Наследници заедно

Първа глава - Наследници заедно

Не може да си позволите да имате лош брак. Напълно съм убеден в това. Лошият брак ще ви ограби от много повече неща отколкото само щастието, ще открадне здравето ви, ще открадне богатството ви, ще открадне свидетелството ви и това ще унищожи вашата употреба в самото царство на Бог. Това е доста силно твърдение, си мислиш ти. Можеш ли да го подкрепиш? Естествено. Нека да погледнем в 1 Петрово 3:7 казва: "Така и вие съпрузи обитавайте с тях жените си според знанието, като им давате почит, като на по-слаб съд, като ставате наследници заедно на благодатта на живота." За да разберем това писание първо трябва да зададем на себе си въпроса: Какво означава да живеем с някой, да обитаваме с някой според знанието? За мен това просто означава, според Словото. Ние като съпрузи получаваме знание, затова как правилно да се отнасяме към жените си чрез словото на Бог. Второ: трябва да разберем какво се има предвид под термина "по-слаб съд". Това е просто фраза описваща женската физическа сила. Бог не е екипирал жената физически да бъде великия бял ловец, или пазителя на дома. Нищо повече не се има предвид. С това като казах днес искам сега да обърнете специално внимание на следващата фраза: "като ставате наследници заедно на благодатта на живота". Според словото на Бог съпрузите и жените наследяват благодатта от Бог на живота заедно, а не като индивидуални личности. Искате ли Божията благодат да действа във вашия живот? Е, ако сте омъжени или оженени, вие ще я наследите заедно с вашия партньор, или въобще няма да я наследите. Нека да повторя това пак: Бог има намерение за вас да ходите в благодат в Божията милост заедно, защото няма да бъдете способни да ходите в нея по отделно и по никакъв друг начин. Това не ви ли кара да искате да бъдете по-сериозни, затова да направите всичко във вашия брак да бъде в ред? Обещавам ви, Бог мисли съвсем сериозно за това. Ако прочетете Ефесяни 5:22-33. ще видите защо. Връзката в брака трябва да представя и да бъде като огледало във връзката между Исус и църквата. Всъщност, този факт сам по себе си е доста важен. Но стих 31 на този пасаж ни открива нещо, което е още по-учудващо, там се казва: "Поради тази причина мъжът ще напусне баща си и майка си и ще се свърже с жена си и двамата ще бъдат една плът." Тогава е моментално 32 стих Павел казва: "Това е велика тайна, но аз говоря това относно Христос и църквата." Кое е нещото, което словото на Бог иска да ни покаже тук? "Поради тази причина" Каква причина? Причината казана в 27 стих: "За да може Исус да представи на Себе Си славна църква без петно, или бръчка, или всякакво друго такова нещо и недостатък." Бог използва бракът като инструмент за да подготви славна невяста за Себе Си. Това означава, че вие като женени членове на църквата по света, трябва да бъдете също в процеса на очистване и прославяне вътре в тази тайна област на брака. С други думи, ако бракът ви не работи, вие няма да растете от едно ниво на слава в друго в Христос. Съпруги и съпрузи, докато вие не се научите как да се покорявате един на друг, никога няма да бъдете способни напълно да се покорявате и на Христос. Докато не се научите да обичате един друг, както Христос обикна църквата, никога няма да имате правилната връзка на любов с Исус. Докато не се научите как да предавате себе си на всеки от другия, както Исус предаде Себе Си на църквата, вие няма да бъдете способни да участвате в Неговото даване, предаване на Себе Си за вас. Добре, убеди ме? Ще кажеш! Как тогава да направим бракът ни да проработи? Мястото от където да започнеш е просто като започнеш да изследваш мисленето си, за да видиш дали се нуждаеш да направиш някоя от следните три нагласи на умът. Няма значение какъв вид брак имаш сега в момента. Дали е солиден и здрав като канара, или виси на косъм, или е нещо по средата между двете. Все пак той може да бъде по-добър. Ти можеш да ходиш от едно ниво на слава към друго. Така че приготви се и започни да правиш следните нагласи:

Първо: Забрави за развода. Първото нагласяне на ума е просто: реших веднъж и завинаги, че разводът не е решение. ако продължаваш да го мислиш за развода, дори и като съвсем малка възможност, можеш да спреш да четеш тази книга и да отидеш и да си пуснеш телевизора, защото тя няма да ти върши никаква работа от тук нататък. Това е просто нещо, което в Библията няма никаква основа; и библейски няма никаква основа за двама вярващи да бъдат в развод. Никаква. За вас разводът не съществува. Вие трябва да започнете да мислите по този начин. Но какво? ако аз вече съм се бил развел? Можеш да попиташ. Вече объркал ли си нещата вечно? Не. Разводът е грях не по-различен от всеки друг грях. Ако вие сте го поставили под кръвта на Исус, той си е заминал и няма да ви държи отново. Обратно. Няма да ви предпази от това да вървите с Бог. Като казвам това спомнете си следното: няма библейско осигуряване за двама вярващи да получат развод. Не казвайте на себе си: Аз знам, че развода е грях, но ситуацията е толкова ужасна, че ще се разведа сега и ще помоля Бог да ми прости по-късно. Библията има доста твърди обещания и доста тежки предупреждения срещу използването на Божията благодат напразно, за да се извършва грях. Но какво, ако ти си се оженил за неправилния човек? Много хора питат. Ще бъдете учудени колко много хора дявола притеснява със същия въпрос.

Спомням си една млада жена дойде в моя офис един ден и настояваше, че тя е излязла от Божията воля, омъжила се е за неправилния човек и сега е завинаги проклета да страда, докато не се отърве от него, и докато намери правилния. Или поне тя така си мислеше.

Ако вие мислите по този начин аз имам добри новини за вас: Бог кара всички неща да работят добре за вас и да работят за ваше добро. "За тези, които обичат Христос и са призовани според Неговата цел." Римляни 8:28. Може би вие сте пропуснали Божието най-добро, когато сте избирали партньора си. Може би вие сте били в бунт по това време. Може би сте била бременна и сте го усетили, че трябва да се омъжите. Независимо от обстоятелствата обаче, Бог все още иска да направи този брак да бъде славен и изпълнен с отражението на Исусовата връзка с църквата. Той е посветен да работи в тая ситуация и да я направи тя да излезе за ваше добро. Всичко, от което се нуждаете, вие да направите е да бъдете решени да направите този брак да работи. Не се опитвайте да промените някой друг, освен вас самите.

Втората нагласа и напасване, което може да се нуждаете да направите е това: Вие трябва да бъдете загрижени да промените себе си, а не другия. Точно сега насочете пръстта си към вашият нос и кажете следващите думи: Аз не искам да променям никой друг, но само мен. Вие току що направихте второто напасване, което трябваше да направите. То е точно в сърцето на един главен източник на проблеми в брака. "Насочването на пръст срещу другия" Той винаги прави това, тя винаги прави това. Когато аз се съветвам с хора, чийто бракове са в проблем всеки партньор постоянно ми казва, че грешката е в другия. Няма значение какъв е твоят брачен партньор, ти не можеш да го промениш. Има само един човек в света, който можеш да промениш и това си ти. Ти току що свърши да сочиш към другия човек. Прекарай това през главата си. Не можеш да промениш твоя партньор. Доколкото се опитваш да го направиш винаги ще произвеждаш борби и тежки чувства и болка. Остави добрите неща назад.

Третото пасване, което трябва да се научите да правите: Трябва да забравите миналото. Провалът в тази област е може би отговорен за повече проблеми в брака отколкото всеки друг прост фактор, с който аз съм се срещал. една от причините за придържане към миналото, че това е толкова пагубно. Може да се открие във Филипяни 3:13. "Братя, не считам, че съм успял; но това, едно нещо правя; забравям тези неща, които са от зад и се протягам към тези неща, които са отпред; и се прицелвам към точката на високото призвание, висшето призвание от Бог в Христос Исус." Павел казва тук, че забравянето на миналото е добра предпоставка за постигането на велики неща в бъдещето. Това послание се прилага за всяка област на живота на вярващия, което включва и бракът. Брака, който работи по начина по който Бог иска да работи е най-висшата награда, която някога ще получите в този естествен живот. Ако вие продължавате да се фокусирате върху нещата, които са минали, върху задното. Вие ще бъдете натоварени с миналото и това ще ви предпази от това да натискате и да се целите към бъдещето обещание на Бог. Какво се нуждаете да забравите? Само две неща: добрите неща и лошите неща. Ще шокирам повечето хора, когато казвам това. Те са изненадани да чуят, че трябва да забравят добрите неща в миналото. Но колкото и странно да звучи, вярно е. Ето защо: ако вие обитавате в ума си и размишлявате през цялото време, колко добри са били нещата в миналото. Вие създавате в себе си образ на незадоволство и нещо, което поражда бунт. По начина, по който са нещата в момента. Вие също така отваряте себе си за дух на скръб и на отчаяние. Това се случва през цялото време. Жени говорят колко мили и колко внимателни са били съпрузите им, преди това. Колко нежен е бил той, но сега какъв е станал, отвратителен. Като мислите за добрите неща в миналото тези неща ще изкривят вашето разбиране за настоящето и тогава ще спрат надеждата ви за бъдещето. Така че не го правете. Единствените части от вашето минало, което Библията казва, че трябва да си спомняте са победите, които сте преживяли в Христос Исус. Нищо друго. Размишлявайте върху това как Бог ви е освободил от проблема в миналото и това ще увеличи вашата увереност и вяра за бъдещи предизвикателства. Така че следващия път, когато искате да си припомняте някои неща, помислете за това добре. Оставете и лошите неща също. За някои хора забравянето на добрите неща не е никакъв проблем. Но забравянето на лошите неща е това, което наистина е трудно. Но дали са трудни или не, трябва да бъдат направени, трябва да бъдат забравени. Ако не ги забравим тези лоши спомени моментално ще произведат плод на непростителност към себе си, или към партньора, или към Бог. За да може да простите вие трябва да забравите. Според Исая 43:25. дори Бог трябва да забрави, за да може да прости. "Дори Аз, Съм Този, Който измива, изличава вашите престъпления, заради Мене Си; и не Си спомням вашите грехове." Как можеш да забравиш тези ужасни и болезнени спомени и да ги оставиш отзад веднъж и за винаги. Трябва да направиш две неща: Ключът за първото нещо се намира в Филипяни 4 глава "Най-накрая братя, нещата, които са истинни; нещата, които са чести; нещата, които са праведни; нещата, които са чисти; нещата, които са обични; нещата, които са добри, и ако има нещо, което има сила; и ако има нещо, което има хваление; мислете върху тези неща." Вие може да бъдете сигурни, че дявола ще ви припомня за всяко изгнило и не чувствително нещо, което вашия партньор някога е направил. Когато дяволът направи това вие трябва да пренасочите мисленето си към нещо добро. Започнете да гледате с вашите очи на вяра към това, какво той или тя ще станат, когато те станат повече като Исус. Второто нещо, което трябва да направите, за да забравите лошото в вашето минало е да спрете да базирате действията си върху него. Книгата Яков ни казва, че ако искаме словото на Бог да работи за нас ние трябва да направим нещо повече само от това да го чуем, трябва и да действаме върху него. Това работи и в негативната сфера, както и в позитивната. Ако искате да спрете размишлението върху миналото, трябва да започнете да действате като че ли никога това не се е случило.

