Човешкото сърце или духовно огледало

Предговор

  I Йоан 4:4-10 choveshkoto_predgovorТази книжка не е нова. Появила се е отпреди повече от 200 години първо във Франция и е допринесла за голямото благословение на стотици души. С това разглеждане тук, оставяме Божиите думи да просветнат в подходяща форма. Това е едно духовно огледало, в което човеците могат да видят състоянието на душата си, тъй както сам Бог ги вижда. Безбройни са тези, които са видели в тази книжка своето собствено сърце и чрез покаяние и вяра в Христа могат да получат едно ново сърце и един нов дух. При четенето на тази книжка си спомни, че тя представлява едно огледалце, в което ти сам можеш да се огледаш. Дали си езичник, християнин, невярващ или отстъпник ти можеш да видиш своята картина, както Бог те вижда. Бог не гледа на лице, Той гледа сърцето. Дяволът е баща на лъжата, княз на тъмнината и Бог на този свят. Той се представя като светъл ангел и подмамва с това много души. Той не е вече светъл ангел, неговия вид е обезобразен и много хора не желаят да знаят за действителната картина на дявола. Както по-рано, така и сега в наше време се намират много лъже-апостоли и пророци, които се препоръчват като Христови апостоли. Не е за учудване, че сам сатана се представя като светъл ангел. II Коринтяни 11:13-14. Дяволът, Богът на този свят е заслепил разума на невярващите, така че да не могат да видят блясъка на евангелието в Христовата яснота. II Коринтяни 4:4. Всички грешници и невярващи духом са мъртви и слепи пред Бога според вървежа на този свят и княза на въздушното владение, на духа, който в сегашно време действа в чадата на непокорството. Ефесяни 2:2. Ако не отворите очите си за вашето загубено състояние, вървите в път на погибел. Ако каже някой, че няма грях, осъжда сам себе си. I Йоан 1:8. Когато четеш тези редове и разучаваш тия картини, можеш да видиш собственото си сърце. Не забранявай на Божията светлина да покаже действителното му състояние. Изповядай греховете си и не отричай тяхното съществувание, понеже Божието Слово казва: “Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда”. I Йоан 1:8-10 “... и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях”. I Йоан 1:7. Ти принадлежиш на дявола или на Бога. Ти си слуга на греха или Божий слуга. Ако греховете дирижират твоя живот, не отричай това. Викай към Бога, Който е готов чрез Исуса Христа да те освободи. Той е дошъл на света да спасява грешниците и отблъсква мощта на дявола, който желае да ни има в нашите грехове. Исус Христос е нашето спасение. Ти стоиш пред един Бог, Който познава всички твои тайни. Той вижда всички мисли и всички тайни дела. Не е възможно да се укриеш от Него, да скриеш от НЕГО твоите деяния. Защото ТОЙ, Който направи нашето ухо, не може ли да чуе? ТОЙ, Който направи нашето око, не може ли да види? “Защото очите на Господа тичат насам – натам през всичката земя, за да се покаже силен към ония, чието сърце е съвършено разположено към Него”. II Книга на Летописите 16:9. “Защото очите на Бога са върху пътищата на човека и Той гледа всичките му стъпки. Няма тъмнина, нито мрачна сянка, дето да се скрият ония, които вършат беззаконието”. Йов 34:21-22. “Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци”. Йоан 2:24. “Защото: Блажен оня, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит. Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама”. Псалм 32:1-2. Прочети Псалм 51. Исус ни вика още днес: “Елате при Мене, всички които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя”. Матей 11:28.

Авторът.

Сърцето на грешника

choveshkoto_1Тази картина показва сърцето на един човек от света, когото Библията нарича “грешник”, това ще рече едно сърце, което е водено от духа на тоя свят, желанията и влеченията на плътта. Това е действителната картина на сърцето така както Бог я вижда. Потъмнелите очи говорят за пиянство, така както в Притчи 23:29-33 се казва: “Кому горко? Кому ах и ох? Кому каране? Кому празнословия? Кому удари без причина? Кому подпухнали очи? На онези, които се бавят на вино, които ходят да търсят подправено вино. Не гледай, че виното е червено, че показва чара си в чашата, че върви гладко. Изпосле хапе като змия и жили като василиск. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще говори развратно”. На тази първата картина ти виждаш човешкото сърце, обсебено от различни зверове, които представляват различни грехове. Бог ни говори чрез устата на пророк Еремия: “Сърцето е измамливо повече от всичко и твърде разтленно, кой може да го познае?” – гл. 17:9. Исус сам ни потвърждава това като казва в Марк 7:21-23: “Защото отвътре, от сърцето на човека излизат злите помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, лакомства, лукавства, коварство, похотливост, лукав поглед, хулене, гордост, безумство. Всички тези лукави неща излизат отвътре и оскверняват човека”.

ФАЗАНЪТ

Всички се възхищават на неговата красота. Тук, в човешкото сърце той представлява грехът на високомерието. Луцифер, по-рано е бил носител на славата Божия ангел Божий, падна чрез своето високомерие и стана Божий враг – дявол. Исая 14:9-17. Езекиил 28:12-17. Високомерието идва от дълбочините на ада и се изявява по различни начини. Някои хора са горди с богатството си, доброто си възпитание, образование или с новите си тоалети, чрез които излагат своето тяло на показ без чувство на срам. Други се кичат с най-различни украшения, което е описано в Исая 3:17-24. Други непрекъснато възхваляват своите постижения, националността, културата, спорта, обаче забравят че в I Петрово 5:5 е писано: “Бог се противи на горделивите а на смирените дава благодат”. Бог мрази гордостта и високомерието. Притчи 8:13. Който се смирява ще бъде възвишен и гордостта предшества падението. Притчи 16:18.

КОЗЕЛЪТ

Едно животно, което излъчва неприятна миризма, пълно със сладострастие. Отпечатък е на блудство, прелюбодеяние. В наше време тези грехове са взели голямо надмощие. Последно време е. Ние трябва да осъзнаем думите на Исуса, Който преди 2000 години приблизително ни предсказа: “.... последното време ще бъде както при Содом и Гомор”. Този модерен световен дух не е обхванал само мъже и жени, но той нахлува и във фамилии на вярващи, в ученически и студентски кръгове. Тази сеитба на погибелта е фина, обаче се разпространява чрез дяволски пречистени и безсрамни начини чрез кино, театър, булевардна литература и.т.н. И това, което Бог ясно нарича “грях”, просто се нарича “модерен морал”. Хиляди млади хора си вземат за през целия живот пример от някой филм или роман и завършват с това в трудности, безчестие и разкайване. Артисти и артистки, които водят неморален и безпътен живот са герои и героини на днешната генерация. Танцувалните места са многократни места на неморалност. Героите на чистотата, както Бог ни ги показва в целомъдрието на Йосиф (Битие 39:9) няма да се вземат повече за образец. Дори и най-лошия езичник, който не се колебае да осъди на смърт прелюбодейци или прелюбодейки, можеше малко на научи така наречената наша цивилизация; в съдния ден ще ни обвини. Бог ни казва, че ние не бива да играем с блудството но да го отбягваме. “Който се съединява с блудница той е едно тяло с нея. Който се съединява с Бога, той е един дух с Него. Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който човек би сторил е вън от тялото; но който обаче блудства съгрешава против своето си тяло. Или не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си”. I Коринтяни 6:17-19. “Ако развали някой Божия храм, него Бог ще развали; защото храмът Божий е свят, който храм сте вие”. I Коринтяни 3:17.

