Побеждаващата молитва

За Чарлз Фини от Кенет Хегин

Чарлз Фини е вероятно царят на молитвата. Знае се, че той е човекът, който с молитвата си предизвиква съживление. Има най-големи успехи и неговите обръщеници са най-твърди от всички от времето на апостол Павел до сега. Известно е, че 85% от покаялите се остават верни на Бога.

Муди беше голям евангелизатор, но само 50% от покаяните се утвърждаваха. Ние имахме едно голямо раздвижване през последните 50 години, но не повече от 50% оставаха верни на Бога. Фини имаше най-големи числени резултати, що се отнася до пазене плода на труда му, от времето на апостол Павел до сега.

Четох, например в автобиографията на Фини, че през 1829 г. отишъл в градчето Рочестър, Ню Йорк, където практически всички в града се спасили. Всички магазини за алкохол били затворени. Не останало и местенце в целия град, където да може да се купи алкохол. Имало такова съживление, че когато в града пристигнал цирк, само двама отишли да го гледат и той бил затворен. Единственият театър в града бил също затворен. Всички се интересували от Бога. Съживлението било на лице. Хората не се вълнували от нищо друго.

Четох веднъж, че отишъл да води друго събрание, когато бил Презвитерианец. Бил говорил за около 15 минути, когато Божията сила връхлетяла върху него. Около 400 души паднали от столовете на пода. И това била Презвитерианска църква!

Той не знаел какво става, но казва, че после разбрал, че всички са били грешници които са се спасили в момента, когато паднали. Молил се за съживление. Той бил истински човек на молитвата. Казва се, че е имал няколко преживявания в молитва, които наистина го променили. Добавил, че се е чул да казва на Господа: "Господи, Ти нали не смяташ, че ние няма да имаме съживление. Ти не мислиш, че можеш да ни лишиш от благословенията си?" Открил, че напомня на Бога, какво е обещал.

Въведение

За допринасянето на Събуждане е необходимо да се използват два инструмента: истината, за да въздейства на човека и молитва, за да разположи, Бог.

Когато говоря за предразполагане на Бога, аз не говоря че молитвата променя Божията воля и характер. Молитвата прави промени в човека и това дава възможност на Бог да направи това, за което сме се молили. Когато грешникът се кае, състоянието на сърцето му дава възможност на Бог да му прости. Бог е готов винаги да прости, ако грешникът е готов да промени мнението си и се покае за греховете си. Той винаги ще срещне прощение. Бог е винаги готов да благославя.

Молитвата се явява главното звено в тази следствена верига, която донася Събуждане. Истина сама за себе си, без Святия Дух не дава желаният резултат, а Божият Дух се дава в молитва.

Често може да се види, че проповедник, отделящ много повече време за проповедите, но пренебрегващ молитвата, има малък успех в придобиването на души.

Сега моята тема е побеждаващата молитва.

Ще разгледаме:

1. Какво е това побеждаваща молитва.

2. Защо Бог изисква такива молитви

3. Признаците на побеждаващата молитва.

4. С такива молитви много се постига

Глава 1 - Какво е това Побеждаваща молитва?

Побеждаващата молитва не се състои само от добри желания. Добрите желания, несъмнено са част от молитвата към Бог. Така и на небесата има желания у всички святи същества. Но това не е побеждаваща молитва в истинския смисъл на думата. Човек може да има тези желания, но това не е побеждаващата молитва, за която искам днес да говоря.

Побеждаващата молитва е тази която достига това блаженство, което тя търси. Аз не мога да ви покажа всичко, което прави молитвата побеждаваща. Но аз искам да ви спомена някои неща, които трябва да знаете, за да победи молитвата ви.

Глава 2 - Признаци на побеждаващата молитва.

Необходимо е да се моля за нещо определено.