Примерно: Чух една жена да дава свидетелството си преди много години как Бог възстановил нейния брак. Рано в техния брак, нейния съпруг бил толкова неверен, че тя открила за това и по-късно след като той се спасил, той се покаял за това, но тя като че ли неможела да го забрави. И въпреки, че никога не говорели за тези неща, нейната непростителност се изявявала в брачното легло. Тя просто неможела да предаде себе си напълно и свободно на него. Нейните постоянни спомени за неговото безчестие я карали да бъде студена към него. И това афектирало цялото им взаимоотношение. Един ден Бог се справил с нея в молитвено събрание. Тя решила, че тя ще спре да действа на базата на тази рана преди 15 години. Тя се върнала в къщи преоблякла се и започнала да предава себе си на съпруга си без никакви резерви. Това разчупило силата на този момент от миналото й, и тя била свободна. Свободна да забрави и да прости.

Ето ги три отношения и три напасвания, три нагласи, които ще ви поставят в позиция да приемате. И всички неща, които се нуждаете, за да направите вашия брак да просперира. Започнете да ги прилагате на практика днес. Но не спирайте там, прочетете по нататък. В следващите страници ще откриете богатство от принципи и истини, които ще ви поставят на пътя да откриете от първа ръка: какво наистина означава да бъдете наследници заедно на благодатта на живота.

Втора глава - Разбиране на Божествените разлики - Предупреждение

Това, което ще чуете в тази глава може да ви учуди. С помощта на Божието слово аз ще експлодирам някои от традициите и религиозните митове, които може да сте имали  през годините за бракът. Но ако пазите умът си отворен ще познаете нови истини за бракът, които ще ви вкарат в повече благословение и щастие от колкото сте си мечтали, че е възможно.

В началото

За да открием тези истини ние трябва да се върнем по целия път до началото към първия брак на земята. Откриваме го естествено в Битие 1:26-27. "И Бог каза: нека да направим човекът, в наш образ и по наше подобие; и нека те да имат управление над цялата земя; и така Бог създаде в Свой образ; в образът на Бог го създаде; мъжко и женско; Той ги създаде." Повечето от нас са чели този пасаж много пъти и ние си мислим, че го разбираме. Но едно бързо изследване на думите открива, че много от истината в този пасаж е била скрита. Примерно: думата преведена "направи" в 26 стих "нека да направим човекът по наш образ" е еврейската дума "асах". Асах буквално означава да направя нещо от материал, който вече съществува, или да оформя с ръцете си. Библията използва тази дума там, защото 26 стих се отнася за направянето на тялото на Адам. Бог направи това тяло от пръстта, която беше на земята, т.е. нещо, което съществуваше. Но писанието използва съвсем различна дума в следващия стих, където се казва, че Бог "създаде човека в Свой образ" Еврейската дума преведена създаде е "бара". Тя означава да направя нещо от материал, който никога преди това не е съществувал. Сега, попитайте се: коя част от човека беше направена от материал, който никога не е съществувал? Неговия дух и душа; естествено. 27 стих се отнася до творението на човешката душа и дух. Като знаем това нека да го погледнем отново: "И така Бог създаде човекът в Своят образ; в образът на Бог го създаде, мъжко и женско ги създаде." Забележете последната фраза: "мъжко и женско ги създаде" това се появява единствено в 27 стих, където писанието се отнася за сътворението на душата и духа. А 26 стих, който се отнася за създаването на телата не казва нищо за мъжко и женско. Какво се опитвам да ви кажа ли? просто това. Когато Бог създаде човекът той създаде едно тяло, а не две. Това едно тяло имаше в себе си емоционалните, духовните, интелектуалните характеристики и на мъжкото и на женското. Ние виждаме потвърждение на тази идея в Битие 5:1-2. "В денят, когато Бог създаде мъжът; в подобието на Бог Той го създаде, мъжко и женско ги създаде; и ги благослови; и нарече името им: Адам в денят, когато те бяха създадени." Този стих ясно казва, че когато направи първия човек, "Той го направи мъжко и женско и нарече името им Адам." Бог направи първия човек съвършен. Всеки атрибут, всяко качество и всеки компонент на човечността беше поставен в Адам. Именно този съвършен човек, който притежаваше атрибутите и качествата и на мъжкото и на женското беше създаден в образа и подобието на Бог. Точно този съвършен човек беше на когото Бог даде власт на земята: Битие 1:27-28. Знам, че това може да изглежда странно за някои от вас, които слушат точно това сега. Но ако ще разбирате Божия Божествен план за вашия брак вие ще трябва да се отървете от тези религиозни традиции и идеи, които сте имали още от детинство. На нас са били разказвани много интересни малки истории за сътворението, които обаче не са били въобще основани на реалността на Божието слово.

"И двамата ще станат една плът" Тук вече вие можете да зададете въпроса на себе си: ако всичко това е вярно и Бог имаше такова перфектно творение, Още в началото на пасажа в Битие 1. Защо тогава Той отдели жената от мъжа? Това е добър въпрос. Ще откриете отговора в Битие 2:18. "Господ Бог каза: не е добре за човекът да бъде сам." Много хора си мислят, че този стих казва, че Бог изведнъж се събуди и откри, че Адам беше самичък и реши да му направи приятел. Това изглежда много сладко, но просто не е вярно. Адам не беше въобще сам. Той имаше връзката с Бог. Така че това, което Библията ни казва тук е, че Адам отпадна някъде от тази връзка. Да дори и преди той да съгреши Адам беше загубил неговата интимност с Небесния си Отец. Би трябвало да го е направил, защото той иначе нямаше да бъде сам. Как мога да бъда толкова сигурен ли? Погледнете Йоан 8:16 и 29. и ще видите. Там Исус каза: "Аз не съм сам, но Аз и Отец, Който ме е изпратил. Отец не ме е оставил сам, защото Аз винаги върша тези неща, които са Му угодни на Него." Причината, защо Исус не беше сам, беше, че Той имаше връзка с Отец. Бог беше Неговия приятел. Адам отначало беше също направен, за да споделя същия вид Божествена връзка, но нещо се провали. Дори преди падението да стане, дори преди Адам да беше ял от плодът на дървото на знанието на доброто и злото, той спря да върши нещата, които бяха угодни на отец. И по този начин остана сам. За да не го остави в същата изолирана среда Битие 2:21-22. казва: "И Господ Бог, накара дълбок сън да падне върху Адам и той заспа. И Той взе едно от ребрата му и запълни мястото с плът вместо това; и реброто, което Господ Бог беше взел от човека; направи Той; жена и я доведе при човека." Думата направи, която е използвана тук, за да опише сътворението на Ева, не е нито една от двете еврейски думи, които видяхме до сега. Тази дума е "банах". Тя означава изкусно или артистично оформяне. Това казва нещо чудесно за вас дами, нали? Жената е двойно пречистена от пръстта на земята. Но забележете, че думата "бара" за сътворението на духът и душата не се използва за Ева. Защо? Защото Бог вече беше създал женската личност. Тя беше в тялото наречено Адам. Бог просто извади тази личност и я сложи в новото тяло, което Той беше оформил от адамовото ребро. Божието разделяне на жената от мъжа създаде една ситуация: за първи път в творението съществото беше не съвършено въпреки, че и мъжът и жената бяха отделени и бяха всяка по отделно личност. Нито една от тях не беше на пълно в образа и подобието на Бог. Нито една от тях не можеше сама по себе си да ходи в управлението над земята. Така, както Бог отначало беше заповядал те да правят. Но Божието намерение не беше за тях да останат в това състояние на непълноценност. Ето защо Той каза: "Следователно мъжът ще напусне баща си и майка си и ще се свърже към жена си; и те ще станат една плът." Битие 2:24. Бог създаде това нещо. Той сътвори и Той свърза мъжът и жената заедно чрез силата на Святия Дух, която извърши чудото и трансформира двамата още веднъж в образа и подобието на Бог и създаде съвършенство и отново им даде властта над земята. Веднъж когато разберете това вие ще видите защо бракът е толкова важен за Божия план за човечеството. Ще разберете също, защо сатана толкова много е решен да го унищожи.

Когато мъжът и жената се оженят, ново създание идва в съществуване. Същество, което никога не е съществувало преди. Ето кое Библията нарича "една плът". Това се отнася за възстановяването на пълнотата на оригиналното начално състояние на Адам. Състояние, в което всичките елементи, които съставят "мъжко и женско" отново са в едно тяло. Кой е пътят към дървото на живота? Ние вече видяхме една от причините Бог да раздели жената от мъжа. "понеже не беше добре за мъжа да бъде сам." Но нека да видим още една причина.