СВИНЯТА

Тук тя въплъщава пиянство и разкош. Тя е едно мръсно животно, което поглъща всичко чисто или нечисто, което намира на пътя си. Също така прави сърцето на грешника. То взема всичко нечисто, всяко нечисто внушение, всеки примамващ натиск, всички зли мисли, всяка заразяваща литература, всяка безсрамна картина. Човешкото тяло, което е определено да бъде храм на живия Бог, беше замърсено чрез нечиста храна, лоши привички и ламтеж. Пушенето така е завладяло човечеството както никога до сега. Само Божията мощ може да освободи такива души заробени от дявола. Религиозните хора не биха си разрешили през време на едно богослужение да пушат в една църква, в техните очи ще бъде осквернен Божият дом. Но те не се колебаят да замърсят своето тяло, което е Божий храм. “Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божият храм, него Бог ще развали”. I Коринтяни 3:16-17. Бог се отвращава от лакомството. Ние ядем за да живеем, ние не живеем за да ядем. Гладът може да се задоволи със здравословна храна. Ненаситното желание обаче вика непрекъснато: “Още, още” дай, дай”. Сладострастието не се задоволява, не се насища. Според Стария Завет гуляйджийството и пияниците се убиваха с камъни. “Защото пияницата и разкошният ще осиромашеят; И сънливостта ще облече човека с дрипи” – Притчи 23:21. “...който други с чревоугодници засрамва баща си” – Притчи 28:7. Спомни си, как един знатен, богат мъж, един гуляйджия, слуга на разгорещените страсти умря и когато беше в пъкъла на неизказвани мъки, повдигна очите си. Едва ли е необходимо да се спомене каква мизерия създава пиянството. То е една голяма действителност, за която се говори само повърхностно. Бог ни казва в Своето Слово съвсем ясно, че нито един пияница няма да наследи небесното царство. Производителите на спиртни напитки, както и тези които ги купуват са еднакво отговорни, защото Бог казва: “Горко на мъдрите в очите им, и на разумните пред себе им! Исая 5:21. “Горко на онзи, който напоява ближния си, тебе който изливаш сикерата си, още го и опиваш за да изгледаш голотата им!” – Авакум 2:15. “И с китара, псалтир, тъпан и свирка и с вино са техните пирове; И не се взират в делото Господно, и не видят действието на ръцете Му!” – Исая 5:12. Не се лъжете “... нито блудниците, нито идолослужителите, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито лихварите, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят царството Божие”. – I Коринтяни 6:9-10. Греховете на нашето плътско естество са дадени в Галатяни 5:19-21 “И делата на плътта са явни: те са прелюбодеяние, блудство, нечистота, похотливост, идолослужение, чародейство, вражди, разпри, ревност, ярости, крамоли, раздори, ереси, зависти, убийства, пиянства, кощунства и подобните на тях; за които ви предсказвам, както и предрекох, че които правят такива работи няма да наследят царството Божие”. И: “И не се опивайте с вино следствието, от което е разврат, но изпълвайте се със Святия Дух”. – Ефесяни 5:18. Исусовата покана гласи: “О, вие които сте жадни, елате всички при водите, и вие които нямате сребро, елате купете та яжте, ей елате, купете вино и мляко, без сребро и без плата”. – Исая 55:1. “А който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее във веки; но водата която Аз ще му дам ще бъде в него извор на вода, която извира в живот вечен”. – Йоан 4:4.

КОСТЕНУРКАТА

Тя е преобраз на леност, която от ден на ден отлага, това което трябва да се направи и на магьосничество. “Желанието на ленивия го умъртвява, защото ръцете му не рачат да работят; той желае всеки ден желания”. – Притчи 21:25-26. Йосия трябваше да каже на Израилевите чада: “Не бъдете лениви в превземането на страната”. Човешкото естество е безразлично и носи за придобивка божественни неща. Исус казва: “Подвизавайте се за да влезнете през тесните врата”. – Лука 13:24. “Търсете и ще намерите”. – Лука 11:9. “... Небесното царство насила се взема и които се насилят го грабват”. – Матей 11:12. Леността води нашите души назад в спасението, към вечно проклятие, в погибел. Тя ни пречи в молитва, пречи ни да изследваме основно Божиите тайни и да вземем в притежание богатите Божии обещания. Когато Бог ти говори и настоява, на Него днес да подариш сърцето си, дявола казва: “Дай го утре или в един от по-подходящите дни – който може би никога повече няма да дойде. И ти умираш без да си спасен, без Исуса Христа. Бог казва: “... Днес ако чуете неговия глас, не ожесточавайте сърцата си както във времето на преогорчението в деня на изкушението в пустинята”. – Евреи 3:8. Колко много хора са отишли в погибел, защото са отблъснали спасението в Исуса за един благоприятен ден, който обаче повече не е дошъл. “Утрото” не принадлежи на тебе. Обвивката на костенурката служи за много омагьосващи обаяния от врачки и показва в тая картина, картината на греха “чародейство”. Наместо да представят всичките си надежди на живия Бог, много вярват в силата на обаянието или в разни магии на предсказвачи. Преди всичко, във време на изпитания, болест, обедняване, Святото Писание казва, че трябва да повикаме Святия Дух, който е готов да ни помогне, вместо да ни остави в лошо падение. “Когато от Господа се оправят стъпките на човека, пътят му е угоден Нему. Ако падне, не ще се завали, защото Господ подпира ръката”. – Псалм 37:23-24. “Защото нито от изток нито от запад, нито от пустинята иде възвишението, но Бог е съдията: този смирява и онзи възвишава”. – Псалм 75:6,7. Бог даде на Израилевите чада, точни заповеди със следващите думи: “Да се не намира в тебе никой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, чародей или прокобител, или гадател, или омаятел, или обаятел или запитвач на бесове, или вълшебник или запитвач на мъртви; защото всеки който прави тези дела е гнусен на Господа и за тия гнусотии Господ Бог твой ги изгонва от лицето ти”. Второзаконие 18:10-12. “А вън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки който обича и прави лъжа”. – Откровение 22:15. “Да не се обърнете към запитвачите на бесове, нито да се прилепяте към вълшебниците та да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ Бог Ваш”. – Левит 19:31. “И когато ви рекат: Попитайте запитвачите на бесове и вълшебниците, които шепнат и мърморят, отговорете: Един народ не ще ли попита своя Бог? Ще притича ли някой за живите при мъртвите? Търсете в закон и в свидетелството: Ако не говорят според това слово, наистина няма видело в тях”. – Исая 8:19-20. Когато четеш тази малка книжка, Бог ти говори и те зове към покаяние и да напуснеш своя път. Обаче духът на костенурката, който е в твоето сърце шепти по различни начини, да отблъснеш твоето решение за Христа и се старае да изпълни твоето сърце със съмнение. “Какво ще кажат моите приятели, светът ако се покая? Какво ще стане ако аз повече не ходя да танцувам и не мога да вземам повече участие в световните развлечения?“. Наместо да видиш безграничното богатство, което имаме в Христа Исуса, Неговия дивен мир, Неговата слава, вечен живот, изпълнен с щастлива радост, ти виждаш само нещата, които ти си напуснал, от които трябва да се откажеш ако позволиш на Исуса да влезне в твоето сърце. Тогава страха от човека и смъртта ще направят от тебе слуга на дявола. Обаче Христос е дошъл “да избави ония, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство”. – Евреи 2:15. Този дух, който те тегли, да отблъскваш от ден на ден, тоя съюз, закоравява сърцето ти и по този начин то става твърдо като черупката на костенурката.

