БОЖИЯТА ТВОРЧЕСКА СИЛА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ

СЪГРАЖДАЩИ БЛОКОВЕ ЗА ЖИВОТ ИЛИ ЗА СМЪРТ

Вашите думи са строителен материал на това, което изграждате в живота и в бъдещето. Те са крайъгълен камък на живота ви и вие живеете в границите на тяхното очертание. Ситуациите, обстоятелствата и условията са променливи величини, но чрез думите вие можете да ги изградите и установите във вашия стил на живот завинаги. В една статия, озаглавена “Търпението знае най-добре”,  публикувана през август 1991 година в изданието “Поглед на читателя”, в отговор на читателски въпрос “Какво е вашето здраве ?”  било написано ,че съобразно новите открития, какво ви очаква в следващите четири години, дали живот или смърт, до голяма степен зависи  от отговора ви дали здравето ви е  добро, отлично или прекрасно. При анкетирането на повече от 2 800 души, тези които са били над 65 години и са определили живота  и здравето си като “бедност”, четири-пет пъти били по-склонни да очакват смъртта в близките четири години, отколкото онези, които са казвали, че имат цветущо здраве. Тези изследвания са се потвърдили от работите и на други пет обширни изследвания, засягащи 23 000 души, които са показали приблизително същите резултати, според Елен Идлер,  социолог при Рутджер унивърсити и епидемиолога Станислав Касал от Йале университети Скуул по медицина, съавтор на новите изследвания. Хора, които имат представа за себе си, че се намират в бедно здраве, естествено ще изповядат това бедно здраве. Дори и да се намират в прекрасно здраве, те живеят в сферата на смъртта. Това се потвърждава и от Притчи 18:21: “Смърт и живот има в силата на езика и ония, които го обичат, ще ядат плодовете му”. Това, което говорите и вярвате, не само дава ефект върху телата ви, но засяга и имунната ви система. Вашите думи са или благословение за вас или проклятие. Исус говори по този въпрос в Лука 6:45: “Добрият човек от доброто си съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото, защото от онова, което препълва сърцето, говорят и неговите уста”. Аз съм се убедил в резултат от изучаването на Божието Слово, че вашите собствени думи могат да променят имунната ви система към по-добро или към по-зло (Яков 3:2-7). Думите, които изговаряте са жизненоважни по отношение на вас, че има болести, които никога не могат да бъдат излекувани по никакъв медицински начин, освен ако изговаряте думи на здраве, които действат благотворно върху тялото. Божието Слово чрез вяра съгражда в имунната система свръхестествено помазание, което е способно да елиминира всякаква болест или болка по един естествен начин.

 

Божиите съграждащи блокове

 

Съществуват много Библейски причини, поради които аз вярвам така твърдо в това. Ето някои от тях: “И каквото решение вземеш, ще ти бъде потвърдено; и светлина ще сияе по пътищата ти” (Йов 22:28). “Устата на безумния са погибел за него и устните са примамка за душата му” (Притчи 18:7). “Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва се сбъдва - ще му стане” (Марка 11:23). “Сърцето на човека начертава пътя му” (Притчи 16:9). “От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; от произведението на устните си човек ще се насити. Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му” (Притчи 18:20,21). “А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла” (Яков 3:6). “Който въздържа устата си и езикът си, опазва душата си от смущения” (Притчи 21:23). “Аз, който създавам плода на устните, казва Господ, ще река мир на далечния и ближния и ще го изцеля” (Исая 57:19). “Устата на праведния са извор на живот” (Притчи 10:11). “Устата на праведните ще ги избавят” (Притчи 12:6). “От плода на устата си човек се насища с добрини” (Притчи 12:14). “Езикът на мъдрите докарва здраве” (Притчи 12:18). “Който пази устата си, опазва душата си” (Притчи 13:3). “Устните на мъдрите ще ги пазят” (Притчи 14:3). “Благият език е дърво на живот, а извратеността в него съкрушава духа” (Притчи 15:4). “Езикът на мъдрите изказва знание” (Притчи 15:2).

От тези няколко стиха можете да видите, че Божието Слово има много неща да ви каже относно думите и техните ефекти върху вас и върху здравето ви!

БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ Е ЕДНО ДУХОВНО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Медицинската наука провежда лекуване на болни посредством естествени средства, чрез които третира физическото (здраве) тяло. Божественото изцеление е духовно, то третира човешкия дух (1 Коринтяни 2:9-12). Псалм 107:20 ни казва, че “Бог изпрати Словото Си и ги изцели”. Забележете, не е казано, че ще изпрати Словото Си да ги изцели, но е изпратил Словото Си и ги изцели! Бог е направил всичко, Той не се интересува от личността, но се интересува от вярата, която личността изповядва. “Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялото им тяло” (Притчи 4:20-22). Преди всичко, забележете, че Божието Слово е живот. То също е здраве или лекарство за цялата снага. Божието Слово ще изцели твоето тяло, но то прави това посредством духовни средства. Изцелението може да се получи посредством човешкия дух чрез Словото. Веднъж възприето, то прониква дълбоко в тялото. Точно както вземате лекарство във физическото тяло, което лекува естествено, така трябва да се поема Словото на Бог като лекарство, което лекува духа посредством свръхестествени средства.   Всаденото слово   Божието Слово е съвършен духовен закон (Псалм 19:7). То е свръхестествено лекарство. Действа чрез човешкия дух и е едно духовно лекарство, но както всяко друго лекарство, то трябва да се взема редовно. Лично вие трябва да изговаряте Божието Слово индивидуално,в зависимост от ситуациите или обстоятелствата - никой друг не може да направи това вместо вас! Яков 1:21 ни съветва да приемем с кротост всаденото Слово, което може да спаси душите ни. Веднъж всадено в сърцата ни, Словото е в състояние да произведе положителни резултати в телата ни. Исус каза в Йоан 15:7 следното: “Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде”. Когато Словото на Бог се всади или проникне в духа ви, то става част от вас и в никакъв случай не може да бъде отделено от вас! То не е само в мислите ви, то става част от вас, то е във вас - Словото, Което стана плът! Тогава Божието Слово, относно изцелението, пу­ща корени в телата ви -  то става по-велико от болестта и изцелението е вече на лице! Представата, която Словото създава във вас е вече реалност във вашите духове. Когато изговаряте Божието Слово от сърцето, тогава вярата дава същественост на Божиите обещания. Вашата вяра изгражда ежедневно вашата действителност. Исус поясни тези принципи в Матей 12:35: “Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща”. В първата глава на Битие ще забележите, че Бог изговаряше и създанието идваше в съществувание. Думите са куриерите на вярата. Чрез Божиите думи е бил създаден светът (Евреи 11:3). Без думи нищо не е било създадено. Вашите думи създават представи и вие започвате да живеете в тях, вън от заобикалящата ви действителност. Винаги, когато изговаряте думи на вяра, те създават вътре във вас една силна представа за изговорените неща. Ако желаете изцеление чрез Божието Слово, във вас се създава изцелителна представа, с която непрекъснато трябва да се съгласявате и да я приемате. Тази представа ще се усъвършенства чрез Божието Слово и ще започнете да се чувствате добре. Когато Словото на Бог се всажда във вас, то влива нов живот във вътрешностите ви (Йоан 6:63; Римляни 8:11).   Вярата притежава действителността   Пример за това намираме в Марка 5:25-28, където жената с кръвотечението казва: “Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея”. Тя е продължавала да говори така, докато най-сетне е успяла да се докосне и да бъде здрава. Тази жена се е надявала на изцеление, въпреки големия натиск на тълпата. Емплифайт Байбл (Разширена Библия) ни представя: “Тя продължаваше да казва:  само ако се докосна до дрехата Му и ще бъда здрава”. Тази надежда е била нейна цел, но тя още не се е почувствала изцелена и не се е видяла здрава. Но тя се е изпълвала с вяра и надежда чрез думите си: “Аз ще бъда здрава! Аз ще бъда здрава! Аз ще бъда здрава!..” Аз съм сигурен, че нейният ум е казвал: “Кога? Ти още не се чувстваш добре? Кога ще станеш по-добре?” Тя е била изпълнена с надежда и с една представа чрез вяра. Тя е поставила като средство за получаване на изцеление един контакт, едно докосване до дрехата на Исус. Думите й са проникнали до нейната вътрешност и е започнала да вижда себе си здрава. Тази растяща представа на разочарование и падение е трябвало да отстъпи място на думите пълни с вяра, идващи от нейната уста. И когато най-сетне е успяла да се добере до Неговите дрехи, това докосване на вяра е задвижило Божия Завет и помазанието, с което е бил помазан Исус. Това, което тази жена е изговаряла е било само думи на вяра. Когато тя е започнала да действа според думите си и е докоснала дрехата на Исус, вярата, която е била в нея е станала същественост на надеждата й и по този начин нейните думи са станали жива реалност!   Вярата дава същественост на надеждата   Забележете, не е нещо друго, но нейната вяра е принудила изцелителното помазание и действието му, което е било на Исус. Вярата е дала същественост на надеждата й и като резултат изцелението е било изявено в тялото на тази жена. “А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат” (Евреи 11:1). Надеждата е нещо важно, но когато е изпълнена с вяра. Тя сама по себе си е един подбудител към целта. Нейната надежда е била изцелението, но тя не е била в състояние да направи това сама. Единствено вярата е дала същественост на нейната надежда и е донесла изцелението, което е било нейно, поради Завета. Но тя е трябвало да го изиска чрез изповедта. Погледнете към думите на Исус в Марка 9:23: “Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва”. Библейски принцип е да вярваш и да назоваваш нещата, които още не се виждат. Думите на Исус звучат много ясно по отношение на този въпрос: “Дъще, твоята вяра те изцели” (Марка 5:34). Издигайки глас на вашата вяра в Божието Слово, то може да ви изцели.

БОЖИЕТО СЛОВО Е ЛЕКАРСТВО

Божието Слово, както е записано в Притчи 4:22, е лекарство и здраве за цялото ни тяло. То е силно лекарство, което може и днес да бъде доставено и е в състояние да изцели телата ви съвършено. Псалм 107:20 ни казва, че Бог е изпратил Словото и ни е изцерил... Според Исая 53:5, 6 и Първо Петрово 2:24, то ни принадлежи, защото е включено в изкуплението. Изповядването на Божието Слово извиква изцелението, което е наше, но не е изявено все още в телата ни. Обаче аз не уча против лекарите или против медицината. Но не бъдете зависими от тях, по отношение на здравето. Има болести, които те не могат да лекуват. Ако искате да повикате лекар, повикайте го. Те са помогнали на много хора. Има лекарства, които са полезни и ускоряват изцелителния процес. Ако вземете лекарство, то смесвайте го с вяра и кажете: “Аз вярвам, че получавам изцеление в името на Исус!” Човешките лекарства не могат да ви изцелят, нито могат да ви попречат да бъдете изцелени в Исусовото име, въпреки това има лекарства, които имат много вредни ефекти и са по-опасни от самите болести. И така, изпитайте себе си и решете. Повечето лекарства могат да претъпят болките, докато Божиите принципи носят изцеление и здраве. Не искам да ви убеждавам да изхвърлите лекарствата и да започнете да изповядвате, ако Бог не ви е упътил за това. Нужно е известно време, докато обновите умовете си, за да се възрасти вярата ви чрез Божието Слово. Защото онова, което изповядвате става част от вас. Бог е промислил изцеление за нас чрез Словото Си, но ние трябва да се научим да го усвояваме, като го направим част от нашия ежедневен речник. Аз твърдо вярвам, че чрез собственото възприемане и практикуване на вярата, вие можете да израснете до положение, когато ще бъде нещо съвсем обикновено да получавате изцеление чрез Словото на Бога, но това няма да стане за една нощ. Нужно е време да се развие вярата ви, така че ако имате спешен случай във вашите заболявания и лекарят ви каже, че е нужна операция, в противен случай настъпва смърт, с други думи болестта е парирала вярата ви, съветвам ви да се оперирате и да вярвате в бързото възстановяване. Не правете глупави неща в резултат на духовна гордост и не я наричайте духовна вяра. Трябва време, за да се развие вярата, която да е в състояние да действа с духовните принципи, така че не позволявайте на никой да ви поставя под осъждение, затова че сте отишли на лекар и сте претърпели операция. С други думи действайте до нивото на вашата вяра и не излизайте извън нея, но не оставайте на същото ниво през целия си живот. Продължавайте в Божието Слово, докато се развие вярата ви в изцелителната сила на Божието Слово. Словото на Бога е творческа сила. Световете са били създадени посредством това Слово. Изповядването му може да промени вашите светове, то е в състояние да промени и представите ви за болестите, в представите ви за изцеление и здраве. Да действа човек върху тези принципи никак не е лесна работа, затова е нужно дисциплина и всеотдаване. Не е достатъчно само да четете тези редове, но бих ви насърчил да изповядвате Словото гласно на телата си два или три пъти дневно. Изповядвайте с власт. Не е нужно да става пред други хора, защото думите, които изговаряте са във ваша полза.   Лоши новини и Божии новини   Лекарите може да ви кажат, че състоянието ви е безнадеждно, но вие винаги може да намерите надежда в Божието Слово. “Тогава викат към Господа в бедствието си; и Той ги избавя от утесненията им. Изпраща Словото Си и ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат” (Псалм107:19, 20). “Така ще бъде Словото Ми, което излиза от устата Ми, не ще се върне при Мен празно, но ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам” (Исая 55:11). “Аз, Който създавам плода на устните, казва Господ, ще кажа: Мир, мир на далечния и близкия; и ще го изцеля” (Исая 57:19).   Връщане на Божието Слово към Него   Бог декларира, че Словото Му не ще се върне празно. Не трябва да позволяваме на Словото Му да се връща, без да сме го изповядали гласно. Чрез това Той ще създаде плода на устните ни. Изповядването на Божието Слово е един начин, чрез който вие общувате с Господа и позволявате на вярата ви да израства едновременно с изповедта. Препоръчваме ви да изповядвате тези библейски принципи. Не пропускайте нито един ден. Нека те да станат практика, като по този начин вие вземате Божието лекарство редовно, точно както това става с всяко друго лекарство, предписано от лекаря ви. Само тогава то ще бъде живот за вас и здраве за цялата ви снага.