В Битие 2:16-17 четем: "И Господ Бог заповяда на мъжът, като каза: от всяко дърво в градината можеш да ядеш свободно, но от дървото на знанието на доброто и злото не трябва да ядеш." Забележете, че Бог окуражи Адам да яде от всички други дървета на градината. Едно от тези дървета беше и дървото на живота. Дървото на живота по цялото Слово на Бог е символ на Исус Христос, то е символ на Божествената натура. И на нас ни е казано в Новия Завет да станем участници на Божествената натура. И яденето от дървото на живота беше начинът, по който Адам трябваше да участва в тази същата Божествена натура. Но той не го направи. От къде знаем за това ли? Ние знаем, понеже след падението Бог каза: "Ето човекът стана като един от нас; да познава доброто и злото; и сега, за да не протегне ръката си; и за да не вземе от дървото на живота и да яде; и да живее вечно." Битие 3:22. очевидно Адам все още не беше участвал в дървото на живота. Неговият провал да направи това показва една от най-главните причини: защо Бог създаде жената? Той я създаде, за да насочи пътят към дървото на живота на мъжа. Адам сам нямаше да има достатъчно интерес и не беше достатъчно заинтересован в дървото на живота "в духовните неща"; за да може да отиде до центъра на градината, където всъщност това дърво беше. Същото е вярно и днес. В естественото си състояние, оставени на техните собствени дела мъжете, като че ли не искат да следват нещата на Бог. Общо взето те се нуждаят от външен подтик или от окуражението на жените. Сега, не казвам, че мъжете са духовни пънове, които никога не могат да чуят гласът на Бог. Въпреки, че някои от вас жени може да мислите така. Просто казвам, че Бог създаде мъжа да бъде загрижен за определени видове неща, които са свързани с успеха на Божието ново творение. Бог даде на мъжът тласъка да произвежда и да възпроизвежда; да осигурява и да пази семейството си. Той постави тези тласъци дълбоко вътре в него така, че това ново творение наречено човечество да може да ходи напред и да просперира. Ямата във всичко това е, че преследването на тези неща, в тяхното преследване мъжът може да загуби чувствителността си за духовните неща. Жената обаче, е направена, за да му помогне да избегне тази яма. Мъжът, който не разбира този принцип често завършва, като се противопоставя на жена си. Затова, че тя е прекалено заета с нещата на Бог. Коя си мисли, че е тя? Така или иначе той ще изреве. Мис супер духовна ли? Той дори може да се опита да се състезава с нея. Много пъти примерно, жената се спасява първо и започва да се движи с Бог, толкова бързо, че съпругът остава на зад да яде пръстта й. Духовно говоря, естествено. Тогава той чува, че той трябва да бъде главата на семейството и след като вече е объркан затова. Следващия път и следващото нещо, когато тя идва, за да му каже какво е чула от Бог, той просто я заглушава с викове: аз съм главата на тази къща. Ще каже той. И ако Бог трябва да ми каже нещо, Той може да го каже на мене. Странното е обаче, че Бог наистина се е опитвал да му го каже, но той не е слушал така, както жена му. Мъже бъдете умни. Когато започнете да влизате в този вид възпротивление на жена си, спрете и си спомнете: защо Бог е създал жена ви? Той я е създал, понеже вие се нуждаете от помощ, за да стигнете до дървото на живота. Така че започнете да я слушате. Сега, жени, това не ви дава право да блъскате и да коригирате постоянно съпрузите си за духовните неща. Това е най-сигурния начин, по който да го изпратите в съвсем друга посока. Не го заковавайте с тези неща, които вие знаете. Молете се за вашия мъж. Вярвайте на Бог що се отнася за него, окуражавайте го, насърчавайте го. 1 Петрово 1:3 казва, че вие можете да спечелите вашия съпруг без да казвате нито една дума. С други думи вие можете да му насочите пътя към дървото на живота без да го заковавате. Аз знам, понеже моята жена го е направила за мен. Когато ние за първи път влязохме в служение, аз се чувствах като патка извън вода. Нямах библейски колеж, нямах никаква теологическа степен, нямах нищо. Чувствах се напълно несигурен, но жена ми ме окуражаваше и ме издигаше. Тя никога не е казвала моите очевидни грешки и провали. Тя никога не ми е казвала колко съм не духовен. Тя се е молила за мен и е вярвала, че Бог ще продължи да работи това, което е започнал в мен. Какъвто и да е плодът в моето служение го е донесло до този момент може да бъде преписано на нея. Аз знам, че има все още много неща, в които аз да се подобрявам, но тя работи по това и ще ме прекара и ще ме закара до там. Преди всички, обаче, вие жени, да отидете сега с пълна скорост напред и да дърпате съпрузите си зад вас. Нека да ви предупредя за нещо: вие имате една слабост, понеже вие сте духовно чувствителни; дами вие толкова по-лесно може да бъдете заблудени. Да, същата тази приемливост, която ви кара да бъдете толкова отворени за нещата на Бог ви кара да бъдете и по-лесна плячка за лъжите на дявола. Това също е демонстрирано при падението. Павел ни казва, че жената беше заблудена от змията, а Адам не беше. Адам знаеше точно какво ставаше, той просто избра да последва жена си, вместо да се подчини на Бог. Така че не поучавайте грешна идея за нещата. Жените не са лесно заблудими за каквото и да е, но в духовните неща, те са просто по-уязвими. Можете да видите доказателство за тази уязвимост в много църкви днес. Повечето от случаите, когато една група от ходатаи примерно излезе из вън правилния път и влезе в странни учения и дейности, вие общо взето ще намерите жени, които са в центъра на това. Аз не казвам това по никакъв начин, за да снижа жените. Казвам го просто, за да ги окуража, за да се предпазят и да стоят в баланс. С това имам предвид дами, когато вие усетите, че Бог вие говорил за нещо. Отидете при съпруга си, помолете го и той да се помоли за това с вас. Той може да дойде след няколко дена при вас и да каже: Скъпа, занесох това нещо, което ми каза при Бог и вярвам, че грешиш. Вярвам, че ако направим това нещо ще влезем в капан, затова ще направим нещо друго вместо това. Когато това се случи, подкрепяйте го в решението, което той е взел. Спомнете си, че Бог го е дал, за да ви бъде като котва и да ви пази от това да излезете из вън курса. Общото на това, което казах до сега е следното: съпрузи вие трябва да разберете, че без жена си вие сте несъвършени. Без нея вашите шансове за достигане до дървото на живота са много смалени. Вие трябва да я включвате в решенията, които вие правите, и трябва да я уважавате и да признавате нейната духовна чувствителност. Дами и жени, вие трябва да осъзнаете, че вашия съпруг е този, който ви предпазва от това да паднете в заблуда и този, който ви допълва по всякакъв начин. Затова, когато той вземе решение, дори и да не сте съгласни вие трябва да го уважавате. Като имате този вид взаимно приемане да действа във вашия брак. Всеки партньор да знае, че той или тя е несъвършен, или несъвършена без другия. Това е гаранция за щастлив и изпълнен със здрава връзка брак. Когато вие разберете Божествените разлики между вас; и ги почитате по този начин вие сте на пътя за уникален успех в брака.

Трета глава - Покорството и лидерството. Божият перфектен план за вашия брак

Сега когато разбрахте Божия начален план за брака. Вие сте готови да се задвижите към следващата стъпка. Как да действаме вътре в този план чрез лидерство и чрез покорство? Да, покорство. Знам, че това не е много популярна дума през тези дни. Всъщност това е дума, която е вкарвала страх в сърцата на много жени. Да, но въпреки това тя е библейска дума. Дума, която трябва да бъде разбрана ако силата на Бог някога ще се задвижи във вашия брак. Доктрината за покорството е една от най-неправилните проповядвани доктрини от Библията. Хората, мъжете, които неправилно са я разбирали са я използвали като извинение, за да депресират и малтретират жените си. Те дори са извратили тази истина така, че да доведат жените си в грях. Но в тази глава искам да поставим нещата така, както са. Искам и мъжете и жените  да разберат истинската библейска истина за покорството, и че това са добри новини, а не лоши новини. Това е принцип, който ако правилно е разбран ще обърне вашия брак в мощен дом, който Бог ще използва, и какъвто Бог е имал намерение да бъде.

Ефесяни 5:2-24 словото на Бог ни описва една чудесна картина на правилно взаимоотношение между мъжа и жената. В тази картина се появява и думата покорство. "Жени, покорявайте се, подчинявайте се на вашите съпрузи, както на Господ, защото съпругът е главата на жената, както и Христос е главата на църквата." Следователно както църквата се покорява на Христос, така и жените трябва да се покоряват на съпрузите си във всичко. Преди да продължим по нататък искам да направя нещо много ясно, когато Бог направи и постави мъжа като глава над жената. Всичко, което Той направи беше, че му даде отговорност на лидерство, нищо повече. По този начин Бог не показа, че мъжът е по-важен отколкото жената. Или е по-умен отколкото жената, или каквото и да е такова нещо. Всъщност Бог каза, че "в Христос няма нито мъжко нито женско, защото всички сме едно в Христос Исус." Галатяни 3:28. Когато имате повече от един човек включен в каквото и да е единият от хората трябва да бъде поставен, като човек, който да взема решението и да има отговорността за последното решение. Иначе ще стане анархия. Така че жребия трябва да спре с някой и във взаимоотношенията в брака този някой е мъжа. Сега момчета, това не означава, че Бог ви дава малко царство, където вие като цар можете да заповядвате на жена си да прави каквото вие искате. Не, означава, че на вас вие дадена главната отговорност да бъдете лидер на вашия дом. И повече от това Той очаква от вас да направите вашето лидерство по модела на служението на Исус Христос. Той казва: "Съпрузи обичайте жените си, както Христос също възлюби църквата и предаде Себе Си за нея." Ефесяни 5:25. Един от най-главните аспекти на лидерството на Исус беше, че Той никога не насилваше нещо върху някой. Всеки, който се е покорявал към Него го е правил доброволно. Истинското покорство в брака неможе да бъде насилено също. Този, който се опита да го насили ще намери едно от тези две неща: или робство, или бунт. Мога току що да ви чуя, вас съпрузи как си мислите: о, чудесно, как тогава да накарам жена ми да ми се покори? Като я обичате както Христос обикна църквата. Ние сме способни да обичаме Исус, понеже сме уверени в Неговата любов за нас. Той направи една уникална жертва за нас, Той не въздържа нищо. Съпрузи, когато вашата жена е уверена във вашата любов към нея, когато тя знае, че вие бихте дали вашия живот за нея, покорството няма да бъде никакъв проблем във вашето семейство. Това просто ще бъде факт, който ще е обоснован на любовта. Виждате ли, жената в нейното начално състояние беше направена да откликва на лидерството на мъжа. Тя се чувства много по-удобно, когато мъжът й действа така, както трябва да действа. И когато тя може да се адаптира на насоката, която Бог донася в семейството чрез него. Тя иска да бъде в покорство. Така че защо тогава толкова много жени управляват шоуто днес? Много често това е защото има липса и празнина оставена от това, че съпрузите им не са поели лидерството така, както трябва. За да научим как да изпълним тази лидерска празнина ние трябва да погледнем нашия пример, Исус. Неговото служение включваше три различни области: пророк, свещеник и цар. За да последваме Неговия пример ние трябва като съпрузи да послужим на нашето семейство в същите три начина.

Първо: пророческата роля. Какво правеше пророкът? Той прокламира словото на Бог. Като пророк във вашия дом съпрузи, ваша отговорност е да прокламирате словото на вашето семейство. Това означава да вземете инициативата и да го направите дори и ако чувствате, че жена ви е по-духовна, отколкото сте вие. Може да намерите стотици други извинения, за да не поемете тази роля на пророка, но ако не говорите Словото на вашето семейство, вие абдикирате от вашата главна отговорност като лидер. Как да функционирам като пророк в моя дом? Има много пътища. Това може да означава поставянето на молитвите сутринта или през деня. Може да включва нещо толкова просто  като закарването на вашето семейство на църква, за да чуят помазаното Слово на Бог. Когато детето ви падне и нарани колената си, вместо да бягате за аспирина и за превръзките може да изговорите това, което Божието слово е за изцеление над нея или него и да се помолите с молитвата за вяра. Когато вие започнете и се изправите срещу много сметки за плащане и незнаете как ще преминете през тях и как ще ги платите, не започвайте да се оплаквате и да пищите и да викате и да скърбите. Прокламирайте, че Бог снабдява нуждата на семейството ви според Своите богатства в слава. Прокламирайте освобождението ви от проклятието на бедността. Аз осъзнавам, че може да се чувствате странно, като вършите тези неща отначало. Но така или иначе насилете се да го направите. Ето какво аз трябваше да направя: Спомням си не отдавна, след като аз бях обещал на Бог, че ще поема ролята си на пророк в моя дом, моето най-голямо момче Джим нарани себе си по време на един футболен мач. Когато това се случи аз знаех, че аз трябваше да отида и да се моля за него там на терена. И за да ви кажа истината, не исках да направя това. Аз дори тогава и незнаех много добре как да се моля за такава ситуация. И повече от моите стари приятели гледаха с мен, но дори и да се чувствах неудобно, аз отидох към центъра на полето и се помолих за Джим. Бог чу тази малка стъпка на вяра и му даде възможност да изиграе останалата част от играта. Той ще направи същото нещо за вас. Не се притеснявайте за вашите неадекватности, просто вземете първата стъпка и Бог ще направи останалото.

Вторият аспект на отговорността на съпруга като  лидер в дома е ролята на свещеникът. Исус нашият Първосвещеник седи от дясната страна на Отец там Той е включен в две свещенически дейности: Той ходатайства или се моли за нас и Той ни служи. Тези две свещенически функции са също и функции и на съпруга. Съпрузи ваша отговорност е да се молите за вашето  семейство. И аз не говоря за едно слабо "благослови семейството ми Господи," преди да легнете вечерта да спите. Говоря за истинска и сериозна молитва на ходатайство. Видът молитва, който изисква кръвта на Исус върху вашата жена, върху вашите деца и поставя ангелите в позиция, където да за обградят вашето семейство с протекция и да го предпазят от клопките на дявола. Жени, това не означава, че вие не трябва също да се молите. Много важно е вие да го направите. Точно както съпругът ви има главната отговорност и на него се разчита, за да може да действа като свещеник във вашия дом, вие също трябва да го правите. Но ние говорим тук за лидерство.

Свещеникът също служи на семейството си, когато вашата жена я боли нещо и е наранена, вие трябва да й послужите със силата на Святия Дух. Ако вашите деца преживяват някаква травма или ситуация в училище, като свещеник на дома вие трябва да изразите любовта на Бог към тях и да ги окуражите в Словото. Да действате като свещеник чрез молитва и служене в любов не е просто предложение за християнския съпруг, който иска да бъде видът лидер, който Исус е. Това е задължение.