Молитвата няма да бъде побеждаваща, ако се молиш с общи фрази, без определено искане. Сега говоря за личните молитви. Много хора влизат в своята стая, защото е дошло време, когато имат нужда да изкажат своята молитва.

Те коленичат и говорят за всичко, което в този момент им идва на ум. Когато те свършат почти нищо не помнят от това, което са искали.

Това е Непобеждаваща молитва.

Необходимо е да има определена нужда, за която да се молят. Човек не може едновременно да се моли успешно за различни неща. Всички случаи в Библията, където хората са получавали отговор на молитвите си, са се молили за нещо определено.

За да бъде молитвата успешна, е необходимо да е в съгласие с Божията воля. Да се молиш за нещо, което не е по Божията воля, значи да изкушаваш Бога. Има три начина, чрез които Бог открива волята си:

- Чрез ясни обещания или пророчества в Библията, за това което Той иска да даде или да направи. Обещанията могат да имат отношение към определено нещо или в общ вид, но има възможност да се отнесе към конкретна нужда. Например обещанието: “И всичко което попросите в молитва с вяра, получавате.“ (Матей 21:22)

- Понякога Бог открива своята воля по Своята милост, когато ясно показва, че някои събития скоро ще станат. Тогава това е толкова вярно откровения, все едно е записано в Неговото Слово.

- Бог открива Своята воля чрез Святия Дух. Когато Божият народ не знае, ще съответства ли тяхната молитва на Божията воля, тогава Святият Дух ги учи: „Тогава и Духът ни подкрепя в нашата немощ“ и „Сам Духът ходатайства за нас в неизговорими стенания.“ (Римляни 8:26)

Святият Дух ходатайства за светиите съгласно Божията воля и подбужда вярващите да се молят с неизговорими стенания. Когато няма възможност да се реши нито чрез Словото нито чрез откровението тогава е нужно да позволим на Святия Дух да ни изпълни, както Бог заповядва - “Изпълвайте се с Духа.“ И Святият Дух ще направи нашите молитвени мисли в тази посока, в която е Божията воля.

Необходимо е да се молите с посвещение за Божията воля. Не бива да го заменяте с безразличие в пълно подчинение. Това са две различни неща.

Когато детето на Давид се разболя, той горещо се молил на Бог, когато разбрал че детето е умряло, той престанал да се моли, станал, ял и пил, както правил обикновено. Когато детето било болно, Давид не знаел волята на Бог, постил и се молил: “Кой знае, дали Господ няма да покаже милост и детето да остане живо.“ (2 Царе 12:22) Той се надявал, че чрез смирение ще спре Божия бич. Но когато детето умряло, той като светия се покорил на Божията воля. “Аз ще отида при него, а то при мен няма да се върне.“

До този момент, докато Божията воля не е била открита, подчинението без молитва се явява изкушение (изпитване) на Бог.

Желанието в успешната молитва е толкова голямо, колкото важни се молитвените нужди.

Ако някой искрено желае някакво благословение, то тогава неговото желание в известна степен ще бъде пропорционално на това колко важно е това нещо.

Желанията на Исус Христос бяха толкова силни, че граничеха с изстъпления. Ако в нас има такива желания и ако те не противоречат на Божията воля и на Неговото милосърдие, то имаме основание да смятаме, че те ще се изпълнят. Погледни на Яков, който възкликна: „Няма да те пусна, докато не ме благословиш.“ Нима на Бог бе неприятно такова дръзновение? Съвсем не. Той възнагради Яков с това, което искаше. Така това бе и с Мойсей. “Сега, прочее, остави Ме, за да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а тебе ще направя велик народ.“ (Изход 32:10) Така каза Бог на Мойсей. И какво направи Мойсей? Остана ли той настрана, за да направи Бог, така както каза? Не, мислите на Мойсей се обърнаха към египтяните, които щяха много да се зарадват, чувайки за това. Защо да позволи египтяните да говорят: „Бог ги заведе в пустинята, за да ги унищожи.“ И Мойсей издигна ръце към Бога в молитва и това предотврати удара. Упрекна ли Бог Мойсей за това вмешателство? Не. Молитвата, която изглежда дързостна, често достига небето и Бог дава попросеното.