ЛЕОПАРДЪТ

Леопардът е едно диво и свирепо животно. Омраза, гняв, тържествуващо настроение командват човешкото сърце и водят често към насилия. Ти можеш да се опиташ да властваш върху своите лоши желания и може да ти се удаде, докато един ден това ще експлодира като бомба в тебе. Изповядай, че това е така и моли Исуса, да те спаси от твоя дяволски гняв. “И сега не скърбете, нито да ви се види жестоко, че ме продадохте тук ...”. – Битие 45:5. “Престани от ярост и остави гнева не се раздразнявай никак та да правиш зло”. – Псалм 37. “Яростта е люта и гневът е буен; но кой може да устои пред ревността?”. – Притчи 27:4. “Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене...”. – Колосяни 3:8. Има хора, които се опитват да успокоят своя гняв чрез пиене, пушене или да си отмъстят. Обаче Второзаконие 32:33 казва: “Виното им е змийска отрова и неизцелим яд аспидов”. Отмъщението е сладко за сърцето на грешника, но “Мое е отмъщението, казва Господ!”. Исус казва: “Обичай ближния си така както себе си”. “Обичайте неприятелите си”. Бог ни е обещал да ни прости греховете, ако и ние простим на тия, които са ни оскърбили. Загрижеността и чувствителността отделят също от Бога. Желанието да се раздухва сражението и като резултат да се пролее кръв също се намират в човешкото сърце. Затова Исус ще ни подари в сърцето действителен мир завинаги, ако ние желаем този мир. Бог освобождава от гнева. Змията измами Ева в рай. Тя развали най-хубавата връзка и хармония с Бога. Сатана, падналия ангел, беше обзет от завист против Адам и Ева, когато ги видя при Бога в пълна хармония с Него, на местото на Луцифер. От завист Сатана реши да разруши вътрешната чудна хармония и живота с Бога, което му се удаде. Същата дяволска ревност и завист живеят в много човешки сърца, когато виждат че другите са щастливи и радостни. “Любовта е крепка като смъртта”. – Песен на песните 8:6. Тя влага лоши мисли в сърцето на човека и разрушава щастието на другите, тъкмо тя може да доведе до убийство. Преди всичко това е случая на сигурното прелюбодеяние. Тя е причина за много скърби и омраза в материалния свят и в други области на живота. Големите Божии работници, пастири и свещеници не са изключени от такива атаки и добре биха правили ако са будни и пълни със знание, за да може тяхното служение да не бъде изместено от едно дяволско служение с дух на завист, ако така стане че Бог употреби един друг служител вместо тях.

ЖАБАТА

Жабата се храни от земята и представлява любовта към парите. “Сребролюбието (любовта към парите) е извор на всяка злина” . – I Тимотей 6:10. Един човек, който е скъперник не е готов да отвори ръката си за бедни и нуждаещи се, обаче той се опитва с почтени и непочтени средства да заграби богатствата на този свят, които светът желае да разруши чрез молец и ръжда. Исус сам казва: “Недейте си събира съкровища на земята, дето молец и ръжда ги разваля и дето крадци подкопават и крадат”. – Матей 6:19. “Защото там където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви”. – Матей 6:21. Ахан и неговите близки пропаднаха, защото възлюбиха златото, среброто, скъпоценните камъни и хубавите облекла. Исус Навиев 7 Юда Искариотски, Исусовия ученик също се обеси, защото любовта към парите го накара да предаде своя Господ. От само себе си златото и среброто не са нещо лошо, но любовта към парите е опасна за човешкото сърце. Хиляди мъже и жени разрушават своя живот и състояние като са залагали големи парични суми в игралните зали или хиподрумите за да бъдат богати и тогава всичко са загубвали. Желанието да се завладее без голяма мъка, води много случаи до убийство и самоубийство. Любовта към парите и сребролюбието често водят заедно с желанието за слава и мощ към политическа мощ, да владеят над другите без парична мощ и да потискат бедните. Също религиозната власт, която човеците ревностно допускат за организиране на църквата, вместо Бога. Като правят това, те осъждат светиите, които следват вярно Христа, без да принадлежат към техните особени църкви. В Марк 9:38 Исус им рече: “Внимавайте и се пазете от всякаква алчност, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му”. – Лука 12:15. Също както и в историята на богаташа. “И мислеше си в себе си и думаше: Що да сторя? – защото нямам къде да събера плодовете си. И рече: Това ще сторя – ще съборя житниците си и ще съградя нови, по-големи и ще събера там всичките си жита и имота си; и ще река на душата си: Душо, имаш много приходи, вложени за много години, почивай, яж, пий и весели се. А Бог му рече: Безумецо, тази нощ ще ти изискам душата; а това що си приготвил кому ще бъде? Така бива на този, който събира за себе си, а не богатее в Бога”. – Лука 12:17-21. И “Понеже какво ще ползва човека ако спечели всичкия свят и ощети душата си?”. – Марк 8:37. Исус казва: “Не се грижете за вашия живот, какво ще ядете и какво ще пиете .., не е ли животът повече от храната? Това търсят езичниците, обаче вашия Небесен Баща знае, че вие се нуждаете от всичко това. Търсете първо царството Божие и правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи, защото където е съкровището ви там ще бъде и сърцето ви”. Сатана, бащата на лъжата тук е подбудител на всички грехове. Той владее сърцето. Исус казва: “Вие сте от баща дявола и похотите бащини си искате да правите. Той беше открай чеовекоубиец и не устоя на истината; защото истина в него няма. Когато говори лъжа от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща”. – Йоан 8:44. Една невинна лъжа е толкова опасна колкото и една голяма лъжа. Има лъжи, които човек “пише”, “казва” или “прави”. Един лицемер е лъжец, защото се представя за това, което не е. Бог не може да се излъже. “Ако ние казваме, че имаме съобщение с Него и ходим в тъмнина, ние лъжем и не вършим истина”. – I Йоан 1:6. Откровение 22:15 казва: “А вън са псетата и чародейците, блудниците и убийците и идолопоклонниците и всеки, който обича и прави лъжа”. Тези шест мрази Господ – горделиви очи, лъжлив език, ръце които проливат неповинно кръв, сърце което крои лоши мисли, който говори лъжи и който сее раздори”. – Притчи 6:16-19. Звездата представлява съзнанието в човешкото сърце. В тази първа картина то е черно, лошо и вероятно заспало чрез повтаряне на волни грехове. Съзнанието е замъглено и съвършено покварено и то в едно такова състояние, не може да съди повече своите постъпки. Тази лоша съвест понякога е мирна, понякога озлобена. Тя обвинява там където трябва да извини и извинява това, което е за обвинение. Римляни 2:15. Духът обаче казва ясно: “... че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат прелъстителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на тези, които говорят лъжа и имат съвестта си прегоряла”. – I Тимотей 4:1-2. Това е също като горено с нагорещено желязо. Вярата обаче в Исуса освобождава от лошите съвести. – Евреи 10:22. Божието око вижда всичко, което се случва в сърцето. Нищо не може да се изплъзне от Неговото пламтящо око. Затова Той вижда всички скрити мисли и всички намерения на сърцето. Малките огнени езици около сърцето представляват любовта Божия, която окръжава сърцето на грешника. Ясно е, Бог мрази греха, обаче Той ни обича. Той не желае смъртта на грешника, но да се обърне от греха си и да живее. Исус е дошъл да спаси грешниците. Голяма е радостта на небето, когато един грешник се кае. Малките огнени езици говорят също за кръвта на Исуса Христа, че може да ни очисти от всеки грях. “Виж, това е Божия Агнец, Който носи греховете на света”. Ангелът е вестител на Божието Слово. Бог желае да говори на човеците, които под бремето на греха са обезсърчени, да се преклонят, да се покаят за да могат да приемат в сърцето си любовта на Бога. Гълъбът е символ на Святия Дух, Духът на истината, който доказва греха, правдата и съда! Тук Святия Дух е вън от човешкото сърце. Той не може да живее в човешкото сърце, където греха царува още. Ако трябваше тази картина да представи състоянието на твоето сърце, не би била друга, ако не извикаш към Бога. Отвори сърцето си за Него и пусни светлината на Словото да влезе. “Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома ти”. Господ иска да ти помогне и да те спаси. Той е обещал да ти даде едно ново сърце и един нов съвестен Дух.

Изповядващото се и отворено сърце

choveshkoto_2Тази картина представлява изобличеното за грях сърце, което започва да търси Бога. Ангелът има меч, словото Божие, “което е живо и деятелно и по-остро от всеки остър меч от двете страни и пронизва до разделението на душата и духа, на ставите и на мозъка и издирва помислите и сърдечните намерения”. Евреи 4:12. “К както е определено на човеците веднъж да умрат и после идва съд”. “... заплатата на греха е смърт”. Грешниците и неверните ще бъдат хвърлени в огнената пещ”. Откровение 21:8. Ангелът държи в другата си ръка череп. Това напомня на грешника, че всички ние ще умрем. Нашето тяло, което ние тъй много обичаме, което обличаме, храним и разхубавяваме, за което ние се грижим до идолопоклонничество, ще умре и ще бъде изядено от червеите. Обаче нашата душа и нашия дух вечно ще живеят и ще се явят един ден пред Божия съден престол. Ние виждаме тук грешника, който започва да слуша Божието послание и е отворил сърцето си за Божията любов. Святия Дух започва да озарява неговото сърце, което е било затъмнено чрез греховете. Божията светлина прониква от Неговия престол и разпръсква мрака. Различните животни, които представляват греховете, ще бъдат изгонени. Затова драги читателю, позволи на Исуса, който е светлина да влезе в твоето сърце и това ще те освободи от всяка тъмнина, както показва картината. Исус казва: “Аз съм виделината на света. Който ме следва няма да ходи в тъмнина, но ще има виделината на живота”. Йоан 8:12. Ти никога не можеш да изгониш тъмнината с твое усилие или знание. Единствено, просто, сигурно и най-бързо средство да се изгони тъмнината е да се пропусне светлината да проникне в сърцето. Луната, звездите осветяват малко тъмните нощи, обаче когато слънцето изгрее, изчезва тъмнината заедно с малката светлина. Исус е “слънцето на правдата”. Когато Исус влезе в храма в Ерусалим, Той изгони навън всички, които продаваха там осли, овце и гълъби и прекатури масите на среброменителите и каза: “Писано е, моя дом ще се нарече молитвен дом, вие обаче го направихте разбойнически вертеп”. Матей 21:13. Твоето сърце е определено да бъде Божий храм, Негово жилище. Той желае да живее там, да го разхубави, да го изпълни със Св. Дух, с Неговата обич и Неговата радост. Исус не е дошъл само да ни прости греховете, но Той е дошъл също да ни освободи от властта и робството на греха “И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни”. Йоан 8:36.

Покаяното сърце

choveshkoto_3Тази картина показва състоянието на един грешник, който действително се е преклонил и покаял от греховете си. Може само да си напомни многото страшни и тежки грехове, които е имал и за които Исус е умрял на кръста. Когато той гледа кръста който му разкрива ангела на Божието Слово, в него гори напълно съкрушението и той от цяло сърце се кае за своите многочислени грехове и неговото сърце е тъжно. Когато той си представи голямата Божия любов, която се открива в Исуса Христа, тази любов нахлува в сърцето и той започва да разбира, че Исус Христос Божият син е дошъл да вземе тези грехове и да умре доброволно на негово място. Фактът, че Исус Христос, бичуван бе коронясан с трънен венец, че неговите ръце и нозе бяха прободени с гвоздеи, че Той умря на Голгота за нашите грехове, разчувстват дълбоко разкайващия се грешник. Ако той чете Словото Божие, може да се види в него като в огледало и все повече идва до съзнанието, колко далеч се е отклонил от Бога и колко много е нарушил неговите заповеди. Той е дълбоко съкрушен и когато той излее своето сърце пред Бога, при него се приближава Исус. Любовта и мирът Божий изпълват неговото сърце, когато той започне да разбира че “кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях”. – I Йоан 1:7. Господ е близо при онези, които са със съкрушено сърце и спасява онези, които имат смирен дух”. – Псалм 34:18. По нататък Словото Божие казва: “... Но Аз ще погледна на съкрушения духом и на онзи, който трепери от Словото ми”. – Исая 66:26. Св. Дух му повтаря тихо думите на Исуса: “Сине мой (дъще моя) иди си с мир, твоите грехове са простени”. Гледайки на кръста, винаги той вижда пролятата кръв на Исуса и вярва, че тя е пролята нацяло лично за него. Той се чувства повече и повече облекчен от товара на греха. Той разбира факта, че Исус беше наранен заради престъпленията ни и за нашите грехове беше прободен. Той взе нашите болки и болести. Бог нанесе на Него всичките наши грехове. Исая 53:3. Светлината на Св. Дух изпълва неговото сърце, което преди това е било завладяно от пълна тъмнина. “Ако вашите грехове са червени, ще станат бели като сняг”. – Исая 1:18. “И ако са като мораво ще станат като бяла вълна”. “Сам Духът свидетелства наедно с нашия дух, че ние сме чада Божии”. – Римляни 8:16. Той сега е сигурен, “че всеки който повярва в Него не ще погине, но ще има живот вечен”. – Йоан 3:16. Защото “в Него имаме изкупването чрез кръвта Му, прощение на прегрешенията по богатството на Неговата благодат”. – Ефесяни 1:7. Желанието на грешника е направило място на горящото желание само за Бога да живее и Нему да служи, Нему, “Който пръв възлюби нас”. Вместо да люби света, той люби Бога и божествените неща. В тази трета картина се откриват животните (греховете), които се намират извън сърцето на тези хора. При това сатана не е напуснал с удоволствие своето някогашно обиталище и поглежда обратно с надежда, отново да може да се върне там. Затова Исус Христос ни приканва да сме будни и да се молим и да се противопоставим на дявола и той ще побегне от нас.

Сърцето, което е съразпънато с Христос

choveshkoto_4Тази картина показва онзи вярващ, който е намерил мир в пълнота чрез нашия Спасител Исус Христос “А аз да не бъде да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез когото е светът за мене разпнат и аз за света”. – Галатяни 6:14. Исус е умрял на кръста “за да бъдем мъртви към греха и живи към правдата”. – I Петрово 2:24 в. “Прочее казвам ви: Ходете по Дух и няма да извършвате похотите на плътта”. – Галатяни 5:16. Галатяни 5:25 ни казва: “Ако Духом живеем, Духом и да ходим”. Върху тази картина ние виждаме също стълбът, на който Исус бе вързан, след като бе съблечен. Далече можем да видим камшика и бича, с които те жестоко Го удряха. “Наказанието лежи на Него, за да имаме ние мир ... обаче Той бе бит заради нашите престъпления”. Ирод и неговите хора Му се подиграваха, тогава Го взеха, облякоха Го с пурпурна мантия, след което Го удряха с тръстика по главата и Му сложиха трънен венец. В десницата Му сложиха вместо кралски скиптър – тръстика, падаха пред Него и Му се подиграваха: “Поздравяваме Те, Царю Юдейски!”. Заплюваха Го и Го удряха с тръстиката по главата. И като Му се подиграха, заведоха Го да го разпнат. Има много хора, които носят само името християни. Те се молят в църква, вземат Господно причастие, пеят църковни песни и същевременно разпъват своя спасител отново чрез своята злоба. “Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в царството небесно, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небеса. В онзи ден мнозина ще ми рекат: “Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме и не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име много чудеса сторихме? И тогава ще им обявя: Аз никога не съм ви знаял: махнете се от мене вие, които работите беззаконие. И тъй всеки който слуша тези мои думи и ги прави, ще го уподобя на човек разумен, който е съзидал къщата си на камък; и валя дъжд и придойдоха реките и повеяха ветровете и нападнаха на къщата и не падна, защото бе основана на камък. И всеки, който слуша тези мои думи и не ги прави ще се уподоби на човек безумен, който съзида къщата си на пясък и валя дъждът и придойдоха реките и повеяха ветровете и нападнаха на тази къща и тя падна и голямо бе нейното падане”. – Матей 7:21-27. На същата картина намираме кесията на Юда, който продаде своя Господ за 30 сребърника, понеже любовта към парите бе обхванала неговото сърце и помрачи неговото съзнание. Фенерът, белезниците свидетелстват за нощта, в която Исус беше взет от войниците. Те хвърлиха жребие за Неговите дрехи, за да се изпълни казаното чрез пророците “... Разделиха дрехите Ми помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребие”. – Матей 27:35. Те взеха всичко от Исуса. Него обаче те отхвърлиха и казваха: “Ние не искаме този човек да владее над нас”. Хората желаят всички благословения от Господа: слънце, дъжд обаче не желаят да се поставят под единственият Божий авторитет. Има хора, за които Бог съществува само във време на нужда и беда. Войниците прободоха Неговата страна с копие и “веднага изтече кръв и вода”. Преди петелът да пропее 3 пъти, три пъти Петър се отрече от Господа пред една слугиня. По-късно, обаче той се разкая и плака горчиво. Дали ти изповядваш Исуса чрез думи и промяна? Боиш ли се от човеците? Спомни си думите: “И тъй, всеки който изповяда мене пред човеците, ще изповядам и Аз него пред Моя Отец, Който е на небеса. А който се отрече от мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Моя Отец, Който е на небеса”. – Матей 10:32-33. Исус каза също: “И който не взема кръста си и не следва подире Ми не е достоен за Мене!”. Блажен тоя, който стои върху канарата Христос.

Божият храм

Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Галатяни 5:22 choveshkoto_5Върху петата картина виждаме очистеното и осветено сърце на грешника, чрез благодатта и милостта Божия. Това сърце действително ще бъде Божий храм. Божието жилище, на Отца, Сина и Святия Дух и Исусовото обещание: “... Който люби мене ще опази моето слово и Отец ми ще го възлюби и ще дойдем при него и ще направим жилище у него”. – Йоан 14:23. Бог ни люби и благославя чрез Исуса Христа и ни оправдава. Това сърце сега е храм Божий. Животните всички са изгонени. На тяхно място ние виждаме там Св. Дух, Духът на истината. Там където по-рано е било мястото на греха и плътта, се виждат сега плодовете на Духа. “Любов, радост, мир, търпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание”. Има само една пръчка на лозата Исус Христос и тази пръчка принася плод. Тайната на това плодородие е, че пръчката пребъдва в Христа и Христос и Неговото Слово. Йоан 15:1-10. Защото той е изпълнен със Св. Дух. Той има мощ да побеждава плътта и силните желания и разпъва своя стар човек. Той не живее вече да се наслаждава на света, но той живее само във вярата, защото: “Вярата е победа, която е превъзмогнала света”. Той живее сега в жива надежда върху идването на Господа Исуса Христа. Той живее в и чрез Божията любов, която е безгранична. “Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога”. – Матей 5:8. Цар Давид знаеше, че беше разиграл в своето сърце най-голямата битка, освен всички външни битки, победи и придобивки над враговете. Той знаеше също за вътрешното си безсилие и се моли: “Сърце чисто сътвори в мене, Боже и Дух прав обнови вътре в мене”. – Псалм 51:10. Никой не може да очисти сам своето сърце, никой не може в своята вътрешност да си създаде едно чисто сърце. Ако някой се преклони пред Бога сериозно – като Давид – и Го моли, да му даде едно ново сърце, то Бог желае да го оформи отново. Обаче, Той не желае нашите разкъсани дрехи, нашите дрипи закърпени с нашата правда. Той не се нуждае от нашите напразни обещания, че ние искаме да направим от нашето сърце едно порядъчно обиталище за Бога. Не, Той иска да ни помогне и ни е дал чудно обещание: “И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите: от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя. И ще ви дам ново сърце и нов дух ще положа вътре във вас и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам плътско сърце. И ще вложа вътре във вас Духа си и ще ви направя да ходите в повеленията ми и да пазите съдбите ми и да ги вършите”. Езекиил 36:25-27. Бог потвърди този съюз в Новия Завет и го запечата с кръвта на Исуса Христа.

Изкушаваното и раздвоено сърце

choveshkoto_6Това е тъжната картина на отпадналия. Едно от неговите очи е затворено, защото той е в заспало състояние в своя християнски живот. Другото око гледа без да се засрами на себе си и прави света своя надежда. Неговата вътрешност е помрачена и в неговите очи белезите на страданията с Исуса не са вече явни. Той е обграден от изкушения, на които той става жертва вместо да се бори против тях, да им противостои. Наместо да слуша Божия глас той започва да слуша ловки и хитри предложения и суетни обещания на съблазнителя. Възможно е, че той продължава да ходи все още на църква, своята любов към света крие под една религиозна мантия, обаче неговата любов е охладняла към Бога. Неговият дух е разделен на различни мнения. Той започва да прави мили очи на света и представя че обича Бога в сърцето си. Звездата на неговото съзнание е натъжена. Той не носи вече своя кръст с радост и за него е станал нежелателно бреме. Неговата вяра е колеблива, той прекъсва да бъде в живо общение с Бога чрез молитва и неговото сърдечно становище към Бога е безразлично и небрежно. Той прави повече и повече място на изкусителя, който е близо до сърцето в засада. Той се радва повече на компанията на света, отколкото да бъде в кръга на искрени християни. Духът на пауна, надменността търси да се промъкне в сърцето. Този вярващ е забравил вероятно, че е спасен от голяма милост, обаче сега е на път да стане горд светия. Пиянството чука на неговата врата и иска да се върне. Това започва често привидно съвсем “невинно”. Например ако той се намира със светски приятели на един празник където той се срамува да бъде смятан за благочестив, слабоват и малко общителен човек. Тогава сатана му казва на ухото, че тази единствена възможност не ще повреди неговия духовен живот. Желанията на плътта са забележими. Той започва да прави двусмислени забележки, посещава местата за удоволствие и се оставя да му говори противника, че е човешка натура и “един грях не е грях”. Действително ние не можем нищо да направим когато нечестивите диви птици и лоши мисли кръжат в нашата глава, обаче ние сме за порицание, ако им позволим да влязат в сърцето ни и там да упражняват своите лоши дела. Ако дадем на дявола малкия си пръст, той не ще се успокои докато не му дадем цялата си ръка и както тялото така и душата да хвърли в пъкления огън. Затова Бог ни кани тържествено да отбягваме младежките пожелания и в никакъв случай да не си играем с греха откъдето и да идва. Ние трябва да тичаме при Исуса, освободителя. Човекът в тази шеста картина, който е със забит нож в сърцето, представлява присмехулник и противник на християнството. Със своите подигравателни устни и клеветящ език наранява и пробожда сърцето на вярващия и едно раздвоено сърце не може да понесе такива “атаки”. Един такъв вярващ започва да се бои повече от хората отколкото от Бога. Страхът, какво ще кажат хората и какво човеците ще мислят за мене заробва хората и ги отдалечава от Бога. Лошите настроения и гняв се откриват във време на скръб и разочарование и излизат от сърцето. Отвратителната змия изразява ревност, когато другите са щастливи и когато те имат повече успех от нас. Когато тя получи вход в една малка пукнатина на сърцето, вратата е отворена за омраза, гордост и всички други грехове. Много е лесно да допуснем духът на сребролюбието в нашето сърце, ако не обърнем внимание на нашия Господ Исус Христос. Той казва: “Бдете и молете се за да не паднете в изкушение” ... – Матей 26:41. I Коринтяни 10:12 ни казва: “Тъй щото, който мисли че стои, нека внимава да не падне”. “Облечете се с Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола”. – Ефесяни 6:11. Върху тази картина виждаме също ангела отново да се явява. Ангелите са за да служат на тези, които ще наследят вечен живот и имат заповедта да съхраняват тези, които се боят от Бога. – Псалм 34:7; Псалм 91; Данаил 6:22; Матей 2:13; Деяния 5:19; 12:7-10. Дяволът в тази картина е видим. Той е близо до сърцето, в засада е и чака изгоден момент за да се върне в своето някогашно жилище. Затова апостолът ни приканва: “Бъдете трезвени и будни, защото противникът ви дявола, обикаля като рикаещ лъв и търси кого да погълне”. – I Петрово 5:8. Много често той се преобразява на светъл ангел “да прелъсти ако е възможно и избраните”. – Матей 24:24. “И тъй, покорете се Богу и съпротивете се на дявола и ще побегне от вас”. – Яков 4:7.

Отстъпилото и закоравяло сърце

choveshkoto_7Тази картина показва състоянието на едно отпаднало човешко сърце. Този човек е бил осветен, вкусил е от Божиите дарове. Той е бил съучастник със Св. Дух. След това се е отдалечил от добрия път. Картината показва състоянието на една личност, която не се е покаяла или не се е обърнала към Бога, макар че й е било изявено и благовестено безплатно истината на Евангелието, радостното благовестие. Един човек, чието сърце е закоравяло, когато Бог го подканва с любовна примамка, става по-лошо макар и да употребява лично безполезно напрежение само да се подобри. Исус сам описва състоянието на отпадналия в Лука 11:24-26: “Когато нечистият дух излезе из човека, обхожда по безводни места и търси спокойствие и като не намери казва: да се върна в дома си откъдето излязох. И като дойде намира го пометен и украсен. Тогава отхожда и взема с него си други седем духове по-лукави и влязат и живеят там; и сетното състояние на онзи човек бива по-лошо от първото”. “Но с тях се случва това, което казва истинната пословица: Псето се върна на бълвоча си и свинята окъпана се върна да се валя в тинята” – казва II Петрово 2:22. Това библейско състояние показва ясно и разбрано състоянието на сърцето на един отпаднал или непокаян. Греховете с тяхната голяма мощ с измама се връщат назад и отново се загнездват в сърцето и царуват над него. Също лицето на този човек, до една известна степен е израз на неговото сърдечно състояние. Святия Дух, този нежен гълъб е принуден да напусне това сърце, защото греховете и Св. Дух не могат да живеят заедно. Сърцето не може да бъде едновременно Божий храм и сатанинско обиталище. Ангелът, който е вестител и преобраз на Божието слово, също се отстранява тъжен, но все още гледайки назад с надежда, че този човек може би ще се преклони и покае както направи загубения син. “И желаеше да напълни търбуха си от рошковите, които ядяха свинете; и никой не му даваше. И като дойде на себе си, рече: На колко наемници бащини ми изостава хляб, а аз мра от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Отче, съгреших на небето и пред тебе и не съм достоен да се нарека твой син ...”. – Лука 15:16-19. Бащата, като видя каещия се син му прости, прие го, облече го и го украси. Обаче в тази картина ние не виждаме нищо от действителното разкаяние. Този човек не търси Божието лице, прощение при Божиите нозе. Това съзнание е затъпено, той спи. Този човек има уши, обаче не чува умоляващия Исусов глас. Той има очи, обаче не може да види бездната на ада, която се отваря под неговите нозе. Той не се срамува да постоянства в греха. Дяволът дирижира неговото сърце, той е взел трона в сърцето му. Възможно е, този човек да прави впечатление на религиозен човек, “като варосан гроб” – “Горко вам книжници, фарисеи и лицемери, защото приличате на гробища варосани, които отвън се виждат хубави а отвътре са пълни с кости от мъртви и всякаква нечистота”. – Матей 23:27. Бащата на лъжата заема мястото на духа на истината. Всяко животно, всеки грях е съпроводен от един особен демон, от един нечестив дух, който държи сърцето заето. Макар, че то желае да се освободи от тези ниски палачи, те го държат здраво с вериги: “Ако би някой да се отрече от Закона Мойсеев, при двама или трима свидетели умира без пожалване; за колко по-жестоко наказание мислите ще се удостои този, който е потъпкал Сина Божий и е взимал за скверна кръвта на завета, с която е осветен и е укорил Духа на благодатта?” – Евреи 10:18,29. Прочети също II Петрово 2:1-4. Драги приятелю, ако тази картина си съвпада със състоянието на твоето собствено сърце викай към Бога без да се колебаеш. Той може и иска да прости всичките ти грехове ако дойдеш при Него със разкаяние и искреност. Ела при НЕГО, тъй както прокажения дойде при НЕГО и Му каза: “Ако искаш можеш да ме очистиш”. Исус отговори: “Искам, бъди очистен?”. – Марк 1:40-41. Обаче ако непрекъснато закоравяваш сърцето си като заменяш светлината с тъмнина, то няма никаква надежда, никаква помощ, тъй като ти избираш смъртта вместо живота. “Защото заплатата на греха е смърт”. – Римляни 6:23.

Проклятието на греха

choveshkoto_8Тук ние виждаме отпадналия грешник, който се приближава до смъртта. Той е отблъсквал действителното разкаяние винаги за “утре”. Неговото тяло сега е пълно с болки и неговата душа е изпълнена със страха от смъртта, която идва. Призракът на смъртта идва за него в неподходящо време. Измамливите удоволствия на греха са отминали и той се вижда поставен пред ужасяващата картина на действителната смърт, като заплата на греха. Пъклените спомени надделяват, той разбира, че не може да има никаква връзка с Бога. Въпреки това, той желае да се моли, обаче той открива че не може да дойде повече в контакт с този Бог, когото е презирал тъй дълго. Неговите стари приятели се страхуват да се поставят на негово място и техните ненужни утешения не помагат. Неговите богатства – вероятно придобити по нечестни начини – не могат да удължат неговия живот, нито да спасят неговата душа, нито да успокоят смъртната борба. Той чувства невъзможността да срещне Бога, защото дявола го е възпрепятствал. Всичко, което той по-рано е обичал, всичко за което той е живеел сега просветва над него подигравателно. Той започва да разбира, “че е страшно да попадне човек в ръцете на живия Бог”. – Евреи 10:31. Той е вярвал, един ден да дойде в изправност с Бога, може би на смъртното легло, обаче сега трябва да установи, че е късно! Хиляди човеци умират от внезапна смърт без да могат да потърсят Бога върху смъртния одър. Затова е необходимо да търсим Бога, докато може да се намери. Върху нашата картина се вижда умиращия грешник без да взема участие в Святия Божий закон, пропуснал милостта, пренебрегнал Господа Спасителя, Който сега е негов съдия. Страшно е да се падне в ръцете на живия Бог и да се приеме Неговата присъда на последния съд: “Махнете се вие от мене проклети във вечния огън, който е приготвен за дявола и неговите ангели”. – Матей 25:41. “И както веднъж е определено на човеците да умрат и тогава следва съд”. – Евреи 9:27

