Наръчник за индивидуално служение

ВЪВЕДЕНИЕ

СЧИТАМ ЗА ПРИВИЛЕГИЯ участието си в едно съвместно служение в Преър Тауър - Тулуза. Това служение, което започна първо с няколко обаждания се разрасна до поток от обаждания, които не спряха нито денем нито нощем, което пък направи необходимо денонощното присъствие на молители през цялата година.

Телефонът се превърна в жива връзка свързваща целия свят и неговите нужди с неограничените средства на любящия Бог. Всеки разрешим проблем - включващ заплаха от самоубийство, неизлечими болести, алкохолизъм, наркомания, проблеми на мрака и други.

Това е служение, което писателката счита за най-плодоносното в нейния живот. То е нещо, в което почти всеки може да участва - затворени хора в домовете си, майката с малки деца в дома си, самотният - някои, които имат състрадание към нуждите на другите.

За всички, които се чувстват въвлечени в подобно молитвено служение, ходатайство и съветване, този наръчник може да бъде безценен. Преработен за телефонно и лично служение, както в църквата, така и у дома, то съдържа отделни раздели, които показват как да се справим с проблеми като алкохолизъм, наркомания, страх, вина, заплаха от самоубийство и други. Във всеки раздел са изброени цитати от Словото, които се отнасят до определена нужда и чийто отговор ще изгради вяра в Бога у този, който се обажда. За най-ефективна употреба на този удобен наръчник, читателят ще трябва да се запознае задълбочено с цялото му съдържание, преди да го ползва.

Алис Е. Дънкоумби

КАЧЕСТВА НА МОЛИТВЕНИЯ ПАРТНЬОР

1. Съчувствие

2. Състрадание

3. Любов към другите

4. Себеотрицание - способност да забрави своите собствени проблеми

5. Толерантност (молитвеният партньор не бива никога да критикува, но внимателно да ръководи. Критиката, макар и заслужена понякога, би настроила враждебно този, който се обажда и би затворила разума му за съвет.)

ПРАВИЛА ЗА МОЛИТВЕНИЯ ПАРТНЬОР

1. Говорете с равен глас. Говорете нежно, но отчетливо, като успокоявате и уверявате.

2. Култивирайте в сърцето си Божията любов към нуждаещите се и позволете на Неговата любов и грижа да се излъчва чрез вашия живот.

3. Поддържайте в сърцето си правилно отношение към молитвата, така че Святият Дух да може да говори чрез вас.

4. Стойте близо до Бога, за да може вашият съвет и препоръка да бъдат вдъхновени от Него.

5. Веднага след като затворите телефона, започнете молитва за нуждите на този, който се е обадил.

6. Спазвайте обещанията си за молитва.

НЯКОИ МИСЛИ ЗА СЪВЕТВАНЕТО

1. Докато слушате човекът да говори за своя проблем, запитайте се дали зад него се крие някаква причина. Какъв е мотивиращият фактор.

2. Помнете, че хората често се крият зад молба за някой друг.

3. Съветвайте чрез задаване на въпроси.

4. Помогнете му да формулира проблема цялостно. Той може да успее да намери по своему разрешение на проблема си.

5. Съветвайте индиректно използвайки Писанията. Давайте само минимум съвети.

6. Не говорете прекалено много. Слушайте. При последния анализ рядко ще можете да разрешите проблемите на човека. Той трябва сам да си даде отговор. Говорейки на човек, който не разбира, ние стимулираме неговото собствено прозрение. Много често докато представя проблема си пред вас отговора идва до него. Той е много по склонен да достигне до някакво собствено решение, отколкото до такова, което е предложено от някой друг.

7. Не се увличайте в спор. Вместо това казвайте, че сте част от една безкрайна молитвена верига и ще се молите Господ да му посочи правия път.

8. Дайте му да почувства, че сте искрено загрижен. Често хората разбират, че трябва да приемат своите проблеми. Независимо от това обаче, те се насърчават, когато могат да споделят своята мъка с някой, който ги разбира.

9. Помнете, че този, който се обажда не иска толкова съвет, колкото помощ. Той търси емоционална помощ и чувство за подкрепа, което идва от показаното съчувствие, разбиране и любов.

10. Напомнете на този, който се обажда, че не е сам и други са се сблъсквали и превъзмогвали същия проблем. “Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек; но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите” (1 Коринтяни 10:13).

11. Не се страхувайте да кажете, че не знаете отговора, но ще се молите. Кажете, че Бог знае всичко за него. Господ има отговор и Той скоро ще му го даде.

12. Знайте своите ограничения. Много хора се нуждаят от професионална помощ в сфери като право, финанси, медицина и други.

13. Оставете този, който се обажда в състояние на очакване.

Помнете, че не вие трябва да разрешите проблема, но да посочите Този, който може. Независимо от ситуацията Бог може да се погрижи.

ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Това е предложената схема за телефонно служение:

1. Здравейте, това е вашият молитвен партньор (посочете име). Мога ли да Ви помогна?

2. Кажете моля името и адреса си? (Не настоявайте, ако няма желание да го даде.)

3. Радвам се, че се обадихте, защото ние сме тук, за да се молим за Вас. Искаме да знаете, че споделяме вашия проблем. Ние заедно ще извикаме към Бога, който е всемогъщ и който обича и се грижи за Вас. “И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас” (1 Петрово 5:7).

4. Каква е вашата молба? (Слушайте внимателно.)

5. За молитвата няма разстояние. Нека се молим заедно.

Или,

Ние ще се молим за Вас в (определено време).

6. Ще Ви изпратим литература, която ще ви помогне. (Внимавайте да вземете правилния адрес.)

Или,

Нека Ви предложа литература за вашия случай...

7. Благодарим Ви за обаждането. Когато получите отговор, моля обадете ни се, за да знаем. Ако можем отново да се молим заедно, моля обадете ни се. Ние сме тук, за да Ви помогнем.

8. Довиждане и Бог да Ви благослови.

В ПОЛЗА НА ЦЪРКОВНИТЕ ГРУПИ

Ще дам вашето име на нашия пастор и той ще се моли за вашата нужда. Неговата дейност не му позволява да откликва на всичките обаждания, които пристигат за него и ето защо той ни е помолил да приемаме всички молби отправени към него. Той е в постоянна връзка с молитвената група и аз ще му предам вашата нужда.

Или,

Аз съм поставен да приема вашата молба и ще я предам на молитвената група. Те ще се молят искрено за вас.

АБОРТ

Абортът е премахване по изкуствен начин на човешкия зародиш от майчината му утроба. Ранните аборти (в първите три месеца) се извършват обикновено с вакуум помпа, при което бебето се изтръгва от утробата на части. Абортите в средата на бременността (от три до шест месеца) се извършват обикновено чрез инжектиране на солена вода в областта на зародиша, което го убива. После той се изхвърля от майката. Обикновено тези бебета се оказват живи. Късните аборти се извършват като утробата се отваря по хирургичен начин, както при Цезаревото сечение, и освен това бебето или се убива или се оставя да умре.

СТИХОВЕ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АБОРТА

Ако тя не е правила аборт преди това трябва да й се обясни същността на отнемането на човешкия живот. “Не убивай!” (Второзаконие 5:17). В Изход 21:22, 23, на аборт предизвикан от бой, при който детето умира, се гледа като на тежко престъпление. “Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот” (Изход 21:23).

Ако едно дете, само шест месеца след зачатието му може да подскочи от радост в майчината си утроба (Лука 1:44) в отговор на човешки поздрав, въвличането в аборт носи голяма отговорност.

В Ранната църква, която без съмнение е отразявала учението на апостолите, абортът е бил ясно и строго заклеймяван.

КАК ДА СЪВЕТВАМЕ

1. За себе си ли се обажда жената или за “някоя приятелка”? (Внимателно проучете това).

2. Изяснете причината за обаждането. Попитайте: “Конкретно какъв проблем ще обсъждаме точно сега?”

Дали тя:

(а) смята да прави аборт?

(б) иска да се съветва за предишен аборт?

Ако е (а):

Припомнете историята на Давид и Витсавее (2 Царе 11,12; Псалм 51). Давид се въвлече в прелюбодеяние (11:5) и се опита да го прикрие първо чрез измама (11:8-13), а после и чрез убийство (11:15).

Ако една жена е объркана и чувства неудобство поради незаконното си дете, посочете й грешната стратегия на Давид. Но там, където има искрено покаяние (пълно отричане от греха), Бог може да го изкупи. Родете детето; хиляди бездетни двойки ще чакат с нетърпение да го осиновят, а Бог ще поправи грешката. Един предшественик на Исус бе роден от връзката на Давид с Витсавее (Матей 1:6). Обърнете внимание на изказването на Йосиф за неуспелия опит на неговите братя да го убият. “Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви” (Битие 45:7). Ако запазите живота на детето, то би могло да расте за благословение пред Бога.