Побеждаващата молитва е длъжна да има искрено подбуждение. В молитвата не трябва да има самолюбие, но тя задължително трябва да е за Божия Слава.

Голяма част от молитвите са самолюбиви:жени се молят за своите мъже, да се обърнат, защото тогава ще им е приятно да отидат заедно на църква.

В молитвата за роднини, често има самолюбиво подбуждане, на което Бог не иска да отговори. Родителите не мислят, че техните деца със своето поведение похулват Бога. Те мислят за тяхната ужасна участ, ако отидат в ада. О, ужас!

Ако техните мисли не се възвишат, техните молитви никога няма да бъдат чути от Бог.

Ето причината поради която не са чути много молитви на богобоязливи родители за техните невярващи деца.

За да бъде успешна молитвата е необходимо ходатайството на Святия Дух. Вие никога не можете да очаквате че ще се молите по Божията воля, без Святия Дух.

Молитвата задължително трябва да бъде настойчива.

Вярващите, които са отпаднали и изгубили духът на молитва не могат истински настойчиво да се молят.

Техният ум се движи в грешна посока и те не могат да се съсредоточат до момента, в който идва благословението. Ако умът им бе в правилно състояние, тогава те биха пребивавали в молитва до получаване на отговора.

Но започвайки да се молят отново и отново, защото техните мисли бродят в кръг и постепенно се отклоняват от целта на молитвата. Когато умът е напоен с целта на молитвата, той се съсредоточава на една точка. Молитва без отговор не е побеждаваща молитва. Защо Яков се бори с Бога цяла нощ? Той имаше заплаха, необратима опасност от брат си Исав.

Молитвата е бездействена, ако не дойде от горещото желание на сърцето. Исус Христос - в такава молитва, потта му капеше като кръв. Аз никога не съм срещал човек, на който потта му да потече като кръв по време на молитва. Но аз познавам хора, които се молят така, че тяхната дреха се напояваше от пот в истински студено време. Аз познавах човек, който така горещо се молеше, че кръв започна да капе от носа му. Аз познавам хора, които се молят часове, до този момент до който в душевно изстъпление не бяха изчерпили всичките си физически сили. Такива молитви побеждават.

Ако ти искаш да се молиш успешно, тогава се моли много. Съществува легенда, че на Яков кожата на коленете му станала толкова груба, както коленете на камила. Ето къде е тайната на успеха на първите християнски презвитери! На тях кожата на коленете загрубя от молитви!

Молитвата трябва да бъде в името на Исус Христос.

Ти не можеш да дойдеш при Бога без Исус Христос.

Ти знаеш, колко е важно името на човек, който за теб ходатайства. Исус разреши да използваме Неговото Име.

Това значи, че ти би могъл да получиш попросеното, точно така, както все едно се моли Исус Христос.

Ти не можеш да побеждаваш в молитва, ако не се откажеш от всички грехове.

Ти си длъжен да се молиш с вяра.

Ти си длъжен да очакваш да получиш именно това, за което се молиш. Ако ти молиш Бог за нещо, което Той ясно обещава, че непременно ще получиш и не го дочакаш, то ти правиш Бога лъжец. И ако под вдъхновението на Святият Дух се молиш за нещо, то трябва да очакваш точно същото, както е обещано в Неговото Слово.

Глава 3 - Защо Бог изисква такива молитви?

В силните желания се проявява силата на Божите чувства.

Такива са истинските чувства на Бога към грешника.

Аз видях човек със слабо телосложение и разсъдък, който беше обхванат от такива неизразими мъчителни чувства за спасението на грешник, че падна по лице на земята.