БОЖИЕТО ЛЕКАРСТВО

Да се взема чрез устата три пъти дневно, докато вярата дойде, след това веднъж дневно за поддържане на тази вяра. Ако състоянието ви се влошава удвоете дозата, това няма да ви навреди.

“Исус е Господ на моя живот. Аз съм забранил на греха, болестите и болките да имат сила и власт над мен. Аз съм простен и свободен от грях и вина. Мъртъв съм към греха и жив за Божията правда” (Колосяни 1:21, 22).

“Аз съм свободен от непростителност и воюване. Простил съм на всички, както Христос ми е простил, защото Божията любов е изляна в сърцето ми чрез Святия Дух” (Матей 6:12; Римляни 5:5).

“Исус понесе моите грехове на дървото, тъй щото да бъда мъртъв към греха и жив за правдата. Аз съм Божията правда в Христос Исус и чрез Неговите рани аз съм изцелен и здрав.” (1 Петрово 2:24; Римляни 6:11; 2 Коринтяни 5:21).

“Исус понесе моите болести и болки, следователно аз не давам място на болката и болестта, защото Бог изпрати Словото, та ме изцели” (Псалм 107:20).

“Отче, поради Твоето Слово аз съм победител. Победил съм този свят, плътта и дявола, защото по-велик е Този, Който е в мен, от този, който е в света” (1 Йоан 4:4).

“Ти си ми дал изобилен живот. Получих го чрез Твоето Слово и този живот навлезе във всяка тъкан на моето тяло и ми донася живот и здраве” (Йоан 10:10; 6:63).

“Небесни татко, аз внимавам на Твоето Слово, прикланям ухото си към него. Не го отдалечавам от очите си, пазя го дълбоко в сърцето си, защото то е живот и здраве на цялото ми тяло” (Притчи 4:20,22).

“Както Бог беше с Мойсей, така Той е и с мен. Очите ми няма да се помрачат, нито естествените ми сили ще отслабнат. Благословени са очите ми, защото виждат, и ушите ми -  защото чуват. Зло няма да ме постигне, нито язва ще приближи до шатъра ми. Защото си заповядал на ангелите Си да ме пазят във всичките ми пътища. В моите пътеки има живот, изцеление и здраве” (Псалм 91:10,11; Притчи 12:28).

“Исус взе моите болести и немощите ми понесе. Аз отказвам да приема болестите върху тялото си. Божият живот тече в тялото ми и донася изцеление на всяка клетка от моето същество” (Матей 8:17; Йоана 6:63).

“Понеже съм изкупен от проклятието, аз заявявам, че истината в Галатяни 3:13 тече и в моята кръв. Тя е проникнала във всяка клетка, като възстановява моето здраве и живот” (Марк 11:23; Лука 17:6).

“Отче, Твоят живот е в мен. Първо Петрово 2:24 е навлязло в кръвообръщението ми, като възстановява всяка клетка от тялото ми. Твоето Слово е създало една реалност в моето тяло и животът ми е изобилен във всяка клетка в името на Исус. Той бе проклет заради мен. Аз забранявам на израстъците и туморите да продължат съществуването си в тялото ми. Те нямат право на живот, защото аз съм освободен от властта на тъмнината” (Колосяни 1:13, 14).

“Всеки орган и тъкан от тялото ми функционира съвършено, според както Бог иска. Аз забранявам на всяка неправилна функция на даден орган в моето тяло в името на Исус” (Битие 1:28, 31).

“Отче, Твоето Слово е станало част от мен, то е навлязло дори и в кръвообръщението ми, то функционира във всяка клетка на тялото ми, като възстановява и трансформира тялото ми. Твоето Слово стана плът, защото Ти изпрати Твоето Слово и то ме изцели” (Яков 1:21; Пс.107:20; Пр.13:3). “Твоето Слово се изявява в моето тяло, като кара израстъците да изчезнат, артритите са нещо минало, аз изисквам костите и ставите на тялото ми да функционират правилно в името на Исус” (Марка 11:23; Матей 17:20).