Ако е (б):

Подчертайте покаянието и Божията прошка. Павел се съгласи с убийството на Стефан. Мойсей и Давид убиха, но Бог ги въведе в големи служения след покаяние и прошка.

Обърнете внимание на спасението и кръщението в Духа. Насърчете жената да посещава някоя местна църква (посочете й такава, ако е възможно). Не давайте медицински съвет; може после да отговаряте за това.

МОЛИТВА

* Благодарете и хвалете Бога за Неговата простителност и за това, че Той не ни въздава според престъпленията ни, след като истински се покаем.

* Благодарете на Бога, че поради милостта Му, тя си е простила, а също и за закрилата от Сатана (Обвинителя), който постоянно й припомня нейния грях и я обвинява за него.

* Божията милост и решителността за вземане на смели решения по-нататък.

ОСОБЕННО ВАЖНИ ВЪПРОСИ

Някой иска да спори относно аборта? Най-добре не спорете, но изслушайте всеки неин аргумент; например:

* “Една жена би трябвало да контролира своето собствено тяло.”

Отговор: “Добре, но не говорим за тялото на жената, а за нейното дете. Абортът е най-голямото престъпление по отношение към детето.”

* “Аз лично се противопоставям на аборта, но вярвам в подчинението на законите на Върховния съд на страната.

Отговор: “Със същия аргумент е излязла и нацистка Германия: “Аз лично съм против обгазяването и изгарянето на евреите, но ние трябва да се подчиняваме на законите на страната.”

* “Нежеланите деца могат да увеличат броя на малтретираните деца, както и да понижат жизнения стандарт на едно семейство.”

Отговор: “Нежеланите родители и съседи могат също да увеличат престъпността и да понижат жизнения стандарт. Трябва ли да бъде разрешено убиването на родители и съседи, за да се спре тяхното грубо отношение, а също и неудобството, което причиняват?”

АЛКОХОЛ, АЛКОХОЛИКЪТ

Неговият проблем:

1. Обикновено се дължи на подсъзнателен конфликт. Той пие, за да забрави или за да се утеши, тъй като алкохолът действа успокоително.

2. Алкохолът притъпява способността за самокритика и временно премахва задръжките, вината и контрола. Отприщват се примитивните инстинкти.

3. Пиенето създава комплекс за вина, която прераства в срам и депресия.

Неговата позиция:

1. Той е слабоволев. Неговият подсъзнателен подтик се противопоставя на съзнателните му желания. Той е колеблив и не може да се въздържа от пиене.

2. Пиенето му е резултат от физическо и умствено разстройство.

Неговото лекарство:

1. Трябва да признае, че се нуждае от помощ (обикновено се случва в кризисен момент).

2. Трябва да осъзнае, че спасението му зависи от висша сила и че трябва да се сработи с Бога.

3. Трябва да се реши да предаде живота си изцяло на Бога и да получи прошка, както за причината, така и за последствията от неговото пиене. Резултат: духовна промяна.

4. Да приеме изцеление на своето тяло.

5. Да живее ежедневно в съзнателна връзка с Бога чрез молитва и изучаване на Неговото Слово. Да се доверява на един любящ, простителен и предпазващ го Бог, като прекарва поне един час дневно в Неговото присъствие.

НЯКОИ ДУМИ ЗА ОКУРАЖАВАНЕ НА АЛКОХОЛИКА

Молитвеният партньор трябва да каже на този, който се обажда:

* Божията сила е достатъчна, за да ви освободи от алкохола. Бог е по-голям от вашите проблеми. Той може да ги разреши така лесно, както успокои бурята заради учениците си. “Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина (Матей 8:26).

* За да бъде спасен един човек, Бог изисква от него да извика със съкрушено и каещо се сърце. “Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, и спасява ония, които са с разкаян дух” (Псалм 34:18).

* Понякога ние се борим, докато се изтощим, преди да сме съгласни да си починем и да предадем проблема си на Бога. Тогава откриваме, че Той желае да ни подкрепи. Ако ти дойдеш до момент, в който чувстваш, че се предаваш, тогава ти трябва да се задържиш. Дръж се здраво за мисълта, че Бог е с теб и Му се довери. Това е много важен момент, в който победата ще дойде. Когато твоята собствена сила е изчезнала, Бог ще те поеме. И тогава ти ще разбереш, че с теб е Един, много по силен от твоята слабост; Един, който е достатъчен, за да те разбере.

* Спомни си, че Бог е с теб точно сега, помагайки да посрещне твоята настояща нужда! Забрави вчерашното! Не се безпокой за утре! Бог е с теб днес. Той ще ти помогне сега и ще върви пред теб.

ПИСАНИЯТА ЗА АЛКОХОЛИЦИТЕ

“И Господ каза: Самият Аз ще вървя с тебе и Аз ще те успокоя” (Изход 33:14).

“Чакай Господа. Дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа.” (Псалм 27:14).

“Тоя сиромах извика и Господ го послуша, и от всичките му неволи го избави” (Псалм 34:6).

“А аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене; помощ моя и избавител мой си Ти; Боже мой, да се не забавиш” (Псалм 40:17).

“Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти” (Псалм 46:1).

“Той е погледнал благосклонно на молитвата на лишените и не е презрял молбата им” (Псалм 102:17).

“Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава” (Исая 26:3).

“Не бой се, защото Аз съм с тебе, не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! ще ти помогна” (Исая 41:10).

“Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат” (Исая 40:31).

“И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите” (Матей 21:22).

“Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя - като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус” (Филипяни 3:13,14).

“Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за князете да кажат: Где е спиртното питие? Да не би, като се напият, да забравят закона и да онеправдаят угнетяваните” (Притчи 31:4,5).

“Виното е присмивател, и спиртното питие - крамолник; и който се увлича по тях, е неблагоразумен” (Притчи 20:1).

“Кому горко? Кому скръб? Кому каране? Кому оплакване? Кому удари без причина? Кому подпухнали очи? - На ония, които се бавят около виното, които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко, защото после то хапе като змия, и жили като ехидна” (Притчи 23:29-32).

“Горко на ония, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие, които продължават до вечер, догдето ги разпали виното!” (Исая 5:11).

“И да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство” (Евреи 2:15).

“Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да направиш нещо, чрез което брат ти се спъва или се съблазнява, или отслабва” (Римляни 14:21).

“И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа” (Ефесяни 5:18).

ХРИСТИЯНСКОТО СТАНОВИЩЕ

Единствената сигурна позиция за християнина е пълно въздържане. Истина е, че някои християни в Европа и в чужбина пият. Сега Европа загуби най-голямото си съживление, което някога е имала - лютерани, последователи на Уесли, Уелското съживление. Днес ние изпращаме мисионери в тези страни, за да помогнат на хората да се върнат обратно към Бога. Един от всеки седем, който е социален пияч, става алкохолик. Защо трябва да сервирам ликьор в моя дом и да излагам семейството си на това зло? Мое дете или внук може да стане един от тези седем. Господин Уинстън Чърчил е пиел през всичките дни на живота си. Неговата дъщеря Сара е живяла и умряла като алкохоличка, позор за нейното семейство и родина. За тези, които желаят да спрат пиенето, приемете Христос, като ваш Спасител. Тогава позволете Му да ви изпълни със Святия Дух, така че вие ще имате сила да живеете за Бога.

БРАЧНИ ПРОБЛЕМИ

Молитвеният партньор трябва да каже на човека:

* Годините донасят промени, които могат да променят брака, както те променят други неща. Да се мисли, че щастието ще бъде същото, както през медения месец е равносилно на продължително разочарование и чувство на загуба. Приемете промените, които животът донася. Никога не измервайте днешната радост срещу вчерашната. Научете се да оценявате момента на радост, който идва всеки ден. Обмислете добрите страни на вашия брак.

* Да обвиняваме другите и оправдаваме себе си или да се отдавате на самосъжаление само отнема от нашата вяра в Бога.

* Колкото повече един човек осъжда, толкова по-малко обича.

* Бог може да се справи с вашите проблеми и да направи път, там където изглежда, че няма път. Той е загрижен за теб. Продължавайте да се надявате и вярвате в Бога. Той няма да ви разочарова.

ПИСАНИЯ ЗА БРАЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ

“Чакай Господа; Дерзай и нека се укрепи сърцето ти; Да! Чакай Господа” (Псалм 27:14).

“Изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им” (Псалм 147:3).

“Подчинявайте се един на друг в страх от Христос; жените - на своите мъже, както на Господа; защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като Той е Спасител на тялото” (Ефесяни 5:21-23).

“Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Защото никой никога не е намразил своята собствена плът, а я храни и се грижи за нея, както и Христос за църквата” (Ефесяни 5:25, 28, 29).

“Така, нека всеки един от вас да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си” (Ефесяни 5:33).

“Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се спечелят без слово, чрез поведението на жените си, като видят вашето поведение в страх и чистота” (1 Петрово 3:1).

“Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви” (1 Петрово 3:7).

ВИНОВНОСТ

Има сериозни искрени християни, които носят бреме на виновност за миналите грехове, така че в тяхното християнско ходене липсва радост и те са изкушавани да се съмняват в спасението си. Те се нуждаят да им се помогне да разберат, че Бог не само им е простил техните минали грехове, но Той също “ни очиства от всяка неправда” (1 Йоан 1:9). Въпреки, че тяхното минало може да бъде изцапано с грях, в Христос те сега имат съвършено чисто бъдеще.

ПИСАНИЯ ЗА ВИНОВНОСТ

“Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни” (Псалм 103:12).

“Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна (Исая 1:18).

“Защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече (Еремия 31:34).

“Който слуша Моето учение и вярва в Този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд; но е преминал от смърт в живот (Йоан 5:24).

“И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по Дух” (Римляни 8:1).

“Като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус” (Филипяни 3:13, 14).

“И греховете им и беззаконията им няма да помня вече (Евреи 8:12).

“И кръвта на Исус Христос, Неговият Син ни очиства от всеки грях” (1 Йоан 1:7).

“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни очисти от всяка неправда (1 Йоан 1:9).

ДЕПРЕСИЯ

Депресията е да се чувстваш уловен в безнадеждност. Характеризира се с безсилие, обезсърчение, мрачни отношения и тъга. Тя е “обикновената простуда” на емоционалните проблеми. Сериозно е, ако е продължително и ако нарушава нормалния живот.

Физически симптоми: безсъние, липса на апетит, загуба на енергия, хипохондрия (меланхолия, нежелание за живот, отпуснатост), без интерес към околните, работа, секс или взаимоотношения.

Мисловните образци включват невъз­можност за концентрация, слаба памет, себе омраза, вина, недостигане до очакванията, безсмислен живот или християнско преживяване, непрекъснато чувство на липса и минали неуспехи, мисли за смърт и самоубийство.

Причини: 85 % е причинена от обикновения стрес в живота; по-дълга депресия, от родителско отхвърляне, прекалена критика, жестокост, не любяща и/ или тормозеща среда; несъзнателно чувство на неприязън (обръщане на гняв или омраза вътрешно); сериозна загуба или травма (смърт на любим човек или огромно разочарование); конфликти между изискванията на обществото/ родители и лични копнежи (напр. неморална сексуалност, израз на гняв). Или, действителен грях, който нарушава самочувствието на личността, като морална личност.

Има много медицински причини за депресията, включително умора, вируси, химически небаланс, менструални цикли и т.н.

Друга причина за депресия: атака от дявола (“Обвинителят”), който постоянно напомня на жертвите си за греховете им и колко лицемерни са те, претендирайки, че са християни, имайки проблеми, каквито и да са, минали или настоящи. Християните могат да предизвикат такава атака, като се опитват да живеят и работят за Христос със собствената си сила по-скоро, отколкото непрестанно да приемат и се опират на Христос.

Понякога преструвайки се депресираният се награждава с внимание и симпатия или може да бъде използван враждебно, за да разстройва онези, които се опитват да помогнат.

ПИСАНИЯ

Депресията в Библията е често споменавана като нечие “чувство на отпадналост” (Битие 4:6; също Псалми 43, 69, 88, 102). Забележете как Бог се отнася към депресираният и дори склонен към самоубийство негов слуга в 3 Царе 19; няма морална критика или осъждение (стих 4,6). Бог се справя с неговите физически нужди (умора и глад, стих 7), и му дава ново видение за Себе Си (9-12). Тогава Бог показва на Илия, че той е все още в групата. Той му дава важно назначение (13-18). Бог се справя подобно с депресията на други велики хора: Йов в Йов 3; Мойсей в Числа 11:10-23; Йона в Йона 4.

СЪВЕТВАНЕ НА ДЕПРЕСИРАНИТЕ

1. Изправете приоритетите. Първият приоритет е да станете напълно послушни на Бога. Без сделки. Без обещания, че ако Бог махне депресията аз ще се подчинявам. “Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави” (Матей 6:33). Депресията е причинена от “висейки на” нещо, което не е от Бог.

2. Променете мисленето си: премахнете “Аз съм” фразите, които подкрепят депресията: “Аз не съм нищо добро.” “Аз съм некадърен”. “Аз винаги съгрешавам”. “Аз съм неудачник”. “Аз не мога да се справя с проблемите си.”

Наблегнете на изповедта и съгласие с Божието слово: “Който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37). Дойде ли при Христос? Ще те отхвърли ли?

“Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва (Филипяни 4:13). Кой може? “Аз”. Колко можеш да направиш? “Всичко.” Как? “Чрез Христос, който ми дава сили.”

Аз съм Божията праведност в Христос. “Който за нас направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога (2 Коринтяни 5:21). Ако вие сте в Христос (спасени) вие сте Божията праведност.

“И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Исус” (Филипяни 4:19). Колко нужди? “Всички.”

“Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение” (2 Тимотей 1:7).

“Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди” (Лука 10:19). Не наричайте Бог лъжец: Дал ли ви е сила над врага или не? Тогава използвайте я. Какво ще ви нарани? “Нищо!”

  “Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил” (Римляни 8:37).

3. Движете мускулите си. Фокусирайте се на специален план на действие. Напишете това, което трябва да направите на следващия ден. Кажете на няколко човека в живота си за това, така, че те да очакват от вас да продължавате напред. Тогава го направете. Нека чувствата следват действията, а не обратното. Движенията и решителните действия разбиват гръбнака на депресията.

Решете, че вие ще си направите дневна програма: дори ако трябва да обикаляте около блока с някого. Упражненията променят депресиращият химически баланс в мозъка.

Преди всичко, накарайте себе си да хвалите Бога на глас, ентусиазирано, почти развихрено. Вървете из стаята, като викате прослава на Господа. Може да се чувства като “жертва на хвала” (Евреи 13:15) в началото, наскоро Духът на Бога ще премине през вашето тяло и вие ще чувствате Божията сила връщайки се със сила. Правете това с някой, на когото се доверявате в Господа (Псалм 71:12-24). Това е важен елемент в освобождението от депресията и не би трябвало да бъде пренебрегван.

ИЗКУШЕНИЕ

Изкушението е подбуда към злоупотреба с Божиите дарби чрез лъжливи обещания за удоволствие и печалба. Изкушението може да бъде причина за грях или възможност за поражение за нечии слабости водещи към растеж в Христос.

ПИСАНИЯ ЗА ИЗКУШЕНИЕТО

Съблазънта към грях не е Божия работа, но на дявола (Яков 1:13; 1 Коринтяни 7:5; 1 Петрово 5:8,9; 1 Солунци 3:5; Откровение 2:9). Изкушението не е грях (Исус бил изкушаван, Матей 4:1; Евреи 2:18, както всички нас, Лука 17:1; 1 Коринтяни 10:13; Евреи 4:13), но неуспехът да се отхвърли изкушението е грях. Отхвърленото изкушение ще засили вярата (Яков 1:2; 1 Петрово 1:6,7) - качество, необходимо за цяла вечност (1 Коринтяни 13:13).

СЪВЕТВАНЕ НА ИЗКУШАВАНАТА ЛИЧНОСТ

1. Изкушението, само по себе си не е грях; отдаването на него е грях. “Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите” (1 Коринтяни 10:13).

2. С изкушението можем да се справим с молитва. “И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Матей 6:13). “И като стигна на мястото, им каза: Молете се да не паднете в изкушение... Защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение” (Лука 22:40, 46).

3. Присвоете Божията сила. “Защото в това, в което Самият Той пострада, като беше изкушен, може и на изкушаваните да помага” (Евр.2:18). “Ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти. А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и пожеланията й (Галатяни 5:16, 24).

4. Приложете Словото. “Писано е” би трябвало да се използва срещу изкушението на дявола (Мат.4:4,  7,10). “В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам” (Псалм 119:11). “Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло” (не следват Божието слово) (Исая 5:20).

5. Отвърнете мислите си от изкушенията. “Всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте” (Филипяни 4:8). “Лошите помисли са мерзост пред Господа! А чистите думи са Му угодни” (Притчи 15:26).

6. Помнете последствията от греха. “Ония, които орат беззаконие и сеят нечестие, това и жънат” (Йов 4:8). “Не се лъжете, Бог не е за подиграване! Понеже, каквото посее човек, това и ще пожъне. Защото, който сее за плътта, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот” (Галатяни 6:7, 8).