И последният аспект на Исусовият метод на лидерство е Неговото царско служение. Също така това е най-неправилно разбираният предмет, що се отнася до връзката на брака. Съпрузи, като царе на вашите домове вие сте отговорни да търсите Бог за насоката на вашето семейство. И за да изкарате тази насока в пътят, който ще предпази всички вас от сатана и ще ви постави в курса, който Бог е планирал за вас. Сега, нямайте предвид, че искам да кажа, че просто трябва да стоите на вашия трон и да вземате всички решения и да пренебрегвате всичко, което жена ви има да каже. О, не. Вие трябва да седнете с нея и да кажете: скъпа, чувствам, че Бог ми говори за нашите финанси точно сега. И тогава попитайте какво тя мисли. Защо? Защото вие не можете ефективно да водите без нейна помощ. Спомнете си, че вие двамата сте една плът Ефесяни 5:31. Вие сте не съвършен незавършен без нея. Вие се нуждаете от нейните знания, от нейната мъдрост, от нейната чувствителност към Бог, за да ви предпази от неправилния път. Вашата жена е най-добрия ви източник на съвет. Така че търсете първо съгласието с нея. Несигурното гнездо, което Бог ви е дал е това: ако вие и вашата жена се съгласите преди да направите решение със сигурност вие ще избегнете много грешки, които ще ви струват скъпо. Когато вие се изправяте пред важно решение и просто не може да се съгласите, молете се заедно докато Бог промени едно от вашите сърца. Вярвайте ми, струва си времето, което се изисква. Ако вие ще бъдете Божият непобедим тим това е, когато ще се движите в силата на съгласието.

Ако вие сте жена може би се чувствате чудесно точно сега. Кажи ми пастор Мак, си мислите, поправи този моя мъж. Но чакайте, има някои неща, които вие също трябва да направите. Факт е, че вашият съпруг има главната отговорност за успеха или провала на вашето семейство. Но, вярно е наистина също, че жребият спира при него. Но, също така е факт, че вие може да разширите шансовете му за успех по много начини. Вие можете да направите много неща по-лесни за него, или можете да направите нещата много по-трудни за него. Като знаем това нека се върнем към първото писание, което прочетохме в Ефесяни "Жени покорявайте се на вашите съпрузи, както към Господ." Още веднъж ние сме към тази „мръсна” дума покорявай се. Преди да скочите и да избягате, нека да ви кажа нещо за това покорство. Това е отношение, а не действие. Това не е сляпо подчинение. Това е отношение на сърцето, което казва: да аз виждам, че аз се нуждая да приема Божествена насока чрез този авторитет, който Бог е поставил в моя живот. Забележете, аз казах, че вие трябва да приемете Божествена насока. Как тогава вие ще откликнете на вашия съпруг, ако той не ходи с Бог? Как ще се справите с не божественото ръководство? 1 Петрово 3 глава дава отговора: "Също така и вие жени, покорявайте се на вашите собствени съпрузи, така че някои от тях не се покоряват на Словото да могат без Словото да бъдат спечелени чрез вашата обхода, или начин на живот, като на жени; до като гледат вашата обхода, начин на живот, която е пълна със страхопочитание или почит." Това са добри новини, дами, няма нужда да казвате нито една дума на този съпруг, който не се подчинява на Словото. Всъщност Библията ви казва да не казвате дума. Така че. Как ще го спечелите? По два начина: Първо е чрез вашия начин на живот. Това означава, чист, отделен начин на живот за Бог. И второ е чрез вашето страхопочитание. Почитание към кой? Към вашия съпруг. Разширената Библия прави това много ясно. Тя казва, че вие трябва да държите себе си с почит за вашия съпруг т.е. да го усещате във всички неща да му се покорявате, което включва уважение и почит и признаване и приемане. И във всички човешки смисли да му се възхищавате, да го хвалите, да бъдете посветена, дълбоко да го обичате и да му се наслаждавате. Това е втори стих. О, но ти не знаеш какъв мъж имам аз за съпруг! Можеш ти да кажеш. Няма значение. Това, е което Бог казва, че ти трябва да направиш. Бог не те е призовал да направиш нещо без да те е екипирал за това. Това означава, че чрез силата на Святия Дух ти можеш да го направиш. И когато го направиш това ще промени насоката на живота на този твой съпруг. Важно е да запомним обаче, че покорството към един не божествен мъж, не означава подчинение винаги. Вие трябва да приемате Божествената насока, която идва чрез него. Но ако той каже: жено, покорявай се, прескочи църква този път и нека да отидем в бара заедно. Тогава не го правете. Покорете се на Бог вместо това. Бог каза да живеете  живот, който е свят и чист и отделен за Него. Така че внимателно и нежно го целунете по бузата и му кажете: отивам на църква, скъпи, довиждане. И като преминете през всичко това продължавайте да вършите това, което Словото казва. Бъдете нежна, бъдете внимателна към него, окуражавайте го, почитайте го като свой съпруг, възхищавайте му се, изграждайте го и се молете за него и той ще се промени. В крайна сметка денят ще дойде, когато той ще ви събуди и ще каже: побързай, и се обличай, защото ще закъснеем за църква. В крайна сметка той ще бъде този, който ще живее в Словото пред вас. Чудесата се случват в брака. Съпрузи, те ще се случат и за вас, ако вие обичате и служите на вашата жена, както Исус го прави. Жени, те ще се случат за вас, ако вие живеете Божествен живот в покорство и в преклонение и в страхопочитание пред вашия съпруг. Адаптирайте вашия живот към модела и към символа, който виждате в Словото на Бог и вашия брак ще бъде славен. Той ще обърне вашия дом в духовна мощна къща.

Четвърта глава - Да управляваме - уникалното изкуство на общение

Великият комуникатор, Това е начинът, по който медията наричаше предишния президент Роналд Рейгън. Той имаше такъв начин да изговаря думите, такава способност да говори нежно и все пак да говори ясно и точно и силно, че дори и репортерите от новините, които го критикуваха неможеха да не го харесват.

Вие такъв велик комуникатор ли сте? Ако не сте, по-добре е да станете, защото нищо няма по-голямо влияние над вашия брак от колкото вашата способност да комуникирате ефективно с вашия партньор. Ако вие не комуникирате добре вашия брак няма да бъде всичко, което Бог е имал намерение той да бъде. Някои от вас съпрузи, особено в момента може да изстенвате в отчаяние и да казвате: тогава край на всичко, защото аз никога не съм бил добър в говорене и никога няма да бъда. Това не е вярно. Дори и ако комуникацията не идва естествено с вас, вие все пак имате капацитета, не просто само да я направите да върви във вашия живот плавно, но също така и да направите нещата да станат много добре. Всеки един от нас има този капацитет. И ние трябва да направим някои неща и да следваме инструкциите, които Бог ни е дал в Неговото слово.

Бог поставя високи стандарти за нашето общение. Той прави това съвсем ясно в Колосяни 4:6. "Нека речта ви, думите ви да бъдат винаги с благодат, поръсени със сол, за да може да знаете как да отговаряте на всеки човек." Спрете за момент и прочетете отново този стих. Колко често ни се казва да поръсваме нашата реч със солта на благодатта. Винаги не само от време на време, не само, когато вашия партньор го заслужава, не само на специални случаи, но винаги. Това предизвикателство е отново потвърдено в Ефесяни 4:29. "Нека никакво извратено общение да не излиза от вашата уста, но това което е добро, за да става за изграждане; за да може да послужи с благодат на тези, които слушат." Никакво извратено общение. Само това, което е добро, за да служи за изграждане. Само нещата, които служат с благодат на слушателите. Това не е ли доста високо изискване? Да, но изпълни го и твоят брак ще работи уникално. Пренебрегни го и твоя брак ще пострада. Ето я простата истина. Ако сега си мислите, че искам да кажа за важността на говора и на комуникацията прекалено много, нека да погледнем в гръцката дума в Новия Завет, която се използва за комуникация: и тя е Логос. Може ли да си помислите за някой друг пасаж на писанието, където логос също се появява? Примерно Йоан 1:1. "В началото беше словото, логос; и словото - логос беше с Бог; и словото логос беше Бог." Комуникацията е толкова важна, че Бог наименува Исус комуникация. Помислете за това. Исус живото слово е Божията комуникация към човечеството и точно както Бог комуникира с нас чрез Исус, и чрез Исус ние трябва да комуникираме Исус към другите хора. Всичко, което вие казвате на вашия съпруг или съпруга трябва по някакъв начин да открива характера на Исус. Целият ваш разговор и общение трябва да демонстрира мирът, любовта, радостта, вниманието, нежността, силата и авторитетът, който е в него. Това звучи велико нали? Но нека да бъдем реални за момент. Едно нещо е да се проповядват принципите на общението, но друго нещо е да се живее чрез тях. Затова нека да погледнем някои ключове, които можем да използваме, за да може да приложим на практика тези принципи. Най-важният принцип на ефективното общение е: избягвайте да съблазнявате вашия слушател. Истинската комуникация изисква атмосфера на доверие и подкрепа. Когато вие сложите вашия слушател в позицията на това той да започне да се защитава, когато вие го карате да се чувства застрашен вие унищожавате тази атмосфера и той не може акуратно и точно да чува това, което вие ще кажете след това. Защитата извращава и унищожава правилната интерпретация на вашите думи от страна на слушателя. Хората, които изследват в света тези неща предмета на комуникацията и те почти всички напълно са в единство по този предмет. Най-главната пречка за ефективна комуникация е атмосферата, когато единият човек се чувства заплашен и се нуждае да се защитава. Яков 3:2 ни казва: "Защото в много неща ние се съблазняваме всички; и ако някой не се съблазнява в Слово, същият е съвършен и зрял мъж, който е способен също да обуздае и цялото тяло." Сега, тази дума "обуздае" много просто означава да поведе цялото тяло. И не се отнася само за вашето физическо тяло, но се отнася и за частта от тялото на Христос, която е в контакт чрез вашата комуникация. С други думи вие може да комуникирате в насока към вашите братя, вярващи и да изговорите сърцето си към тях и да доведете насока в техния живот, ако сте способни да говорите без съблазън. Това е особено важно, що се отнася до съпругът и съпругата, понеже те са толкова уязвими един към друг. Ние знаем слабостите единия на другия и обратно. Чувствителността ни и нещата свързани с нас. Така че потенциала за заплаха тук е много по-голям. Ето защо е двойно по-важно да не се съблазнявате в слово, що се отнася до разговора с вашия брачен партньор. Ако вие можете да достигнете до мястото във вашия брак, където говорите без да причинявате вашият партньор да бъде съблазнен или да се чувства заплашен. Вие ще сте поставили сцената за истински разговор, за да се случи. Ето три главни ключа, които ще ви помогнат да направите това. Първият ключ за комуникация, която не заплашва е следния:

Бъдете бързи да слушате и бавни да говорите. Яков 1:19 ни казва: "За това възлюбени братя, нека всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи." Както и да е повечето от християните от съпрузите и съпругите, с които аз обаче съм се съветвал през годините са точно обратното. Те са бавни да слушат, бързи да говорят и особено бързи да се ядосат. В умовете на много хора слушането е толкова далече в листа с приоритетите, че те дори и не си помислят за това, когато се говори за думата комуникация. Всичко, което те си мислят, когато се казва за тази дума е те да говорят. Но във всъщност слушането е най-важната част. Слушането има мощно позитивно влияние върху вашият партньор. Повече от всичко друго, което вие може да направите, или да кажете, слушането демонстрира, че вас ви е грижа. Слушането казва: твоите чувства са важни за мен, мен ме е грижа за твоята гледна точка, мен ме е грижа да чуя какво ти имаш да кажеш. Когато вашият партньор знае, че вас ви е грижа, тогава защитите падат и истинското общение ще започне. Веднъж, когато сте слушали вашия партньор ще бъдете готови да използвате вторият ключ за незаплашващо комуникиране.