Аз знам, че много биха се присмели на такава молитва, но това присмиване би било дотогава, докато в църквата има слепи и безразлични хора. Но аз вярвам, че това е дело на Святия Дух.

Тези силни чувства естествено изразяват разумната яснота на опасността, в която се намира грешника.

Не би ли крещяла майка, ако нейните деца се намират в горящ дом? Никой не би се учудил на такива чувства и не би казал, че ти изглеждаш глупаво и нелепо. Защо се удивлявате, когато някои вярващи имат такива чувства, виждайки в каква опасност се намират грешниците?

Хора, които никога не са изпитвали подобни чувства, не познават истинското състрадание и тяхната Богобоязливост има много повърхностен характер. Не казвам това, за да осъждам, но това трябва да се каже, защото е така в действителност.

Бог възлага тежестта за душата на вярващия с цел да го приближи до Себе Си.

Християните често проявяват неверие, не употребяват своята вяра в Бога до този момент, докато Бог не постави върху тях толкова тежка бреме, че те да са принудени да Го търсят за облекчение.

Така става признанието на грешника, за своите грехове. Бог сега е готов да приеме грешниците, ако те дойдат при Него с вяра в Исус Христос. Но грешниците не искат да дойдат и въздишат под тежестта на греховете си, не отивайки при Бог, до този момент, докато тяхната греховна тежест не стане толкова голяма, че е невъзможно да се издържи, тогава изглежда, че ада открива своите врати. И тогава грешника започва да се обръща към Божията благодат, като към единствената надежда.

Бог не желае тези мъки на грешниците и вярващите, полагат грижи за спасението на грешниците се молят на Бог до този момент, докато това бреме падне.

Правейки отчаяно усилие, носейки това, те възлагат на Исус Христос и по детски доверявайки Му се, изпитват облекчение, чувство, че душата за която са се молили, ще бъде спасена. Много често, когато християнин получава облекчение след такава тежка борба и молитвени изстъпления, те достигат небесна радост, неизречена и прославена (1 Петърово 1:8)

Тези чувства, които съпровождат духа на молитва, могат да ослабят организма. Това е естествен резултат от натрупване на чувства, което изисква усилена работа на мозъка.

В Гочестер една сестра се моли за своя зет. Веднъж зетят бил в църквата, а тя в къщи, в изстъпление се молила за него. И той получил спасение. Отивайки право вкъщи, той казал това на тъща си. От препълващото я чувство на радост жената паднала мъртва. Такива чувства не трябва да се наричат дух на молитва, но това е резултат на голямо умствено напрежение.

Без съмнение, причината поради която Бог иска тези молитви, е че те съединяват Христос с Църквата. Това създава взаимна любов. Това е подобно на това, като ако дойде Христос, изливайки своят копнеж по църквата и това определя Църквата да Му сътрудничи, по този начин, по който никой друг не би могъл да направи.

Те имат същите чувства, каквито и Христос - неизразимо съчувствие към съдбата на грешниците. В това е тайната на евангелиста.

Те имат такова страдание, такова препълнено желание, за съдействието за спасение на грешниците, че ти се струва, че чрез тях говори сам Исус Христос. От техните уста думите излизат така свежо и топло, както ако излизат направо от сърцето на Исус.

Аз нямам предвид, че Христос диктува тези думи, но Той възбужда такива чувства, които влияят на речта.

Такива чувства създават съюз между вярващите и обърнатите от света грешници. Вярващите имат такива чувства, каквито майката към новороденото й дете.

Апостол Павел за това ясно говори “Деца, мой, за които съм отново в родилни мъки“ (Галатяни 4:19) Коринтяните отпаднаха и Апостол Павел бил за тях в състояние на изстъпление, както родителите за блуден син. По време на Събуждане аз често наблюдавах, че имащите дух на молитва обичат новообърнатите.