“Небесни Татко, давам глас на Словото Ти! Дух на живот (1 Петрово 2:24), направи щото моето тяло да се съобразява със Словото Ти. То преобразува всяка клетка от мен. Артрити, вие трябва да си отидете! Болест- ти също! Тумори, вие не можете да живеете в мен, защото духът на Бога е в мен! Ти страх и депресия, нямаш сила и власт над мен, защото Божието Слово е моята изповед!” (Марка 11:23).

 

Божие лекарство за сърце и кръвоизливи

 

“Благодаря Ти, Отче, че имам здраво и силно сърце, което бие с ритъма на живота. Кръвта ми тече до всички клетки на тялото ми, като възстановява и поддържа в мен изобилно здраве (Притчи 12:14; 14:30). Кръвното ми налягане е нормално, Божият живот тече в мен и изчиства артериите ми от всички излишни материали, които са вредни (Марка 11:23). Сърцето ми бие нормално. То е здраво и носи Божия живот през цялото ми тяло, като възстановява живота и здравето ми (Йоана 17:23; Ефесяни 2:22). Аз имам здраво сърце и всяко негово туптене изпраща Божия живот във вените ми, премахва болестите и болките. Кръвта ми е чиста и разрушава всеки болестен вирус и бацил, които атакуват тялото ми (Ефесяни 13:19-20; Изход 23:25; Марка 11:23). Говоря на моята кръв и заповядвам на червените и белите кръвни телца да унищожат всеки вирус или чуждо тяло, което се е опитало да живее в мен в името на Исус. Заповядвам на всяка клетка на тялото ми да бъде нормална в името на Исус! Заповядвам всяка клетка да функционира нормално в името на Исус! (Римляни 5:17; Лук.17:6). Всяка чужда клетка, която не подпомага живота и здравето на тялото ми да изсъхне от тялото ми! Заповядвам на моите червени кръвни телца да разрушат всеки тумор в тялото ми! (Лука 17:6; Марк 11:23). Отче, аз съм изкупен от проклятието на закона, сърцето ми бие с ритъма на живота. Божият Дух живее в мен и ме изчиства от всяка болест и нечистота. (Притчи 4:20, 23)”

 

Артерии и клетки

 

“В името на Исус моите артерии няма да се свият, нито задръстят. Артерии, вие сте чисти, еластични и функционирате нормално, както Бог ви е създал (Лука 17:6; Марка 11:23; Исая 53:11; Яков 3:2-5). Законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Аз не позволявам на греха да ме владее, нито болест  да господарства над мен (Римляни 8:2; 6:13,14). Същият Дух, Който възкреси Исус от мъртвите, живее в мен като е всадил възкресенския живот на Исусовото тяло и ми е изпратил изцеление (Римляни 8:11). В името на Исус аз заповядвам на тялото ми да не бъде подмамено по никакъв начин! То няма да бъде измамено нито от вирус, нито от бацил! Никой вирус не може да властва над него! Всяка моя клетка е съвършено здрава! (Матей 12:25, 35).”

 

Имунната система

 

“Моята имунна система расте и става силна с всеки изминал ден. Същият Дух, Който възкреси Христос от мъртвите, живее в мен, и оживотворява имунната ми система, и пази живота ми, и дава здраве на тялото ми.”

 

Божието лекарство за здраве на костите и мозъка в тях

 

Аз говоря на костите и на ставите в моето тяло. Заповядвам на всички кости в моето тяло да се развиват нормално в името на Исус. Всички кости и стави да не отговарят на никаква болест. Същият Дух, Който възкреси Христос, дава съвършено здраве на костите ми. Моите кости са съвършено здрави. Отче, аз изисквам от костите ми да произвеждат съвършен мозък. Заповядвам на костния ми мозък да произведе чиста кръв, която да защитава тялото ми от болест и болка. Моите кости отказват всякакво проклятие, заповядвам на всичките ми стави да функционират нормално. Нищо не може да  разруши ставите ми и да отмени тяхната нормална дейност. Никаква болест не може да властва над мен!

 

Божието лекарство за един усилващ живот

 

Смесете напълно вяра и власт и с думи от устата, за  да се поддържа здравето и живота.

“Тяло, изговарям слово на вяра към теб. Заповядвам ти всеки орган от теб да работи съвършено, защото си храм на Святия Дух! Заповядвам ти в името на Исус Христос! Заповядвам ти да станеш здраво в Исусовото име. Отче, аз се противя на неприятеля всякога, когато той застава срещу мен - изисквам моето тяло да бъде силно и здраво, като го подсилвам чрез Твоето Слово. Отхвърлям всяко проклятие и засилвам живота в това тяло, чрез името Исус! Сега аз ще  направя планове за живота си, защото чрез Твоето Слово, аз виждам себе си изцелен, виждам себе си здрав, защото след като издигнах гласа си с Твоето Слово, започнах да виждам себе си изцелен, живеещ един живот на здраве и радост. Благославям Те, Господи, никога не ще забравя Твоите благословения, понеже Ти прости всичките ми беззакония, изкупи живота ми от разрушение, задоволи устата ми с много добрини, така че здравето ми се подновява всеки ден. Благодаря Ти, Господи, Ти ми даде изобилен живот и здраве. Ти си сила на живота ми и Господ мой (Псалм 103:2-5).”

РАЗБИРАНЕ НА ПРИНЦИПА

Сега, след като сте преминали през библейската изповед, нека да погледнем към принципа, който ще наречем ключ, чрез който ще можете да участвате в Божиите доставки за вашето изцеление. Може би не съществува друг предмет, така важен за вашето здраве и изцеление, както принципът да назоваваш нещата, преди още да са станали. Пълно учение по този предмет може да получите чрез книгата от същия автор - “Динамична вяра и изповед”.  В Римляни 4:17-22 ние виждаме, че Авраам е бил абсолютно убеден, че Бог непременно ще изпълни това, което е обещал. Начинът, чрез който трябва да се стигне до това убеждение, е да се назовават тези неща, които още не са изявени и  още не  съществуват. Ние заключаваме това от Римляни 4:17: “(както е писано: “Направих те отец на много народи”) пред Бога, на Когото повярва, Който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува”. Тук Павел ни праща в Битие 17 глава. Там ще видите, че Бог назовава Авраам “баща на много народи”, преди още да му беше обещал дете, като научи Авраам да прави същото. Бог промени и името му от Аврам на Авраам, което означава: “баща на народи или на множество”. По този начин, Той искаше да го убеди да назове онези неща, които още не бяха дошли в реалността. Бог ги даде чрез обещание, но Авраам беше този, който трябваше да ги извика в съществуване чрез смесване на Божието Слово с вяра. Всякога той казваше: “Аз съм Авраам” -  така той назоваваше нещата, още преди да са били изявени. Той не вземаше под съображение факта, че беше стар. Той не е обикалял нагоре-надолу да казва: “Аз съм стар”, защото наистина беше стар, но той казваше: “Аз съм Авраам - баща на народи”. Ето, този беше Божият метод, който искаше да промени неговите представи и да го доведе до пълно убеждение. Павел също ни даде един принцип в Първо Коринтяни 1:27-28, “Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите”. Защо избра Бог немощните неща на света? За да посрами силните! “Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да и ония, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има”. С други думи, Бог избра духовните сили, които не се виждат, да премахне естествените неща, които са на лице. Този е библейският принцип да се извикват в действително съществувание онези неща, които още не съществуват. Във Второ Коринтяни 4:13 Павел казва: “А като имаме същия дух на вяра, според писаното: Повярвах, затова и говорех, то и ние понеже вярваме, затова и говорим!” Тук Павел цитира Давид, когато каза: “Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни” (Псалм 118:17). Когато дойдем до Божественото изцеление, ето, този е жизненият принцип -  нужно е да изявим за себе си какво ни разкрива Божието Слово, независимо от обстоятелствата около нас и от чувствата ни. В Римляни 10:6-8 Павел казва, че праведният, който е във вярата, казва: “Думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти!” Забележете, думата първо е в устата и тогава в сърцето. Божието Слово се всажда в сърцата, след като го изговорим. Не съществува нищо друго по-важно от това да изявявате  онова, което Бог е казал за вас, чрез вашия собствен глас. Даването гласност на Божието Слово е  методът за извикване в действително съществуване на неща, които са обещани, но все още не са изявени. Когато постъпвате по този начин, някой може да ви каже, че отричате действителността, но това не е вярно -  вие установявате това, което Бог е казал като истина относно изцелението, въпреки че то още не е реалност в телата ви. Не можете да отречете, че болестта съществува, но може да отречете нейното право на съществуване в телата ви, понеже сте изкупени от проклятието на закона и сте освободени от властта на тъмнината (Галатяни 3:13; Колосяни 1:13). Бог ни е подарил всичко, което е потребно за живота и благочестието. Тези неща ни принадлежат (2 Петрово 1:3-4). Когато сте болни изповядвайте, че сте изцелени в раните на Исус. Вие извиквате това, което Бог вече ви е подарил, дори то да не е още изявено. Този е Божият метод на извикване в съществуване на материални неща в действителния свят, които не са изявени. Някои не разбират правилно този принцип и назовават нещата, които са налице като нещо, което не съществува. Те отричат това, което съществува! Няма резултат в отричането, че болестта не съществува. Силата се състои в назоваването на изцелението и здравето, което да бъде смесено с вяра в Божието Слово! Когато сте болни не отричайте това, но не изповядвайте болестта, защото това ще установи във вас постоянно настоящето ви състояние. Отричането на болестта не ще ви направи по-добре, но смесването на вярата с Божието Слово ще извикат Божиите обещания да се изявят в телата ви. Този начин на изповед ще ви убеди напълно в здравето ви и изцелението ви ще бъде неизбежен резултат. Някои може би ще кажат, че е лъжа, ако изповядвате изцеление, когато сте все още болни. По този начин вие просто извиквате изцелението си, което вече е обещано, макар то да не е още изявено в тялото. Така вие практикувате Божието лекарство. Вие не се опитвате да убедите някои, че не сте болни, но изявявате това, което вече Бог е казал в Словото Си и че то е факт, независимо от настоящето ви състояние. Словото казва в Първо Петрово 2:24 следното: “В чиито рани вие оздравяхте”. Забележете, че глаголът е в минало време и това изцеление не е още изявено в телата ви. Имате право да назовавате, че телата ви са добре въз основа на словото от Лука 17:5-6 и Марка 11:23. Телата ви слушат думите ви и се подчиняват на тях, ако тези думи са произнесени с вяра и не допускате съмнение в сърцата си. Вашите думи имат по-голям ефект върху телата ви, отколкото думите на други хора. Телата ви са създадени със способността да изцеляват себе си и да направят всяка част да функционира правилно. Някои болести са налице от нарушен химически баланс в телата ви и мозъкът, който контролира говора, също има способност да контролира и секрецията на химикалите в тях. В Марка 11:23 Исус казва: “Ще имате това, което казвате!”   Назовавайте това, което искате   Единствената грешка, която толкова много християни правят, е, че говорят за положението, в което се намират, а не как трябва те да се намират. Така те установяват обстоятелствата, в които се намират и условията, в които живеят дълбоко в сърцата, ума и в телата си. Четох една статия преди много години за една жена, която страдала доста време от треска. Лекарите не са намерили нещо, което да не е в ред физически. Те са я разпитали подробно и са открили, че когато в живота й се случи нещо, което не е добро, тя винаги казвала: “О, това ме наранява ужасно”. Тази фраза тя изговаряла много пъти на ден. Те, след като не са констатирали органическо заболяване, са я помолили повече да не казва тези думи. В разстояние на няколко седмици температурата й спаднала. Колко пъти казвате следните думи: “Когато ям тази храна, винаги ми става лошо!”, “Моят кръст ще ме убие”, “Тези деца ще ме невротизират” или “Грипът ме хваща вече”?  Вашите собствени думи инструктират телата ви и имунната ви система ще откликне съвсем естествено на думите ви. Божият метод е да изговаряте позитивни неща, дори и когато те още не са реалност във вашите тела. Назовавайте ги дотогава, докато те се изявят. Вие имате право, дадено от Бога, да упражнявате власт над телата си.  В Римляни 8:13 Павел казва: “Защото ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете”. Вашата плът иска да казва това, което чувствате, но вашият дух, когато е обучен, желае да казва това, което казва Бог. Вашите тела ще правят това, което изисква вашият дух. Ако храните духовния човек с Божието Слово, тогава той ще изиска тялото му да бъде в пълна хармония с това Слово. Когато вие тренирате физкултура, изисквате повече енергия от телата си, сърцето започва да бие по-бързо, така че телата ви откликват на вашите изисквания и кислородът достига достатъчно до всяка една клетка, но вие трябва да направите това изискване, преди да стане всичко това. Дори кучето или котката биха изпълнили вашите заповеди, колко повече вашите тела биха се подчинили на Божието Слово, изговорено от вашата уста. Истината е, че те правят това, каквото вие им заповядате, било то добро или лошо, затова помислете върху думите си! Преди години се появи една статия в “Таймс, Шревепорт - Луизиана” от един неврохирург - “Говорете на вашите тела, за да се освободят от болестите”. Той използваше методът, наречен умствено упражнение, който е в състояние да накара телата да правят това, което ние им заповядаме. Посочи примери как един диабетик трябва да инструктира своя панкреас да доставя инсулин или как едно лице с високо кръвно налягане трябва да казва, че кръвното му е нормално. Няма значение дали пациентът знае къде се намира панкреасът. Има голяма истина в Марка 11:23, обаче много хора не знаят това. Вие може да имате онова, което казвате с вяра, но повечето от хората казват това, което имат в момента. Бог създаде човешкото тяло да живее вечно, но грехът донесе проклятието на болестта и смъртта. Човешкото тяло има наследена способност да изцелява себе си и поради химическия дисбаланс, често пъти функционирането на някои органи е неправилно. Затова чрез химическия състав на лекарството, доставено в тялото, се ускорява изцелителния процес. Обаче Божието Слово е оригиналното и най-силно лекарство. Именно то създаде човешкото тяло и  то се изпраща за специфичните цели на изцелението (Псалм 107:20). Медицината е констатирала, че принципите от Марка 11:23 действително могат да доставят изцеление на телата. Думите на Исус от Лука 17:6 са пределно ясни: “Ако имате вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тази черница: Изкорени се и се насади в морето, и тя би ви послушала”. Исус в действителност не говори за дървета, но за проблемите, които се изпречват в живота ни, независимо дали вие изисквате вашето кръвно налягане да бъде нормално или заповядвате на секретите на панкреаса да бъдат достатъчни. Винаги ще има хора, които да ви обвиняват в лъжа, понеже те не могат да разберат този принцип на вяра. Не е нужно да правите тези изповеди пред други хора. Правете ги, когато сте сами, когато сте в молитва и общение с Господа! Когато сте болни, казвайте, че сте добре, защото вие изисквате това, което нямате. Ако поставите този принцип в практиката и го направите ваш начин на живот, тогава телата ви ще правят това, което казвате с вяра, която се основава на Божието Слово. Не, не ще се случат тези неща поради това, че ги назовавате, но поради факта, че чрез назоваването вие извиквате съществуването им в материалния свят. Изговарянето е начин да посеете семето, от което се нуждаете. Изговореното Слово на Бога сее духовния живот във физическото тяло (Йоан 6:63). Неговото Слово е нетленно семе и то произвежда семе според вида си. Аз ви призовавам да отделяте време за лично общение с Бога всеки ден. Направете това практика - да размишлявате върху Словото Му и да го изговаряте на телата си. Вземайте това лекарство два-три пъти дневно, тогава удвоете вашите изповеди в областта, където имате най-много проблеми! Молете се със силата на Словото за телата си! Изповядвайте го, че е истина, докато бъдете напълно убедени в това. Вашите тела ще откликнат на гласа ви, когато изповядвате Божието Слово с вяра!