Направете първия си отклик позитивен; Притчи 16:24 ни казва: "Благоприятните думи са като мед, сладки за душата и здраве за костите." Когато сте слушали вашия партньор, и когато сте чули него или нея направете първите си думи, които изговорите приятни думи. Те ще установят атмосфера, която е сладка за душата на вашия партньор; умът му, волята му и емоциите му. Но ти не си чул как жена ми говори с мене! Можеш да кажеш. Трудно е да си помисля за каквото и да е приятно да кажа, когато свърша да я слушам.  Тогава просто продължи да я слушаш до като можеш да кажеш нещо приятно. Опитай се да чуеш отвъд емоционалните думи, които са казани и разпознай; защото, какво стои зад тях. Слушай за истинските фактори, които мотивират това, което е казано. ако трябва окуражавай своят партньор да продължава да говори докато можеш да откликнеш позитивно на това, което наистина е в нейното сърце. Дори и когато някой ти даде истински бич с езика направи първият си отговор позитивен и мек. Това не е само библейско, но е и просто умно. Защо? Защото: "мекият отговор обръща гняв" Притчи 15:1. Аз съм виждал този принцип да работи много пъти. Меките думи, смекчават яда и ако ги изговаряте всеки път, когато започва спора, повечето спорове няма да продължат повече от две секунди. Моля разберете ме сега, не ви казвам, че трябва да позволите на партньора ви да ви прегази с думи. Не ви казвам това въобще. Възможно е да застанете твърдо и да откажете да бъдете в тази ситуация, но е възможно да откажете без да бъдете груби. Просто покажете вашата позиция ясно, но бъдете сигурни в същото време да бъдете и внимателни. Когато го направите ще откриете, че ще сте започнали да изграждате атмосфера на доверие и грижа. Атмосфера, в която вашият партньор се чувства свободен или свободна да сподели нейното или неговото сърце.

На всеки от нас му харесва да си мисли, че е прав. Ние искаме да докажем нашето мнение и да спечелим аргумента. Това е естествената човешка натура. Но ако ще използвате последния ключ за не заплашващото общение вие ще трябва да оставите тази тенденция настрана и да бъдете с желание да се покорите когато не сте прави. Яков 3:17 ни казва, че Мъдростта, която е от горе е първо чиста, после миролюбива, внимателна и лесно се убеждава, или както казва разширената Библия; тя е готова да се подчини на смисъла." Един от най-главните елементи за произвеждане на правилния вид атмосфера за ефективна комуникация, ефективно общение е желанието да се каже: обърках. Това изгражда доверие във вашия брачен партньор. Когато те осъзнаят, че вместо да бъдете несмислени във вашата позиция и да продължавате да стоите в нея вие ще бъдете миролюбиви, мирни и внимателни и ще се поддавате на поправление. Тези стени на защита ще паднат моментално. Предайте нуждата, винаги да бъдете прави. Аз знам за прекалено много хора, които са спечелили аргументите и са спечелили споровете, но са завършвали като загубят неща, които са много по-скъпоценни. Ако вие няма да се съблазнявате първо трябва да бъдете бързи да слушате. Второ да казвате нещо позитивно. и трето да признавате, когато сте сбъркали. Само тези три ключа ще ви заведат по дългия път към доброто общение. Но ако искате да бъдете велик комуникатор нуждаете се да отворите Словото и да изследвате Учителят. Изследвайте живота и думите на Исус. С цял и пълен респект към предишния президент Рейгън, Исус е истинския Велик комуникатор. Той е нашият модел. Затова използвайте малко време, за да се научите от Него. Тогава направете посвещение да поставите това, което сте научили на практика да го поставите в действие. Направете комуникацията приоритет във вашия брак и тогава ще се влюбите още веднъж.

Пета глава - Моите нужди - твоите нужди. Двустранната тайна на задоволителния брак. Моите нужди не са снабдени

Веднъж, когато ти и твоят партньор осъзнаете и започнете да слушате един друг това, което ще чуете отначало. Това е бойния видна 99 процента от хората, които идват при мен за съветване относно проблеми в брака: физически нужди; духовни нужди; емоционални и интелектуални нужди. Мъжете и жените ги имат. Бог ни е направил по този начин. Всъщност ако си спомняте какво научихме в глава 2, относно сътворението на мъжът и жената, вие просто ще знаете от къде тези нужди идват. Бог отначало създаде човекът перфектен и цял с всичките компоненти на мъжките и женските личности и ги събра в едно тяло от плът наречено Адам. Когато Бог взе жената от мъжът това остави празнини във всеки един от тях. Всеки стана не съвършен без другия. По този начин от сътворението и от Едемската градина, мъжете и жените са се нуждаели един от друг. И когато те се свържат заедно в брака, според Божия план, тези нужди са посрещнати, или поне би трябвало да са. Всъщност това, което се случва е, че мъжете и жените пропускат да осъзнаят колко различни са нуждите, които те имат, като индивидуалности. И като резултат на това нито съпругът, нито съпругата са задоволени и проблеми следват от този факт. Ако техните нужди продължават да бъдат не разрешени и не посрещнати колапса на този брак е почти неизбежен. Аз знам това и го виждам прекалено често. Ето защо искам да ви предизвикам да започнете и да станете хора, които осъзнавате нуждите на другия човек. Точно така. Вие трябва да бъдете повече със съзнание за нуждите. Не, не говоря да бъдете в съзнание за вашите нужди, говоря да развиете по-велико разбиране, за нуждите на вашият партньор. Такова разбиране може да спаси един пропадащ брак. То може да направи един добър брак дори и по-силен. И това ще завърши с това, че вие ще бъдете много по-благословени и това ще благослови и вашия партньор. Повечето хора не разбират това. Те си мислят: Жена ми има определени нужди и аз имам определени нужди. Те разделят нещата на нейни нужди и на мои нужди. Но истината е, че те всички са част от нуждите на връзката на брачните взаимоотношения. Вие и вашия партньор сте една плът, така казва Библията. Това, което обогатява единият от вас, обогатява и другия също. Ето какво Духът на Бог ни казва в Ефесяни 5:28-29. "Така и мъжете да обичат жените си, както собствените си тела." Този, който обича жена си обича себе си. "защото никой мъж не е намразил собствената си плът, но я храни и я обича, дори както Господ църквата." С други думи Бог каза: Слушайте хора, когато вие направите нещо за вашия партньор вие го правите за себе си. Точно както вие служите на собственото си тяло. Мъже, когато вие посрещате нужда в живота на вашата съпруга, вие посрещате нужда и във вашия собствен живот. Сега, до този момент аз главно говоря за духовните аспекти на брака, но истината е, че вие и аз сме същества от три части. Не само ние сме дух, но ние също имаме и душа, която се състои от нашия ум, воля и емоции; и ние живеем в тяло. Бог ни създаде с нужди във всяка една от тези области. На нас не ни е позволено и не можем да си позволим да се фокусираме толкова много върху духовната част само на нещата, че да пренебрегнем Божиите дадени нужди за нашата душа и за нашето тяло. Нашите нужди в тези области могат да бъдат посрещнати също и тогава бракът ни ще проработи по начинът, по който Бог е имал намерение да работи. Какви са тези най-важни нужди? Отговорът зависи от това дали сте мъж или жена. Жените и мъжете имат различни нужди. Фактът се потвърждава не само в Библията, но и от хората, които изследват тези неща в света. Забележка: Автоматически не отхвърляйте всяка информация само защото идва от света. Хората, които са изследвали нещата в света също откриват истини, които си пасват с библейските принципи. Почти всички изследвания, които аз съм виждал в тази област показват 10 или 12 нужди. Но в крайна сметка 5 от тези нужди са главните за мъжете и 5 са главни за жените, и те се различават напълно една от друга. В следващите няколко глави ние ще открием какви са тези нужди и ще открием някои от начините да ги посрещнем. Сега, в почти всички от листите за нужди, които са събрани, една огромна и една постоянна нужда винаги излиза като най-главната и най-интензивната нужда за мъжете. Различна нужда и различна област на нуждата почти винаги се показва, като най-важно за жените. Бихте ли искали да знаете каква е нуждата номер 1 на вашия брачен партньор?

Може да дойде като съвсем нормално нещо за вас и няма да ви изненада, че номер 1 нужда за мъжете е сексуалното задоволяване. Без съмнение някои мъже слушайки това в момента си мислят: Чакай малко, това не е вярно за мен. Но тези мъже са изключение, а не правилото. В огромният случай от нуждите и от изследванията сексуалното задоволяване е главната нужда на мъжа в брачната връзка. Нямам предвид с това, че жената няма нужда за физическо задоволяване, защото тя има. Просто тази нужда е по-долу в нейния списък от листа с приоритетите. Виждам доказателство за това колко е важна тази физическа част от брачната връзка за мъжете. Почти всеки път, когато една двойка със семейни проблеми влезе в моя офис за съветване. Не задоволените сексуални нужди на мъжът са винаги проблема в почти всеки случай. Този проблем може да вземе много форми: прекалена чувствителност или нещо от страна на мъжа, което го кара да не се чувства добре. Той може дори да не го осъзнава, но сексуалното объркване, което той усеща може да произведе неприятни чувства към жена му. Дори един още по-разрушителен резултат от нуждите на съпруга, които са непосрещнати е това, че той може да бъде включен в сексуална фантазия. На повърхността това може да изглежда като нещо съвсем безвредно, но не е. Фантазията неизбежно ще доведе и до прелюбодейство. Защо? Защото както човек мисли в сърцето си така е и той. Без съмнение Божието слово ни казва в 1 Коринтяни 7:4-5. "Жената няма власт над собственото си тяло, но мъжа и по същия начин и мъжът няма власт над собственото си тяло, но жената; не се лишавайте един от друг от съпружеското сношение, освен само за известно време по съгласие и на двамата, за да може да се предавате на молитва и на Бог." Този стих е единственото място в цялото писание, където Бог прави посрещането на нуждите на другия човек абсолютно задължително. Той казва: Толкова е важно, че вие просто не трябва да имате избор тук. Когато не посрещнете тази нужда на вашия партньор вие сте лишили него или нея. Аз осъзнавам, че предметът за секса е много рядко дискутиран в християнските среди. Буквално той е бил предмет табу. Вероятно една от причините поради, които дявола има толкова власт в тази област е точно това. Ние не сме осветлили със светлината на Божието слово върху този предмет. Но е време да променим това. Време е да започнем да гледаме на секса в светлината на Божият план. Една от причините защо дявола работи толкова много, за да обърка нещата в тази област е, че в брака сексуалният акт е буквалното физическо проявление на двамата как стават една плът. А естествено духовния аспект на ставането на една плът също е важен. Но така и физическото извършване на тази духовна реалност е също важна. Жени, вие трябва да разберете, че когато вашият съпруг изразява към вас неговата нужда за сексуално задоволство, той не е плътски, или светски. Той изразява нещо, което Бог е поставил в него. Веднъж една от Божиите заповеди към Адам беше да бъде плодовит и да се размножава и да напълни земята. Сексуалната нужда на мъжа го кара да има този тласък, който го принуждава да довежда вечния живот в съществуване. Уникално нещо е когато помислите за това. Ние сме единствените същества освен самия Бог, които могат да създават вечен живот. Когато едно дете е заченато, то е вечно същество, което никога не е съществувало преди, идва в съществуване. Това дете ще живее вечно или в рая, или в ада. Дами, веднъж когато започнете да виждате, желанието на вашия съпруг като Божествена даденост и като основно важна част от Божествения план на сътворението и го почитате като такова вашият брак ще вземе една гигантска стъпка напред.

