Възстановеният рай

ПРЕДГОВОР

Тази книга беше написана и като общ увод към библейската есхатология, и като начин за четене на Библията; първото, вярвам, произлиза естествено от второто. Тя също служи като въведение към моя по-голям труд (в развитие), коментар върху Книгата Откровение.

По тази причина, настоящата книга няма претенциите да отговори на всеки възможен въпрос относно пророчествата. Онези, които желаят да намерят повече за възгледа, представен тук, трябва да се обърнат към препоръчаната библиография. В допълнение към моя коментар, няколко други трудове по есхатология са в различни етапи на подготовка, особено от пастор Джеймз Джордан (Матей 24) и пастор Рей Сътън (Даниил).

Много читатели ще намерят (както се надявам) материала за Едемската градина увлекателен, както беше за мен, когато през 1977 за пръв път прочетох лекциите на Джим Джордан по предмета. Те ще бъдат щастливи да чуят, че предстои публикуване на неговата книга Дървета и тръни (James B. Jordan, Trees and Thorns), подробно изследване на Едемските модели. Силно препоръчвам този труд. Друг учен, чиито изследвания са повлияли на моите, е д-р Мередит Клайн; неговата книга Образи на Духа (Meredith Kline, Images of the Spirit) е шедьовър по библейска теология. (Бързам да посоча, разбира се, че той не трябва да бъде смятан за отговорен за някои от моите изводи).

Библейските цитати са предимно от New American Standard Version, включително нейните бележки в полето; някъде съм променил цитатите леко в полза на по-буквално предаване.

Много съм благодарен на редица добри приятели, които ми дадоха своите съвети и помощ по време на написването на тази книга. Пръв между тях е моят издател, д-р Гари Норт, който първоначално ме помоли да я напиша, и чиито предложения бяха постоянно плодотворни и предизвикателни. Ръкописът беше четен от пасторите на Уестминстърска презвитерианска църква (Тайлър, Тексас): пастор Луис Бълкли, пастор Робърт Дуел, пастор Джеймз Джордан и пастор Рей Сътън; техните теологични прозрения са повлияли практически на всяка страница от книгата.

Други, които четоха ръкописа и дадоха ценни коментари, са пастор Марк Хаус, пастор на Първа презвитерианска църква (Манхатън Бийч, Калифорния); Спенсър Раундтри, управляващ презвитер на Църквата на Изкупителя (Плейсървил, Калифорния); Джеймз Уитакър, друг член на Уестминстърска презвитерианска църква; и пастор Джордж Грант, пастор на Общение на Вярващите (Хъмбъл, Тексас). В допълнение към неговите полезни критики (които той предложи с безразсъдна, разточителна страст), Джордж изработи корицата на книгата; художествената работа е дело на Ранди Роджърс, също от Общение на Вярващите. Също бих желал да благодаря на Реформисткото Общение в Оуктън (Оуктън, Вирджиния) за тяхната помощ за издаването на книгата.

По начини, твърде многобройни за споменаване, съм задължен на търпеливата и посветена работа на две способни секретарки в Института за християнска икономика: г-жа Морийн Питърс и г-жа Бренда Уест. На всеки етап от работата тяхната помощ беше ценна и съм дълбоко благодарен за нея.

Накрая, благодарен съм на моята съпруга, Дарлийн, която любезно ми помагаше по време на целия проект. Тъй като нейната любов е постоянен белег на Възстановения Рай, тази книга е посветена на нея.

ЧАСТ I - ЕСХАТОЛОГИЯ НА ГОСПОДСТВО

Тук ще седнеш въплътен, и ще царуваш тук - И Господ, и човек, и Божи, и човешки син, Помазан за вселенски цар. Аз цялата си власт на тебе ще предам - царувай вечно и сияй в достойнствата си и бъди върховен суверен на всички княжества, престоли, власти и държави. Пред теб коляно ще превият всички - на небето и на земята и дълбоко под земята - в ада.

Джон Милтън, Изгубеният рай [3.315-22] превод проф. Александър Шурбанов София: изд. "Народна Култура" 1981

Когато слънцето е изгряло, тъмнината вече не царува; каквото и да е останало от нея, бива изгонено. Така също сега, когато Божественото явление на Божието Слово се е състояло, тъмнината на идолите вече не царува, и всички части на света във всяка посока биват осветени от Неговото учение.

Св. Атанасий, За Въплъщението [55]

1 - НАДЕЖДАТА

Това е книга за надеждата. От дълго време християните са били характеризирани с отчаяние, поражение и отстъпление. Твърде дълго християните са следвали лъжливото учение, което учи, че ние сме обречени на провал, че християните не могат да победят – идеята, че докато Исус се върне, християните постепенно ще отстъпват пред врага. Казват ни, че бъдещето на Църквата ще бъде постепенно изпадане в отстъпление. Някои от нашите водачи тъжно ни осведомяват, че живеем в “Лаодикийската епоха” на Църквата (препратка към “хладката” църква в Лаодикия, за която се говори в Откровение 3:14-22). На всяко ново избухване на война, на всяко увеличаване на криминалната статистика, на всяко ново свидетелство за разпадането на семейството често се гледа по странен начин като напредък, крачка напред към очакваната цел за пълен срив на цивилизацията, белег, че Исус може да дойде да ни избави във всеки момент. На проектите за обществена дейност се гледа със скептицизъм: често се приема, че всеки, който действително се опитва да подобри света, трябва всъщност да не вярва на Библията, защото Библията учи, че такива усилия са обречени на неуспех; както един известен проповедник изрази това, “Не се лъскат медните части на потъващ кораб.” Този лозунг е основан на две презумпции: първо, че светът не е нищо друго освен “потъващ кораб”; второ, че всяка организирана програма за християнска реконструкция не би била нищо повече от “лъскане на медта.” Евангелизацията е покана за присъединяване към губещата страна. Това е основано върху два проблема. Единият е погрешен възглед за Духовността. Небиблейската идея за “духовност” е, че истински “духовният” човек е този, който някак си “не-физически,” който не се занимава със “земни” неща, който не работи твърде много, или не мисли много и който прекарва по-голямата част от своето време размишлявайки как би желал да бъде в небето. Докато е на земята, обаче, той има едно основно задължение в живота: Да бъде тъпкан заради Исус. “Духовният” човек, според този възглед, е мижитурка. Неудачник. Но поне е Добър Неудачник. Учението на Библията е съвсем различно от това. Когато Библията използва понятието Духовен, тя като цяло говори за Святия Дух (поради което използвам главно Д). Да си Духовен е да бъдеш воден и мотивиран от Святия Дух. Това означава подчиняване на Неговите заповеди, както са записани в Писанието. Духовният човек не е някой, който се носи във въздуха и слуша тайнствени гласове. Духовният човек е човек, който прави това, което казва Библията (Римляни 8:4-8). Следователно, това означава, че ние трябва да участваме в живота. Бог иска от нас да прилагаме християнските стандарти навсякъде, във всяка област. Духовността не означава отстъпление и оттегляне от живота: тя означава господство. Основната християнска изповед на вярата е, че Исус е Господ (Римляни 10:9-10) – Господар на всички неща, на небето и на земята. Като Господар, Той трябва да бъде прославян във всяка област (Римляни 11:36). Според християнската Духовност, според Божиите изисквания за християнско действие във всяка област на живота, няма причина за отстъпление. Второто препятствие за християнската дейност е есхатология на поражението. Есхатологията е нашето “учение за последните неща,” нашето очакване за бъдещето. И няма съмнение относно съвременните очаквания на много християни: ние очакваме поражение. Светът, както отбелязах по-рано, е считан за потъващ кораб. Разбира се, никой християнин не вярва в окончателно поражение. Всички християни знаят, че Бог ще победи дявола в края на историята. Като млад християнин си спомням как моите библейски учители ме осведомяваха, че те са “надникнали в последната глава (на Библията), и християните печелят!” Но точно на това искам да обърна внимание: според определени популярни течения в есхатологията, победата става едва в “последната глава.” Във времето, в историята, на земята, християните губят. Светът става все по-лош и по-лош. Антихристът идва. Дяволът управлява света и постоянно става все по-силен и по-силен. Вашата работа за Бога в този свят няма да има траен резултат, освен да спаси неколцина индивиди от ада. Но по-добре да направите това бързо, преди да дойде Голямата скръб, за да можете да избягате навреме. Иронично, неволното послание на това евангелие е: Антихрист идва! Има нещо ужасно изкривено в това. Аз казвам следното: Есхатологията на поражението е погрешна. Тя не е по-библейска от своя близнак, погрешния възглед за Духовността. Вместо послание за поражение, Библията ни дава Надежда, в този свят и в следващия. Библията ни дава есхатология на господство, есхатология на победа. Това не е някакъв сляп оптимизъм от вида “всичко ще се оправи по някакъв начин.” Това е солидна, уверена, основана върху Библията сигурност, че преди Второто Идване на Христос Благовестието ще бъде победоносно в целия свят. За много хора това ще изглежда невероятно. Това е против целия дух на съвременната епоха; с години християните са били учени да очакват поражение. Със сигурност е добра идея да сме внимателни относно “нови” доктрини. Всяко нещо трябва да бъде проверено в Писанията. Но трябва да отбележим, че идеята за господство не е нова. Всъщност, до съвсем скоро повечето християни са имали есхатология на господство. Повечето християни в историята на Църквата са смятали есхатологията на поражението за доктрина на чудаци. Надеждата за световна победа на християнството е била традиционната вяра на Църквата през вековете. Този факт може лесно да бъде доказан многократно. Можем да го видим в думите на св. Атанасий, великият Църковен Баща от четвърти век, чийто класически труд, За въплъщението на Божието Слово, разкрива неговата силна есхатология на господство. Той обобщава нейната теза: Понеже Спасителят дойде да обитава между нас, не само идолопоклонството не се увеличава вече, но то става все по-малко и постепенно престава да съществува. Подобно, не само мъдростта на гърците вече не напредва, но това, което беше, изчезва. И демоните, вече не налагащи върху хората своите заблуди и даване на пророчества и магии, биват разбити от знака на кръста, когато се опитат да правят тези неща. От друга страна, докато идолопоклонството и всичко друго, което се противопоставя на вярата на Христос, всекидневно се стопява, отслабва и запада, учението на Спасителя нараства навсякъде! Затова, поклонете се на Спасителя, “Който е над всичко” и е могъщ, Бога-Слово, и осъдете онези, които са победени и сведени до изчезване от Него. Когато слънцето е изгряло, тъмнината вече не царува; каквото и да е останало от нея, бива изгонено. Така също сега, когато Божественото явление на Божието Слово се е състояло, тъмнината на идолите вече не царува, и всички части на света във всяка посока биват осветени от Неговото учение. Не трябва да предполагате, че Атанасий бил просто положително мислещ оптимист, почиващ в тихо, мирно обкръжение. Напротив: той живял по време на едно от най-суровите гонения, които светът е виждал, всеобхватния опит на Диоклециан да изличи християнската вяра. По-късно Атанасий е трябвало да устоява на практика сам в продължение на 40 години в своята защита на учението за Триединството срещу широко разпространена ерес, бивайки пет пъти изпращан от властите на заточение и понякога в опасност за своя живот. Всъщност, неговият живот ражда поговорката: Athanasius contra mundum (Атанасий срещу целия свят). Въпреки това той никога не изгубва от погледа си основния факт в световната история, че Словото е станало плът, побеждавайки дявола, освобождавайки света, изпълвайки света със Светлина, която тъмнината не може да победи. Църковната есхатология на господство коренно променя историята на Западната цивилизация. Например, помислете за великите катедрали на Европа, и ги сравнете с днешните църковни сгради. Тези стари катедрали, великолепни произведения на изкуството, построени за десетилетия и понякога за поколения, са били строени да траят векове – и са останали. Но съвременните евангелски църкви обикновено са построени да траят най-много едно поколение. Ние не очакваме да сме тук достатъчно дълго, за да се възползваме от тях, и със сигурност не очакваме нашите правнуци да се покланят в тях. Спокойно можем да кажем, че мисълта за наследници, живеещи петстотин години след нас, никога не е влизала в умовете на повечето евангелски християни днес. А за много християни в предишните поколения идеята за бъдещи поколения, които да се възползват от техния труд, не е била ни най-малко чужда. Те са строили за вековете. Нека да погледнем на съвсем различна област: географските открития. И един историк на сто не знае какво е мотивирало Христофор Колумб да търси западен път към Индиите. Търговия? Да, това било част от причината. Повече от това, обаче, било неизпълнено пророчество. Преди да започне своите експедиции, Колумб изпълва своите дневници с цитати от Исая и други библейски автори, в които изрежда подробно многобройните пророчества, че Великото Поръчение да бъдат научени всичките народи на света ще бъде успешно (вижте например Исая 2:2-5; 9:2-7; 11:1-10; 32:15-17; 40:4-11; 42:1-12; 49:1-26; 56:3-8; 60:1-22; 61:1-11; 62:1-12; 65:1-25; 66:1-24). Той съобразява, че ако Индиите трябва да се обърнат към Христос, един морски път ще е много по-ефективен път да им бъде донесено Благовестието; и отдава своите открития не на използването на математиката или на картите, а на Святия Дух, Който изпълнява предсказаното от Исая. Трябва да помним, че Америка е откривана множество пъти от други общества; но успешната колонизация и развитие се извършват едва в епохата на географските открития, започната от Колумб. Защо? Защото тези изследователи са носели Благовестието, и тяхната цел е била да завладеят света за Божието царство. Те са дошли с очакването, че Новият Свят ще бъде християнизиран. Били са сигурни в победата и са приемали, че всички препятствия, с които се срещат, са поставени там с изричната цел да бъдат преодолени. Знаели са, че християните са предопределени за господство. Могат да се покажат многобройни примери, и то във всяка област. Целият подем на Западната цивилизация – науката и технологиите, медицината, изкуствата, конституционализмът, съдебната система, свободното предприемачество, литературата, нарастващата производителност, нарастващият жизнен стандарт, издигнатото обществено положение на жените – може да се припише на един основен факт: Западът е бил преобразен от християнството. Наистина, преобразяването все още не е завършено. Все още предстоят много битки. Но идеята е, че дори в това, което е все още до голяма степен ранна християнска цивилизация, Бог ни е обсипал с благословения. Много християни не го осъзнават, но Надеждата е в основата на много от великите стари химни на вярата, написани преди съвременната епоха на евангелско отчаяние и песимизъм. Помислете за това следващия път, когато пеете “Могъща крепост е нашия Бог” на Мартин Лутер, “Исус ще владее докато слънцето изгрява и залязва” на Айзък Уат, или “Стани, стани за Исус” на Джордж Дъфилд. Вярвате ли наистина, че Исус сега ни води “от победа към победа . . . докато всеки враг е покорен, и Христос е наистина Господ?” Това е, което Църквата е вярвала в историята. Това е, което те са пяли в своите химни. Това може да се види най-ясно в традиционните Рождественски песни, които, като Атанасиевите размишления за Въплъщението, са откровени очаквания за победата на Христос над света чрез Благовестието. Песни като “Ела, дългоочаквани Исусе,” “Ела, ела, Емануил,” “Чуйте! Ангелът вестител пее,” “Бог да ви зарадва, господа,” и много други са написани от същата основна гледна точка като настоящата книга. Убеждението, че – като следствие от Своето първо пришествие – Христос сега царува от небето и покорява земята, лежи в посланието на “Радост за света!”: Вече не растат греховете и скърбите, Нито тръни пълзят по земята; Той идва, за да направи Своите благословения да текат Навсякъде, където се намери проклятие. Той управлява света с истина и благодат, И кара народите да опитат Славата на Неговата праведност И чудесата на Неговата любов. Същото е вярно за тази велика ориентирана към победата Рождественска песен,  “В ясната нощ дойде”: Защото, ето, дните бързат, Предречени от пеещи пророци, Когато с изминаването на годините Идва златната епоха; Когато мирът над цялата земя Своите древни прелести ще изсипе, И целият свят ще отвърне с песента, Която ангелите пеят сега.

Псалмите: Нашият сборник с песни за господство

Има много интересна връзка между мирогледа на Църквата и химните на Църквата. Ако сърцето и устата са изпълнени с песни на победа, ще сте склонни да имате есхатология на господство; ако вместо това вашите песни са страхливи, изразяващи копнеж към избавление – или ако са слаби, детински песнички – вашият мироглед и очаквания ще бъдат детински и далеч от действителността. Исторически, основният сборник с песни за Църквата е била Книгата Псалми. Най-голямата книга на Библията е Книгата на Псалмите, и Бог провиденчески я е поставил точно в средата на Библията, така че да не можем да я пропуснем! Въпреки това, колко църкви използват Псалмите в музикалното поклонение? Забележително е, че изоставянето на есхатологията на господството от Църквата съвпада с изоставянето на Псалмите от Църквата. Псалмите са неизбежно ориентирани към Царството. Те са пълни със завладяване, победа и господството на светиите. Те ни напомнят постоянно за войната между Бога и Сатана, непрестанно ни призовават да воюваме срещу силите на злото, и ни обещават, че ще наследим земята. Когато Църквата е пеела Псалмите – не просто откъси от тях, но цялостно, от целия Псалтир – тя е била силна, здрава, агресивна и не е можела да бъде спряна. Затова дяволът се е стремял да ни държи настрана от пеенето на Псалмите, да ни ограби от нашето наследство. Ако искаме да възстановим есхатологията на господството, трябва да реформираме Църквата; и основна част от тази реформация трябва да бъде завръщане към пеенето на Псалмите. Чуйте историческите химни на победоносната Църква: Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всичките земни краища, И ще се поклонят пред Тебе всичките племена на народите. (Псалм 22:27) Защото злотворците ще се изтребят, А онези, които чакат Господа, те ще наследят земята. Защото още малко, и нечестивият не ще го има вече; Да! Прилежно ще изследваш мястото му, и не ще се намери. Но кротките ще наследят земята, И ще се наслаждават с изобилен мир. (Псалм 37:9-11) Дойдете та вижте делата на Господа, Какви опустошения е направил на земята. Прави да престанат войните до края на земята; Строшава лък и сломява копие; Изгаря с огън колесница. Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; Ще се възвиша между народите, Ще се възвиша на земята. (Псалм 46:8-10) Ръкопляскайте, всички племена, Викнете към Бога с глас на тържество. Защото Господ Всевишен е страшен, Велик цар е над цялата земя. Покори племена под нас, И народи под нозете ни. (Псалм 47:1-3) Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, Ще славословят името Ти. (Псалм 66:4) Той ще владее от море до море, И от Ефрат до краищата на земята. Пред него ще коленичат жителите на пустинята; И неприятелите му ще лижат пръстта. Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове. Да! Ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват. (Псалм 72:8-11) Всичките народи, които си направил ще дойдат и ще се подчинят пред Тебе, Господи, И ще прославят името Ти. (Псалм 86:9) Ще Те прославят, Господи, всички земни царе, Когато чуят думите на Твоите уста; Да! Ще възпяват пътищата Господни, Че голяма е славата Господна. (Псалм 138:4-5) Светиите ще тържествуват славно, Ще се радват на леглата си. Славословия към Бога ще бъдат в устата им, И меч остър от двете страни в ръката им. За да отдават възмездие на народите И наказание на племената. За да вържат царете им с вериги, И благородните им с железни окови, - за да извършат над тях написания съд! Тази чест принадлежи на всички Негови светии. Алилуя! (Псалм 149:5-9)

Какво значение има това?

Есхатологичният въпрос се съсредоточава върху една основна идея: Ще успее ли Благовестието в своята мисия? Независимо от своите многобройни индивидуални различия, различните пораженчески школи са здраво свързани по една основна идея: Благовестието на Исус Христос ще се провали. Християнството няма да успее в своята световна задача. Христовото Велико поръчение да бъдат научени народите няма да бъде изпълнено. Сатана и силите на Антихриста ще тържествуват в историята, побеждавайки и практически унищожавайки Църквата – докато Христос не се върне в последния момент, като кавалерията в долнопробните уестърни, да спаси обградената малка групичка оцелели. Това има ли значение? Вашият възглед за пророчествата влияе ли наистина върху вашия живот? Мисля, че вече видяхме по-голямата част от отговора на този въпрос. Основният проблем е свързан с вашата нагласа към бъдещето. Спомням си един вестник “Jesus People” от началото на 70-те, който публикува интервю с най-популярния “експерт по пророчествата” от онези дни. Поради “факта,” че Исус ще грабне Своята Църква “във всеки момент,” този човек действително съветваше своите млади последователи да не се женят и да не създават семейства. В крайна сметка, няма време за такива неща. Грабването идва, така че всеки труд за господство би бил безполезен. (Ако вие бяхте дявол, можете ли да измислите по-добро, по-“духовно звучащо” извинение християните да изоставят Божия план за победа?). “Етиката на Грабването” от онези години подведе много хора да изоставят училище, работа, семейства и отговорността като цяло; тълпи от Хората на Исус странстваха безцелно из страната, без някаква ясна цел отвъд поредния християнски рок-концерт. Минаха години преди много от тях да се събудят, и понякога им отне още години, за да подредят отново живота си. Истината е, че вие няма да работите за преобразяване на обществото, ако не вярвате, че обществото може да бъде преобразено. Няма да се опитвате да изградите християнска цивилизация, ако не вярвате, че е възможна християнска цивилизация. Именно пълната увереност в победата на християнската вяра е давала смелост на ранните мисионери, които безстрашно са обикаляли най-далечните краища на езическа Европа, сякаш са начело на войска, проповядвайки Благовестието, изгонвайки демони, строшавайки идоли, обръщайки цели царства, довеждайки цели множества на колене пред краката на Христос. Те са знаели, че ще победят. Те са можели да дадат своя живот в борбата, уверени, че победата е на тяхна страна, че с всеки ден владенията на Сатана се разпадат, че незаконната му власт отслабва и пропада с всеки напредък на християнските сили. Въобще не са били песимисти относно силата на Благовестието. Бог е почел тяхната вяра в Своите обещания, и им е позволил да положат основата на християнския свят, който някой ден ще обхване целия свят. Когато Божият народ се разбунтува и отстъпи в неверие, Църквата започва да губи битки пред Сатана. Дали това предполага, че Надеждата е погрешна? По никакъв начин; защото Библията учи, че Духовният растеж на обществото не е “автоматичен,” както и Духовният растеж на отделния християнин не е автоматичен. “Това е победата, която е победила света: нашата вяра” (1 Йоан 5:4). Християнинът не приема растежа за “автоматичен” в никоя област на живота. Всеки растеж и всяко развитие са върховни дарове на Божия Дух. Но християнинът не казва, че може “да отстъпи и да остави Бог да работи,” да спре да яде и да се упражнява, и да очаква да расте. Ние не приемаме, че можем да спрем да уповаваме на Бога, да спрем да се молим и да се покоряваме, и все още да израстваме в благодат. Нито трябва да кажем, че някое действие на непокорство представлява “тенденция” в нашата лична есхатология, показваща, че ние непременно сме “определени” да се провалим в християнския живот. И същото е вярно за общественото освещаване. Не вярваме в някакъв “естествен” прогрес на цивилизацията. Нашата цивилизация ще се издига и ще пада според Божието благословение; а благословението от Бога е Неговият личен и заветен (не “автоматичен”) отговор на нашето заветно покорство (Второзаконие 28). Исус заповяда: Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Баща, Който е на небесата (Матей 5:13-16). Това не е нищо друго освен заповед за пълно обществено преобразяване на целия свят. И това, което Исус осъжда, е неефективността, отказът за промяна на обществото около нас. Заповядано ни е да живеем по такъв начин, че един ден всички хора да прославят Бога – да се обърнат към християнската вяра. Идеята е, че ако Църквата е покорна, хората и народите на света ще бъдат научени в християнството. Всички знаем, че всеки би трябвало да бъде християнин, че законите и институциите на всички народи би трябвало да следват библейските инструкции. Но Библията ни казва повече от това. Библията ни казва, че тези заповеди са бъдещето. Ние трябва да променим света; и което е по-важно, ние ще променим света.

ЧАСТ II РАЯТ: МОДЕЛ ЗА ПРОРОЧЕСТВОТО

Пряко през Едем на юг протичаше река - пробила рунтавия склон, под него тя минаваше, че Господ беше струпал нарочно тази планина в градината си точно над бързия поток, така че той през всички жили на порестата твърд, засмукан от природна жажда, възлизаше в прохладен извор, за да напои градината, и многото му ручейчета, слени надолу по поляната, се срещаха с потока, излязъл пак из мрачния си проход под земята и разделен оттук нататък в четири русла на четири страни поел през толкова държави прославени, които може да не се описват, ако изкуството успее да разкаже друго: как от сапфирния си извор палавите струи подскачаха по дивни перли и по златен пясък, блуждаеха в безброй извивки под листак надвиснал и лееха навсякъде нектар, за да нахранят цветя, за Рая годни, не с изкуство подредени в лехи и сложни плетеници, а в природен дар обилно пръснати навред - и хълм, и дол, и рът - там, дето утринното слънце най-напред огрява полето чисто и където сенки непрозирни здрачават обедните дебри.

Джон Милтън, Изгубеният рай [4.223-46] превод проф. Александър Шурбанов София: изд. "Народна Култура" 1981

Знаете как става, когато някой велик цар влезе в голям град и пребивава в някоя от неговите къщи; поради пребиваването му в една къща, целият град получава почит, и враговете и крадците престават да го безпокоят. Така става и с върховния Цар; Той е дошъл в нашата страна и е обитавал в едно тяло сред многото, и като следствие замислите на врага против човечеството са осуетени, и покварата на смъртта, която преди това е държала хората в своята власт, сега просто е престанала. Защото човешкият род би погинал напълно, ако Господарят и Спасителят на всичко, Божият Син, не беше дошъл сред нас да сложи край на смъртта.

Св. Атанасий, За въплъщението [9]

2 - КАК ДА ЧЕТЕМ ПРОРОЧЕСТВАТА

Започнах моето лично пътешествие към есхатологията на господството една вечер в църква, преди около дванадесет години. Пасторът, проповедник, известен със своя обяснителен метод за библейско поучение, тъкмо беше започнал поредица поучения върху пророчествата. Докато той защитаваше красноречиво своята есхатология на поражение, аз бях поразен от факта, че той изглеждаше напълно неспособен да развие своите възгледи органично от Библията. О, той цитираше някакви стихове – стих оттук, стих оттам. Но никога не можеше да покаже, че неговото обяснение на бъдещето съвпада с цялостния модел на Библията. С други думи, той беше много умел да налага своите собствени възгледи за действителността върху библейския текст, като се стараеше неговите стихове да бъдат подредени в правилния ред. Но той не можеше да покаже как неговите доктрини произтичаха от Писанието; неговата есхатология не изглеждаше органична част от Разказа, който Библията ни разказва. Това, което започнах да осъзнавам тази нощ, беше, че начинът да се възстанови библейската есхатология трябва да бъде чрез разбиране на библейския Разказ. Вместо да се опитваме да вместваме Библията в предварително подреден модел, трябва да се опитаме да открием моделите, които вече са там. Трябва да позволим на собствената структура на Библията сама да се издигне от текста, сама да се наложи върху нашето собствено разбиране. Трябва да свикнем с библейския речников запас и начини на изразяване, опитвайки се да променим нашето собствено мислене според категориите на Писанието. Тази перспектива хвърля ценна светлина върху стария спор за “буквалното” обратно на “символичното” тълкувания. До голяма степен този спор е несъществен; защото истината е, че всички тълкуватели са “буквалисти” по някои въпроси и “символисти” по други. Например, имам предвид един скорошен коментар на Откровение, написан от известен евангелски учен. Задната корица смело заявява: Това може да бъде най-буквалното изложение на Откровение, което някога ще прочетете! И въпреки това, при по-внимателно разглеждане, коментарът всъщност учи силно символично тълкувание на много неща в пророчеството. Ето няколко от тях:

 1. “Нацапаните дрехи” на християните в Сардис (Откровение 3:4);
 2. Обещанието, че християните ще станат “стълпове” в Храма (3:12);
 3. “Хладката” температура на лаодикийците (3:15-16);
 4. Предложението на Христос да продава “злато,” “бели дрехи” и “колурий” (3:18);
 5. Христос “чука” на “вратата” (3:20);
 6. “Лъвът от Юдовото племе” (5:5);
 7. “Агнето” със “седем очи” (5:6);
 8. “Маслинените дървета” и “светилниците” (11:4);
 9. “Жената, облечена със слънцето” (12:1);
 10. “Големият червен змей” (12:1);
 11. Седмоглавият “Звяр” (13:1);
 12. “Голямата блудница, която седи на много води” (17:1).
Има малко “буквалисти,” които не биха били съгласни, че тези образи в Откровение са предназначени да бъдат разбирани символично. Но това, което трябва да осъзнаем, е, че символите са използвани също и в останалата част на Писанието, заедно с напълно буквален език. Това е така, защото Библията е литература: тя е божествено вдъхновена и непогрешима литература, но все пак е литература. Това означава, че ние трябва да я четем като литература. Някои части са предназначени да бъдат разбирани буквално, и те са написани подобаващо – като разказ, или теологически твърдения, или друго. Но не трябва да очакваме да четем Псалмите или Песен на Песните по същите литературни стандарти, използвани в Римляни. Това ще бъде като да четем “буквално” монолога на Хамлет: “Ударите и стрелите на разгневената съдба . . . да се опълчиш срещу море от грижи. . . .” Виждате ли, не можем да разберем както казва Библията действително (буквално), освен ако не осъзнаем нейната употреба на литературни стилове. Дали бихме разбрали Двадесет и трети Псалм правилно, ако го приемем “буквално”? Не би ли звучал малко глупаво? Всъщност, приет буквално, той не би бил верен: защото смея да кажа, че Господ не прави всеки християнин да лежи на буквални, зелени треви. Но обикновено не правим такива груби грешки при четенето на библейската поезия. Знаем, че тя е написана в стил, който често използва символичен език. Но трябва да осъзнаем, че същото е вярно за пророците: те също говорят с поезия, с образи и символи, черпещи от богатото наследство на библейските образи, което, както ще видим, действително започна в първоначалния Рай – Едемската градина. Всъщност, именно там започна пророчеството. И си струва да отбележим, че първото обещание за идващия Изкупител беше изречено в силно символичен език. Бог каза на Змията: Ще поставя вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. (Битие 3:15) Следователно, истинският въпрос, с който трябва да започнем, не е някакъв изкуствен спор символично срещу буквално, а много по-основен въпрос: Дали нашето тълкувание ще бъде библейско или спекулативно? С други думи, когато се опитвам да разбера или да обясня нещо в Библията, трябва ли да отида при самата Библия за отговори, или трябва сам да измисля нещо “творческо”? Поставянето на въпроса по този начин е много по-точно, и ще даде по-плодотворни резултати. Ще използвам краен пример, за да изясня своята идея. Книгата Откровение описва жена, облечена със слънцето, стояща върху луната и в родилни болки, докато един змей се навърта наоколо, за да погълне детето. Един радикално спекулативен тълкувател може първо да се обърне към новините за последните генетични експерименти, за да определи дали ръста и химическия състав на жената може да се променят достатъчно, за да може тя да облече слънцето; той също може да види дали Чудовището от Лох Нес не се е показало наскоро. От друга страна, един библейски тълкувател ще започне да задава въпроси: От кое място в Библията идва тази образност? Къде Библията говори за жена в родилни болки, и какво е нейното значение в тези контексти? Къде Библията говори за Змей? Къде Библията говори за някой, опитващ се да убие бебе? Ако трябва да разберем посланието на Библията, трябва да придобием навика да задаваме въпроси като тези. Разбира се, всеки подход има своите недостатъци. Основният недостатък на библейския метод е, че той обикновено изисква повече усърден труд, правейки необходимост по-голяма запознатост с Библията. Основният недостатък на спекулативния метод, въпреки цялата му сензационност, е, че той просто не е библейски.

Езикът на пророците

Както споменах по-горе, голяма част от Библията е написана в символи. Може би един полезен начин да разберем това би било да говорим за тези символи като за съвкупност от модели и асоциации. Под това имам предвид, че библейският символизъм не е шифър. Той е поглед, перспектива. Например, когато Исус говори за “живата вода” (Йоан 4:10), ние правилно разбираме, че Той използва водата като символ. Ние разбираме, че когато Той говори на жената при кладенеца, Той не й предлага просто “вода.” Той й предлагаше вечен живот. Но Той го нарече “вода.” Трябва незабавно да попитаме: Защо направи това? Той можеше просто да каже “вечен живот.” Защо говори с образи? Защо искаше тя да мисли за вода? Тук е мястото, където можем да направим голяма грешка, и това е основната грешка на някои тълкуватели, които се опитват да приемат “символичен” подход. Това е да се мисли, че библейският символизъм е основно главоблъсканица, която трябва да решим. Можем внезапно да решим: “Аха! Вода е специална кодова дума, която означава вечен живот. Това означава, че винаги когато Библията говори за вода символично, тя всъщност говори за вечен живот; винаги когато някой пие, той всъщност става християнин.” Просто не работи по този начин (както ще видите, ако се опитате да приложите това в цялата Библия). Освен това, какъв смисъл би имало за Библията да изразява всичко закодирано? Библията не е книга за шпиони и тайни общества; тя е откровението на Бога за Него самия към Неговия заветен народ. Тълкуванието, което е мистично и заплетено, има обикновено е спекулативно; то не обръща достатъчно внимание на начина, по който самата Библия говори. Когато Исус предложи “вода” на жената, Той искаше тя да мисли за множествената образност, свързана с водата в Библията. В общ смисъл, разбира се, знаем, че водата е свързана с Духовното освежаване и поддържането на живота, което идва чрез спасението. Но библейските асоциации с водата са много по-сложни от това. Това е така, защото разбирането на библейския символизъм не означава разкодирането на шифър. То е много по-близо до четенето на добра поезия. Символизмът на Библията не е структуриран в плосък речников стил, “това означава онова.” Той е предназначен да се чете визуално. Ние трябва да виждаме как образите се издигат пред нас в последователност, пласт върху пласт, позволявайки им да породят отклик в нашите умове и сърца. Пророците не пишат, за да създадат стимулиращи интелектуални упражнения. Те пишат за да поучават. Те пишат във визуални, драматични символи; и ако искаме да разбираме напълно тяхното послание, трябва да оценяваме техния речник. Трябва да четем Библията визуално. Самите визуални символи и това, което Библията казва за тях, са важна част от това, което Бог иска да научим; иначе Той не би говорил по този начин. Така, когато Библията ни казва история за вода, тя “всъщност” не ни говори за нещо друго; тя ни говори за вода. Но в същото време от нас се очаква да видим водата, и да мислим за библейските асоциации по отношение на водата. Системата на тълкувание предложена тук не е нито “буквална,” нито “символична”; тя приема “водата” сериозно и буквално, но също приема сериозно това, което Божието слово свързва с водата в цялата история на библейското откровение. Какви са някои от библейските асоциации, които може да са хрумнали на жената при кладенеца, и на учениците? Ето няколко от тях:
 1. Воднистата, течна маса, която беше първоначалното естество на земята при сътворението, и от което Бог оформи целия живот (Битие 1);
 2. Голямата река в Едем, която напояваше цялата земя (Битие 2);
 3. Спасението на Ной и неговото семейство чрез водите на Потопа, от които земята беше повторно сътворена (Битие 6-9);
 4. Божиите милостиви откровения към Агар при извор (Битие 16) и кладенец (Битие 21).
 5. Кладенецът, наречен Роовот, където Бог даде на Исаак господство (Битие 26).
 6. Реката, от която бебето Мойсей, бъдещият Избавител на Израел, беше взето и направено княз (Изход 2);
 7. Изкупителното пресичане на Червеното Море, където Бог отново спаси Своя народ чрез вода (Изход 14);
 8. Водата, която потече от ударената Канара при Синай, давайки живот на хората (Изход 17);
 9. Многото ритуални поръсвания в Стария Завет, означаващи премахването на нечистота, замърсяване, болест и смърт, и даването на Духа на свещениците (например Левит 14; Числа 8);
 10. Пресичането на река Йордан (Исус Навин 3);
 11. Звукът на течащи води, издаван от облачния стълб (Езекиил 1);
 12. Реката на живота, течаща от Храма и изцеляваща Мъртвото море (Езекиил 47).
Така, когато Библията говори за вода, от нас се предполага да имаме предвид огромно множество от свързани понятия, съвкупност от библейски образи, която влияе на нашето мислене за водата. Казано по друг начин, водата е предназначена да бъде нещо като “дума за широка употреба,” понятие, което предизвиква много асоциации и подразбиране. Когато четем думата вода, трябва да си припомним Божиите спасителни действия и откровения чрез вода в цялото Писание. Библията използва много от тези “думи за широка употреба,” и постепенно увеличава техния брой; и когато стигнем до Откровение (завършека на библейското пророчество), те всички се втурват към нас наведнъж, в буря от асоциативни връзки, някои от които са очевидни, а други неясни. За този, който действително познава своята Библия и е забелязал литературните модели и образи, голяма част от книгата изглежда позната; за останалите от нас тя е объркваща. В Откровение се срещаме с всички библейски значения на многобройни образи: не само вода, но и светлина, огън, облаци, ангели, звезди, светилници, храна, камъни, мечове, тръни, дъги, дрехи, гръмотевица, гласове, животни, крила, лешояди, очи, ключове, тръби, язви, планини, ветрове, морета, олтари, кръв, скакалци, дървета, глави, рогове и корони. Откровение също ни представя картини на Жена, на Змей, пустиня, белег върху челото, сърп, бисери, лин, чаша вино, Блудница, река, Содом, Египет, Вавилон, възкресение, сватба, сватбена вечеря, Младоженец, и Невяста/Град във формата на пирамида. А също има употреба на символични числа: две, три, четири, седем, десет, дванадесет, и техните множители – 24, 42, 144, 666, 1 000, 1 260, 7 000, 12 000 и 144 000. Ето защо е необходимо да разбираме Библията и нейната употреба на символи и модели, ако въобще искаме да разберем Книгата Откровение. Следващите глави върху темата за Рая в Писанието са предназначени да въведат читателя в библейската употреба на образите. По същество, това е упражнение по библейска теология, техническо понятие за изучаването на Божието прогресивно откровение за спасението. По принцип, целият Разказ на изкуплението се преподава в ранните глави на Библията: останалото е просто изградено върху основата, положена там. Ето защо, както ще видим по-долу, по-късните откровения зависят толкова силно от темата за Едемската градина. Нека да прегледаме основните правила при навлизането в това изучаване на библейската образност:
 1. Четете визуално; опитайте се да изобразите това, което Библията казва.
 2. Четете библейски; не спекулирайте, нито бивайте абстрактен, но обръщайте силно внимание на това, което Библията говори за своите собствени символи.
 3. Четете Разказа; опитайте се да мислите за това как всеки елемент в Библията допринася към нейното послание за спасение като цяло.
Затова ще започнем със сътворението на света и с Бога неговия Създател, защото първата истина, която трябва да осъзнаете, е тази: обновяването на сътворението беше извършено от същото Слово, Което го създаде в началото. Така няма непоследователност между сътворението и спасението; защото Един Баща използва един и същ Посредник за двете дела, извършвайки спасението на света чрез същото Слово, Което в началото го направи.

Св. Атанасий, За въплъщението [1]

3 - ТЕМАТА ЗА РАЯ

Разказът за Едем съдържа три основни идеи, понятия, с които се срещаме постоянно докато изучаваме Библията: Сътворението, Падението и Изкуплението в Христос. При развиването на тези идеи в историята на спасението виждаме познати образи, повтарящи се действия и оформящи се модели, докато накрая последната книга на Библията отговаря на всички въпроси, които започват в първата книга. Откровението на Бога за Него самия е единно, последователно цяло; и то идва до нас в много красиви литературни форми. Нашето правилно разбиране на посланието ще бъде недостатъчно, ако не се опитаме да разберем и оценим формата, в която посланието бива предадено. Като започваме своето изучаване там, където самата Библия започва, ще можем по-лесно да разберем не само Книгата Откровение, но и самата Библия – защо авторите на Библията са казали това, което са казали, по начина, по който са го казали. И нашите причини да направим това са за да можем по-пълно да уповаваме в Божиите обещания, да се покоряваме на Божиите заповеди и да наследим Божиите благословения.

Естеството на спасението

Една от основните теми на Писанието е, че спасението възстановява човека в неговото първоначално предназначение. В началото Бог създаде човека по Свой собствен образ, за да може човекът да владее (Битие 1:26-28). Тази задача за господство започна в Едемската градина, но не трябваше да приключи там, защото на човека беше заповядано да владее над цялата земя: Адам и Ева (и техните деца) трябваше да разширят благословенията на Рая по целия свят. Но когато човекът се разбунтува, той изгуби способността да има праведно господство, защото изгуби общението със своя Създател. Макар падналият човек да е все още по Божия образ (Битие 9:6), той сега е гол образ (Битие 3:7), защото е изгубил своята първоначална дреха – Божията слава (Римляни 3:23). До известна степен Божият образ остава във всички хора – но образът е станал изкривен, обезобразен, осакатен и развален в следствие на греха. А земята, която беше планирана да стане Божията Градина-Храм, вместо това стана пустиня от тръни, бодили, пот, оскъдност, замърсяване и смърт (Битие 3:17-19; Исая 24:1-6; Римляни 5:12). Човекът беше изгонен от Градината и му беше забранено да влиза в нея отново.

Но това не е края на историята. В деня, когато Бог произнесе присъда върху човека и земята, Той произнесе по-тежка присъда върху Изкусителя, обявявайки, че един ден Изкупителят ще дойде, за да смаже главата на Змията (Битие 3:15). Съответно, Апостол Йоан ни казва, че “за това се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола” (1 Йоан 3:8). Христос дойде като Втория Адам, за да поправи вредата, нанесена от Първия Адам (1 Коринтяни 15:22, 45; Римляни 5:15-19). Бог вдъхна в Адам диханието (на еврейски, Духа) на Живота, но Адамовият бунт донесе смърт в света. При спасението, Христос отново вдъхна в Своите хора Духа на Живота (Йоан 20:22) – Вечният Живот, който ни освобождава от Проклятието на греха и на смъртта (Римляни 8:2), и което накрая ще доведе до възстановяването на цялото създание (Римляни 8:19-21). В Христос ние действително сме ново създание (2 Коринтяни 5:17), защото сме били пресъздадени по Божия образ (Ефесяни 4:24; Колосяни 3:10), и облечени отново с Божията слава (Римляни 8:29-30). И този път сигурността на възстановения Божий образ е гарантирана, защото нашето стоене е в Христос, Който никога не може да се провали. В Него имаме Вечен Живот.

Това въвежда друг основен библейски модел, модел от три части, който е в основата на голяма част от материала в тази книга, и ние ще го виждаме многократно в нашето изследване. Писанието ни представя спасението според структурата на първоначално-прогресивно-окончателно, и това е причината често да изглежда, че библейските пророчества се препокриват. Спасението беше първоначално извършено в съвършеното, завършено дело на Исус Христос, то прогресивно и все повече се прилага в тази епоха, лично и институционално; и то ще бъде окончателно постигнато, в своето висше изпълнение, в края на историята в Последния Ден. Ние сме били спасени (2 Тимотей 1:9), ние биваме спасявани сега (Филипяни 2:12-13), и ние ще бъдем спасени в бъдещето (1 Петрово 1:9). Да го кажем по друг начин, ние сме били възстановени в Божия образ (Ефесяни 4:24), прогресивно ставаме възстановени в Неговия образ (2 Коринтяни 3:18), и очакваме деня, когато ще бъдем съвършено възстановени в Неговия образ (Филипяни 3:20-21).

Следователно спасението възстановява човека към неговото първоначално призвание и предназначение, и гарантира, че първоначалният мандат на човека – да владее под Бога над цялата земя – ще бъде изпълнен. Корнилиъс Ван Тил посочва, че “изкупителното откровение за Бога трябва да бъде толкова всеобхватно, колкото е обхватът на греха. По самото си естество изкуплението трябва да бъде за целия свят. Това не означава, че то трябва да спаси всеки отделен грешник на света. Но това означава, че създадената вселена, която беше сътворена като единно цяло, трябва също да бъде спасена като единно цяло” (Cornelius Van Til, An Introduction to Systematic Theology [Presbyterian and Reformed, 1974], p. 133). В крайна сметка, библейското спасение премахва Проклятието, връща Едемските условия, поправя личните и обществени взаимоотношения и благославя земята във всяка област. Цялата земя ще бъде спасена и възстановена като Божия Градина. “Защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват морето” (Исая 11:9).

Следователно, в много истински смисъл (и прогресивно със завладяването на света от Благовестието) Божиите хора винаги са живели в “Градината.” Например, земята на Египет е описана в Битие 13:10 “като Господната градина” – и когато заветният народ отиде да живее там, беше им дадена областта на Гесен, която беше най-добрата в целия Египет (Битие 45:18; 47:5-6, 11, 27). На това Едемско място те бяха плодоносни и се умножиха (Изход 1:7) – същия израз като първоначалната Божия заповед за Адам и Ева в Градината! Обещаната Земя също, както бихме очаквали, беше земя, в която голяма част от Проклятието беше премахнато: тя беше “като Едемската градина” (Йоил 2:3), и затова “там течаха мляко и мед” (Изход 3:8).

Както ще видим в следващите страници, възстановяването на Едем е съществена страна от спасението, което Христос дава. Когато Старият Завет предсказва идването на Христос и благословенията, които Той ще донесе, той често говори с езика на възстановяването на Едем. Исая пише: “Защото Господ ще утеши Сион, Той ще утеши всичките му запустели места. И ще направи пустинята му като Едем, и запустелоста му като Господната градина; веселие и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление” (Исая 51:3). А Езекиил, много години по-късно, пророкува:

Така казва Господ Иеова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете, и запустелите места ще се съградят. Опустошената земя ще се обработи, макар че е била пуста пред очите на всекиго, който минаваше. И ще казват: Тази земя, която беше запустяла, стана като Едемската градина, и запустелите, опустошените и изгорените градове се укрепиха и населиха. Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз Господ съградих разореното и насадих запустялото. Аз Господ изговорих това и ще го извърша (Езекиил 36:33-36).

Но има много повече в тези пророчества (и други) относно възстановяването на Едем, отколкото можем да забележим на пръв поглед. Всъщност, има много, много страници от Писанието, които говорят според Едемските модели, които не споменават Едем по име. Темата за Рая тече в цялата Библия, от Битие до Откровение; но за да я разпознаем, трябва първо да се запознаем с това, което Божието слово казва за самата първоначална Градина. Бог се е погрижил да ни даде много конкретни сведения за Градината, и останалата част от Писанието е изградена на тази основа, постоянно позовавайки се на нея. Забележете добре: това изследване не е просто събиране на маловажни неща, на “странни и интересни факти за Библията” (например разни безсмислени данни, които често се намират в “енциклопедичните” раздели на големите семейни Библии). Това е, повтарям, основна библейска тема, ясно осветляваща посланието на Книгата Откровение – и между другото, помагаща ни да разберем посланието на Библията като цяло. Така в следващите глави ще изследваме различните характеристики на Едемската градина, отбелязвайки специално как всяка една от тях става “под-тема” сама по себе си, според общата тема на Едемското възстановяване в спасението.

Затова, когато служителите на главните свещеници и на книжниците видяха тези неща, и чуха от Исус, “Който е жаден, нека да дойде при Мене и да пие” [Йоан 7:37]; те разбраха, че това не беше обикновен човек като тях, но че това беше Този, Който дава вода на светиите, и че това беше Този, Който беше обявен от пророк Исая. Защото Той беше наистина блясъкът на светлината и Божието Слово. И така като река от извора Той даде в миналото вода на Рая; а сега на всички хора Той дава същия дар на Духа, и казва, “Ако някой е жаден, нека да дойде при Мен и да пие. Който вярва в Мене, както казва Писанието, реки от жива вода ще потекат от корема му” [Йоан 7:37-38]. Човек не можеше да каже това, а живият Бог, Който наистина дава живота и дава Святия Дух.