Божията творческа сила ще работи за теб

Великата изповед

Християнството е наречено „Великото изповедание”, но повечето християни, които са поразени в живота, са поразени защото вярват и изповядват неправилните неща. Те са говорили думите на врага. И тези думи ги държат в робство.

Притчи 6:12 казва: Ти си впримчен в думите на устата си.”

Изпълнени с вяра думи ще те направят да надделееш. Изпълнени със страх думи ще те поразят. Думите са най-мощното нещо във вселената. Човекът е духовно същество и е способен да действа на същото ниво на вяра като Бога. Ние четем в

Марк 9:23: "Ако можеш да повярваш, всички неща са възможни за този, който вярва.”

Матей 17:20 казва: Исус им каза: Поради вашето неверие, защото истина ви казвам, ако имате вяра като синапово зърно, ще кажете на тази планина: Прeмести се от тук… – и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.”

Марк 11:23 казва: Защото истина ви казвам, който каже на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето. – и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че това, което е казал се сбъдва, ще има това, което е казал.” (KJV)

ДУХОВЕН ЗАКОН

Това не е теория, това е факт. Това е духовен закон. Той работи всеки път, когато е приложен коректно. Това е духовен закон. Бог никога не върши нещо без първо да го каже. Бог е Бог на вяра. Бог освободи вярата Си в думи.

Марк 11:22: „И Исус отговаряйки им каза: Имайте вяра в Бога.” По-буквален превод на горния стих казва имайте „Божия вид вяра” или „вярата на Бога”.

Ефесяни 5:1 буквално ни казва да бъдем имитатори на Бога, както деца имитират родителите си. За да имитираш Бога, ти трябва да говориш като Него и да действаt като Него. Той не би поискал от теб да направиш нещо, което не можеш да направиш.

Исус действаше в принципите на вяра от Марк 11:23 и Матей 17:20 докато беше на земята. Той говори на вятъра и морето, Той говори на демони, Той говори на смоковницата, Той говори дори на мъртви хора. Вятърът, морето, дървото, демоните и дори мъртвите бяха покорни на това, което Той каза. Той действаше в Божия вид вяра. Бог е Бог на вяра. Бог освободи Неговата вяра с думи. Исус имитираше Своя Баща и получаваше същите резултати като Своя Баща. 