Сега, когато разбрахте нужда номер 1 за съпрузите, бихте ли искали да знаете какво казват изследователите за нужда номер 1 за жените? Внимание: точно така съпрузи! Точно колкото е силна вашата нужда за сексуално задоволяване, така е и нуждата на вашата жена за внимание и обич. Тя има много реално и силно чувство и глад за това. Още веднъж в тази област изследователите са стигнали до една библейска истина. Всяко изследване, което аз съм виждал потвърждава това като правило, че главната нужда на жената е за внимание и за любов, за обич. Но знаете ли какво? Това е било в словото през цялото време. Спомняте ли си, когато погледнахме Ефесяни 5:28? Там се казва, че съпрузите трябва да хранят и да обичат техните жени както биха направили за собствената си плът. Нищо не кара жената да се почувства нахранена и обичана както, когато съпругът й показва внимание. Защо, тогава толкова малко мъже са предадени на този вид чувства? Това е защото светът е промил мозъкът им, за да си мислят, че не е мъжествено да се показва внимание. Светът казва, че истинският мъж трябва да е твърд, нечувствителен и не зависим. Мога да ви уверя, че дявола работи достатъчно дълго време, за да може да издига този образ за мъжа. Аз съм усещал тази лъжа в моя живот, когато бях по-млад. Спомням си веднъж един инцидент, когато бях пилот в обучение. Жена ми Лин и аз бяхме женени само от няколко месеца и един ден бяхме на покупки и когато вървяхме ние се държахме за ръце и бяхме много внимателни и нежни и любящи един към друг. Тогава аз погледнах по редицата в магазина и видях двама от моите приятели, които бяха в обучението за пилоти с мене да ходят към нас. Моментално аз започнах да се опитвам да изскубна моята ръка от ръката на Лин. И колкото повече се опитвах да правя това, толкова по-здраво тя ме хващаше и най на края изглеждаше като че ли сме в борба. Естествено сега осъзнавам, колко глупаво е било това. Също така разбирам видът послание, което това би трябвало да е изпратило към моята жена. Съпрузи, вие трябва да се отървете от тази идея, че вниманието и нежността е нещо не за мъжете. Вашия брак зависи от това. Вие трябва да се научите да показвате нежност и внимание. Дали се чувствате така или не в този момент когато трябва. Тя се нуждае от внимание точно така, както вие се нуждаете от физическото задоволяване в брачното легло. Но не обърквайте нейната нужда за внимание с вашата нужда за секс. Много често жената изразява нуждата си за внимание и това може да бъде неправилно разтълкувано като сигнал за започване на секс. Тя просто иска да се чувства по-близо до него, а той си мисли, че е време да се насочва към спалнята. Резултата е, че нейната нужда за внимание или нежност остава не посрещната. Когато това се случва постоянно, тя може да започне да се чувства вече объркана и с неприятни чувства към съпругът й. Често това ще я спре да предаде себе си напълно на нейният съпруг в брачното легло. Тогава той започва да бъде също объркан, понеже неговите сексуални нужди също не са снабдени. Това е толкова разрушително и това е уникална разрушителна спирала. Съпрузи, вие трябва да осъзнаете колко важна е тази нужда за вашите жени. Това не е глупост. Тя не е не разумна, тя просто изразява нужда дадена й от Бог за взаимоотношение.Но аз просто не съм човек, който е свикнал с тези нежности! Не знам как да го направя! Ако не знаеш как да изразяваш нежност и внимание, ето ти някои практични неща, които могат да ти помогнат да започнеш:

Най-простия начин да покажеш на жена си внимание е да я прегръщаш и да я целуваш от време на време. Прави го без никакви сексуални намеци и без никакви сексуални очаквания. Просто го направи, за да й покажеш, че я обичаш. Дръж ръката й, шепни й неща в ухото. Казвай й колко чудесна мислиш че е, изпращай й цветя от време на време, но не спирай там: започни да мечтаеш и започни да ставаш творящ. Има стотици и хиляди различни начини, за да покажеш на жена си, че тя е твоята единствена жена. Когато всичко това е казано и направено важното е не методите, които използвате да изразите вашето внимание, но и фактът, че вие наистина искате да позволите на жена си да знае, че вие сте благословен от нея. Че вие сте горд с нея и че тя наистина е короната на радостта във вашия живот; и че вие никога няма да го забравите. Ако направите това, мога да ви гарантирам, че никога няма да имате проблеми със сексуалното задоволяване. Двете неща вървят ръка за ръка. Моите нужди, твоите нужди, но еднакво важни. Когато двамата без резерви посрещате нуждата на другия, вие ще бъдете заздравени във вашата връзка. И дори повече от това ще развиете видът на здрава връзка "една плът, брак", който ще ви направи наследници заедно на благодатта на живота.

Шеста глава - Моята нужда, то твоята нужда 2

Много векове са минали от както Бог представи мъжът на жената и жената на мъжът в Едемската градина. Вие бихте си помислили, че те вече би трябвало да са опознали един друг до сега. Но въпреки, че хиляди години са минали заедно, когато те са живели. Мъжете и жените все още са тайна един за друг. И дълбоката тайна е повече очевидна, когато започнат да разбират, че трябва да посрещат нуждите си, взаимните си нужди в брака. В предишната глава погледнахме стъпките за разрешаване на тази тайна. Ние открихме, че първата и най-главна нужда за мъжете - секса и за жените - вниманието и нежността. Сега нека да преминем към следващата стъпка към разрешаването на тайната на брака. Нека да започнем с жените този път.

Изследователите се съгласяват, че втората най-важна нужда е нуждата за общение, за разговор. Точно така съпрузи, разговор и общение. Да знам, че вече прекарахме цяла глава, като изследвахме предмета за комуникацията, но той е толкова важен, че ще минем през някои от нещата отново. Много шеги са били разказвани за това как жената може да говори и да говори, и да говори, но тези шеги имат известна доза истина. Нуждата на жената да говори е много по-голяма от тази на мъжа. И човече, това не е шега, както и твоята нужда за секс не е шега. Когато кажа, че жената се нуждае да говори нямам предвид, че тя просто обича да бъбри. Тя се нуждае от истински реален вид разговор. Тя се нуждае нейният съпруг да бъде заинтересован в това що се е случило днес. Къде е отишла, с кого се е видяла и т.н. Много момчета не разбират тази нужда. Затова, когато жена им се върне от работа и каже: давай да поговорим скъпи. Те поглеждат от вестника и казват: Окей, кажи, какво имаш да ми казваш? Съпрузи моля ви, не правете никога това. Защо? Защото всъщност вие показвате, че тя не ви е достатъчно интересна, за да може да ви накара да имате истински разговор, но вие просто ще изтърпите, докато тя говори. По този начин вие я наранявате. Нека да обърнем от сега нещата и да погледнем точно обратното. Нека да кажем, че вие сте влезли в стаята и кажете: скъпа, да имаме секс. И тя ви поглежда от вестника и казва: за какво Джордж! Отново ли е време за деца? Може да си помислите, че тези ситуации са различни, но те не са. Вашата жена се нуждае от истински разговор точно толкова, колкото вие се нуждаете да бъдете сексуално задоволен. Затова разпознайте тази нужда. Спрете да представяте светския образ за силният и тих тип мъж, който от време на време само изгрухтява нещо. Но бъдете достатъчно усърден да споделите вашето сърце с нея. Забележете, че казах бъдете усърден. Вие трябва нарочно и умишлено да поставите във вашия ум определено време и да го отделите за комуникация, иначе това нещо няма да стане. Колко време трябва ли? Повечето психолози се съгласяват, че около 15 часа на седмица, или повече е това, от което тя се нуждае т.е. по около 1 час на ден през седмицата и останалото в уикендите. Мога да чуя някой от вас момчета точно сега. 15 часа? Немога да прекарам 15 часа на седмицата говорейки с жена си. Да, можеш. Не като седите на два стола и като се гледате един друг за часове, но като планирате дейности заедно. Когато отивате; когато ходите; когато карате колело заедно. Правете неща, които се наслаждавате и говорете докато ги правите. Времето прекарано пред телевизора не се брои. Нито времето, когато децата са около вас и си играят с вас и ви разсейват, или когато имате в ума си милиони неща. Изберете време през деня, когато може да се предадете един на друг и да предадете вниманието си един на друг. И тогава позволете на разговора да тече. Да вие, дори вие силният и тих съпруг може в крайна сметка да започнете да се наслаждавате на това повече, от колкото сте си мислели.

Нужда номер две за мъжете, която най-често се споменава може да ви учуди. Това е възхищението. Точно така дами, вашият съпруг има истинска реална нужда да знае, че вие му се възхищавате. Бог ни показва важността на тази нужда в Ефесяни 5:33б. "и нека жената да направи всичко възможно да уважава и да почита своя съпруг, да го забелязва, да го зачита, да го почита; да го предпочита и да го счита, и да бъде различна за него; да го хвали; да го обича и да му се възхищава много." от разширената Библия. Това са доста неща нали? причината защо Бог е сложил такова наблягане на този предмет е защото то е толкова важно за мъжа. Той се нуждае от възхищението, за да може да функционира правилно, като мощния духовен войн, който Бог го е създал да бъде. Някога забелязвали ли сте начина, по който малките момченца се показват пред малките момиченца. Ако сте го забелязали вие знаете, че тази нужда за възхищение се появява доста рано и продължава в тийнейджърските години, когато вече тийнейджърите правят какви ли не неща, за да се покажат на някое момиче, което се случи да гледа играта или това, с което се занимава. Някои жени просто си мислят, че такива опити, за да се възхищават са просто мъжка гордост. Но те бъркат. Нуждата за възхищение е дадена част от Бог на мъжкото его. И това  его, когато правилно е заредено ще накара мъжа и ще му даде енергия да извърши нещата, които Бог го е призовал да извърши. Бъдете сигурни дами, нищо няма да запали огънят на вашия мъж по-бързо от колкото вие жената, която той обича да му казвате, колко е велик и да му казвате, че той е вашия рицар в светещо всеоръжие. И когато това се случи, той ще бъде готов да спечели света. Ако това не се случи, той ще стане по-лесна плячка за дявола. Виждате ли това е една област, която е често експлоатирана от сатана, за да вкара мъжете в извън брачни афери. Ако един мъж не получава нищо освен критикарство в къщи и след това отиде в офиса, където някоя чудесна секретарка го третира и се държи с него като че ли той е супермен. Той е узрял и е готов за събиране. Спомнете си и не позволявайте на врага да ви заблуди да се фокусирате на това което не е наред с вашия мъж. Не му казвайте само грешките, когато те са всичко, което виждате. Вместо това изберете да започнете да се фокусирате върху нещата, които са правилни. Една дума на предупреждение тук към вас жени. Въпреки, че е важно вие да изразявате вашето възхищение към вашия съпруг никога не правете празни твърдения, които са само подмазване. Той ще забележи нечестността на вашето сърце и това ще постави мост между вас. Бъдете искрени. Нека възхищението ви излиза от вашето сърце. Ако вие трудно да намерите качества, с които да му се възхищавате, точно сега помолете Святия Дух да ви покаже няколко. Те могат да бъдат трудно забележими в момента, но те определено са там.

Познавам една жена, примерно, която абсолютно мразеше факта, че съпругът й беше толкова твърдоглав. Той не искаше да слуша нищо, което някой му казваше. Но един ден Духът на Бог й е показал, че това, което на нея й се вижда като твърдоглавие. Всъщност ще стане твърдо решение и твърда решителност в служение. От този момент нататък тази жена видяла нейният съпруг в съвсем нова светлина. Тя разпознала дарбата на Бог в него и това й дало възможност да зачита нещо много важно относно него.

Бог ще направи същото нещо с вас и за вас, ако вие Му се доверите да ви открие нещата за вашия съпруг. Обещавам ви ще бъдете учудени на чудесните качества, които той има.

Седма глава - Моите нужди - твоите нужди 3

Бихте ли искали да знаете каква е третата най-важна нужда за повечето жени? Просто старовременна честност и отвореност. Естествено говорейки и мъжете и жените се нуждаят да бъдат честни един с друг, но това е всъщност една много важна нужда за жените. Всяка съпруга се нуждае да знае, че мъжът, който споделя живота й е винаги честен с нея. Това е особено важно защото, откликва на женската отговорност към мъжкия авторитет и към лидерството в дома. Съпрузи, ако вашата жена трябва да може да откликва на вашия авторитет и лидерство. Тя трябва да знае, че тя може да ви се довери. Ако тя усети, че вие не сте напълно честен с нея, или че вие криете нещо от нея. Тя няма да бъде способна напълно да се подчинява на вашето лидерство и ръководство. Нека да погледнем 1 Йоан 1:6-7. "Ако ние казваме, че имаме общение с Него и ходим в тъмнина, лъжем и не сме познали истината, но ако ходим в светлината; както Той е в светлината ние имаме общение един с друг; и кръвта на Исус Христос; синът Му, ни очиства от всеки грях." Светлината е символ на Божието слово. Вие трябва да ходите с жена си в светлината на Словото. Но светлината също означава всичко да бъде отворено и да се вижда да няма скрити неща, нито заблуда. Само когато ние ходим в този вид светлина можем да имаме правилното общение един с друг. Очевидно, най-голямата пречка за ходене в светлината с вашата съпруга е практиката на лъженето. Естествено съпрузите нямат монопол върху лъжата. Жените го правят също. Но когато човек е в позиция на лидер такъв, който е отговорен за дома е особено важно съпруга да елиминира този ужасен навик от живота си. Когато съпрузите лъжат жените си, това е обикновено поради една от тези три причини: 1. Той си е хроничен лъжец, който е свикнал да лъже постоянно. Това означава, че има някакъв проблем на себезачитане в него. Този човек чувства, че той трябва да се постави в по-добра светлина или така да се каже малко да подобри истината. Това обикновено започва в ранното детство и продължава и като навик на живота и става доста твърда крепост в по-късните години. Ние всички познаваме хора като тях. И това може да бъде голям проблем за брака. Ако вие сте били хроничен лъжец в миналото имам добри новини за вас: когато вие бяхте новородени и този стар човек също премина. Вие сте ново създание, затова започнете да действате като ново създание. Спрете да лъжете. 2. Той лъже, за да избегне конфликт. Ето ви един пример: да предположим, че Лин ме извика и ми се е обадила докато съм на работа и ме е помолила да спра на магазина по пътя за вкъщи и да купя някои определени неща, но аз забравя да го направя. Когато аз вляза през прага на предната врата тя ме пита: отиде ли на магазина? И аз кажа: Ами, ами, да отидох само, че те нямаха това, което ти искаше. Аз току що съм излъгал, за да избегна конфликта. Това което обикновено се случва, когато този тип лъжа стане постоянно нещо жената в крайна сметка схваща и започва да не вярва вече толкова на съпруга си. 3. Той лъже, за да предпази жена си. На повърхността този тип лъжене изглежда като че ли е нещо почтено. Но не е. Момчетата, които се опитват да предпазят жена си като не казват колко е лоша ситуацията, бъркат. Той й казва, че нещата са наред, когато семейството всъщност е в сериозен финансов проблем. Тя не знае нищо и незнае, че нещата не са наред докато някой изведнъж не се покаже и звънне на вратата, за да затвори домът им. Този тип лъжа е много нечестен и е просто глупав. Няма място в брачните взаимоотношения за нечестие в какъвто и да е вид. Нечестието винаги донася недоверие. Където има недоверие, там пък не може да има истинско общение. Мъже вие трябва да бъдете честни с вашите жени. Тя се нуждае от това и като вашият даден от Бог партньор, тя го заслужава.

Нуждата номер 3 на мъжете е, че те искат да усетят, че жена им е атрактивна, привлекателна. Много от мъжете от света искат другите хора да погледнат жена му и да кажат: уау! Той със сигурност е благословен да бъде оженен за нея. Сега, това може да изглежда като лоши новини за някои от вас дами. Вие може да казвате: хей, не трябвали християните да гледат отвъд външния човек във вътрешния? Да, но писанието, което по-често се използва за да подкрепи тази позиция не се отнася за външното им състояние толкова. Този стих е неправилно разтълкуван от много хора. Пасажът, за който се отнася е 1 Петрово 3:3. където Святия Дух чрез Петър казва на жените как да спечелят своите съпрузи. "Вашето обличане и вашето украсяване; украсата ви, да не бъде външна украса; на кичене на косата или на носене на злато; или на слагане на скъпи дрехи, но нека да бъде скришния в сърцето човек, който е нетленен т.е. украшението на един кротък и тих дух, който в погледа на Бог е много ценен." Много хора неправилно тълкуват този стих, понеже преводачите на Кинг Джеймс превода; са го направили малко не ясен. Но разширената Библия още по-ясно казва: "Нека вашата украса да не бъде "само" външно кичене." А друг превод казва: "нека вашето украшение да не бъде просто само външно." Дами, Бог не е против това вие да изглеждате добре. Всъщност Той би искал вие да изглеждате добре. Той казва, че вие просто не трябва да спирате само до там, а да отидете и по-нататък и да се уверите, че сте се погрижили и за вътрешната част на характера ви. Някои жени използват този стих като извинение напълно да се изоставят физически. Аз го виждам това доста често като пастир и като съветник по брачните проблеми. Когато жената се омъжи и когато има бебе, тя започва да позволява на нейният външен вид да отива все по-надолу и по-надолу по хълма. Тя вече не обръща достатъчно внимание на теглото си. Тя вече е толкова заета с децата, че не се притеснява за косата си, не се притеснява за червило и за всякакви такива други неща. Много често съпругът на тази жена ще казва, че не го е грижа как изглежда жена му, но дълбоко вътре в него той наистина го е грижа. Жените определено и обикновено са по-духовно чувствителни от мъжете. И мъжете много по-лесно могат да бъдат движени от техните сетива, особено от сетивото зрение. Жени, това означава, че вие буквално може да послужите на вашия съпруг като се погрижите за вашето тяло и вашата външност. Вие може да използвате това като начин да кажете без думи: скъпи аз толкова много те обичам, че искам да те благословя с това да изглеждам най-добре, както мога. Това нещо ще увеличи с 99 процента успехът ви от всички други неща, които бихте могли да направите. Сега не ви казвам, че ако вие не ставате за момиче за модно списание, тогава съпругът ви ще бъде незадоволен. Аз ви казвам, че вие трябва да направите всяко усилие да изглеждате най-добре според както вие можете. Аз напълно съм убеден, че една привлекателна жена се прави, а не се ражда. С правилната храна и с правилната диета вие може да отслабнете на необходимите килограми. Може да си намерите правилния стил на косата. Може да се облечете правилно. Може да сложите малко грим. Няма нищо лошо в това. Имам предвид, че може да го използвате, за да покриете някои точки и някои недостатъци, и някои бръчки и някои бръмки, докато Исус се върне. И ако можете да го направите, направете го. Гарантирам ви, че това ще впечатли вашия съпруг и това ще го благослови и ще го направи много по-силен в брака.

Осма глава - Моите нужди - твоите нужди 4

Добре мъже, сега сте вие на ред отново. Бихте ли искали да знаете каква е нужда номер 4 за повечето жени? Това е финансовата сигурност. Естествено това не идва като голяма изненада за вас. Вие знаехте, че това ще е някъде по пътя? Да, вашата жена има наистина истинско и реално право и легитимна нужда да знае, че семейните нужди ще бъдат посрещнати. Всичките нужди, които сме изследвали до тази точка имат база в писанието и този пример също не е изключение. Погледнете 1 Тимотей 5:8. "Но ако някой не осигурява за своите собствени и особено за тези от своят си дом; той се е отрекъл от вярата и е по-зле от невярващ." Това е доста трудно нещо нали момчета? Божието слово ясно показва, че ви е дадена отговорност от Бог, за да осигурите финансовата сигурност на вашето семейство. Вярвам, че това означава, че жена ви не трябва да работи ако няма нужда. Много проблеми в нашето общество днес могат да се върнат към жените, които трябва да работят, за да помагат за свързване на двата края. Забележете, аз казах, че трябва да работят. Източникът на много семейни проблеми е този. Защо? Защото когато жената е насилена да работи извън дома си, поради финансови причини. Тя се изправя срещу потенциално негодувание към нейният съпруг. Така че какви са алтернативите  за жената, която работи извън дома, когато наистина сметките се натрупват и немогат да бъдат платени. Ей, слава на Бог има няколко естествени физически стъпки, които може да вземете, ако сте християнин. Има също така и няколко свръх естествени стъпки, които може да вземете. В духовната област Бог е осигурил начин за проспериране и растеж наречен посяване на семе. Ние може да даваме десятък и да даваме дарение и тогава да гледаме как Бог свръх естествено работи в нашия финансов живот. От естествената перспектива вие имате три главни, когато вашия доход не посреща вашите нужди: Първо: съпругът може да работи втора работа, или да работи по-дълги часове. Второ: жената може да излезе и да поработи из вън дома и да подкрепя семейния доход. И трето: което аз вярвам, че е най-мъдро от всичките тези три решения е да редуцирате, да снишите семейният стандарт на живот, за да може той да посреща в момента дохода ви. Бог ви е дал определено число от пари; и Той очаква вие да бъдете добър настойник и да живеете с тези пари. За да направите това вие ще трябва да имате бюджет. Не, това не е мръсна дума. Това е нещо, което ще ви помогне да забележите и да запълните всичките дупки във вашите джобове. Ако вие запълните тези дупки и все още се намирате в борба и едвам-едвам изкарвате. Съпрузи, може да трябва да направите и някои стъпки, за да увеличите потенциалният ви доход. Може да трябва да смените работата си, или местоназначението си. Може дори да трябва да се върнете в колеж за 1 или 2 години още. В този случай може да искате вашата жена да поработи. Затова можете да отидете при нея и да й кажете: скъпа, за да се чувстваме по-удобно, понеже аз искам да се чувстваме по-удобно ще трябва да се върна и да спечеля малко повече пари, но за да мога да направя това искам да отида отново на училище и да получа малко обучение. Би ли имала нещо против да поработиш малко през този период, за да може доходите ни да стигат? Много е вероятно жена ви да не откликне отрицателно на този вид нагласяне на нещата, понеже вие й давате избор. Проблемите идват, когато тя е насилена да работи. Има много добри книги на лично печелене на финанси, които в момента са достъпни в християнските книжарници. Всяко число от тях ще ви даде по детайлни стъпки за това как да направите доходът ви да посрещне разходите ви и нуждите ви. Независимо от това какви стъпки трябва да вземете осъзнайте това съпрузи: ваша отговорност е да осигурявате за вашето семейство. И ако вие питате Бог да ви покаже как, Той ще го направи. Той ще ви отвори врати за възможности на вас и тогава, когато вие сте верни в тези неща повече възможности ще излязат на вашия път и вие ще просперирате.