7. Помнете наградата за отхвърляне на изкушението. “Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Блажен оня човек, който издържа изкушение; защото като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят” (Яков 1:2-3, 12).

БОЖЕСТВЕНО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Всяко изцеление е от Бога. Той е Изцерителят. Хората не могат да изцерят никого. Хората могат да подпомогнат процесите на природата (лекар). Хората могат да ви помогнат да освободите своята вяра (човек на вярата). Но Бог е Изцерителят.

Божествено изцеление е постигнато чрез вяра в Бога, Изцерителя. Без вяра лекарствата могат да бъдат без ефектни. Без вяра, този който се моли за вашето изцеление е безпомощен. Исус казва: “Както си повярвал, така нека ти бъде (Матей 8:13). Когато двама слепци извикали към Исуса за милост, Той казал: “Вярвате ли, че мога да сторя това?” Когато те казали: “Да, Господи”, Той казал: “Да бъде според вярата ви” (Матей 9:27-29). Вашето вярване трябва да бъде ясно действие на вяра.

Когато Исус беше на земята, Той прекара цялото си време вършейки добрини на хората. “Бог помаза със Святия дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола (Деяния 10:38). Той обичаше хората и винаги се опитваше да им помогне. Нищо не беше твърде малко или незначително за Него, за да не бъде той загрижен. Той не се е променил. “Исус Христос е същият вчера, днес и вовеки” (Евреи 13:8). Той е загрижен за теб дори и сега. Той те вижда и се грижи за теб с бдителна грижовност.

НЯКОИ ДУМИ НА НАСЪРЧЕНИЕ ЗА БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Молитвеният партньор може да каже на човека:

* Твоята вяра има пълна власт върху всяка болест в твоето тяло.

* Няма разстояние в молитвата. Христос има пълна власт върху болестите и страданията. Освободи вярата си. Нека Бог да те благослови и да ти помогне да получиш изцеление.

* Само Бог може да изцелява. Вярата действа бързо. Тя е освободена за момент. Затова, освободете вярата си в мига, в който се молят за вас. Вярвайте в Бога и вие сте изцелени.

* Бог ви даде живот. Бог може и ще обнови живота ви. Когато излезете от хармония с Бога, животът ви запада и жизнеността намалява. Бъдете изпълнени с Бога - настройте се с Него.

* Исус често казваше: “Вашата вяра ви прави цялостни.” Това означава завършени. Очаквайте отговора. Не се задоволявайте докато не получите Божието най-добро.

ПИСАНИЯ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ

“Има ли нещо твърде трудно за Господа?” (Битие 18:14).

“Аз съм Господ, който те изцелявам” (Изход 15:26).

“Според дните ти, ще бъде силата ти (Второзаконие 33:25).

“Вгледай се в угнетението ми и теготата ми и прости всичките ми грехове” (Псалм 25:18).

“Много са неволите на праведния, но Господ ги освобождава от всичките (Псалм 34:19).

“Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцерява всичките ти болести” (Псалм 103:3).

“Изпраща словото Си и ги изцелява” (Псалм 107:20).

“Но Той биде наранен поради нашите престъпления... и с Неговите рани ние се изцелихме” (Исая 53:5).

“Той направи небето и земята ... и няма нищо твърде трудно за Него” (Исая 32:17).

“И огромни множества Го следваха и Той ги изцели всички” (Матей 12:15).

“Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно” (Йоан 10:10).

“Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него, и го помажат с елей в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го повдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят” (Яков 5:14, 15).

“Молете се един за друг, за да оздравеете” (Яков 5:16).

“Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото; с чиито рани вие оздравяхте” (1 Петрово 2:24).

КРЪВОСМЕШЕНИЕ

Сексуалното общуване между човеци с близки родствени връзки, забранени със закон, са обществено престъпление. Това са сексуални връзки между баща и дъщеря, майка и син, брат и сестра, между близки роднини.

Кръвосмешението съществува от зората на творението, но сега в упадъка на тези последни години то е достигнало големи размери.

Най-често се среща кръвосмешение между баща и дъщеря или между баща и доведена дъщеря. Тези, които осъществяват и поощряват този акт, обикновено имат бедна представа за себе си. Те са хора с комплекси, с ниска самооценка или чувство за непълноценност. Кръвосмешение може да се срещне във всеки слой на обществото, където пиенето на алкохол е утвърдена практика, където има финансово напрежение и възможността за сигурна работа е сведена почти до нула.

Кръвосмешението оставя жертвата, обикновено момиче, изпълнена с недоверие и страх, а по-късно води до психична нестабилност и неспособност за осъществяване на нормални сексуални взаимоотношения. Такива момичета и момчета след години стават духовно бедни майки и бащи.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ

В Библията са споменати 10 случая на кръвосмешение, включително такива като случая с Авраам и Сара (Битие 20:11-13), Нахор и Мелха (Битие 11:27-29); и двата случая са станали преди да бъде даден закона на Левитите и следователно не могат да бъдат считани за грях (Деяния 17:30). Други примери за това бяха Лот и неговите две дъщери (Битие 19:30-36); Рувим и Вала (Битие 35:22; 49:3-4); Юда и Тамар (Битие 38:15-18; 1 Летописи 2:3-4); Амнон и Тамар (2 Царе 13:8, 11-14); Авесалом и Давидовите жени (2 Царе 16:21-22); Ирод и Иродиада (Матей 14:3-4; Лука 3:19) и един не назован мъж (1 Коринтяни 5:1). При всеки случай това водеше до сериозни проблеми и конфликти, които продължават и до днес между потомците им. Няма никакво оправдание за такива деяния.

Жертвата трябва незабавно да уведоми поне единия от родителите си, учителя в неделното училище или пастора. Трябва да се предприемат мерки за защита на жертвата. В никакъв случай не трябва да се допусне това да продължава.

СТИХОВЕ ЗА КРЪВОСМЕШЕНИЕ

Прочетете Левит 18 глава. Духовните съветници и психиатрите могат да помогнат, но истинското разрешение е освобождение от Бога за двамата - подстрекателя и жертвата. Павел казва: “Ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, всичко стана ново!” (2 Коринтяни 5:17). Главно опитността на новорождението и отвръщането от греха е единственият отговор за тази упорита душеразрушителна практика.

МОЛИТВА

Водете подстрекателя в молитва - изповед на греха и препоръчайте църква, която е здраво водена от Духа.

Водете жертвата в молитва на простителност към подстрекателя и изцеление за него. Препоръчайте здрава църква.

ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Понякога Бог допуска вярата ни да бъде изпитана. Понякога закъснението на отговора е допуснато, за да можем да изследваме сърцата си и така да се доближим повече до Господа. Запомнете: Има определена цел за всяко нещо.

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение” (Римляни 8:28).

Никой не е потънал под бремето на деня, но това е възможно, когато товара на утрешния ден се прибави към товара на днешния. Тогава тежестта е по-голяма от тази, която сам човек може да носи.

Погледни на горе и се отдалечи от своя проблем. Припомни си илюстрацията на Петровото ходене по водата. Забрави своето малко аз и си спомни колко велик е Твоят Бог.

Бог е по-голям от твоя проблем. Той може да го разреши така лесно, както усмири бурята в Генисаретското езеро. “Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина” (Матей 8:26). Докато се молим, разрешението ще дойде в теб. Това е времето да повярваш и да упражниш своята вяра.

Ако проблемът е такъв, че обстоятелствата не могат да го променят, тогава твоят начин на мислене може да бъде променен, а това от своя страна би могло да промени обстоятелствата.

СТИХОВЕ ЗА ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ

“Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях” (Псалм 34:19).

“Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре” (Псалм 55:22).

“Господ е откъм мене; няма да се убоя; що може да ми стори човек” (Псалм 118:6).

“Защото Аз Господ твоят Бог съм, който подкрепям десницата ти, и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна” (Исая 41:13).

“Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш” (Еремия 33:3).

“Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди” (Лука 10:19).

“Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?” (Римляни 8:31).

“Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или страх, или гонение, или глад, или голота, или беда, или меч? Както е писано: “Убивани сме заради Тебе цял ден; считани сме като овце за клане.” Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил” (Римляни 8:35-37).

“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите” (1 Коринтяни 10:13).

“Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва” (Филипяни 4:13).

“Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.” Така че ние смело можем да кажем: “Господ ми е помощник; няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” (Евреи 13:5-6).

ЛЮБОВ КЪМ НЕСПАСЕНИТЕ

Когато се молим за нашите възлюбени, които са неспасени, ние трябва да се молим с вяра, като знаем, че Бог ги люби и иска да ги спаси, много повече, отколкото ние искаме да ги видим спасени. Когато ги предаваме на Бога, това действа като мощен стимулатор на вярата.

СТИХОВЕ ЗА НЕСПАСЕНИТЕ ВЪЗЛЮБЕНИ

“Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее” (Притчи 22:6).

“Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата” (Матей 18:19).

“Защото за Бога няма нищо невъзможно” (Лука 1:37).

“Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти” (Деяния 16:31).

“Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се спечелят без слово, чрез поведението на жените си” (1 Петрово 3:1).

МАЛТРЕТИРАНЕ И ЗЛОУПОТРЕБА

Малтретиране: Неправилно отношение към дете, мъж или жена съчетано с упражняване на физическа сила и психичен тормоз.

Злоупотреба: Неправилно използване на наркотици, алкохол, финансови средства и други.

Всяка година в Съединените щати се съобщава за около два милиона случая свързани с малтретирането на деца. Тази е и водещата причина за смъртността при деца под 15 години. 20% от американските деца са обект на сексуални желания още преди да навършат осемнадесетгодишна възраст. При 90% от случаите свързани с тези деца извършителите са известни на семейството и дори са негови членове. По-голямата част от този вид престъпления се извършват в родния дом на детето. 100% от най-жестоките престъпници в Сан Куентин, Калифорния са дали показания, че самите те са били обект на жестоко малтретиране преди навършването на десетгодишна възраст, което е наложило медицинско лечение. Често съпругите са малтретирани физически и психически от съпрузите си. Всичко това води до разтрогване на бракове, счупени кости и други физически наранявания.

ПРИНЦИПИ НА СЪВЕТВАНЕ

1. Ако се обажда някой, който е бил малтретиран и физически наранен, може би се нуждае от незабавна медицинска помощ. Необходимо е и полицията да бъде информирана за случая. Съветникът трябва да уведоми местната християнска църква (със здраво библейско учение), която да поеме грижата над пострадалия.

2. Малтретираният трябва да бъде уверен в Божията любов, в християнската загриженост и подкрепа в молитва.

МОЛИТВА

Молитва и спокойствие трябва да бъдат осигурени на малтретирания.

1. Ако е изминал известен период от време и малтретираният се опитва да преодолее обидата и горчивината, посочете му необходимостта от своя страна той да прости на извършителя, което ще го направи свободен.

“Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения” (Матей 6:15).

2. Дайте за пример Исус, който прости на тези, които го биха и разпънаха на кръста:

“Отче прости им, защото те не знаят какво вършат” (Лука 23:34).

Посочете им Йов, който прости и се моли за своите врагове.

“И Господ преобърна плена на Йова, когато той се помоли за приятелите си” (Йов 42:10).

Стефан се моли за тези, които го пребиха до смърт с камъни:

“И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях” (Деяния 7:60).

3. Ако съветвате този, който е малтретирал, то той се нуждае да бъде воден към изповед, покаяние и ненавист към делата, които е вършил, като търси Божията прошка. След това съветникът ще трябва да предложи молитва за освобождение и да даде адреса на една силна църква, която да работи продължително време за неговите духовни нужди. Съветникът трябва да довърши своята работа, като даде на църквата информация осигуряваща възможността за незабавна връзка с извършителя на престъплението.

НАПРЕГНАТОСТ

Напрежението ограничава нашата изобретателна способност. То е вредно за нашето здраве и е доказателство за липсата на доверие във всемогъщия Бог. За личността, която се нуждае от молитва за освобождение, първо определете дали е християнин. Ако не е, разкрийте му пътя за спасение. (Виж раздела озаглавен “Спасение”).

Предложи на обадилия се да изработи дружелюбно отношение - да помисли за някой друг на когото той може да помогне. Когато раздаваме себе си, ние и намираме себе си. “Който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мен, ще го намери” (Матей 19:39). Един от най-сигурните пътища за щастие е той да бъде въвлечен в една достойна кауза, нещо по-велико от самия него, кауза която ще води души към Христос.

Спри да питаш Бога и започни да Му благодариш. Постави проблема за утре в Неговите ръце. Повярвай, че си ръководен от Него и че Той е в теб. Бог те обича и цялата Му сила чака, за да работи с теб.

Живей с Бога в своя ум. Ти си във връзка с постоянен източник на снабдяване. Дисциплинирай своя ум, избягвайки конфликта и стреса.

Напрежението изсмуква твоята енергия и голяма част от умората произлиза от ума. Пази своето мислене. Бъди ентусиазиран. Библейската препоръка за обновяване се намира в Исая 40:31. Спомни си, че Бог те е създал и непрекъснато те пресъздава.

Секретът на продължителната сила е в приспособяването на Божието контролиращо темпо. Синхронизирай своето мислене и живеене с Божието неизбързващо темпо.

СТИХОВЕ ЗА НАПРЕГНАТОСТ

“Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя (Изход 33:14).

“Вечният Бог е твое прибежище; и подпорка ти са вечните мишци...” (Второзаконие 33:27).

“Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог...” (Псалм 46:10).

“Но ония, които чакат Господа ще подновяват силата си. Ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат” (Исая 40:31).

“Защото в Него живеем, движим се и съществуваме” (Деяния 17:28).

“И недейте се съобразява с този век, но преобразявайте се с обновяването на ума си” (Римляни 12:2).

“Имайте в себе си същия дух, който беше в Христос Исус” (Филипяни 2:5).

ОБЕЗСЪРЧЕНИЕ

Най-добрата терапия за обезсърчението е просто вяра и увереност в любящия, прощаващ и всемъдър Баща. “Вечният Бог е твое прибежище, и подпорка ти са вечните мишци...” (Второзаконие 33:27).

Поставете Бог в центъра на вашето мислене, вярвайки, че Той може и ще разреши вашите проблеми.

СТИХОВЕ ЗА ОБЕЗСЪРЧЕНИЕТО

“Както бях с Мойсей, така ще бъда и с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Бъди силен и смел...” (Исус Навин 1:5, 6).

“Защо си отпаднала душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в Мене. Надявай се на Бога” (Псалм 42:11).

“В притеснението си призовах Господа. Господ ме послуша и ме постави на широко място” (Псалм 118:5).

“Защото ходим с вярване, а не с виждане” (2 Коринтяни 5:7).

“Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всяка мисъл, да се покорява на Христос” (2 Коринтяни 10:5).

“Нека държим неотстъпно изповядването на надеждата, защото е верен този, който е дал обещанието” (Евреи 10:23).

“И така, не напускайте дръзновението, за което имате голяма награда. Защото се нуждаете от търпение, така че след като извършите Божията воля да получите обещаното” (Евреи 10:35-36).

“И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас” (1 Петрово 5:7).

ОСВОБОЖДЕНИЕ

В харизматичните среди думата “освобождение” се използва за изобразяване процеса на освобождаване на отделна личност от действието и силата на демоничен дух. Прави се разлика между това да бъдеш “угнетяван” от (повлиян от) и да бъдеш “обладан” от (под контрола на) демоничен дух.

Ако личността в процеса на едно нормално съветничество не отговаря на Словото или реагира по неоправдано враждебен и негативен начин при споменаване на името Исус, кръвта на Исуса, Божията любов; или ако усетиш чрез Духа, че в тази личност и около нея има нещо неестествено злостно, съществува реална възможност личността да е подвластна на демоничен дух. Докато съществуват последствията от Грехопадението и нарушаването на Божиите заповеди (Второзаконие 27), изразяващи се чрез всички видове проблеми, грях и болести, не всичко е резултат на директно демонично угнетяване и обладаване. В някои случаи на съветничество ние воюваме духовно (Ефесяни 6:12; 2 Коринтяни 10:3-4), обаче в освобождението конфликтът е много по-директен.

ИЗПИТВАЙ ДУХОВЕТЕ

1. “Никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус!, и никой не може да каже: Исус е Господ!, освен със Святия Дух” (1 Коринтяни 12:3).

2. “По това познавайте Божият дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос е дошъл в плът, е от Бога; а всеки дух, който не изповяда, че Исус Христос е дошъл в плът, не е от Бога” (1 Йоан 2:3).

3. Всичко, което противоречи на Божието Слово не е от Бога. (Второзаконие 13:1-5; Второзаконие 18:20-22; Лука 24:25; Галатяни 1:8).

СТИХОВЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

“В шест беди ще те избави; дори в седмата няма да те досегне зло” (Йов 5:19).

“Ще благославям Господа на всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми... величайте Господа с мене и заедно нека възвеличим името Му. Потърсих Господа; и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави” (Псалм 34:1-4; 6-10).

“Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия... Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор... Няма да се боиш от нощен страх...” (Псалм 91:1, 3, 5).

“И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име демони ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват” (Марк 16:17-18).

“И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички демони и да изцеляват болести. И ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните” (Лука 9:1,-2).

“А Той им рече: Видях Сатана да пада от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди” (Лука 10:18-19).

“Защото, макар и да живеем в плът, ние не воюваме по плът. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости” (2 Коринтяни 10:3-4).

“Бъдете трезви, бъдете бдителни; защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.” (1 Петрово 5:8-9).

ПРОЦЕДУРА НА СЪВЕТНИЧЕСТВО

1. Отхвърли всякакъв окултизъм.

Всичко свързано с магия, спиритизъм, астрология, идоли и т.н. трябва да бъде напълно осъдено от съветвания.

2. Изповядай греха.

Да станеш християнин и да бъдеш такъв включва пълно покаяние - не само изявяване съжаление за извършените грехове, но покаяние, тоест пълно отвръщане от греха, егоистичния материализъм и безбожния живот.

3. Приеми Исус Христос като свой единствен Спасител и Господ.

(Увери се, че този, който съветваш е спасен).

4. Не влизай в бурни спорове с дявола.

Смъмри го с авторитетното име на Исуса и изпълни въздуха с хваление. Начертай защитна линия с кръвта на Христос около себе си и тези, на които служиш. Вър­жи демоничните сили (Матей 18:18).

ОТСТЪПЛЕНИЕ

Отстъпникът има тройна нужда:

1. От Божията прошка

2. От човешката прошка

3. И от прошка към самия себе си

СТИХОВЕ ЗА ОТСТЪПЛЕНИЕ

“Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене; Повърни ми радостта на спасението Си” (Псалм 51:10-12). (Предложи на отстъпника да прочете целия този Псалм коленичил пред Бога.)

“Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна” (Исая 1:18).

“Нека се обърне към Господа... защото Той ще прощава щедро” (Исая 55:7).

“Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно...” (Осия 14:4).

“Като забравям задното и се простирам към предното” (Филипяни 3:13).

“Затова и може напълно да спасява онези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях” (Евреи 7:25).

“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан 1:9).

ПРИМЕР ЗА МОЛИТВА НА ОТСТЪПНИКА

С всичката си искреност и вяра молителят трябва да изрича тази молитва, докато получи увереност, че Исус му е простил отново.

“Мили Боже, имай милост към мен. Аз съгреших пред Теб. Прости ми, Господи! Приеми ме отново в Своите обятия. Желая да Ти служа отново - сега и завинаги. Възстанови радостта и мира от Твоето присъствие в душата ми. Амин.”

“Най-голямата трагедия в живота е да изгубиш Бога, а не да Го пропуснеш.” Ф. Х. Норуд

ПРОШКА

Ще съсредоточим вниманието си върху Божията прошка и прошката между човеците.

СТИХОВЕ ЗА ПРОШКА

Библията единствена учи, че Бог прощава греха напълно. Нито една друга религиозна книга не поддържа подобно твърдение. В Новия завет Божията прошка е пълна, защото кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях (1 Йоан 1:7). На кръста Исус понесе проклятието тегнещо над всички престъпили Божия закон (Второзаконие 28; Галатяни 3:13), а заплащайки това наказание анулира стария договор и ни поставя под един Нов завет на благодат (не закон) благодарение на който се оправдаваме не чрез нашите съвършени дела (Ефесяни 2:8), но поради нашия произход - синове и дъщери на Бога (Галатяни 3:15-29). Божията простителност към нас зависи от нашата простителност към другите. (Матей 6:14; 18:21-22, 32-35; Лука 6:27, 36-37).

ПРИНЦИПИ НА СЪВЕТВАНЕ

1. Ако съветваният не може да приеме Божията прошка, причината често се крие в факта, че той вижда в Божието лице един строг Родител с липса на простителен дух.

“И греховете им и беззаконията им няма да помня вече” (Евреи 10:17).

“Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно...” (Осия 14:4).

“И бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас” (Ефесяни 4:32).

“Аз, Аз съм, който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, и няма да си спомня за греховете ти” (Исая 43:25).

“И който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37).

“Това е волята на Моя Отец, който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден” (Йоан 6:39).

“Защото Сам Отец ви обича, понеже вие обикнахте Мен и повярвахте, че Аз от Отца излязох” (Йоан 16:27).

Забележи: Да отхвърлиш Божията прошка е като да кажеш, че кръвта на Исус Христос няма никаква стойност, че Той умря напразно. Желае ли съветваният да се сблъсква от последствията, които са определени за личността не изпитала Божията прошка. Чувствата трябва да следват фактите. А факт е, че ние сме простени грешници. Псалм 86:5; Притчи 28:13; Псалм 40:1-3.

2. Ако съветваният не може да прости на някого (включително и на себе си)...

“Защото, ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения” (Матей 6:14-15).

(Петър) “...Господи, доколко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем” (Матей 18:21-22).

“И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения” (Марк 11:25).

“И бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас” (Ефесяни 4:32).

“...Като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус” (Филипяни 3:13-14).

“От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него, защото, ако нашето сърце ни осъжда, Бог е по-голям от нашето сърце и знае всичко” (1 Йоан 3:19-20). (Бог прощава много по-лесно отколкото свръх активна съвест).

МОЛИТВА

Опитай се да доведеш съветвания до молитва за прошка, помирение и любов към другите или към самия себе си. Работи така, че старите рани и лоши чувства да бъдат заместени от едно решение за любов към личността, която ги е причинила.

ПУШЕНЕ

* Пушенето е навик, който обвързва своята жертва.

* Пушенето застрашава нашето здраве, както и здравето на тези, които са около нас. То осквернява тялото, което е храм на Бога.

* То ни причислява към света, а не говори за една свята и Богоугодна личност.

* Пушенето застрашава нашето здраве, както и здравето на тези, които са около нас. То осквернява тялото, което е храм на Бога.

* Пушенето е скъп навик. Парите могат да бъдат използвани за полезни и Богоугодни неща.

СТИХОВЕ ЗА ПУШЕНЕТО

“Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божият храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие” (1 Коринтяни 3:16-17).

“Защото вие бяхте купени с цена; затова прославете Бога с телата си” (1 Коринтяни 6:20).

“И така, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост в страх от Бога” (2 Коринтяни 7:1).

“Той се храни с пепел; измаменото му сърце го заблуди, та не може да отърве душата си нито да рече: Това нещо в десницата ми не е ли лъжа” (Исая 44:20).

РЪКОВОДСТВО

Многобройни са проблемите, които възникват в ежедневния ни живот, но Бог е обещал да ни ръководи, ако търсим Неговата помощ. Правим ли това усърдно Той няма да допусне грешка в нашите действия, а ще ни направлява по начин, който е най-подходящ за нас. Ако постоянстваме във вяра и през време, когато смятаме, че нещата не се развиват според нашите предвиждания, крайният резултат ще бъде най-доброто за нас.

СТИХОВЕ ЗА РЪКОВОДСТВО

“Предай на Господа пътя си; и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти” (Псалм 37:5).

“Стъпките на човека се оправят от Господа...” (Псалм 37:23).

“Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти” (Притчи 3:5-6).

“...Ще ги водя в пътеки, които им са били непознати; ще обърна тъмнината в светлина пред тях и неравните места ще направя равни...” (Исая 42:16).

“И не бъдете съобразни с тоя свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля - това, което е добро, благоугодно и съвършено” (Римляни 12:2).

“Но ако на някой от вас недостига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде” (Яков 1:5).

САМОТА

Самотата е същността на чувството, изпитвано, когато си отделен от другите; чувство на отчуждение и пустота. Тя може да бъде причинена от: мястото на живеене, трудност при осъществяване на социални контакти, психични проблеми (депресия, шизофрения), самосъжаление, враждебност или духовна празнота. Всичко това довежда до: безпомощност, отчаяние, алкохолизъм, пристрастяване към наркотици и секс, самоубийство, насилие. (Похитителите на самолети, атентаторите и престъпниците би трябвало да се чувстват много самотни.)

СТИХОВЕ ЗА САМОТАТА

“Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог е с тебе гдето и да идеш” (Исус Навин 1:9).

“Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце и спасява ония, които са с разкаян дух” (Псалм 34:18).

“Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?” (Псалм 139:7).

“Ето, стоя на вратата и чукам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той - с Мен” (Откровение 3:20).

“Не се отдавайте на сребролюбие; задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: “Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.” Така че ние смело можем да кажем: “Господ ми е помощник; няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” (Евреи 13:5-6).

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪВЕТВАНЕ НА САМОТНИ ХОРА

1. Развивай един вътрешен живот на хваление и позитивно изповядване.

“...За да станем ние чрез Него праведни пред Бога” (2 Коринтяни 5:21).

“Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва” (Филипяни 4:13).

“Ще благославям Господа на всяко време; похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мене, и заедно нека възвеличим името Му” (Псалм 34:1-3).

2. Развивай навици изграждащи взаимоотношения на другарство и разбирателство. Деяния 2:42; Евреи 10:25.

Целта на благовестието: общение едни с други; общение с Отца и Неговият Син Исус Христос (1 Йоан 1:3).

Свържи се с други вярващи и общувай с тях.

3. Покорявай се на Бога.

Самотата не е ли един емоционален отговор, причинен от съпротивата ти към една по-добра Богоугодна промяна? Ако се чувстваш отчужден от Бога или от Неговите хора, помисли - кой се е отдалечил? Изследвай промените в своите становища, взаимоотношения, работа и други. Включи се в служение фокусирано върху другите и техните нужди. По-важно е дали ти се покоряваш на Бога, а не как се чувстваш. Звучи безчувствено, но това е начина да превъзмогнеш проблема си.

МОЛИТВА

Фокусирай молитвата върху специфичните нужди на съветвания. Вържи всеки дух на обвинение, отчужденост, негодувание, обезсърчение или липса на самоуважение (Матей 18:18).

Нека съветваният да изповядва своето самосъжаление и нежелание да бъде покорен на Великия Пълномощник.

САМОУБИЙСТВО

Всяка година не по-малко от двадесет и седем хиляди човека в Америка се самоубиват, а десет пъти повече правят опити за самоубийство.

Когато някой се обади по телефона и заплаши, че ще сложи край на живота си, фактът че оповестява това говори за човек търсещ помощ и едно разбиращо го сърце. Въпреки изявлението, че няма за какво да живее, подсъзнателно той желае да бъде убеден, че животът има смисъл. Ако казва, че никой не го обича, никой не се интересува от него, всъщност той копнее да чуе думи изпълнени с обич и загриженост.

Увери го, че има Един, който е много разтревожен и не е спирал да се грижи за него. Името Му е Исус Христос. Той е “Приятел, който се държи по близко и от брат” (Притчи 18:24).

Увери го, че може да намери много чудесни приятели в Христос, ако посещава християнска църква.

Предложи на този страдащ, отчаян човек, в случай, че е решил да захвърли живота си, защо да не го предаде в Христовите ръце.

- Заложи всичко на Христовата любов към тебе. Той има възможността да ти помогне, независимо от обстоятелствата в твоя живот.

(Молитвеният партньор може да уведоми полицията за възможен опит за самоубийство.)

СТИХОВЕ ПРИ ЗАПЛАХА ЗА САМОУБИЙСТВО

“Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти” (Псалм 46:1).

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16).

“...И който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37).

“Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси” (Римляни 10:13).

“Затова и може напълно да спасява онези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях” (Евреи 7:25).

“И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас” (1 Петрово 5:7).

СТЪПКИ КЪМ ПОЛУЧАВАНЕ КРЪЩЕНИЕТО СЪС СВЯТИЯ ДУХ

1. Приеми Исус Христос като твой Спасител.

“И им рече: Приехте ли Святия Дух, като повярвахте?” (Деяния 19:2).

“Във Него и вие, като чухте словото на истината - благовестието на вашето спасение - и като повярвахте в Него, бяхте запечатани със Святия Дух на обещанието” (Ефесяни 1:13).

2. Святият Дух е дар. Той не може да се спечели.

“А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Святия Дух” (Деяния 2:38).

“И така, ако вие , които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на ония, които Го молят.” (Лука 11:13).

3. На повярвалите е заповядано: “...Изпълвайте се с Духа” (Ефесяни 5:18).

4. Да бъдеш изпълнен означава да бъдеш назидаван. “Който говори на език, назидава себе си...” (1 Коринтяни 14:4).

Това е нещо подобно на случая в който ти оставяш колата си в сервиза за зареждане на акумулатора.

5. Когато получаваш Святия Дух, трябва да говориш.

“И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят други езици, според както Духът им даваше способност да говорят” (Деяния 2:4).

Човеците извършваха самия процес на говорене.

6. Когато говоря английски аз използвам устните, езика, зъбите си и своя глас. Трябва да вършиш точно това, когато говориш на небесен език: Използвай своите устни, своя език, своите зъби и глас.

7. Не можеш да говориш два езика едновременно. От известна гледна точка (точката на вярата) ти трябва да спреш английски (родния си език) и да започнеш чрез вяра да говориш на свят небесен език.

8. Къде се крие свръхестественият елемент?

Святият Дух дава начина на изговаряне. Ще откриеш, че Той образува думите дълбоко вътре в теб, когато ти си духовно настроен, както е определена станция на радиоприемника (Деяния 2:4).

9. Ако си приел Исус Христос като Спасител, Святият Дух живее в теб. Той е Личност и като Личност ще говори за Себе Си, ако Му разрешиш. Вероятно поради липса на познания, страх или предразсъдъци ти Му пречиш да изяви Себе Си.

10. Освободи се от напрежението! Отпусни се!

“...Тая е почивката ви; и успокойте уморения; и това е освежаването ви...” (Исая 28:12).

11. Готов ли си да приемеш? Тогава започни да хвалиш и да възвеличаваш Бога в сърцето си.

12. Сега изговори думите чрез устните си, не на английски (роден език), но на твоя нов молитвен език. Не се страхувай от това как би прозвучало.

13. Започвай всеки нов ден с говорене на езици.

Павел казва: “Благодаря на моя Бог, че аз говоря езици повече от всички вас” (1 Коринтяни 14:18).

14. Най-съвършения, най-неегоистичен начин да се молиш е молитвата на небесен език. Когато говорим на родния си език, ние се молим за неща, които са ни известни - за себе си, за семействата си, за работата си и други. Когато Святият Дух се моли чрез нас, Той често пъти ни използва да ходатайстваме в молитва и ситуации, които са ни напълно непознати. Ежедневно всеки вярващ трябва да се моли на език.

15. Святият Дух е за всички хора. Бог излива своя Дух върху всички деноминации, както е обещал в Йоил 2:28-29: “И след това ще излея Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения; още и на слугите и на слугините ще изливам Духа Си в ония дни”.

16. Ти се нуждаеш Святият Дух да бъде Един силен Свидетел през тези последни дни.

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята” (Деяния 1:8).

СКРЪБ ПРИ СМЪРТ НА ЛЮБИМ ЧОВЕК

Молитвеният партньор може да каже на опечаления:

Зная, че преминаваш през един труден период на самота, поради загубата на твоя (съпруг, майка, син, дъщеря и други). Във време като това, трябва да се учим от Словото, а не да задаваме въпроси към Бога. Трябва да положим цялото си упование в Него, знаейки, че Той е твърде мъдър, за да направи грешка и твърде добър, за да бъде груб.

* Ако се научим да оставяме своето бъдеще в Неговата ръка, Той ще ни даде увереност и душевно спокойствие. Така ще можем да се изправим с лице към бъдещето, без да се обезсърчаваме, знаейки, че Бог, който знае началото и края ще ни подкрепя.

* Научи се да продължаваш да вярваш в Бога пред лицето на обезсърчението, и в тебе ще дойде чуден душевен мир, чрез който ще превъзмогнеш самотата, в която си потопен.

* Ние ще се молим Бог да ти даде сила. Нека близостта от Неговото прекрасно присъствие изпълва твоя живот и да те насърчава.

СТИХОВЕ ЗА СКРЪБ

“...Бъди силен и смел: да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе, където и да идеш” (Исус Навиев 1:9).

“Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите Му” (Псалм 116:15).

“Както един, когото утешава майка му, така Аз ще ви утеша” (Исая 66:13).

“...И вдовиците ти нека уповават на Мене” (Еремия 49:11).

“И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света” (Матей 28:20).

“Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен. В домът на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си; така че където съм Аз, да бъдете и вие” (Йоан 14:1-3).

“...Предпочитаме да сме далеч от тялото и да дойдем у дома при Господа” (2 Коринтяни 5:8).

“Защото животът за мен е Христос, а смъртта - придобивка” (Филипяни 1:21).

“А не желаем братя, да останете в незнание за ония, които са починали, за да не скърбите като другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе починалите чрез Исус с Него. Защото това ви казваме чрез Словото от Господа: че ние, живите, останалите до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат; после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа” (1 Солунци 4:13-18).

“Праведният се отнема преди да дойде злото” (Исая 57:1).

“Само то... ще се положи в гроб, понеже в него се намери нещо добро пред Господа Израилевия Бог” (3 Царе 14:13).

Помни също, че времето е чудесен лечител.

СПАСЕНИЕ

Спасението е една много проста, но много важна стъпка. За да бъдеш спасен, ти трябва:

* Да осъзнаеш своята нужда от прошка.

* Да се разкаеш за своята греховност.

* Да пожелаеш с цялото си сърце да бъдеш простен.

* Да дойдеш при една личност наречена Исус Христос, защото Той умря за твоите грехове. Той е в състояние да опрости и да те освободи от осъждението на греха. По този начин ти започваш живота си отначало, но вече с ново, чисто сърце.

* Повярвай това и го приеми като свой Спасител и Господ.

* Това те прави дете на Бога... (Йоан 1:12).

ШЕСТ ОСНОВНИ СТЪПКИ КЪМ СПАСЕНИЕТО

1. Признай - Признай, че в светлината на Божието Слово, ти си грешник. “Защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава” (Римляни 3:23). “Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас” (1 Йоан 1:8).

2. Покай се - Осъзнай ужаса на греха и след това се покай. “Казвам ви не; но ако не се покаете, всички така ще загинете” (Лука 13:3). “Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви” (Деяния 3:19.

3. Изповядай - Изповядай греха си, не пред човеци, но пред Бога. “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан 1:9). “Със сърце се вярва за правда и с уста се прави изповед за спасение” (Римляни 10:10).

4. Остави - Само съжаление за греха не е достатъчно. Трябва да желаеш да скъсаш с него за винаги. “Нека остави нечестивия пътя си, и неправедния помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили за Него” (Исая 55:7).

5. Повярвай - Повярвай в съвършеното дело, което Христос извърши на кръста. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16).

6. Приеми - Приеми Христос лично, приеми го в сърцето си чрез вяра. “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии деца - на тия, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИХОВЕ ЗА СПАСЕНИЕТО

“Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас” (Римляни 5:8).

“Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ” (Римляни 6:23).

“Защото ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш” (Римляни 10:9).

“Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас - това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой” (Ефесяни 2:8-9).

“...Кръвта на Исус Христос, Неговия Син, ни очиства от всеки грях” (1 Йоан 1:7).

“20 Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мен.” (Откровение 3:20).

ПРИМЕРНА МОЛИТВА НА ЕДИН ГРЕШНИК

Покайващият се грешник трябва да повтаря тази молитва след молитвения партньор.

Мили Исусе, покажи милост към моята изгубена душа. Ти умря на грубия Голготски кръст понасяйки наказанието и за моите грехове. Освободи ме от всяко нечестиво желание и лош навик, които обвързват живота ми. Дай ми Твоя мир. Направи ме свое дете. От този момент желая да бъда истински християнин. Приемам те в своето сърце, като личен Спасител и Господ. Ще ти служа през целия си живот. Благодаря Ти, Господи Исусе, че Ти чу моята молитва и ми отговаряш. Амин.

ТЕСТ ЗА ИСТИНСКИ ХРИСТИЯНИН

Един истински християнин:

1. Ще обича Този, който го е спасил - ще се наслаждава да ходи с Христос, да разговаря с Него и да бъде в святото Му присъствие.

2. Ще бъде загрижен за спасението на другите.

3. Ще възлюби Божиите чада и ще желае да бъде с тях.

4. Ще разбира Библията в определена степен. Новото естество в Христос носи със себе си възможността за разбирането на Божиите неща.

5. Ще обича да се моли и да принася своите проблеми за разрешение пред Великия Небесен Баща.

СТРАХ

* Страхът води до психическо напрежение и спира протичането на Божията сила.

* Страхът е свързан с погрешен начин на вярване.

Освобождението от страха се основава на правилни взаимоотношения с Бога и ежедневно практикуване вярата в Него. Правилният начин на вярване успокоява духа, премахва нервното напрежение, изпълва с ентусиазъм и ни свързва с Божият силен източник за захранване.

* Вярата доминира над греха, защото сме в директна връзка с Бога.

* Ние не сме родени носейки страха в себе си.

* Това от което се страхуваме, неизбежно ще се случи в нашия живот. Библията ни разкрива, че Йов бе жертва на страха (Йов 3:25).

Въпреки това, обаче Йов

- призна своя страх (Йов 3:25)

- осъзна, че вярата му бе изпитана (Йов 23:10)

- насочи своята вяра изцяло към Бога, вярвайки, че неговият Изкупител е жив и ще го освободи (Йов 19:25)

- прие факта, че всичката власт принадлежи на Бога

- макар разкъсван от съмнения, положи вярата си в Бога. “Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...” (Йов 13:15).

- в разгара на страданието се обърна с цяло сърце към Бога и промени своя начин на вярване.

- бе благословен и получи двойно повече от всичко, което притежаваше преди изпитанието.

ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ

Бог те обича и се грижи за теб. Той желае и може да задоволи всичките ти нужди, да разреши всичките ти проблеми, ако възложиш упованието си в Него.

СТИХОВЕ ЗА ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ

“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех (Исус Навиев 1:8).

“Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, ...но се наслаждава в закона на Господа, ...във всичко що върши ще благоуспява” (Псалм 1:1-3).

“Господ е Пастир мой, няма да остана в нужда” (Псалм 23:1).

“Млад бях, ето остарях, но не съм видял праведния оставен, нито потомството му да проси хляб” (Псалм 37:25).

“Чакай Господа и пази Неговия път и Той ще те издигне, за да наследиш земята...” (Псалм 37:34).

“Донесете всичките десятъци във влагалището, ... и опитайте ме сега за това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, да излея благословения върху вас, тъй щото да не стига място за него и заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда рожбите на земята ви...” (Малахия 3:10-11).

“Но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави” (Матей 6:33).

“Давайте и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва” (Лука 6:38).

“Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога? Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не се бойте, вие сте много по-скъпи от много врабчета” (Лука 12:6-7).

“И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Исус” (Филипяни 4:19).

“Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти” (3 Йоан 2).

ХОДАТАЙСТВО

Ходатайството е молитва, основана на настойчива молба в полза на други личности и често изисква усилена духовна борба за превъзмогване силите на тъмнината.

СТИХОВЕ ЗА ХОДАТАЙСТВО

Джой Доусън набляга на девет “принципа на ходатайство”.

1. Увери се, че сърцето ти е чисто пред Бога чрез даване време на Святия Дух да те изобличи в случай, че има неизповядан грях (Псалм 66:18).

2. Признай, че не можеш да се молиш без Святия Дух (Римляни 8:26).

3. Бъди мъртъв за своите собствени възприятия, желания и проблеми, защото как би се молил за нуждите на грешника (Притчи 3:5-6; 28:26).

4. Искай от Бога да говори на сърцето ти чрез Святия Дух и след това Му благодари, че Го е направил (Ефесяни 5:20).

5. Хвали Бога с вяра за чудесното време за молитва, което ще имаш. Той е Един необикновен Бог и ще направи забележителни неща съответстващи на Неговото естество.

6. Бори се агресивно с врага. Изправи се срещу него във всесилното име на Исуса, въоръжен с меча на Светия Дух (Яков 4:7).

7. Пребъдвай в тихо очакване. След това в подчинение и с вяра изговори това, което Бог е вложил в твоя ум, основавайки се на Неговите думи: “Моите овце чуват гласа Ми!” Не преминавай към друг обект на молитва, преди Бог да е отговорил напълно на настоящия, особено при групова молитва.

8. Носи Библия винаги със себе си, в случай, че Бог желае да ти даде потвърждение или направление чрез Словото Си (Псалм 119:105).

9. Когато Бог престане да влага в твоя ум нужди за които да се молиш - хвали Го за всичко, което прави. Спомни си Римляни 11:36: “На Него да бъде слава вовеки. Амин.”

Ние можем да прибавим към този списък:

10. При задълбочено ходатайство се проявява принципа на “превъплъщението”, когато застъпника (ходатая) се отъждествява с греха на този за когото се моли. Обърни внимание: Изход 34:9: “Защото тия са коравовратни люде; и прости беззаконието ни и греха ни...”

Изход 32:32: “Но сега ако щеш прости греха им - но ако не, моля ти се, мене заличи от книгата, която си написал.”

Мойсей се отъждествява със своя народ до смърт. По подобен начин постъпва и Павел в Римляни 9:1-3. Такива ходатаи са Даниил (Данаил 9:5-11), Ездра (Ездра 9:6-15).

11. Постоянството и упоритостта са много важни. Ако имаш подбуждение от Духа, продължавай упорито в молитва до пълна победа (Лука 18:1-8).

Понякога затруднението е свързано с противопоставянето на демоничните сили (Данаил 10:12-13).

12. Направи го. Съгласи се с духовно-мотивирана изпълнена с вяра личност в молитва основана на правилна основа и ходатайствайте за нуждите на своите възлюбени на своята църква.