Св. Атанасий, Писма [xliv]

4 - СВЯТАТА ПЛАНИНА

Мястото на Градината

Макар обикновено да използваме думите Едем и Едемска градина синонимно (както Библията понякога също прави), Битие 2:8 ни казва, че Градината е насадена от Бога в източната страна на областта, известна като Едем – земя, която първоначално е била разположена на север от Палестина (сравнете Псалм 48:2; Исая 14:13; Езекиил 28:14; и дискусиите за реките по-долу). Когато човекът изгуби общението с Бога и беше изпъден от Градината, той очевидно излезе от източната страна, тъй като там беше мястото, където Бог постави херувимите, които пазеха Градината от нашественици (Битие 3:24). Това повдига интересен въпрос: Защо херувимите бяха поставени само на изток? Един вероятен отговор е, че Градината е била недостъпна от всички останали страни (сравнете Песен на песните 4:12), и че достъпът е трябвало да бъде от източната “порта” (това би било в съгласие със значението на древната дума рай, означаваща затворена градина); в поемата на Милтън дяволът влиза в Градината като прескача стената (сравнете Йоан 10:1): Така прескочи този пръв голям Крадец в Божията кошара: Така и оттогава похотливи наемници се вмъкват в неговата Църква. [4.192-93] Очевидно, известно време след Падението благочестивите обикновено са стояли близо до източния вход на Градината – може би носейки своите жертви при “портата” – защото когато Каин избяга от “присъствието на Господа” (техническо понятие в Писанието за официалния център на поклонение), той тръгна за земи далеч на изток (Битие 4:16), далеч от Бога и благочестивите хора. Така е важно, че входът на Скинията беше от източната страна (Изход 27:13-16): да се влиза в Божието присъствие чрез изкупление е благодатно повторно приемане в Едем. Езекииловото видение за световната победа на Благовестието показва изцеляващата Река на Живота да тече от вратите на възстановения Храм (Църквата, Ефесяни 2:19-22) към изток (Езекиил 47:1-12); и като предвестник за деня, когато богатството на всички народи ще бъде донесено в Божия дом (Исая 60:4-16; Авакум 2:6-9; Псалм 72:10-11; Откровение 21:24-26), раждането на Царя на царете беше почетено от мъдреци, носещи дарове от изтока (Матей 2:1-11). Основен ключ към местонахождението на първоначалната Едемска градина е фактът, че четирите големи реки, които са напоявали земята, текат от единствената река в Едем (Битие 2:10-14). Потопът драстично променя географията на света, и две от тези реки (Фисон и Гион) вече не съществуват. Другите две реки са Тигър (Хидекел на еврейски) и Ефрат, които днес не произхождат от един и същи източник, както тогава. Но Библията ни казва къде са се намирали тези реки: Фисон е течал през Евилатската земя (Арабия); Гион е течал през Хус (Етиопия); Тигър през Асирия; а Ефрат през Сирия и Вавилон (от където сега се среща с Тигър, около 65 километра преди Персийския залив). Разбира се, общият извор на тези реки е бил северно от Палестина, и вероятно право на север, в областта на Армения и Черно море – което е, интересно, мястото, от което човешката раса започва наново след Потопа (Битие 8:4). Едем, като извор на вода, е бил така извор на благословение за света, осигурявайки основата за живота, здравето и благоденствието на всички Божии творения. По тази причина водата става важен символ в Писанието за благословенията на спасението. В отделния вярващ спасението е извор на вода, извираща за вечен живот (Йоан 4:14); но точно както реката на Едем се е подхранвала от множество потоци (Битие 2:6, NIV), водата на живота става река от жива вода, изтичаща от Църквата към целия свят (Йоан 7:37-39; Езекиил 47:1-12; Захарий 14:8), изцеляваща и възстановяваща цялата земя, така че дори пустинните земи се преобразяват в Градина (Исая 32:13-17; 35:1-2). Когато Духът се излива, “Яков ще се закорени, Израил ще напъпи и цъфне, и те ще напълнят лицето на света с плод” (Исая 27:6). Накрая, много важна страна от местонахождението на Едем е, че той е бил на планина (самият Едем вероятно бил плато на върха на планина). Това следва от факта, че източникът на водата за света е бил в Едем: реката просто се е спускала по планината, разделяйки се на четири потока по своя път. Още повече, когато Бог говори на царя в Тир (говорейки на него, като че ли е Адам, според първоначалното призвание на Човека), Той казва: “Ти беше в Божията градина, в Едем. . . . беше на Божия свят хълм” (Езекиил 28:13-14). Фактът, че Едем е първоначалната “свята планина,” обяснява значението на предпочитанието на Бога към планините като места за Неговите изкупителни действия и откровения. Заместителното изкупление на мястото на Авраамовото потомство стана на Хълмът Мория (Битие 22:2). Също Хълмът Мория беше мястото, където Давид видя Господния ангел да стои с меч в ръка, готов да унищожи Ерусалим, докато Давид не построи олтар там и не направи умилостивение чрез жертва (1 Летописи 21:15-17). А на хълма Мория Соломон построи Храма (2 Летописи 3:1). Благодатното откровение на Бога за Неговото присъствие, Неговия завет и Неговия закон беше дадено на планината Синай. Точно както на Адам и Ева беше забранено да влизат в Градината, на народа на Израел беше забранено да идва до святата планина, под страх от смъртно наказание (Изход 19:12; сравнете Битие 3:24). Но на Мойсей (Посредника на Стария Завет, Галатяни 3:19), свещениците и 70 старейшини от народа беше позволено да срещнат Бога на Планината (след като направят умилостивително жертвоприношение), и там те ядоха и пиха причастие пред Господа (Изход 24:1-11). На планината Кармил Бог върна към Себе Си Своя отклонил се народ чрез жертвата в дните на Илия, и оттам нечестивите нашественици в Неговата Градина бяха взети и погубени (3 Царе 18; интересно, кармил е еврейска дума за градина, плантация, овощна градина). Отново, на Планината Синай (също наречена Хорив) Бог откри Своето спасително присъствие на Илия, и го изпрати отново като Свой посланик към народите (3 Царе 19). В Своята първа голяма проповед Посредникът на Новия Завет отново даде закона от планина (Матей 5:1ff.). Официалното посочване на Неговите апостоли беше направено на планина (Марк 3:13-19). На планина Той беше преобразен пред Своите ученици в заслепяващо откровение за Неговата слава (спомняйки си Синай, Петър нарича това “святата планина” във 2 Петрово 1:16-18). На планина Той произнесе Своята окончателна присъда срещу безверния заветен народ (Матей 24). След Последната Вечеря, Той се изкачи на планина със Своите ученици и от там продължи до Градина, където като Последен Адам победи изкушението (Матей 26:30; сравнете Матей 4:8-11, в началото на Неговото служение). Накрая, Той заповяда на Своите ученици да Го посрещнат на планина, където ги изпрати да завладеят народите с Благовестието, и обеща да им изпрати Святия Дух; и там Той се възнесе в облака (Матей 28:16-20; Деяния1:1-19); за повече върху значението на този облак, виж Глава 7). По никакъв начин не съм изчерпал списъка, който би могъл да се даде за библейските сведения за Божии изкупителни действия на планини; но тези, които бяха цитирани, са достатъчни да изявят факта, че в изкуплението Бог ни призовава да се върнем към Едем: ние имаме достъп до Святата Божия Планина чрез пролятата кръв на Христос. Дошли сме до Хълма Сион (Евреи 12:22), и можем смело да влезем в Святото Място (Евреи 10:19), с позволение по Божия милост да ядем отново от Дървото на Живота (Откровение 2:7). Христос изгради Своята Църква като Град на Хълм, за да даде светлина на света (Матей 5:14), и обеща, че народите ще дойдат при тази светлина (Исая 60:3). Книгите на пророците са изпълнени с образност на планина, свидетелствувайки, че самият свят ще бъде преобразен в Едем: “В послешните дни хълмът на дома Господен ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, и ще се издигне над бърдата; и всичките народи ще се стекат на него” (Исая 2:2; ср. Исая 2:2-4; 11:9; 25:6-9; 56:3-8; 65:25; Михей 4:1-4). Така ще дойде денят, когато Божието царство, Божията Свята Планина, ще “изпълни цялата земя” (вижте Данаил 2:34-35, 44-45), когато Божият първоначален мандат за господство е изпълнен от Последния Адам.

Полезни изкопаеми в Градината

Реката Фисон, произлизаща от Едем, “обикаля цялата Евилатска земя, където има злато. И златото на онази земя е добро, там има още бделий и ониксов камък” (Битие 2:11-12). Съдържанието на тези стихове ясно трябва да свърже в нашите мисли Едемската градина със скъпоценни камъни и полезни изкопаеми; и тази идея се изразява в други библейски сведения, които говорят за Едем. Най-очевидното сведение са Божиите думи към падналия Адам (част от които цитирахме по-горе): Ти беше в Божията Градина, в Едем; ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато. . . . (Езекиил 28:13) Всъщност, изглежда земята е била буквално посипана с блещукащи скъпоценности от всякакъв вид, според следващия стих: “Ти ходеше сред огнените камъни.” Изобилието на скъпоценности е считано тук за благословение: общението с Бога в Едем е означавало да бъдеш обкръжен с красота. Мойсей ни казва, че златото на онази земя е било добро (т.е. в своето природно състояние, без примеси на други минерали). Фактът, че златото трябва сега да бъде копано от земята чрез скъпоструващи методи е резултат от Проклятието, особено от съда на Потопа. Камъкът, който е наречен оникс в Писанието, може би е същият като камъка, който носи същото име днес, но никой не знае със сигурност; а има още по-малка сигурност относно естеството на бделия. Но някои много интересни неща относно тези камъни се появяват, когато изучаваме библейската история на спасението. Когато Бог изкупи Своя народ от Египет, Той заповяда на първосвещеника да носи специални дрехи. На своите рамене първосвещеникът трябваше да носи два ониксови камъка, с имената на дванадесетте племена написани върху тях; и Бог заявява, че тези камъни са “камъни за възпоменание” (Изход 25:7; 28:9-12). Възпоменание на какво? Единственото споменаване на оникса преди Изход е в Битие 2:12, по отношение към Едемската градина! Бог е искал Неговият народ да гледа на първосвещеника – който по много начини е символ на човек напълно възстановен по Божия образ – и така да си спомня благословенията на Градината, когато човек е бил в общение с Бога. Камъните е трябвало да служат като напомняне на хората, че като ги спасява, Бог ги възстановява в Едем. Още по-поразителен пример на това са сведенията за даването на манната от Бога. Сама по себе си манната напомня за Едем: защото дори докато Божият народ беше в пустинята (на път към Обещаната Земя на изобилието), храната беше изобилна, добра на вкус и лесна за намиране – както, разбира се, е била в Градината. Но, просто в случай, че пропуснат смисъла, Мойсей отбелязва, че манната е била с цвят на бделий (Числа 11:7) – единственото място, където тази дума се среща, освен при първоначалното споменаване в книгата Битие! И това, между другото, ни казва какъв е цветът на бделия, тъй като на друго място се казва (Изход 16:31), че манната е била бяла. В посланията на нашия Господ към Църквата в Книгата Откровение Едемската образност е използвана многократно, за да опише естеството на спасението (вижте Откровение 2-3), и веднъж Той обещава: “На този, който победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче” (Откровение 2:17). Забележително е, че тези твърдения относно оникса и бделия са отправени докато Израел пътува през Евилатската земя! Докато са пътували, те са можели да наблюдават ужасните последствия от Проклятието, което е превърнало тази красива и добре напоявана земя в “пуста и безводна пустиня” – докато те, по благодат, са можели да се наслаждават на благословенията на Едемската градина. Тази тема за възстановяването на Едем се вижда също в изобилната употреба на злато за обзавеждането на Скинията и Храма (Изход 25; 3 Царе 6), и за облеклото на Първосвещеника (Изход 28). Изгубените привилегии на Първия Адам са възстановени за нас от Последния Адам, когато отново идваме в Божието присъствие чрез нашия Първосвещеник. В своите пророчества за идващия Месия и Неговите благословения старозаветните пророци се съсредоточават върху тази Едемска образност на скъпоценности, описващи спасението като украса от Бога за Неговия народ: Ето, Аз ще постеля камъните ти в красиви цветове, И ще положа основите ти от сапфири; Ще направя кулите ти от рубини, Портите ти от антракс, И цялата ти ограда от отбрани камъни. (Исая 54:11-12) Защото изобилието на морето ще се обърне към тебе, Имотът на народите ще дойде при тебе. Множеството камили ще те покрият, Мадиамските и гефарските камилчета, Те всички ще дойдат от Сава; Злато и тамян ще донесат, И ще прогласяват хваленията Господни. . . . Ето, островите ще Ме чакат, С тарсийските кораби начело, За да доведат от далеч синовете ти Заедно със среброто им, и златото им, Заради името на Господа твоя Бог, И за Светият Израилев, защото те прослави. . . . Портите ти ще бъдат винаги отворени, Не ще се затворят ни денем, ни нощем, За да се внася в тебе имота на народите. . . . (Исая 60:5-6, 9, 11) В съгласие с тази тема, Библията описва нас (Малахия 3:17) и нашата работа за Божието царство (1 Коринтяни 3:11-15) като скъпоценности; и в края на историята целият Божий Град е заслепяващо, блестящо изложение на скъпоценни камъни (Откровение 21:18-21). Така разказът за Рая ни дава важна информация за произхода и значението на скъпоценните метали и камъни, и така също и за парите. Още от началото Бог поставя ценност върху златото и скъпоценните камъни, създавайки ги като отражения на Своята слава и красота. Следователно първоначалната стойност на скъпоценните метали е естетична, а не икономическа; тяхното икономическо значение произлиза от факта, че те били ценени поради своята красота. Естетиката предшествува икономиката. Исторически, златото започва да служи като разменно средство точно защото неговата стойност е била независима и по-важна от неговата парична функция. Златото не е само по себе си ценно (само Бог притежава ценност сам по Себе Си); то е ценно, защото човекът, като Божий образ, му вменява стойност. Библейски, едно разменно средство е първо стока, предмет, който хората ценят заради неговото естество. Писанието винаги измерва парите чрез тегло, в твърда валута (Левит 19:35-37), и осъжда всички форми на инфлация като обезценяване на парите (Притчи 11:1; 20:10, 23; Исая 1:22; Амос 8:5-6; Михей 6:10-12). Бог е поставил стойност в скъпоценните метали и камъни, и е изградил в нас влечение към тях; но Той също добре е изяснил, че тези неща не могат да бъдат трайно притежавани или да им се наслаждаваме дълго без общение с Него. На нечестивите е позволено да копаят тези камъни от земята и да ги притежават за известно време, за да може тяхното богатство да бъде притежавано накрая от възстановения Божий народ: Ако и да натрупа [нечестивият] сребро като пръст, И приготви дрехи, изобилно като кал, Може да приготви, но праведните ще ги облекат, И невинните ще си разделят среброто. (Йов 27:16-17) А на грешния дава да се труди, и да събира, и да трупа, за да даде всичко на угодния Богу. (Еклесиаст 2:26). Който умножава имота си с лихварство и грабителство събира го за този, който показва милост към сиромасите (Притчи 28:8). Всъщност, има основен принцип, който винаги работи в историята: “Богатството на нечестивия се запазва за праведния” (Притчи 13:22), “защото злотворците ще бъдат отсечени, а тези, които чакат на Господа, ще наследят земята” (Псалм 37:9). Един боящ се от Бога народ ще бъде благословен с изобилие, докато отстъпническите народи накрая ще изгубят своите ресурси, когато Бог нанесе Проклятието върху бунтовните хора и тяхното общество. Какво – или по-скоро Кой беше необходим за такава благодат и такова обновление, от каквото се нуждаехме ние? Кой, освен самото Божие Слово, Който също в началото направи всичко от нищо? Негов дял беше, и само Негов, да върне тленното в нетление и да запази за Бащата Своята последователност на характера с всички. Защото само Той, бивайки Словото на Бащата и над всичко, беше съответно и способен да пре-сътвори всичко, и достоен да пострада заради всичко и да бъде посредник на всички пред Бащата.

Св. Атанасий, За въплъщението [7]

5 - ГОСПОДНАТА ГРАДИНА

Животните в Градината

В Едем, преди Падението, нямаше смърт (Римляни 5:12). Животните не бяха “диви,” и Адам беше способен да наименува (т.е. класифицира) животните без страх (Битие 2:19-20). Но бунтът на човека доведе до ужасни промени в целия свят. Природата на животните беше променена, така че те станаха заплаха за мира и безопасността на човека. Господството, което Адам упражняваше над тях, беше изгубено.

В Христос, обаче, господството на човека е било възстановено (Псалм 8:5-8 с Евреи 2:6-9). Така, когато Бог спаси Своя народ, това последствие от Проклятието започна да се обръща. Той ги поведе през опасни пустини, защитавайки ги от змии и скорпиони (Второзаконие 8:15), и им обеща, че техният живот в Обещаната Земя ще бъде подобен на Едем в свободата от нашествията на диви животни: “Ще дам мир на земята и ще си лягате, и никой няма да ви плаши: и ще изтребя лошите зверове от земята” (Левит 26:6). Всъщност, това е причината Бог да не позволи на Израел да изтреби Ханаанците наведнъж: езичниците служеха като буфер между заветния народ и дивите животни (Изход 23:29-30; Второзаконие7:22).

Съответно, когато пророците предсказаха идващото спасение на Христос, те го описаха със същите думи като Едемско благословение: “И като направя с тях завет на мир, ще премахна лютите зверове от земята, така щото те ще живеят безопасно в пустинята, и ще спят в горите” (Езекиил 34:25). “Лъв не ще има там, нито ще се качи по него хищен звяр; такъв не ще се намери там, но изкупените ще ходят по него” (Исая 35:9). Всъщност, Библията дори казва, че чрез изпълването на света с Благовестието дивата природа на животните ще бъде преобразена в нейното първоначално, Едемско състояние:

Вълкът ще живее с агнето,
Рисък ще си почива с ярето,
Телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно,
И малко дете ще ги води.
Кравата и мечката ще пасат заедно,
Малките им ще си почиват задружно;
И лъвът ще яде слама както вола.
Сучащо дете ще играе над дупката на аспида,
И отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна.
Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми свята планина.
Защото земята ще се изпълни със знание за Господа,
Както водите покриват морето. (Исая 11:6-9; сравнете Исая 65:25)

От друга страна, Бог предупреди, че Проклятието ще се върне, ако хората се отвърнат от Божия закон: “Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви направят да намалявате, та пътищата ви ще запустеят” (Левит 26:22; ср. Числа 21:6; Второзаконие 28:26; 4 Царе 2:24; 17:25; Езекиил 5:17; 14:15; 32:4; Откровение 6:8). Когато едно общество се отдалечи от Бога, Той предава неговите хора под властта на диви зверове, за да им попречи да имат нечестиво господство над земята. Но в едно благочестиво общество тази заплаха срещу живота и собствеността постепенно ще изчезва; и накрая, когато знанието за Господа покрие земята, животните ще бъдат опитомени и впрегнати отново в служба на Божието Царство.

Накрая, в тази връзка трябва да разгледаме динозаврите, защото има цяла теология, изградена около тях в Библията. Макар Библията да говори за земни динозаври (сравнете веемота в Йов 40:15-24, който някои по погрешка вземат за хипопотам, но който всъщност е по-близо до бронтозавър), нашето внимание тук ще бъде върху змейове и морски змии (сравнете Йов 7:12; 41:1-34 – някои хора предполагат, че създанието, споменато в последния стих, огромен, огнедишащ змей, наречен Левиатан, е крокодил!). По естество, като част от Божието добро творение (Битие 1:21: морски чудовища), няма нищо “зло” в тези творения (Битие 1:31; Псалм 148:7); но поради бунта на човека, те са използвани в Писанието да символизират бунтовния човек на висотата на неговата власт и слава.

В Писанието се говори за три вида змейове: Танин (Змей; Псалм 91:13), Левиатан (Псалм 104:26), и Рахав (Йов 26:12-13; на еврейски това е напълно различна дума от името на ханаанската блудница, която спаси еврейските шпиони в Исус Навиев 2). Библията свързва всяко от тези чудовища със Змията, която представлява хитрия, заблуждаващ враг на Божия народ (Битие 3:1-5, 13-15). Така, за да покаже божествената победа и господство над човешкия бунт, Бог превърна Мойсеевата тояга в “змия” (Изход 4:1-4), и Аароновата тояга в “змей” (танин; Изход 7:8-12). Следователно Змеят/Змията става в Писанието символ за сатанинско вдъхновено, бунтовно езическо общество (сравнете Еремия 51:34), особено олицетворявано от Египет в неговата война срещу заветния народ. Това е вярно особено по отношение на чудовището Рахав (означаващо горделив), което често е синоним на Египет (Псалм 87:4; 89:10; Исая 30:7). Божието заветно освобождение на Неговия народ в Изхода е описано с думите както на първоначалното създание, така и като Божия победа над Змея:

Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мищца Господна!
Събуди се както в древните дни, в отдавнашните родове!
Не си ли ти, която си съсякла Раав,
И смъртно си пробола змея?
Не си ли ти, която си пресушила морето,
Водите на голямата бездна,
И си направила морските дълбочини
Път за преминаване на изкупените! (Исая 51:9-10)

Библията също говори за Изхода като спасение от Левиатана:

Ти си раздвоил морето със силата си,
Ти си смазал главите на морските чудовища.
Ти си строшил главите на Левиатана,
Дал си го за ястие на людете, намиращи се в пустинята. (Псалм 74:13-14)

Така, като временно изпълнение на обещанието в Едем, главата на Змея беше смазана, когато Бог спаси Своя народ от Египет. Разбира се, раната на главата оздравява, и Змеят (придружен от Змея-Държава по неговия образ) продължава да идва да угнетява и гони семето на жената (сравнете Откровение 12-13). Това се случва отново и отново в целия Стар Завет, който отбелязва многобройни временни смазвания на главата на Змея (Съдии 4:21; 5:26-27; 9:50-57; 1 Царе 5:1-5; 17:49-51; 2 Царе 18:9; 20:21-22; Псалм 68:21; Авакум 3:13). Според тройната структура на спасението, която видяхме в по-ранна глава, първоначалната победа над Змея става при смъртта и възкресението на Христос, когато Той победи силите на тъмнината, обезоръжи демоничните сили, изгони дявола и го направи безсилен (Псалм 110:6; Йоан 12:31-32; Колосяни 2:15; Евреи 2:14; Откровение 12:5-10; 20:1-3). Пророците очакваха това:

В онзи ден Господ с лютия, и великия, и якия Си нож,
Ще накаже левиатана, бързия змей.
Да! Левиатана, извиващия се Змей,
И ще убие змията, която е в морето. (Исая 27:1)

Прогресивно следствията от Христовата победа се изработват от Неговия народ във времето и на земята (Йоан 16:33; 1 Йоан 2:13-14; 4:4; 5:4-5; Откровение 12:11), до окончателното тържество при свършека на историята, когато Змеят най-накрая е унищожен (Откровение 20:7-10). Но особената идея, която трябва да се разбере за настоящата епоха, е, че ние трябва да очакваме все повече победи над Змията, която е била поставена под нашите крака (Рим. 16:20). Докато благочестивите постоянно жънат благословенията на възстановения Рай, господството на Сатана ще намалява и ще изчезва. Това се символизира от факта, че когато всички други творения биват възстановени в тяхното Едемско естество, състоянието на змията остава непроменено. Бог предупреди Змията, че тя ще ближе праха под нозете на праведните, и тази част от Проклятието ще достигне до своята пълнота:

Вълкът и агнето ще пасат заедно
И лъвът ще яде слама, както вола,
И храна на змията ще бъде пръстта.
Не ще повреждат, нито ще погубват в цялата Ми свята планина,
Казва Господ. (Исая 65:25; сравнете Битие 3:14)

Дърветата в Градината

Разбира се, няма нужда да казваме, че основна характеристика на Едемската градина е това, че тя е Градина: Бог е насадил там всякакъв вид красиви и плодоносни дървета (Битие 2:9). Преди Падението храната е била изобилна и евтина, и човекът не е трябвало да прекарва по-голямата част от времето си в търсене на средства за съществуване и подкрепа. Вместо това, неговото време е било отдадено на научна, производителна и естетична дейност (Битие 2:15, 19-20). По-голямата част от неговия труд е включвала проучване и разкрасяване на неговата среда. Но когато се разбунтува, това бива променено, и върху неговия труд и неговата природна среда бива нанесено Проклятие: “Проклета да бъде земята поради теб; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш” (Битие 3:17-19). Бог наложи Проклятието на оскъдността, и основната част от човешкия труд стана търсене на храна.

Но в спасението Бог възстановява Своите хора в Едем, и храната става по-евтина и по-лесна за придобиване. Така повече време може да бъде прекарвано в други дейности: растежът на обществото е възможен само когато храната е относително изобилна. Бог дава на Своя народ храна, за да им даде господство. Библейският разказ за спасението показва това отново и отново. На места, твърде многобройни, за да ги изброим тук изчерпателно, праведните са описани като живеещи близо до дървета (вижте Битие 18:4, 8; 30:37; Съдии 3:13; 4:5; 3 Царе 19:5; Йоан 1:48; и в един съвременен превод, вижте Битие 12:6; 13:18; 14:13; Съдии 4:11). В никой от тези стихове споменаването на дърветата не е абсолютно съществено за самата история; в известен смисъл бихме могли да си помислим, че такава подробност би могла да бъде пропусната. Но Бог иска да придобием представа за Неговите хора като живеещи сред изобилие, обградени от благословенията на Градината, когато биват възстановени в спасението. Когато Израел е благословен, намираме всеки човек да седи под лозата и под маслината си (3 Царе 4:25), а същото е пророкувано за всички хора, които живеят под благословенията на Христос, когато всички народи ще се стекат към Планината на Господа (Михей 4:1-4; Захарий 3:10).

По тази причина Едемската образност на дървета, растения и плодове е използвана в цялото Писание, за да опише Божието спасително дело. Като пее за Божието избавление на Божия народ в нов Едем, Мойсей казва: “Ще ги въведеш и насадиш в хълма на Твоето наследство” (Изход 15:17). Праведният човек е “като дърво посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; във всичко, що върши ще благоуспява” (Псалм 1:3; сравнете Еремия 17:7-8). Заветните хора са “като градини по речни брегове, като алоини дървета, които Господ е насадил, като кедри покрай водите” (Числа 24:6). “Израил ще напъпи и цъфне, и те ще напълнят лицето на света с плод” (Исая 27:6).

Светилникът в Скинията напомняше за Едем: той всъщност беше стилизирано дърво, отрупано с изкуствени пъпки и цветове, всички направени от чисто злато (Изход 37:17-24). Храмът също беше богато украсен със символизъм за възстановяване на Рая: кедровите стени показваха дърворезба на пъпки, цветове, палмови дървета и херувими, покрити със злато (3 Царе 6:15-36; ср. видението за възстановения Храм в Езекиил 41:18-20). Ковчегът на Завета съдържаше не само Закона, но също златен съд с манната и Аароновия жезъл, който чудотворно се покри с пъпки, цветове и бадеми (Евреи 9:4).

Първосвещеникът беше жив символ на човек, напълно възстановен в общение с Бога в Градината. Неговото чело беше покрито със златна плочка, върху която беше гравирано СВЯТ НА ГОСПОДА (Изход 28:36), като символ на премахването на Проклятието върху челото на Адам. Неговият нагръдник беше покрит със злато и скъпоценни камъни (Изход 28:15-30), а краищата на дрехата му бяха обрамчени с нарове и златни звънчета (Изход 28:33-35). Като друг символ на свободата от Проклятието, самата дреха беше направена от лен (Изход 28:6), защото докато служеха, на свещениците беше забранено да носят всякаква вълна: “Нека обличат ленени дрехи; да няма нищо вълнено на тях, докато служат. . . . да не опасват нищо, което причинява пот” (Езекиил 44:17-18). В Битие 3:18-19, потта е част от труда на човека след падението под смъртта и под Проклятието; свещеникът, като Възстановен Човек, беше задължен да носи лека материя от лен, за да покаже премахването на Проклятието в спасението.

Едемският символизъм също присъстваше в празниците на Израел, когато те празнуваха изобилието на Божията промисъл и се радваха на пълнотата на живота и благоденствието под благословенията на завета. Това е особено вярно за Празника на Скиниите или Шатрите (също наречен “Беритбата,” в Изход 23:16). На този празник те бяха задължени да оставят домовете си и да живеят за седем дни в малки “скинии,” или шатри, направени изцяло от “плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби” (Левит 23:40). Израил обикновено обитаваше в укрепени градове, като защита срещу своите врагове; но точно по времето на благоденствието (края на жътвата) – когато има най-голяма вероятност да бъдат нападнати – Бог им заповяда да напускат сигурността на своите домове и да пътуват до Ерусалим, да живеят в незащитени шатри, направени от клони, палмови клонки и плодове! Но Бог обеща, че Той ще държи езичниците да не нападат по време на празниците (Изход 34:23-24), и Израел трябваше да уповава на Неговата сила.

Празникът очевидно беше напомняне за живота в Едем, когато укрепените градове не са били нужни; и показваше очакването на деня, когато светът щеше да се превърне в Едем, и народите щяха да изковат своите мечове на палешници (Михей 4:3). По тази причина също беше заповядано да пожертват 70 вола по време на празника (Числа 29:12-38). Защо? Защото броят на първоначалните народи на земята беше 70 (те са изброени в Бит. 10), и празникът честваше събирането на всички народи в Божието Царство; затова биваше извършвано умилостивение за всички.

Важно е да си спомним, че юдеите не пазеха този празник – всъщност, те дори забравиха, че той е записан в Библията – до своето завръщане от плен при Ездра и Неемия (Неемия 8:13-18). По време на този период на обновление и възстановяване Бог просвети умовете на пророците да разберат значението на този празник като изпълнение на пророчеството за обръщането на всички народи към истинската вяра. В последния ден на празника (Агей 2:1) Бог говори чрез Агей: “Ще разтърся и всичките народи; и отбраните неща на всичките народи ще дойдат; и Аз ще изпълня този дом [Храма] със слава. . . . Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите” (Агей 2:7-8). По същото време Захария пророкува за значението на празника като обръщане на всички народи и освещаване на всяка област на живота (Захария 14:16-21). А стотици години по-късно, по време на празнуването на същия празник, Самият Христос обяви неговото значение: изливането на Духа над възстановения вярващ, така че Църквата става средство за възстановяването на целия свят (Йоан 7:37-39; сравнете Езекиил 47:1-12).

Израел трябваше да бъде средството за донасянето на благословенията на Едемската Градина в света: Писанието е особено внимателно да ни покаже това символично, когато ни казва (два пъти: Изход 15:27; Числа 33:9) за Израел, лагеруващ при Елим, където имаше 12 кладенеца с вода (12-те Израилеви племена) и 70 палмови дървета (70-те народи на света). Така Бог организира Израел като маломащабен модел на света, давайки му 70 старейшини (Изход 24:1); а Исус последва този модел, като изпрати 70 ученика (Лука 10:1). Божият народ е народ от свещеници (Изход 19:6; 1 Петрово 2:9; Откровение 1:6), избрани да донесат светлината на Благовестието в свят, затъмнен от греха и Проклятието. Все повече Надеждата, изразена в Празника на Скиниите, ще бъде осъществявана, като цялата земя става Градина (Исая 11:9; Данаил 2:35); като светът се изпълва с благословение и безопасност, и вече няма нужда от укрепени градове (Левит 23:3-6; Исая 65:17-25; Езекиил 34:25-29). Едемската Градина, Господната Планина, ще бъде възстановена в историята, преди Второто Идване, чрез силата на Благовестието; и пустинята ще се радва, и ще разцъфне като роза (Исая 35:1).

Обратно, Библията казва, че Бог възпира езичниците като задържа храната и водата. За да разберем бедността на голяма част от така наречения “Трети свят,” трябва да видим първо неговата нечестива религия и начин на живот. Едемското благословение на изобилие никога няма да бъде тяхно, докато не се покаят и не повярват в Благовестието. Християнските общества, от друга страна (особено в страните на Реформацията), са благословени с храна, която е относително евтина и изобилна. Но библейското предупреждение е ясно: ако нашият народ продължи в своето отстъпление, ще дойде глад, толкова сигурно, както нашите първи родители бяха изгонени от Едем. Не можем да притежаваме благословенията на Градината, ако живеем в бунт срещу Бога. Плодоносното поле отново ще стане пустиня:

Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тези проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе. Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето. Проклети ще бъдат кошът ти и нощвата ти; проклети ще бъдат плодът на утробата ти и плодът на земята ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти. Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при излизането си (Второзаконие 28:15-19).

Тръни и глогове ще растат в земята на людете Ми. . . .
Докато Духът се излее на нас от свише,
И пустинята стане плодородно поле,
А плодородното поле се счете като лес. (Исая 32:13-15)

Тогава какво трябваше да направи Бог? Какво още можеше Той да направи, бивайки Бог, освен да обнови Своя образ в човечеството, така че чрез него хората още веднъж да Го познаят? И как можеше това да бъде направено, освен чрез идването на самия Образ, нашия Спасител Исус Христос? Хората не можеха да направят това, защото те само са направени по Образа; нито ангелите можеха да извършат това, защото те не са Божий образ. Божието Слово дойде в Своята собствена Личност, защото само Той, Образът на Бащата, можеше да пресъздаде човека, направен по Образа.

За да извърши това повторно създание, обаче, Той трябваше първо да премахне смъртта и тлението. Затова Той прие човешко тяло, за да може в него смъртта да бъде веднъж завинаги унищожена, и хората да бъдат обновени според Образа.

Св. Атанасий, За въплъщението [13]

6 - ГРАДИНАТА И БЕЗВОДНАТА ПУСТИНЯ

Когато Бог създаде Адам, Той го постави в земя, и му даде господство върху нея. Земята е от основно значение за господството; следователно, спасението включва възстановяване в земя и собственост. При обявяването на Своя завет с Аврам, първото изречение, което Бог изговори, беше обещание за земя (Битие 12:1), и Той напълно изпълни това обещание, когато спаси Израел (Исус Навин 21:43-45). Именно затова библейският закон е изпълнен със споменавания на собственост, закон и икономика; и именно затова Реформацията полага такова ударение върху този свят, както върху бъдещия. Човек не се спасява като се избавя от своето обкръжение. Спасението не ни избавя от материалния свят, а от греха и от последствията от Проклятието. Библейският идеал е всеки човек да притежава собственост – място, където може да владее и да управлява под Бога. Благословенията на Западния свят са дошли поради християнството и произтичащата от него свобода, която хората са имали в употребата и развитието на собствеността и изпълнението на техните призвания под Божия мандат за господство. Капитализмът – свободният пазар – е продукт на библейския закон, в който висок приоритет се поставя върху частната собственост, и който осъжда кражбата от всеки вид (включително кражба от държавата). За невярващите икономисти, професори и държавни чиновници е мистерия защо капитализмът не може да бъде изнасян. Предвид очевидното, доказано превъзходство на свободния пазар в повишаването жизнения стандарт за всички класи хора, защо езическите народи не прилагат капитализма в своето обществено устройство? Причината е тази: Свободата не може да бъде изнесена към народ, който няма пазарно място за Благовестието. Благословенията на Градината не могат да се придобият без Исус Христос. Златното Правило – което обобщава закона и пророците (Матей 7:12) – е неизбежната етична основа на свободния пазар; и тази етика е невъзможна без делото на Святия Дух, Който ни дава възможност да спазваме праведните изисквания на Божия закон (Римляни 8:4). Всички езически общества са били атеистки и тиранични, защото хората, които отхвърлят Бога, предават себе си и своята собственост на диктатор (1 Царе 8:7-20). Нечестивите хора искат благословенията на Градината, но те се опитват да ги придобият чрез незаконни средства, както Ахав направи с лозето на Навутей (3 Царе 21:1-16), и следствието е, както винаги, погибел (3 Царе 21:17-24). Истинското, свободно притежаване на земя е следствие от спасението: Бог въведе Своя народ в земя и я раздели между тях за наследство (Числа 26:52-56); и както направи в Едем, Той регулираше земята (Левит 25:4) и дърветата (Левит 19:23-25; Второзаконие 20:19-20). Както видяхме, когато Бог изгони Адам и Ева от тяхната земя, светът започна да става пустиня (Битие 3:17-19). От този момент Библията започва да развива темата за Земята срещу Пустинята, в която изкупените, покорни Божии хора наследяват земя, която е безопасна и изобилна, докато непокорните са проклети, като биват изгонени в пустиня. Когато Каин беше осъден от Бога, той се оплака: “Ето, гониш ме днес от лицето на тази земя; ще съм скрит от Твоето лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята” (Битие 4:14). И той беше прав, както отбелязва Писанието: “Тогава излезе Каин от Господнето присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем” (Битие 4:16). Нод означава Скитане: Каин стана първият номад, скитник без дом и без посока. Съответно, когато целият свят стана нечестив, Бог каза: “Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох” (Битие 6:7) и Той направи това чрез Потопа – оставяйки живи само Ной и неговото семейство в ковчега (който в крайна сметка Бог спря на планина; Битие 8:4). Нечестивите бяха изгонени от земята, и хората на завета я населиха. Отново, нечестивите се опитаха да построят своя собствена “Градина,” Вавилонската кула. Те се опитаха да си направят име – да се определят според своите собствени бунтовни стандарти – и да предотвратят своето разпръсване от земята (Битие 11:4). Но човек не може да строи Градината според своите собствени условия. Бог е Този, Който определя, и Той е единственият, Който може да ни даде сигурност. Самият опит на Вавилонските хора да предотвратят своята гибел всъщност причини тази гибел. Бог обърка техните езици – дотук беше всяко “наименуване”! – и ги разпръсна от земята им (Битие 11:8-9). В забележителен контраст, точно следващата глава отбелязва Божия завет с Аврам, в който Той обещава да засели Адам в земя, и да направи името му велико (Битие 12:1-2). Като допълнителна гаранция и напомняне за Своя завет, Бог дори промени Аврамовото име на Авраам, според неговото предопределено призвание. Бог е Този, който ни определя: само Той ни дава име, и “извиква в съществувание това, което не съществува” (Римляни 4:17). Така, когато сме кръщавани в Божието Име (Матей 28:19), ние сме определени наново като живи Божии хора, свободни в Христос от нашата смърт в Адам (Римляни 5:12-6:23). Обрязването изпълняваше същата функция в Стария Завет, което е причината децата да получават своето официално име в момента на обрязването (сравнете Лука 2:21). В спасението Бог ни въвежда обратно в Едем и ни дава ново име (Откровение 2:17; сравнете Исая 65:13-25). Когато Божият народ стана непокорен при влизането в Обещаната Земя, Бог ги наказа като ги направи да се скитат в Пустинята, докато цялото поколение на непокорните беше изличено (Числа 14:26-35). Тогава Бог се върна и спаси Своя народ от “пустата земя” (Второзаконие 32:10), и ги въведе в земя, където текат мляко и мед (друг намек за Едем: млякото е по-хранително от водата, а медът идва от дървета). Божиите покорни хора никога не са били номади – вместо това, те се отличават със стабилност и господство. Наистина, Библията ни нарича пътници (Евреи 11:13; 1 Петрово 2:11), но точно това е идеята: ние сме пътници, не скитници. Пътникът има дом, има посока. При изкуплението Бог ни спаси от нашите скитания и ни събра в земя (Псалм 107:1-9). Разпръснат, бездомен народ не може да владее. Когато пуританите напуснаха Англия, те не се скитаха по земята; Бог ги въведе в земя и ги направи владетели, и макар основата, която те изградиха, да е силно разядена, до голяма степен тя е все още с нас след 300 години. (Какво ще кажат хората след 300 години за постиженията на днешното плитко, пораженческо евангелско християнство?) Хората стават номади само поради непокорство (Второзаконие 28:65). Когато Проклятието действа в историята, когато цивилизацията отстъпва, скитничеството става широко разпространено и пустинята нараства. И, с разпространението на Проклятието, водата пресъхва. След Падението, земята вече не се напоява предимно от потоци. Вместо това Бог изпраща водата чрез дъжд (дъждът е много по-лесен за внезапно спиране и пускане, отколкото са потоците и реките). Задържането на водата – превръщането на земята в пресъхнала пустиня – е тясно свързано с Проклятието (Второзаконие 29:22-28). Проклятието също е описано като изкореняване на непокорния народ от земята (Второзаконие 29:28), обратно на Божието насаждане на Божия народ в земята (Изход 15:17). Бог унищожава корените на земята и хората, като премахва водните извори: сушата се счита в Писанието за главно (и ефективно) средство за национално наказание. Когато Бог спира водата, Той превръща земята в самата противоположност на Едем. Историята на Содом и Гомора е в известен смисъл сбита история на света в това отношение. Описани веднъж като подобни на Едемската градина по своята хубост и изобилие (Битие 13:10), те стават чрез Божието осъждение “изгорени със сяра и със сол, та нито се сее, нито произраства, и никаква трева не никне на нея” (Второзаконие 29:23). Содом и Гомора бяха в областта, сега известна като Мъртво Море – и то е наречено Мъртво по много добра причина: нищо не може да живее в него. Химическите наноси (сол, калий, магнезий и др.) съставят до 25 процента от водата като следствие от Божия съд върху земята. Освен местата, където водата се влива в него (и в няколко изолирани извори в областта), земята е напълно безводна. Сега тя е във възможно най-далечното състояние от Едем, и служи като картина на света след Проклятието: Едем стана Пустиня. Но това не е всичко, което ни се казва за това място. Във видението на Езекиил за възстановения Храм (също върху Планина; Езекиил 40:2), той вижда Живата вода да тече на изток от прага към Мъртво Море и да изцелява неговите води, което води до “голямо множество риба” и изобилен растеж (Езекиил 47:8-12). Не трябва да гледаме на света с очи, които виждат само Проклятието; трябва да гледаме с очите на вярата, просветени от Божието Слово да видят света като арена на Божията победа. Историята не завършва с Пустиня. Световната история ще бъде, в огромен мащаб, като историята на Содом: първо Градина, прекрасна и плодоносна; после покварена в Пустиня на Смъртта чрез греха; накрая възстановена чрез Божията благодат към своето предишно Едемско изобилие. “Пустото и безводно място ще се развеселят, и пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем” (Исая 35:1). Сиромасите и немотните търсят вода, А няма, и езикът им съхне от жажда, Аз, Господ, ще ги послушам. Аз, Израилевият Бог, няма да ги оставя. Ще отворя реки на голите височини, И извори всред долините; Ще обърна пустинята на водни извори. В пустинята ще насадя кедър, ситим Митра и маслинено дърво; В ненаселената земя ще поставя наедно елха, Явор и кипарис, За да видят и да знаят, Да разсъдят и да разберат всички, Че ръката на Господа е направила това, И светият Израилев го е създал. (Исая 41:17-20) Следователно това е посоката на историята, в това, което може да се нарече “първото Грабване” – Бог постепенно изкоренява невярващите хора и невярващите общества от земята, и довежда Своя народ в пълно притежание на земята. Тук, разбира се, не отричам библейското учение, че един ден Божият народ ще срещне Господа във въздуха при Неговото завръщане (1 Солунци 4:17); но съвременната доктрина за “Грабването” е твърде често доктрина за бягство от света, в която християните са учени да копнеят за бягство от света и от неговите проблеми, вместо това, което ни обещава Божието слово: Господство. Колко често чуваме как християните казват, когато са изправени пред проблем: “Наистина се надявам Грабването да дойде скоро!” – вместо: “Нека да се захванем да работим по решението сега!” Дори още по-лош е отговорът, който е твърде често срещан: “Кой го е грижа? Не трябва да правим нищо относно това, защото Грабването така или иначе идва скоро!” А най-лоша от всички е нагласата на някои, че всяко усилие да подобрим този свят е абсолютно погрешно, защото “подобряването на положението само ще отложи Второто Пришествие!” Трябва да осъзнаем истинското естество на голяма част от съвременното учение за Грабването: опасна грешка, която учи Божия народ да очаква поражение, вместо победа. Всъщност, твърде чест евангелски мироглед е, че “земята е на дявола, и всичко, което има на нея” – че светът принадлежи на Сатана, и че християните могат да очакват само поражение, докато Господ не се върне. И точно това е лъжата, която Сатана желае християните да вярват. Ако Божият народ мисли, че дяволът побеждава, това прави неговата работа много по-лесна. Какво би направил, ако християните спрат да отстъпват и вместо това започнат да напредват срещу него? Яков 4:7 ни казва какво ще направи: ще бяга от нас! Така, че защо дяволът не бяга от нас в тази епоха? Защо християните са оставени на милостта на Сатана и на неговите слуги? Защо християните не покоряват царства с Благовестието, както са правили в миналите времена? Защото християните не се противят на дявола! По-лошо дори, техните пастори и водачи им казват да не се противят, но вместо това да отстъпват! Християнските водачи са превърнали Яков 4:7 наопаки, и всъщност помагат на врага и го утешават – защото в действителност казват на дявола: “Противи се на Църквата, и ние ще бягаме от теб!” И Сатана приема сериозно думите им. Така че, когато християните се видят губещи на всеки фронт, те го приемат като “доказателство,” че Бог не е обещавал да дава господство на Своя народ. Но единственото нещо, което това доказва, е, че в крайна сметка Яков 4:7 е вярно слово, включително и неговата “обратна страна” – т.е., ако вие не се противите на дявола, той няма да бяга от вас. Това, което трябва да запомним, е, че Бог не “грабва” християните от света, за да избегне конфликта – Той “грабва” не-християните! Господ Исус всъщност се моли ние да не бъдем “грабнати”: “Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия” (Йоан 17:15). И това е постоянното послание на Писанието. Божият народ ще наследи всички неща, а нечестивите ще бъдат лишени от наследство и изгонени от земята. “Защото правдивите ще населят земята, и непорочните ще останат в нея, а нечестивите ще се отсекат от земята, и коварните ще се изкоренят от нея” (Притчи 2:21-22). “Праведният никога няма да се поклати, а нечестивите няма да населят земята” (Притчи 10:30). Бог описва Ханаанската земя като “осквернена” от омразните грехове на нейното езическо население, казвайки, че самата земя “избълва своите обитатели”; и предупреди Своя народ да не подражава на тези езически мерзости, “за да не ви избълва земята” (Левит 18:24-28; 20:22). Използвайки същия Едемски език, Господ предупреди Лаодикийската църква срещу греха, и заплаши: “ще те избълвам от устата си” (Откровение 3:16). В Своята притча за житото (праведните) и плевелите (нечестивите) – и забележете Едемската образност дори в Неговия избор на нагледни примери – Христос обяви, че Той ще събере първо плевелите за изгаряне; житото бива “грабнато” след това (Матей 13:30). “Богатството на грешника се запазва за праведния” (Притчи 13:22). Това е основният модел в историята, когато Бог Спасява своите хора и им дава господство. Точно това направи Бог с Израел: като ги спаси, Той ги въведе във вече населени земи, и те наследиха градове, които вече бяха построени (Псалм 105:43-45). Бог наистина благославя езичниците в известен смисъл – само за да могат те да изработят своето собствено осъждение, като междувременно изграждат наследство за праведния (ср. Бит. 15:16; Изход 4:21; Исус Навин 11:19-20). Тогава Бог ги поразява и дава плода на техния труд на Своя народ. Затова не трябва да се терзаем заради злотворците, защото ние ще наследим земята (Псалм 37). Еврейската дума за спасение е yasha, което означава въвеждам на широко, обширно, отворено пространство – и в спасението Бог прави точно това: Той ни дава света, и го превръща в Едемска градина. Той спечели победа над Своите демонични врагове и плячка от идолите дори преди Своето телесно явление – а именно, всички езичници, които от всички области изоставиха традицията на своите бащи и лъжливото поклонение към идолите и сега поставят своята надежда в Христос и към Него насочват своята вярност. Това става точно пред очите ни, тук в Египет, и с това се изпълнява друго пророчество, защото по никое друго време египтяните не са прекратявали своето лъжливо поклонение, освен когато Господарят на всички, яздещ на облак, дойде тук в тяло и сведе до нищо греха на идолите и спечели всички за Себе си и чрез Себе Си за Бащата. Той беше разпнат, и слънцето и луната са Негови свидетели; и чрез Неговата смърт спасението дойде до всички хора, и цялото създание беше изкупено.

Св. Атанасий, За въплъщението [37]

7 - ОГНЕНИЯТ ОБЛАК

Това, което беше най-важно относно Градината – всъщност, това, което я правеше Градина – беше присъствието на Бога с Неговите хора. За да разберем правилно това, ще започнем нашето изследване в тази глава с откровението на Божието присъствие със заветния народ Израел, и след това ще гледаме и назад към Едем, и напред към Църквата. Бог разкри Своето присъствие на Своя народ в Облака на Славата. Облакът служеше като “подвижен дом” за Бога – Негова огнена колесница, от която Той правеше присъствието Си известно на Своя народ. Облакът служеше като водач за Израел, давайки светлина в тъмнината и сянка от горещината (Изход 13:21-22; Псалм 105:39), но и носейки осъждение на нечестивите (Изход 14:19-25). На Синай, Облакът беше придружен от гръмотевици, светлина, огън, дим и земетръс (Изход 19:16-20), и беше изпълнен с безброй ангели (Второзаконие 33:2; Псалм 68:17). Облакът е в действителност откровение за невидимото Небе, където Бог е седнал на Своя славен престол, обкръжен от Своя небесен двор и съвет (Изход 24:9-15; Исая 6:1-4), и откъдето Той говори на Мойсей (Изход 33:9; Псалм 99:7). Когато Скинията беше завършена, Облакът влезе в нея и я изпълни с Божията слава (Изход 40:34-38; сравнете 2 Летописи 5:13-14), и огън излезе от него за да погълне жертвите (Левит 9:23-24). Пророк Езекиил погледна нагоре през Облака (Езекиил 1) и видя огън, светкавица и крилати създания летящи под “простор” – “подножието” или “стъкленото море,” което е около основата на Божия престол (Изход 24:10; Откровение 4:6) – и около престола беше Славата под формата на дъга (Езекиил 1:28; сравнете Битие 9:12-17; Откровение 4:3; 10:1).

Господният Глас

Макар че има много явления, свързвани с Облака (повечето са изброени в Псалм 18:6-15), може би най-поразителната характеристика е особения, ясно забележим шум или глас: практически всяко сведение го споменава. В зависимост от ситуацията, той може да звучи като вятър, гръм, течащи води, вик, тръба (или много тръби), маршируваща армия, грохот на колесница през небето, или трептене и удряне на крила (виж вече цитираните текстове; също в Езекиил 3:12-13; 10:1-5; 2 Царе 5:24; 4 Царе 7:5-7); и Езекиил ни казва, че звукът всъщност произхожда от шума на крилата на десетките хиляди ангели (Езекиил 1:24; 3:12-13). Вижте следното описание на седмократния Глас от Облака: Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ гърми над големите води, Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен. Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри, И прави ги да скачат като юнец, Ливан и Сирион като див вол в младостта си. Гласът Господен разцепва огнените пламъци; Гласът Господен разтърсва пустинята; Господ разтърсва пустинята Кадис [сравнете Числа 16:19-33]. Гласът Господен прави да раждат кошутите, И оголва лесовете; А в храма Му всеки възгласява: Слава! (Псалм 29:3-9) Това беше именно този Глас – оглушаващ, разтърсващ земята тътен – който Адам и Ева чуха в последния си ден в Градината: “И те чуха Гласа на Господа минаващ през Градината . . . и се скриха от присъствието на Господ Бог между дърветата в градината” (Бит. 3:8; това е важен текст, и ние ще трябва да го разгледаме по-подробно в друга глава).

Сянката на Всемогъщия

Важно е да осъзнаем, че Облакът беше теофания, видимо проявление на възцареното Божие присъствие пред Неговия заветен народ. Всъщност, Старият Завет често използва понятието Дух като синоним на Облак, приписвайки едни и същи действия на двете (Неемия 9:19-20; Исая 4:4-5; Йоил 2:28-31; Агей 2:5). Най-показателният случай за тази идентичност на Бога с Облака е където Мойсей описва Божието спасение на Израел в пустинята като орел виещ се или носещ се над своите малки (Второзаконие 32:11). Как Бог “се носи” над Израел? Защо Псалмистът постоянно търси убежище под Божиите “крила” (например Псалм 36:7; 57:1; 61:4; 91:4)? Със сигурност, Самият Бог няма крила. Но Неговите ангели имат – и специалното откровение на Божието спасително, осъждащо и закрилящо присъствие беше чрез Облака на Славата, който съдържа “много хиляди ангели” (Псалм 68:17; сравнете 4 Царе 6:17): “С перата Си ще те покрива; и под крилата Му ще прибегнеш . . . Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища” (Псалм 91:4, 11). И така, удивителното нещо в Мойсеевите думи във Второзаконие 32:11 – Божието “носене” над Неговия народ чрез Облака – е, че Мойсей използва тази еврейска дума само на още едно място в цялото Петокнижие, когато ни казва, че “земята беше без форма, и пуста; . . . и Божият Дух се носеше над водата” (Битие 1:2). Това не е единственото съответствие между тези два текста; защото във Второзаконие 32:10 Мойсей описва пустинята, през която хората минават, като пуста – същата дума, преведена без форма в Битие 1:2 (и отново, това са единствените две употреби на думата в Петокнижието). Следователно, това, което Мойсей казва – и този факт със сигурност е бил разбиран от еврейските читатели – е, че Божието спасяване на Неговия народ чрез Изхода е било повторно действие на историята на Сътворението: като спасява Израел, Бог го прави Ново Създание. Както в началото, Духът-Облак се носи над творението, давайки светлина в тъмнината (Битие 1:3; Изход 14:20; Йоан 1:3-5), и водейки до Съботната почивка в Обещаната Земя, Новият Едем (Битие 2:2-3; сравнете Второзаконие 12:9-10 и Псалм 95:11, където земята е наречена почивка). Така Божието пресътворяване на Неговия народ, за да ги доведе в общение със Себе Си на Святата Планина, е засвидетелствано от същото проявление на Неговото съзидателно присъствие, което е било при първоначалното Сътворение, когато Духът славно е носел Своето покривало над земята. Яркото сияние на Облака-покривало е било също основата за белега на дъгата, който Ной видя на Планината Арарат, уверяващ го за верността на Божия завет (Битие 9:13-17). Славата на Божия Облак-покривало, надвесена над планина, е повтарящ се белег в Писанието, че Бог е със Своя народ, създавайки ги наново, възстановявайки Своето дело в неговото първоначално Едемско състояние, и водещ създанието към Своята определена цел. В Исая 4:4-5 е дадено основно обещание за спасение: “Когато Господ измие нечистотата на сионовите дъщери, и очисти кръвта на Ерусалим отсред него, чрез дух на съдба и чрез дух на изгоряване, и над всяко жилище на хълма Сион, и над събранията му, Господ ще създаде облак и дим денем, а светлина от пламенен огън нощем; Защото ще има покрив над всичката слава.” Този Облак-покрив на Божието присъствие, пълен с ангелски крила, е наречен шатра, покривало (2 Царе 22:12; Псалм 18:11; Плачът на Еремия 3:44; Псалм 91:4). И това е причината да се използва думата покривало за да опише положението на изваяните херувими, които бяха поставени да покриват Ковчега на Завета (Изход 25:20). Следователно е важно, че тази еврейска дума е преведена шатри и скинии, когато Бог заповядва на Своя народ да издигне палатки от листа, за да живее в тях по време на Празника на Скиниите (Левит 23:34, 42-43); както видяхме, този празник напомняше за Едем, символично представяне на факта, че спасението ни възстановява към Едемските благословения. Така Едемската градина служеше като Скиния-Храм, малко копие на Божия по-голям Храм и Дворец, в който “небесата” са Негов престол, а “земята” Негово подножие (Битие 1:1; Исая 66:1) – невидимите небеса заедно с видимата вселена, съставляващи Неговия голям космически Храм. Един близък поглед към архитектурата на Скинията и на Храма ще разкрие, че те бяха направени като подражание не само на Едемската градина, но на първоначалния небесен Храм: Облака-покривало (сравнете Евреи 8:5; 9:11, 23-24). Под защитата на крилата на Облака-покривало, отговорността на човека беше да изпълни “обществения мандат,” да “напълни земята и да я завладее” (Битие 1:28). В покорно подражание на своя Небесен Баща, човекът трябваше да преоформи, разбере, тълкува и управлява света за Божията слава – накратко, да изгради Божия град. Само възстановяването на Едем не е всичко, което се има предвид в спасението, точно както Божият план не беше Адам и неговото потомство просто да останат в Градината. Те трябваше да излязат в света, да доведат създадените скрити възможности на земята до пълно осъществяване. Едемската градина беше главната квартира, начална точка. Но праведното управление на Цар Адам трябваше да обхване целия свят. Така, делото на Втория Адам не е само възстановително (завръщане на Едем), но завършително: Той довежда света в Новия Ерусалим.

Раят: Възстановен и завършен

През цялата изкупителна история, когато Бог призовава Своя народ към възстановения Рай, той ги въвежда в Своя Град. Можем да видим това в сравнението между бунтовните, автономни строители на град в Битие 11, и Авраам, който пътуваше към Обещаната Земя, “очаквайки града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог” (Евреи 11:10); и Писанието уверява новозаветната общност, че ние “пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим” (Евреи 12:22). В последното видение в Откровение на Йоан е показано изпълнението на обществения мандат, пълното възстановяване и изпълнение на Едем: “И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми святия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествена слава” (Откровение 21:10-11). Като Пресветото място, дължината, широчината и височината на града са еднакви (Откровение 21:16; 3 Царе 6:20): няма Храм в Града, защото самият Град е вътрешното светилище (ср. Ефесяни 2:19-22); и в същото време, “Господ Бог, Всемогъщия, и Агнето, са негов Храм” (Откровение 21:22). Градът сияе с ярката Божия слава, осветлявайки народите (Откровение 21:11-27), и през главната му улица тече Реката на Живота, както течеше първоначално от Едемската градина (Откровение 22:1-2); “и вече не ще има нищо проклето” (Откровение 22:3). Още повече, ние не трябва да смятаме това видение като изцяло в бъдещето, защото нашият Господ каза почти същото нещо за нас в тази епоха: “Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм не може да се укрие. . . . Нека вашата светлина свети на хората. . . .” (Матей 5:14-16). По много повече начини Едемската образност е взета и разширена в Новия Завет, който описва изпълнението на обещанията за Новото Създание в Христос. Очевиден текст, разбира се, е прологът към Евангелието на Йоан (Йоан 1:1-18), който започва така, както започва и Битие: “В началото.” Виждаме същите идеи – Словото, сътворение, живот, светлината свети в тъмнината и я побеждава; и Йоан казва за Христос, че Той обитава (буквално, пребивава в скиния) между нас, и видяхме Неговата слава” (Йоан 1:14; сравнете Изход 40:34). Идеята на Йоан тук е да покаже, че Исус Христос е пълното откровение на присъствието на Бога с Неговия народ (сравнете Матей 1:23). Но цялото Евангелие на Йоан е изградено върху старозаветна образност. Например, текстът след неговия Пролог (Йоан 1:19-2:11) съдържа скрита седмодневна структура, която трябва да ни напомни за първоначалните седем дни на сътворението (както и многобройни други старозаветни съответствия). На първия ден Йоан Кръстител се явява като “глас на един, който вика в пустинята” (1:23; сравнете Битие 1:2-3). На следващия ден, когато Исус бива кръстен (водното кръщение като повторение на две старозаветни събития на повторно сътворение: Потопа [1 Петрово 3:20-21] и преминаването на Червеното море [1 Коринтяни 10:1-2]), Духът слиза с крила, носейки се и кръжейки над водите на Новото Създание – и Той идва като гълъб, крилатият посланик, който обяви на Ной новото сътворение на света (1:32-33; сравнете Битие 8:11). Пасажът продължава с други образи на сътворението, и завършва на седмия ден с присъствието на Исус на сватба, обръщащ водата (ср. Бит. 1:2ff.) на вино – най-доброто вино (Йоан 2:1-11). Благословението е свръхизобилно, повече отколкото е необходимо (около 600 литра), като предвестник на изречените обещания за Градината, които щяха да се изпълнят от Него (Битие 49:10-12; Исая 25:6; Амос 9:13-14; Еремия 33:10-11). Точно преди да направи това, Той споменава часа на Своята смърт – защото именно Неговата пролята кръв, виното на причастието, осигурява благословението: Едем е недостъпен без Умилостивителна жертва. И така, чрез чудото на Седмия Ден, Исус “яви Славата Си” (Йоан 2:11) – точно както Бог направи през първото Събота чрез Своето възцаряване в Облака. Но когато Бог е седнал спокойно на Своя престол, Той седи като съдия, преглеждащ Своето Творение-Храм; и когато за първи път откри нечестие там, Той го очисти, изгонвайки нарушителите (Битие 3:24). Подобно, следващото събитие в Йоановото евангелие показва Господ посещаващ храма и идващ в Съд срещу онези, които го оскверниха (Йоан 2:12-22). (Съботата е времето, когато се явяваме пред Божия съдебен престол, за да бъдем изпитани; и ако сме одобрени, влизаме в Неговата почивка [Евреи 3-4]). През тази Събота хората в Храма бяха виновни, и Той ги изгони в ужасяващо – и шумно – проявление на съд: образ на първия и последния Ден на Господа (виж по-долу, Глава 15). След това обяви Своето тяло – лично Себе Си, и Своето Тяло, Църквата – за истинския Храм (Йоан 2:18-22), защото физическото възкресение на Христовото тяло е основата за определянето на Неговите хора като Храма (Ефесяни 1:20; 2:5-6, 19-22; 1 Коринтяни 3:10-11, 16-17). Като Божий Храм, Църквата е приета отново в Едем и е изпълнена с Духа и Божията слава (Изход 40:34; Числа 9:15; Йоил 2:28-31; Деяния 2:1-4, 16-21). Църквата е новата Градина-Храм на Бога, възстановена в първоначалния Божий мандат за човека: да владее над земята, да разширява Градината докато тя покрие целия свят. Като ни възстановява по Своя образ, Бог ни е дал Неговото присъствие. Той обитава Своя Храм и ни е обещал да бъде с нас, когато изпълняваме Неговата заповед до краищата на земята (Матей 28:18-20). Има една река, чиито води веселят Божия град, Святото място, гдето обитава Всевишният. Бог е всред него; той няма да се поклати; Бог ще му помогне, и то при зазоряване. (Псалм 46:4-5) И всяко одушевено, с което морето изобилва, ще живее на всичките места, дето би отишла тази пълна река. И там ще има твърде голямо множество риба по причина, че тази вода е дошла там и, че водите на морето са се изцерили; понеже дето отиде реката всичко ще живее. . . . А край реката, по бреговете й от двете й страни, ще растат всякакви видове дървета за храна, чиито листа няма да вяхнат, нито плодът им да оскъдее. Всеки месец ще раждат нов плод, по причина, че водата, която ги пои, изтича из светилището; и плодът им ще бъде за храна, а листът им за изцеление (Езекиил 47:9-12).

ЧАСТ III: БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЦАРСТВОТО

Тогава в небеса небесни ще възлезе той с победа, тържествувайки през целия ефир над свои врагове и твои; там ще разгроми змията - княз на въздуха, през цялото й царство в окови ще я повлече и там ще я заточи. И тъй ще встъпи в славата сияйна, и отново отдясно редом с Господа ще седне, извисен над всички имена небесни.

Джон Милтън, Изгубеният рай [12.451-58] превод проф. Александър Шурбанов София: изд. "Народна Култура" 1981

Нашият Господ Исус Христос, Който пое върху Себе Си да умре за всички, протегна ръцете Си не някъде към земята надолу, а нагоре във въздуха, за да може Спасението извършено на Кръста да бъде показано на всички хора навсякъде: унищожавайки дявола, който действува във въздуха: и за да освети пътя ни към Небето, и да го освободи.

Св. Атанасий, Писма [xxii]

8 - ИДВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО

Адам беше създаден цар. Той трябваше да покорява земята и да владее над нея. Неговото царуване, обаче, не беше абсолютно: Адам беше подчинен владетел, цар (княз) под Бога. Той беше цар само защото Бог го създаде като такъв и му заповяда да владее. Божият план беше Божият образ да владее света под Неговия закон и върховна власт. Докато Адам беше верен на своите пълномощия, той можеше да владее над земята. Но Адам не остана верен. Незадоволен от това да бъде зависим владетел по Божия образ, прилагащ Божия закон към създанието, той искаше автономия. Искаше да бъде свой собствен бог, да прави свой собствен закон. За това престъпление на бунт той беше изгонен от Градината. Но както видяхме в предшестващите глави, това събитие не осуети Божия план за господство чрез Неговия образ. Вторият Адам, Исус Христос, дойде, за да извърши задачата, с която Първият Адам не успя да се справи. В целия Стар Завет пророците постоянно очакват време, когато определеният от Бога Цар ще дойде да седне на престола. Един от Псалмите, най-често цитирани от новозаветните автори, показва как Богът Баща казва на Своя Син, Царя: Поискай от Мен и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство, И земните краища за Твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд. (Псалм 2:8-9) Пророците показват ясно, че както Адам, бъдещият Цар ще царува над целия свят (не само над Израел): Той ще владее от море до море, И от Реката до краищата на земята. Пред Него ще коленичат жителите на пустинята; И неприятелите му ще лижат пръстта. . . . Да! Ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще Му слугуват. (Псалм 72:8-11) Бог показа на Данаил кратко изложение на историята, в която една висока статуя (представляваща четирите империи на Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим) е съборена и строшена от камък; “и камъкът, който удари образа, стана голяма планина и изпълни цялата земя” (Данаил 2:35). Значението на това видение е възстановяването на Едем под Царя, както Данаил обяснява: “В дните на онези царе [т.е. по времето на Римската империя] небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но то ще строши и довърши всички тези царства, а само то ще пребъдва до века” (Данаил 2:44). Христос, Вторият Адам, ще изпълни задачата, определена за Първия Адам, правейки Святата Планина да порасне и да обхване целия свят.

Възнасяне на Престола

В по-късно видение Данаил действително предсказа възцаряването на Христос като обещания Цар: Гледах в нощните видения, И ето, Един като Човешки Син Идеше с небесните облаци И стигна до Стария по дни и доведоха Го пред Него. И Нему се даде владичество, Слава и царство, За да Му слугуват Всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, Което няма да премине И царството Му е царство, Което няма да се разруши. (Данаил 7:13-14) Днес обикновено се приема, че този текст описва Второто Идване, и така Христовото царство (често наричано Милениума) започва едва след Неговото Завръщане. Разбира се, това пренебрегва факта, че Данаил вече пророкува, че Царството започва в дните на Римската империя. Но забележете точно какво казва Данаил: Христос е видян като отиващ нагоре, не надолу! Човешкият Син отива при Стария по Дни, а не идва от Него! Той не слиза с облаците на земята, но се възнася в облаците към Своя Баща! Данаил не предсказва Второто Идване на Христос, а кулминацията на Първото Идване, в което, след като извърши умилостивение за греховете и победи смъртта и Сатана, Господ се възнесе с облаците на небето, за да седне на Своя славен престол отдясно на Своя Баща. Също е забележително, че Данаил използва думите Човешки Син, изразът, който по-късно Исус възприе, за да опише Себе Си. Очевидно, трябва да разбираме, че Човешкият Син означава просто Син на Адам – с други думи, Вторият Адам. Христос дойде като Човешкия Син, Втория Човек (1 Коринтяни 15:47), за да завърши задачата, определена за Първия Адам. Той дойде да бъде Царят. Това е постоянното послание на Евангелията. Описанието на Матей за Раждането на Исус разказва историята за мъдреците, идващи от изток да се поклонят на Царя, и ревнивият опит на Ирод да Го погуби като заплаха за неговата собствена неправедна власт. Вместо това Христос избягва, а Ирод умира (Матей 2). Веднага след това разказът на Матей прескача 30 години напред, за да завърши своята идея: В ония дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше: “Покайте се, понеже наближи небесното царство” (Матей 3:1-2). След това Матей се обръща към служението на Исус, давайки ни обобщение на Неговото основно послание към Израел: “Покайте се, защото наближи небесното царство” (Матей 4:17). “Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете” (Матей 4:23). Един обикновен поглед към конкорданса ще открие колко важно беше Благовестието на Царството за програмата на Исус. И забележете, че Царството не беше някакъв далечен милениум на хиляди години в бъдещето, след Второто Пришествие. Исус обяви: “Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте Благовестието” (Марк 1:15). Исус ясно каза на Израел да се покае сега, защото Царството идваше скоро. Царството беше близо. Той го довеждаше точно пред техните очи (вижте Матей 12:28; Лука 10:9-11; 17:21), и скоро щеше да се възнесе към Бащата, за да седне на престола на Царството. Именно затова той каза на Своите ученици: Истина ви казвам, има някои от стоящите тука, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Човешкия Син идещ в царството Си (Матей 16:28). Прав ли беше Исус, или бъркаше? Според някои съвременни учители, Исус бъркаше. И това не беше някакво незначително объркване на изчисленията: Исус сбърка с хиляди години! Можем ли да уповаваме в Него като Господ и Спасител и все още да казваме, че Той греши, или че по някакъв начин Неговото пророчество се е провалило? Исус не беше просто човек, като Първия Адам. Той е Бог, Господар на небето и на земята; и ако Той се заема да доведе Царството, може ли нещо да Го спре? Дори разпъването не беше поражение, защото то беше съществена част от Неговия план. Затова Той каза: “Аз давам живота Си, за да го взема пак. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам” (Йоан 10:17-18). Трябва да вярваме в това, което Исус каза: докато са живи онези, които Го слушаха, Той щеше да дойде в Своето Царство. И точно това направи Той, стигайки до кулминация при Своето възнасяне към небесния Си престол. Влизането на Исус в Ерусалим, казва Матей, конкретно изпълнява старозаветното пророчество за тържественото начало на Царството: Радвай се много, сионова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимско дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица. Аз ще изтребя колесница из Ефрема, И кон из Ерусалим, И ще се отсече бойният лък; Той ще говори мир на народите; И владението Му ще бъде от море до море, И от Реката до земните краища. (Захария 9:9-10; сравнете Матей 21:5) Апостол Петър разбра, че смисълът на Възнасянето беше Христовото възцаряване в небето. Цитирайки пророчеството на Цар Давид, Петър каза: И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла по плът ще въздигне Христа, да Го постави на престола Му, той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление. Този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Бащата обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате. Защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той казва: Рече Господ на Моя Господ: Седи отдясно Ми, докато положа враговете Ти за Твое подножие. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исуса, Когото вие разпнахе, Него Бог е направил и Господ и Помазаник (Деяние 2:30-36). Важно е да разберем собственото тълкувание на Библията за престола на Христос. Според боговдъхновения апостол Петър, Давидовото пророчество за Христос възцарен на престол не е пророчество за някакъв земен престол в Ерусалим (както днес някои погрешно настояват). Давид пророкуваше за Христовия престол в небето. Цар Давид предсказа именно небесното възцаряване, каза Петър на своите слушатели в Деня на Петдесятница. Христос вече управлява света от Своя престол в небето. Апостол Павел се съгласява: при Христовото възнесение, пише той, Бог “Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му” (Ефесяни 1:20-22). И така, ако Христос седи сега над всяко началство и власт, сила и господство, ако всяко нещо е сега под Неговите крака, защо някои християни очакват Неговото Царство да започне? Според Павел, Бог “ни избави от властта на тъмнината, и ни пресели в Царството на Своя възлюбен Син” (Колосяни 1:13). Библията казва, че Царството вече е дошло; някои съвременни теолози казват, че още не е. Има ли действително някакво съмнение на кого трябва да вярваме?

Връзването на Сатана

Първоначалното обещание на Благовестието се съдържа в Божието проклятие върху змията, че Семето на Жената ще смаже нейната глава (Битие 3:15). Съответно, когато Исус дойде, Той незабавно започна да печели победи над Сатана и неговите демонични легиони, като сам ги предизвикваше за битка и ефективно ги изгонваше от земята, заедно с болестите и смъртта. По времето на Христовото служение се водеше цялостна война, като Сатана постоянно губеше и бягаше за да намери убежище. Като наблюдаваше Своите ученици при една успешна мисия, Исус възкликна: “Видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди” (Лука 10:18-19). Той обясни Своите победи над бесовете като каза на Своите слушатели, че “Божието царство дойде върху вас.” Той продължи: “Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? Тогава ще ограби къщата му” (Матей 12:28-29). Точно това правеше Исус в света. Той връзваше Сатана, “силния човек,” за да “ограби неговата покъщнина,” да открадне хората от дявола. Първоначалното поражение на Сатана стана при Христовата смърт и възкресение. Апостолите многократно уверяваха ранните християни за факта на Христовата победа над дявола. Чрез Своето завършено дело, казва Павел, Господ Исус “обезоръжи началствата и властите”; “изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях” (Колосяни 2:15). Новият Завет безспорно учи, че чрез Христовото разкъсване на връзките на смъртта, Сатана е станал безсилен (Евреи 2:14). Йоан пише, че “затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола” (1 Йоан 3:8). Отново, трябва да отбележим, че това е в минало време. Това е свършен факт. Това не е пророчество за Второто Пришествие. Това е изявление за Първото Идване на Христос. Христос дойде, за да върже и обезоръжи Сатана, да го направи безсилен, да съсипе неговите дела, и да установи Своята власт като световен Цар, както Бог възнамеряваше от началото. Според Библията, Христос действително изпълни това, Което започна; Писанието счита Сатана за победен враг, който трябва да бяга, когато християните му се противят, който е неспособен да се противопостави на победоносната атака на Христовата войска. Портите на неговия град са обречени да се сринат пред неумолимите атаки на Църквата (Матей 16:18).

Растежът на царството

На това място някои ще възразят: “Ако Исус е Цар сега, защо всички народи не са обърнати? Защо има толкова много нечестие? Защо всичко не е съвършено?” На първо място, няма ако относно това. Исус е Царят, и Неговото Царство вече дойде. Библията казва така. На второ място, нещата никога няма да бъдат “съвършени” преди Крайния Съд, и дори милениумът, описан от някои популярни автори, е далеч от съвършенството (всъщност, техният е много по-лош; защото те учат, че народите никога няма да се обърнат истински, а само ще се преструват на обърнати, докато очакват своята възможност да се разбунтуват). Трето, макар Царството да е установено първоначално чрез завършеното дело на Христос, то се установява прогресивно в историята (докато се установи окончателно в Последния Ден). От друга страна, Библията учи, че Исус Христос сега владее народите с желязна тояга; Той сега е седнал и владее над всички други началства на небето и на земята, притежавайки всяка власт. От друга страна, Библията също учи, че Царството се развива прогресивно и става все по-силно и по-могъщо с течение на времето. Същото послание към Ефесяните, което ни казва за Христовата абсолютна власт над създанието (1:20-22) и ни уверява, че ние царуваме с Него (2:6), също ни заповядва да се въоръжим за битка срещу дявола (6:10-17). Тук няма противоречие – просто две страни от една и съща действителност. И фактът, че Исус сега управлява като Цар на царете, е точно причината ние да можем да имаме увереност за победа при нашия сблъсък със злото. Можем да преживяваме прогресивна победа сега, защото Исус Христос първоначално тържествува над Сатана в Своя живот, смърт, възкресение и възнасяне. Исус каза две притчи, които изобразяват растежа на Царството. Матей ни казва: Друга притча им предложи, казвайки: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си; което наистина е по-малко от всичките семена, но, когато порасте, е по-голямо от злаковете, и става дърво, така че небесните птици дохождат и се подслоняват по клончетата му. Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото” (Матей 13:31-33). Царството беше установено когато Христос дойде. Но то все още не беше стигнало своето пълно развитие. Като синаповото дърво, то започна от малко, но ще порасне до огромни размери (точно както камъкът, който Данаил видя, стана планина и изпълни цялата земя). Царството ще нарасне по големина, разширявайки се навсякъде, докато познанието за Бога покрие земята, както водите покриват морето. Растежът на Царството ще бъде екстензивен. Но Царството също ще нараства интензивно. Като квас в тесто, то ще преобрази света, както със сигурност преобразява отделните хора. Христос посади в света Своето благовестие, силата на Бога за спасение. Както маята, силата на Царството ще продължи да работи “докато вкисне всичко.” Като разгледате внимателно тази притча, може да се учудите как е възможно някой да отрича есхатологията на господството. Как може да заобиколите смисъла на този стих? Ето как: пораженецът просто обяснява, че “квасът” не е Царството, а е картина на това как злите ереси биват посадени в Църквата от дявола! Невероятно, неговата позиция е толкова отчаяна, че той ще прибегне до измама, обръщайки едно обещание за победа на Царството в обещание за поражение за Църквата. Забележете добре, че всичко втасва; стихът учи пълно завоевание, за едната страна или за другата. Следователно, според Исус, коя страна ще спечели? Обратно на песимистите, Исус не каза, че Царството е като тесто, в което някой пъхва разрушителна, зла квас. Той каза, че Царството е като квас. Царството започна малко, и неговият растеж често е бил скромен и дори понякога невидим; но то продължава да втасва и да променя света. Къде беше християнството преди 2000 години? То се състоеше от само шепа хора, които бяха изпратени да научат народите – малка група хора, които щяха да бъдат гонени от своите собствени съграждани, и преследвани от въоръжената мощ на най-могъщата империя в историята. Какъв шанс бихте дали за тяхното оцеляване? Но все пак Църквата излезе от войната победоносно, категоричен победител; Рим и Ерусалим не преминаха през изпитанието. Последните двадесет века са били свидетели на прогрес, който само съзнателно слепите могат да отрекат. Дали квасът на Царството се е разпрострял навсякъде? Разбира се, не още. Но това ще стане. Бог ни е предопределил за победа. Той беше като онези, изпратени от стопанина да получат плодовете на лозето от земеделците; защото той призовава всички хора да дадат прираст. Но Израил презря и не искаше да дава, защото тяхната воля не беше праведна, не, дори те убиха онези, които бяха пратени, и дори пред Господаря на лозето не се засрамиха, но дори Той беше убит от тях. Наистина, когато Той дойде и не намери плод в тях, Той ги прокле чрез смокиновото дърво, казвайки: “Да няма до века плод от тебе” [Матей 21:19]; и смокиновото дърво стана мъртво и безплодно, така че дори учениците се учудиха, когато минаваха оттам. Тогава се изпълни това, което беше говорено от пророка: “Ще отнема от тях гласа на радост и гласа на веселие, гласа на младоженеца и гласа на невястата, миризмата на смирна и светлината на светилник, и цялата земя ще бъде погубена” [Еремия 25:10]. Защото цялото служение на закона беше отнето от тях, и оттогава и завинаги те остават без празник.

Св. Атанасий, Писма [vi]

9 - ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ИЗРАЕЛ

Четенето на Библията от гледна точка на темата за Рая може да задълбочи нашето разбиране дори на най-познатите текстове от Писанието. Изведнъж разбираме защо Псалм 80 и Исая 5, например, описват заветния народ като “Божие лозе.” Както видяхме, това е напомняне за първоначалното състояние на човека в общение с Бога в Градината. Това беше също напомняне, че когато Бог спасява Своите хора, Той ги прави обновена Градина (или Лозе), и така библейските автори използват образността на насаждане на дървета, лози и плод отново и отново, за да опишат спасението в неговите различни страни (Йоан 15 е известен пример). Важно е също да разберем, обаче, че образността на Градината може да бъде използвана, за да опише отстъпничеството и Проклятието, защото първото нарушаване на завета се извърши в Градината. Бог поръча на Адам да обработва и пази Неговото “лозе”; вместо това, Адам се разбунтува срещу Стопанина, и беше проклет и изхвърлен, изгубвайки своето наследство. Този двоен образ на лозето, като място на благословението и на проклятието, е важен възглед в Библията, и става фон за една от най-поразителните притчи на Исус, разказа за нечестивите лозари (Псалм 80 и Исая 5 трябва да се четат заедно с тази история).

Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина. И когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му. А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха. Пак изпрати други слуги, повече на брой; и на тях сториха същото. Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми. Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. (Матей 21:33-39)

В своята милост, Бог беше изпращал пророци до Израел през цялата му история, и винаги отношението към Божиите хора беше злобно. “С камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, бедствия и страдания; те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята” (Евреи 11:37-38). Истината е, че Израел постоянно отхвърляше Божието слово и се отнасяше зле с пророците, още от самото начало. Както Стефан ги обвини (точно преди той да бъде умъртвен от юдейските водачи): “Коравовратни и с необрязано сърце и уши! Вие всякога се противите на Святия Дух; както правеха бащите ви, така правите и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? А още и избиха онези, които предизвестиха за идването на Този Праведник, на Когото вие сега станахте предатели и убийци” (Деяния 7:51-52).

Нечестивото отношение на Израел към пророците достигна своята връхна точка в убийството на Божия Син, както Исус предсказа в Своята притча. Тогава той попита слушателите, “И тъй, като си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тези земеделци?

Казват му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земевладелци, които ще му дават плодовете на времето им. Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тази дума: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; от Господа е това и чудно е в нашите очи. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му” (Матей 21:40-43).

Юдеите изрекоха своята собствена осъдителна присъда. Наистина лозето щеше да се отнеме от тях; Господ щеше да дойде и да ги погуби, и да даде лозето на покорни работници, които ще да Му дават плода, който Той желае. Царството щеше да се отнеме от юдеите и да се даде на нов “народ.” Кой щеше да бъде този народ? Апостол Петър (след като цитира същия старозаветен текст, който Исус използва), даде категоричния отговор, пишейки на Църквата: “Вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, хора, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина, вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили” (1 Петрово 2:9-10). Най-важното е, че Бог използва същият този език като говори на заветния народ Израил при Планината Синай: “повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание . . . и вие ще Ми бъдете царство свещеници и свят народ” (Изход 19:5-6). Това, което се отнасяше преди за Израел, казва Петър, сега и завинаги се отнася за Църквата.

Безплодното смокиново дърво

Израел беше градина, лозе в бунт срещу своя собственик; или да променим метафората, то беше дърво без плод, както Исус каза в друга притча:

Някой си имаше в лозето си посадена смокиня; и дойде да търси плод от тази смокиня, но не намери. И рече на лозаря: Ето три години как идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам; отсечи я; защо да запразня земята? А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор; и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш (Лука 13:6-9).

Исус, Господарят на лозето, прекара три години от Своето служение да пътува из Израел да търси плод. Сега беше време да “я отсече.” Йоан Кръстител предупреди юдеите дори преди Исус да започне Своето служение, че времето на Израилевото лозе изтичаше:

Затова принасяйте плодове достойни за покаяние; и не мислете да казвате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да въздигне чада на Авраама. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля (Матей 3:8-10).

Това беше проблемът с Израел. Макар че юдеите приветстваха Исус в Ерусалим, махайки палмови клонки като признание за Неговото бъдещо възстановяване на Едем (Матей 21:8-9), клонките нямаха плод. Интересно, същият текст продължава като показва какво се случи, след като Исус напусна Ерусалим. Докато вървеше, Той дойде до смокиново дърво и потърси плод, но не намери никакъв. Затова Той прокле смокиновото дърво, казвайки: “Да няма плод на тебе до века.” И смокиновото дърво веднага изсъхна (Матей 21:18-19). Същото щеше да стане с безплодния, непокаян Израел.

Последното поколение

Вината, разбира се, лежи предимно върху водачите на Израел, слепите водачи на слепците, които водеха целия народ към пропастта (Матей 15:14). Така Исус конкретно насочи Своите гневни изобличения към тях (сравнете Матей 23). Но Той също включи целия народ в Своето осъждение, както можем да видим при заключителните думи на Неговото последно публично послание:

Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и казвате: Ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме съучаствали с тях в проливане кръвта на пророците. Така щото свидетелствате против себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците. Допълнете и вие, прочее, мярката на бащите си. Змии! Рожби ехиднини! Как ще избягате от осъждането в пъкъла? Затова, ето Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да дойде върху вас всичката праведна кръв, проляна на земята, от кръвта на праведния Авел, до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара. Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху това поколение (Матей 23:29-36).

Греховете на Израел, неговите бунтове и отстъпления, се натрупваха с векове, изпълвайки чашата до преливане. Кризисната точка беше достигната, когато дойде Синът. Отхвърлянето Му от тях подпечата тяхната съдба, и те бяха на свой ред отхвърлени от Бога. Поколението, което разпъна Господа и преследваше Неговите апостоли, беше истинското “последно поколение.” Израел, като Заветен Народ, щеше да бъде унищожен, окончателно и необратимо. Те бяха получили последното предупреждение. Години по-късно, малко преди холокостът през 70 от Хр. да дойде върху Израел, Апостол Павел написа, че “Юдеите, които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угаждат и на всичките човеци са противни, като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълнят мярката на греховете си; но безграничният гняв ги постигна” (1 Солунци 2:14-16).

Като народ, Израел стана отстъпник, духовна блудница в бунт срещу нейния Съпруг (сравнете Езекиил 16). Страшните думи в Евреи 6:4-8 бяха буквално приложими към заветния народ, който изостави своето първородство:

Защото за тези, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух, и са вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват. Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тези, за които се и обработва, получава благословение от Бога, но ако ражда тръни и репеи, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне, и сетнината й е да се изгори.

Същото множество, което приветства Исус в Ерусалим с “Осанна!” крещеше за Неговата кръв след по-малко от седмица. Като всички роби, тяхното отношение беше променливо; но всъщност, тяхното отношение беше обобщено в друга от Исусовите притчи: “Не искаме този Човек да царува над нас!” (Лука 19:14). Главните свещеници разкриха вярата на народа, когато разпалено отрекоха господството на Христос и потвърдиха: “Нямаме друг цар освен Цезаря” (Йоан 19:15).

Така заветният народ наследи Проклятието. Те махаха своите клонки към Сина на Собственика, когато Той влезе в тяхното лозе, преструвайки се, че Го приветстват в Неговата законна собственост; но когато Той се приближи и прегледа клонките, не намери плод – само листа. В съответствие с модела, който видяхме при нашето изучаване на Едемската градина, Израел беше узрял да бъде съден, лишен от наследство, и изхвърлен от Лозето.

Но те имаха не само примера на Едем, Потопа, Вавилон, и други исторически осъждения и предупреждения. Бог конкретно каза чрез Мойсей, че Проклятието ще падне върху тях, ако отстъпят от истинската вяра. Ще е добре да си спомним за предупрежденията на Второзаконие 28, където Бог заплаши със загуба на семейството и собствеността, с това да бъдат нападнати от многобройни болести, да страдат от войни и от подтисничеството на победоносен езически народ, да стигнат до канибализъм поради глад, да бъдат продадени в робство и разпръснати по лицето на земята:

И както беше драго на Господа да ви струва добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви изтребва и да ви погубва; и ще бъдете изкоренени от земята, в която отивате да я завладеете.

Господ ще те разпръсне между всичките племена от единия край на света да другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти си познавал, нито бащите ти, на дърво и камък. Но и всред тези народи не ще намериш покой, нито ще има почивка за стъпалото на ногата ти; но там Господ ще ти даде треперене на сърцето, помрачаване на очите и изнемогване на душата.

Животът ти ще бъде в неизвестност пред тебе; и ти ще се боиш денем и нощем, и не ще бъдеш уверен в живота си. Заран ще думаш: О, да мръкнеше! И вечер ще думаш: О, да съмнеше! Поради страха, с който в сърцето си ще се страхуваш, и поради зрелищата, които с очите ти ще виждаш (Второзаконие 28:63-67).

Понеже Израел извърши върховното действие на нарушаване на завета, когато отхвърли Христос, самият Израел беше отхвърлен от Бога. Ужасните проклятия, произнесени от Исус, Мойсей и пророците, бяха изпълнени през 70 от Хр. при ужасното разрушаване на Ерусалим, със запустяването на Храма и изличаването на заветния народ (Вижте Приложение Б за описанието на това събитие от Йосиф Флавий, и сравни с проклятията, изброени във Второзаконие 28). Както Бог обеща, Царството наистина беше установено когато Христос дойде. Но вместо да обхване и да приеме стария Израел в своята структура, Царството дойде и стри Израел на прах. Божият нов Храм, Църквата, беше установен, когато старият Храм беше съборен и напълно разрушен.

И когато Този, Който говори на Мойсей, Словото на Бащата, се яви в края на света, Той също даде тази заповед, казвайки: “Но, когато ви гонят в този град, бягайте в друг” [Матей 10:23]; и малко след това каза, “Затова, когато видите мерзостта на запустението, за която говори пророк Данаил, стояща в светото място (който чете, нека разбира); тогава нека онези, които са в Юдея, бягат на планините; нека този, който е на покрива на къщата, да не слиза долу да вземе нещо от своя дом; нито този, който е на полето, да се връща, за да вземе дрехите си” [Матей 24:15]. Знаейки тези неща, светиите съобразиха своето поведение според тях.

Св. Атанасий, В защита на неговото бягство [11]

10 - ГОЛЯМАТА СКРЪБ

Един от най-основните принципи за точно разбиране на библейското послание е, че Писанието тълкува Писанието. Библията е Божието свято, непогрешимо, безгрешно Слово. То е нашият най-висш авторитет. Това означава, че не можем да търсим авторитетно тълкувание на значението на Писанието на друго място извън самата Библия. Това също означава, че не трябва да тълкуваме Библията така, като че ли е паднала от небето през двадесети век. Новият Завет e написан през първи век, и затова трябва да се опитаме да го разберем спрямо неговите читатели от първи век. Например, когато Йоан нарича Исус “Божият Агнец,” нито той, нито неговите слушатели са имали предвид нещо смътно подобно на това, което обикновеният, съвременен човек от улицата може да си помисли, ако чуе за някой, че е наречен “агне.” Йоан няма предвид, че Исус бил сладък, мек, добричък или мил. Всъщност, Йоан въобще не говори за личния темперамент на Исус. Той има предвид, че Исус е безгрешната Жертва за света. Откъде знаем това? Защото Библията ни казва това. Това е методът, който трябва да използваме при решаването на всеки тълкувателен проблем в Библията – включително пророческите текстове. Това означава, когато четем глава от Езекиил, първата ни реакция не трябва да бъде да направим бърз преглед на страниците от New York Times в лудо търсене на решения за неговото значение. Вестникът не тълкува Писанието в никакъв основен смисъл. Вестникът не трябва да решава за нас кога определени пророчески събития трябва да бъдат изпълнени. Писанието тълкува Писанието.

Това поколение

В Матей 24 (и Марк 13 и Лука 21) Исус говори на Своите ученици за “голяма скръб,” която ще дойде върху Ерусалим. През последните стотина години стана модерно да се поучава, че Той говори за края на “Епохата на Църквата” и времето на Неговото Второ Пришествие. Но Той това ли има предвид? Трябва внимателно да отбележим, че сам Исус даде (приблизителната) дата на идващата Скръб, без да оставя място за съмнение след едно внимателно преглеждане на библейския текст. Той каза: Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това (Матей 24:34). Това означава, че всичко, за което Исус говори в този текст, поне до стих 34, се извършва преди да премине тогава живеещото поколение. “Почакай малко,” си казвате вие, “Всичко? Свидетелстването към всички народи, Скръбта, идването на Христос в облаците, падането на звездите . . . всичко?” Да – и между другото, това място е много добра проверка за вашето посвещение към принципа, с който започнахме в тази глава. Писанието тълкува Писанието, казах аз; и вие поклащате глава и се прозявате, мислейки, “Добре, знам това. Кажи основното. Къде се включват атомните взривове и пчелите-убийци?” Господ Исус Христос обяви, че “това поколение” – хората живеещи тогава – няма да премине, преди нещата, които Той пророкува, да се извършат. Въпросът е, вярвате ли Му? Някои хора се опитват да заобиколят смисъла на този текст като казват, че думата поколение тук всъщност означава род, и че Исус просто казва, че юдейският род няма да умре преди всички тези неща да се случат. Дали това е вярно? Аз ви предизвиквам: Извадете вашия конкорданс и погледнете всяка употреба на думата поколение в Новия Завет (на гръцки, genea), и вижте дали тя някога означава “род” в някой друг контекст. Тук са всички препратки в Евангелията: Матей 1:17; 11:16; 12:39, 41, 42, 45; 16:4; 17:17; 23:36; 24:34; Марк 8:12, 38; 9:19; 13:30; Лука 1:48, 50; 7:31; 9:41; 11:29, 30, 31, 32, 50, 51; 16:8; 17:25; 21:32. Нито един от тези цитати не говори за целия юдейски род в продължение на хиляди години; всички използват думата в нейния нормален смисъл на пълният сбор на всички хора живеещи по едно и също време. Тя винаги се отнася към съвременници. (Всъщност, тези, които казват, че означава “род,” обикновено признават този факт, но обясняват, че думата изведнъж променя своето значение когато Исус я използва в Матей 24! Можем да се усмихнем на такава очевидна грешка, но трябва също да помним, че това е много сериозно. Говорим за Словото на живия Бог.) Следователно, заключението – дори преди да започнем да изследваме текста като цяло – е, че събитията, пророкувани в Матей 24, са станали по времето на поколението, което е живяло тогава. Именно това поколение Исус нарече “нечестиво и извратено” (Матей 12:39, 45; 16:4; 17:17); именно това “последно поколение” разпъна Господа; и именно върху това поколение, каза Исус, щеше да дойде наказанието за “всичката праведна кръв, проляна на земята” (Матей 23:35).

Всички тези неща

“Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху това поколение. Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! Ето, вашият дом се оставя пуст. Защото казвам ви, от сега няма вече да Ме видите, докато не речете: Благословен, Който иде в Господното име!” (Матей 23:36-38). Исусовите думи в Матей 23 поставят основата за Неговото поучение в Матей 24. Исус ясно говори за идващия съд върху Израел заради отхвърлянето на Божието слово, и заради тяхното окончателно отстъпление в отхвърлянето на Божия Син. Учениците бяха толкова притеснени от Неговото пророчество за гибел върху настоящото поколение и “запустяването” на Юдейския “дом” (Храма), че когато бяха сами с Него, не се сдържаха и Го помолиха за обяснение. И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма. А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине. И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века? (Матей 24:1-3). Отново, трябва внимателно да отбележим, че Исус не говореше за нещо, което щеше да се случи хиляди години по-късно с някакъв бъдещ храм. Той пророкуваше за “всички тези неща,” казвайки, че “няма да остане тук камък върху камък, който да се не срине.” Това става още по-ясно, ако разгледаме паралелните текстове: Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания! А Исус му рече: Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине” (Марк 13:1-2). И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече: Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине” (Лука 21:5-6). Следователно, единственото възможно тълкуване на думите на Исус, което самият Той позволява, е, че Той говори за разрушаването на Храма, който тогава е стоял в Ерусалим, самите здания, които учениците са наблюдавали в онзи момент от историята. Храмът, за който Исус говори, беше разрушен при завземането на Ерусалим от римските войски през 70 от Хр. Това е единственото възможно тълкуване на Исусовото пророчество в тази глава. Голямата скръб завършва с разрушаването на Храма през 70 от Хр. Дори в случай (което е малко вероятно), че по някое време в бъдещето бъде построен друг храм, Исусовите думи в Матей 24, Марк 13 и Лука 21 не казват нищо за него. Той говореше единствено за Храма на онова поколение. В Писанието няма основание да твърдим, че се има предвид някой друг храм. Исус потвърди страховете на Своите ученици: красивият Храм на Ерусалим щеше да бъде разрушен по времето на онова поколение; неговият дом щеше да бъде запустен. Учениците разбраха значението на това. Те знаеха, че Христовото идване в съд да разруши Храма щеше да означава пълно унищожаване на Израел като заветен народ. Това щеше да бъде знамението, че Бог се е развел с Израел, излизайки от него, отнемайки царството от него и давайки го на друг народ (Матей 21:43). Това щеше да предизвести края на века и идването на напълно нова епоха в човешката история – Новият Световен Ред на Исус Христос. От началото на създанието до 70 от Хр., светът беше организиран около едно централно Светилище, един единствен Божий дом. Сега, в новозаветния ред, светилищата щяха да бъдат установявани навсякъде, където съществува истинско поклонение, където се спазват тайнствата и се изявява Христовото специално Присъствие. По-рано в Своето служение Исус каза: “Иде час, когато нито само в този хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Бащата. . . . Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Бащата с дух и истина” (Йоан 4:21-23). Сега Исус казва ясно, че върху пепелта на старата епоха ще бъде установена завинаги нова епоха. Учениците тревожно попитаха: “Кога ще бъде това, и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?” Някои се опитват да четат това като два или три изцяло отделни въпроса, като че учениците питат първо за разрушаването на Храма, а после за знаменията в края на света. Това е малко вероятно. Предметът на непосредствения контекст (последната проповед на Исус) е за съдбата на това поколение. Учениците, смаяни, посочиха красотите на Храма, сякаш за да спорят, че такава величествена гледка не трябва да бъде сривана; но те бяха смълчани от категоричното изявление на Исус, че дори камък върху камък няма да остане. Няма нищо, което да подскаже, че те трябва внезапно да сменят темата и да питат за края на материалната вселена. (Преводът “края на света” в King James Version е подвеждащ, защото значението на английската дума world се е променило през последните няколко века. Гръцката дума тук не е cosmos [свят], а aion, което означава дълъг период от време или епоха.) Учениците имаха една грижа, и техните въпроси се въртяха около един единствен проблем: фактът, че тяхното собствено поколение щеше да бъде свидетел на края на пред-християнската епоха и идването на новата епоха, обещана от пророците. Всичко, което искаха да знаят, е кога щеше да дойде, и какви белези трябваше да търсят те, за да бъдат напълно подготвени.