Бог обича тези молитви и защото те се явяват единствения път, приготвящ църквата към големи благословения. Когато църквата лежи пред Бога в прах и дълбок о молитвено изстъпление, тогава благословенията допринасят полза. Ако църквата получи тези благословения без това дълбоко смирение, тогава тя би се надула от гордост. Такава молитва увеличава святостта, любовта и смирението.

Глава 4 - Такава молитва много достига

Пророк Илия въздишал по отстъплението но Израел. Когато той не виждал повече никакъв начин да удържи народа от служенето на идоли, той се молил да дойде наказание заради престъпленията на народа. Той се молил да не вали дъжд и Бог заключил небето за три години и шест месеца, докато хората не достигнали до ръба. И когато Илия видял, че е време за облекчение на народа, той се качил в планината да се моли.

Той искал да бъде сам, когато бил в молитвен екстаз (изстъпление, с дълбоко преживяване, от все сърце, с голямо усърдие) и отпращал своя слуга седем пъти да гледа хоризонта, докато накрая слугата не казал, че се е появило малко облаче, той веднага се изправи - благословението било получено.

Вие ще възразите, казвайки че Илия е бил пророк. Но какво казва Апостола? “Илия бе човек подобен на нас.“ (Яков 5:17)

Един презвитер ми разказваше за Пробуждането в неговия град преди няколко години. Църквата била близо до закриване, защото младите хора не били променени. На края на града живеел стар човек-ковач. Той имал дефект в говора и неговото заекване доставяло болка на хората.

Един петък, работейки в ковачницата, той започнал да мисли за изгасващата църква и младежите, които отиват в погибел. Тези мисли така развълнували неговото сърце, че той затворил ковачницата и половин ден прекарал в молитвено изстъпление. Той победил в молитва. В неделя, той отишъл при презвитера и го помолил да обяви специално събрание за жадните за истината. Било му трудно да убеди презвитера, защото той не вярвал, че някой ще дойде. Все пак той обявил следобедно събрание в голям частен дом. Когато настъпила вечерта, се оказало, че голямата зала не може да побере всички дошли. Известно време всички мълчали, до този момент, докато един грешник не започнал да плаче и не казал: има ли някой тук, който да може да се помоли за нас на Бог. Последвал го втори и трети, докато не се оказало, че хората от всички части на града били под дълбоко осъзнаване на греховете, което ги е обхванало в този момент, в който стария ковач се молил. В този град се разгърнало велико Събуждане. Такива случаи мога да ви разкажа много.

Има много напразни молитви и молещи се не побеждават в молитва, защото просеното благословение не се очаква с вяра.

Те имат чисти и добри желания идващи от Святия Дух. Ако имаме такива желания, то е необходимо да останем в молитва,защото отвличайки вниманието си по друго, ние угасваме Духа.

Затова, когато чувствате свято желание:не угасвайте Духа и не се занимавайте с друго. Следи за ръководството на Духа, докато не разбереш на практика че: „много може усърдната молитва на праведния.“ Без Духът молитвите на проповедника ще пренесат малко полза. Случва се, че някои имащи дух на молитва изпросват благословения за труда на такива проповедници. Както и да е, проповедници, имащи дух на молитва са голямо благословение.

Духът на молитва е необходим не само на проповедника, но на всеки член на църквата. Вие не можете да очаквате благословения, ако не се молите за тях. Сега, братя мои, остава ми само да попитам: ЩЕ ПРАВИТЕ ЛИ ТАКА? ЩА ПРАВИТЕ ЛИ ТАКА КАКТО ВИ ГОВОРИХ ДОСЕГА? ВИДЯХТЕ ЛИ ГРЕХОВЕТЕ СИ, ИЗПОВЯДАХТЕ ЛИ ГИ, ОСТАВИХТЕ ЛИ ГИ? МОЖЕТЕ ЛИ СЕГА ДА СЕ МОЛИТЕ С ПОБЕЖДАВАЩА МОЛИТВА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ?