Аз вече се радвам преди това да ти се случи?

Радостта не е емоционален отговор на ситуации. Аз не съм емоция; Аз съм Дух. Радостта е плод на Моя Дух в твоя живот. Аз не искам да виждам, че радостта е задушена от проблеми и грижи, които те притесняват.

Аз никога не отнемам Моята радост от теб. Тя е винаги в теб и може винаги да бъде изразявана в твоя живот.

139. Моите изненади

Аз не се наслаждавам във всичко, което вършиш. Понякога ти правилно очакваш да бъдеш дисциплиниран. Но в други случаи Аз те изненадвам. Вместо да те накажа, Аз ти давам и те карам да се радваш. Ти си си мислел, ’Защо трябва да се случва това? Какво съм направил за да го заслужа?’ Нищо, дете мое. Аз обичам да те изненадвам. Аз те порицавам само когато е необходимо. Аз постигам много по-добри резултати когато те благославям; ти си мотивиран да Ми се покориш когато те насърчавам. Не много хора щяха да Ме харесват, ако Аз бях само заинтересован да ги коригирам. Тези, които мислят, че Аз никога не съм задоволен имат много фалшива представа за Мен. Аз съм много различен от това, както ти добре знаеш!

Хората са изпълнени с радост когато се срещнат с Мен, когато са новородени, изпълнени с Моя Дух, изцелени или когато получат важен отговор на молитва. В такива случаи те са толкова благодарни. Това е причината, поради която Аз обичам да върша тези неща в техния живот. Аз обичам да виждам тяхната радост и да получавам благодарностите им.

140. Винаги се радвай

Аз знам за какво се чудиш. Ако Аз съм Бог, който желая такава радост в Моите деца, защо те преживяват толкова много неща, които опровергават тяхната радост? Когато Моя Син дойде и живя сред вас, Неговата радост Го издигна над всички. Но Неговия живот не беше лесен. Той беше постоянно отхвърлян и се държаха зле с Него, беше осмиван и преследван. Но Той никога не загуби Своята радост.

Аз разбирам трудностите в твоя живот. Знам напрежението, проблемите, опозицията и осмиването, което срещаш понеже вярваш в Мен. Не казах ли, че в света ще имате неприятности?

Ти започна да осъзнаваш, че ако Ме хвалиш и се радваш в Мен посред трудностите, Моята сила ще бъде освободена в ситуацията. Нещата може да не се променят моментално, но твоята перспектива със сигурност се променя, и ти започваш да осъзнаваш, че Аз съм много по-голям от проблема. Тогава ти знаеш, че Аз мога да посрещна нуждата.

Дете Мое, даването на благодарност във всички обстоятелства е истински акт на вяра. Аз обичам да виждам Моите хора ходещи чрез вяра и уповаващи Ми се.

Ти си минавал през много трудности, моменти на тъмнина и отчаяние. Ти си се страхувал и си бил побеждаван от чувство на провал. Ти си се чувствал осъден и критикуван.

Помниш ли какво съм ти казвал в такива времена? ’Радвай се!’ Понякога ти си спорил с Мен, нали? ’Аз не се чувствам радостен. Не мога да се радвам. Няма да бъде истинско, ако го направя.’ Аз ти казвам да се радваш винаги! И Моя Дух ще те насърчава да правиш това.

Радвай се в Моята щедрост. Радвай се в Мен, дете мое. Аз се радвам в теб – и в това да ти давам. Защо не се радваш в това да получаваш от Мен?

141. Аз Съм свят

Скъпо Мое дете, Аз съм свят. Усещам твоята мигновена реакция. Знам колко се страхуваш да бъдеш в Моята святост. Все пак Аз съм свят по природа. Моята любов е свята. Моята благодат, милост, праведност, истина и вярност, всички са изражения на Моята святост. Ти се страхуваш само защото не разбираш истинската природа на Моята святост.

Аз знам, че ти копнееш да бъдеш в небето с Мен. Ти ще можеш да Ми се наслаждаваш вън от всички изкушения и проблеми причинявани от света, от плътта и от дявола. Знаеш ли, че небето е мястото на Моята святост? Тези, които заобикалят Моя трон ме осъзнават като свят. Няма никакъв грях, страх, срам, вина, болест или болка. Цялото войнство на небето се радва и Ме хвали. Те имат чудесно време защото могат да се наслаждават на Моята святост без затруднение.

Виж, святостта е велика! Тя носи огромно щастие в живота на Моите деца. Несвятостта разваля тяхната истинска наслада в Мен.

Започваш ли да схващаш идеята? Святостта не е нещо, от което да се боиш, но нещо, за което да копнееш, точно както копнееш за небето. Всъщност тези две неща са едно и също нещо. Ако копнееш за небето ти копнееш за святост, и ако копнееш за святост ти копнееш за небето.

Аз те водя към изпълнението не Моите обещания. Аз ще те възкреся в последния ден и ти ще царуваш с Мене в слава. Това е причината, поради която искам да бъдеш свят както Аз съм свят. Това не е просто приятно пожелание; то е съществено. Само святият може да наследи небето. Без святост никой няма да Ме види.

142. Небето е твое

Твоите страхове водят началото си от това понеже ти мислиш за себе си като несвят и се страхуваш от осъждение. Много пасажи в Библията посочват, че хората претърпяват ужасно бедствие когато ги съдя в Моята святост. Да, това е истина – има сурови осъждения очакващи несвятите.

Ако принадлежиш на света, а не на Мен, ти ще имаш всякакво оправдание да се страхуваш да се изправиш пред Мен в Моята святост. Но когато това стане, няма нужда от страх. Аз искам да ти се разкрия в Моята святост. Това няма да бъде опустошаващо преживяване за теб, но чудесно преживяване. Ако принадлежиш на царството на тъмнината ти ще трябва да бягаш далеч от Моята святост. Ти няма да желаеш светлината на Моята истина да огрее вътрешните части на твоето същество.

Но Аз съм те спасил от господството на тъмнината и съм те направил вече дете на Моето Царство. Това Царство е в теб. Чуваш ли какво казвам, дете мое? Ти вече имаш дарът на небето. То е родено в теб.

Както работя в теб чрез силата на Моя Дух, така Аз правя святият живот на небето да бъде изразяван по-пълно в теб. Самият Аз, в Моята святост, живея в твоя живот.

Когато Моята святост се изправи срещу несвятите, плътски желания, ти преживяваш конфликт. Ти правиш грешка мислейки, че тези желания те дисквалифицират от Моята святост. Те не го правят. Ако го правеха, всяко едно от Моите деца щеше да бъде дисквалифицирано от небето. Така че Аз искам да сложа този страх в кофата за боклук където му е мястото.

143. Ти си свят

Спомни си какво съм направил за теб в Моята святост. Исус даде Своя свят живот за да те очисти от всичката ти не святост. Аз съм сложил Моя Дух в теб; Той е Свят. Ти имаш Святият живеещ в теб, дете мое. Ти си направен свят в Моите очи. Ти си осветен. Аз съм те очистил от твоята несвятост.

Аз те наричам Мое скъпо дете защото ти си скъп за Мен. Но Аз също мога да те нарека Мое свято дете – светия. Не е ли изключително това? Ти си светия. Това означава, че ти си някой, който е осветен, призован от Мен и отделен за Моите цели.

Когато се новороди Аз ти дадох дара на вечния живот защото те исках за Себе Си. Да бъдеш свят е да бъдеш отделен за Мен. Очевидно, ако си отделен за Мен, ти също си отделен и от греха и от господството на дявола, от страха и неправдата. Ти си отделен от всичко, което е зло и си отделен за всичко, което е добро. Не е ли чудесно това?

Защо да се страхуваш от Моята святост когато това означава, че ти си спасен и си отделен за всичко, което е добро? Не е ли лъжец дявола? Той иска да си въобразяваш, че все още принадлежиш на него, вместо на Мен. Тези, които принадлежат на Мен наследяват Моя свят живот и ще царуват с Мен тук в небето. Аз очаквам да те имам тук с Мен.

Слушай, скъпи, Аз не съм те отделил само за да те загубя някъде по пътя. Аз със сигурност ще те доведа до изпълнението на това, което съм планувал за теб. Това е насърчително, нали?

144. Свят живот

Аз познавам твоето сърце. Там е този елемент на стремеж в теб. Ти мислиш, че ще стигнеш в небето само, ако правиш всичко правилно. Е, това не работи по този начин. Ти ще бъдеш в небето защото Аз вече съм направил правилните неща за теб. Ти можеш да се радваш в това.

Не Ме разбирай погрешно. Аз не внушавам, че няма значение какво правиш сега. Понеже ти си свят Аз искам ти да живееш свят живот.

О, ще отидем отново там. Страх! Този страх е проникнал много дълбоко в теб, нали? Всеки път когато ти казвам, че очаквам святост в твоя живот ти ставаш много уплашен. Нека да ти задам един въпрос. Кой живя свят живот, имам предвид съвършен свят живот? Правилно – Исус. Беше ли Той нещастен? Не! Помазанието на радост върху Него Го издигаше над Неговите братя. Беше ли Той уплашен, депресиран или легалистичен? Ограничаваше ли Той хората толкова много, че да избягват Неговото присъствие? Не! Само традиционалистите искаха да избягват Неговото присъствие защото те бяха доволни с формална религия. Тези, които осъзнаваха своята нужда бяха привличани от Неговата святост.

Сега ще ти кажа нещо, което ще те изненада. Аз ще изработя Моята святост в теб така че ти ще бъдеш наистина привлекателен като личност. Както с Исус, някои религиозни хора  ще се чувстват много неудобно относно твоята святост; това ще бъде предизвикателство за тях.

Аз ще те направя повече и повече като Исус, променяйки те от една степен на Неговата слава в друга. Ти ще станеш по-любящ, радостен, верен, мирен, търпелив, благ, великодушен и нежен! Ти ще бъдеш пълен с вяра и способен да изразяваш Неговата сила и власт в по-голяма мярка.

Това не е лоша идея, нали? Защо да се страхуваш от такива неща? Не искаш ли да бъдеш такъв? Ти мислиш, че това е невъзможно? Е, просто си спомни кой ти говори! Нищо не е невъзможно за Мен. Аз мога да изработя това в теб защото Аз Съм  Този Който Съм! Добри новини?

145. Съдействай Ми

Сега, скъпо Мое дете, както с толкова много неща, които правя в твоя живот, Аз се нуждая от твоето съдействие, ако ще живееш в святост. Аз съм ти дал свята природа, но ти трябва да позволиш този живот да бъде изработен чрез твоето ежедневно преживяване. Не се опитвай да бъдеш свят чрез собствените си усилия. Ти не можеш да придобиеш изпълнение на святост за ползата на другите. Не, позволи на Моя свят живот да свети чрез теб. От твоето вътрешно същество ще потекат реки на жива вода, реките на Моята святост в теб. Не е ли чудесно това?

Аз обичам да виждам плодът на Моя Дух растящ в теб. Аз се наслаждавам да виждам дарбите на Моя Дух да са използвани от теб. Всички тези дейности на Моя Дух са аспекти на Моята Святост. Плодът е свят; дарбите са святи. И двете работят в теб! Така че има повече от Моята святост светеща чрез твоя живот отколкото вероятно ти осъзнаваш!

146. Съпротиви се на лъжеца

Аз знам за какво си загрижен – това са несвятите мисли, нали? Ти мислиш, че няколко несвяти мисли ще те дисквалифицират от това да се наслаждаваш на Моята святост. Моя Дух в теб е много по-голям, по-внушителен и мощен от няколкото несвяти мисли!

Време е да бъдеш осведомен за тактиките на врага. Виж, понеже съм ти дал свят живот, няма нищо, което той може да направи за да вземе тази святост от теб. Той не може да открадне твоето новорождение или вечното ти наследство. Така че той се опитва да ти попречи да се наслаждаваш на твоя живот с Мен. Той се опитва да те измами мислейки, че не си наистина приет и че не е възможно да бъдеш свят.

Той прави това посявайки несвяти мисли в твоя ум  и насърчавайки плътски отношения. Аз съм го наблюдавал да го прави. Ти си падал от неговите тактики отново и отново, нали? Вместо да се съпротивиш на врага, ти си мислил, че ужасно си се провалил. Тогава той те обвинява в опит да се чувстваш осъден. Той внушава, че ти не си свят. Как можеш да бъдеш свят с такива мисли и отношения?

За нещастие, дете мое, ти си се съгласявал с него понякога. Но сега ти разбираш източника на тези мисли, ти можеш да застанеш срещу тях. Ти не трябва да се съгласяваш с нито една от тези лъжливи тактики.

О, Аз знам какво си мислиш. Това не са просто мислите, но желанията, които те интересуват. Аз знам, знам; но мислите дават раждане на желанията. Това е причината, поради която врагът подхранва тези мисли отново и отново. Когато мислите стават желания, ти изгубваш своята решителност да застанеш срещу тях. Тогава ти си по-склонен да се предадеш на изкушение. Накрая врагът идва отново със своите осъдителни мисли: ’Виж колко си несвят. Погледни какво направи. Едно истинско дете на Бог, осветено и призовано да бъде светия, не може да прави нещо такова. ’Не вярвай на неговите лъжи.

Слушай, скъпо мое дете. Аз имам светии по целия свят. Аз имам милиони деца, и всички те съгрешават. Те всички Ме разочароват и вършат несвяти неща. Те всички имат ясна представа за същите конфликти, които бушуват в теб. Аз не позволявам на това да ги дисквалифицира от наследството, което съм избрал да им дам. Аз трябва да уча всяко едно от тях лично да не вярват на лъжливите измами на злият, но да вярват на откровението на Моята истина.

Ако някой знае кой е свят, това съм Аз! Така че не спори с Мен повече. Ако Аз казвам, че си свят, ти си свят! Понеже ти си свят, ти си призован да бъдеш свят. Ако вярваш, че си несвят, ти със сигурност ще вършиш несвяти неща. Но ако вярваш, че си свят поради всичко, което съм направил за теб, тогава ти ще живееш живота на Исус, нали? Не съвършено. Ти все още не си достигнал състоянието на съвършенство. Има дълъг, дълъг път, който да извървиш преди да стигнеш до това състояние!

147. Ти трябва да напреднеш

Нека да обсъдим това заедно за момент. Ти си по-любящ отколкото имаш обичай да бъдеш, нали? Преди да бъдеш новороден и да станеш част от Моето царство, ти не обичаше по начина, по който обичаш сега. Чудя се откъде е дошла тази любов!

Ти със сигурност си по-щастлив сега отколкото когато ходеше в пътищата на този свят, въпреки че понякога си разочарован от себе си когато Me пренебрегнеш. Ти си по-мирен. Ти губиш този мир когато се безпокоиш, но той е възстановен когато Ми се довериш. Ти трябва да напреднеш, дете Мое.

И много от твоите молитви са били отговорени, нали? Виж, тук действа врагът отново. Той изтъква всички молитви, които очевидно не са били отговорени. Спомни си тези, които са били. Ти имаш вяра и упование в Моето слово сега, нали? Това е голям напредък!

Разгледай твоите взаимоотношения. Аз знам, че все още ги намираш за трудни понякога. Някои хора са наистина трудни за обичане, нали? Но ти не си така осъдителен както имаш обичай да бъдеш, нито си толкова критичен. Някои хора, които обичаш сега, ти не можеше да ги обичаш преди. Това е напредък.

Всичко това е напредък в освещаващата работа на Моя Дух. Тези неща не са се случили чрез собствените ти усилия. Те са Моята работа в теб. Не си ли насърчен, дете Мое?

148. Бъди свят

Сега, дете Мое, имам да ти кажа нещо сериозно. Да те насърча да бъдеш свят е най-важното нещо, което правя в твоя живот. Така че Аз искам да се обърнеш от тези грехове. Ти знаеш тези, които имам предвид. Те са постоянно противоречие на живота на Исус в теб, нали? Ти знаеш, че не трябва да отстъпваш пред такива изкушения. Понякога ти чувстваш, че натиска ще бъде облекчен единствено ако отдадеш себе си.

Проблемът е, че ако веднъж отдадеш себе си, ти искаш да се отдаваш отново и отново. Toгава ти си уловен в капан. Този грях става част от теб, и ти изгубваш желанието да бъдеш освободен от него. Така че Аз трябва да ти говоря силно слово за да те върна в твоето усещане. В Моята свята любов, Аз дисциплинирам всички Мои деца за тяхно добро.

Аз съм много търпелив. Аз чакам докато ти осъзнаеш твоята нужда да бъдеш освободен от този модел на поведение и от отношенията, които не Ми харесват.

Виж, когато загубиш своя апетит за греха, ти наистина искаш да бъдеш освободен от него. Тогава Аз мога да действам. Аз съм имал много опит справяйки се с деца като теб. Аз се справям с теб в много закрит кръг защото Аз живея в теб. Аз те познавам толкова добре, дете мое. Аз знам как мислиш и действаш. Аз не живея в теб като божествен шпионин, но за да ти дам възможност да се наслаждаваш на Моя живот. 

149. Аз дойдох

Скъпо Мое дете, Аз съм свят Бог. Но в Моя Син Аз не се страхувах да дойда сред несвятите за да докосна техните животи с Моята святост. Виж, Аз направих несвятите чисти, но те не могат да Ме опетнят.

Исус не се страхуваше, че ще бъде покварен или че ще се предаде на изкушение. Той беше изкушен по всеки начин като теб, и все пак Той никога не съгреши. Той можеше да споделя всяко преживяване, освен греха. Той се смесваше с проститутките, с отхвърлените и с грешниците, докосвайки покварените със Своята свята любов и сила.

Виж, в любов Той дойде като слуга и изми краката на учениците. Той не дойде със звук на тромпети и със силен вик, че Царя на небето сега ходи по земята. Той дойде и живя живота, който Моите деца трябва да живеят, изразявайки святост посред покварен и извратен свят.

Той събра около Себе Си ученици, които познаваха същите дилеми и конфликти, които ти преживяваш. Той трябваше да бъде много търпелив с тях докато ги тренираше и обучаваше, точно както Аз трябва да бъда търпелив с теб.

Някои хора мислят, че Той не можеше наистина да се наслаждава на Своята човешка природа, но Той обичаше това. Въпреки че имаше отхвърляне, преследване, и хората често Го срещаха с невярващите и тези, които бяха за присмех, при все това, Той наистина се наслаждаваше да бъде човек. Той трябваше да остави Своята божествена слава за да може да стане стандарт за живот.

Той не се наслаждаваше на процеса на разпъването, но отиде радостно на кръста понеже знаеше какъв ще бъде резултата от Неговата жертва. Той се протягаше към хората когато имаха нужда от изцеление и помощ. Той ги учеше от Моето сърце. Той се наслаждаваше на това. Това беше тежка работа, имай в предвид. Той се уморяваше, точно както всеки друг; и понякога липсата на вяра в Неговите ученици беше много разочароващо нещо. Но Той изпълни Своята задача; и така Аз мога да те приветствам в Моето Царство.

150. Провалът на дявола

Аз демонстрирах как святостта може да бъде живяна в човешко същество. Това беше забавно. Дявола мислеше, че ще улови Исус в грешка на някое място. Той се опита достатъчно усърдно в пустинята! Той мислеше, че има това, което искаше когато Го видя увиснал на кръста. Мога да чуя неговия писък от болка когато той изведнъж осъзна, че беше провален! Всички негови демонични сили бяха победени понеже Исус Ми принесе съвършена жертва, незамърсена от никакво зло.

Аз дори се наслаждавах да изпратя Исус в Хадес за да свидетелства на мъртвите. Беше добро нещо да занесе Моята святост там. Те се нуждаеха от нея. Тези са нещата, за  които много от Моите деца никога дори няма да спрат за да размишляват.

151. Върви в Моята святост

Сега, дете мое, точно както Аз дойдох сред хората в Моята святост, така изпращам и теб сред тях в твоята святост. Аз не искам да се пъхнеш в някакъв духовен затвор. Аз искам да виждам Моите деца там където е действието! Чистотата е най-добре демонстрирана чрез щедрост, давайки безплатно това, което си получил безплатно. Аз искам да излъчваш Моята свята радост там където има значение.

Не се страхувай от това, което религиозните хора казват. Те се противопоставяха на Мен и ще се противопоставят и на теб. Върви там където има нужда, където хората искат помощ и копнеят да бъдат освободени. Занеси Моята святост в каналите и гетата. Занеси Моята любов там където хората са изгубили надежда и не знаят към кой път да се обърнат.

Аз те приближавам близо до Мен за да те насърча и укрепя. Искам да познаваш нежните моменти когато Аз изразявам Моята привързаност към теб. Тогава ти ще бъдеш чувствителен за Моята любов и вярност, без значение къде те водя.

Мнозина мислят за святостта само в термини на модели за поведение. Те гледат на другите през своите духовни лупи за да видят дали всичко е морално правилно. Аз искам те да обърнат своите лупи към своите си сърца!

Святостта включва праведност, но е много повече от морално поведение. Тя включва покорство на Моето слово, отиване в Моето име при тези, които се нуждаят от Мен. Аз благославям тези, които се протягат към другите с Моята любов. Аз ги насърчавам и снабдявам изобилно за тях.

152. Моя свят съд

Скъпо мое дете, Аз вече не съм сред вас като човек; сега Аз царувам в слава. Цялото небесно войнство прокламира Моята святост. Ти често се чувстваш недостоен да дойдеш пред Моя трон защото имаш предвид, че той не е само трон на Моето величие, но също и трон на съд. Но кръвта на Моя Син те очиства от твоето недостойнство. Сега ти можеш да Ми се покланяш защото си наистина приет. Аз ще съдя народите в Моята святост. Тези, които продължават в бунт и неправедност могат да очакват да пожънат наградата, която заслужават. В Моята святост Аз не мога да опростя греха. Аз не мога да гледам леко на бунта. Моето желание не е да осъждам никого. Две неща ще се случат когато хората дойдат пред Моя съдийски престол и се изправят пред Моята святост. Моите деца ще се радват, защото това е изпълнението на техния копнеж да ме познават такъв какъвто съм наистина. Тяхната надежда да бъдат трансформирани в Моя образ ще бъде реализирана когато видят Исус лице в лице.

Съдът ще бъде страшен за тези, които са отхвърлили святостта. Моят гняв и наказание ще бъдат върху тези, които се борят срещу истината и ходят в собствените си пътища с упорити сърца. Ако хората не желаят святост на земята, те не принадлежат на небето. Те ще бъдат само извън мястото.

Аз копнея, следователно, да видя упоритите сърца и умове променени от силата на Моя Дух. Моята доброта и милост са предназначени да водят към покаяние. Аз никога не спирам да говоря думи на вяра там където има неверие. Аз искам Моите хора да чуят, да се обърнат към Мен в покаяние и да приемат живота, който им предлагам.

Колко наистина желаят святост? Колко искат да Ми угодят? Аз искам да има повече, нали?

Ти няма нужда да живееш с чувство на страх от съда окачено върху теб. Ти си преминал от смърт в живот. Ти си Мое дете, Мое свято дете, дете на Моето Царство, в което Аз се наслаждавам.

153. Святостта е цялостност

Скъпо Мое дете, святостта е цялостност. Това означава, че Аз искам да бъдеш здрав във всяка област – дух, душа и тяло. Аз искам Моя свят живот да докосне всяка част от теб.

Моя Свят Дух живее в теб откакто беше новороден. Аз искам твоя ум да бъде посветен на Мен и да бъде поставен на нещата, които са здрави, за да бъдеш свободен от негативно мислене. Искам да се наслаждаваш на Моята святост, да чувстваш Моята любов към теб вместо да бъдеш ограничаван от страх и чувства за не достойнство. Искам твоята воля да бъде подчинена на Моята. Искам да внимаваш как използваш тялото си защото то е храм на Моя Святи Дух, светилище на Моето свято присъствие.

Аз искам твоето тяло да Ми се наслаждава. Искам твоята душа да се наслаждава на любовта. Моята свята любов ще ти донесе истинска радост, щастие и пълнота. Но ако пристъпиш извън Моите граници, това ще донесе напрежение, объркване и страх.

Аз съм винаги с теб и никога няма да позволя да бъдеш изпитан повече отколкото можеш да издържиш. Ти винаги можеш да казваш ‘Не,’ дете мое. Да бъдеш изкушаван ти дава възможност за победа. Изкушението те прави по-силен когато му се съпротивиш.

Ако има някои случаи когато се провалиш и се предадеш на изкушение, не бъди твърде обезсърчен. Всички Мои деца не успяват понякога. Когато се предадеш на изкушение, Аз не те изхвърлям от Моето Царство. Аз те чакам да се обърнеш към Мен в покаяние. Тогава Аз те изчиствам и те възстановявам.

154. Аз винаги върша това, което е правилно

Мисли за Моята праведност като най-доброто нещо за теб. Понякога Моите деца мислят, че знаят по-добре от Мен, и избират моментната радост вместо покорството на Моето слово. Те се наслаждават за малко, но после осъзнават, че Аз знам това, което е най-добро.

Аз съм много търпелив докато този процес се случи. Аз трябва да съм такъв, защото понякога отнема дълго време на Моите деца да се придвижат през всички неща, които желаят да вършат преди да са готови да вършат това, което Аз искам.

Аз винаги съдя с праведност. Аз не оценявам неща, преглеждайки едно нещо срещу друго за да видя кое е по-малкото от двете зли. Аз винаги гледам в сърцето на въпроса. Аз не съдя просто външното действие, но мотивът и намерението, които лежат зад него.

Понеже Аз съм праведен, Аз винаги върша това, което е правилно в твоя живот. Аз никога не правя нещо неправедно за теб. Врагът те атакува, и другите се справят с теб неправедно понякога. Това не е Мое дело, така че не Ме обвинявай! Аз поставям нещата правилно и те възстановявам.

155. Истинска праведност

Мнозина измислят собствените си правила и наредби. Това е форма на себе праведност. Те не се покоряват на Моите специфични заповеди, но изискват покорство към техните традиции. В името на праведността, някои поставят хора под фалшиви ограничения, които Аз не съм поставял върху тях. Те си въобразяват, че това, което те мислят за праведно трябва да бъде праведно и в Моите очи.

Ти си преживявал това, нали, дете мое? Ти си слушал уважавани хора, много по-опитни от теб, които са давали впечатлението, че Моята праведност е сурова, ограничаваща и действително невъзможна за постигане. Сега виждаш, че някои от тези идеи са несъвместими с Моето сърце. Аз съм много по-нежен, състрадателен, любящ и милостив от хората! Виж, скъпо мое дете, Аз искам правилни сърдечни отношения както и правилно поведение.

Обичай праведността като Мен. Аз обичам това, което е праведно. Обичай справедливостта, истината и мира и се протягай към другите и бъди готов да омърсиш ръцете си с нещата на света. Аз искам да достигнеш тези, които са не одобрени, не обичани и привидно недостойни за любов.

Това за Мен е истинска праведност; но себеправедният няма да отиде при такива хора. Аз съм разгневен на тези, които нямат загриженост или състрадание за изгубените, бедните, нуждаещите се или отчаяните. Някои религиозни хора са по този начин. Някои светски хора са същите. Техните действия ще определят наградата им.

Аз съм те освободил по много начини. Сега искам да занесеш Моята истина на другите за да могат да бъдат освободени. Ще направиш ли това за Мен, дете мое? Ще занесеш ли Моята истина там където има измама, лъжа, страх, неверие и неправедност? Ще Ми позволиш ли да заявя тази истина чрез теб така че другите да бъдат свободни? Понеже ти си толкова благодарен за това, което правя в твоя живот, ти ще направиш това за Мен, нали? Благодаря ти, дете мое.

156. Свобода и слободия

Моята истина освобождава хората, не само от греха, но и от легализма. Моя Син стана проклятие за да спаси хората от проклятието на закона. Защо хората са толкова легалистични? Защото се страхуват от свободата. Те се страхуват, че свободата ще ги отведе в слободия. И легализма и слободията са грешни в Моите очи. Аз желая свобода за Моите деца, свободата, която може да бъде изразена единствено чрез живеене на истината.

За да живееш в истинска свобода ти трябва да зависиш от Моята благодат. Ти трябва да обичаш Мен и Моите пътища повече от себе си. Когато хората се затварят натясно в легалистични отношения те нямат нужда да зависят от Моята благодат. Те нямат нужда да упражняват вяра в Мен.

Много по-лесно е да живееш в затвор, където всичко е снабдено за теб, отколкото да живееш в света. Но Аз не искам Моите деца да живеят в затвор. Аз съм се погрижил истината да ги освободи.

Религиозните хора осъждат тези, които падат в сексуален грях и изкушение. Те си въобразяват, че тези са най-лошите грехове в Моите очи. Колко малко познават и разбират Моето сърце.

Само трябва да разгледаш Моето слово за да видиш колко мощно мога да използвам тези, които веднъж са паднали в морален грях, но чиито сърца принадлежат на Мен. Това не означава, че Аз опрощавам  техния грях; но не ги осъждам за него. Аз ги възстановявам когато се обърнат към Мен. Аз не мога да махна Моя призив от техния живот.

Ако отмахвах всяко едно от Моите деца за техните моменти на безразсъдство и неуспех, кой щях да използвам? Хората толкова често са концентрирани на неуспеха и пропускат Моето сърце. Аз винаги прощавам когато Моите деца истински се покаят и се обърнат от техния грях.

Скъпо мое дете, хората не им харесва когато говориш така защото не им харесва когато Аз говоря по този начин. Това е причината, поради която толкова много отхвърлиха Исус и нещата, които Той каза. Виж, хората Ме осъждат също както и теб. Тези с безчувствени, твърди и осъдителни сърца се опитват да Ме направят като тях. Те постоянно носят другите под осъждение и обвинение докато Аз се опитвам да ги насърча. Те дори си въобразяват, че вършат Моята воля. Те Ме отегчават.

В притчата, немилостивия слуга получи прощение и любов, но после осъди своя другар служител. Той действаше в неправедност и беше осъден от собствените си дела.

Тези които прилагат осъдителни пасажи от писанието за другите винаги изглеждат да извиняват себе си. Искаше ли Исус да дойде в праведно възмущение в храма с камшик? Колко пъти Той вече беше в храма с думи на състрадание, прощение, живот и истина? Колко пъти Той носеше изцеление и освобождение? Неговото праведно действие на съд беше последното средство.

Себеправедните, традиционните и религиозните легалисти не вземат под внимание Моето сърце. Те мислят, че външното подчинение Ме задоволява. Аз копнея хората да познават повече от Моето сърце. Аз желая да изпълня техните сърца с Моята милостива простителност, Моето нежно състрадание и Моята любезна любов. Не осъждай другите, дете мое – обичай ги.

157. Господ на славата

Скъпо мое дете, Аз съм Господа на Славата. Аз единствен съм достоен за почит и хвала. Аз съм обгърнат в неизразима светлина, блясък отвъд всичко, което можеш да си представиш.

Исус изпразни Себе Си от славата, която беше Негова в небето. Той трябваше да разкрива Моята слава в това, което казва, Той направи това така че ти да можеш да я схванеш. Той не дойде за да прослави Себе Си, но да прослави Мен чрез Своето покорство. Той ходеше в святост и праведност, справедливост и истина.

Той не търсеше собственото си почитане. Той привличаше хората към Мен и Моето Царство. Исус беше човешкото изражение на Моята слава. Той заслужава всичкото хваление и почит, които можеш да Му дадеш. Той е Агнето посред Моя трон, царуващ във величие и слава. Приближи се към Мен; ела пред Моя трон със искрено сърце и пълна увереност на вяра. Това е мястото, на което ти принадлежиш – в Моята слава.

158. Моята слава в теб

Аз искам твоите думи и дела да Ме прославят, дете мое. Ти не излъчваш Моята слава в пълнотата, в която Исус го правеше, и Аз не очаквам това. Но чрез Моя Дух работещ в теб Аз те преобразявам в Моя образ от една степен на слава в друга.

Това е истина, дете мое, че вечно увеличаваща се слава се отразява в твоя живот. Това се случва по много различни начини. Моето присъствие в теб се излъчва чрез лицето ти, чрез тялото ти, чрез начина ти на живот. Ти разкриваш Моята слава в мрачен и грешен свят.

Искам да знаеш, че облака на Моята слава те засенява. Ти никога няма нужда да живееш под облак на опресия или тъмнина когато живееш под облака на Моята слава. Където и да ходиш, този облак ходи с теб. Моята божествена слава е твое наследство.

Ти можеш да вършиш славни неща по всяко време и на всяко място, дори когато чувстваш, че нямаш нищо да дадеш. Думите, които говориш със смелост и увереност като откровение от Моето сърце Ми носят слава. Когато стъпиш във вяра, уповавайки на Моето слово, ти Ми носиш слава. Когато се изправиш пред грешниците с тяхната нужда да се покаят, протягайки се към изгубените с Моята любов, ти Ми носиш слава. Когато се покориш на водителството на Моя Дух и правиш това, което искам, ти Ми носиш слава. Вече има много начини, по които съм прославен чрез теб, въпреки че има винаги място за подобрение.

Ти би желал преживяване на Моята слава, нали, дете мое? Очакваш ли да видиш облака на славата, или да обитаваш в някакъв вид мистично преживяване? Такива неща се случват, но Моята слава е отразена в начина, по който ти разкриваш Исус на другите.

По този начин, ти прибавяш към Моята слава. А това е дори по-важно от това да получиш откровение за Моята слава. Не мислиш ли, че е велика привилегия, дете мое, да можеш да прибавяш към Моята слава всеки ден? Аз мисля, че това е чудесно. Това е причината, поради която съм те призовал и избрал.

Ти ще прибавяш към Моята слава в бъдещето и в небето. Ти ще стоиш сред изкупените и ще прокламираш Моята слава, чест и хвала, Аз ще слушам твоя глас и ще се удоволствам. Ти ще преживяваш Моята слава вечно!

159. Наградата превишава цената

Искам да живееш в надеждата за славата. Няма значение какво преживяваш сега, славата те чака. Исус ще дойде отново като Господа на Славата. Отвъд този живот ти ще дойдеш в пълния блясък на Моята слава, която понастоящем ти познаваш само частично. Когато ме видиш лице в лице, ти ще бъдеш преобразен в Моя образ. Това ще бъде завършването на това, което съм планувал и Моята слава ще бъде отразена съвършено в теб.

Аз обещах, че ти ще участваш в Моята слава, снабдих ти участие в страданията на Исус докато си на земята. Цената на това да Ме следваш е нищо в сравнение със славата, която ще се разкрие в теб. Аз ще дам слава, почит и мир на тези, които Ми се покоряват. Наградата далеч превишава цената, дете мое.

Винаги има такива, които търсят слава без цена. Те искат награда, но не са готови за покорство. Всеки човек ще бъде награден за това, което е вършил.

Моята най-голяма печал относно греха е, че той лишава хората от славата, която желая за тях. Всички съгрешиха и отпаднаха от тази слава. Аз скърбя за тези, които са измамени понеже следват фалшиви богове и пропускат славата, която можеше да бъде тяхна,  ако поставят вярата си в Исус. Но Аз се радвам в тези, които приемат спасение от Мен. Ти си дете на Моята слава. Аз те виждам вече седящ в небесни места в Исус.

Аз също се радвах на твоята смърт и богатото посрещане, което ти устроих в Моето вечно Царство. Може да те изненадва да Ме чуваш да казвам това. Виж, дете мое, в Моите очи това вече се е случило. Аз знам, че това лежи в бъдещето доколкото ти си заинтересован, но Аз мога да видя края от началото. И Аз знам, че ти ще Ми се наслаждаваш вечно точно както Аз ти се наслаждавам.

160. Дете на славата

Скъпо Мое дете, твоята съдба е сигурна. Аз те виждам вече отразяващ Моята слава по начина, по който съм го планувал. Аз виждам Моята цел изпълнена, дори докато тя се изработва. Аз те виждам ходещ в Моите пътища, съпротивяващ се на изкушението. Аз те виждам утвърждаващ вярата си в Мен и протягащ се към другите, търсейки първо Моето Царство и Моята правда. Аз виждам богата награда, която те чака и се радвам.

Аз гледам на теб като дете на слава, не като на дете от земята. Ти сега работиш за неща, които са трайни, не за неща, които преминават.

Не гледай на себе си като на обикновен човек, но от гледището на съдбата, която те чака. Това е стойностно работене за Моето Царство и поставяне Мен на първо място, нали, възлюбено дете?

161. Ти Ме прославяш

Благодарен съм, че ти не се грижиш да платиш цената за това да бъдеш верен. Слушай Ме внимателно, дете мое. Изненадва ли те да знаеш, че Аз, твоя Господ и Бог, съм благодарен за теб? Ти винаги си бил този, който Ми благодари. Има няколко случая когато си Ми позволявал да ти благодаря.

Ти Ме прославяш по начина, чрез който Моята любов се излива от теб към другите, чрез времето, което им даваш, привързаността, която споделяш с тях и твоята загриженост в молитва за тях. Аз съм прославен защото ти искаш да бъдеш по-ефективен в обичане и служене на другите. Ти Ме прославяш с твоите хваления.

Обичам да те виждам да се радваш в Мен, щастлив за това, че си жив в Исус. Обичам да виждам сърцето ти скачащо и танцуващо – а също и тялото ти!

Ти Ме прославяш в начина, по който се съпротивяваш на изкушението, когато отхвърлиш предложенията на света, на плътта и на дявола. Радвам се когато се отричаш от себе си, вземаш кръста си и Ме следваш. Всяко действие на себеотричане прибавя към Моята слава, когато Ми се покоряваш от любов. По-добре е да се покоряваш неохотно отколкото въобще да не се покоряваш; но ти прибавяш към Моята слава единствено когато се покоряваш от любов.

Дете Мое, Аз знам жертвите, които си направил, цената, която си срещнал. Знам също копнежа в твоето сърце. Ти Ме обичаш толкова много, ти копнееш за повеят от Мен. Слушай дете мое, ти прибавяш към Моята слава дори чрез твоя копнеж. Аз ще те възнаградя.

162. Цикли на развитие

Ти често си осъждал себе си, че не живееш постоянно в пълния поток на откровение от Мен. Наблюдавал съм те да агонизираш за това. Аз съм се опитвал да те утеша, но ти си намирал за трудно да приемаш Моите думи на истина.

Веднъж опитал най-доброто, нищо по-малко не е достатъчно добро, нали? Но Аз ти дадох това обещание, дете мое. Ти ще познаеш други времена като това. През твоя живот ще има периоди на изключително благословение. Не бъди разочарован, че не си способен да живееш на върха на планината през цялото време.

Скъпо Мое дете, ти намираш за трудно това да приемаш? Ти осъзнаваш, че Аз те използвам през цялото време, не само когато преживяваш изключително благословение. Друг път те насърчавам да Ме търсиш и да се молиш за съживление. Ти би желал да живееш в небето на земята, нали?

Нека да ти припомня това, което Исус каза. Всяка плодоносна пръчка е окастряна за да бъде направена още по-плодоносна. Ти имаш тези славни периоди на плодовитост, последвани от времена на окастряне когато Аз се справям със себични неща като гордост, погрешна мотивация и непокорство. После следват периоди на растеж, което води до сезони на допълнителна плодовитост и благословение. Това е продължителен цикъл.

Факта, че Аз те превеждам през сезони на окастряне е доказателство, че те обичам и че ти вече си плодоносен. Все пак Аз съм чувал твоите оплаквания в такива времена: ’О, Господи, не съм толкова плодоносен колкото бях.’ Разбира се, че не си, скъпо глупаво дете. Как можеш да бъдеш толкова плодоносен през окастрящия сезон?

Ти трябва да се поклониш пред Моята мъдрост, нали? Спомни си, че Исус извърши много за три години. Позволи Ми да се справя с теб по начина, по който добре знам, и повече от Моята слава ще се излъчва от твоя живот; ти ще бъдеш по-плодоносен отколкото в миналото. Аз съм приготвил добри дела, в които да ходиш.

163. Моята слава в Исус

Моя Дух живееше в Исус и го приведе през всичките фази на Неговото възмъжаване, през времената когато Той растеше в мъдрост и през годините на Неговото служение. Той проповядваше за Моето Царство, протягаше се за да изцелява болните и да освобождава държаните от зли духове. Той говореше Моето слово, даваше Моите обещания и заявяваше Моята истина.

Моя Дух Го водеше през времена на отхвърляне, фалшиво обвинение и подигравки, през всяко изкушение, риск и опасност. Моя Дух Го водеше през агонията в Гетсиманската градина, през болката на разпъването. Там Той предаде Своя Дух на Мен и беше победител над всички началства и власти на тъмнината.

Спомням Си утрото когато възкресих Исус. Аз видях отчаянието в сърцата на тези, които Го следваха. Малцина от тях запазиха своята надежда. Аз виждах тъмнината, която беше покрила света, но  Аз знаех какво ще направя.

Спомням Си момента когато камъкът беше отвален. Радост изпълни сърцето Ми когато живот потече в тялото, което беше Моя Син. Аз Го видях положен в погребалните одежди, обвивайки Го хубаво. Той излезе в градината. Аз видях неверието да се обръща в радост в сърцата на Моите ученици когато Той им се яви. Спомням Си деня когато възкресих Моя Син.

Когато Исус се върна в славата в небето, Ние изпратихме Святия Дух във всички, които вярваха в Него. Исус Ми носи слава като взема това, което е Мое и го изявява на теб.Дете мое, Духът на Исус е в теб. Това е побеждаващ, триумфиращ Дух, който живееше в Него и Го разбираше през всички тези преживявания.

Същия този Дух, който живее в теб, ще те води победоносно през всички преживявания на твоя живот, през цялата опозиция, отхвърляне и болка. Моя Дух ще те води през смъртта на себето в славата на възкресението. Ти ще имаш ново възкресенско тяло, в което да се разкрива Моята слава за цялата вечност.

Исус отиде преди теб за да ти приготви място. Ти ще царуваш с Мен в Моето вечно Царство. Как се радвам за това! Аз очаквам да дойдеш и да заемеш своето запазено място. Щастлив съм, че имаш Моя Дух да те води в триумф. Когато Исус се яви, ти ще получиш венеца на славата, който никога няма да увяхне.

Приложение за Библейски споменавания

1. Аз имам личност - Битие 1:3; Псалм 29:3-9; Псалм 33:6-9; Еремия 23:29; Исая 44:24; Йоан 1:1-4; 8:30

2. В Моя образ - Второзаконие32:6б; Битие1:26-27

3. Никаква случайност - Матей 22:36-40; Псалм 138:8; Римляни 8:28

4. Създаден в любов - Римляни 8:15; Ефесяни 1:4; Псалм 139:13-14; Псалм 121:8

5. Моя план за теб - Ефесяни 1:4-5, 13-14; 2 Коринтяни 3:18; Ефесяни 2:8-9; Тит 3:5

6. Моя път на спасение - Откровение 22:13; Галатяни 1:3-5; Колосяни 1:13; Деяния 4:12

7. Аз се грижа за теб - Йоан 1:10-11; Исая 53

8. Ти си спасен - Исая 43:11; 1 Йоан 1:9; Ефесяни 1:3

9. Позволи Ми да те Обичам - Матей 11:29; Ефесяни 2:8; Еремия 33:6б; 1 Йоан 4:19; Псалм 62:1; Исая 30:15

10. Загубеното дете

11. Аз те обичам, защото те обичам - Еремия 31:1; Филипяни 1:6

12. Аз те обичам повече отколкото ти обичаш себе си - 1 Йоан 3:1; 1 Йоан 4:16; Исая 53:5; Исая 49:15

13. Не се страхувай от любов - Лука 6:19; Евреи 12:9-10; Евреи 4:13

14. Аз Съм благ с тебе - Матей 11:29; Исая 50:5; Лука22:27; Йоан 13:1-17; Псалм 46:10

15. Аз Съм твой Баща - Римляни 8:14-15; Ефесяни 1:7-8; Псалм 130:7

16. Ти правиш това трудно за тебе да приемаш любов - Откровение 12:10-11; Исая 43:4; Псалм 103:10

17. Аз обичам личността, която си в действителност - 1 Царе 16:7б; Евреи 4:13; Псалм 38:9; Римляни 5:8; Йоан 6:63

18. Твоята външност - 1 Царе 16:17б; Йоан 7:24; Лука 16:15; Псалм 24:3-4; Римляни 12:1

19. Истинският ти - Псалм 45:11; Матей 6:6

20. Нашите молитвени събрания - Филипяни 4:4-6; Матей 26:41

21. Бъди отворен - Псалм 62:8; Евреи 4:12

22. Дай и ще получиш - Матей 7:2; 2 Коринтяни 9:6

23. Няма страх в любовта - 1 Йоан 4:18

24. Ти си приет - 2 Коринтяни 6:2; Йоан 15:9; Йоан 15:13

25. Аз те наблюдавам - Псалм 139:13-16; Римляни 11:5

26. Хора - Ефесяни 4:3; Римляни 16:1-18; Псалм 105:14-15; Матей 6:14

27. Всеки детайл - Лука 12:7; Псалм 20:7

28. Аз те водя стъпка по стъпка - Филипяни 2:13

29. Не се безпокой за бъдещето - Еремия 29:11; Псалм 119:105; Матей 6:34; Числа 22:28;  Йоан 16:27

30. Всичко от Мен - Колосяни 2:9-10; Йоан 14:15-17; Ефесяни 1:18-19

31. Всичко от теб - 1 Коринтяни 6:19-20; Римляни 12:1-2; 1 Петрово 1:18-19; 2 Коринтяни 9:6-11

32. Аз Съм милостив - Псалм 103:8; Йоан 15:2

33. Истинска свобода - Галатяни 5:1; Матей 11:29; Лука 6:36; Ефесяни 2:4

34. Когато прощавам, Аз забравям - Псалм 103; Исая 53:5

35. Прощавай - Матей 6:12, 14-15

36. Борбата

37. Любовта е търпелива - 1 Коринтяни 13:4; 1 Солунци 5:14; Ефесяни 4:2

38. Любовта не се хвали - 1 Коринтяни 13:4; 1 Коринтяни 1:28-31

39. Любовта е любезна - 1 Коринтяни 13:5

40. Любовта покрива грехове вместо да ги излага - 1 Коринтяни 13:5-7; Евреи 8:12; Римляни 4:7-8

41. Моят списък с грехове - 1 Петрово 1:15

42. Твоя списък с грехове - Исая 1:18

43. Любовта никога не отпада - 1 Коринтяни 13:7; Псалм 13:5; Псалм 25:2; 1 Коринтяни 13:12; 1 Коринтяни 15:42-44; Псалм 147:11

44. Довери се на другите - Йоан 2:24

45. Аз Съм те избрал - 1 Йоан 3:1; Исая 43:1; 2 Коринтяни 5:17; Исая 55:7б; Матей 28:20б

46. Аз дисциплинирам в любов - Псалм 94:12; Евреи 12:10; Матей 6:33; Йоан 16:8; 1 Коринтяни 11:32

47. Аз насърчавам твоята вяра - Матей 28:20б; 3 Царе 19:11-13

48. Ти можеш да вършиш това, което искам - Псалм 94:9; 4 Царе 18:7а; Филипяни 4:13; Марк 9:23б; 10:27

49. Аз никога не се отчайвам от теб - Исая 43:4а

50. Моята любов те прави чист - 1 Солунци 5:23-24; Йоан 15:3; Яков 1:7

51. Аз ти се наслаждавам - Песен на Песните 2:10; Софоний 3:17

52. Наслаждавай се да бъдеш себе си - Псалм 139:7, 23-24

53. Приемай и давай - Йоан 15:5

54. Аз Съм любезен - Ефесяни 1:3; Матей 7:8

55. Дете на Моята благодат - Ефесяни 3:20; 1 Тимотей 6:17б; Римляни 8:32; Псалм 37:4

56. Аз Съм щедър - 2 Коринтяни 8:7; Лука 6:30, 34-35, 38

57. Старата кола

58. Пътя на любовта - Филипяни 2:5; Йоан 13:15; Йоан 15:10-12; 2 Йоан 6; Исая 48:17-18

59. Обичай в Моето име - 1 Йоан 3:16-18; Галатяни 5:6б

60. Сърце на любов - Галатяни 2:20; Римляни 6:1-14; Ефесяни 2:10; Йоан 15:5; Матей 6:10

61. Ходи в любов - Йоан 13:34

62. Аз ходя в любов - Матей 10:1; Лука 14:27-33; Лука 9:2

63. Аз ходя в теб - Матей 5:11-12; Исая 42:6-7; Исая 6:8; 1 Коринтяни 12:27-28; Притчи 3:6

64. Правилното време

65. Разпространявай Моята любов - 2 Коринтяни 2:14; Матей 9:36-38

66. Моето царство на любов - Лука 12:32; Лука 17:21; 1 Коринтяни 4:20; 1 Коринтяни 13:1-13; Римляни 14:17

67. Ти си изпълнен с Моята сила - Лука 4:38-39; Лука 5:13; Лука 8:27-37, 51-56; Йоан 2:1-11; Йоан 6:5-13; Матей 8:23-27; Матей 17:24-27; Деяния 1:8

68. Моята сила в любов - 1 Коринтяни 4:20-21

69. Не чрез мощ или сила - Галатяни 5:6; Йоан 12:37; Лука 4:4-12

70. Аз обичам да правя чудеса - Псалм 77:14

71. Позволи Ми да нося товара - Лука 6:19; Матей 12:15; Псалм 68:19; 1 Летописи 14:10-11а, 13-14, 16; 1 Летописи 15:13

72. Обичай трудните хора - Галатяни 6:12

73. Бъди наистина плодоносен - Йоан 15:8

74. Дай си време да получаваш - Притчи 4:23; Псалм 68:9

75. Аз изцелявам - Изход 15:26; Матей 12:10; Матей 8:2-3

76. Причини за болест - Псалм 107:20; Псалм 106:13-15, 28-29; Йоан 14:1; Филипяни 4:7

77. Аз не желая да бъдеш болен - Галатяни 4:13-14

78. Болната жена

79. Исус изцеляваше - Матей 14:36; Матей 12:15; Исая 53:5

80. Болестта е нещастие - Притчи 4:20-22; Матей 6:10

81. Приеми своето изцеление - Матей 19:26; Марк 9:21-24; Матей 6:14-15

82. Аз мразя болестта - Исая 57:1-2; 1 Коринтяни 15:55-57

83. Аз бях там в кошмарът - Исая 43:2; Матей 27:46; Псалм 40:1-3; Притчи 12:17-21; Матей 5:43-44; 1 Солунци 5:18; 1 Коринтяни 6:7; Псалм 43

84. Битката принадлежи на Мен - Еремия 20:11; Римляни 8:37; Исая 54:16-17; 2 Коринтяни 10:5

85. Аз Съм светлина - Йоан 8:12; 1 Йоан 1:5; Ефесяни 5:8-11; Матей 5:14-16

86. Сили на тъмнината - Ефесяни 6:12; Йоан 8:34; Римляни 6:16; Йоан 3:19-20

87. Аз разпръсквам тъмнината - 2 Коринтяни 11:14-15; Лука 9:42; Колосяни 2:15; Матей 18:18; Исая 35:8-9

88. Светлината на света - 1 Йоан 4:4; Йоан 8:42-44; Колосяни 1:13; Матей 5:16; Исая 41:10

89. Живей в свобода - Галатяни 5:1; Йоан 8:36; Яков 4:7

90. Моята суверенна воля - Исая 53:8; 1 Йоан 5:4

91. Вражеските тактики - 2 Коринтяни 2:11; 2 Коринтяни 12:7; Лука 22:31-32; Римляни 8:34

92. Победа - Лука 9:1-2; Псалм 91:11; Йоан 12:31; Йоан 16:11

93. Аз Съм твой щит - Псалм 18:2; 1 Петрово 5:8; 2 Тимотей 1:7

94. Аз мразя тъмнината - Исая 8:19-20; Наум 3:4; Ефесяни 5:11-13

95. Бий се в добрата битка - Йоан 8:44; 2 Коринтяни 4:4; Йоан 16:33; 1 Йоан 3:7-8; Псалм 44:4-8; Римляни 8:37; 1 Йоан 5:18-20

96. Аз Съм Богът на справедливостта - Псалм 72:4, 12-14

97. Свършено е - Римляни 3:10-12; Римляни 6:23; Йоан 3:17-18; Йоан 19:30

98. Моя справедлив съд - Римляни 2:5-8

99. Аз обичам всеки - Еремия 10:10-12; Исая 45:20-21

100. Моите заветни хора - Йоан 5:23, 39-40; Йоан 15:23; Римляни 3:20-22; Римляни 11:25-32; Матей 24:14

101. Синът и Аз Сме едно - Йоан 10:30; Йоан 5:23; Йоан 13:20б; Йоан 14:6, 9; Йоан 15:23

102. Съдене на другите - Римляни 9:15-16; 1 Царе 16:7; Матей 21:31-32; Йоан 8:42-47; Псалм 9:4; Йоан 8:15; Матей 7:1-2

103. Простеният

104. Ад - 2 Петрово 2:4-10; Римляни 6:23; Матей 13:42; Матей 25:30

105. Хора от собственото им осъждение - 1 Йоан 2:16-17; Ефесяни 1:3; Второзаконие 11:26-28; Йоан 3:36; Йоан 12:47-48; 2 Коринтяни 5:10; Псалм 79:6

106. Тесният път - Лука 11:49-51; Откровение 6:9-11; Лука 9:23-26; Матей 7:13-14

107. Не под гняв - Ефесяни 2:1-10

108. Аз Съм истината - Йоан 14:6; 1 Йоан 1:5; Йоан 1:14; Йоан 8:32; Псалм 26:2-3

109. Истината работи - 1 Коринтяни 2:4-5; Матей 24:35; Лука 8:15; Римляни 12:2; Притчи 2:1-5; Притчи 4:20

110. Не съди Моето Слово - Йоан 6:23; 2 Тимотей 3:16

111. Прилепи се към истината - Йоан 17:17; 1 Солунци 5:16-18; Колосяни 3:15; 2 Коринтяни 5:17; Римляни 8:1-2; 1 Коринтяни 3:16; Ефесяни 1:6; Римляни 8:37-39; Римляни 2:11; 2 Петрово 1:3; Евреи 12:2; Притчи 4:20-22

112. Човекът с гърбицата

113. Храни се с истината - Колосяни 3:16

114. Разходката

115. Аз Съм верен - 2 Тимотей 2:13; Матей 24:35; Еремия 1:12

116. Ти искаш да бъдеш верен - Йоан 14:23; Матей 7:24-27; Псалм 18:2,31; 1 Тимотей 6:17; Псалм 103:2-3

117. Вярваш ли? - Псалм 145:13; Йоан 14:13-14; Исая 55:8-9; Лука 11:1-8; Лука 18:1-8; Псалм 66:17-20; Матей 21:22; Псалм 37:4

118. Истинска вярност - Ефесяни 5:17; Марк 11:24; Римляни 4:18-21; Лука 8:15; Йоан 8:19; Йоан 14:7; Йоан 17:9-19; Йоан 15:12-13

119. Довери Ми се - Яков 1:22-25; Филипяни 1:6; Юда 24

120. Аз Съм мъдрост - Притчи 8:12-31; Исая 11:2; Псалм 49:3; Яков 3:17; Римляни 13:14; Матей 5:27-30; Марк 9:43-47; 2 Коринтяни 10:5; Ефесяни 4:17-24; Евреи 4:15

121. Думи на мъдрост - 2 Тимотей 3:16; Йоан 6:63, 68;  Колосяни 3:16; Йоан 14:25; Яков 1:5; Яков 3:17; Данаил 2:20-23; Притчи 12:8; Притчи 28;1; Притчи 2:6

122. Това е мъдрост - Притчи 2:6, 9-10; Притчи 3:13, 17; Исая 32:17; Притчи 9:10; Псалм 111:10; Притчи 28:16; Притчи 11:2; Яков 3:13; Лука 2:40; Лука 2:52; Псалм 119:60

123. Моята власт - Колосяни 1:16-17; Йов 1:6-12; Йов 2:1-6; Псалм 47:7-9; Псалм 2

124. Моите критици - Римляни 2:1-3; Матей 7:21-23; Яков 4:1

125. Моята власт в Исус - Марк 1:22; Лука 4:36; Йоан 8:28; Йоан 5:19

126. Моята власт в твоя живот - Матей 7:22

127. Подчини се радостно - Псалм 119:47, 56-60; Псалм 100:2а; Филипяни 4:7; 1 Коринтяни 1:5-7; Евреи 13:20-21; Матей 21:21-22

128. Властта в Моята църква - Евреи 13:17; 1 Тимотей 3:1-5, 9-10

129. Истинската власт в лидерите - Йоан 12:43; Ефесяни 5:21

130. Аз давам Моя живот - Псалм 27:14; Псалм 37:7; Псалм 46:10; Матей 20:1-15

131. Приеми Святия Дух - Лука 11:9-13; 1 Коринтяни 1:4-7; Йоан 7:38-39; Евреи 7:25; Римляни 8:31-32

132. Градината

133. Хвали Ме - Йоан 10:10б; Галатяни 3:1-5

134. Не Ме ограничавай - Евреи 4:16; Матей 23:13

135. Истинско поклонение - Матей 18:20; Галатяни 5:13-15; 1 Солунци 5:14; Йоан 4:23-24

136. Истинска молитва - Йоан 2:24; Деяния 1:24

137. Смирен и уверен - 1 Петрово 4:10-11а; Деяния 5:29; Лука 18:9-14; Евреи 10:19-25; Матей 6:5-8

138. Изобилна радост - Лука 15:7; Псалм 119:111; Псалм 19:8; Софоний 3:17

139. Моите изненади - Псалм 21:6; Псалм 126:1-3

140. Винаги се радвай - Евреи 1:9; Йоан 16:33; Яков 1:2-4; Деяния 16:23-26; 1 Солунци 5:16-18; Филипяни 4:4-7; Йоан 13:3-17

141. Аз Съм с вят - Исая 6:1-8; Откровение 4; Второзаконие 26:15; Йоан 6:20; 1 Петрово 1:15; Евреи 12:14

142. Небето е твое - Йоан 3:20-21; Лука 17:21

143. Ти Си свят - Евреи 9:14; 1 Коринтяни 6:19; Евреи 10:10; 1 Коринтяни 1:2

144. Свят живот - 1 Солунци 4:3,7; Евреи 1:9; Лука 1:37

145. Съдействай Ми -  2 Коринтяни 7:1; Йоан 7:38-39; Галатяни 5:22; 1 Коринтяни 12:1-11

146. Съпротиви се на лъжеца -  2 Коринтяни 2:11; Яков 4:7; Ефесяни 4:27; Яков 1:14-15; Второзаконие 14:2; 1 Петрово 2:9

147. Ти трябва да напреднеш - Яков 1:18; Юда 24-25

148. Бъди свят -  1 Коринтяни 10:13

149. Аз дойдох - Йоан 1:5; Евреи 4:15; Евреи 2:18; Матей 18:12-13; Йоан 13:1-7; Филипяни 2:6-11; Евреи 12:2-3

150. Провалът на дявола - Лука 4:1-13; 1 Йоан 3:8б; 1 Петрово 3:18-22

151. Върви в Моята святост - Матей 5:14-16

152. Моя свят съд - Евреи 1:3б; Псалм 9:7-8; Галатяни 6:7-8; Йоан 3:17-18; Псалм 1:5; Еремия 2:35; 1 Петрово 1:13-16

153. Святостта е цялостност - Ефесяни 4:17-24; Филипяни 4:8; 1 Коринтяни 3:16-17; 1 Коринтяни 10:13; Тит 2:11-12

154. Аз винаги върша това, което е правилно - Евреи 12:11; Йоан 7:24

155. Истинска праведност - Филипяни 3:4-9; Лука 11:46, 52; Яков 2:13б; Исая 61:1-3; Марк 7:5-13; Псалм 9:8

156. Свобода и слободия - Галатяни 3:13-14; Галатяни 5:1-6; 2 Царе 11:12-25; Псалм 51; Римляни 14:13; Матей 18:21-35; Римляни 2:3-4; Римляни 3:20-22; Римляни 14:4

157. Господ на славата - Псалм 24:10; Откровение 4:11; Езекиил 1:26-28; Йоан 8:54; Йоан 7:18; Евреи 10:22

158. Моята слава в теб - 2 Коринтяни 3:18; Псалм 34:5; Йоан 17:24; Изход 40:34-35; 2 Летописи 5:13-14; 2 Летописи 7:1-3; 2 Солунци 1:11-12; Йоан 17:4; Откровение 5:13

159. Наградата превишава цената

160. Дете на славата

161. Ти Ме прославяш

162. Цикли на развитие

163. Моята слава в Исус