Белези за Края

Исус отговори, като даде на учениците не един, а седем белега за края. (Трябва да помним, че “краят” в този текст не е краят на света, а краят на епохата, краят на Храма, жертвената система, заветния народ на Израел и на последните остатъци от пред-християнската епоха). Забележително е, че има прогресия в този списък: белезите изглежда стават по-конкретни и по-ясно изразени, докато стигнем до последния, непосредствен предвестник на края. Списъкът започва с определени събития, които ще се случат просто като “началото на родилни болки” (Матей 24:8). Сами по себе си, предупреди Исус, те не трябва да се приемат като белези за непосредствен край; затова учениците трябва да се пазят, за да не бъдат заблудени по този въпрос (ст. 4). Тези “начални” събития, бележещи периода между Христовото възкресение и разрушаването на Храма през 70 от Хр., са както следва: 1. Лъжемесии. “Защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.” (ст. 5). 2. Войни. “И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тези неща трябва да станат; но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство” (ст. 6-7а). 3. Природни бедствия. “И на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдание” (ст. 7б-8). Всяко едно от тези събития би могло да накара християните да чувстват, че краят е дошъл, ако Исус не ги предупреди, че тези събития са само общи тенденции, характеризиращи последното поколение, а не точни белези за края. Следващите два белега, макар също да характеризират периода като цяло, ни доближават до момент близо до края на епохата: 4. Гонение. “Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име” (ст. 9). 5. Отстъпление. “И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят, и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен” (ст. 10-13). Последните две точки на списъка са много по-конкретни и разпознаваеми, отколкото предишните белези. Това ще бъдат последните, категорични белези за края – единият завършване на процес, а другият окончателно събитие: 6. Световна евангелизация. “И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът” (ст. 14). На пръв поглед, това изглежда невероятно. Можеше ли благовестието да бъде проповядвано на целия свят в рамките на едно поколение? Свидетелството на Писанието е ясно. Не само това можеше да се случи, но то действително стана. Доказателство? Няколко години преди разрушаването на Ерусалим, Павел написа на християните в Колос за “благовестието, което дойде до вас; както то принася плод и расте в целия свят” (Колосяни 1-5-6), и ги увещава да не помръдват “от надеждата в благовестието, което сте чули, и което е било проповядвано на всяка твар под небесата” (Колосяни 1:23). На църквата в Рим Павел обяви, че “за вашата вяра се говори по целия свят” (Римляни 1:8), защото гласът на благовестителите е излязъл “по цялата земя . . . и думите им до краищата на вселената” (Римляни 10:18). Според непогрешимото Божие Слово, Благовестието наистина е било проповядвано на целия свят, много преди Ерусалим да бъде разрушен през 70 от Хр. Този съществен белег за края беше изпълнен, както каза Исус. Всичко, което остава, е седмият, окончателен белег; и когато това събитие стане, всички християни пребиваващи в или близо до Ерусалим, са съветвани да бягат веднага: 7. Мерзостта на запустението. “Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Данаил, стояща на светото място, (който чете нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините; който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си; и който се намери на нива да не се връща назад да вземе дрехата си” (ст. 15-18). Старозаветният текст, който Христос споменава, е в Данаил 9:26-27, който пророкува за идването на войски да унищожат Ерусалим и Храма: “и хората на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището. И краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната ще има определени опустошения . . . и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.” Еврейската дума за мерзост е използвана навсякъде в Стария Завет, за да посочи идоли или мръсни, идолопоклоннически действия, особено на враговете на Израел (вижте например Второзаконие 29:17; 3 Царе 11:5, 7; 4 Царе 23:13; 2 Летописи 15:8; Исая 66:3; Еремия 4:1; 7:30; 13:27; 32:34; Езекиил 5:11; 7:20; 11:18, 21; 20:7-8, 30). Значението на Данаил и Матей става ясно от паралелните стихове в Лука. Вместо за “мерзостта на запустението,” Лука говори за: А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са всред града нека да излязат вън, а които са в околностите да не влизат в него. Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано (Лука 21:20-22). Следователно “мерзостта на запустението” щеше да бъде въоръженото нашествие срещу Ерусалим. По време на периода на Юдейските войни Ерусалим бива обкръжен от езически войски няколко пъти. Но конкретното събитие, наречено от Исус “мерзостта на запустението,” изглежда е случаят, когато едомците (идумейците), вековните врагове на Израел, атакуваха Ерусалим. Няколко пъти в историята на Израил, когато той е бил атакуван от езически врагове, едомците са нахлували да грабят и опустошават града, прибавяйки към нещастията на Израел (2 Летописи 20:2; 28:17; Псалм 137:7; Езекиил 35:5-15; Амос 1:9, 11; Авдий 10-16). Едомците остават верни на себе си, и техният характерен навик се повтаря по време на Голямата Скръб. Една вечер през 68 от Хр. едомците обкръжават святия град с 20,000 войници. Докато се разполагат вън от стената, пише Йосиф Флавий, “избухна чудовищна буря през нощта, с изключителна сила, и много силни ветрове, с много обилни валежи, с постоянни светкавици, ужасни гръмотевици и удивителни сътресения и рев на земята, каквито има в земетресение. Тези неща бяха видим признак, че някаква гибел идва върху хората, когато световната система е поставена в такъв хаос; и всеки се досещаше, че тези чудеса предвещаваха някакви големи бедствия, които идваха.” Това е била последната възможност да се избяга от обречения град Ерусалим. Всеки, който е искал да избяга, е трябвало да тръгне незабавно, без отлагане. Едомците проникват в града и отиват право към Храма, където убиват 8,500 души като прерязват гърлата им. Когато Храмът прелял от кръв, едомците се втурнали бясно по градските улици, грабейки къщи и убивайки всеки, който срещали, включително и първосвещеника. Според историка Йосиф Флавий, това събитие белязало “началото на разрушаването на града . . . точно от този ден може да се датира прехвърлянето през стената и неговата окончателна разруха.”

Скръбта

А горко на непразните и на кърмещите в онези дни! При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден; защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега; и каквато не ще има (Матей 19-21). Разказът на Лука дава допълнителни подробности: Горко на непразните и на кърмачките, през онези дни! Защото ще има голямо бедствие в страната, и гняв върху тези люде. Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците (Лука 21:23-24). Както е посочено в Матей, Голямата скръб ще да стане не в края на историята, а посред нея, защото нищо подобно не е станало “от началото на света до сега, нито ще стане.” Така пророчеството за Скръбта се отнася само за разрушаването на Храма в онова поколение (70 от Хр.) То не може да бъде приспособено към някаква тълкувателна схема за “двойно изпълнение”; Голямата Скръб от 70 от Хр. е била абсолютно уникално събитие, което никога няма да бъде повторено. Йосиф Флавий ни е оставил сведения като очевидец на голяма част от ужаса на онези години, и особено на последните дни в Ерусалим. Било е време, когато “денят е бил прекарван в проливане на кръв, а нощта в страх”; когато “често са се виждали градове пълни с мъртви тела”; когато юдеите са изпадали в паника и започвали безразборно да се избиват едни други; когато бащите със сълзи на очи са избивали целите си семейства, за да ги предпазят от по-лоша съдба в ръцете на римляните; когато в ужасен глад майки са убивали, изпичали и изяждали своите собствени деца (сравнете Второзаконие 28:53); когато цялата земя “се е напълнила навсякъде с огън и кръв”; когато езерата и моретата са станали червени, мъртви тела са плували навсякъде, натрупвали са се по бреговете, подували се от слънцето, гниели са и са се разлагали; когато римските войници са залавяли хора, опитващи се да избягат, и после ги разпъвали – по 500 на ден. “Разпни Го! Разпни Го! Кръвта Му да бъде върху нас и върху нашите деца!” крещяха отстъпниците четиридесет години по-рано (Матей 27:22-25); и когато всичко свършва, повече от милион юдеи са избити в обсадата на Ерусалим; почти милион още са продадени в робство в цялата империя, и цяла Юдея лежи тлееща в руини, практически обезлюдена. Дните на въздаяние са дошли с ужасяваща, безмилостна сила. Като наруши своя завет, святият град стана Вавилонска блудница; и сега стана пустиня, “жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица” (Откровение 8:2). Ако Той не е възкръснал, но е все още мъртъв, как става така, че Той разгромява, гони и побеждава лъжливите богове, които невярващите мислят за живи, и злите духове, на които те се покланят? Защото където се спомене Христос, идолопоклонството бива унищожено и измамата на злите духове бива изобличавана; и наистина, никой такъв дух не може да понесе това Име, но започва да бяга като бъде произнесено. Това е делото на Онзи, Който живее, а не на мъртвец; и повече от това, това е Божие дело.

Св. Атанасий, За въплъщението [30]

11 - ИДВАЩ В ОБЛАЦИТЕ

Видяхме, че беседата на Христос на Елеонския хълм, записана в Матей 24, Марк 13 и Лука 21, говори за “края” – не на света, а на Ерусалим и на Храма; тя се отнася изключително за “последните дни” на старозаветната ера. Исус ясно говори за Своите съвременници, когато казва, че “това поколение” ще види “всички тези неща.” “Голямата скръб” се изпълни в ужасното време на страдания, война, глад и масови кланета, довели до разрушаването на Храма през 70 от Хр. Това, което изглежда представлява проблем за това тълкувание, обаче, са следващите думи на Исус: А веднага след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия (Матей 24:29-31). Изглежда сякаш Исус говори, че Второто Пришествие ще стане непосредствено след Скръбта. Стана ли Второто Пришествие през 70 от Хр.? Пропуснахме ли го? Първо, нека от самото начало да изясним едно нещо: просто няма начин да се избяга от думата веднага. Тя означава веднага. Приемайки, че скръбта е станала по време на живеещото тогава поколение, трябва също да приемем ясното учение на Писанието, че всичко, за което Исус говори в тези стихове, се е случило веднага след това. С други думи, тези стихове описват това, което ще стане в края на Скръбта – това, което образува нейната кулминационна точка. За да разберем значението на изразите на Исус в този текст, трябва да разбираме Стария Завет много по-добре от мнозинството хора днес. Исус говори на слушатели, които са били подробно запознати с най-малките подробности на старозаветната литература. Те са били слушали Стария Завет да четен и обясняван безброй пъти през целия им живот, и са запаметявали дълги текстове. Библейската образност и форми на речта са оформили тяхната култура, обкръжение и речник от най-ранна възраст, и това се отнася за поколения наред. Разликата между техния поглед и нашия може да бъде показана от факта, че докато голяма част от дискусията в тази книга върху темата за Рая е вероятно съвсем нова за вас, тя би била позната тема за учениците. Фактът е, че когато Исус говори на Своите ученици за падането на Ерусалим, Той използва пророчески изрази. Има пророчески “език,” който се разпознава веднага от хората, запознати със Стария Завет (част от който вече разгледахме в нашето изучаване на Градината). Когато Исус предсказа пълния край на старозаветната система – който в известен смисъл е краят на целия свят – Той говори за него както всеки от пророците би направил, с енергичния език на заветния съд. Ще разгледаме всеки елемент от пророчеството, като видим как неговата предишна употреба в старозаветните пророци определя неговото значение в контекста на Исусовата беседа за падането на Ерусалим. Помнете, че върховният стандарт за истината е Библията, и само Библията.

Слънцето, луната и звездите

В края на Скръбта, каза Исус, вселената ще се срути: светлината на слънцето и на луната ще угасне, звездите ще паднат, небесните сили ще се разклатят. Основата на този символизъм е в Битие 1:14-16, където за слънцето, луната и звездите (“небесните сили”) се говори като “знаци,” които “управляват” света. По-късно в Писанието тези небесни светила са използвани да означават земни власти и владетели; и когато Бог заплашва да дойде отново срещу тях в съд, това се описва в същите понятия за срив на вселената. Пророкувайки падането на Вавилон в ръцете на Мидите през 539 пр. Хр., Исая пише: Ето, денят Господен иде, Лют, с негодуване и пламенен гняв, За да запусти земята И да изтреби от нея грешните й, Защото небесните звезди и съзвездия Не ще дадат светенето си; Слънцето ще потъмнее при изгряването си, И луната не ще сияе със светлината си. (Исая 13:9-10) Забележително, по-късно Исая пророкува падането на Едом като разпадане на създанието: И цялото небесно множество ще се разложи, И небето ще се свие като свитък; И цялото му множество ще падне Както пада лист от лоза, И като паднал лист от смоковница. (Исая 34:4) Съвременникът на Исая, пророк Амос, предсказва гибелта на Самария (722 пр. Хр.) почти по същия начин: В онзи ден, казва Господ Иеова, Ще направя да залезе слънцето на пладне, И ще помрача земята посред бял ден. (Амос 8:9) Друг пример е от пророк Езекиил, който предсказва разрушаването на Египет. Бог каза това чрез Езекиил: И когато те угася, Ще покрия небето и ще помрача звездите му, Ще покрия слънцето с облак, И луната няма да свети със светлината си. Ще помрача над тебе Всичките небесни светила, и ще туря тъмнина на твоята земя, Казва Господ Иеова. (Езекиил 32:7-8) Трябва да се подчертае, че никое от тези събития не се случи буквално. Бог не е възнамерявал някой да изгражда буквалистична постройка върху тези думи. Поетично, обаче, всички тези неща наистина се случиха: за тези нечестиви народи “светлината угасна.” Това е просто образен език, който въобще няма да ни изненада, ако бяхме по-запознати с Библията и разбирахме нейния литературен характер. Следователно това, което Исус казва в Матей 24, в добре известни на Неговите ученици пророчески понятия, е, че светлината на Израел ще бъде угасена; заветният народ ще престане да съществува. Когато Скръбта свърши, старият Израел няма да го има.

Знамението на Човешкия Син

Повечето съвременни преводи на Матей 24:30 казват нещо като това: “И тогава знамението на Човешкият Син ще се яви в небето. . . .” Това е неправилен превод, основан не на гръцкия текст, а на собствените объркани презумпции на преводача относно предмета на текста (мислейки, че той говори за Второто Пришествие). Дословният превод от гръцки всъщност казва: И тогава ще се яви знамението на Човешкия Син в небесата. . . . Както виждате, наяве излизат две важни разлики в правилния превод: първо, мястото за което се говори, е небесата, не просто небето; второ, не знамението е в небесата, а Човешкият Син е в небесата. Идеята е просто, че този голям съд върху Израел, разрушаването на Ерусалим и на Храма, ще бъдат знамението, че Исус Христос е възцарен в небесата отдясно на Бащата, управлявайки над народите и довеждайки възмездие върху Своите врагове. Наредената от Бога катастрофа през 70 от Хр. разкрива, че Христос е взел Царството от Израел и го е дал на Църквата; запустяването на стария Храм беше окончателното знамение, че Бог го е напуснал и сега обитава в нов Храм, Църквата. Всичко това са страни на Първото Пришествие на Христос, важни части от делото, което Той дойде да извърши чрез Своята смърт, възкресение и възнасяне до престола. Затова Библията говори за изливането на Святия Дух върху Църквата и за разрушаването на Израел като едно и също събитие, защото те са близко свързани теологически. Пророк Йоил предсказва Деня на Петдесятница и разрушаването на Ерусалим в един текст: И след това ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в онези дни. И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън и стълбове от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великия и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господно, ще се избави; Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, Както рече Господ, И между оцелелите онези, които Господ ще повика. (Йоил 2:28-32) Както ще видим в Глава 13, боговдъхновеното тълкувание на Петър върху този текст в Деяния 2 определя факта, че Йоил говори за периода от началното изливане на Духа до разрушаването на Ерусалим, от Петдесятница до Холокост. Достатъчно е за нас да отбележим тук, че в този текст е използван същият език на съд. Общото долнокачествено тълкувание, че “облачните стълбове” са гъбовидни облаци от ядрени експлозии, е коренно изкривяване на текста и пълно неразбиране на библейския пророчески език. Със същия успех може да се каже, че стълбът от огън и дим по време на Изхода бил резултат от атомен взрив.

Небесните облаци

Това съответно ни довежда до следващия елемент в пророчеството на Исус за разрушаването на Ерусалим: “И тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.” Думата племена тук основно се отнася за племената от земята на Израел; а “плачът” вероятно има два смисъла. Първо, те ще заплачат в скръб заради своето страдание и загубата на земята си; второ, те накрая ще заплачат заради своите грехове, когато бъдат обърнати от своето отстъпление (вижте Глава 14). Но как ще видят Христос идещ на облаците? Тези, които са чели глави 7 и 8 на тази книга, не би трябвало да имат трудности при отговора на този въпрос. На първо място, навсякъде в Стария Завет Бог идва “на облаци” в спасение на Своя народ и гибел за Неговите врагове: “Правиш облаците Своя колесница; и вървиш с крилата на вятъра” (Псалм 104:3). Когато Исая пророкува Божия съд върху Египет, той пише: “Ето, Господ язди на лек облак и ще дойде в Египет; египетските идоли ще потреперят от присъствието Му” (Исая 19:1). Пророк Наум говори по същия начин за разрушаването на Ниневия от Бога: “Пътят на Господа е във вихрушка и буря, и облаците са праха на нозете Му” (Наум 1:3). Божието “идване на небесните облаци” е почти повсеместен символ в Писанието за Неговото присъствие, съд и спасение. Повече от това, обаче, е фактът, че Исус говори за конкретно събитие, свързано с разрушаването на Ерусалим и края на Стария Завет. Той говори за това отново при Своя съдебен процес, когато Първосвещеникът Го попита Той ли е Христос, а Исус отговори: Аз Съм; и ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци (Марк 14:62; сравнете Матей 26:64). Очевидно, Исус не говори за събитие, което е отдалечено на хиляди години в бъдещето. Той говореше за нещо, което Неговите съвременници – “това поколение” – щеше да види в своя живот. Библията ни казва точно кога Исус дойде с небесните облаци: И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им (Деяния 1:9). И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога (Марк 16:19). Отбелязахме в Глава 8, че Данаил предсказа именно това събитие, Възнасянето отдясно на Бога: Гледах в нощните видения, И ето, един като човешки Син Идеше с небесните облаци И стигна до Стария по дни; И доведоха го пред Него. И Нему се даде владичество, Слава и царство За да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, Което няма да премине, И царството му е царство, Което няма да се разруши. (Данаил 7:13-14) Разрушаването на Ерусалим беше знамението, че Човешкият Син, Вторият Адам, е на небето, владеещ света и разполагащ с него според Своите цели. При Своето възнасяне Той дойде на небесните облаци, за да получи Царството от Своя Баща; разрушаването на Ерусалим беше откровението за тази истина. Следователно, в Матей 24 Исус не пророкува, че през 70 от Хр. ще дойде буквално на облаци (макар това да е вярно преобразно). Неговото буквално “идване на облаците” в изпълнение на Данаил 7 стана 40 години преди това. Но през 70 от Хр. Израилевите племена щяха да видят гибелта на народа като резултат от Неговото възнасяне до небесния престол, за да получи Своето Царство.

Събирането на Избраните

Накрая, следствието от разрушаването на Ерусалим ще бъде изпращането от Христос на неговите “ангели,” за да съберат избраните. Това не е ли Грабването? Не. Думата ангели просто означава пратеници (сравнете Яков 2:25), независимо дали техният произход е небесен или земен; контекстът е този, който определя дали се говори за небесни създания. Думата често означава проповедници на благовестието (вижте Матей 11:10; Лука 7:24; 9:25; Откровение 1-3). В контекста има много добро основание да приемем, че Исус говори за световната евангелизация и обръщането на народите, които ще последват унищожението на Израел. Употребата от Христос на думата събирам е определяща в това отношение. Думата буквално е глагол, означаващ събирам в синагога; значението е, че при унищожаването на Храма и на старозаветната система Господ изпраща Своите пратеници да съберат Неговите избрани хора в Неговата Нова Синагога. Исус всъщност цитира Мойсей, който обещава: “До небесните краища ако бъдеш изгонен, даже от там ще те събере в синагога Господ твоят Бог, и от там ще те вземе” (Второзаконие 30:4, Септуагинта). Никой от текстовете няма нищо общо с Грабването; и двата са свързани с възстановяването и установяването на Божия дом, организираното събрание на Неговия заветен народ. Това стана още по-ясно, когато си спомним какво каза Исус точно преди тази беседа: Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера в синагога твоите деца, както кокошката прибира пилците си, но не искахте. Ето, вашият дом се оставя пуст! (Матей 23:37-38). Понеже Ерусалим отстъпи и отказа да бъде събран в синагога под Христос, неговият Храм щеше да бъде разрушен, и Нова Синагога и Храм щеше да бъде построена: Църквата. Новият Храм беше създаден, разбира се, в Деня на Петдесятница, когато Духът дойде да обитава в Църквата. Но истината е, че съществуването на Новия Храм щеше да стане очевидно едва когато скелето на старозаветния Храм и старозаветната система бъде премахнато. Християнските събрания от самото начало са започнали да се наричат “синагоги” (тази е думата, използвана в Яков 2:2), наричайки в същото време юдейските събрания “синагоги на Сатана” (Откровение 2:9; 3:9). Но те са живели в очакване на Деня на Съда върху Ерусалим и Стария Храм, когато Църквата ще бъде разкрита като истинския Храм и Синагога на Бога. Тъй като старозаветната система беше “остаряла” и “близо до изчезване” (Евреи 8:13), авторът на Евреите ги увещава да имат надежда, “да не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай, а да се увещаваме един друг, и толкова повече като виждате, че денят наближава” (Евреи 10:25; сравнете 2 Солунци 2:1-2). Старозаветното обещание, че Бог ще “събере в синагога” Своя народ, претърпява една огромна промяна в Новия завет. Вместо обикновената форма на думата, думата, използвана от Исус, има гръцката представка epi. Това е често използван новозаветен израз, който подсилва първоначалната дума. Следователно, Исус казва, че разрушението на Храма през 70 от Хр. ще Го разкрие като дошъл на облаци да получи Своето царство; и то ще покаже Неговата Църква пред света като пълната, истинска, свръх-Синагога. Ясният факт е, както казвам, че вече няма цар или пророк, нито Ерусалим, нито жертва, нито видение между тях; въпреки това цялата земя е изпълнена с познание за Бога, и езичниците, оставяйки безбожието, сега прибягват към Бога на Авраам чрез Словото, нашия Господ Исус Христос.

Св. Атанасий, За въплъщението [40]

12 - ВЪЗХОДЪТ НА АНТИХРИСТ

Според Исусовите думи в Матей 24, една от все по-видимите характеристики на епохата преди падането на Израел щеше да бъде отстъплението вътре в християнската Църква. Това беше споменато по-рано, но едно по-съсредоточено изследване на този факт ще хвърли повече светлина върху редица свързани въпроси в Новия Завет – въпроси, които често са били погрешно разбирани.

Ние като цяло мислим за апостолския период като време на изключително експлозивно евангелизиране и растеж на църквата, “златна епоха,” в която всеки ден са ставали удивителни чудеса. Този общоприет образ е по същество верен, но в него има очебиен пропуск. Ние обикновено пренебрегваме факта, че ранната Църква е била сцена на най-драматичното нашествие на ереси в световната история.

Голямото отстъпление

Ересите започват да проникват в Църквата доста рано в нейното развитие. Деяния 15 предава срещата на първия Църковен Събор, който се събира, за да издаде църковен указ по въпроса за оправданието чрез вяра (някои учители са защитавали лъжеучението, че човек трябва да спазва церемониалните закони на Стария Завет, за да бъде оправдан). Но проблемът не отмира; години по-късно Павел трябва отново да се справя с него в своето писмо към църквите в Галатия. Както Павел им казва, това доктринално отклонение не е маловажен проблем, но засяга самото им спасение: това е “различно благовестие,” крайно изопачаване на истината, и е равнозначно на отричане от Самия Исус Христос. Като използва някои от най-суровите думи в своята кариера, Павел обявява проклятие върху “лъжебратята,” които учат ереста (вижте Галатяни 1:6-9; 2:5, 11-21; 3:1-3; 5:1-12).

Павел също предвижда, че ереста ще зарази църквите в Мала Азия. Свиквайки презвитерите на Ефес, той ги увещава, “Внимавайте на себе си и на цялото стадо,” защото “зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалеят стадото; и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си” (Деяния 20:28-30). Точно както Павел предсказа, лъжеучението става проблем в огромни размери в тези църкви. По времето когато Книгата Откровение е написана, някои от тях са станали почти напълно разрушени от развитието на еретични учения и следващото от тях отстъпление (Откровение 2:2, 6, 14-16, 20-24; 3:1-4, 15-18).

Но проблемът с ереста не е ограничен до някаква географска или културна област. Той е широко разпространен, и с напредването на годините става все повече предмет на апостолски събори и пасторска грижа. Някои еретици учат, че последното Възкресение вече е станало (2 Тимотей 2:18), докато други твърдят, че възкресението е невъзможно (1 Коринтяни 15:12); някои учат странни учения на аскетизъм и поклонение на ангели (Колосяни 2:8, 18-23; 1 Тимотей 4:1-3), докато други защитават всякаква неморалност и бунт в името на “свободата” (2 Петрово 2:1-3, 10-22; Юда 4, 8, 10-13, 16). Многократно се налага апостолите да отправят строги предупреждения срещу търпимостта към лъжеучители и “лъжеапостоли” (Римляни 16:17-18; 2 Коринтяни 11:3-4, 12-15; Филипяни 3:18-19; 1 Тимотей 1:3-7; 2 Тимотей 4:2-5), защото те са причината за напускането на вярата от много хора, и размерът на отстъплението се увеличава с течение на времето (1 Тимотей 1:19-20; 6:20-21; 2 Тимотей 2:16-18; 3:1-9, 13; 4:10, 14-16). Едно от последните послания на Новия Завет, Книгата на Евреите, е написано към цяла християнска общност само на крачка от цялостно изоставяне на християнството. Християнската църква от първото поколение се характеризира не само с вяра и чудеса; тя също се характеризира с увеличаващо се беззаконие, бунт и ерес вътре в самата християнска общност – точно както Исус предсказа в Матей 24.

Антихристът

Християните са имали специална дума за това отстъпление. Те са го наричали антихрист. Много популярни автори са спекулирали относно това понятие, обикновено пропускайки да отчетат неговата употреба в Писанието. На първо място, помислете за факта, който несъмнено ще шокира някои хора: думата “антихрист” не се използва никъде в Книгата Откровение. Нито веднъж. Въпреки това думата постоянно се използва от християнски учители като синоним на “Звяра” от Откровение 13. Очевидно, няма съмнение, че Звярът е враг на Христос, и в този смисъл е “анти” Христос; но това, което казвам, е, че понятието антихрист се използва в много конкретен смисъл, и по същество няма връзка с личността, известна като “Звяра” и “666.”

Една друга заблуда учи, че “Антихристът” е конкретен човек; свързана с това е идеята, че “той” е някой, който ще се яви към края на света. И двете идеи, както първата, противоречат на Новия Завет.

Всъщност, единствените случаи на употреба на понятието антихрист са в следните стихове от посланията на Апостол Йоан:

Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. . . . Кой е лъжец, освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от Бащата и от Сина. Никой, който се отрича от Сина, няма нито Бащата; а който изповядва Сина, има и Бащата. . . . Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят. (1 Йоан 2:18-19, 22-23, 26).

Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога; а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е антихристът, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Онзи, Който е във вас, от онзи, който е в света. Те са от света, за това светски говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме Духа на истината и духа на заблудата (1 Йоан 4:1-6).

Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. Никой, който върви напред, и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който пребъдва в учението, той има и Сина и Бащата. Ако някой дойде при вас, и не носи това учение, недейте го приема вкъщи, и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела (2 Йоан 7-11).

Цитираните по-горе текстове обхващат всички места в Библията, които споменават думата антихрист, и от тях можем да извлечем няколко важни заключения:

Първо, християните вече са били предупредени за идването на антихрист (1 Йоан 2:18; 4:3).

Второ, нямало е само един, а “много антихристи” (1 Йоан 2:18). Следователно понятието антихрист не може просто да бъде име за един отделен човек.

Трето, антихрист вече е действал когато Йоан пише: “и понеже сега има много антихристи” (1 Йоан 2:18); “Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят” (1 Йоан 2:26); “чули сте, че иде, и сега е вече в света” (1 Йоан 4:3); “Защото много измамници излязоха в света. . . . Такъв човек е измамник и антихрист” (2 Йоан 7). Очевидно, ако антихристът вече е присъствал в първи век, той не е бил някоя личност, която ще се издигне към края на света.

Четвърто, антихрист е система на неверие, особено ереста на отричане на личността и делото на Исус Христос. Макар антихристите очевидно твърдят, че принадлежат на Бащата, те учат, че Исус не е Христос (1 Йоан 2:22); в съюз с лъжепророците (1 Йоан 4:1) те отричат Въплъщението (1 Йоан 4:3; 2 Йоан 7, 9); и отхвърлят апостолското учение (1 Йоан 4:6).

Пето, антихристите са били членове на християнската Църква, но са отстъпили (1 Йоан 2:19). Сега тези отстъпници се опитват да заблудят други християни, за да отклонят цялата Църква от Исус Христос (1 Йоан 2:26; 4:1; 2 Йоан 7, 10).

Като сглобим всичко, можем да видим, че антихрист е описание на система на отстъпление и отделни отстъпници. С други думи, антихрист е изпълнението на пророчеството на Исус, че ще дойде време на голямо отстъпление, когато “мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина” (Матей 24:10-11). Както казва Йоан, християните са били предупредени за идването на антихрист; и със сигурност са се появили “много антихристи.” За известно време, те са вярвали в Благовестието; по-късно са изоставили вярата, и тогава са се опитали да заблудят други, или като започват нови култове, или, по-вероятно, като се стремят да привлекат християните към юдаизма – лъжливата религия, която претендира, че се покланя на Бащата, докато отрича Сина. Когато се разбере учението на антихрист, то съвпада съвършено с това, което ни казва останалата част от Новия Завет за времето на “последното поколение.”

Един от антихристите, които нападат Ранната Църква, е Керинт, водачът на юдаистки култ през първи век. Считан от Църковните Бащи за “Архи-еретик” и определян като един от “лъжеапостолите,” които се противопоставят на апостол Павел, Керинт е юдеин, който се присъединява към Църквата и започва да отклонява християни от истинната вяра. Той учи, че едно по-низше божество, а не истинският Бог, е създало света (твърдейки, заедно с гностиците, че Бог е твърде “духовен,” за да се занимава с материалната действителност). Логично, това означава също отричане на Въплъщението, тъй като Бог не би приел физическо тяло и истински човешка личност. И Керинт е последователен: той заявява, че Исус е просто обикновен човек, не роден от девица; че “Христосът” (небесен дух) е слязъл върху човека Исус при Неговото кръщение (давайки Му способност да върши чудеса), но после Го оставя отново при разпятието. Керинт също защитава учение за оправдание чрез дела – конкретно, абсолютната необходимост да се спазват церемониалните постановления на Стария Завет, за да може човек да бъде спасен.

Още повече, Керинт очевидно е бил първият, който учи, че Второто Пришествие ще даде начало на буквално царуване на Христос в Ерусалим за хиляда години. Макар това да е против апостолското учение за Царството, Керинт твърди, че това учение му е открито от ангел (точно както Джоузеф Смит, антихрист от 19 век, по-късно твърди, че бил получил ангелско откровение).

Истинските апостоли твърдо се противопоставят на Керинтовата ерес. Павел увещава църквите: “Но ако и ние, или ангел от небето, ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет!” (Галатяни 1:8), и продължава в същото послание да опровергава легалистичните ереси, защитавани от Керинт. Според преданието, апостол Йоан пише своето Евангелие и послания като има предвид конкретно Керинт. (Също ни е казано, че когато Йоан влязъл в обществената баня, забелязал този антихрист пред себе си. Апостолът веднага се обърнал и избягал, викайки: “Да бягаме, да не би сградата да падне; защото Керинт, врагът на истината, е вътре!”)

Връщайки се към Йоановото твърдение за духа на антихриста, трябва да отбележим, че той набляга върху още един много важен момент: както Исус предсказа в Матей 24, идването на Антихрист е белег за “Края”: “Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време” (1 Йоан 2:18). Връзката, която хората често правят между антихриста и “последните дни,” е напълно правилна; но това, което често се пропуска, е фактът, че изразът последните дни и подобните понятия се използват в Библията да говорят не за края на физическия свят, а за последните дни на народа Израел, “последните дни,” които завършиха с разрушаването на Храма през 70 от Хр. Това също ще бъде изненада за мнозина; но ние трябва да приемем ясното учение на Писанието. Новозаветните автори безспорно използват езика на “последните времена,” когато говорят за периода, в който живеят, преди падането на Ерусалим. Както видяхме, апостол Йоан казва две неща по този предмет: първо, че антихрист вече е дошъл; и второ, че присъствието на антихриста е доказателство, че той и неговите читатели живеят в “последния час.” В едно от своите по-ранни послания Павел трябва да поправя погрешно впечатление относно идещия съд върху Израел. Лъжеучителите наплашвали вярващите като казвали, че денят на съда е вече върху тях. Павел напомня на християните това, което им е обяснявал преди:

Никой да ви не измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението . . . (2 Солунци 2:3).

Към края на тази епоха, обаче, когато Йоан пише своите послания, Голямото Отстъпление – духът на антихриста, който Господ предсказва – било действителност.

Юда, който написва една от последните новозаветни книги, не ни оставя причина за съмнение по този въпрос. Произнасяйки силно осъждение върху еретиците, които нахлуват в Църквата и се опитват да отклонят християните от правилната вяра (Юда 1-16), той напомня на своите читатели, че са предупредени точно за това нещо:

Но вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, как ви казваха: В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти. Тези са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа (Юда 17-19).

Юда ясно счита предупрежденията за “присмивачи” като отнасящи се за еретиците от неговото собствено време – което означава, че неговото собствено време е периодът на “последното време.” Както Йоан, той знае, че бързото умножаване на тези лъжебратя е белег за Края. Антихрист е дошъл, и това е бил Последният Час.

Кога хората започнаха да изоставят поклонението пред идолите, освен когато самото Божие Слово дойде между хората? Кога предсказанията спряха и станаха безсмислени, между гърците и навсякъде, освен когато Спасителят се изяви на земята? Кога онези, които поетите наричат богове и герои, започнаха да бъдат считани за обикновени смъртни хора, освен когато Господ ограби плячката на смъртта и запази нетленно тялото, което беше взел, възкресявайки го от мъртвите? Или кога измамността и лудостта на демоните си спечели презрение, освен когато Словото, Божията Сила, Господарят и на тях също, се смили заради слабостта на човечеството и се яви на земята? Кога практиката и теорията на магията започна да бъде тъпкана под крака, ако не при изявяването на Божественото Слово пред хората? С една дума, кога мъдростта на гърците стана глупава, ако не когато истинската Божия Мъдрост се яви на земята? В миналото целият свят и всяко място от него са били заблуждаване чрез поклонение на идоли, и хората са мислели, че идолите са единствените богове, които съществуват. Но сега по целия свят хората изоставят своя страх от идолите и прибягват до Христос; и като Му се покланят като на Бог, чрез Него те също познаха Бащата, Когото преди не познаваха.

Св. Атанасий, За въплъщението [46]

13 - ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

Както започнахме да виждаме в предишната глава, периодът, за който се говори в Библията като “последните дни” (или “последни времена” или “последен час”) е периодът между раждането на Христос и разрушаването на Ерусалим. Ранната църква живееше в края на старата епоха и началото на новата. Целият период трябва да бъде считан за време на Христовото Първо Пришествие. В Стария и Новия Завет, обещаното разрушаване на Ерусалим е смятано за част от делото на Христос, тясно свързано с Неговото дело на изкупление. Неговият живот, смърт, възкресение, възнасяне, изливане на Духа, и съд върху Ерусалим са части на Неговото единно дело за въвеждане на Неговото Царство и създаването на Неговия нов Храм (виж например как Данаил 9:24-27 свързва умилостивителната жертва с разрушаването на Храма). Нека да разгледаме как самата Библия използва тези изрази за края на века. В 1 Тимотей 4:1-3, Павел предупреди: А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на хора, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, които забраняват жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината. Дали Павел говореше за “последни времена,” които щяха да станат хиляди години по-късно? Защо той трябва да предупреждава Тимотей за събития, които Тимотей и Тимотеевите пра-пра-правнуци, и петдесет или повече поколения от наследници, нямаше никога да доживеят да видят? Всъщност, Павел казва на Тимотей, “В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов” (1 Тимотей 4:6). Членовете на Тимотеевото събрание се нуждаеха да знаят това, което щеше да стане в “последните дни,” защото те лично щяха да бъдат засегнати от онези събития. Конкретно, те се нуждаеха от уверението, че идващото отстъпление е част от цялостната схема от събития, водещи до края на стария ред и пълното установяване на Христовото Царство. Както ще видим от текстове като Колосяни 2:18-23, “бесовските учения,” за които Павел предупреди, съществуваха през първи век. “Последните времена” вече бяха действителност. Това е напълно ясно в по-късните Павлови думи към Тимотей: А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; също от такива страни. Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсей, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата (2 Тимотей 3:1-8). Същите неща, които Павел казва, че ще станат в “последните дни,” ставаха докато той пишеше, и той просто предупреждаваше Тимотей какво да очаква, когато епохата достига до своята кулминация. Антихрист започваше да надига главата си. Други новозаветни автори споделят този възглед с Павел. Посланието към Евреите започва като казва, че Бог “в тези последни дни говори нам чрез Сина” (Евреи 1:2); авторът продължава да показва, че “на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва” (Евреи 9:26). Петър пише, че Христос “наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в края на времената за вас, които чрез Него повярвахте в Бога” (1 Петрово 1:20-21). Апостолското свидетелство е непогрешимо ясно: когато Христос дойде, “последните времена” дойдоха заедно с Него. Той дойде да въведе новата епоха на Божието Царство. Старата епоха отминаваше, и щеше да бъде напълно премахната, когато Бог разруши Храма.

От Петдесятница до Холокост

В деня на Петдесятница, когато Духът се изля и християнската общност говори с други езици, Петър обяви библейското тълкувание на събитието: Но това е казаното чрез пророк Йоил: “И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища; Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В онези дни ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе, и знамения на земята долу, кръв и огън, и пара от дим; слънцето ще се превърне в тъмнина, и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господно, ще се спаси” (Деяния 2:16-17). Вече видяхме как “кръв и огън и пара от дим” и знаменията на слънцето и на луната са изпълнени в разрушаването на Ерусалим (вижте Глава 11). Тук е важно да отбележим точното твърдение на Петър, че последните дни са дошли. Обратно на някои съвременни тълкувания на този текст, Петър не казва, че чудесата на Петдесятница са като тези, пророкувани от Йоил, или че са някакъв вид “прото-изпълнения” на Йоиловото пророчество; той казва, че това е изпълнението: “това е казаното чрез пророк Йоил.” Последните дни са дошли: Духът е излят, Божиите хора пророкуват и говорят на езици, а Ерусалим ще бъде унищожен с огън. Древните пророчества са се изпълнявали, и това поколение е нямало да премине, докато “всички тези неща” не се сбъднат. Затова Петър увещава своите слушатели, “Избавете се от това извратено поколение!” (Деяния 2:40). В тази връзка трябва да отбележим есхатологичното значение на дара на езиците. Св. Павел показва в 1 Коринтяни 14:21-22, че чудото с езиците е изпълнение на пророчеството на Исая срещу бунтовния Израел. Понеже заветният народ отхвърли Неговото ясно откровение, Бог предупреди, че Неговите пророци ще им говорят с чужди езици, с нарочната цел да дадат последно свидетелство на невярващия Израел в последните дни преди техния съд: Наистина с гъгниви устни и с друг език Ще говори на тези хора. . . . Тъй щото, като ходят, да паднат възнак и да се съкрушат, Да се впримчат и да се хванат. Затова слушайте словото Господно, вие, присмивачи, Които господарувате над тези люде, които са в Ерусалим. Понеже сте казали: Ние направихме договор със смъртта, И се съгласихме с преизподнята, Щото, когато заливащата беда минава, Да не дойде до нас, защото си направихме лъжата прибежище, И под измама се скрихме, - Затова, така казва Господ Иеова: Ето, полагам в Сион камък за основа, Камък отбран, скъпоценен, краеъгълен, за твърда основа; Който вярва в него не ще прибърза да бяга. Ще направя правосъдието връвта, И правдата отвеса; И градушка ще помете прибежището на лъжи, И водата ще наводни скривалището. Договорът ви със смъртта ще се унищожи, И съглашението ви с преизподнята не ще устои; Когато заливащата беда минава Тогава ще се стъпчете от нея. Колкото пъти минава ще ви хваща, Защото всяка заран ще минава, Денем и нощем; И само слухът за нея да чуе някой, ще се изплаши. (Исая 28:11-19) Чудото на Петдесятница беше шокиращо послание за Израел. Те знаеха какво означава това. Това беше знамението от Бога, че Главният Краеъгълен Камък е дошъл, и че Израел го е отхвърлил за свое собствено осъждение (Матей 21:42-44; 1 Петрово 2:6-8). Това е било знамение за съд и порицание, белегът, в който отстъпниците от Ерусалим щяха да се “блъскат, да се строшат, да се измамят, и да бъдат взети в плен.” Последните дни на Израел дойдоха: старата епоха беше към своя край и Ерусалим щеше да бъде пометен в нов потоп, за да направи място на Божието Ново Създание. Както Павел каза, езиците бяха “белег не за онези, които вярват, а на невярващите” (1 Коринтяни 14:22) – знак към невярващите юдеи за приближаващата гибел. Ранната Църква е очаквала идването на новата епоха. Те са знаели, че с видимия край на старозаветната система Църквата ще бъде открита като новия, истински Храм; и делото, което Христос дойде да изпълни, ще бъде завършено. Това е било важна част от изкуплението, и християните от първи век са очаквали това събитие през своя собствен живот. По време на този период на очакване и сериозни изпитания, апостол Петър ги увери, че “с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време” (1 Петрово 1:5). Те са били на прага на новия свят.

Очакване на края

Апостолите и християните от първото поколение са знаели, че живеят в последните дни на старозаветната епоха. Те нетърпеливо са очаквали нейното завършване и пълното въвеждане на новата епоха. С напредването на века и с увеличаването и засилването на “белезите на края,” Църквата е можела да види, че Денят на Съда бързо наближава; в близкото бъдеще се е задавала криза, когато Христос ще ги избави “от настоящия нечист век” (Галатяни 1:4). Твърденията на апостолите са пълни с тази нагласа за очакване, сигурно знание, че това важно събитие им предстои. Мечът на Божия гняв е бил застанал над Ерусалим, готов да удари във всеки момент. Но християните не са се страхували, защото идващият гняв не е бил насочен срещу тях, а срещу враговете на Благовестието. Павел увещава Солунците да очакват “Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идещия гняв” (1 Солунци 1:10). Отразявайки Исусовите думи в Мат. 23-24, Павел подчертава, че предстоящ съд ще се излее върху “юдеите, които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угаждат и на всичките човеци са противни, като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълнят мярката на греховете си; но безграничният гняв ги настигна” (1 Солунци 2:14-16). Християните са били предупредени и затова са били подготвени, но невярващият Израел е бил хванат неподготвен: А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат. Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне онзи ден като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня; не сме от нощта, нито от тъмнината. . . . Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос (1 Солунци 5:1-5, 9). Павел продължава по тази тема в своето второ послание към същата църква: Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на онези, които ви оскърбяват, а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славата на Неговата сила, когато дойде в онзи ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали (2 Солунци 1:6-10). Ясно е, че Павел не говори за окончателното идване на Христос в края на света, защото идващата “скръб” и “възмездие” бяха конкретно насочени против онези, които преследват Солунските християни от първото поколение. Идващият ден на съд не е бил нещо на хиляди години надалеч. Той е бил близо – толкова близо, че са можели да го видят как идва. Повечето от “белезите на края” вече са били налице, и вдъхновените апостоли са насърчавали Църквата да очаква Края във всеки момент. Павел увещава християните в Рим да постоянстват в благочестив живот, “като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато първо повярвахте. Нощта премина, а денят наближи: и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината” (Римляни 13:11-12). Както старата епоха се характеризира с грях, отчаяние и робство под Сатана, новата епоха ще бъде все повече характеризирана с праведност и универсалното царуване на Царството. Защото периодът на “последните дни” е също времето, когато небесното Царство бива въведено на земята, когато “Святата планина” започва своя динамичен растеж и всички народи започват да се стичат към християнската вяра, както са предсказали пророците (вижте Исая 2:2-4; Михей 4:1-4). Очевидно, все още има много нечестие в света днес. Но от времето на Ранната Църква християнството постепенно и сигурно печели битките; и когато християните продължават да воюват с врага, ще дойде времето, когато светиите ще завладеят Царството (Данаил 7:22, 27). Затова Павел може да утешава вярващите като ги уверява, че “Господ е близо”(Филипяни 4:5). Всъщност, паролата на ранната Църква (1 Коринтяни 16:22) е била Мараната! Господ идва! Очаквайки идещата гибел на Ерусалим, авторът на Евреите предупреждава хората изкушавани да “се върнат” към отстъпилия юдаизъм, че отстъплението само ще им донесе “едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците” (Евреи 10:27). Защото познаваме Този, Който е рекъл: “На мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние”; и пак: “Господ ще съди людете Си.” Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. . . . Защото ви е нужно търпение, та като извършите Божията воля, да получите обещаното. “Защото още твърде малко време и ще дойде Този, Който има да дойде, и не ще се забави. А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра; но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми.” Ние, обаче, не сме от онези, които се дърпат назад, та се погубват, а от тези, които вярват, та се спасяват душата им (Евреи 10:30-31, 36-39). Други новозаветни автори пишат по подобен начин. След като предупреждава богатите невярващи, които угнетяват християните, с нещастията, които ще дойдат върху тях, обвинявайки ги, че измамнически “трупат съкровища в последните дни” (Яков 5:1-6), Яков насърчава страдащите християни: И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите. (Яков 5:7-9). Апостол Петър също предупреждава Църквата, че “краят на всичко е наближил” (1 Петрово 4:7) и ги насърчава да живеят във всекидневно очакване на съда, който ще дойде в тяхното поколение: Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. . . . Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? (1 Петрово 4:12-13, 17). Ранните християни е трябвало да преживеят сурови гонения от страна на отстъпилия Израел, и предателство от антихристи изсред техните собствени среди, които са се стремели да вкарат Църквата в юдаисткия култ. Но това време на огнена скръб и страдание е работело за благословението и освещаването на самите християни (Римляни 8:28-39); а междувременно Божият гняв срещу гонителите се е натрупвал. Накрая Краят идва, и Божият гняв се отприщва. Тези, които са довеждали скръб върху Църквата, са били хвърлени в най-голямата Скръб на всички времена. Най-големият враг на Църквата е бил победен, и никога вече няма да представлява заплаха за нейната окончателна победа. Преди предметите на поклонение бяха различни и безбройни; всяко място имаше свой собствен идол и така нареченият бог на едно място не можеше да отиде на друго, за да убеди хората там да му се покланят, но дори и неговите собствени хора едва го почитаха. Наистина! Никой не се кланяше на бога на своя съсед, но всеки човек имаше свой собствен идол и мислеше, че той е господар на всичко. Но сега само Христос бива почитан, като Един и Същ между всички народи навсякъде; и това, което слабостта на идолите не можеше да направи, а именно, да убеди дори тези, които живеят наблизо, Той го направи. Той убеди не само близките, но буквално целия свят, да се покланя на един и същ Господ и чрез Него на Бащата.

Св. Атанасий, За въплъщението [46]

14 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИЗРАЕЛ

Старият Израел беше отлъчен, отсечен от завета чрез праведния Божий съд. На повърхността това представлява сериозен проблем: Какво става с Божиите обещания към Авраам, Исаак и Яков? Бог се закле, че ще бъде Бог на Авраамовото потомство, че заветът ще се установи с потомството на Авраам “през техните поколения, във вечен завет” (Битие 17:7). Ако спасението премина от юдеите към езичниците, какво казва това за верността на Бога към Неговото слово? Има ли място за етническия Израел в пророчествата? На тези въпроси е отговорено по най-прекия начин в Писанието от апостол Павел в Римляни 11.

Отхвърлянето на Израел не е пълно

Бог никога не отхвърли напълно етническия Израел, изтъква Павел. Все пак, самият Павел беше “израилтянин, потомък на Авраам, от Вениаминовото племе” (ст. 1). И Павел не е изолиран случай. Всъщност, както той показва, в историята на Израел винаги само малцина са били истински вярващи в библейската вяра. Като пример той цитира историята на Илия (3 Царе 19), който се оплаква на Бога, че е единственият останал верен израилтянин. Бог поправя Илия с изявлението, че си е запазил седем хиляди верни в Израел, хора, които не са се поклонили пред Ваал. Подобно, казва Павел, “така и в сегашно време има остатък, избран по благодат” (ст. 5). В Своята върховна благодат Бог е избрал да спаси някои от Израел, дори когато осъди Израел като цяло, така че “онова, което Израел търсеше, това не получи; но избраните го получиха, а останалите се закоравиха” в тяхното неверие, като нечестивия Фараон на Египет (ст. 7; сравнете 9:14-18). На мнозинството от етническия Израел, “Бог им даде дух на безчувствие, очи да не виждат и уши да не чуват, даже до днес” (ст. 8; сравнете Деяния 28:25-28). Върху хората отлъчени от завета ще дойдат проклятията на Стария Завет: “Трапезата им нека стане за тях примка и уловка, съблазън и въздаяние; да се помрачат очите им, та да не виждат, и сгърби гърба им завинаги” (ст. 9-10). Независимо от това, Бог все още имаше Свои избрани сред етническия Израел. Като Павел, те щяха да се спасят. Божието отхвърляне на Израел не беше пълно.

Отхвърлянето на Израел не е окончателно

Не само е вярно, че винаги ще има вярно малцинство в Израел, но Божието слово също учи, че един ден мнозинство от етническия Израел ще бъде спасено. Народът на Израел, като цяло, ще се върне към вярата на своите бащи и ще признае Исус Христос за Господ и Спасител. Тяхното падение в отстъпление не е завинаги, казва Павел. Защото точно както тяхното отлъчване донесе спасение за езичниците, спасението на езичниците някой ден ще доведе до възстановяването на Израел: “Чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревнивост. А ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане – богатство за езичниците, колко повече тяхната пълнота! . . . Защото ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите? (ст. 11-15). Така редът на събитията изглежда както следва:
 1. Юдейското отстъпление довежда спасението на езичниците;
 2. Спасението на езичниците един ден ще доведе до възстановяването на етническия Израел; и накрая,
 3. Възстановяването на Израел ще причини дори още по-голямо съживление между езичниците, което (в сравнение със всичко по-рано) ще бъде много повече “богатства” (ст. 12), като “оживяване от мъртвите” (ст. 15).

 Маслиненото дърво

От самото начало Бог винаги е имал един заветен народ. Новозаветната църква просто е продължение на истинския “Божий Израел” (Гал. 6:16), след като лъжливият Израел бива отсечен. Павел показва как става това като използва илюстрация: вярващите езичници биват “присадени” в стъблото на Божия народ, докато израилевите клонки биват отсечени. Но ако някои клони са били отрязани, и ти, бивайки дива маслина, си бил присаден между тях, в тлъстия корен на маслината, не се хвали срещу клоните; но ако се хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе. Но ще речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз. Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но бой се. Защото, ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. Виж, прочее, благостта и строгоста Божии: строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тази благост; иначе, и ти ще бъдеш отсечен (Римляни 11:17-22). Тези, които са безверни и непокорни към завета, са отрязани, независимо от предишното им положение или генетично наследство, докато тези, които вярват, са присадени. Това съдържа важно предупреждение към всички, които изповядват християнската религия, да постоянстват във вярата. Юдеите, които изоставиха своя Господ, не можеха да имат право на Божието благословение и благоволение; и както изтъква Павел, същото е вярно за езическите християни. Бог изисква покорство и устояване – както Калвин казва, живот на постоянно покаяние. “Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог; но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е ‘днес,’ да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалнната си увереност” (Евреи 3:12-14). Но отхвърлянето на Израел няма да бъде последната глава в неговата история. Макар тялото на Израел да беше отлъчено поради неверие, възстановяването към завета ще дойде чрез покаяние и вяра: “Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади. Понеже, ако ти си бил отсечен от маслина, по естество дива, и против естеството, си бил присаден на питомна маслина, то колко повече онези, които са естествени клони, ще се присадят на своята маслина?” (ст. 23-24). Забележете внимателно, че текстът не казва, че Бог може да възстанови “естествения” Израел, но че Той ще направи това. Този възглед е подсилен в следните стихове: Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тази тайна, че частично закоравяване сполетя Израел, само докато влезе пълното число на езичниците. И така целият Израил ще се спаси, както е писано: “Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Яова; и ето завета от Мене към тях: когато отмахна греховете им” (ст. 25-27). Както видяхме по-горе, Бог закорави народа на Израел поради неверие (ст. 7-10). Но това закоравяване било само временно, докато Израел като цяло се върне към Господ, както Павел казва на друго място: Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато прочитат Стария Завет, същото покривало остава, като не им е открито, че този завет преминава в Христос. А и до днес, при прочитането на Мойсей, покривало лежи в сърцето им, но когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще се снеме (2 Коринтяни 14-16). Юридическото закоравяване и отхвърляне на Израел няма да траят вечно. Един ден завесата ще се вдигне, и народът като цяло ще бъде обърнат към истинската вяра. Но Израел няма да се върне докато пълнотата на езичниците не е дошла – с други думи, докато езичниците като цяло не бъдат обърнати към Христос (сравни употребата на думата “пълнота” в стихове 12 и 25). И така, след обръщането на мнозинството от езичниците, целият Израил ще бъде спасен, в изпълнение на обещанията на Бога към Неговите хора в древността. Макар Израел да е неверен, Бог остава верен на Своя завет. Сега Израел е враг на Благовестието, но Бог още ги обича заради техните бащи. Привилегиите, с които Той ги е удостоил, не са оттеглени завинаги, и заради Неговите обещания призоваването на Израел в завета е всъщност неотменимо (ст. 28-29). Павел повтаря основния урок: “Защото както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост, също така и те сега се не покоряват. Защото Бог затвори всички в непокорство, та към всички да покаже милост” (ст. 30-32).

Обобщение

Нашето изучаване на Римляни 11 беше по необходимост кратко. Тези, които желаят по-задълбочено разглеждане, трябва да прочетат коментарите на Робърт Халдейн, Матю Хенри, Чарлз Ходж и Джон Мъри, както и с подробната екзегетика във важния труд на Йейн Мъри, Пуританската надежда (Iain Murray, The Puritan Hope). Но от изследването на текста ясно изпъкват следните точки: 1. Целият езически свят ще се обърне към вяра в Исус Христос. Мнозинството от езичниците ще дойдат в завета, докато обръщането на езичниците достигне степента на “пълнота” (дума, означаваща завършеност или цялостност, ст. 25). 2. Генетичният Израел ще бъде обърнат към вяра в Исус Христос. Макар винаги да има такива евреи, които стават християни, юдейският народ като цяло ще се обърне само след обръщането на езичниците (ст. 11-12, 15, 23-27). Това означава, че ключът към обръщането на Израел е предварителното изпълнение на Великото Поръчение (Матей 28:19-20), спасението на народите. 3. Не всеки отделен езичник или юдеин ще бъде обърнат. Обръщането на Израел и на езичниците ще бъде аналогично на отхвърлянето на Израел. Макар Израел като цяло да беше отсечен от завета, някои юдеи останаха в истинската вяра (ст. 17). По същия начин, когато езичниците и Израел се обърнат като цяло, това не означава, нито изисква всеки отделен човек от едната или другата група да стане християнин. Винаги ще има изключения. Но точно както преобладаващото мнозинство от юдеите отхвърлиха Христос, когато Той дойде, така и преобладаващото мнозинство от юдеи и езичници ще бъде присадено в корена на верния Божи народ. 4. Обръщането на юдеи и езичници ще се извърши чрез нормалните средства на евангелизиране в тази епоха. Нищо не се казва тук за някакво катаклично събитие – като Второто Пришествие – което да доведе до масово обръщане. Масовото обръщане на света ще стане когато Благовестието се проповядва на народите; всъщност, точно този текст категорично отрича някакво друго средство за обръщане (10:14-17). Вкарването от някои автори на Второто Пришествие в този текст е напълно спекулативно и заблуждаващо. Целият контекст изисква обръщането на света да се извърши чрез нормалното продължение на вече действащите процеси, както ясно посочва едно обикновено четене на ст. 11-32. Както казва Чарлз Спърджън: “Самият аз вярвам, че Цар Исус ще царува, и идолите ще бъдат напълно унищожени. Но очаквам същата сила, която веднъж обърна света наопаки, да продължи да го прави. Святият Дух никога няма да позволи върху Неговото свято име да бъде хвърлен укорът, че не е бил способен да обърне света.” 5. Мотивът за обръщането на Израел ще бъде ревност. Юдеите ще видят как всички езически народи около тях се наслаждават щастливо на заветните благословения, обещани на Божия народ в миналото; ще видят, че Божията милост се е разпростряла по целия свят; и ще проревнуват (ст. 11, 31; ср. 10:19). Отново, това няма да бъде резултат на някакво катаклично събитие (като Грабването), защото е продължение на вече задействан процес от времето на Павел (ст. 14). Юдеи (като самия Павел) вече се обръщаха чрез тази свята ревност, и Павел се надяваше да възстанови други чрез същите средства. Но той посочи ден в бъдещето, когато това ще се случи в големи размери, и юдеите като цяло ще се завърнат към вярата. 6. Обърнатите юдеи във всяка епоха принадлежат на Църквата на Исус Христос; те не са отделна група. Всъщност няма такова нещо като “юдейски християнин,” както няма отделни библейски категории за “индийски християни,” “ирландски християни,” “китайски християни” или “американски християни.” Единственият начин езичниците да се спасят е като се присадят в едното “маслинено дърво,” верния заветен народ (ст. 17-22). И единственият начин един юдеин да се спаси е да стане член на Божия народ (ст. 23-24). Няма разлика. Чрез Своето завършено дело Христос “направи двата отдела едно” (Ефесяни 2:14). Вярващите юдеи и езичници са обединени в “едно тяло,” Църквата (Ефесяни 2:16). Има едно спасение и една Църква, в която всички вярващи, независимо от етническия произход, стават Божии деца и наследници на обещанията към Авраам (Галатяни 3:26-29). Създаването на специално разграничение юдеи-езичници в тялото на Христос е в крайна сметка отричане на Благовестието. 7. Израел няма да бъде възстановен като Царството (Матей 21:43; 1 Петрово 2:9). Библията обещава възстановяването на Израел като народ, но не задължително като Държава; нищо не изисква двете да вървят заедно. Но дори да приемем, че все още има Държава Израел, когато юдеите се обърнат, Израел просто ще бъде една християнска нация сред многото, без специално положение. Хората от генетичния Израел ще бъдат част от заветното дърво на живота, но вече няма никаква религиозна значимост, която да принадлежи на Палестина. Целият свят ще стане Божие царство, като всички народи ще имат еднакво положение в това Царство. В онзи ден Израел ще бъде с Египет и с Асирия трето благословение всред земята, защото Господ на Силите ще ги благослови, като ще рече: Благословен да бъде Египет, Мои люде, и Асирия, делото на ръцете Ми, и Израил, наследството Ми (Исая 19:24-25). 8. Обръщането на Израел ще доведе до епоха на големи благословения за целия свят. Ще има още по-големи изпълнения на заветните обещания, преливащо изобилие от Духовни богатства, дотолкова, че сравнени с предишното състояние на света, това ще бъде като оживотворяване от мъртвите (ст. 12, 15). Това е когато библейските обещания за земните благословения на Царството ще достигнат своето най-високо и най-завършено изпълнение. Божията Свята планина ще е обхванала целия свят и “земята ще се напълни със знанието за Господа, както водите покриват морето” (Исая 11:9). Кой, тогава, е този Христос и колко е велик Той, Който чрез Своето Име и присъствие засенчва и смущава всички неща от всяка страна, единственият, Който сам е силен срещу всичко и е изпълнил целия свят със Своето учение? Нека гърците да ни кажат, които Го подиграват без да се скъпят и срамуват. Ако Той е човек, как може един човек да се е оказал по-силен от всички онези, които те самите считат за богове, и чрез Своята собствена сила да ги е развенчал, че са нищо? Ако те Го наричат магьосник, как може чрез един магьосник да се унищожи цялата магия, вместо да стане по-силна? Ако Той беше победил определени магьосници или само се беше доказал, че е по-добър от тях, те можеше с основание да мислят, че Той превъзхожда останалите само със Своето по-голямо умение. Но фактът е, че Неговия кръст надви цялата магия и победи и самото име магия.

Св. Атанасий, За въплъщението [48]

15 - ГОСПОДНИЯТ ДЕН

Една от най-големите тълкувателни грешки, правена от библейските учени, е презумпцията, че Библията не може да използва един и същ израз, като “Пришествие,” с различни значения. Голяма част от тази книга е написана за да опровергае тази основна грешка. Както видяхме, в многобройни случаи в Писанието Бог “идва в облаците,” и при описването на няколко различни исторически събития се използват думите за разпадане на вселената. Но щом веднъж разберем това, изглежда се натъкваме на друг проблем: Какво става с Второто Пришествие на Христос? Тъй като толкова много пророчества се оказват в сведения за разрушаването на Ерусалим през 70 от Хр., как можем да сме сигурни, че някое пророчество се отнася за бъдещо, буквално завръщане на Исус Христос? Има няколко начина да се подходи към този въпрос. Един ползотворен метод е да изследваме честия библейски израз за “Деня на Съда”: Господния ден. Сега, не ме разбирайте погрешно – не казвам, че “Господният ден” се отнася само за края на света и за Последния Съд. Съвсем не е така. Но все пак, едно правилно разбиране на това библейско понятие ще ни даде тълкувателен ключ, метод за постигане на точно, основано на Библията разбиране за Второто Пришествие. Първата библейска употреба на термина Господния Ден е от пророк Амос, в едно много странно сведение. Говорейки към бунтовните израилтяни, които скоро ще бъдат поразени от асирийците, Амос казва: “Горко на онези, които желаят деня Господен! За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина . . .” (Амос 5:19). Важното нещо за нас е да забележим в началото, че този израз никога не е бил използван преди, поне не в Писанието. Въпреки това той изглежда е бил доста разпространена, позната идея в Израел през осми век пр. Хр. Амос не поставя под въпрос неговата валидност: “Господният Ден” наистина е идвал. Това, което Амос се стреми да поправи, е Израилевото погрешно очакване на резултатът на този Ден за тях самите. Интересният момент (с който да започнем) е този. Тук виждаме Амос просто да използва едно вече разбирано, напълно оформено, добре развито теологично понятие. Самият израз не произхожда (очевидно) от пряко откровение, въпреки това пророците го приемат безрезервно като част от своя речник. Това посочва, че думата трябва да се основава на някое библейско понятие, което било толкова добре познато в Израел, че безспорният израз Господният Ден почти спонтанно идва на ум, за да я опише. Как можем да обясним това? Нашият отговор на този въпрос ще ни заведе до някои изненадващи заключения в няколко области. Нещо повече, той ще ни даде сигурни библейски сведения относно Второто Пришествие на Христос – последният Съден Ден.

Денят на съда в Едем

Библейската образност за Господния Ден, Деня на Съда, започва (както трябва естествено да предполагаме) в Битие. Точно в началото на разказа за сътворението ни се казва, че Бог създаде светлината и я нарече Ден (Битие 1:2-5). Трябва да осъзнаем точно какво се е случило в този момент. Както видяхме в Глава 7, Бог се носеше над създанието, облечен в славната светлина на Облака, светещ като първоначалната Светлина (сравнете Йоан 1:4-5). Това означава, че когато Той създаде светлина, това беше огледален образ, нещо като “клонинг” на Него Самия. Следователно, от самото начало ние сме учени да свързваме Ден и Светлина с Бога. Тази основна асоциация е развита и пренесена в останалата част на седмицата на сътворението, когато първата от двете концепции, които са важни за нашето разбиране на библейската идея за Деня: Денят е по Божия образ. Светлината на деня напомня на Божията ярка, непристъпна Светлина (1 Тимотей 6:16). По тази причина слънцето и зората са използвани в Библията като символи на Бога и на Неговото идване (Псалм 84:11; Исая 30:26; 60:1; Малахия 4:2; Лука 1:78-79; Ефесяни 5:14; 2 Петрово 1:19; Откровение 1:16). Вторият възглед е, че Денят е времето на съдебна оценка на Бога на Неговите създания, когато всички неща биват съдени от Него. Тук Мойсей отбелязва седем действия на гледане (преценка) и изявление: “Бог видя, че беше добро” (Битие 1:4, 10, 12, 18, 21, 25), достигащи до кулминация при седмата декларация: “И Бог видя всичко, което направи, и ето, то беше много добро” (Битие 1:31). Това твърдение ни води точно към обобщението и заключението: Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе (Битие 2:1-4). Божието “почиване” на седмия ден е важна част от съдебната тема на Деня, защото то в действителност говори за Неговото възцаряване в небето, в преглеждане и съдене на Неговото създание от Неговия престол в Облака на Славата. Всъщност, Неговото седене на престола често е наречено “почивка” в Писанието (1 Летописи 28:2; Псалм 132:7-8, 13-14; Исая 11:10; 66:1). Така, когато мислим за Деня, ние трябва да мислим първо за Божията светлина на света; второ, трябва да мислим за Божия съд на света. С други думи, първият “Ден на Господа” беше също и първия Ден. По-лесно е за нас да видим всичко това, когато четем Битие 1 в светлината на други текстове от Писанието, но трябва също да помним, че това присъства скрито в текста от началото. Има още един ранен текст в Битие, който осветлява нашето разбиране на съдържанието на “Деня на Господа.” Видяхме в ранна глава, че когато Адам и Ева съгрешиха, те чуха характерния глас на Облака на Славата да гърми по своя път като експресен влак през Градината: гърмящият Глас на Господа, причинен от удрянето на крилата на ангелите. Буквалният превод на този стих казва: И те чуха Гласът на Господ Бог минаващ през градината като Духът на Деня, и човекът и неговата жена се скриха от присъствието на Господ Бог между дърветата в градината (Битие 3:8). С други думи, Адам и Ева чуха звука, който Облакът прави, когато Бог идва като “Духа на Деня,” когато Той идва, както е направил в началото, като Съд. Естествено, този възглед за текста разбива онзи стар, пиетистко-евангелски любим химн, “В градината” (само този факт прави това тълкувание особено привлекателно). Бог не си е правил вечерни разходки през Градината, противно на сантименталните размишления на третокласни евангелски поети. Когато Съдът дойде при Адам и Ева, той дойде във формата на Облака на Славата: с ослепяваща светкавица, изгарящ жар и оглушаващ шум – Духът на Деня. Следователно, Господният Ден е дефиниран от Писанието като Облака на Славата: “Защото е близо денят, дори е близо Господният ден, облачен ден; ще бъде времето на езичниците” (Езекиил 30:3; сравнете Йоил 2:1-2; Софоний 1:14-15). Където е Облакът, там е Господният Ден, когато Бог изявява Своя съд. Това прави нашето разбиране на Господния Ден да направи огромна крачка напред. Повече от само сведение за края на света, той трябва по-скоро да бъде разбиран по същия начин като толкова много други понятия в Писанието: първоначално, прогресивно и окончателно. Първоначалният Ден стана в началото, в първия ден (може би е по-точно да се каже, че цялата седмица беше първоначалният Ден в седем етапа). Но също виждаме Деня изявяван прогресивно, в Божиите исторически присъди. В окончателен, краен смисъл ни е казано, че ще дойде Последният Ден, когато Бог ще извърши Своя окончателен съд върху всички неща.

Ден облачен

Още щом видим връзката между Облака и Господния Ден – че Господният Ден е Облакът на Славата идващ в съд, и че Облакът е Денят на Господа в действие – редица библейски идеи започват да идват на мястото си. Например, израилтяните преживяха Господен Ден на брега на Червеното Море, когато Облакът слезе (Изход 13:21-22) и застана между тях и египтяните. За заветния народ Облакът беше Светлина и спасение, но за египтяните той беше Тъмнина (Изход 14:19-20), носеща пълно унищожение (Изход 14:24-25). Идването на Облака беше идването на Господа като “Духа на Деня” в съд. И съдът, както Облака, има две страни: оправдание и защита на верните от една страна, и гибел върху Божиите врагове от друга страна. При съда Бог довежда спасение и гняв, тъмнина и светлина. Точно това Амос имаше предвид, когато се обърна към отстъпилите заветни хора през своето време, които очакваха, че идващият Господен Ден ще ги защити от техните врагове. Проблемът беше, както Амос посочи, че Божиите хора бяха станали врагове на Бога. Горко на онези, които желаят деня Господен! За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина. Както, ако бяга човек от лъв, и го срещне мечка, или, като влезе вкъщи, опре ръката си о стената, и змия го ухапе, така не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина? Дори мрак, без никаква светлина? (Амос 5:18-20). Библейските пророци видяха, че Господният Ден се изпълнява във всички Божии изкупителни съдби в историята срещу непокорни народи: това беше божественият “ден на разплата” срещу Юда, когато нечестивите ще бъдат унищожени, а праведните спасени и благословени (Исая 2-5; Йоил 1-3); за Вавилон това беше денят на гибел, огън и сриване на вселената (Исая 13:6-13); това беше също денят, когато Едом щеше да преживее Божието отмъщение в кърваво клане, в огън и сяра, и в запустяване, докато Божиите хора са безопасно “събрани” при Него (Исая 34); денят, когато Божият голям меч щеше да се напие с кръвта на египтяните (Еремия 46); наистина, “Денят Господен е близо против всичките народи” (Авдий 15). Когато поставим всички тези текстове заедно, заедно с текстове като Софоний 1 и Псалм 18, става поразително ясно, че пророческите думи Господен Ден означават Съд – съд водещ до гибелта на нечестивите и до спасението на праведните. Затова той също е използван да опише Първото Идване на Спасителя. В своето последно откровение на Стария Завет Бог казва: “Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към чадата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и да поразя земята с проклетия” (Малахия 4:5-6). И ангел Гавраил (Лука 1:17) и Господ Исус (Матей 11:14) цитират този стих като изпълнен в служението на Йоан Кръстител. “В духа и силата на Илия,” Йоан трябваше да се заеме с възстановително служение на довеждането на бунтовните деца на Израел към праведността на техните бащи, обръщайки “непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ” (Лука 1:17). Но ако хората не се обърнеха от тяхното отстъпление до времето на “великия и страшен ден Господен,” Бог предупреди, Той щеше да дойде и да порази “земята с проклятие.” Тази дума проклятие (или обричане) е технически израз в Писанието, използван да обозначи определени предмети и дори цели градове, които бяха толкова противни на Бога, че трябваше да бъдат поставени “под обричане,” да бъдат напълно унищожени с огън от Божия олтар – принесени като “пълно всеизгаряне” (сравнете Второзаконие 13:16). Точно това стана през първи век. “Илия” дойде, но хората не се покаяха; затова когато дойде великият Господен Ден, цялата земя беше поставена под обричане, напълно отделена за погубление.

Окончателният Господен Ден

След като не може да се приеме, че всички сведения за “Господния Ден” означават едно и също събитие, християните могат лесно да бъдат объркани. Как можем да кажем кой Ден се има предвид в конкретен текст на Писанието? Това не прави ли нашето тълкуване напълно произволно? Съвсем не. Както с всичко друго в Писанието, неговото точно значение зависи от контекста. Той винаги носи общата идея за Божието идване в съд и спасение, но неговото значение във всеки отделен стих може да се разбере чрез изследване на по-големия контекст. Така се завръщаме на въпроса, с който започнахме тази глава: Как можем да сме сигурни, че някое сведение за “Господния Ден,” “съда,” или Христово “идване” говори за края на света и за Второто идване на Христос? След като изразите за рухване на вселената се използват за съда през 70 от Хр., и поради огромното теологично значение на този съд, някои предполагат, че всички есхатологични събития трябва да се били изпълнени при разрушаването на Ерусалим, и че Второто Пришествие се е случило тогава. Според това тълкувание (което може да бъде наречено пост-всичкоизъм), ние сега живеем в безкрайна епоха на забрава, с буквално никакви пророчества, останали да бъдат изпълнени. Светът просто ще продължи още, и още, и още, и още, докато . . . ? Вярно ли е такова тълкуване? Трябва да отбележим, поне мимоходом, че Църквата през всички векове никога не е позволявала такъв възглед. Всички изповеди са обявявали бъдещото идване на Христос, възкресението на всички хора и общия съд за основни, неподлежащи на оспорване членове на християнската вяра. Заключителните думи на Атанасиевата Изповед (една от трите универсални изповеди на вярата) подчертават важността на тези истини: Той се възнесе в небесата; седна от дясната ръка на Бащата, Всемогъщия Бог; от където ще дойде да съди живите и мъртвите. При Чието идване всички хора ще възкръснат в своите тела и ще дадат отчет за своите собствени дела. И тези, които са вършили добро, ще отидат във вечен живот; а тези, които са вършили зло, във вечен огън. Това е вселенската вяра, която ако човек не вярва точно, той не може да се спаси. Тази основна догма на Вселенската Църква е здраво основана върху Писанието. Макар да има много “Дни на Господа” в историята, Библията ни уверява, че има “Последен Ден,” който ще дойде, Краен Съд, когато всички сметки ще бъдат уредени и праведните и неправедните ще получат своите вечни награди. Винаги, когато използва тази дума, Исус свързва неразделно “Последния Ден” с друго събитие: Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е пратил. И ето волята на Този, Който ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден (Йоан 6:38-40) Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил, и Аз ще го възкреся в последния ден (Йоан 6:44). Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден (Йоан 6:54). Следователно, Възкресението е събитие неразделно свързано със събитията на Последния Ден, окончателния Ден, когато присъдата на Духа в Облака ще бъде абсолютно всеобхватна и завършена, когато ще бъде обявена Божията присъда върху цялото създание. Това е Денят, когато мъртвите ще бъдат възкресени: “онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане” (Йоан 5:29). Възкресението е тълкувателният ключ. Тъй като Исус свърза Възкресението с Последния Ден, можем да го използваме като “ръководство” при изследването на есхатологичните пасажи. Макар мотивът за Господния Ден/разпадането на вселената се среща навсякъде в библейските текстове за съд, отличителният белег на Последния Ден е, че мъртвите ще бъдат възкресени. Възкресението на всички хора е, поради самото свое естество, неповторимо. То не е продължителен мотив, а част от последното есхатологично събитие. Затова, когато Библията споменава Възкресението, тя говори за Последния Ден – последния Съд, окончателния Господен Ден. Смъртта стана като тиранин, който е бил напълно победен от законния монарх; завързан за краката и за ръцете, както е сега, минувачите му се подиграват, удрят го и го обиждат, без вече да се страхуват от неговата жестокост и ярост, заради царя, който го е победил. Така смъртта беше победена и изложена на показ от Спасителя на кръста. Тя е вързана за краката и за ръцете, всички, които са в Христос, я тъпчат, като минават, и като Негови свидетели я осмиват, подиграват и казват, “О, смърт, къде е твоята победа? О, гроб, къде е твоето жило?”

Св. Атанасий, За въплъщението [27]

16 - СЪВЪРШЕНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦАРСТВОТО

Сега можем да започнем да извличаме някои много важни цялостни заключения от нашето изследване дотук. Како видяхме в предишната глава, Последният Ден е синоним на Крайния Съд, в края на света. Нещо повече, Исус заяви, че онези, които вярват в Него, ще бъдат възкресени в Последния Ден (Йоан 6:39-40, 44, 54). Това означава, че Денят на Съда е също Денят на Възкресението; двете стават заедно, в края на историята. Можем да добавим към това казаното ни от апостол Павел относно Възкресението: то ще съвпадне с Второто Идване на Христос и с грабването на живите вярващи (1 Солунци 4:16-17). Някои се опитват да избегнат смисъла на този текст като предлагат поредица от Възкресения – едно при Грабването, друго при Второто Пришествие (може би няколко години по-късно), и поне още едно при завършването на Царството, края на историята (където то принадлежи). Това, обаче, по никакъв начин не разрешава проблема. Защото Исус конкретно каза, че който вярва в Него ще бъде възкресен “в Последния Ден.” Това означава, че всички християни ще бъдат възкресени в Последния Ден. Отново, 1 Солунци 4 казва, че всички вярващи ще бъдат възкресени при Грабването. Очевидно, според тези текстове, може да има само едно възкресение на вярващите. И това възкресение, което съвпада с Грабването, ще стане в Последния Ден.

Едно възкресение

Преди да можем да разгледаме тези моменти по-подробно, трябва да сме наясно по един въпрос, който беше изложен в предходната глава, но в по-слаба светлина. Една от моите най-важни презумпции е, че има едно Възкресение, на праведните и на неправедните. За мнозина, разбира се, това ще изглежда очевидно. Но това трябва да се каже изрично, защото има много объркване по този въпрос в някои кръгове, водени от учители, които настояват не само на множество Възкресения, но че Възкресението(ята) на вярващите и на невярващите ще станат в напълно различни случаи! Няма библейско основание за тази позиция. Писанието ясно учи едно Възкресение, в Последния Ден; и ортодоксалната християнска Църква, както е отразено в нейните исторически изповеди на вярата, винаги и навсякъде е твърдяла тази истина. Библията казва: Множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение (Данаил 12:2). Защото както Бащата има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син. Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му, и ще излязат; онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане (Йоан 5:26-29). Ще има възкресение на праведни и неправедни (Деяния 24:15). След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро (Откровение 20:11-15). Библията е пределно ясна: Възкресението на всички хора, праведни и неправедни, се извършва в един и същи Ден, и е последвано веднага от Съда. Защо тогава има толкова много объркване по този въпрос? Част от отговора е, че наблягането в Писанието е върху Възкресението на праведните, което е радикално различно по естество и резултат от това на нечестивите. Възкресението на Божиите хора е тясно свързано с настоящото обитаване на Святия Дух в тях (Римляни 8:11); така самата основа на възкресяването на праведните, неговият съществен принцип, е от напълно Духовно естество. Християните ще бъдат възкресени за Живот от Духа, докато нечестивите ще бъдат възкресени за Смърт. В абсолютен контраст със съживените тела на осъдените, обновените тела на светиите ще бъдат като славното тяло на самия Христос (1 Коринтяни 15:42-55; Филипяни 3:21). Нашето Възкресение е плодът на Христовото Възкресение, и е в действителност продължение на Неговото (1 Коринтяни 6:13-20; 15:20). Следователно, за християнина Възкресението е нещо, към което да гледа с надежда и въодушевено очакване (2 Коринтяни 5:1-10; Филипяни 3:10-11): Писанието гледа на него като окончателното “изкупление на нашето тяло” (Римляни 8:18-23). По тази причина, когато Библията говори за Възкресението, бъдещето на праведните винаги е на преден план. Проблемът е, че повърхностният подход към Писанието е оставил хората с впечатлението, че има две отделни Възкресения, едно на праведните и друго на нечестивите. В качествен смисъл, разбира се, можете да кажете, че има две Възкресения; но те стават на един и същи Ден!

Царството и Възкресението

Най-подробното библейско учение за Възкресението се намира в края на първото Павлово послание към Коринтяните. Същината на тази глава казва: Защото, както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя ред; Христос първия плод, после, при пришествието на Христа тези, които са Негови. Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Бащата, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си. И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена (1 Коринтяни 15:20-26). Този текст ни дава голямо познание за Възкресението. На първо място, дадено ни е уверение за неразделната връзка между Христовото Възкресение и нашето. Възкресението се извършва на два етапа: първо Христос е възкресен, а после и ние сме възкресени – първи плодове, след това жътвата. (Забележете добре: не са споменати никакви други етапи.) Второ, казано ни е кога става Възкресението: “при пришествието на Христос.” Тъй като вече знаем, че Възкресението съвпада с Последния Съд, знаем, че Второто Пришествие на Христос ще бъде в Последния Ден, при Съда. Трето, текстът също ни осведомява, че тези събития се случват в “края.” Краят на какво? Много ненужни спорове се съсредоточават върху този израз. Павел продължава, за да ни каже, че Краят идва, “когато Той ще предаде царството на Бога и Бащата, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.” Краят тук е просто Краят – краят на времето, на историята и на света. Това разбира се следва от факта, че това е последният Ден; нещо повече, това е краят на завладяването на земята от Христос, когато Той ще е установил Своето пълно управление над всичко, побеждавайки всички Свои врагове. Това е краят на “Милениума,” съвършеното изпълнение на Царството – точният момент, когато Книгата Откровение, в пълно съгласие с 1 Коринтяни, поставя Възкресението и Последния Съд (Откровение 20:11-15). Четвърто, Христовото настоящо царуване, което започна при Неговото Възкресение и възнасяне, продължава “докато положи всички врагове под нозете Си.” Това твърдение идва от Псалм 110:1, където Бог Баща казва на Сина: “Седи отдясно Ми, докато положа враговете Ти за Твое подножие.” Ние знаем, че при възнасянето на Христос Той наистина седна отдясно на Бащата (Марк 16:19; Лука 22:69; Деяния 7:55-56; Римляни 8:34; Ефесяни 1:20-22; Колосяни 3:1; Евреи 1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 1 Петрово 3:22). Следователно, според Писанието Исус Христос сега управлява от Своя небесен престол, докато всички Негови врагове бъдат направени Негово подножие. Изводите от тези текстове са неизбежни: Христос се е възнесъл на престола, и Той няма да се върне, докато последният враг не бъде победен, при Възкресението на Последния Ден. “Защото той трябва да царува, докато положи всичките Си врагове под нозете Си.” Трябва да помним, че Библията говори за спасението по модела за първоначално–прогресивно–окончателно, който отбелязахме преди. Първоначално, всички неща са поставени под нозете на Христос при Неговото възнасяне към Неговия небесен престол; по принцип, Той сега управлява света като Втория Адам. Прогресивно, Той сега се занимава със завладяване на народите чрез Благовестието, разпростирайки Своята власт до най-далечните краища на земята. Окончателно, ще дойде Денят, когато действителното Христово завладяване на света е завършено, когато всички врагове са били победени. Това ще бъде Краят, когато “в Исусовото име ще се поклони всяко коляно . . . и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Баща” (Филипяни 2:10-11). Пето, подчертавайки факта, че Възкресението става в края на Милениума, Павел казва, че “и смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена.” Христовото настоящо царуване ще бъде свидетел на постепенно унищожаване на всички врагове, прогресивно потушаване на всеки остатък от бунта на Адам, докато само едно нещо остане да бъде унищожено: Смъртта. В този момент Христос ще се върне в слава, за да възкреси мъртвите и да преобрази телата на Своите хора в съвършенството на завършеното ново Създание. По-късно в този текст Павел разсъждава допълнително върху този факт: Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: “Погълната беше смъртта победоносно” (1 Коринтяни 15:51-54). Това съответства на друго велико изказване на Павел за Възкресението: Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа (1 Солунци 4:14-17). Както думите на Павел казват толкова ясно, събитията в Последния Ден включват Второто Пришествие, Възкресението и “Грабването” (“грабването” на живите светии “да посрещнат Господа във въздуха”). Библията не поучава никакво разделение между Второто Пришествие и Грабването; те са просто различни страни на Последния Ден. И фактът е, че през цялата история на Църквата до деветнадесети век никой никога не е чувал за (така нареченото) “Грабване преди Голямата скръб”; това вярване не става широко разпространено допреди няколко десетилетия. Напоследък, когато по-младите поколения започнаха да осъзнават липсата на библейска основа за този нововъведен възглед, започна да се извършва преход към по-библейски основана есхатология. Есхатологията на господство, историческата Надежда на Църквата, отново е във възход. Заради обновения интерес към развиването на библейски мироглед и прилагането на библейските стандарти към всяка област на живота, есхатологията на господството все повече се обсъжда и приема. И тъй като тя е истината, нейното установяване като господстваща есхатология е неизбежно.

Заключение

Библейското учение за Второто Пришествие е относително просто и праволинейно. Можем да обобщим нашите открития от последните няколко глави както следва: 1. Царуването на Исус Христос започна при Неговото Възкресение и Възнасяне, както пророците обещаха. Неговото Царство (“Милениумът”) сега е в сила и ще продължи, докато Той бъде признат за Господ по целия свят. Чрез Благовестието Неговите хора разширяват Неговата власт по лицето на земята, докато всички народи бъдат научени и Раят дойде до своето най-съвършено земно изпълнение. 2. В Последния Ден, в края на света, Исус Христос ще се върне да възкреси всички хора за Съда, праведни и нечестиви. Онези християни, които все още живеят при Второто Пришествие, ще бъдат грабнати, за да се присъединят към Господа и възкръсналите светии в Облака на Славата, където ще бъдат преобразени, напълно възстановени в образа на Бога. 3. Учението, че Христовото Царство ще започне едва след Неговото Второ Пришествие е напълно опровергано от Святото Писание. Библията учи, че Второто Пришествие на Христос, съвпадащо с Грабването и Възкресението, ще се извърши в края на Милениума, когато историята завърши в Съда. Дотогава Христос и Неговият народ напредват от сила в сила, от победа в победа. Ние ще победим.  

ЧАСТ IV: ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

И сега с фученето на сприя яви се колесницата на Бога, с гъста жар пламтяща, с колела едно във друго и без впряг, самата пълна с дух подвижен, ала в съпровод от четворица херувими с образи четворни, с крила и със снаги, осяти - сякаш със звезди - с безброй очи, с безброй очи и върху колелата берилови със шеметни огньове помежду им, а пък над тях - кристален свод и върху него - трон, изсечен от сапфир, изпъстрен цял с небесно-чист янтар и с всички багри на дъждовната дъга. На него той, въоръжен с доспехи от урим сияен, изработени в божествена направа, се изкачи, от дясната страна до него седна Победата орловокрила, а лъкът висеше на хълбока му и колчанът с мълнии тризъби, и яростно около него се кълбеше дим, изригваха безброй огньове и искри страхотни.

Джон Милтън, Изгубеният рай [6.749-66] превод проф. Александър Шурбанов София: изд. "Народна Култура" 1981

Спасителят работи мощно сред хората, всеки ден Той невидимо убеждава множества хора по целия свят, както в гръкоговорящия свят, така и извън него, да приемат Неговата вяра и да бъдат покорни на Неговото учение. Може ли някой пред всичко това все още да се съмнява, че Той е възкръснал и живее, или че по-скоро Той Самият е Животът?

Св. Атанасий, За въплъщението [30]

17 - ТЪЛКУВАНЕ НА ОТКРОВЕНИЕ

Когато се опитаме да изследваме книгата Откровение, от самото начало сме изправени пред два проблема. Първият е въпросът да се уверим, че нашето тълкуване е правилно – да поставим ограничения върху нашето въображение, за да не вкарваме насила Божието свято Слово в калъп, който сами сме си измислили. Трябва да оставим книгата Откровение да каже това, което Бог е възнамерил да каже. Вторият проблем е въпросът с етиката – какво да правим с това, което сме научили.

Библейският стандарт за тълкуване

Точно в първия стих на Откровение Йоан ни дава важен тълкувателен ключ: “Откровението на Исуса Христа, което Бог му даде, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Йоан” (Откровение 1:1). Използването на думата явявам ни казва, че пророчеството не трябва просто да се приема като “предварително написана история.” Вместо това, това е книга на знамения: символични представяния на идващите събития. Символите не трябва да бъдат разбирани буквално. Можем да видим това чрез употребата на думата от Йоан в неговото Евангелие (вижте Йоан 12:33; 18:32; 21:19). Във всеки от случаите думата се използва за Христос явяващ бъдещо събитие чрез повече или по-малко символично подсказване, вместо с ясно и буквално описание. И това е като цяло формата на пророчествата в Откровение. Това не означава, че символите са неразбираеми; тълкуването не непостижимо. От друга страна, не казвам, че символите са някакъв вид шифър, така че всичко, от което се нуждаем, е речник, или граматика на символизма, за да “преведем” символите на нашия език. Пророчеството е поезия, не наивна или статична алегория. Единственият начин да разберем неговия символизъм е да станем добре запознати с Библията. Библейският стандарт за тълкуване е самата Библия. Вече отбелязахме заблудите и противоречията в така наречената “буквална” школа за библейско тълкуване. Друг проблем, който е особено сериозен сред някои “поп”-теолози, е тяхното произволно разбиране на пророческите символи. Чувал съм проповедници да говорят за скакалците в Откровение 9:3-11 като символи на удивително разнообразие от ужаси: бомбардировачи, балистични ракети, хеликоптери Кобра, и дори всяващите ужас “пчели убийци” от Южна Америка. Кое от тези представляват скакалците наистина? Без стандарт за тълкуване, няма обективен начин да кажем – и така Книгата Откровение става на практика това, което нейното заглавие настоява, че не е: неразбираема смесица от “апокалиптичен” огън и вятър, означаваща нищо. В действителност, Йоан ни казва стотици пъти в Книгата Откровение точно какъв е стандартът за тълкуване, защото книгата е препълнена с цитати и препратки към Стария Завет. Книгата Откровение почива върху Стария Завет много повече от всяка друга новозаветна Книга. Само този факт трябва да ни предупреди, че не можем да започнем да проумяваме нейното значение без солидно разбиране на цялата Библия – което е причината да напиша Част Втора от тази книга, и поради която отново засягам този предмет. Ранните църкви са имали такова разбиране. Благовестието е било проповядвано първо на юдеи и на прозелити от езичниците; често църквите са били формирани от поклонници в синагогите, и това било вярно дори за църквите в Мала Азия (Деяния 2:9; 13:14; 14:1; 16:4; 17:1-4, 10-12, 17; 18:4, 8, 19, 24-28; 19:1-10, 17). Нещо повече, от Галатяни 2:9 е ясно, че служението на апостол Йоан е конкретно към юдеите. Следователно, първите читатели на Откровение са били потопени в Стария Завет до степен, до която повечето от нас днес не са. Символизмът на Откровение е пропит с библейски позовавания, които са били разбирани от всички в ранната Църква. Дори в тези редки събрания, които са нямали никакви еврейски членове, Писанията, използвани за поучение и поклонение, са били предимно от Стария Завет. Ранните християни са притежавали авторитетния и непогрешим ключ към значението на Йоановите пророчества. Нашият съвременен пропуск да оценим този съществен факт е основната причина за нашата неспособност да разберем това, за което Йоан говори. Например, нека да вземем един символ от Откровение, с който много се е злоупотребявало, и да приложим този принцип. В Откровение 7, 9, 14 и 22 Йоан вижда Божиите хора подпечатани на челата с Неговото име; а в Откровение 13:16 той пише за поклонниците на Звяра, които са белязани на дясната си ръка и на челата си с неговия белег. (Между другото: не ви ли прави странно впечатление, че всички са толкова въодушевени за “белега на Звяра,” когато ясното ударение в Откровение е върху Божия Печат върху челата на вярващите?) Правени са много фантастични тълкувания относно тези белези – от татуировки и входни билети за увеселителни паркове до кредитни карти и социалноосигурителни номера – и всички без ни най-малко внимание към ясните библейски препратки. Но какво са щели да си помислят първите читатели на тези текстове? Символите са щели да ги накарат веднага да помислят за няколко библейски сведения: “белегът” от потта по челото на Адам, означаващ Божието проклятие за неговото непокорство (Битие 3:19); челото на Първосвещеника, белязано със златни букви, обявяващи, че сега той е СВЯТ НА ГОСПОДА (Изход 28:36); Второзаконие 6:6-8 и Езекиил 9:4-6, в които Божиите служители са “белязани” на ръката и челото с Божия Закон, и така получават благословение и защита в Неговото име. Последователите на Звяра, от друга страна, получават неговия белег на собственост: покорство към нечестив, етатистки, антихристиянски закон. Белегът в Откровение не е предназначен да бъде възприеман буквално. Той е препратка към старозаветен символ, който говори за пълното покорство на човека пред Бога, и стои като предупреждение, че богът на едно общество – независимо дали това ще бъде истинският Бог или самообожествилата се държава – изисква пълно покорство към своята власт. Това ще бъде принципът на тълкуване, следван в тази книга. Откровение е откровение; то е предназначено да бъде разбрано. Но то няма да бъде разбрано от умствено мързеливи и недисциплинирани търсачи на емоции, които са толкова забързани, че нямат време да изучават Библията. Мнозина се впускат от своята първа изповед към последната книга в Библията, отнасяйки се към нея като към книга с халюцинации, трескаво отхвърляйки един трезв опит да позволят на Библията да тълкува сама себе си – и откривайки, в края на краищата, само отражение на своите собствени предубеждения. Но за онези, които се отнасят с внимание към цялото Божие Слово, посланието е ясно. Бенджамин Уорфийлд пише: “Йоановият Апокалипсис няма нужда да бъде нещо друго, освен лесен: всички негови символи са или очевидни естествени символи, или имат своите корени в старозаветните поети и пророци и в образния език на Исус и Неговите апостоли. Никой, който познава своята Библия, не трябва да се отчайва, че няма да получи полза от тази книга. Над всичко друго, този, който може да разбере великата беседа на нашия Господ относно последните неща (Мат. 24), не може да не разбере Апокалипсиса, който се основава на тази беседа и съвсем малко се простира отвъд нея” (Benjamin Warfield, Selected Shorter Writings [Presbyterian and Reformed, 1973], vol. 2, pp. 652f.).

Пророчество и етика

Книгата Откровение често се разглежда като пример за “апокалиптичния” писмен жанр, който е процъфтявал сред юдеите между 200 пр. Хр. и 100 от Хр. Въобще няма основание за този възглед, и е нещастие, че думата апокалиптичен въобще се използва за описване на тази литература. (Самите автори на “апокалиптика” никога не са използвали думата в този смисъл; по-скоро, учените са откраднали понятието от Йоан, който нарича своята книга “Апокалипсис [Откровение] на Исус Христос”). Всъщност има много големи разлики между “апокалиптичните” писания и Книгата Откровение. “Апокалиптиците” се изразяват в необясними и неразбираеми символи, и като цяло нямат намерение да бъдат действително разбрани. Техните трудове изобилстват с песимизъм: никакъв действителен напредък не е възможен, нито ще има някога победа за Бога и Неговите хора в историята. Дори не можем да видим Бог да действа в историята. Всичко, което знаем, е, че светът става все по-лош. Най-доброто, което можем да направим, е да се надяваме на Края – скоро. Но засега силите на злото са на власт. (Звучи познато?) Практическият резултат е бил, че апокалиптиците рядко са се занимавали с етичното поведение. Те не били много заинтересовани в това как да се живее в настоящето (а действително да се завладява би било немислимо); те просто са искали да спекулират относно идващите катаклизми. Йоановият подход в Откровение е много различен. Неговите символи не са объркани бълнувания, излюпени от трескаво въображение; те са основани твърдо в Стария Завет (и причината за тяхната привидна обърканост е именно този факт: на нас ни е трудно да ги разбираме само защото не познаваме нашите Библии). Обратно на апокалиптиците, които са се отказали от историята, Йоан представя историята като сцена на изкуплението: Бог спасява Своите хора в тяхната среда, не от нея; и Той спасява и средата. Леон Морис, в своето важно изследване на Апокалиптиката (Leon Morris, Apocalyptic, [Eerdmans, 1972]), описва Йоановия мироглед: “За него историята е областта, в която Бог изработва изкуплението. Истински важното нещо в историята на човечеството вече е станало, и то е станало тук, на тази земя, в човешките дела. Агнето ‘стоящо като заклано’ господствува над цялата книга. Йоан вижда Христос като побеждаващ и като спечелил победата чрез Своята смърт, събитие в историята. Неговите хора участват в Неговата победа, но те са победили Сатана ‘чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство’ (Откровение 12:11). Песимизмът, който отлага Божията спасителна активност до Края, го няма тук. Макар Йоан да изобразява злото реалистично, неговата книга е фундаментално оптимистична” (стр. 79). Апокалиптиците казват, Идва краят на света: Откажете се! Библейските пророци казват, Светът върви към начало: Заловете се за работа! Така, Книгата Откровение не е апокалиптична брошурка; тя е, както самият Йоан ни напомня постоянно, пророчество (1:3; 10:11; 22:7, 10, 18-19), напълно в съответствие с писанията на другите библейски пророци. И – отново в ярко противопоставяне на апокалиптиците – ако има една основна грижа сред библейските пророци, това е етичното поведение. Никой библейски автор никога не разкрива бъдещето само заради задоволяване на любопитството: целта винаги е да се насочат Божиите хора към правилно действие в настоящето. Преобладаващата част от библейските пророчества нямат нищо общо с общоприетата заблуда за “пророчество” като предсказване на бъдещето. Пророците разказваха за бъдещето за да подтикнат към благочестив живот. Целта на пророчеството е етична. Фактът, че мнозина, които изследват пророческите писания днес, са по-заинтересовани в намирането на възможни сведения за космически пътешествия и ядрени оръжия, отколкото в откриването на Божиите заповеди за това, как да живеем, е отвратителна характеристика на съвременното отстъпление. “Свидетелството за Исус е духът на пророчеството” (Откровение 19:10); да се пренебрегне Исус в полза на ядрени взривове е извращаване на Писанието, абсурдно изопачаване на святото Божие Слово. От началото до края Йоан е силно загрижен за етичното поведение на онези, които четат Книгата Откровение: Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него (1:3). Блажен онзи, който бди и пази дрехите си (16:15). Блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество (22:7). Блажени, които вършат Неговите заповеди (22:14). Трябва да подчертая, че като защитавам есхатологията на господството, не давам просто алтернативно програмно ръководство за бъдещето. Библейската есхатология не е просто разписание за специални събития. Основополагащото значение на Надеждата е Господството на Исус Христос. Целта на есхатологията е да води хората да се покланят и да служат на техния Създател. Пророчеството никога не е само академично упражнение. Всички пророци сочеха към Исус Христос, и всички те изискваха етичен отговор. Божието Слово изисква пълно преобразяване на нашия живот, във всяко отношение. Ако това не е целта и резултата на нашето изучаване на Писанието, то няма да ни ползва нищо. Кога пророк и видение изчезнаха от Израил? Не беше ли, когато Христос Пресветият дойде? Това всъщност е белег и видно доказателство за идването на Словото, че Ерусалим вече го няма, нито се издига пророк, нито видение се открива между тях. И е естествено да бъде така, защото когато Той, за Когото се говореше, дойде, каква нужда има вече Той да бъде изявяван? И когато истината е дошла, каква нужда има още от сянката? Те пророкуваха постоянно за Него, докато дойде това време на Истинската Праведност, Която беше направена откуп за греховете на всички. По същата причина Ерусалим стоя до тогава, за да могат хората предварително да размишляват върху символите, преди Истината да се открие. Затова, разбира се, след като Пресветият дойде, видение и пророчество се запечатаха. И царството на Ерусалим престана по същото време, защото трябваше да се помазват царе сред тях само докато се помаже Пресветият. Мойсей също пророкува, че юдейското царство ще стои до Неговото време, казвайки: “Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителев жезъл отсред нозете му, докато дойдат нещата, определени за него и Самото Очакване на народите” [Битие 49:10]. И това е причината Самият Спасител да обявява винаги “Законът и пророците пророкуваха до Йоан” [Матей 11 :13]. Следователно, ако все още има цар или пророк, или видение между юдеите, те напълно отричат, че Христос е дошъл; но ако няма нито цар, нито видение, и оттогава цялото пророчество е било запечатано и градът и храмът превзети, как може те бъдат толкова безбожни, как може да пренебрегват фактите, че да отричат Христос, който доведе всичко това?