Сърцето на побеждаващия

choveshkoto_9Тази картина представя един християнин, който се е борил победоносно през огъня на изпитанията и изкушенията. По всички начини той е опитал да стои здраво и да понесе докрай всичко и има повече от победа чрез Христа: “Следователно и ние, като сме обиколени от такъв облак свидетели, да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита и с търпение да тичаме на поставеното пред нас поприще, като гледаме на Исуса, Начинателя и Завършителя на вярата, който за предстоящата Му радост претъпя кръст като презря срама и седна отдясно на престола Божий”. Евреи 12:1-2. Сатана и неговата банда са обкръжили сърцето на вярващия и се опитват отново да го отклонят от правия път. Гордостта, сребролюбието, духът на неморалността са изобразени тук заедно и с другите товари. Греховете често с ласкателство вземат различни форми и се крият под различни прикрития и имена. Въпреки това, будният вярващ чувства греховете също ако те са прикрити под религиозна покривка или се представят като ангел на светлината. Същевременно ти виждаш един човек, имащ в едната си ръка чаша с вино, танцуващ около вярващия стараейки се да го въведе в изкушенията и удоволствията на този свят. Тази мощ обаче няма никакъв натиск върху святия вярващ, който е умрял с Христа за греховете и света. Един друг мъж наранява дълбоко святото сърце. По този начин нараняват “така наречените вярващи” със своите клетви, неверие, подигравки и закани – като Божии неприятели отблъскват сърцето на действителните вярващи. Обаче Слава на Бога! Той е нечувствителен към това, което казват човеците и се занимава изключително с това, което Бог му говори. Той си спомня Исусовите думи: “Блажени сте когато ви похулят и ви изгонят и върху вас рекат на лъжа всяка зла реч заради Мене. Радвайте се и веселете се, защото е голяма вашата заплата на небеса ...”. – Матей 5:11-12. Греховете, плътта, това ще рече нашето “Аз” предприемат колкото се може повече, за да отстранят вярващия от Божията любов. Все пак можем с радост и с пълно упование да кажем с апостола: “Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, глад или гонение, голота, беда или нож? Но във всичко това побеждаваме, чрез Този, който ни е възлюбил”. – Римляни 8:35,37. Победителят е облечен нацяло с всеоръжието, както следва в Ефесяни 6:13-17: “Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в деня лукав и във всичко като надвиете да устоите. Стойте препасани с истина през чреслата и облечени с бронята на правдата и нозете ви да бъдат обути в приготвяне за благовестие на мир. А връх всичко това вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на лукавия, вземете шлема на спасението и меча на Духа, който е Словото Божие”. – Ефесяни 6:13-17. Звездата на съвестта е светла и бляскава. Сърцето на този вярващ прелива от любов и Святия Дух живее в него. Божият ангел над него (Словото Божие) му напомнят за скъпоценните обещания за ония, които ще победят и понесат всичко докрай. “КОЙТО ПОБЕДИ, на него ще дам да яде от дървото на живота, което е всред Божия рай”. – Откровение 2:11. “КОЙТО ПОБЕДИ, ще му дам да яде от скритата манна; ще дам бяло камъче и на камъчето ново име написано”. – Откровение 2:17. “КОЙТО ПОБЕДИ, и пази докрай моите думи, нему ще дам власт над народите”. – Откровение 2:26. “КОЙТО ПОБЕДИ, той ще се облече с бели дрехи; и няма да изгладя името му от книгата на живота и ще изповядам неговото име пред Отца си и пред неговите ангели”. – Откровение 3:5. “КОЙТО ПОБЕДИ, ще го направя стълб в храма на Моя Бог и няма да излезе вече вън” ... – Откровение 3:12. “КОЙТО ПОБЕДИ, на него ще дам да седне с мене на моя престол”. – Откровение 3:21. Отворената парична кесия показва, че този вярващ жертва всичките си пари на Бога. Вместо да пропилява своите земни блага, той ги употребява да помогне на бедните, плаща десятък (една десета част от всичкия си доход) заедно с доброволните жертви. Питата хляб и рибата означават, че той води чист живот и не прехвърля границата да се замърсява с алкохолни напитки. Той не прахосва своите пари, не замърсява своето тяло, което е Божий храм и не се упоява с цигари и други наркотични средства, но се храни с проста и здравословна храна. Неговото сърце е едно молитвено място. Той посещава редовно богослуженията в своята църква според времето и обстоятелствата. Той обича молитвата, независимо дали тя ще бъде в къщи, в семеен кръг или в тайно, защото той знае, че вярващия не може да живее без молитвено общение с Бога. Той чете и изучава всеки ден отворената книга, Библията за да намери знание, сила, живот и светлина и непредвидени богатства. Тя е “светлина на нозете му”, меч с който той удря нападателя. Тя е скъпоценност за него, защото тя е хлябът на живота за неговата душа, водата на живота, която утолява неговата жажда. Тя е баня, в която той може да се измие, огледало в което той може да се огледа. Той обича да носи кръста си, защото той знае, че без кръст няма корона. Защото той знае, че е възкръснал с Христа за нов живот, затова той търси това, което е горе, вечните невидими неща. Той е готов да посрещне своя Бог и е като дърво насадено при водни потоци, което принася плод както пръчката на истинската лоза – принася много плод. Този човек не познава смъртен страх, защото неговото сърце е изпълнено от пълнотата на Святия Дух и Божията любов. Блажен е този, който може да каже: “Аз се подвизавах с доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих, отсега нататък се пази за мене венецът на правдата”. – II Тимотей 4:7-8.

Чудното отиване у дома

choveshkoto_10Исус каза: “Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре ще живее и никой, който е жив и вярва в Мене няма да умре до века”. – Йоан 11:25-26. “Който слуша Моето учение и вярва в този, който Ме е пратил има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт в живот”. – Йоан 5:24. Смъртта не може да уплаши вярващия защото “Когато тленното това се облече с нетление и смъртното това се облече с безсмъртие, тогава ще се сбъдне словото както е писано: Погълната биде смъртта с победа. Де ти е смърте жилото? Где ти е аде победата? Жилото на смъртта е грехът и силата на греха е закон, но благодарение Богу, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос”. – I Коринтяни 15:54-57. Този, който е очистен от всички грехове в кръвта на Исуса Христа, който е ходил и живял с Него, не се бои от смъртта. Когато настъпи неговия час, той с радост си отива както апостол Павел се изразява: “аз имам желание да отида и да бъда с Христа, защото това би било много по-добре” – Филипяни 1:23. Вярващия има един копнеж да види Исуса лице с лице. Той има пламтящото желание да види този, който е умрял на кръста за него да го спаси. В същото време Св. Дух му припомня думите: “Да се не смущава сърцето ви! Вярвайте в Бога, вярвайте в мене! ... В дома на Отца ми има много жилища ... Аз отново ще дойда и ще ви взема при себе си, там където съм аз да бъдете и вие”. – Йоан 14:1-4. “Каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го любят”. – I Коринтяни 2:9. Няма върху тази земя някакъв език, който може да опише блясъка на небесните места, който е приготвен за тия, които вървят в този свят по Неговите стъпки. На мястото на смъртния призрак (смъртта) ние виждаме в последната картина ангелът Божий – вестителят. Той чака за да заведе при Бога грешника, който е получил милост. Душата и духът са освободени от веригите на умиращото тяло и се възнасят към Този, Който обича неговата душа и за Когото той е живял. Вратите на небесната слава, които не може никой да заключи се отварят за него. Бог му е приготвил едно посрещане пълно с любов с привествието на неговия Господ и учител: “Хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен над многото ще те поставя; влез в радостта на Господаря си!”. – Матей 25:21. Смъртта няма повече власт над него, защото “Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му”. – Псалм 116:15. “И чух глас от небето да казваше: Пиши, блажени отсега нататък мъртвите, които умират в Господа, да! Казва Духът, за да си починат от делата си; защото делата им следват подир тях”. – Откровение 14:13. “И когато се яви Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва”. I Петрово 5:4. Ти обаче, който си прочел това сърдечно огледало, желаеш да подариш сърцето си на този, Който те люби. Бог желае да ти помогне в това! В този момент, Той е много близко при теб и казва: “Сине мой (дъще моя) дай сърцето си на Мене”. – Притчи 23:26. Напусни твоите грехове и се прилепи при правдата “защото заплатата на греха е смърт, а Божието дарование е вечен живот в Исуса Христа, нашия Господ”. – Римляни 6:23. “Блажен е онзи, който издържа изпитание; защото като бъде одобрен ще приеме венеца на живота, който Бог е обещал на ония, които Го любят”. – Яков 1:12. “Бъди верен до смърт и ще ти дам венецът на живота” – Откровение 2:10.

Последен съвет

И ти, който си предал своя живот на Бога, дръж здраво онова, което си получил чрез вяра, тъй както ап. Павел във II Тимотей казва в 1:12 “... защото зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до оня славен ден, онова което съм Му поверил”. Вие възлюбени, подновявайте се във всичко чрез Св. Дух, молете се в пребъдване в Божията любов и очаквайте милостта на Господа Исуса Христа за вечен живот ... Който скоро ще дойде да вземе своите у дома ... Царя на Царете и Господ на Господарите”. “А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята Слава, на единствения Бог Спасител наш, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, преди всички векове, сега и през всички векове!”. Амин! – Юда 24-25.