Точно както повечето жени имат Божествена нужда за финансово осигуряване; повечето мъже пък имат силна нужда за осигуряване в дома. Това е нужда номер 4 на листата от 5 главни нужди. Какво имам предвид под осигуряване в дома? Сигурността в дома описва нуждата на мъжа да знае, че нещата са наред и за всичко жената се е погрижила в домът, докато той се блъска отвън, за да печели хлябът. Той се нуждае да бъде сигурен, че когато се прибере в къщи в неговия дом, домът му ще бъде наред. Много жени неразбират напълно и не приемат напълно какво означава за един мъж да е сигурен, че жената се е погрижила за дома, докато той прави всичко възможно да изкарва прехраната на семейството. 1 Тимотей 5:14 говори за тази нужда: "Искам следователно по-младите жени да се омъжат, да дават и да раждат деца и да водят дома, като не дават причина за съблазън и за врагът да говори богохулно." За един мъж добре наредения дом е като подслон. Да имаш този вид подслон; подслон от стреса и от натиска на външния свят това нещо посреща една много важна нужда на неговия живот. Преди той да се ожени, той фантазира за това как ще бъде, когато той има съвършения дом. Той си мечтае затова като се прибере в къщи, вечерта, и когато жена му го посрещне на вратата; тя ще изглежда чудесно, ще го прегърне и ще му каже: здравей скъпи. Тогава всичките деца ще го заведат заедно във всекидневната, като преди това също  са му казали: здравей татко, добре дошъл в къщи. Тогава всеки му донася вестника и по време на вечерята семейството има една чудесна вечеря с тиха и спокойна обстановка и изграждащ и спокоен разговор без конфликти или конфронтации. И след това, когато слънцето започне да залязва те ще излязат на вън и ще се разходят по пътя заедно като семейство. Най на края идва време за лягане. Децата ще отидат да спят с молитва и с целувка. Тогава съпругът и съпругата ще седнат за малко на верандата, ще поговорят за известно време в хладнината на нощта и в края на краищата цялата сцена ще завърши с една страстна нощ на правене на любов.

Без съмнение вие вече се смеете на такава не реална представа на семейният живот. Даже важно е за вас да знаете за тези не реални мечти, понеже те ще ви помогнат да се пренасочите правилно. И според словото воденето и администрацията на дома е главно ваша отговорност. Ако съпругът ви някога ще има някоя от мечтите си осъзнати и извършени, наистина реализирани вие ще сте тази, която ще направи това да е възможно. Естествено говорейки, ако жената работи от вън дома ще трябва да има някакъв вид разделение на работата в дома. Тя не може тогава да се загърби с целия товар за поддържането на дома сама, но ако жената е на пълно работно време в къщи, ако тя си е постоянно в къщи. Тя има дадена от Бог отговорност да направи този дом небе за съпруга си. И в двата случая обаче, домът трябва да бъде поддържан като подслон. Място на ред и на сигурност и на мир. Виждал съм много случаи, в които християнските домове и жените, които са вътре в тях се включват в толкова духовни неща, че оставят домът им да се разпадне на парчета. Тя е постоянно някъде в някоя църква и функционира с някаква духовна дейност. В край на краищата, когато съпругът й се прибере в къщи, домът е развалина, децата са извън контрол и нищо не е направено. Това е предписание за проблем дами! Фактът, че дейностите, които ви отвличат от дома са духовни в естеството си не ви освобождава от вашата отговорност да ръководите дома си. Библейски ако той е този, който печели хлябът, вие сте мениджърът на дома.

Ето каква е сделката: последната от петте нужди за жените е семейното посвещение.  Семейното посвещение означава, че съпругът има жив и истински интерес за всичко, което става в семейството. Библията учи, че семейството на мъжа трябва да бъде второ по приоритет само след връзката му след Бог. Вие виждате, колко много е важно това за Бог в Битие 18: глава, там общо взето Бог казва, Аз мога да благословя Авраам, понеже знам, че той ще заповяда и ще насочи децата си и домът му в моите пътища.

Всяка жена трябва да знае, че съпругът й ще поеме главната и крайна отговорност за всичко, което се отнася за нейното семейство.

Мъже, това означава, че вие трябва да седите с вашите жени и да дискутирате решенията, които трябва да бъдат направени. Да установите видението за семейството. Да вземате всички мерки за дисциплината и за изграждането на децата ви и буквално да бъдете активен в цялото семейство. Също така, това означава да прекарвате истинско качествено време с децата, като индивидуалности и като група. Не ви говоря да стоите заедно пред телевизора. Говоря за истинско време на общение.

Петата най-често срещана нужда цитирана от мъжете е за възстановителна връзка. Какво искаш да кажеш с възстановителна връзка? Чувам жените да питат. Това просто означава да бъдете включени и да правите неща, които него го интересуват. Да преследвате някои от неговите интереси. Това е стария стереотип на мъжа, който винаги напуска жена си и излиза от къщи, за да може да се наслаждава с момчетата и това нещо не трябва да има никакво място в един християнски дом. Неговият най-добър приятел трябва да сте вие. Той не трябва да излиза от дома, за да има време; приятно време с момчетата, за да може да се забавлява. Вие се забавлявайте с него. Вие седнете с него и развийте заедно общи интереси. Това ще посрещне една много важна нужда в неговият живот и ще заздрави вашата връзка, както много малко други неща могат да я заздравят.

Е, ето ги. Петте главни нужди за мъжете и за жените. Поставете всички неща заедно и ще имате един брак и една връзка каквато Бог е искал, която ще бъде неразрушима.

И ще бъде една плът. Когато се научите да идентифицирате и да посрещате уникалните нужди един на друг вие ще намерите повече задоволство, повече щастие и радост в вашия брак от колкото някога сте мечтали, че е възможно.

Девета глава - Отношения: сексуални правила, покорство, лидерство, неговите нужди - моите нужди

Очевидно, за да имаш успешен и библейски брак, това нещо не става максимално бързо и не е толкова лесно, но може да бъде направено. Не чрез четене на книга, като тази веднъж, но чрез прилагане на Божиите принципи, които трябва да работят във вашия брак ден след ден, момент след момент до края на вашия живот. За да ви помогна да направите това искам да ви оставя един прост списък, който може да си припомняте и да използвате отново и отново, когато се изправяте срещу предизвикателства.

1. Общение:

Ние бяхме през това няколко пъти, но в случай, че сте го пропуснали. Нека да ви кажа още веднъж: общението е базата на успешното взаимоотношение. Ако вие не сте готови и вече не сте добър комуникатор - станете такъв. След това умишлено прекарвайте време за общение с вашата съпруга. Ако не го направите това няма да се случи и вашия брак ще пострада.

2. Покривайте се един друг:

1 Петрово 4:8. "Над всички неща имайте изобилна страстна любов по между си, защото любовта покрива множество от грехове."

Ако вие наистина обичате вашия съпруг или съпруга, вие няма да го критикувате или да я критикувате, няма да осъждате един друг, когато те направят грешка, но вие ще покривате тези грешки. Жени вие няма да насочвате пръста си към съпругът си и да му казвате колко често той се е провалил, и колко често е пропуснал да се моли, или колко е плътски през повечето от времето. Съпрузи, вие пък няма да сочите с пръст към жените си и да казвате, колко много тя само ви критикува. Не, вие ще покривате всеки слабостите на другия. Вие ще покривате с нежност дори и когато остротата и грубостта ще изглежда оправдана. Вие ще покривате чрез мекост и чрез търпение, когато наистина искате да отвърнете с мъмрене. Вие ще покривате нещата с молитва един за друг, когато ще ви бъде много по-лесно просто да бърборите. Покривайте един друг с любов.

3. Обичайте се един друг:

Ефесяни 5:29. "Защото никой човек никога не е намразил собствената си плът, но я храни и я обича, дори както Господ църквата." Думата тук обича буквално означава да усещам или да показвам внимание. Вниманието е външния израз на нежните емоции, които единият има към другия. Както може да си спомните това е нужда номер 1 за жената. Но мъже тя е важна и за вас. Вие виждате вниманието, което вие давате е емоционалния тласък, който се нуждаете, за да продължите да действате в любов, дори и когато нещата са тежки. Това е лепилото, което ви свързва заедно в добрите и в злите времена. Вие няма да бъдете способни да  се предавате на някой ден след ден, ако вие не усещате никакво чувство и не се предавате на внимание за тях. Така че направете това приоритет за развиване и показвайте внимание.

4. Утешавайте се един друг:

"Благословен да бъде Бог, дори Отец на нашия Господ Исус Христос; Отец на милостите и Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всичката скръб, за да можем и ние да бъдем способни да утешаваме тези, които са в скръб чрез утехата, с която ние самите сме утешени от Бог." 2 Коринтяни 1:3. Утехата е много важен елемент, който дава възможност на нас да издържим срещу дявола във всяка област на нашия живот. Тя ни кара по-лесно да бъдем търпеливи. Примерно: представете си един човек, който е в улично задръстване. Той закъснява за среща, но неможе да се предвижи докато колата пред него не се предвижи. Неговата кола обаче представете си, че е в ужасна форма. Тя е почти разбита, прозорците ги няма и вънка температурата е сто градуса, комарите са навсякъде по цялото място; ще бъде много по-трудно за такъв човек да бъде търпелив от колкото за един човек, който стои зад него в своя кадилак с климатик, с прозорци, които се отварят автоматично и с послание за вяра на неговия касетофон вътре в колата. От вас се иска от Бог да бъдете най-големия източник за вашия съпруг или съпруга на утеха. Вие сте тези, които трябва да им донесете нежност, когато тях ги боли. Думи на надежда, когато са обезкуражени и общение, когато изглежда, че целия свят ги е забравил. Ако вие го направите, вие ще дадете на вашия съпруг или съпруга мощна сила, от която той или тя се нуждае, за да спечели над дявола във времената на изпитание.

5. Подтиквайте се:

Евреи 10:24-25 "Да се зачитаме един друг и да се провокираме към добри дела и да се увещаваме един друг толкова повече, колкото виждаме, че денят приближава." Отново точно както вие трябва да бъдете източник номер 1 за утеха на вашия брачен партньор вие също трябва да бъдете и главния човек, който Бог ще използва, за да подтикне единият или другият към любов и към добри дела. Вие сте тези, които ги окуражавате към по-големи висоти в Бог. Не критикувайте и не заковавайте, а просто насърчавайте и подтиквайте. Вдъхновявайте се един друг. Пазете се от това да се измаряте във вършенето на добро като си припомняте всеки на другия, че времето на жътва приближава. Виж Гал.6:9.

6. Консултирайте се един с друг:

Амос 3:3 ни задава един прост, но много дълбок въпрос: "Могат ли двама да ходят заедно, освен ако не са съгласни?" Отговорът естествено е не. Съгласието е основен принцип на успеха на взаимоотношенията. Нарушете този принцип и борбата моментално ще влезе. Бракът ви в крайна сметка ще пропадне. Затова, консултирайте се един с друг докато може да се съгласите. Спомнете си, когато вие се оженихте или омъжихте за някой, който запълва вашите нужди. Този човек е вашия баланс. Той или тя е Божият дар специално направен, за да ви помогне и да ви предпази от това да направите грешки. Затова не пропускайте този дар.

7. Прикрепяйте се един към друг:

"следователно мъжът ще напусне баща си и майка си и ще се прикрепи; ще се свърже към жена си и те ще бъдат една плът." Битие 2:24. Никога не загубвайте тази нужда, когато единия има за другия. Винаги си спомняйте, че вашият брачен партньор ви попълва във всеки начин, по който вие не бихте могли. Нито един приятел, нито едно дете, нито един родител, колкото и чудесни могат да бъдат те не могат да направят повече за вас, от колкото вашия брачен партньор. Така че прикрепяйте се един към друг. Преследвайте брачната връзка с пълно решение, което в крайна сметка ще ви направи: една плът, а не само в титла, но и във факт.

Ето ви тези седем неща за великото общение. Изучавайте ги, мислете върху тях, но най-важно, живейте чрез тях. И открийте богатствата, които Бог е подготвил за тези, които ще дръзнат да станат:

Наследници заедно на благодатта на живота.