Св. Атанасий, За въплъщението [40]

18 - ВРЕМЕТО Е БЛИЗО

Въпросът за датата на Книгата Откровение е важен за нейното правилно тълкуване. Учените често приемат твърдението на Иреней (120-212 от Хр.), че пророчеството се е появило “към края на царуването на Домициан” (т.е., около 96 от Хр.) Има, обаче, значително съмнение относно какво е имал предвид Иреней с това (той може да е имал предвид, че самият апостол Йоан “е бил видян” от други). Езикът на Иреней е неясен; и за каквото и да е говорил, той би могъл да греши. (Иреней, между другото, е единственият източник за това късно датиране на Откровение; всички други “източници” са основани на Иреней). Определено има други ранни автори, чиито твърдения посочват, че Йоан написва Откровение много по-рано, при гонението на Нерон. Следователно, нашият най-безопасен подход е да изследваме самото Откровение, за да видим какви вътрешни свидетелства представя то относно своята дата – свидетелства, които посочват, че то е написано някъде преди или през 68 от Хр. Накратко, това доказателство се основава на две точки: (1) За Ерусалим се говори като за още стоящ, и голяма част от книгата говори за разрушаването на Ерусалим през 70 от Хр.; (2) Император Нерон е споменат като все още жив – а Нерон умира през юни 68 (Тези точки и други ще бъдат изложени в следващите глави).

Повече от това, обаче, имаме предварително учение от самото Писание, че всяко специално откровение е завършило до 70 от Хр. Ангел Гавраил каза на Данаил, че “седемдесетте седмици” щяха да приключат с разрушаването на Ерусалим (Данаил 9:24-27); и че този период също ще служи да се “запечата видението и пророчеството” (Данаил 9:24). С други думи, специалното откровение ще престане – бивайки “запечатано” – по времето, когато Ерусалим бъде разрушен. Канонът на Святото Писание е бил напълно завършен преди Ерусалим да падне.

Смъртта, възкресението и възнасянето на Христос бележат края на Стария Завет и началото на Новия; апостолите са упълномощени да предадат Христовото послание под формата на Новия Завет; и когато те приключват, Бог изпраща едомците и римските войски, за да унищожат напълно последните оставащи символи на Стария Завет: Храма и Светия Град. Само този факт е достатъчен, за да установи написването на Откровение като станало преди 70 от Хр. Самата книга – както ще видим – ни дава изобилни свидетелства относно своята дата; но нещо повече, естеството на Новия Завет като Божието Окончателно слово ни казва това. Смъртта на Христос от ръцете на отстъпилия Израел запечата тяхната съдба: Царството щеше да се отнеме от тях (Матей 21:33-43). Докато “безграничният” гняв се натрупваше (1 Солунци 2:16), Бог въздържаше ръката Си от съд, докато бъде завършено написването на новозаветното писание. Щом това стана, Той веднага унищожи Израилевото царство, изличавайки поколението на гонителите (Матей 23:34-36; 24:34; Лука 11:40-51). Разрушаването на Ерусалим (Откровение 11) беше последната тръба, обявяваща, че “Божията тайна” е завършена (Откровение 10:7). Вече няма да има специално откровение, тъй като Израел вече го няма. Нека да видим ясно: Книгата Откровение категорично е била написана преди 70 от Хр., и вероятно преди 68 от Хр.

Предназначение

Йоан написва Откровение до седемте важни църкви в Мала Азия, и от тях то се разпространява навсякъде. Мала Азия е била важна, защото култът на поклонението пред Цезаря е разглеждан най-подробно в пророчеството – а Мала Азия е била основен център на поклонението пред Цезаря. “Надпис след надпис свидетелствуват за вярността на градовете към Империята. В Ефес, Смирна, Пергам, и всъщност в цялата провинция Църквата е срещала противодействието на империализма, който е бил популярен и патриотичен, и е носел характера на религия. Никъде култът към Цезаря не е бил по-популярен, отколкото в Азия” (H. B. Swete, Commentary on Revelation [Kregel, 1977], p. lxxxix).

След смъртта на Юлий Цезар (29 пр. Хр.) в Ефес бива изграден храм, почитащ го като divus (бог). Цезарите след него не чакат смъртта да им донесе такива почести, и започвайки от Октавиан, утвърждават своята собствена божественост, изявявайки своите божествени титли в храмове и на монети, особено в градовете на Азия. Октавиан променя името си на Август, название за върховно величие, достойнство и благоговение. Наричан е Божий Син, и като божествено-човешки посредник между небето и земята принася жертви на боговете. Той бива навсякъде приветствуван като Спасител на света, и надписите върху неговите монети са откровено месиански – като тяхното послание обявява, както пише Етелберт Щауфер, че “спасението не може да се намери в никой друг, освен в Август, и няма друго име, дадено на хората, чрез което да се спасят” (E. Stauffer, Christ and the Caesars [Westminster, 1955], p. 88).

Това поведение е обичайно за всички Цезари. Цезар е Бог; Цезар е Спасител; Цезар е единственият Господ. И те си присвояват не само имената, но също и правата на божества. Облагат с данъци и конфискуват собственост по своя воля, вземат съпругите (и съпрузите) на гражданите за свое собствено удоволствие, причиняват недостиг на храна, упражняват власт над живота и над смъртта над своите поданици, и като цяло се опитват да управляват всяка страна от живота в Империята. Философията на Цезарите може да бъде обобщена в един израз, който бива използван все повече с течение на времето: Цезар е Господ!

Това е бил основният проблем между Рим и християните: Кой е Господ? Франсис Шефър посочва: “Нека не забравяме защо християните са били убивани. Те не са били убивани, защото са се покланяли на Исус. . . . никой не го е било грижа кой на кого се покланя, докато поклонникът не нарушава единството на държавата, съсредоточено в официалното поклонение пред Цезаря. Причината християните да бъдат убивани е защото са били бунтовници. . . . покланяли са се на Исус като Бог и са се покланяли само на безграничния личностен Бог. Цезарите не са можели да толерират това поклонение само на единия Бог. То е било смятано за държавна измяна” (Francis Schaeffer, How Shall We Than Live? [Revell, 1976], p. 24).

За Рим, целта на всеки истински морал и набожност е била подчинението на всички неща пред Държавата; религиозният, набожен човек е този, който за всяко нещо в своя живот признава централното място на Рим. Р. Дж. Ръшдуни отбелязва, че “рамката за религиозните и семейни дела на благочестие е била самият Рим, централната и най-свещена общност. Рим строго е контролирал всички права на сдружаване, събрания, религиозни събития, клубове и улични събирания, и не е търпял никакво възможно съперничество на своята централност. . . . Само държавата е можела да организира; гражданите не са можели, без да бъдат обвинени в заговор. Само на това основание силно организираната християнска Църква е била обида и оскръбление към държавата, и нелегална организация, която веднага бива заподозряна в заговор” (R. J. Rushdoony, The One and Many [Thoburn Press, 1978], pp. 92f.).

Свидетелството на апостолите и на ранната Църква не е нищо друго освен обявяване на война срещу претенциите на Римската държава. Йоан твърди, че Исус е единородният Божий Син (Йоан 3:16); че Той е всъщност “истинският Бог и вечен живот” (1 Йоан 5:20-21). Апостол Петър заявява малко след Петдесятница: “Чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между хората, чрез което трябва да се спасят” (Деяния 4:12). “Така конфликтът на християнството с Рим е бил политически от гледна точка на Рим, макар и религиозен от християнска. От християните никога не се е искало да се покланят на езическите римски богове; искало се е само да признаят религиозното върховенство на държавата. . . . Въпросът, тогава, е този: трябва ли законът на императора, държавният закон, да управлява държавата и църквата, или държавата и църквата, императорът и епископът, са под Божия закон? Кой представлява истинския и съвършен ред, Бог или Рим, вечността или времето? Римският отговор е бил Рим и времето, и затова християнството е представлявало изменническа вяра и заплаха за политическия ред” (Rushdoony, The One and the Many, p. 93).

Обвинението, излагано в съдилищата през първи век срещу християните, е, че “те всички действат против Кесаревите укази, казвайки, че имало друг цар, Исус” (Деяния 17:7). Това е основното обвинение срещу всички християни в Империята. Началникът на полицията умолява възрастния епископ Поликарп да се откаже от своята крайна позиция: “Какво лошо има в това, да се каже, че Цезар е Господ?” Поликарп отказва, и бива изгорен на кладата. Хиляди понасят мъченическа смърт точно заради този проблем. За тях Исус не е “Бог” в някакъв приповдигнат, нематериален смисъл; Той е единственият Бог, абсолютният Владетел във всяка област. Никоя част от действителността не може да бъде изключена от Неговите изисквания. Нищо не е неутрално. Църквата се противопоставя на Рим с неотменимата претенция за имперската власт на Христос: Исус е единородният Син; Исус е Бог; Исус е Цар; Исус е Спасител; Исус е Господ. Има две империи, и двете се опитват да постигнат световна власт; и те са неумолимо във война една с друга.

Църквите в Азия е трябвало да осъзнаят това напълно, с всички негови последствия. Вярата в Исус Христос изисква пълно покорство на Неговото господство, за всяко нещо, без компромис. Изповядването на Христос е означавало конфликт с тоталната държава, особено в провинциите, където официалното поклонение пред Цезаря е било задължително за извършването на всекидневните занимания. Отказът да бъдат признати претенциите на Държавата би довел до икономически трудности и фалит, и често затвор, мъчения и смърт.

Някои християни са направили компромис: “Да, Исус е Бог. Аз Му се покланям на църква и в къщи, в личните молитви. Но все още мога да запазя своята работа и моето положение в гилдията, дори да искат от мен да отдам формално почит на езически богове. Това са само подробности: в крайна сметка, все още вярвам в Исус в моето сърце. . . .” Но Христовото Господство е универсално, и Библията не прави разделение между сърце и поведение. Исус е Господ на всичко. За да Го признаем наистина като Господ, трябва да Му служим навсякъде. Това е основното послание на Откровение, и именно това християните в Азия отчаяно са се нуждаели да чуят. Те са живеели точно посред престола на Сатана, седалището на поклонението пред Императора; Йоан им пише, за да им напомни за техния истински Цар, за тяхното положение в Него като царе и свещеници, и за необходимостта да устояват в Неговото върховно Слово.

Предмет

Целта на Откровение е да открие на една страдаща Църква Христос като Господ. Понеже са били преследвани, ранните християни са можели да бъдат да бъдат изкушени да се страхуват, че светът се разпада – че Исус, който твърди, че има “всяка власт на небето и на земята” (Матей 28:18), всъщност е въобще няма власт. Апостолите често предупреждават срещу тази грешка на фокусиране върху човека, напомняйки на хората, че Божието върховенство е над цялата история (включително над нашите собствени скърби). Това е основата за някои от най-красивите текстове на утеха в Новия Завет (например Римляни 8:28-39; 2 Коринтяни 1:3-7; 4:7-15).

Основна загриженост на Йоан при написването на книгата Откровение е точно това нещо: да укрепи християнската общност във вярата в Господството на Исус Христос, да ги увери, че гоненията, които понасят, са неразделно свързани с голямата война на историята. Господарят на Славата се е възнесъл до Своя престол, и нечестивите владетели сега се противят на Неговата власт като преследват Неговите братя. Страданието на християните не е белег, че Исус е изоставил този свят на дявола; обратното, то открива, че Той е Цар. Ако Господството на Исус е исторически безсмислено, нечестивите нямаше да имат никаква причина да притесняват християните. Но те гонят последователите на Исус, издавайки своето неохотно признаване на Неговата върховна власт над тяхното управление. Книгата Откровение представя Исус седнал на бял кон като “Цар на царете и Господ на господарите” (19:16), воюващ с народите, съдещ и воюващ праведно. Гонените християни въобще не са изоставени от Бога. В действителност те са на фронтовата линия на вековния конфликт, конфликт, в който Исус Христос вече е спечелил решителната победа. След Неговото възкресение цялата история е “прочистваща” операция, в която следствията от Неговото дело постепенно се прилагат по целия свят. Йоан е реалистичен: битките няма да бъдат лесни, нито християните ще излязат от тях невредими. Войната често ще бъде кървава, и голяма част от кръвта ще е тяхна. Но Исус е Цар, Исус е Господ, и (както Лутер казва) “Той трябва да спечели битката.” Божият Син излиза да воюва, побеждавайки и да побеждава, докато положи всичките Си врагове под краката Си.

Следователно темата на Откровение е съвременна за първи век; т.е., то е написано към и за християни, които живеят по времето, когато книгата е четена за първи път. Грешим, ако го тълкуваме футуристично, като че ли посланието е предимно насочено за време от 2000 години след като Йоан го пише. (Интересно е – но не изненадващо – че онези, които тълкуват книгата “футуристично” сякаш винаги се съсредоточават върху своята собствена епоха като предмет на пророчествата. Убедени в своята собствена важност, те са неспособни да мислят за себе си като живеещи в някое друго време, а не в кулминационната точка на историята). Разбира се, събитията, които Йоан предсказва, наистина са “в бъдещето” за Йоан и неговите читатели; но те се случват скоро след като той пише за тях. Да тълкуваме книгата по друг начин означава да отречем смисъла на книгата като цяло, и на конкретните текстове, които посочват нейната тема. За нас голямата част от Откровение (т.е. всичко, без няколко стиха, които споменават края на света) е история: то вече се е случило. Това може да бъде истинско разочарование за онези, които очакват някакви трепетни сцени в книгата, затова за тях имам малко утешителни думи: Горе главата – Пчелите убийци все още пътуват на север! Нещо повече, Звярът има цяло множество от съвременни подражатели, така че все още имате шанс да бъдете обезглавени. За съжаление, онези, които са се надявали чрез Грабването да избегнат фойерверките, нямат късмет. Те просто ще трябва да си пробият пътя до победата заедно с нас.

Ранната Църква е имала двама големи врагове: отстъпилия Израел и езическия Рим. Много християни загиват в техните ръце (всъщност, тези двама врагове на Църквата често си сътрудничат един с друг, за да убиват християните, както направиха при разпъването на самия Господ). И посланието на Откровение е, че тези гонители, вдъхновени от Сатана, скоро ще бъдат съдени и погубени. Неговото послание е съвременно, а не футуристично.

Някои ще възразят, че това тълкуване прави Откровение “неприложимо” за нашето време. Не може да се измисли по-погрешна идея. Посланията към Римляните и Ефесяните нима са “неприложими” само защото са написани към вярващите през първи век? Трябва ли 1 Коринтяни и Галатяни да бъдат отхвърлени, защото се занимават с проблеми от първи век? Не е ли цялото Писание полезно за вярващите във всяка епоха (2 Тимотей 3:16-17)? Всъщност, футуристите са онези, които правят Откровение неприложимо – защото според футуристката хипотеза книгата е неприложима от времето, когато е написана, до двадесети век! Само ако гледаме на Откровение според значението му за неговите съвременници, само тогава книгата не е мъртва буква. От началото Йоан казва, че неговата книга е предназначена за “седемте църкви, които са в Азия” (1:4), и трябва да приемем, че той има предвид това, което казва. Той очевидно очаква, че дори най-трудните символи в пророчеството могат да бъдат разбрани от неговите читатели през първи век (13:18). Нито веднъж не намеква, че книгата е написана за двадесети век, и че християните биха пропилели времето си в опити да я разшифроват, докато не се измислят космическите станции. Основната значимост на Книгата Откровение е за нейните читатели от първи век. Тя все още има значение за нас днес, когато разбираме нейното послание и прилагаме нейните принципи в нашия живот и общество. Исус Христос все още изисква от нас това, което изискваше от ранната Църква: абсолютна вярност към Него.

Тук могат да бъдат посочени няколко групи от доказателства за съвременното естество на Откровение. Първо, това е общият тон на книгата, който се занимава с мъчениците (вижте например 6:9; 7:14; 12:11). Темата очевидно е настоящата ситуация на църквите: Откровение е написано към една страдаща Църква, за да утеши вярващите в тяхното време на изпитание.

Второ, Йоан пише, че книгата засяга “онова, което има да стане скоро” (1:1), и предупреждава, че “времето е близо” (1:3). В случай, че може да пропуснем това, в края на книгата той отново казва, че “Господ Бог на пророческите духове прати ангела Си да по каже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане” (22:6). Като се има предвид, че едно важно доказателство за истинския пророк лежи във факта, че неговите предсказания се сбъдват (Второзаконие 18:21-22), Йоановите читатели от първи век са имали всички основания да очакват, че неговата книга има непосредствено значение. Думите скоро и близо просто не могат да бъдат направени да означават друго освен това, което казват. Ако ви кажа, “Скоро ще отида там,” и не се покажа в продължение на 2000 години, няма ли да кажете, че съм малко муден? Някои ще възразят на това на основа на 2 Петрово 3:8, че “за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.” Но там контекстът е напълно различен: Петър ни увещава да имаме търпение по отношение на Божиите обещания, уверявайки ни, че Божията вярност към Неговото свято Слово никога няма да се изчерпи и намалее.

Книгата Откровение не е за Второто Пришествие. Тя е за унищожаването на Израел и за победата на Христос над Рим. Всъщност, думата идване, както е използвана в Книгата Откровение, никога не се отнася за Второто Пришествие. Откровение пророкува Божия съд върху двамата древни врагове на Църквата: и макар то да продължава като описва накратко определени събития в края на времето, това описание е само “опаковка,” за да покаже, че нечестивите никога няма да надделеят срещу Христовото Царство. Но основната цел на Откровение е върху събития, които скоро ще станат.

Трето, Йоан определя определени ситуации като съвременни: в 13:18 Йоан ясно насърчава своите съвременни читатели да пресметнат “числото на звяра” и да разкодират неговото значение; в 17:10 един от седемте царе е сега на престола; и Йоан ни казва, че голямата блудница “е [сегашно време] големият град, който царува [сегашно време] над земните царе” (17:18). Отново, Откровение е предназначено да бъде разбрано според неговата съвременна значимост. Едно футуристично тълкуване противоречи напълно на начина, по който самият Йоан тълкува своето собствено пророчество.

Четвърто, трябва внимателно да отбележим думите на ангела в 22:10: “Не запечатвай думите на написаното в тази книга пророчество; защото времето е близо.” Отново, разбира се, ни е казано изрично, че пророчеството е съвременно по естество; но има нещо повече. Твърдението на ангела е в контраст със заповедта, която Данаил получава в края на своята книга: “Затвори думите и запечатай книгата до края на времето” (Данаил 12:4). На Данаил беше конкретно заповядано да запечата своето пророчество, защото то се отнасяше за “края,” в далечното бъдеще. Но на Йоан му е казано да не запечатва своето пророчество, защото времето, за което то говори, е близо!

И така, центърът на Книгата Откровение е върху съвременното положение на Йоан и неговите читатели от първи век. Тя е написана за да покаже на онези ранни християни, че Исус е Господ, “началник на земните царе” (Откровение 1:5). Тя показва, че Исус е ключът към историята на света – че нищо не може да стане без Неговата върховна воля, че Той ще бъде прославен във всички неща, и че Неговите врагове ще ближат пръстта. Християните от онези времена са били изкушавани да направят компромис с тоталната държава и лъжливите религии на своето време, и са се нуждаели от това послание за абсолютното господство на Христос над всичко, за да бъдат укрепени във войната, към която са призвани.

И ние се нуждаем от това послание. Ние също ежедневно сме подлагани на заплахите и съблазните на Христовите врагове. От нас също се иска – дори от други християни – да направим компромис със съвременните Зверове и Блудници, за да спасим себе си (или нашите работни места, или нашата собственост, или данъчните си облекчения). Ние също сме поставени пред избор: подчини се на Исус Христос или се подчини на Сатана. Откровение говори силно за проблемите, с които се срещаме днес, и неговото послание към нас е същото, каквото е било към ранната Църква: че няма и сантиметър неутрална земя между Христос и Сатана, че нашият Господ изисква универсално подчинение под Своята власт, и че Той е предопределил Своите хора за победоносно завоевание и господство над всичко в Неговото име. Не трябва да има никакъв компромис и примирие в голямата битка на историята. Заповядано ни е да побеждаваме.

Защото Господ докосна всички части на създанието и ги освободи и избави от всяка заблуда. Както казва св. Павел, “като премахна от Себе Си началствата и властите, Той тържествува на кръста [Колосяни 2:15], така че никой да не бъде вече заблуждаван, но да намери навсякъде самото Божие Слово.

Св. Атанасий, За въплъщението [45]

19 - КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ НА ОТКРОВЕНИЕ

Книгата Откровение не е невъзможна за разбиране, но е изключително сложна. Нейната обширна употреба на старозаветна образност изисква томове, за да се изследва напълно. Моята цел в настоящата книга, разбира се, е просто да представя в общи линии библейско изложение на есхатологията на господството. (Онези, които желаят по-цялостно разглеждане на тези въпроси, трябва да се обърнат към моя коментар на Откровение, Дни на Въздаяние, както и с други трудове, изброени в Библиографията). Като цяло Книгата Откровение е пророчество за края на стария ред и за установяването на новия ред. Тя е послание към Църквата, че ужасните сътресения по целия свят във всяка област представляват окончателното “разтърсване на небето и на земята,” поставящо край веднъж завинаги на старозаветната система, обявяващо, че Божието Царство е дошло на земята и е пречупило властта на Сатана над народите. При разрушаването на Ерусалим, старото царство, и на Храма, Бог откри, че те бяха само скелето на Неговия вечен Град, Неговия Свят Народ, и на най-славния Храм. Внимавайте, да не презрете Този, Който говори; защото, ако онези не избягнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не щем избегна ние, ако се отървем от Този, Който предупреждава от небесата! Чийто глас разтърси тогава земята; а сега Той се обеща, казвайки: “Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето.” А това “още веднъж” означава премахването на онези неща, които се клатят, като направени неща, за да останат тези, които не се клатят. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни, и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание; защото нашият Бог е огън, който пояжда (Евреи 12:25-29). Следното схематично изложение осигурява само бегъл преглед на основното послание на Откровение. За да спестя място, нейният формален литературен характер (например, фактът, че е структурирана според седмицата на сътворението и старозаветния календар на празниците!) засега ще бъде пренебрегнат. Първа глава въвежда темата на пророчеството, уверявайки читателите, че християните владеят сега, дори в скръбта, като царе и свещеници. Тя завършва с видение за Исус Христос, използвайки някои важни символи, които се появяват по-късно в книгата. Втора и трета глави съдържат послания от Господа до седем църкви в Мала Азия. Посланията се занимават с големите теми на пророчеството, особено проблемите с юдаизма, тоталната държава и гонението. Христос обявява, че Неговата църква е истинският Израел, законният наследник на заветните обещания, и насърчава Своите хора да “побеждават,” да завладяват и царуват в Неговото име. Макар че обикновено тези писма се пренебрегват, те всъщност представляват централната част на пророчеството. До голяма степен по-късните видения са просто допълнителни илюстрации към уроците в този текст. Четвърта и пета глави дават библейската философия на историята: всички неща се виждат от гледната точка на Божия престол. Христос е изявен като Победител, достоен да отвори книгата на Божия съд; сътворението и историята са съсредоточени в Него. Шеста и седма глави показват строшаването на седемте печата върху свитъка, символизиращи осъжденията, които ще дойдат върху отстъпилия Израел. Тези осъждения са конкретно показани като божествени отговори на осъдителните молитви на Църквата срещу нейните врагове; управленските и литургични действия на Църквата са средствата за променяне на световната история. Осма и девета глави разширяват това послание в действителното отваряне на свитъка, изявявайки съгласуваността между съдебните заявления на църквата на земята и Божиите съдебни постановления от небето. Ерусалим е предаден на Сатана и неговите демонични легиони, които напълват града, за да обсебят и погълнат неговите нечестиви обитатели, докато целият народ е докаран до самоубийствена лудост. Десета и единадесета глави отново представят видение за Христос, Който заявява, че Новото Създание и Новият Завет са станали завършен факт. Свидетелстващата, пророческа Църква, привидно унищожена от юдейското гонение, е възкресена; гонителите са тези, които са смазани. С разрушаването на Ерусалим и смазването на старозаветното скеле, завършването и изпълването на новия и окончателен Храм са изявени пред света. Дванадесета глава образува драматична интерлюдия, изобразяваща основната битка в историята в космическия конфликт между Христос и Сатана. Божият Син се изкачва на престола на Своето царство, невредим и победоносен, и Сатана тогава се обръща да преследва Църквата. Отново, това уверява Божиите хора, че всички техни гонения произлизат от цялостната война на силите на злото срещу Христос, Потомството на Жената, който е бил предопределен да смаже главата на Змея. С Него Църквата ще бъде повече от победител. Тринадесета глава разкрива наближаващата цялостна война между вярната Църква и езическата Римска империя (Звяра). Божиите хора са предупредени, че религиозните сили на отстъпилия юдаизъм ще се обединят с Римската държава в стремеж да наложат поклонението пред Цезаря на мястото на поклонението пред Исус Христос. С уверена вяра в Христовото господство, Църквата трябва да упражнява постоянно търпение; бунтът е осъден. Четиринадесета, петнадесета и шестнадесета глави разкриват победоносната армия на изкупените, стояща на Хълма Сион, пееща победна песен. Христос е видян идващ в Облака на съда върху бунтовния Израел, тъпчещ узрелите гроздове на гнева. Храмът е отворен, и докато Облакът на Славата изпълва светилището, божествените присъди биват изливани от него, носейки египетските язви върху отстъпниците. Седемнадесета и осемнадесета глави показват същността на греха на Ерусалим като духовно прелюбодейство. Тя е изоставила своя законен съпруг и извършва прелюбодейство с езически владетели, покланяйки се на Цезар, “опита с кръвта на светиите”; светият град е станал втори Вавилон. Бог призовава за последно Своите хора да се оттеглят от блудствата на Ерусалим и да я изоставят на опустошаващите войски на Империята. При вида на пълната разруха на отстъпника Израел, светиите в небето и на земята се радват. Деветнадесета глава започва с Причастие – радостното сватбено тържество на Христос и Неговата Невяста, Църквата. След това сцената се премества, за да разкрие идващото световно господство на Благовестието, когато Царят на царете язди напред със Своята армия от светии, за да воюва свята война за завладяването на земята. Средството на победата е Неговото Слово, което излиза от устата Му като меч. Двадесета глава дава съкратена история на новия световен ред, от първото идване на Христос до края на света. Господ връзва Сатана и възцарява Своите хора като царе и свещеници със Себе Си. Последният опит на Сатана да събори Царя е смазан, и започва Последният Съд. Праведните и нечестивите са отделени завинаги, и Божиите хора влизат в своето вечно наследство. Двадесет и първа и двадесет и втора глави описват видение на Църквата в цялата й слава, обхващайки нейните земни и небесни страни. Църквата е изявена като Божия град, началото на Новото Създание, оказваща световно влияние, привличаща всички народи към себе си, докато цялата земя стане славен Храм. Целите на Рая са завършени в изпълнението на мандата за господство. С този общ преглед можем да продължим към по-подробно изследване на образността на Откровение, съсредоточавайки се върху четири от най-драматичните и спорни символи: Звяра, Блудницата, Милениума и Новия Ерусалим. Както ще видим, всеки един от тези образи говори на Църквата от първи век за съвременна действителност, уверявайки Божиите хора в световното господство на Христос и насърчавайки ги в Надеждата за победата на Благовестието по целия свят. Затова благословеният Мойсей в древните времена нареди големия празник на Пасхата и нашето празнуване на този празник, а именно, защото Фараонът беше убит и хората бяха избавени от робство. Защото специално в онези времена, когато тираните над хората биваха убивани, бяха чествани временни празници и дни в Юдея. Но сега, когато дяволът, този тиранин срещу целия свят, е убит, ние не отиваме на временен празник, възлюбени мои, а на вечен и небесен. Не го изявяваме в сенки, а наистина идваме на него. Защото те, бивайки наситени с месото на безсловесно агне, извършваха празника, и след като намазваха вратните стълбове с кръвта, молеха за помощ срещу погубителя. Но сега ние, ядейки Словото на Бащата, и след като сърцето ни е подпечатано с кръвта на Новия Завет, признаваме благодатта, която ни е дадена от Спасителя, Който каза, “Ето, давам ви власт над змии и над скорпии, и над цялата сила на врага” [Лука 10:19]. Защото вече смъртта не царува; но вместо смъртта вече е животът, тъй като нашият Господ каза, “Аз съм животът” [Йоан 14:6]; така че всичко е изпълнено с радост и веселие; както е писано, “Господ царува, нека земята се радва” [Псалм 97:1].

Св. Атанасий, Писма [iv]

20 - ЗВЯРЪТ И ЛЪЖЕПРОРОКЪТ (Откровение 13)

Книгата Откровение е заветен документ. Тя е пророчество, като пророчествата от Стария Завет. Това означава, че тя не се занимава с правенето на “предсказания” за удивителни събития сами по себе си. Като пророчество, нейната цел е изкупителна и етична. Тя се занимава със завета. Няма вероятност библейските автори да са счели за важно да пророкуват за хеликоптери Кобра (които вече са изместени от “Блу тъндър”), или персонални компютри, или дъвки, или космически совалки. Нито биха били заинтересовани в предсказването на бъдещето на Съединените Американски Щати, Съветския Съюз или Великото херцогство Люксембург. Не че тези неща са маловажни (в различна степен), или че “духовните” християни не трябва да се занимават с всички области от живота; напротив. Но същността е, че Библията е откровението на Бога за завета Му с Неговия народ. Тя не е написана за да задоволи нашето любопитство относно Общия Пазар или основния лихвен процент. Тя е написана за да покаже какво е направил Бог, за да спаси Своя народ и да Се прослави чрез тях.

Следователно, дори когато Бог говори за Римската империя в Книгата Откровение, Неговата цел не е да ни каже вълнуващи новини за живота в двора на Нерон. Той говори за Рим само във връзка със завета и историята на изкуплението. Римската империя не е видяна според нея самата, но основно спрямо 1) Земята (Израел) и 2) Църквата.

Звярът от морето

Римската империя е символизирана в Откровение като хищно, жестоко животно, неопитомено и под Проклятието. Йоан казва, че тя прилича на леопард, мечка и лъв (Откровение 13:2) – същите животни, използвани да опишат първите три от четирите големи световни империи в Данаил 7:1-6 (Вавилон, Мидо-Персия и Гърция; ср. Данаиловото описание на същите империи под различен символ в Данаил 2:31-45). Четвъртата империя, Рим, споделя лошите, зверски характеристики на другите империи, но е много по-лоша: “Ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога” (Данаил 7:7). Звярът от Откровение очевидно е Римската империя.

Но този Звяр не е просто институция, а личност; конкретно, както ще видим, император Нерон. Как може този символ да се отнася едновременно и за Империята, и за императора? Защото в известен смисъл (конкретно начина, по който Библията гледа на нещата), двете могат да се считат за едно. Рим се отъждествява със своя водач; Империята бива въплътена в Нерон. Така Библията може да разглежда единия или другия, или двамата заедно под едно и също име. И Нерон, и Империята са били потънали в срамни, изродени, зверски дейности. Нерон, който избива многобройни членове на своето собствено семейство (включително своята бременна жена, която ритал до смърт); който е хомосексуалист, последната степен на израждането (Римляни 1:24-32); чийто любим афродизиак се състои в наблюдаване как хора, които понасят най-ужасяващи и отвратителни мъчения; който се преоблича като див звяр, за да напада и изнасилва мъже и жени затворници; който използва телата на горящите на клади християни като оригинални “Римски свещи,” за да осветлява своите развратни градински тържества; който започва първото имперско гонение на християните по подбуждение от юдеите, за да унищожи Църквата; този животински извратен човек е бил владетелят на най-могъщата империя на земята. И той дава пример за своите поданици. Рим е бил моралната клоака на света.

Нека да видим какво ни казва Книгата Откровение за Нерон/Рим, Звяра. Първо, Йоан го вижда “излизащ от морето” (Откровение 13:1). Разбира се, във визуален, драматичен смисъл изглежда, че могъщата Римска империя наистина се издига от морето, от Италианския полуостров отвъд морето. Нещо повече от това, тук има библейски символизъм относно морето. При първоначалното сътворение, земята беше течна, безформена, необитаема тъмна маса, която светлината на Духа “победи” (Битие 1:2; Йоан 1:5). Разбира се, нямало е никакъв истински конфликт между Бога и Неговото създание; в началото всичко е било “много добро.” Морето е в най-основен смисъл образ на живота. Но след Падението картината на бушуващите дълбини е използвана и развита в Писанието като символ на света в хаос поради бунта на хората и на народите против Бога: “Нечестивите са като развълнуваното море, защото не може да утихне, и водите му изхвърлят тиня и кал” (Исая 57:20; сравнете със 17:12). Така на Йоан е казано по-късно, че “водите, които видя . . . са люде и множества и народи и езици” (Откровение 17:15). От тази хаотична, бунтовна маса на човечеството се издига Рим, цяла империя основана на идеята за съпротива срещу Бога.

Второ, Йоан вижда, че Звярът има “десет рога и седем глави” (Откровение 13:1), по образа на Змея (12:3), който дава на Звяра “своята сила и своя престол и голяма власт” (13:2). Десетте рога (сили) на Звяра са обяснени в Откровение 17:12 като управители на десетте имперски провинции, докато седемте глави са обяснени като династията на Цезарите (17:9-11): Нерон е една от “главите” (ще се върнем на това в следващата глава).

Трето, “на главите му имаше богохулни имена” (13:1). Както вече видяхме, Цезарите са били богове. Всеки император е бил наричан Август или Севастос, означаващо На когото трябва да се покланяме; те също са вземали името divus (бог) и дори Deus и Theos (Бог). В цялата Империя са им били издигнати много храмове, особено, както видяхме, в Мала Азия. Римските Цезари са получавали почести, принадлежащи само на единия истински Бог; Нерон е изисквал абсолютно подчинение, и дори наредил да му се изгради образ, 36 метра висок. По тази причина Павел нарича Цезар “човека на греха”; той е, казва Павел, “синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи като Бог в Божия грам и представя себе си за Бог” (2 Солунци 2:3-4). Йоан набляга върху тази страна на Звяра: “И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. . . . И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинята Му, па и онези, които живеят на небесата” (13:5-6). Християните са били преследвани именно защото са отказали да се присъединят към този идолопоклоннически култ към Императора.

Четвърто, Йоан вижда “една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя” (13:3). Някои посочват, че след като Нерон е убит, започва да се разпространява слухът, че той ще възкръсне и ще си върне престола; те предполагат, че по някакъв начин Йоан трябва да говори за този мит. Това според мен е много незадоволителен метод да се борави с Писанието. Йоан споменава “смъртоносната рана” на Звяра три пъти в този текст (виж ст. 12, 14); очевидно това е повече от просто случаен символ, и ние трябва да се опитаме да намерим библейско обяснение за него.

Звярът, както видяхме, прилича на Змея. Фактът, че той получава рана на главата, трябва да ни накара да мислим за сцената в Едемската градина, когато Бог обеща, че Христос ще дойде и ще смаже главата на Змията (Битие 3:15). Данаил пророкува, че в дните на римските владетели Христовото царство ще смаже сатанинските империи и ще ги измести, изпълвайки земята. Съответно, апостолското свидетелство обявява, че Христовото царство е дошло, че дяволът е победен, обезоръжен и вързан, и че народите ще започнат да се стичат към хълма на Господния дом. В границите на това първо поколение Благовестието се разпространява бързо по света, до всички народи; навсякъде са се появявали църкви, и дори членове на рода на Цезарите са дошли до вярата (Филипяни 4:22). Всъщност, Тиберий Цезар дори формално иска от Сената да признае официално божествеността на Христос. Така за известно време е изглеждало, че става обрат: християнството било във възход, и скоро е щяло да поеме властта. Главата на Сатана е била смазана, и с това Римската империя е била смъртоносно наранена с меча (Откровение 13:14) на Благовестието.

Но тогава нещата се обръщат. Макар Благовестието да се разпространява навсякъде, същото става с ереста и отстъплението; и заради гонението на юдеите и на Римската държава големи маси християни започват да отпадат. Новият Завет дава категоричното впечатление, че повечето от църквите са отпаднали и са изоставили вярата; при гонението на Нерон е изглеждало, че Църквата е напълно изличена. Звярът получава смъртоносна рана, бива ранен до смърт – но все още е бил жив. Разбира се, действителността е, че Христос наистина е поразил Змея и Звяра; но следствията от Неговата победа все още е трябвало да бъдат изработени; светиите все още е трябвало да побеждават и да завладяват (Данаил 7:21-22; Откровение 12:11).

Пето, “цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; и поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като този звяр? И кой може да воюва против него?” (13:3-4). Йоан не казва, че светът последва звяра; думата, която той използва, трябва да бъде преведена Страна, тоест Израел. Знаем това, защото контекстът определя поклонниците като онези, които живеят в земята (Откровение 13:8, 12, 14) – технически израз използван няколко пъти в Откровение за да обозначи отстъпилия Израел. В Гръцкия Стар Завет (версията използвана от ранната Църква), това е често срещан пророчески израз за бунтовен, идолопоклоннически Израел, който ще бъде унищожен и изгонен от Земята (Еремия 1:14; 10:18; Езекиил 7:7; 36:17; Осия 4:1, 3; Йоил 1:2, 14; 2:1; Софония 1:8), основан на своята първоначална употреба в историческите книги на Библията за бунтовни, идолопоклоннически езичници, които ще бъдат унищожени и изгонени от Земята (Числа 32:17; 33:52, 55; Исус Навин 7:9; 9:24; Съдии 1:32; 2 Царе 5:6; 1 Летописи 11:4; 22:18; Неемия 9:24). Израел е станал народ от езичници и ще бъде унищожен, изгонен и заменен с нов народ. Вярно е, разбира се, че Нерон е бил обичан навсякъде в Империята като щедро раздаващ богатства и забавления. Но Израел е този, който конкретно е осъден заради поклонението пред Императора. Поставени пред избор между Христос и Цезар, те заявяват: Нямаме друг цар освен Цезаря! (Йоан 19:15). Тяхната реакция на привидно победоносната война на Цезаря срещу Църквата (Откровение 17:7) е учудване и поклонение. Израел застава на страната на Цезаря и на Империята срещу Христос и Църквата. Така в крайна сметка те се поклониха на Змея, и по тази причина самият Исус Христос нарече техните поклоннически събрания сатанински синагоги (Откровение 2:9; 3:9).

Шесто, на Звяра е дадена “власт да действа четиридесет и два месеца” (13:5), “да воюва против светиите и да ги победи” (13:7). Периодът от 42 месеца (три и половина години – пречупена седмица) е символична цифра в пророческия език, означаваща време на тъга, когато Божиите врагове са на власт, или когато се излива осъждение (взета от периода на сушата между първата поява на Илия и поражението на Ваал на планината Кармил). Нейната пророческа употреба не е основно буквална, макар да е интересно, че Нероновото гонение на Църквата наистина трае пълни 42 месеца, от средата на ноември 64 до началото на юни 68.

Седмо, Йоан дава на своите читатели конкретна идентичност на Звяра: “Тук е мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е 666” (13:18). Има няколко важни неща за това странно число; ние ще разгледаме само две от тях.

Първото е, че Старият Завет вече ни е казал за 666. То се намира в книгите на Царете и в Летописите, със сигурност едни от най-пренебрегваните книги на Библията. Интересно, обаче, Йоан взема много от своите символични числа от тях (например ср. 1 Летописи 24:1-19 с Откровение 4:4). Тези исторически писания ни казват, че Соломон (библейски преобраз едновременно на Христос и на Звяра) получава 666 таланта злато за една година, на върха на своята власт и слава (1 Царе 10:14; 2 Летописи 9:13). Това число бележи връхната точка на неговото царуване и началото на неговото падение; оттогава всичко върви надолу в отстъпление. Стъпка по стъпка Соломон нарушава трите закона за праведното царуване, записани във Второзаконие 17:16-17: срещу умножаването на златото (3 Царе 10:14-25), срещу умножаването на конете (3 Царе 10:26-29), и срещу умножаването на жените (3 Царе 11:1-8). За евреите 666 е бил ужасният белег на отстъплението, белегът на цар и на Държава по образа на Змея.

Втората точка за размисъл относно числото 666 е следната. На гръцки и на еврейски всяка буква от азбуката е също и число (виж таблицата на числата в края на тази глава). Така, “числото” на нечие име е можело да се сметне чрез обикновеното събиране на числената стойност на неговите букви. Определено Йоан очаква, че неговите съвременни читатели са способни да използват този метод, за да открият името на Звяра – така отново показвайки съвременното послание на Откровение; той не е очаквал от тях да изчислят името на някой чиновник в чуждестранно правителство от 20 век. По същото време, обаче, той ни казва, че това няма да е толкова лесно, както те си мислят: то ще изисква някой, “който има мъдрост.” Защото Йоан не дава число, което може да бъде изчислено на гръцки, нещото, което би очаквал някой римски служител, преглеждащ Откровение за подривно съдържание. Неочакваният елемент в изчислението е, че то трябвало да бъде сметнато на еврейски, език, който поне някои от членовете на църквите познават. Неговите читатели вече са се досещали, че той говори за Нерон, и онези, които са разбирали еврейски, определено са го схванали веднага. Числената стойност на еврейските букви в Neron Kesar (Нерон Цезар) е:

נ = 50 ר = 200 ו = 6 נ = 50 ק = 100 ס = 60 ר = 200

следователно:

נרונ קסר = 666

Показателно е, че всички ранно-християнски автори, дори онези, които не са разбирали еврейски и затова са били объркани от числото 666, са свързвали Римската империя, и особено Нерон, със Звяра. Не може да има основателно съмнение относно това. Йоан пише към християните от първи век, предупреждавайки ги за нещата, които “скоро” ще да станат. Те са въвлечени в най-важната битка в историята, срещу Змея и злата Империя, която той притежава. Целта на Откровение е била да утеши Църквата с увереността, че Бог управлява, така че дори ужасната мощ на Змея и на Звяра не устоява пред войските на Исус Христос. Числото на Човека е шест (Битие 1:27, 31); Христос беше наранен в Своята пета на шестия ден (Петък) – но това беше денят, когато смаза главата на Змея. В своята най-върховна мощ, казва Йоан, Нерон е само шест, или серия от шестици; никога седем. Неговите планове за световна власт никога няма да се изпълнят, а Църквата ще победи.

Звярът от земята

Точно както Звярът от морето беше по образа на Змея, така виждаме друго същество в Откровение 13, което е по образа на Змея. Йоан видя този звяр “възлизащ от земята” (13:11), издигайки се от самия Израел. В Откровение 19:20 ни се казва за личността на този Земен Звяр: той е “Лъжепророкът.” Като такъв, той представлява това, което Исус предсказа, че ще стане в последните дни на Израел: “Мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. . . . И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина” (Матей 24:5, 11). Издигането на лъжепророци е съпътствало издигането на антихристите; но докато антихристите отстъпват от самата Църква към юдаизма, лъжепророците са юдейски религиозни водачи, които се стремят да примамят християните отвън.

Важно е да помним, че юдаизмът не е старозаветна религия, а пълно отричане на библейската вяра в полза на фарисейската, талмудическа ерес. Както Мормоните, Свидетелите на Йехова, Обединителната Църква и други култове, той твърди, че е основан на Библията; но неговият истински авторитет идва от човешки традиции. Исус беше напълно ясен: юдаизмът отрича Христос, защото отрича Мойсей. Само ортодоксалното християнство е истинското продължение и изпълнение на старозаветната религия (вижте Матей 5:17-20; 15:1-9; Марк 7:1-13; Лука 16:29-31; Йоан 5:45-47; 8:42-47).

Юдейските лъжепророци имаха вид на агне (Откровение 13:11), както Исус предупреди (Матей 7:15); но те “говореха като змей” (Откровение 13:11). Как говори Змеят? Той използва заблуждаваща, хитра, подмамваща реч, за да отклонява Божия народ от вярата право в пропастта (Битие 3:1-6, 13; 2 Коринтяни 11:3; Откровение 12:9); нещо повече, той е лъжец, клеветник и богохулник (Йоан 8:44; Откровение 12:10). Книгата Деяния описва многобройни случаи на змейско лъжесвидетелство от юдеите срещу християните, сериозен проблем за ранната Църква (Деяния 6:9-15; 13:10; 14:2-5; 17:5-8; 18:6, 12-13; 19:9; 21:27-36; 24:1-9; 25:2-3, 7).

Юдейските водачи, символизирани в Звяра от Земята, се присъединяват към Звяра на Рим в опит да погубят Църквата (Деяния 4:24-28; 12:1-3; 13:8; 14:5; 17:5-8; 18:12-13; 21:11; 24:1-9; 25:2-3, 9, 24). Те водят Израел в поклонение към Императора (Откровение 13:12); и в служба на отстъплението лъжепророците дори изпълняват чудеса (Откровение 13:13-15). Исус предупреди, че “ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните” (Матей 24:24). Отново, Деяния описва случаи на извършващи чудеса юдейски лъжепророци, включително факта, че както Исус предсказа (Матей 7:22-23), някои от тях дори използват Неговото име в своите заклинания (Деяния 13:6-11; 19:13-16).

Юдейските водачи налагат покорство пред Императора. Всъщност, тяхното обвинение срещу Самия Христос е, че Той е съперник на всеобхватната власт на Цезаря (Йоан 19:12-15). Съответно, те организират икономически бойкоти срещу онези, които отказват да се поклонят на Цезаря като Господ, достигайки до там, че да ги умъртвят (Откровение 13 :15-17). Книгата Деяния е изпълнена със случаи на организирано юдейско гонение срещу Църквата (Деяния 4:1-3, 15-18; 5:17-18, 27-33, 40; 7:51-60; 9:23, 29; 13:45-50; 14:2-5; 17:5-8, 13; 18:17; 20:3; 22:22-23; 23:12, 20-21; 24:27; 26:21; 28:17-29; сравнете 1 Солунци 2:14-16).

Новият Завет дава изобилни свидетелства за този факт. Юдейската йерархия участва в масивен, организиран опит за погубване на Църквата чрез заблуда и гонение. В преследване на тази дяволска цел те се обединяват в заговор с римската власт срещу християнството. Някои от тях са били способни да изпълняват чудеса в служба на Сатана. И точно това ни се казва за Звяра от земята. Лъжепророкът в Откровение не е никой друг, освен ръководството на отстъпилия Израел, което отхвърля Христос и се покланя на Звяра.

Има едно интересно обръщане на образността в текста. Книгата Йов ни подготвя за пророчеството на Йоан, защото тя също ни говори за Земен Звяр (Веемот, Йов 40:15-24) и за Морски Звяр (Левиатан, Йов 41:1-34). Но виденията на Йоан разширяват описанията на Йов на тези динозаври, и редът на тяхната поява е обърнат. Първо виждаме Сатана като Змея, истинския Левиатан (Откровение 12); след това идва Морският Звяр, който е по образа на Змея (Откровение 13:1); накрая, влачейки се след тях и служейки им, идва Земният Звяр, по образа на Морския Звяр. Като ни показва така Зверовете появяващи се в обратен ред, Йоан подчертава своята основна идея: Израел, който трябваше да бъде царство свещеници за народите по света, предаде своето положение на старшинство на Левиатан. Вместо да постави божествен отпечатък върху всяко човешко общество и общност, Израел стана по образа на езическата, антихристиянска Държава. Авраамовите деца станаха потомство на Змея (Йоан 8:37-44).

През трите години на служение в Ефес Апостол Павел постоянно страда от гонение заради “заговорите на юдеите” (Деяния 20:19); като описва конфликтите с тях, той ги нарича “диви зверове” (1 Коринтяни 15:32). Юдейският Звяр е бил най-измамният и опасен враг на ранната Църква, и Павел постоянно предупреждава Църквата за тези юдаистични прелъстители:

Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните, чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извращават цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да учат. Един от тях, някой си техен пророк е казал: “Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси.” Това свидетелство е вярно. По тази причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата и да не дават внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината. За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени. Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за какво и да било добро дело (Тит 1:10-16).

ТАБЛИЦА НА ЧИСЛАТА ИЗПОЛЗВАНИ
ПО ВРЕМЕ НА БИБЛЕЙСКИЯ ПЕРИОД

Еврейски

Гръцки

1

א

α

2

ב

β

3

ג

γ

4

ד

δ

5

ה

ε

6

ו

ς

7

ז

ζ

8

ח

η

9

ט

θ

10

י

ι

20

כ

κ

30

ל

λ

40

מ

μ

50

נ

ν

60

ס

ξ

70

ע

ο

80

פ

π

90

צ

ø

100

ק

ρ

200

ר

σ

300

ש

τ

400

ת

υ

500

קת

φ

600

χ

700

ψ

800

ω

Източник: J. D. Douglas, ed., New Bible Dictionary, Second Edition (Leicester, England: Inter-Varsity Press; Wheaton, IL: Tndale House Publishers, Inc., 1982), pp. 842-43.

Цар, който е основал град, в никакъв случай няма да го изостави, когато поради безгрижието на гражданите той е атакуван от разбойници, но го защитава и го спасява от погибел, грижейки се по-скоро за своята собствена чест, отколкото за нехайството на хората. Така много повече Словото на Всеблагия Баща не беше нехайно относно човешката раса, която призова в съществувание; но вместо това, като принесе Своето собствено тяло, Той победи смъртта, която те бяха причинили, и поправи тяхното нехайство чрез Своето учение. Така чрез Своята власт Той възстанови цялото естество на човека.

Св. Атанасий, За въплъщението [10]

21 - ГОЛЯМАТА БЛУДНИЦА (Откровение 17-19)

Книгата Откровение ни представя два големи града, противопоставени един на друг: Вавилон и Новият Ерусалим. Както ще видим в по-късна глава, Новият Ерусалим е Осъщественият Рай, общността на светиите, Божият Град. Другият град, който постоянно е противопоставян на Новия Ерусалим, е старият Ерусалим, който стана неверен на Бога. Ако познавахме по-добре нашите Библии, това щеше да стане ясно веднага, защото по-голямата част от езика, описващ “Вавилон,” е взет от други библейски описания на Ерусалим. Нека да разгледаме някои от сведенията, които Йоан ни дава за този зъл град.

Първо, казва ни се, че той е “голямата Блудница . . . с която блудстваха земните царе” (Откровение 17:1-2). Тази поразителна картина на град-Блудница блудстващ с народите идва от Исая 57 и Езекиил 16 и 23, където Ерусалим е представен като Божия Невяста, обърнала се към блудството. Хората от Ерусалим бяха изоставили истинската вяра и се бяха обърнали към езически богове и нечестиви народи за помощ, вместо да уповават на Бога да бъде техен защитник и избавител. Като използва език, толкова красноречив, че повечето съвременни пастори няма да проповядват от тези глави, Езекиил осъжда Ерусалим като долна, извратена блудница: “Като си разтворила краката си на всеки, който минаваше, блудствала си твърде много” (Езекиил 16:25). Йоан видя блудницата седяща в пустинята, символ, който вече разгледахме подробно като образ на Проклятието; нещо повече, конкретната картина на Ерусалим като блудница в пустиня е използвана в Еремия 2-3 и Осия 2.

Блудницата в пустинята, казва Йоан, е седнала върху Звяра (Откровение 17:3), представяйки зависимостта й от Римската империя за нейното национално съществуване и власт; от свидетелството на Новия Завет няма съмнение, че Ерусалим беше политически и религиозно “в леглото” с езическата Империя, сътрудничейки си с Рим при разпъването на Христос и убийственото гонение на християните. Развивайки нататък тази страна от символизма, ангел казва на Йоан още относно Звяра: “Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седмина царе; петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои” (Откровение 17:9-10). “Седемте хълма” отново определят Звяра като Рим, известен със своите “седем хълма”; но те също отговарят на династията на Цезарите. Петима паднаха: първите петима Цезари са били Юлий, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий. Единият сега е: Нерон, шестият Цезар, е бил на престола когато Йоан пише Откровението. Другият . . . трябва само малко да постои: Галба, седмият Цезар, царува само седем месеца.

Символичното име, дадено на Блудницата, е Велики Вавилон (Откровение 17:5), напомняне за града в Стария Завет, който е олицетворение на бунта срещу Бога (сравнете Битие 11:1-9; Еремия 50-51). Този нов и по-велик Вавилон, “Майката на блудниците,” е опит “от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици” (Откровение 17:6). По-късно Йоан ни казва, че “в него се намериха кърви от пророци и от светии, и от всичките заклани на земята” (Откровение 18:24). Това твърдение звучи познато, нали? То идва от текст, който вече разгледахме няколко пъти: Исусовото осъждане на Ерусалим.

Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да дойде върху вас всичката праведна кръв, проляна на земята. . . . Истина ви казвам, всичко това ще дойде върху това поколение. Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе! (Матей 23:34-37).

Исторически, именно Ерусалим винаги е бил голямата блудница, постоянно падайки в отстъпление и гонейки пророците (Деяния 7:51-52); именно в Ерусалим биваха убивани пророците (Лука 13:33). Не можем да схванем посланието на Откровение, ако не осъзнаем неговия основен характер като заветен, юридически документ; като писанията на Амос и другите старозаветни пророци, то представлява заветен съдебен процес, обвинявайки Ерусалим в нарушаване на завета и обявявайки присъдата над него.

Йоан отбелязва, че “десетте царе,” владетели подчинени на Империята, се присъединяват към Звяра срещу Христос: “те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт; те ще воюват против Агнето” – и какъв ще бъде резултатът? “И Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; също и онези, които са с Него, са звани, избрани и верни” (Откровение 17:13-14). Йоан уверява Църквата, че в техния ужасен и страшен сблъсък със страховитата мощ на имперски Рим, победата на християнството е гарантирана.

На това място изглежда вниманието се отмества на друго място. Точно когато войната между Цезар и Христос се засилва, Йоан казва, народите на Империята “ще намразят блудницата, и ще я направят пуста [сравнете Матей 24:15] и гола; и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън. Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи” (Откровение 17:16-17; ср. 18:6-8). Ерусалим извърши блудство с езическите народи, но през 70 от Хр. те се обърнаха срещу него и го погубиха. Отново, тази картина е взета от старозаветните пророци, които говорят за Ерусалим като Блудницата: те казват, че точно както дъщеря на свещеник, когато стане блудница, трябва да бъде “изгорена с огън” (Левит 21:9), така Бог ще използва бившите “любовници” на Ерусалим, езическите народи, за да го погуби и изгори до основи (Еремия 4:11-13, 30-31; Езекиил 16:37-41; 23:22, 25-30). Забележително е, обаче, че Звярът погубва Ерусалим като част от своята война срещу Христос; ранните историци разказват, че мотивът на римските ръководители при разрушаването на Храма не е бил само да унищожат юдеите, но да изличат християнството. Звярът е смятал, че може да убие Блудницата и Невястата с един удар! Но когато прахът утихва, скелето на стария, отстъпнически Ерусалим лежи в руини, а Църквата се открива като новия и най-славен Храм, Божието вечно обиталище.

Йоан ни казва, че Блудницата “е големият град, който царува над всичките царе на земята” (Откровение 17:18). Този стих спъва някои тълкуватели. Макар всички останали белези да сочат към Ерусалим като Блудницата, как за нея може да се каже, че притежава такава световна политическа власт? Отговорът е, че Откровение не е книга за политика; то е книга за завета. Ерусалим наистина е царувал над народите. Той е имал заветно старшинство над земните царства. Рядко се оценява достатъчно, че Израел беше царство от свещеници (Изход 19:6), упражняващо своето служение от името на народите по света. Когато Израел е бил верен на Бога, принасяйки жертви за народите, светът е бил в мир; когато Израел е нарушавал завета, светът е бил в смут. Езическите народи са осъзнавали това (3 Царе 10:24; Ездра 1; 4-7; сравнете Римляни 2:17-24). Въпреки това те извратено са се стремили да принудят Израел да извърши блудство срещу завета – и когато той го правеше, те се обръщаха срещу него и го погубваха. Този модел е повтарян няколко пъти, до окончателното отлъчване на Израел през 70 от Хр., когато Ерусалим бива разрушен като белег от Бога, че Царството е преминало към Неговия нов народ, Църквата (Откровение 11:19; 15:5; 21:3).

Тъй като Израел трябваше да бъде разрушен, апостолите прекараха много от своето време през последните дни предупреждавайки Божиите хора да се отделят от него и да се присъединят към Църквата (сравнете Деяния 2:37-40; 3:19, 26; 4:8-12; 5:27-32). Това е посланието на Йоан в Откровение. Отстъплението на Ерусалим беше станало толкова голямо, казва той, че неговото осъждение е вечно и безвъзвратно. Сега той е Вавилон, непреклонният враг на Бога. “Той стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица” (Откровение 18:2). Понеже Израел отхвърли Христос, целият народ стана обсебен от демони, напълно без надежда (сравнете Матей 12:38-45; Откровение 9:1-11). Следователно, Божиите хора не трябва да се стремят да реформират Израел, а да го изоставят на неговата съдба. Спасението е с Христос и Църквата, и само гибел чака онези, които се присъединят към Блудницата: “Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й, и да не споделите язвите й” (Откровение 18:4; сравнете Евреи 10:19-39; 12:15-29; 13:10-14).

И така Ерусалим е разрушен, за да не се издигне никога отново: “И един силен ангел взе един камък голям като воденичен, та го хвърли в морето [сравнете Лука 17:2], и рече: Така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери” (Откровение 18:21). Но “Ерусалим” все още стои през двадесети век, нали? Как е разрушен завинаги през 70 от Хр.? Това означава, че Израел, като заветния народ, ще престане да съществува. Ерусалим – като великия град, святия град – “няма вече да се намери.” Наистина, както видяхме от Римляни 11, потомците на Авраам ще се върнат в завета. Но те няма да бъдат отделен, свят народ от специални свещеници. Те ще се присъединят към народите на света в спасеното множество, без разграничение (Исая 19:19-25; ср. Ефесяни 2:11-22). Така Ерусалим, който остави заветната религия и се обърна към демоничния култ на магьосничество, вълшебства и поклонение пред държавата, ще бъде завинаги сринат. Това, което преди беше рай, никога вече няма да познае благословенията на Едемската градина (Откровение 18:22-23).

Божиите хора се молят за разрушението на Ерусалим (Откровение 6:9-11). Сега, когато на техните молитви е отговорено, голямото множество на изкупените възкликва в ответно хваление:

“Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог; защото са истинни и праведни Неговите съдби; понеже Той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си; и даде върху нея възмездие за кръвта на Своите слуги.” И втори път рекоха: “Алилуя! И димът и се издига до вечни векове!” (Откровение 19:1-3; сравнете 18:20).

Противно на очакванията на Рим, разрушаването на Ерусалим не е краят на Църквата. Обратното, то е пълното установяване на Църквата като новия Храм, окончателната заявяване, че Блудницата е отстранена и екзекутирана, и Бог е взел нова Невяста. Съдът и спасението са неразделни. Разрухата на нечестивото общество не е краят на света, а неговото пресъздаване, както в Потопа и при Изхода. Божиите хора са спасени от блудствата на света, за да станат Божия невяста; и постоянният белег на този факт е Църковното празнуване на Причастието, “Сватбената вечеря на Агнето” (Откровение 19:7-9).

Но има още едно голямо пиршество тук, “Великата Божия вечеря,” на която земните лешояди са поканени да ядат “месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на онези, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи” (Откровение 19:17-18) – всичките врагове на Христос, онези, които отказаха да се подчинят на Неговата власт. Защото Той язди на Своя бял кон, следван от Своята войска от светии, завладяващ народите с Божието Слово, Благовестието, символизирано от меча излизащ от устата Му (Откровение 19:11-16). Това не е Второто Пришествие; това е символично заявление на надежда, уверението, че Божието Слово ще бъде победоносно по целия свят, така че Христовата власт ще бъде установена навсякъде. Христос ще бъде признат навсякъде като Цар на всички царе, Господар на всички господари. От началото на Откровение посланието на Христос към Неговата Църква е заповед да се побеждава, да се завладява (Откровение 2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 21); тук Той уверява страдащата Църква, че независимо от яростното гонение от Израел и Рим, Христос и Неговият народ ще бъдат победоносни над всички врагове. Съдбата на Звяра, на Лъжепророка и на всички, които се противопоставят на Христовото господство, е смърт и гибел, във времето и във вечността (Откровение 19:19-21).

Християните от първи век, обкръжени с гонение и отстъпление, можеха лесно да бъдат изкушени да смятат своето поколение за Края. Голямото свидетелство на Откровение е, че тези неща не са Края, а Началото. В най-страшната си сила Звярът и неговите съзаклятници само изпълняват постановленията на върховния Бог (Откровение 17:17). Той нарежда самите им действия, и Той е наредил тяхната гибел. Народите се разгневяват, но Бог се смее: Той вече е поставил Своя Цар на Своя свят хълм, и всички народи ще бъдат управлявани от Него (Псалм 2). Всяка власт на небето и на земята е дадена на Христос (Матей 28:18); както пее Мартин Лутер, “Той трябва да спечели битката.” Когато благовестието напредва по земята, то ще печели, и печели и печели, докато всички царства станат царства на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува завинаги. Не трябва да предаваме на врага дори квадратен сантиметър земя на небето или на земята. Христос и Неговата войска яздят напред, побеждаващи и да побеждават, и чрез Него ще наследим всичко.

След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ (Откровение 19:11-16).

Кой тогава е Този, който е направил тези неща и е обединил в мир онези, които се мразеха едни с други, освен възлюбеният Син на Бащата, нашият общ Спасител Исус Христос, Който заради Своята любов претърпя всичко за нашето спасение? Нещо повече, от самото начало този мир, който Той трябваше да наложи, беше предсказан, защото Писанието казва: “Те ще направят своите мечове на палешници и своите копия на сърпове, и народ няма да изтегля меч срещу народ, нито ще се учат вече на война” [Исая 2:4].

Св. Атанасий, За въплъщението [52]

22 - ЦАРСТВОТО ОТ СВЕЩЕНИЦИ (Откровение 20)

Има три основни системи на тълкуване относно Милениума, “хилядата години” на Откровение 20. Премилениалистите казват, че този текст учи, че Христос ще се върне и ще възкреси християните преди (пре-) Милениума, който ще бъде буквални 1000 години с Христос царуващ в Ерусалим като политически, земен владетел на народите. Амилениалистите казват, че няма и никога няма да има какъвто и да е “милениум”; вместо това, казват те, Откровение 20 се отнася за състоянието на християните, които са починали и сега “царуват” в небето. Постмилениалистите казват, че Милениумът се отнася за периода между Първото и Второто Пришествия на Христос; Милениумът продължава сега, докато християните царуват като царе на земята.

Коя от тези три позиции е вярна? Както се опитах да покажа в тази книга, отговорът далеч не е маловажен за нашите практически нагласи и действия при работата за Божието Царство. Както се опитах също да покажа, отговорът е даден в цялото Писание. Постмилениализмът – есхатологията на господството – е посланието на цялата Библия. Сега обаче е време да видим какво учи и Откровение 20.

Първото възкресение

Ключът към тълкуването на главата е което Йоан ни казва за това, което нарича Първото Възкресение:

И видях престоли; и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят; видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса, и поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години. Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. Блажен и свет онзи, който участва в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години (Откровение 20:4-6).

На първо място, можем да отречем амилениалната позиция още сега, като посочим очевидното: това е възкресение, възкръсване от мъртвите. Умирането и отиването на небето е чудесно, но въпреки всичките му ползи то не е възкресение. Този текст не може да бъде описание на състоянието на безтелесните светии в небето; нещо повече, контекстът като цяло е поставен на земята (сравнете ст. 7-9).

Второ, обаче, това не е телесно възкресение. Йоан ни подсеща, че той има предвид нещо специално, като го нарича Първото Възкресение. Какво може да означава това? Видяхме в предишна глава, че има само едно телесно възкресение, в края на света. За да намерим отговора, отново се връщаме към Битие, което ни казва за Първата Смърт: “И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш” (Битие 2:16-17). Както знаем, Адам и Ева не умряха наистина физически в деня, когато ядоха забранения плод. Но това беше Денят на тяхната Духовна смърт, тяхното отчуждение от Бога. Тази Духовна смърт беше наследена от децата на Адам и Ева, така че ние всички се раждаме “мъртви в престъпления и грехове” (Ефесяни 2:1). Първата Смърт е Духовната смърт. И следователно Първото Възкресение също е Духовно:

Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса (Ефесяни 2:4-6; сравнете Колосяни 2:11-13; 1 Йоан 3:14).

При телесното, физическо Възкресение, което става в Последния Ден, “ще има възкресение на праведни и неправедни” (Деяния 24:15). Но дали Йоан би използвал думата възкресение по два коренно различни начина в един и същи текст? Със сигурност – и с чудесен пример, защото самият Исус направи така в друг текст, записан от Йоан:

Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят, ще живеят. . . . Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му, и ще излязат; онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане (Йоан 5:24-25, 28-29).

Ние, които вярваме в Него, сега участваме в Първото Възкресение, казва Исус; а един ден всички хора, праведните и неправедните, ще възкръснат от гробовете. Първото Възкресение е Духовно и етично, нашето новорождение в Христос и етичното ни единство с Бога, нашето пресъздаване по Неговия образ. Това тълкуване се потвърждава от описанието в Откровение на хората в Първото Възкресение: те са благословени и свети; Втората Смърт няма власт над тях; те са свещеници (Йоан започва Откровение като ни осведомява, че всички християни са свещеници: Откровение 1:6); и те царуват с Христос (Библията казва, че ние сега сме възцарени с Христос, царуващи в Неговото Царство: Ефесяни 1:20-22; 2:6; Колосяни 1:13; 1 Петрово 2:9). Най-голямата грешка при работата с този текст е да не се разбере, че той говори за настоящата действителност на християнския живот. Библията е ясна: ние сме били възкресени за вечен живот и сега управляваме с Христос, в тази епоха. Първото Възкресение става сега. И това неизбежно означава, че Милениумът също става сега.

Връзването на Сатана

И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години, и като го хвърли в бездната, заключи я и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време (Откровение 20:1-3).

Връзването на Змея изразява със символичен, пророчески език голяма част от това, което видяхме в предишните глави: Христовата победа над Сатана. Ангелът (пратеникът) с власт над бездната е Божият Син (сравнете Откровение 1:18; 10:1; 18:1), който се яви с тази цел, “да съсипе делата на дявола” (1 Йоан 3:8). Както вече отбелязахме, нашият Господ започна “връзването на силния човек” по време на Своето земно служение (Матей 12:28-29). Новият Завет (сравнете Лука 10:17-20; Йоан 12:31-32; Ефесяни 4:8; Колосяни 2:15; Евреи 2:14) набляга, че Сатана беше първоначално победен в живота, смъртта, възкресението и възнасянето на Исус Христос. И той е побеждаван всекидневно в живота на християните, когато му се противим (Яков 4:7) и прогласяваме Божието Слово (Откровение 12:11). Царството е дошло!

Трябва също да отбележим конкретния смисъл, в който се казва, че Сатана е вързан: това е относно неговата способност да заблуждава народите. Преди идването на Христос Сатана е владеел народите. Но сега неговата смъртоносна хватка е строшена чрез Благовестието и добрите вести на Царството се разпространяват по целия свят. Господ Исус изпрати апостол Павел при езическите народи “да им отвори очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на Сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в Мен” (Деяния 26:18). Христос дойде “да владее над езичниците” (Римляни 15:12). Че Сатана е вързан не означава, че всяка негова дейност е престанала. Новият Завет ни казва конкретно, че демоните са разоръжени и вързани (Колосяни 2:15; 2 Петрово 2:4; Юда 6), но те все още действуват. Просто тяхната дейност е ограничена. И с разпространяването на Благовестието по света тяхната дейност ще бъде още по-ограничавана. Сатана е неспособен да предотврати победата на Христовото Царство. Ние ще победим (1 Йоан 4:4). “Затуй да знаете, че това Божие спасение се изпрати на езичниците; и те ще слушат” (Деяния 28:28). Сатана ще бъде смазан под краката ни (Римляни 16:20).

Хиляда години

Както другите числа в Откровение, “1000” е символично, голямо, закръглено число. Докато в библейската образност седем означава пълнота на качеството, числото десет съдържа идеята за пълнота на количеството; с други думи, то означава множественост. Хиляда умножава и усилва това (10 х 10 х 10), и е използвано в Писанието така, както ние с нашия по-инфлационен манталитет използваме думата милион: “Казах ти милион пъти!” (Може би “буквалистите” никога не говорят по този начин, но аз съм сигурен, че останалите от нас правят това от време на време). Но има разлика. Когато Библията говори за 1000, то не е наистина с цел преувеличаване, както ние го правим, а просто да изрази голяма необятност. Така Бог казва, че притежава “добитъка по хиляда хълма” (Псалм 50:10). Хълм № 1001 на някой друг ли принадлежи? Не, разбира се. Бог притежава всичкия добитък на всички хълмове. Но Той казва “хиляда,” за да посочи, че има много хълмове и много добитък. (За някои подобни употреби на 1000 виж Второзаконие 1:11; 7:9; Псалм 68:17; 84:10; 90:4). По същия начин – особено по отношение на една силно символична книга – ние трябва да видим, че “хилядата години” от Откровение 20 представляват обширен, неопределен период от време. Той вече трае почти 2000 години, и вероятно ще трае още много повече. “Колко точно години?” ме попита един човек. “Ще съм щастлив да ти кажа,” весело му отговорих, “щом ми кажеш точно колко хълма има в Псалм 50.”

Според някои, Царството на Христос ще започне едва след като Той се върне при Второто Пришествие; тогава, казват те, Исус Христос действително ще се настани в Ерусалим, където ще има възстановен, действащ Храм, с истински жертви – понякога се чудя дали тези скъпи хора са чели някога Новия Завет! Никоя от тези идеи не се съдържа в този текст (или в някой друг). Както видяхме многократно, Исус Христос царува сега (Деяния 2:29-36; Откровение 1:5), и Той ще остане в небето до Последния Съд (Деяния 3:2).

Престолите в Откровение 20:4 представляват царуването на светиите, верните победители, които побеждават Змея и Звяра (Откровение 12:9-11). Нашето управление е сега, на тази земя (Матей 19:28; Лука 18:28-30; 22:29-30; Ефесяни 2:6), и обхватът на нашето управление съвпада с напредъка на Благовестието. Когато то нараства, същото става и с господството на християните. Двете вървят заедно, както каза Исус в Своето Велико Поръчение (Матей 2:18-20): ние трябва да научим и обучим народите, и когато те се учат на заповедите от Божието Слово, границите на Царството ще се разширяват. Накрая, чрез евангелизиране, царуването на християните ще стане толкова обширно, че “земята ще се изпълни със знанието за Бога, както водите покриват морето” (Исая 11:9). Едемските благословения ще изобилстват по света, когато все повече хората се покоряват на Божия закон (Левит 26:3-13; Второзаконие 28:1-14). Какъв силен подтик за световно евангелизиране! Всъщност, този възглед за световно обръщане към вярата е бил основното вдъхновение за мисионерска дейност през цялата история на Църквата, особено след Протестантската Реформация (за документация на това, виж превъзходната книга на Йейн Мъри, Пуританската надежда: Съживление и тълкуването на пророчествата; Iain Murray, The Puritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy).

Последната битка

Библията не учи, че абсолютно всеки човек в света ще бъде обърнат. Символизмът на пророчеството на Езекиил предполага, че някои части на света ще останат необновени от Реката на Живота (Езекиил 47:11). А ние знаем, че житото и плевелите ще растат заедно до жътвата в края на света (Матей 13:37-43). Тогава, когато потенциалът на двете групи стигне до зрялост, когато всяка страна стане напълно осъзната в своята решителност да се покори или да се разбунтува, ще има последен сблъсък. Змеят ще бъде освободен за кратко време, за да заблуди народите още веднъж в отчаян опит да събори Царството (Откровение 20:7-8).

Като описва това, Йоан използва живата образност на Езекиил 38-39, който пророчески изобразява поражението на Макавей над сирийците през втори век пр. Хр.: нечестивите сили са наречени Гог и Магог. Според някои популярни автори този израз се отнася за Русия и предсказва война между Съветите и Израел по време на “Голямата скръб.” От многото проблеми с тази хипотеза, ще спомена само два. Първо, Откровение 20 казва, че войната на “Гог и Магог” става в края на Милениума; тези пророчески тълкуватели изтеглят Гог и Магог съвсем назад до момент преди Милениумът дори да е започнал! Второ, изразът Гог и Магог не се отнася и никога не се е отнасял за Русия. Това е напълно изсмукано от пръстите, и просто повторено толкова много пъти, че мнозина са започнали да го приемат за истина.

Да се завърнем на действителността: Окончателният бунт на Сатана е показан като катастрофа. Той е победен, неговите последователи са погълнати от огън, падащ от небето, и той е хвърлен в Огненото Езеро за вечно мъчение (Откровение 20:9-10). В този момент, края на Милениума, става Възкресението (Откровение 20:5), и всички хора биват съдени (Откровение 20:11-15).

Целта на Откровение 20 не е да даде подробна схема на края на света, защото това не попада в обхвата на книгата. Откровение е написано да каже на християните от първи век за нещата, които ще се случат скоро, разглеждайки особено борбата на Църквата срещу Звяра, Лъжепророка и Блудницата. Всички те намират своята гибел в края на пророчеството. Но разбира се, зад всички зли заговори на враговете на Църквата е мрачната фигура на Змея. Затова Йоан дава кратко описание на неговата съдба, от първоначалната победа на Христос над него до Последния Ден, когато Змеят и неговото нечестиво потомство са погубени и Божиите хора напълно и окончателно побеждават; когато Раят, в най-съвършения смисъл, е възстановен и завършен.

Спасителят работи мощно всеки ден, привличайки хората към вярата, убеждавайки ги в добродетел, учейки ги за безсмъртието, събуждайки тяхната жажда за небесните неща, откривайки им знанието за Бащата, вдъхвайки сила в лицето на смъртта, показвайки Себе Си на всеки, и премахвайки лъжерелигията на идолите; докато боговете и злите духове на невярващите не могат да направят нито едно от тези неща, а умират в Христовото присъствие и цялата им показност става безплодна и празна. Чрез знака на кръста, от друга страна, всяка магия бива възпирана, всяко чародейство осуетено, всички идоли биват изоставени и отхвърлени, и всяко безсмислено удоволствие престава, когато окото на вярата погледне от земята към небето.

Св. Атанасий, За въплъщението [

23 - НОВОТО СЪЗДАНИЕ (Откровение 21-22)

Добре, накрая стигнахме до място в Откровение, за което всички са единодушни, нали? “Новото небе и земя” – това трябва да бъде буквално, отнасящо се до вечността след края на света, нали? Грешка. Или, за да съм абсолютно прецизен, трябва да кажа: Да и не. Истината е, че Библията ни казва много малко за небето, всъщност напълно достатъчно, за да знаем, че отиваме там. Но Писанието се занимава главно с настоящия живот. Разбира се, благословенията от последните глави на Откровение наистина се отнасят за небето. Това всъщност не е проблем “или/или.” Но важното е, че тези неща са истина сега. Небето е продължение и съвършено изпълнение на това, което е истина за Църквата в този живот. Ние не трябва просто да очакваме тези благословения в идещата вечност, а да им се наслаждаваме и да се радваме на тях тук и сега. Йоан говори на ранната Църква за настоящи реалности, за благословения, които вече съществуват и ще се увеличават с разпространението на Благовестието и обновяването на земята.

“Ето, подновявам всичко”

Първо, Йоан видя “ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха” (Откровение 21:1). За да разберем това, трябва да си спомним един от основните уроци на темата за Рая: спасението е ново създание. Затова винаги когато Бог говори в Писанието за спасяване на Своите хора, се използват езикът и символизмът на сътворението. Потопът, Изходът и Първото Пришествие на Христос са виждани като създаване на нов свят от Бога. Така, когато Бог говори чрез Исая, пророкувайки земните благословения на идещото Царство, Той казва: Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; И предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат наум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам; Защото, ето, създавам Ерусалим за радост, И людете му за веселие, Аз ще се радвам на Ерусалим, и ще се веселя за людете Си, И няма да се чува вече в него Глас на плач нито глас на ридание. Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, Нито старец, който да не е изпълнил дните си; Защото дете ще умре стогодишният, А грешник ако умре стогодишен ще бъде считан за проклет. Те ще построят къщи, и ще живеят в тях; Ще насадят лозя, и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там, Няма те да насадят, а друг да яде; Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво, И избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Не ще се трудят напразно, Нито ще раждат чада за бедствие. Защото те са род на благословените от Господа. Също и потомството им. Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, Аз ще слушам. Вълкът и агнето ще пасат заедно, И лъвът ще яде слама както вола, И храна на змията ще бъде пръстта. Не ще повреждат нито ще погубват В цялата Ми свята планина, казва Господ. (Исая 65:17-25) Това не може да говори за небето или за време след края на света; защото в тези “ново небе и нова земя” все още има смърт (на много напреднала възраст – “дните на дърво”), хората строят, садят, работят и раждат деца. Ние бихме могли да прекараме останалата част от тази глава в изследване на изводите от този текст от Исая, но единственият коментар, който ще направя тук, е, че това очевидно е изявление относно тази епоха, преди края на света, и показва какво могат да очакват бъдещите поколения, когато Благовестието изпълни света, възстанови земята в Рая, и доведе до изпълнение целите на Царството. Исая описва благословенията на Второзаконие 28 в това, което вероятно е тяхното най-голямо земно изпълнение. Така, когато Йоан ни казва, че е видял “ново небе и земя,” трябва да разбираме, че главното значение на този израз е символично и се отнася до благословенията на спасението. Йоан след това вижда “Святия Град, Новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста украсена за мъжа си” (Откровение 21:2). Не, това не е космическа станция. Това е нещо, което трябва да е много по-вълнуващо: това е Църквата. Невястата не е просто в Града; Невястата е Градът (ср. Откровение 21:9-10). Ние сме сега в Новия Ерусалим. Доказателство? Библията категорично ни казва: “Пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата . . .” (Евреи 12:22-23; сравнете Галатяни 4:26; Откровение 3:12). Новият Ерусалим е настояща реалност; за него се казва, че идва от небето, защото произходът на Църквата е небесен. Ние сме “родени от горе” (Йоан 3:3) и сме граждани сега на Небесния Град (Ефесяни 2:19; Филипяни 3:20). Тази мисъл е разширена в по-нататъшното твърдение на Йоан. Той чува силен глас от престола, казващ: “Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях” (Откровение 21:3). Като Павел, Йоан свързва тези две концепции: ние сме граждани на небето, и сме Божие обиталище, Негов свят Храм (Ефесяни 2:19-22). Едно от Едемските благословения, които Бог обеща в Левит, беше: “Ще поставя скинията Си между вас” (Левит 26:11); това се изпълнява в новозаветната Църква (2 Коринтяни 6:16). Гласът, който Йоан чул, продължил: Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тези думи са верни и истинни. И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота (Откровение21:4-6). Накрая, това ще бъде изпълнено в небето в максимална степен. Но ние трябва да осъзнаем, че то вече е вярно. Бог вече е изтрил нашите сълзи. Доказателството за това е очевидната разлика между християнските и езическите погребения: ние скърбим, но не като такива, които нямат надежда (1 Солунци 4:13). Бог е отнел жилото на смъртта. (1 Коринтяни 15:55-58). И най-поразителен е следният израз: “Първите неща преминаха. . . . Ето, подновявам всичко.” Къде сме чели това преди? То идва от 2 Коринтяни 5:17: “Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, всичко стана ново.” Това вярно ли е сега? Разбира се! Единствената истинска разлика между темите на 2 Коринтяни 5 и Откровение 21 е, че Павел говори за изкупения човек, докато Йоан говори за изкупената общност. Но отделният човек и общността са възстановени в Рая в спасението, и възстановяването вече е започнало. Водата на живота ни храни безплатно сега, като дава живот на отделния човек и изтича, за да даде живот на целия свят (Йоан 4:14; 7:37-39). “Който побеждава, ще наследи тези неща,” казва Бог, “Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син” (Откровение 21:7); Божието дете се характеризира с победа срещу противниците (1 Йоан 5:4). Езикът използван тук (“Аз ще бъда негов Бог”) е основното заветно обещание за спасение (сравнете Битие 17:7-8; 2 Коринтяни 6:16-18). Най-висшето изпълнение ще стане в небето за вечността. Но, първоначално и прогресивно, това е вярно сега. Ние живеем в новото небе и новата земя; ние сме граждани на Новия Ерусалим. Старите неща преминаха, и всичко стана ново.

Град на хълм

Йоан е пренесен в Духа “на една голяма и висока планина” (Откровение 21:10) да види красотата на този завършен Рай, който грее със славата на Бога. Дванадесетте порти на Града имат имената на дванадесетте племена на Израел написани върху тях, а върху дванадесетте основни камъка са имената на дванадесетте Апостоли (Откровение 21:12-14). Труден ли е за разбиране този символизъм? Това ясно представлява факта, че Божият Град съдържа цялата Църква, целият Божий народ, състоящ се от старозаветните и новозаветните вярващи – който, както Павел написа, е построен върху основата на апостолите и пророците (Ефесяни 2:20). Нелепостта на неправилното тълкувание на “буквалистите” е болезнено очевидна, когато се опитват да разглеждат мерките, които Йоан дава на Града (Откровение 21:15-17). Йоан казва, че Градът е пирамида (или куб), 12,000 “стадии” от всяка страна, със стена 144 “лакти” висока. Числата са очевидно символични, като кратните на дванадесет говорят за величието, необятността и съвършенството на Църквата. Но “буквалистът” се чувства принуден да преведе тези числа в съвременни мерни единици, което дава стена дълга около 2,400 километра и висока около 65 метра. Ясните символи на Йоан са изтрити, и нещастният читател на Библията е оставен само с бърканица от безсмислени числа. “Буквалистите” се оказват в нелепото положение да изтрият буквалните числа на Божието Слово и да ги заменят с безсмислени символи! Йоан продължава като описва Града чрез скъпоценности: всеки от основните камъни е украсен със скъпоценни камъни, всяка от портите е “скъпоценен бисер,” стената е направена от яспис, а Градът и улицата са “чисто злато, като прозрачно стъкло” (Откровение 21:18-21). От нашето изучаване на полезните изкопаеми свързани с Едемската градина разбираме, че това отново е символичен език, говорещ за възстановяването и изпълнението на Рая в спасението. Осемстотин години преди това Исая описва идващото спасение като Град, украсен със скъпоценни камъни: От наскърбена, смутена, безутешна, Ето, Аз ще постеля камъните ти в красиви цветове, И ще положа основите ти от сапфири; Ще направя кулите ти от рубини, Портите ти от антракс, И цялата ти ограда от скъпоценни камъни. (Исая 54:11-12) Интересно е, че думата преведена като красиви цветове е на еврейски очни сенки. Това звучи налудничаво, нали? Стените са предназначени за защита; тази стена е просто за украса. Кой би построил стена от скъпоценни камъни, използвайки козметика за “хоросан”? Някой приказно богат, и във висша степен уверен срещу атака? Това, казва Исая, е бъдещето на Църквата, Божия град. Тя ще бъде богата и необезпокоявана от врагове, както обяснява останалата част от текста: Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти. С правда ще се утвърдиш; Далеч ще бъдещ от угнетението, защото не ще се боиш; Далеч от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе. . . . Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ. (Исая 54:13-17) Йоан видя, че в този нов Божий Град няма Храм, “защото неговият Храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветлява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето” (Откровение 21:22-23). Това също се основава на Исая (вижте Исая 60:1-3, 19-20), подчертавайки, че Църквата е осветена от Божията Слава, обитавана от Облака, светеща с първоначалната Светлина. Това е Градът на Хълма (Матей 5:14-16), светлината на света, светеща пред хората, за да прославят Бога Баща. Заемайки от същия текст на Исая (Исая 60:4-18), Йоан говори за влиянието на Града върху народите на света: И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там); па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща. И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето (Откровение 21:24-27; сравнете Псалм 22:27; 66:4; 86:9; Исая 27:6; 42:4; 45:22-23; 49:5-13; Агей 2:7-8). Това е написано за време, когато народите все още съществуват като народи; въпреки това всички народи са обърнати, стичащи се към Града и носещи своите съкровища в него. Когато светлината на Благовестието свети чрез Църквата на света, светът се обръща, народите се научават, и богатството на грешниците става наследство на праведните. Това е основно обещание на Писанието от началото до края. Това е модел в историята, посоката, в която се движи светът. Това е нашето бъдеще, наследството на идещите поколения.

Реката на Живота

Ние очакваме обръщането на Проклятието във всяка област на живота, в този свят и в идещия, когато Благовестието потече по целия свят. Разгледахме в по-ранна глава как образът на Едемската Река е използван в цялото Писание, за да изобрази благословенията на Рая, завръщащи се на земята в силата на Духа чрез Църквата (сравнете Езекиил 47:1-12; Захария 14:8). Йоан подходящо завършва своята картина на Новото Създание с тази картина, взета от Езекииловото видение за Църквата: След това ангелът ми показа река с вода на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата Му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в Него, и Неговите слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове (Откровение 22:1-5). Реката на Живота тече сега (Йоан 4:14; 7:37-39), и тя ще продължи да тече във все по-нарастващ поток на благословение за земята, изцелявайки народите, слагайки край на беззаконието и на войните чрез прилагането на библейския закон (Михей 4:1-3). Това видение за славното бъдеще на Църквата, земно и небесно, възстановява тъканта, която беше разкъсана в Битие. В Откровение виждаме Човека изкупен, върнат на Планината, хранен от Реката и от Дървото на Живота, възстановяващ своята изгубена власт и владеещ като свещеник-цар над земята. Това е наша привилегия и наследство сега, първоначално и прогресивно, в тази епоха; и ще бъде наша напълно в идещата епоха. Раят бива възстановен.

ЧАСТ V: ДО КРАИЩАТА НА ЗЕМЯТА

Сега аз зная, че е най-добре да съм покорен
и да обичам Господа в боязън, да пристъпвам
като пред неговия взор, да съблюдавам хода
на провидението му, да вярвам само в него;
че милостив към всичко свое, той надвива злото
с добро, посредством малкото постига често пъти
великото, чрез туй, което смятаме за слабост,
събаря всяка мирска сила, всяка мирска мъдрост -
чрез кротост; че страданието за светата правда
е доблестният път към най-високата победа
и че смъртта набожна е вратата на живота;
научил тази истина от примера на онзи,
когото аз приех за мой спасител всеблажен.

Джон Милтън, Изгубеният рай [12.561-73]
превод проф. Александър Шурбанов
София: изд. "Народна Култура" 1981

Кой обикновен човек, или тиранин, или цар успя до постигне това? Изправи ли се някой някога срещу цялата система на идолопоклонство и цялата армия от демони и цялата магия и цялата мъдрост на гърците, по време, когато всички те бяха силни и процъфтяваха и привличаха всеки, както направи нашият Господ, самото Божие Слово? А Той дори сега невидимо показва заблудите на всеки човек, и сам избавя всички хора от тях, така че онези, които се покланяха на идоли, сега ги тъпчат с крака, видни магьосници изгарят своите книги, а мъдрите предпочитат пред всички науки тълкуванието на Благовестието. Те изоставят онези, на които преди се покланяха, покланят се и изповядват като Христос и Бог Онзи, на Когото се подиграваха като разпнат. Техните така наречени богове са разгромени от знака на кръста, а възкръсналият Спасител е прогласяван по целия свят като Бог и Божий Син.

Св. Атанасий, За въплъщението [53]

24 - ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ

“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века” (Матей 28:19-20).

Великото Поръчение към Църквата не завършва само със свидетелстване на народите. Христовата заповед е ние да научим народите – всички народи. Земните царства трябва да станат царства на Христос. Те трябва да бъдат научени, направени покорни на вярата. Това означава, че всяка страна от живота по света трябва да бъде доведена под властта на Исус Христос: семейства, отделни хора, бизнес, наука, земеделие, изкуства, право, образование, икономика, психология, философия, и всяка друга област на човешката дейност. Нищо не може да бъде оставено. Христос “трябва да царува, докато положи всички врагове под Своите крака” (1 Коринтяни 15:25). Дадена ни е отговорността да обърнем целия свят.

В своето второ послание до църквата в Коринт св. Павел очертава стратегия за световно господство:

Защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. И готови сме да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание (2 Коринтяни 10:3-6).

Както Павел отбелязва, войската на Христос е непобедима: ние не се борим с човешка мощ, а с оръжия, които са “силни в Бога” (сравнете Ефесяни 6:10-18), божествено силни, повече от адекватни, за да извършат задачата. С тези оръжия на наше разположение можем да унищожим всичко, което врагът противопоставя на господството на Исус Христос. “Пленяваме всеки разум да се покорява на Христа”: Христос трябва да бъде признат за Господар навсякъде, във всяка област на човешката дейност. Трябва да “мислим Божиите мисли след Него” във всеки момент, следвайки Неговото авторитетно Слово, законовата книга на Царството. Това е в корена на всяка истинска програма за християнска реконструкция.

Павел ни казва, че целта на нашата война е пълна победа, пълно господство за Царството на Христос. Ние няма да се задоволим с нищо по-малко от целия свят. “Готови сме да накажем всяко непокорство, щом вашето покорство стане пълно,” казва Павел. Преводът на Мофат предава това по този начин: Готов съм да предам на военен съд всеки, който остава непокорен, щом вашето покорство стане пълно. Павловата цел е универсално покорство на нашия Господ.

Но важно е да отбележим реда тук. Павел не започва своето дело на възстановяване като подбужда обществена революция. Нито започва като търси политически пост. Той започва с Църквата, и ще започне да довежда останалата част от света под Христовото господство “щом покорството на Църквата е пълно.” Центърът на християнската реконструкция е Църквата. Реката на Живота не тече от вратите на камарите на Конгресите и Парламентите. Тя тече от възстановения Храм на Святия Дух, Църквата на Исус Христос. Нашата цел е световно господство под Христовата власт, “завладяване на света,” ако щете; но нашата стратегия започва с реформацията и реконструкцията на Църквата. От нея ще потече обществена и политическа реконструкция, разцвет на християнската цивилизация (Агей 1:1-15; 2:6-9, 18-23).

Това винаги е било така. Когато Мойсей съди Фараон за свободата на Израилтяните, той не каза: “Пусни ни да направим Християнска Република.” Той каза:

Така говори Иеова, Израилевият Бог: Пусни людете Ми, за да Ми пазят празник в пустинята (Изход 5:1; ср. 7:16).

Със сигурност, Бог планираше да създаде от Своите хора нов народ. Законът, който Той щеше да им даде, щеше да осигури основата за обществения ред и юридическата система. Колкото и важно да е всичко това, обаче, Бог е безкрайно по-важен. И това, което е основата за нашата продължаваща връзка с Него и служба за Него, е нашето поклонение към Него. Основополагащият проблем между Египет и Израел беше въпросът с поклонението. Всичко останало произтичаше от това.

Литургия и история

Знаем разказа за Израел. Бог принуди Фараона да ги пусне, и те излязоха, за да наследят Обещаната Земя. Но истински важната страна на цялото събитие на Изхода, доколкото става въпрос за дейността на хората, беше поклонението. Правилната християнска вяра не може да бъде сведена до лични преживявания, академични дискусии, или обществено-полезна дейност – колкото и важни да са тези неща в различна степен. Същността на библейската религия е поклонението пред Бога. И под поклонение нямам предвид само слушане на проповеди, макар проповядването със сигурност да е необходимо и важно. Имам предвид организирани, сборни молитви, хваление и празнуване на тайнствата. Това още означава, че реформацията на Църковното управление е жизнено важна за библейското господство. Истинската християнска реконструкция на обществото е далеч от това да е просто гласуване на закон Х и избиране на депутат У. Християнството не е политически култ. То е божествено отредено поклонение на Всевишния Бог.

Затова Книгата Откровение започва с видение за Христос и продължава да говори за управлението (“ангелите,” или служителите) на Църквата. Цялото пророчество, всъщност, е построено като служба на поклонение в Господния Ден (Откровение 1:10). През цялата книга виждаме повтарящ се модел: първо, “ангелите” водят светиите в организирано поклонение; второ, Бог отговаря на поклонението на Своя народ като довежда съд към спасение. Например, Йоан ни показва мъчениците, събрани при олтара на тамяна, умоляващи Бог да възмезди за тях върху техните гонители (Откровение 6:9-11). Малко след това “ангел” официално принася техните молитви пред Бога, и след това взема въглени от олтара и ги хвърля на земята: резултатът е опустошение и гибел върху Израел; земята се запалва; горяща планина е хвърлена в морето (Откровение 8:1-8). Това е само един от многото примери на централната истина в Откровение: неразделната връзка между литургията и историята. Книгата Откровение показва, че Божиите съдби в историята са преки отговори на официалното поклонение на Църквата. Когато Църквата в нейното официално положение произнася справедливи присъди, тези присъди се зачитат във Върховния Съд на небето (Матей 16:19; Йоан 20:23), и самият Бог изпълнява присъдите на Църквата.

Всъщност, Исус конкретно заповяда на Своите хора да се молят Планината на Израел да бъде хвърлена в морето (Матей 21:21-22), и точно това (преобразно) стана. Това е важен урок за Църквата днес. Нашият основен отговор на гонението и подтисничеството не трябва да бъде политически. Това е да положим упованието си в Държавата. Основният отговор на Църквата към гонението трябва да бъде литургичен. Ние трябва да се молим за това, лично, по семейства, и в огранизираното общностно поклонение на Църквата, чиито служители са божествено упълномощени да съдят. Разбира се, това означава, че Църквата трябва да се завърне към ортодоксалната практика да пее и да се моли с Проклинащи псалми срещу Божиите врагове. (“Проклинащите Псалми” са Псалмите, които се състоят основно от клетви, или проклятия, срещу нечестивите; примери са това са Псалми 35, 55, 59, 69, 79, 83, 94, 109 и 140). Църковните служители трябва да произнасят присъди срещу угнетителите, а християните трябва да следват това с верни молитви за това угнетителите да се покаят или да бъдат погубени.

Да вземем друг пример: Какво трябва да направи Църквата за съвременната форма на човешко жертвоприношение, всекидневната мерзост, позната като аборт? Ако нашият главен отговор е обществено или политическо действие, ние сме принципно атеисти; ние изповядваме нашата вяра в човешкото действие като окончателно предопределящо историята. Наистина, ние трябва да работим за забраната на абортите: убийците трябва да получат смъртно наказание (Изход 21:22-25). Ние също трябва да работим, за да спасим живота на невинните и беззащитните. Но нашите основни действия трябва да бъдат управленски и литургични. Църковните служители трябва да произнесат присъда над аборционистите – да назоват и прокълнат видни защитници на убийствата, съдии, доктори и издатели.

Ако Църквата вярно призовава Бога да съди убийците и гонителите, какво ще стане? Отговорът е даден в цялата Книга Откровение: Божиите ангели ще хвърлят огън върху земята, и нечестивите ще бъдат погълнати. Но ние трябва да помним, че въглените на Божието отмъщение трябва да дойдат от олтара. Божият огнен гняв излиза от Неговия престол, където Го срещаме в публично поклонение. Едно “съпротивително движение,” което не е съсредоточено в поклонението, ще дойде под Божия съд. Принципно, това е като принасянето на “чужд огън” от Надав и Авиуд (Левит 10:1-2).

У. С. Плъмър пише за силата на проклинащите молитви на Църквата: “От тридесет римски императори, управители на провинции и други на висок пост, които се отличават със своето ревностно и яростно гонение на ранните християни, един бива убит със своя собствен меч, друг ослепява, очите на един изскачат от главата му, друг е удавен, друг удушен, друг умира в позорен плен, друг умира по начин, който не можем да опишем, друг умира от толкова гнусна болест, че няколко от неговите лекари биват умъртвени, защото не могат да изтърпят вонята, която изпълва неговата стая, двама се самоубиват, трети прави опит за самоубийство, но трябва да вика за помощ, за да свърши работата, петима биват убити от своите собствени хора или слуги, петима други умират от най-позорна и мъчителна смърт, някои от тях с неописуемо ужасни болести, а осем биват убити в битка или след като са пленени. Между тях е Юлиан Отстъпник. За него се казва, че в дните на своето благоденствие е сочел с кинжала си към небето, хулейки Божия Син, Когото наричал често Галилеянина. Но когато бива ранен в битка, вижда, че с него е свършено, събира съсирената си кръв и я хвърля във въздуха, възкликвайки, ‘О, Галилеянино, Ти победи.’”

Разбира се, Църковното поклонение не е основно негативно, а позитивно: ние трябва да принасяме молби за обръщането на света. Ние трябва да молим Бога да накара всички народи да се стекат към Неговия Храм, молейки се Неговата Планина да расте и да изпълва земята все повече и повече, и нашето време да види нарастваща победа за Благовестието във всяка област на живота. Няма причина да не очакваме победа; ако сме верни на Божието Слово, имаме всяко основание да приемем, че силите на тъмнината ще бъдат поразявани пред нашето настъпление. Портите на ада трябва и ще паднат пред агресивната, воюваща Църква (Матей 16:18).

Белег на нашето неверие е да уповаваме на хора и на князе, вместо на Божия Дух. Кое е по-силно – човешката извратеност или Божието върховенство? Може ли Бог да обърне света? Разбира се! Повече от това, Той обеща, че наистина ще обърне света! Той ни каза, че “земята ще се изпълни със знанието за Господа, както водите покриват морето” (Исая 11:9). До каква степен водите покриват морето? Има ли някаква част от морето, което да не е покрито с вода? Точно това е същността: един ден хората навсякъде ще познават Господа. Всички народи ще Му служат.

Спасението на света беше причината Исус да дойде, както сам Той каза на Никодим:

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него (Йоан 3:16-17).

За да бъде светът спасен! Това е един от най-често цитираните стихове в цялата Библия, и толкова често пропускаме същността. Исус Христос дойде, за да спаси света – не просто по някой грешник тук и там. Той иска от нас да научим народите – не просто неколцина отделни човека. Господ Исус няма да бъде задоволен от успеха на Своята мисия, докато цялата земя не пее Неговите хваления. На основата на Божиите непогрешими обещания, Църквата трябва да се моли и да работи за разширяването на Царството, с очакването, че Бог ще изпълни Своята Църква с “голямо множество, което никой не може да изброи, от всички народи и племена и люде и езици” (Откровение 7:9).

Ние трябва да спрем да действаме така, като че ли сме завинаги предопределени да бъдем подчинено общество. Ние сме определени за господство; трябва да укрепнем и да започнем да действаме по този начин. Нашият живот и поклонение трябва да отразяват нашето очакване за господство и нарастващата ни способност за отговорност. Не трябва да се виждаме като самотни укрепления, обградени от все по-враждебен свят; по такъв начин даваме лъжливо свидетелство срещу Бога. Истината е точно противоположна на това. Дяволът е този, който бяга, езичеството е това, което е обречено на изчезване. Християнството е в крайна сметка господстващото общество, предопределено да бъде окончателната и световна религия. Църквата ще изпълни земята.

Великият св. Августин е разбирал това. Говорейки за онези, които гледат на себе си като на последен остатък от Църквата, която отива към неизбежен упадък, той се присмива: “Облаците гърмят, че Господният Дом ще бъде изграден по цялата земя: а тези жаби седят в тяхното блато и квакат – Ние сме единствените християни!”

Ние творим световната история. Бог ни е възстановил по Неговия образ за световно господство; Той е излял върху нас Своя Дух, със “сила отгоре” (Лука 24:49); Той ни е поверил Благовестието на Царството, и ни е възложил да завземем света. Ако уповаваме на Него и се покорим, няма възможност за провал.

Теократичният мандат

Нашата цел е християнски свят, съставен от видимо християнски нации. Как може един християнин да желае нещо друго? Сам нашият Господ ни учи да се молим: “Да дойде Твоето Царство; да бъде Твоята воля на земята, както е на небето” (Матей 6:10). Ние се молим Божиите заповеди да бъдат почитани на земята, точно както на тях веднага се подчиняват ангелите и светиите в небето. Господната молитва е молитва за световно господство на Божието Царство – не централизирано световно правителство, а свят от децентрализирани теократични републики.

Сега, под теокрация нямам предвид правителство, управлявано от свещеници и пастори. Това въобще не е значението на думата. Теокрация е управление на Бога, управление, чийто законов кодекс е здраво основан върху законите на Библията. Държавните управители са задължени да бъдат Божии служители, точно както и пасторите (Римляни 13:1-4). Според Божието свято, непогрешимо Слово законите на Библията са най-добрите закони (Второзаконие 4:5-8). Няма нищо по-добро от тях.

Истината е, че всички закони са “религиозни.” Всеки закон е основан върху някакъв абсолютен стандарт на морал и етика. Всяка правна система е основана на абсолютната стойност на тази система, и тази абсолютна стойност е богът на тази система. Източникът на закона за едно общество е богът на това общество. Това означава, че теокрацията е неизбежна. Всички общества са теократични. Разликата е, че едно общество, което не е изрично християнско, е теокрация на лъжлив бог. Така, когато Бог каза на израилтяните да отидат в Ханаанската земя, Той ги предупреди да не приемат правната система на езичниците:

Аз съм Иеова вашият Бог. Да не правите, както правят в Египетската земя, гдето сте живели, и да не правите, както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите по техните повеления. А моите съдби да правите, и Моите повеления да пазите, да ходите в тях. Аз съм Иеова вашият Бог. Затова, пазете повеленията Ми, и съдбите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Иеова (Левит 18:2-5).

Това е единственият избор: езически закон или християнски закон. Бог изрично забранява “плурализма.” Бог въобще не е заинтересуван да дели световното господство със Сатана. Бог иска от нас да Го почитаме индивидуално, в нашите семейства, в нашите църкви, в нашия бизнес, в нашите обществени занимания от всякакъв вид, и в нашите закони и присъди. “Правдата възвишава народа, а грехът е позор за племената” (Притчи 14:34). Според хуманистите цивилизациите просто “се издигат” и “падат” по някакъв природен, еволюционен механизъм. Но Библията казва, че ключът към историята на цивилизацията е съдът. Бог съди нашия отговор към Неговите заповеди и отговаря с проклятие и благословение. Ако един народ Му се покорява, Той го благославя и го прави да благоденства (Второзаконие 28:1-14); ако един народ не Му се покорява, Той го проклина и погубва (Второзаконие 28:15-68). Историята на Израел стои като предупреждение към всички народи: защото ако Бог го направи с тях, Той със сигурност ще направи същото и с останалите от нас (Еремия 25:29).

Есхатологията на господство не е някаква удобна доктрина, че светът ще става “по-добър и по-добър” в абстрактен, автоматичен смисъл. Нито е доктрина за защита срещу национално осъждение и запустяване. Напротив, есхатологията на господството е гаранция за съд. Тя учи, че световната история винаги е съд, серия от присъди, водещи до Крайния Съд. Във всеки момент Бог наблюдава Своя свят, преценявайки и съдейки нашите отговори към Неговото Слово. Той разтърсва народите в ситото на историята, пресявайки и отвявайки безполезната плява, докато не остане нищо друго освен Неговото чисто жито. Изборът пред всеки народ не е плурализъм. Изборът е покорство или гибел.

Хиляда поколения

За сатаниста времето е голямо проклятие. С напредването на историята силите на злото усещат, че тяхното време изтича (сравнете Откровение 12:12). Затова Сатана толкова често работи чрез революция: той трябва да свърши своето дело сега, докато има възможност. Не може да си позволи да чака, защото времето работи против него. Той е обречен на поражение, и знае това.

Но християнинът не трябва да се страхува от хода на времето, защото времето е на наша страна. Историята се движи към нашите цели. Всеки ден ни довежда по-близо до осъществяването на “знанието за Бога ще покрие целия свят.” Народите ще се покланят и ще се покоряват на единия истинен Бог, и ще престанат да воюват; земята ще бъде променена, възстановена в Едемскот осъстояние; и хората ще бъдат благословени с продължителен и щастлив живот – толкова дълъг, всъщност, че ще бъде необичайно някой да умре на младата възраст от 100 години (Исая 65:20)!

Вижте това обещание в закона: “И тъй да знаеш, че Господ твоя Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и пазят заповедите Му” (Второзаконие 7:9). Богът на Завета каза на Своя народ, че ще ги благослови до хилядното поколение на техните наследници. Това обещание е направено (по груби изчисления) преди около 3,400 години. Ако изчислим библейското поколение на около 40 години, хиляда поколения е четиридесет хиляди години. Имаме още 36,600 години преди това обещание да бъде изпълнено!

Някои може да ме обвинят, че изпадам в непоследователен “буквализъм” по този въпрос, като вземам хиляда буквално във Второзаконие, но не и в Откровение. Не е така. Аз съм съгласен, че когато Бог използва думата хиляда, той говори за необятност, а не за конкретно число. След като признаем това, обаче, нека да погледнем отблизо начина, по който тази дума е използвана в символизма. Когато Бог казва, че притежава добитъка на хиляда хълма, Той има предвид голям брой добитък на голям брой хълмове – но има повече от 1000 хълма. Библията обещава, че Божиите хора ще бъдат царе и свещеници за хиляда години, означавайки голяма необятност от години – но християните са били царе и свещеници за повече от хиляда години (почти 2000 години досега). Същността на това, което казвам, е: думата хиляда често е използвана символично в Писанието, за да изрази необятност; но тази необятност в действителност е много повече от колкото буквалното хиляда.

Бог обещава, че ще благослови Своя народ за хиляда поколения. Така, по аналогията на Писанието това означава, че числото четиридесет хиляди години е само минимум. Този свят има пред себе си десетки хиляди, може би стотици хиляди години на увеличаващо се благочестие, преди Второто Пришествие на Христос.

Не обичам да поставям дати. Няма да се опитам да изчислявам датата на Второто Пришествие. Библията не я разкрива, и това не е наша работа. Това, което Библията наистина разкрива, е нашата отговорност да работим за Божието Царство, нашето задължение да доведем себе си, нашите семейства, и всичките си области на влияние под господството на Исус Христос. “Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на този закон” (Второзаконие 29:29). Бог не ни е казал кога ще стане Второто Пришествие. Но Той действително ни е казал, че има много работа, която трябва да се свърши, и че очаква ние да се захванем с нея.

Какво бихте казали, ако сте наели работник, дали сте му подробни инструкции, и всичко, което той прави, е седи и се чуди кога ще изсвири звънецът за края на работния ден? Ще го счетете ли за верен работник? Бог счита ли вас за верен работник за Неговото Царство? Повтарям: целта на пророчеството е етична. Това е Божието уверение, че историята е под Негов контрол, че Той изработва Своите вечни намерения във всяко събитие, и че Неговият първоначален план за Неговото създание ще бъде изпълнен. Той ни е поставил в голямата война за световната история, с абсолютната гаранция, че ние ще победим. Дори ако Той трябва да накара цялата вселена да застине заради нас (Исус Навин 10:12-13), денят ще трае достатъчно дълго за нас, за да постигнем победа. Времето е на наша страна. Царството е дошло, и светът е започнал отначало.

Сега: Захващайте се за работа.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ЕСХАТОЛОГИЯТА НА ГОСПОДСТВО: ОБОБЩЕНИЕ

За онези, които харесват своята есхатология събрана в малък пакет, съм изброил 45 от основните аргументи на тази книга, в общия ред, в който са представени (номерата на главите са в скоби). Читателят трябва да разгледа всеки един в светлината на библейските аргументи в текста на книгата. След тези “Тезиси на Надеждата” има кратка част, отговаряща на някои от най-честите неправилни разбирания за есхатологията на господство.

Тезиси на Надеждата

1. Библията ни учи да имаме надежда, а не отчаяние; да очакваме победа и господство за Благовестието, а не бягство и поражение. (1)

2. Библейското пророчество е написано в буквален и символичен език. Изборът не е между “буквализъм” и “символизъм,” а между библейски и спекулативен метод на тълкуване на Библията. (2)

3. Спасението е ново създание. При изкуплението Исус Христос възстановява човека по Божия образ. (3)

4. Спасението и неговите благословения са представени в Библията като първоначални, прогресивни и окончателни. (3)

5. Ние не биваме спасени от нашето обкръжение; по-скоро спасението работи да възстанови земята като цяло. Божията Свята Планина (Градината) ще расте, докато изпълни целия свят. (3-7)

6. Бог благославя покорството и проклина непокорството; този модел ще стане господстващ с напредването на историята. (3-7)

7. Чрез поколения на покорство праведните ще стават все повече способни и могъщи, докато нечестивите ще стават слаби и безсилни. (3-7)

8. Първо нечестивите биват “грабнати” (т.е., изхвърлени от земята и лишени от наследство), докато праведните все повече завладяват всички неща. (6)

9. Исус Христос дойде като Човешкия Син (Втория Адам), за да установи Божието Царство на земята. (8)

10. Библейските пророчества, че Христос ще владее като Цар, бяха изпълнени в Христовото възцаряване при Неговото Възнасяне. (8)

11. Данаиловото пророчество за Човешкия Син “идещ с облаците” беше изпълнено при Възнасянето на Христос. (8)

12. Исус Христос първоначално победи и върза Сатана и демоните в Своето Изкупление, Възкресение и Възнасяне. (8).

13. Царството беше установено по време на Първото Пришествие на Христос (включително Съда през 70 от Хр.); то сега се развива и ще нараства до края на света. (8-16)

14. Етническият Израел беше отлъчен заради своето отстъпление и никога вече няма да бъде Божие Царство. (9, 14)

15. Царството сега е съставено от всички онези (юдеи и езичници), които са били изкупени от Исус Христос. (9)

16. Църквата е сега Божият Храм, тъй като на Петдесятница Святият Дух е влязъл да обитава в нея, и е напълно установена при разрушаването на стария Храм през 70 от Хр. (10-13)

17. Беседата на Елеонския хълм (Матей 24, Марк 13 и Лука 21) не е за Второто Пришествие на Христос. Тя е пророчество за разрушаването на Ерусалим през 70 от Хр. (10-11)

18. Голямата Скръб става при Падането на Израел. Тя няма да бъде повторена и следователно не е бъдещо събитие (макар християните от всяка епоха да трябва да преминават през страдания заради вярата). (10-11)

19. Библията не пророкува, че някакъв бъдещ буквален Храм или жертвена система ще бъдат установени в Ерусалим. Библейските пророчества за Храма се отнасят за Христос и Неговата Църква, първоначално, прогресивно и окончателно. (10-13)

20. Макар Израел някой ден да се възстанови към истинската вяра, Библията не казва за някакъв бъдещ план за Израел като специален народ. (14)

21. Библейският език за разпадане на създанието (“стопяването на вселената”) символизира Божия съд, особено напомняйки за Потопа и за язвите върху Египет при Изхода. (15)

22. Антихрист е понятие използвано от Йоан да опише широкоразпространеното отстъпление на християнската Църква преди Падането на Ерусалим. Като цяло всеки отстъпил учител или система могат да бъдат наречени “антихрист”; но думата не се отнася за някакъв “бъдещ Фюрер.” (12-13)

23. “Голямото Отстъпление” става през първи век. Затова нямаме библейско основание да очакваме все по-голямо отстъпление с напредването на историята; вместо това трябва да очакваме нарастващото християнизиране на света. (12-13)

24. Последните дни е библейски израз за периода между Христовото Пришествие и разрушаването на Ерусалим през 70 от Хр.: “последните дни” на Израел. (13)

25. Преди Второто Пришествие на Христос голямото мнозинство от евреите и езичниците ще бъдат обърнати към християнската вяра. (14)

26. Всички Христови врагове постепенно биват покорявани под Неговото царуване от небето. Той ще остане на небето докато всички врагове бъдат победени. Последният враг, Смъртта, ще бъде победена, когато Той се върне. (16)

27. Исус Христос ще се върне в Последния Ден, когато ще се извършат Възкресението и Последния Съд. (16)

28. Грабването и Второто Пришествие ще станат заедно. (16)

29. Ще има едно Възкресение за всички хора; праведните ще бъдат възкресени за вечен живот, а нечестивите ще бъдат възкресени за съд. (16)

30. Основната загриженост на пророчеството е етичното поведение: покорството към Божиите заповеди. (17)

31. Канонът на Писанието е бил завършен през 70 от Хр., когато Старият Завет е преминал. (18)

32. Книгата Откровение не трябва да бъде тълкувана “футуристично”; за нейните читатели от първи век нейното послание е било съвременно, и времето за неговото изпълнение е било “близо.” (18)

33. “Звярът” от Откровение е символ конкретно на Нерон и общо на Римската империя. (20)

34. “Лъжепророкът” символизира юдейските религиозни водачи. (20)

35. “Блудницата” символизира отстъпилия Ерусалим, който е престанал да бъде Божий Град. (21)

36. “Милениумът” е Царството на Исус Христос, което Той установи при Своето Първо Пришествие. (22)

37. “Първото Възкресение” е Духовно възкресение: нашето оправдание и новорождение в Христос. (22)

38. “Хилядата години” от Откровение 20 символизират огромно число години – най-вероятно много хиляди. (22, 24)

39. Всички християни са свещеници в тази епоха; всички християни сега седят в небесни места в Христос. (22)

40. Новото Създание вече е започнало: Библията описва нашето спасение в Христос, сега и във вечността, като “ново небе и нова земя.” (23)

41. “Новият Ерусалим,” Божият Град, е Църквата, сега и завинаги. (23)

42. Центърът на християнското обновление на света е Църквата. Същността на библейската религия и изворът на християнското общество е поклонението към Бога. (24)

43. Църковното поклонение и власт са официално признати в небесния Съд. Когато Църквата произнася справедливи присъди, те биват изпълнявани на земята, в историята, чрез Божието провиденческо управление на света. (24)

44. Християнската цел за света е световно развитие на библейски теократични републики, в които всяка област на живота е изкупена и поставена под господството на Исус Христос и управлението на Божия закон. (24)

45. Християнският стандарт за етика във всяка област – за отделни хора, семейства, бизнес организации и правителства – е библейският закон. Християнинът не може да се задоволи с “плурализъм,” защото неговото призвание е да работи за господството на Исус Христос и Неговото Царство по целия свят. Благоденствието на света ще дойде от Исус Христос, и само от Исус Христос. (24)

Погрешни разбирания за Надеждата

Повечето от стандартните възражения срещу Надеждата се основават на радикално погрешни разбирания за този възглед. Следният текст от бестселъра Покойната Велика планета Земя на Хал Линдзи (Hal Lindsey, The Later Great Planet Earth) е изпълнен с много неосведомени и слабо проучени твърдения по предмета:

Имаше една група, наречена “постмилениалисти.” Те вярваха, че християните ще изкоренят злото в този свят, ще премахнат нечестивите управници и ще обърнат света чрез все повече евангелизиране, докато доведат Божието Царство на земята чрез своите собствени усилия. Тогава, след 1000 години на царуване на институционалната църква на земята с мир, справедливост и правда, Христос ще се върне и времето ще свърши. Тези хора отхвърляха голяма част от Писанието като буквално и вярваха в присъщата доброта на човека. Първата Световна война силно обезсърчи тази група, а Втората световна война практически изличи този възглед. Никой себеуважаващ се учен, който гледа на положението в света и на нарастващия упадък на християнското влияние днес, не е “постмилениалист” (стр. 176).

Докато твърдението на Линдзи има почти толкова грешки, колкото и думи, то е забележително сбито обобщение на многобройните погрешни разбирания за постмилениалната позиция сред евангелските християни. В следните подредени по точки части ще отговоря кратко на главните грешки в коментарите на Линдзи.

1. Имаше една група, наречена “постмилениалисти.”

Не, ние все още сме тук. Всъщност, все повече християни се убеждават в библейските основания за есхатологията на господство. (Причината за упадъка на постмилениализма през двадесети век ще бъде разгледана в №6, по-долу). Както посочих на няколко места в тази книга, есхатологията на господство е историческата позиция на Църквата. Това не означава, че всеки е имал предвид конкретен календар на събития, познат като “постмилениализъм.” Всъщност, той не е бил считан за -изъм, защото очакването за господството на Христос над света чрез Благовестието е било точно ортодоксалната Надежда – общоприетата нагласа сред християните.

От друга страна, наистина е имало възглед, който е бил считан от повечето християни за ексцентричен – той винаги е бил “-изъм.” От времето на Керинт той е бил наричан хилиазъм (означаващо хилядизъм). Той е познат днес като премилениализъм, доктрината, че “Епохата на Царството” няма да се състои до Второто Пришествие на Христос. Този възглед винаги е бил на ръба на християнството, докато бива съживен през деветнадесети век от редица милениални секти; накрая получава широко разпространена публичност след появата на Scofield Bible през 1909. Сега, обаче, този древен -изъм бива изоставян от мнозина в полза на преобладаващия възглед на ортодоксалната Църква през вековете: есхатологията на господство.

2. Те вярваха, че християните ще . . . доведат Божието царство на земята чрез своите собствени усилия.

Това е едно от най-често чуваните възражения срещу Надеждата. Възгледът за господството се приравнява с либералното движение за “Социално благовестие” от началото на двадесети век. Такова отъждествяване е напълно нелепо, лишено от всякакво основание. Водачите на движението на Социалното благовестие са били еволюционни хуманисти и социалисти, и са били открито враждебни към библейското християнство. Вярно е, че те заемат определени понятия и възгледи от християнството, за да ги изопачат за своя собствена полза. Така те говорят за “Божието царство,” но това, което наистина имат предвид, е напълно отдалечено от традиционната християнска вяра. Ортодоксални постмилениални учители като Бенджамин Уорфийлд и Дж. Грешам Мейчин силно се противопоставят на Социалното благовестие. Истинският постмилениализъм винаги е бил истински евангелски: Той учи, че Царството е установено единствено от Исус Христос, и че Царството напредва чрез разпространяването на Благовестието и прилагането на Библията във всяка област на живота.

Но има и друго измерение на този проблем. Тъй като вярваме, че християните ще победят всяка съпротива и ще донесат Благовестието до краищата на земята, постмилениалистите биват обвинявани, че имат вяра в човека. Това е коренно изопачаване. Истината е, че постмилениалистите вярват в Бог, Който работи в историята чрез изкупени хора. Ние вярваме, че всемогъщият Господар на небето и на земята обитава в Своята Църква, и няма на позволи да бъдем победени в мисията, която Той ни е дал. Св. Августин се моли: “Дай това, което заповядваш, и заповядай това, което искаш.” Това е също и нашата нагласа. Тъй като Бог работи в историята, за да благославя праведните и да проклина нечестивите, историята е на наша страна. В битката между изкупените хора и нечестивите ние имаме вяра в изкупените хора. Вярваме, че Божиите хора ще победят, във времето и на земята, както и във вечността. В Христос ние сме наследниците на всички неща.

3. Тогава, след 1000 години царуване на институционалната църква на земята. . . .

Както показах в Глави 22 и 24, ние не вярваме, че Царството ще трае само 1,000 години. Несъмнено някои постмилениалисти са вярвали, че идещият период на световен мир и благословение ще трае буквални хиляда години, но те определено са малцинство. Всъщност, от десетки видни постмилениални учители в историята мога да се сетя само за двама, които се придържат към този възглед. Повечето учат, че “милениумът” в Откровение 20 е тъждествен с Царството, установено от Христос при Неговото Първо Пришествие.

Г-н Линдзи заявява по-нататък, че ние вярваме, че “институционалната църква” ще царува на земята. Не знам точно какво да кажа относно това. Никога не съм чел то да е защитавано от някого. Като че ли той казва, че ние вярваме, че църковните служители трябва да упражняват полицейска власт, или трябва да контролират държавната власт. В случай, че има някакви съмнения относно това, ще кажа категорично, че ние не вярваме, че институционалната Църква трябва да владее над Държавата. Ние вярваме, обаче, че владетелите трябва да бъдат християни и трябва да прилагат библейските принципи на правосъдие в техните области на отговорност. Идеята не е че Църквата и Държавата са смесени в една организация; идеята е, че Църквата и Държавата са под Бога и абсолютната власт на Неговото Слово. Църквата е божествено определеното служение на благодатта; Държавата е божествено определеното служение на правосъдието. Двете получават своите пълномощия от Божието Слово.

4. Тези хора отхвърлят голяма част от Писанието като буквално. . . .

Отново, трудно е да сме сигурни относно точния смисъл, който Линдзи влага тук. Ако той просто има предвид, че постмилениалистите отхвърлят идеята, че цялото Писание трябва да бъде тълкувано “буквално,” трябва да се признаем за виновни; но тогава сме в безопасна компания. Матей, Марк, Лука и Йоан не са “буквалисти,” ако съдим по начина, по който тълкуват пророчествата. Те осъзнават символичния характер на този текст от Исая:

Глас на един, който вика:
Пригответе в пустинята път за Господа,
Направете в безводното място прав друм за нашия Бог.
Всяка долина ще се издигне,
И всяка планина и хълм ще се сниши;
Кривите места ще станат прави,
И неравните места поле;
И славата Господна ще се яви,
И всяка твар купно ще я види;
Защото устата Господни изговориха това. (Исая 40:3-5)

Едно строго “буквално” тълкувание би трябвало да разбере това като пророчество за огромен проект за изграждане на път в Палестина. Но всяко едно от четирите Евангелия заявява, че думите на Исая са изпълнени от служението на Йоан на проповядване и кръщаване (Матей 3:3; Марк 1:3; Лука 3:4-6; Йоан 1:23). Истината е, че в Библията има буквални и символичи форми на речта, и ние трябва да сме внимателни да тълкуваме библейските твърдения според библейските насоки.

Разбира се, самият Хал Линдзи също не е “буквалист.” Където Книгата Откровение говори за падащи звезди, Линдзи успява да види само термоядрени оръжия; където тя говори за скакалци, той вижда вместо тях хеликоптери Кобра (There’s a New World Coming [Eugene, OR: Harvest House, 1973], pp. 132, 138f.). Каквото и да се каже за уникалните тълкувания на Линдзи, те са всичко друго, но не и “буквални.”

Както отбелязах по-горе, обаче, обвинението на Линдзи срещу постмилениалистите е някак си объркващо. Според него, “Тези хора отхвърлят голяма част от Писанието като буквално.” Това може просто да е неточен език, но определено предполага, че есхатологията на господство е либерална позиция, която отхвърля Писанието. Нищо не би могло да бъде по-далеч от истината (както вярвам настоящата книга е доказала). Всъщност, постмилениалистите през цялата история са изтъкнати защитници на боговдъхновения характер и върховния авторитет на Писанието. Повечето от членовете на историческото Уестминстърско Събрание са били убедени постмилениалисти, и точно в първата глава на техния влиятелен документ от 1646, Уестминстърската изповед на вярата, те заявяват, че всичките шестдесет и шест книги на Библията “са вдъхновени от Бога, за да ни ръководят във вярата и живота ни. . . .”

Авторитетът на Свещеното Писание, въз основа на който ние трябва да вярваме в него и да му се подчиняваме, не зависи от свидетелството на даден човек или Църква, а произтича изцяло от Бога (който е самата истина), неговия Автор. Следователно трябва да приемаме Писанието, защото то е Слово на Бога. . . .

Непогрешимото правило за тълкуване на Писанието е самото Писание. . . .

Святият Дух говорещ в Писанието е върховният Съдия – чрез Него трябва да се разрешават всички религиозни разногласия и да се претеглят и оценяват всички решения на църковни събори, мненията на древни автори, човешки учения и претенции за водителство от Духа – единствено в Неговата присъда трябва да намираме удовлетворение.

Може би най-изявеният изразител на Надеждата в началото на този век е д-р Бенджамин Уорфилд, чиито трудове повлияват на мнозина да разберат есхатологията на господството. Но той е може би най-известен заради своите трудове, събрани в книгата Вдъхновението и авторитетът на Библията (Benjamin B. Warfield, The Inspiration and Authority of the Bible), която стана призната класика на консервативната наука. Примерите могат да бъдат умножени, но може би е достатъчно да посочим, че постмилениалистите са толкова откровени защитници на непогрешимостта на Библията, че през последните години противниците всъщност ги обвиняват за “Библиопоклонство”!

5. ... и вярваха в присъщата доброта на човека.

За нещастие, това обвинение не изглежда само “неточен” или небрежен език. Линдзи открито обвинява постмилениалното течение, че вярва в лъжливата доктрина за “присъщата доброта” на човека. Ще отговоря просто така: Назови едно име. Няма да обвиня Линдзи в предумишлена лъжа, но той е поне виновен за много слабо проучване и необоснована, подстрекателска реторика. При всички случаи остава истината, че никой постмилениалист не е учел някога ереста, че човекът е същностно добър. Можем да опровергаем това с представителното твърдение от Реформатора Жан Калвин:

Умът на човека е така напълно отчужден от Божията праведност, че той зачева, желае и предприема само това, което е нечестиво, извратено, глупаво, нечисто и позорно. Сърцето е толкова напоено с отровата на греха, че може да издишва само отвратителна воня. Но ако някои хора случайно се представят за добри, техните умове независимо от това винаги остават обгърнати в лицемерие и измамни хитрости, а сърцата им пленени от тяхната вътрешна извратеност (Институти на християнската религия, 2:5:19).

Може би това е малко по-силно, отколкото дори г-н Линдзи би желал. Но твърдението на Калвин със сигурност не отразява някакво учение за “присъщата доброта” на човека. И същото може да бъде казано за всички постмилениалисти в историята на Църквата, защото есхатологията на победата е просто ортодоксалната Надежда на историческото християнство.

6. Първата световна война силно обезсърчи тази група, а Втората световна война практически изличи този възглед.

Нека за момент да предположим, заради спора, че това твърдение е вярно. Правилният отговор е: Какво от това? Това не доказва, че християнската Надежда не е вярна – само, че хората са престанали да вярват, че тя е вярна. Смисълът на твърдението, обаче, е, че фактът на две световни войни представлява свидетелство, че Надеждата е сбъркана, тъй като светът не става “все по-добър.” Ще се съглася до тук: Двете световни войни (и заплахата от трета) наистина значително повредиха надеждите на онези хуманисти, които вярваха в еретичната доктрина за “автоматичен” човешки напредък към мир и братство. Често лъжливо обърквана с постмилениализма, тя всъщност е също толкова близо до есхатологията на господството, колкото езическите жертвоприношения са близо до Господната вечеря. Християнинът не трябва да се обезсърчава от световна война или широко разпространено гонение. Неговата вяра е в Бога, не в човека; неговата надежда не е свързана със съдбата на някое конкретно общество. Ако неговият народ или цивилизация падне под Божия праведен съд, верният християнин осъзнава, че Бог е бил верен на Своите обещания за благословение и проклятие. Надеждата не е гаранция за благословение за непокорните. Тя е гаранция за съд към благословение за света.

Но нека сега да се захванем направо с въпроса: Наистина ли двете световни войни погубиха Надеждата? В действителност, началото на упадъка на постмилениализма започна дълго преди Първата Световна война, с възхода на теологичния либерализъм (който учи, че не може да се разчита на библейските предсказания) и еволюционния “прогресивизъм” (който учи, че прогресът е “естествен” вместо етичен). В отговор на тези врагове на библейското християнство много евангелски християни са се отчаяли, че ще видят победа за Благовестието. Те са се отказали от надеждата. Като Петър, вървящ по Галилейското езеро, те са гледали на “природата” вместо на Господ Исус Христос; като израилтяните на границата с Ханаан, те са гледали на “великаните в земята,” вместо да уповават на непогрешимите Божии обещания; изпълнили са се със страх и са побягнали. Те са започнали да слушат лъжепророците на отчаянието, които учат, че християнството е обречено на провал, и че е “недуховно” християните да се стремят към господство над цивилизацията. Тогава те са показали един основен принцип от живота: Ако вярваш, че ще загубиш, вероятно ще загубиш. Точно това се случва с евангелското християнство през двадесети век, и то се оттегля в отстъпление от обществото, което трае с десетилетия.

Най-после тази картина започва да се променя. Мисля, че два основни проблема дадоха импулс за събуждане на християнската обществена дейност през последните години в Съединените Щати. Първо, позорното решение на Върховния Съд на САЩ Roe v. Wade в полза на абортите. Това събуди християните. Те осъзнаха, че по закон хиляди деца биват убивани всеки ден, и осъзнаха, че трябва да действат, за да спрат убийствата. Вярвам, че 1973 с основание може да се смята за преломна година в американската история – моментът, когато американските християни започнаха дългия поход към национално покаяние.

Вторият фактор е християнското образование. Все повече християни осъзнават, че Божието Слово ни заповядва да образоваме нашите деца според Божиите стандарти за всяка област от живота. Движенията за Християнско училище и за Домашно училище нараснаха с огромни темпове през последното десетилетие, и бързо се увеличават по брой на членовете и на влиянието. Нечестивият опит на федералното правителство да унищожи Движението за християнски училища през 1978 само послужи за обединяване на много повече християни в по-голяма решителност да възпитават своите деца в пълната вяра на Библията. Нещо повече, самото съществуване на християнски училища накара християните да осъзнаят, че истинската Духовност не означава бягство от света, а изисква ние да завладяваме света в името на нашия Господ. Християните видяха необходимостта от развиването на последователно християнски “мироглед,” изрично библейски възглед за историята, правото, управлението, изкуствата, науките и всяка друга област на мисъл и действие.

И Бог благославя това покорство. Християните най-после започват да воюват против врага – и за тяхно пълно удивление, започват да побеждават. Те виждат отново и отново, че съпротивата срещу дявола ще го обърне в бягство, както Бог обеща. Те откриват истината на увереността на църковния Баща от трети век Тертулиан срещу демоните: “От разстояние те ни се противопоставят, но от близо молят за милост.” Като вкусиха от победата, християните днес говорят много по-малко за бягство в Грабването и много повече за Божиите изисквания в този живот. Те дори мислят за света, който приготвят за своите внуци, и наследството от благочестие, което ще оставят след себе си. Инстинктивно, тъй като действат в покорство на Божиите заповеди, християните се завръщат към есхатологията на господството. Като вършат Божията воля, те идват до познание на учението (сравнете Йоан 7:17; 2 Пет. 1:5-8). Тъй като силната библейска вяра отново е във възход, библейската есхатология на надеждата също печели.

7. Никой себеуважаващ се учен, който гледа на световното положение и на нарастващия упадък на християнското влияние днес, не е “постмилениалист.”

В миналото някой придворен трябва да е уверявал един нервен Фараон с тези думи: “Никой себеуважаващ се учен, който гледа на световното положение и на нарастващия упадък на еврейското влияние, не се съгласява с Мойсей.” Все пак Египет беше най-могъщият народ в света. Какъв шанс имаха еврейските роби срещу тази могъща империя? Нека да вземем други примери. Как изглеждаше “световното положение” в деня преди Потопа? Какво беше световното положение в деня преди първото Рождество? Какво беше то след Рождество, когато Цар Ирод убиваше бебета във Витлеем? И не беше ли “християнското влияние” в ужасен упадък на Велики Петък?

Хал Линдзи и неговата група от себеуважаващи се учени правят една съществена грешка, която подкопава цялата тяхна тълкувателна система. Тяхното внимание е съсредоточено върху световното положение, вместо върху авторитетните и непроменими Божии обещания. Този изпълнен със заблуди подход към пророчествата с основание е наричан “вестникарска екзегетика” – изучаване на настоящите събития, вместо на Библията, за догадки относно бъдещето. Въпросът не е дали настоящото положение изглежда благоприятно за световна победа на благовестието; въпросът е само този: Какво казва Библията? Като християни знаем, че Бог е Господар на историята. “Нашият Бог е на небето; прави всичко, що Му е угодно” (Псалм 115:3); “Господ прави всичко, що Му е угодно на небето и на земята” (Псалм 135:6). Ако Бог е казал, че светът ще бъде изпълнен с Неговата слава, тогава това ще стане, и никоя власт на земята или под земята не може да го спре:

Владичеството Му е вечно владичество,
И царството Му из род в род;
Пред Него всичките земни жители се считат като нищо;
По волята Си Той действа между небесната войска
И между земните жители;
И никой не може да спре ръката,
Или да Му каже: Що правиш Ти? (Данаил 4:34-35)

Ние не трябва да извличаме нашата теология от вестниците или от вечерните новини. Нашата вяра и надежда трябва да идват от непогрешимото Слово на върховния Бог, Който прави всички неща да стават според Неговата непроменима воля. И когато отиваме при Божието слово, трябва да осъзнаем, че нашата цел не е да извличаме сочни парчета информация за бъдещето. По-скоро, както великият теолог и образователен деец Р. Дж. Ръшдуни казва, ние отиваме, за да получим нашите “военни заповеди”:

Твърде често съвременният теолог и църковник отива при Библията, за да търси прозрение, а не заповеди. Наистина, мога да отида при Калвин, Лутер, Августин и други, до учени, християни и нехристияни, за прозрения, данни, и за научни изследвания, но когато отивам при Библията, трябва да отивам, за да чуя Божиите военни заповеди за моя живот. Не мога да се отнасям към Библията като към молитвено ръководство, предназначено да ми даде душевен мир или “по-високо равнище” на живот; тя е книга със заповеди, която може да наруши моя мир със своите нареждания, и тя ми казва, че мога да намеря мир само като се подчинявам на Всемогъщия. Библията не е вдъхновяваща книга за мое лично изграждане, нито книга с красиви мисли и прозрения за мое собствено удоволствие. Тя е Словото на върховния и Всемогъщ Бог: трябва да чуя и да се подчинявам, трябва да вярвам и да бъда верен, защото Бог го изисква. Аз съм Негова собственост, и Негово абсолютно притежание. Не може да има нищо друго по-добро от това (R. J. Rushdoony, Law and Society [Vallecito, CA: Ross House, 1982], pp. 691f.).

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ

Книгите са важни при израстването на всеки християнин във вярата. Настоящата книга по никакъв начин не е последната дума по предмета; ако е въобще нещо, тя е само началото. Изброил съм книги, които трябва да бъдат полезни за онези, които желаят да се впуснат в по-задълбочено изучаване. Много от тях са били важни в моето собствено разбиране на есхатологията. Списъкът със сигурност не е завършен (например, би могла с основание да бъде прибавена една обширна част по църковна история), но основата е тук. Това, че изброявам някоя конкретна книга, не представлява пълно одобрение на нейното съдържание, но вярвам, че тези трудове като цяло си струват да бъдат прочетени от всеки сериозен изследовател на Писанието.

Господство: Теология и приложения

St. Athanasius. On the Incarnation. Translated and edited by Sister Penelope Lawson, C. S.M.V. New York: Macmillan Publishing Company, 1946.

Bark, William Carroll. Origins of the Medieval World. Stanford: Stanford University Press, 1958.

Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, A: Harvard University Press, 1983.

The Book of Psalms for Singing. Pittsburgh, PA: Board of Education and Publication, Reformed Presbyterian Church of North America, 1973.

Brown, Peter. Augustine of Hippo. Berkeley: University of California Press, 1967.

Chilton, David. Productive Christians in an Age of Guilt-Manipulators. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, third ed., 1985. Книгата е преведена на български: Дейвид Чилтън, Производителните християни във века на манипулаторите чрез вина.

De Graaf, S. G. Promise and Deliverance. Four vols. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, 1977-81.

DeMar, Gary. God and Government. Three vols. Atlanta: American Vision Press, 1982, 1984, 1986.

Hodge, Archibald Alexander. Evangelical Theology: A Course of Popular Lectures. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1976.

Howard, Thomas. Evangelical Is Not Enough. Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1984.

Jordan, James B. The Law of the Covenant. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1984.

________. The Sociology of the Church. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1986.

MacGregor, Geddes. Corpus Christi: The Nature of the Church According to the Reformed Tradition. Philadelphia: The Westminster Press, 1958.

Marshall, Peter, and Manuel, David. The Light and the Glory. Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Co., 1977.

Nisbet, Robert. History of the Idea of Progress. New York: Basic Books, Inc., 1980.

North, Gary. Backward, Christian Soldiers? An Action Manual for Christian Reconstruction. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1984.

________. 75 Bible Questions Your Instructors Pray You Won’t Ask. Tyler, TX: Spurgeon Press, 1984. Превод на български: Гари Норт, 75 библейски въпроса.

________. Unconditional Surrender: God’s Program for Victory. Tyler, TX: Institute for
Christian Economics, 1983. Превод на български: Гари Норт, Безусловна капитулация.

________. ed. The Journal of Christian Reconstruction, Vol. HI, No. 2 (Winter, 1976-77): Symposium on the Millenium.

________. ed. The Theology of Christian Resistance (Vol. 2 of Christianity & Civilization). Tyler, TX: Geneva Ministries, 1983.

________. ed. Tactics of Christian Resistance (Vol. 3 of Christianity & Civilization). Tyler, TX: Geneva Ministries, 1983.

Paquier, Richard. Dynamics of Worship: Foundations and Uses of Liturgy. Philadelphia: Fortress Press, 1967.

Rushdoony, Rousas John. The Foundations of Social Order: Studies in the Creeds and Councils of the Early Church. Fairfax, VA: Thoburn Press, [1968] 1978.

________. The Institutes of Biblical Law. Phillipsburg, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1973.

Schlossberg, Herbert. Idols For Destruction: Christian Faith and Its Confrontation with American Society. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1983.

Thoburn, Robert L. The Christian and Politics. Tyler, TX: Thoburn Press, 1984.

Van Til, Cornelius. The Defense of the Faith. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1955] third rev. ed., 1967.

Wallace, Ronald S. Calvin’s Doctrine of the Christian Life. Tyler, TX: Geneva Ministries, [1959] 1982.

________. Calvin’s Doctrine of the Word and Sacrament. Tyler, TX: Geneva Ministries, [1953] 1982.

Warfield, Benjamin Breckinridge. Biblical and Theological Studies. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1968.

Wines, E. C. The Hebrew Republic. Uxbridge, A: American Presbyterian Press, 1980.

Тълкуване на Библията

Brinsmead, Robert D. The Pattern of Redemptive History. Fallbrook, CA: Verdict Publications, 1979.

Caird, G. B., The Language and Imagery of the Bible. Philadelphia: The Westminster Press, 1980.

Farrer, Austin. A Rebirth of Images: The Making of St. John’s Apocalypse. Gloucester, MA: Peter Smith, [1949] 1970.

Jenkins, Ferrell. The Old Testament in the Book of Revelation. Grand Rapids: Baker Book House, [1972] 1976.

Kaiser, Walter C., Jr., Toward an Old Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.

Kline, Meredith G. Images of the Spirit. Grand Rapids: Baker Book House, 1980.

________. Kingdom Prologue. Two vols. Privately printed syllabi, 1981, 1983.

Martin, Ernest L. The Birth of Christ Recalculated. Pasadena, CA: Foundation for Biblical Research, 2nd ed., 1980.

________. The Original Bible Restored. Foundation for Biblical Research, 1984. Pasadena, CA;

________. The Place of Christ’s Crucifixion: It’s Discovery and Significance. Pasadena, CA: Foundation for Biblical Research, 1984.

Terry, Milton S. Biblical Hermeneutics: A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testaments. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1974.

Vos, Geerhardus. Biblical Theology: Old and New Testaments. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1948.

Есхатологични изследвания

Allis, Oswald T. Prophecy and the Church. Grand Rapids: Baker Book House, [1947], 1955.

Boettner, Loraine. The Millennium. Phillipsburg, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1957] rev. еd., 1984.

Brown, David. Christ’s Second Coming: Will It Be Premillennial? Grand Rapids: Baker Book House, [1876] 1983.

Campbell, Roderick. Israel and the New Covenant. Tyler, TX: Geneva Divinity School Press, [1954] 1983.

Fairbairn, Patrick. The Interpretation of Prophecy. London: The Banner of Truth Trust, [1856] 1964.

Kik, J. Marcellus. An Eschatology of Victory. Nutley, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1971.

King, Max R. The Spirit of Prophecy. Warren, OH: Max R. King, 1971.

Murray, Iain. The Puritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy. London: The Banner of Truth Trust, 1971.

Ridderbos, Herman. The Coming of the Kingdom. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, [19621 1978.

Rushdoony, Rousas John. God’s Plan for Victory: The Meaning of Postmillennialism. Fairfax, VA: Thoburn Press, 1977.

________. The Biblical Philosophy of History. Nutley, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1969] 1974.

Russell, J. Stuart. The Parousia: A Critical Inquiry into the New Testament Doctrine of Our Lord’s Second Coming. Grand Rapids: Baker Book House, [1887] 1983.

Vanderwaal, Cornelis. Hal Lindsey and Bible Prophecy. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, 1978.

Коментари върху Библията

Alexander, Joseph. A. The Prophecies of Isaiah. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976.

________. The Psalms Translated and Explained. Grand Rapids: Baker Book House, [1873], 1975.

Carrington, Philip. The Meaning of the Revelation. London: SPCK, 1931.

Chilton, David. The Days of Vengeance: An Exposition of Revelation. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987. Превод на български: Дейвид Чилтън, Дни на въздаяние.

Farrar, F. W. The Early Days of Christianity. Chicago and New York: Belford, Clarke & Company, 1882.

Farrer, Austin. The Revelation of St. John the Divine. Oxford: Clarendon Press, 1964.

Ford, J. Massyngberde. Revelation: Introduction, Translation, and Commentary. Garden City, NY: Doubleday and Co., 1975

Haldane, Robert. An Exposition of the Epistle to the Romans. Marshallton, DE: National Foundation for Christian Education, 1970.

Hedge, Charles. Commentary on the Epistle to the Romans. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., [1886] 1950.

Jordan, James B. Judges: Ancient Israel’s War Against Humanism. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1985.

Moore, Thomas V. A Commentary on Haggai, Zechariah and Malachi. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, [1856] 1968.

Murray, John. The Epistle to the Romans. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1968.

Plumer, W. S. Studies in the Book of Psalms. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, [1867] 1975.

Rushdoony, Rousas John. Thy Kingdom Come: Studies in Daniel and Revelation. Fairfax, VA: Thoburn Press, [1970] 1978.

Stuart, Moses. A Commentary on the Apocalypse. Two vols., Andover: Allen, Merrill and Wardwell, 1845.

Sweet, J. P. M. Revelation. Philadelphia: The Westminster Press, 1979.

Swete, Henry Barclay. Commentary on Revelation. Grand Rapids: Kregel Publications, 1977.

Terry, Milton. Biblical Apocalyptic: A Study of the Most Notable Revelations of God and of Christ in the Canonical Scriptures. New York: Eaton and Mains, 1898.

Vanderwaal, Cornelis. Search the Scriptures. Ten vols. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, 1979.

Wallace, Foy E., Jr. The Book of Revelation. Ft. Worth, TX: Foy E. Wallace Jr. Publications, 1966.

Wilcock, Michael. I Saw Heaven Opened: The Message of Revelation. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975.