В Йоан 14:20 Исус каза: Този, който вярва в Мене, делата, които Аз върша ще върши, също и по-велики…”

Тези принципи на вяра са основани на духовни закони. Те работят за всеки, който ще приложи тези закони. Ти ги задействаш чрез думите на твоите уста. Наистина ли искаш всички негативни неща, които си изповядал да се случат? Вярваш ли за тези неща? Ако Исус дойдеше лично при теб и кажеше „От този ден нататък всичко, което кажеш ще се случи точно както го казваш.” , това би ли променило твоя речник?

Аз вярвам, че ще го промени.

ВРЪЗВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

В Матей 16:19 Исус каза: Давам ти ключовете на царството, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небето, каквото освободиш на земята ще бъде освободено на небето.” (KJV)

Това, което Бог е казал е вече установено, сега зависи от теб. Какво ще кажеш относно това? Бог няма да промени това, което е казал.

Няма да наруша завета Си, нито ще променя това, което е излязло от устните Ми.” – Псалми 89:34

Чии думи ти ще установиш на земята? Силата на връзване и освобождаване е на земята.

ИЗГОВОРЕНИ ДУМИ

Изговорените думи програмират твоя дух (сърце) или към успех или към поражение. Думите са контейнери – те носят или вяра или страх, и произвеждат според вида си.

И така, вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово.” – Римляни 10:17 (KJV)

Вярата идва по-бързо когато чуваш себе си цитирайки, говорейки, казвайки нещата, които Бог е казал. С по-голяма готовност ще приемеш Божието Слово в твоя дух като чуваш себе си казвайки го, отколкото ако чуваш някой друг да го казва.

ЖИВЕЙ В АВТОРИТЕТА НА СЛОВОТО

Духът на Бога ми проговори относно изповядването на Божието Слово на глас, така че да можеш да чуеш себе си как го казваш. Той каза: „Това е научно приложение на мъдростта на Бога към психологическата направа на човека.” – И това работи, благодаря на Бога!

Тялото на Христос трябва да започне да живее с авторитета на Словото, защото Божието Слово е творческа сила. Тази творческа сила е произведена от сърцето, формирана от езика и освободена от устата в словесна форма.

През август 1973г. Господното Слово дойде към мен, казвайки:

„Ако хората Ми биха вярвали, дълги молитви не са необходими. Само говоренето на Словото ще донесе това, което желаеш. Моята творческа сила е дадена на човека в словесна форма.

Аз Съм престанал за известно време от Моята работа и Съм дал на човека Книгата на Моята творческа сила. Тази сила е все още в Моето Слово. За да бъде ефективна, човек трябва да я изговори във вяра. Исус я изговаряше когато беше на земята. И както работеше тогава, така ще работи и сега. Но тя трябва да бъде изговорена от Тялото.

Човек трябва да се издигне (да стане) и да владее над силата на злото чрез Моите думи.

Моето най-голямо желание е Моите хора да си създадат по-добър живот чрез изговореното Слово. Понеже Моето Слово не е изгубило силата Си само защото е било изговорено веднъж. То е все още точно толкова мощно днес, както когато казах „Да бъде светлина!”. Но за да бъде ефективно Моето Слово, хора трябва да Го изговарят и тази творческа сила ще излезе напред (ще се прояви), извършвайки това, което е изговорено във вяра.

Моето Слово не е лишено от сила. Моите хора са лишени от реч. Те слушат света и говорят както света говори – наблюдавайки обстоятелствата, те са изгубили поглед към Моето Слово. Те дори говорят това, което врагът казва, и разрушават собственото си наследство чрез гнило говорене на страх и неверие.

Нито едно Мое Слово не е лишено от сила, само, че е безсилно когато не е изговорено. Както има творческа сила в Моето изговорено Слово, така има и зла сила, присъстваща в думите на врага, за да угнетява и поразява всеки, който ги говори. Не се съобразявайте, но се преобразете в Тяло на вяра знаейки, че Моите думи са вечно живи. Вярвайте, говорете и придобийте, за да бъде радостта ви пълна и ще бъдете цялостни в Мене.”

Тези истини промениха моя живот. Никога не съм бил същия.

Изповядвай победа в лицето на очевидно поражение. Изповядвай изобилие в лицето на очевидна липса.

През юли 1974г. Аз поучавах семинар на вяра в Хикъри, Северна Каролина. Моят текст беше взет от Марк 11:23. Словото на Господа дойде към мене докато поучавах и изговори едно от най-великите изявления, които някога съм чувал. Беше просто, но Исус никога не прави нещо трудно за разбиране. Толкова е просто, че почти изглежда глупаво, но е променило живота на много хора. Ще промени твоя, като го приемеш.

Нека го поставим в контекста, за който Той говори.

Марк 11:23 „Защото истина ви казвам, който рече на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето. – и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че тези неща, които е казал се сбъдват, той ще има каквото е казал.” (KJV)

Докато поучавах от този текст, Исус ми каза:

„Аз казах на Моите хора, че те могат да имат това, което казват, но те казват това, което имат.”

Това е много проста истина, но колко велика и далеч достигаща е. Защото докато казваш каквото имаш, ти ще имаш каквото казваш. Тогава отново казваш това, което имаш, и това няма да произведе нищо повече от това, което казваш. Ти можеш да видиш, че си задействал духовен закон, който ще те ограничи (държи в затвор) в самата позиция или обстоятелство в които си, когато си задействал закона. Това е доста стар проблем – да не гледаш отвъд това, което можеш да видиш с физическото си око.

Коректно (правилно) приложение на този духовен закон ще промени дори най-невъзможната ситуация.

Но да прилагаш некоректно тези закони ще те държи в робство и ще направи обстоятелството да се влошава. Всеки принцип на вяра, всеки духовен закон, който Бог е представил в Словото Си е за твоя полза. Определен е да те направи да надделееш в живота.

Научи се да освобождаваш вярата си в думи

Ти можеш да имаш това, което казваш, ако се научиш да освобождаваш вяра от сърцето в твоите думи.

Исус каза: …Какво си повярвал, така ще бъде извършено за теб.” Мат. 8:13 (KJV)

Той не каза, че ще работи само ако си повярвал правилно. Дали вярваш правилно или неправилно, пак е закон.

…Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.” Галатяни 6:7

Духовният закон е основан на същия основен принцип за сеене и жънене. Думите, които говориш са семена, които произвеждат според вида си. Колкото е сигурно, че са посадени, можеш да бъдеш точно толкова сигурен, че жътва ще последва. Вярата говори. Когато вярата говори, тя говори вяра, а не страх и неверие.

Съкровищата на сърцето не могат да бъдат скрити, но се изявяват чрез думи

Научи се да взимаш думите на Исус лично. В Марк 11:23 Исус ти казва, че ти можеш да имаш това, което казваш, ако това, което казваш идва от вяра в твоето сърце. Какво би се случило, ако Исус минеше по пътеките на твоята църква, положеше ръце на хората и кажеше: „След като положа ръка на всеки един от вас, всичко което кажете ще се случи точно както сте го казали.”?

Половината от събранието ще скочат на крака и ще кажат: „Това просто ме радва до смърт!”.

Врагът толкова е програмирал умовете на хората, че вместо да му се съпротивляват, те един вид са се сприятелили с него и са започнали да говорят неговите думи.

ОБУЧИ СЕБЕ СИ ДА ГОВОРИШ БОЖИЕТО СЛОВО

Нека да обучим себе си да говорим Божието Слово.

Ефесяни 5:1 ни казва да бъдем „…подражатели на Бога като възлюбени деца.”. Думата „подражатели” на гръцки език означава да имитираш. Ние трябва да имитираме Бога както дете имитира баша си. Ако дете имитира баща си, то ще говори като него, ще ходи като него, ще прави всяко движение като него.

Не би трябвало да правим по-малко спрямо нашия Баща – Бог.

Когато изучаваш живота на Исус, ти откриваш няколко важни факта, които Го направиха да победи света, плътта и дявола. Ще изредя няколко:

1. Той прекарваше много време в молитва, но Той никога не се молеше, казвайки проблема.

2. Той говореше акуратно, никога извратен (изкривен) говор. Неговото говорене винаги се състоеше от това, което Бог беше казал.

3. Той винаги говореше крайните резултати, не проблема. Той никога не изповядваше непосредствените обстоятелства. Той говореше желаните резултати.

4. Той изповядваше писаното Слово, за да порази сатана.

Словото на Бога заченато в сърцето, формирано чрез езика и изговорено чрез устата е творческа сила.

БОЖИЕТО СЛОВО Е ЛЕКАРСТВО

(Както ми е дадено от Великия Лекар)

Притчи 4:20-22 „Внимавай на думите Ми… те са живот… и здраве (лекарство)… за цялата ти снага (плът).”

Божието Слово служи на цялостния човек, Неговото Слово (Исус) е нашата мъдрост, правда, освещение и изкупление.

Повечето хора са използвали думите на устата си, за да държат себе си в робство. Но като започнеш да говориш Словото на Бога от сърце, То ще произведе свобода. Това ще произведе здравето, изцелението, които Словото е казало, че ще произведе. Повечето хора са говорили противоположното на Словото, те са говорили нещата, които дяволът е казал, те са цитирали това, което врагът е казал относно тях. Следователно, те са установили на земята думите, които врагът е казал. Ако ние започнем да казваме нещата, които Бог е казал и установяваме Неговото Слово на тази земя, тогава, благодаря на Бога, ние ще се издигнем на ново ниво на вяра.

Ние ще ходим в нивото на живота, където освобождаваме способността на Бога чрез думите на нашата уста. Ние можем да освободим способността на Бога вътре в себе си чрез думите на нашата уста и да направим Неговото Слово и Неговата сила да станат на наше разположение (достъпни за нас). Нека се научим да взимаме Божието лекарство ежедневно.

Капсули от Благовестието

За да победиш безпокойството и страха изповядвай тези таблетки три пъти на ден:

1 Коринтяни 12:7 А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.

Римляни 12:21 Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.

1Йоан 4:4 Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

Исая 54: 14 С правда ще се утвърдиш; Далеч ще бъдеш от угнетението, защото не ще се боиш, – (Далеч) от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе.

Псалми 1:3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.

Галатяни 1:4 Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят {Или: Век.} според волята на нашия Бог и Отец.

Псалми 91:10-11 10. затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти.

11. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.

Притчи 12:28 В пътя на правдата има живот, И в пътеката й няма смърт.

Яков 1:22 Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.

Ефесяни 6:16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;

Галатяни 3:13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;

Римляни 8:11 И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.

Матей 16:19 Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

Откровение 12:11 И те го победиха с кръвта на Агнето и със словото на своето свидетелство; и не възлюбиха живота си до смърт.

Яков 4:7 И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.

Псалми 119:89 Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века.

Исая 54:13 Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти.

Ако си с наднормено тегло, взимай тези таблетки три пъти на ден преди ядене:

Римляни 12:1 И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.

1 Коринтяни 6:19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,

Против материални нужди изповявай тези стихове три пъти на ден докато стиховете се проявят:

Галатяни 3:13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво” , така щото благословението, (дадено) на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

Второзаконие 28:1-13 2. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.

2 Коринтяни 8:9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

Исая 53:5,6 5. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него (дойде) наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.

6. Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

Йоан 10:10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

Йоан 5:24 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

Псалми 119:25 Душата ми прилепна за пръстта; Съживи ме според словото Си.

Псалми 37:7 Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като извършва подлости.

Лука 6:38 давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

2 Коринтяни 9:6-8 6. А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.

7. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.

8. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

Филипяни 4:19 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.

Псалми 23:1 Господ е Пастир мой: Не ще бъда в лишение. (Царигр. Превод)

Римляни 5:17 защото ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара, т. е. правдата, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос..

Псалми 35:27 Да възклицават и да се зарадват Ония, които благоприятствуват на правото ми дело, И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си.

За мърдост и водителство изповядвай тези стихове три пъти на ден докато се проявят:

Йоан 16:13 А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, (това) ще говори, и ще ви извести за идните неща.

Яков 1:5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

Притчи 3:5,6 5. Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум.

6. Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.

Псалми 138:8 Господ ще извърши това, което (е потребно) за мене. Господи, понеже милостта Ти (трае) до века, Не оставяй делата на Своите ръце.

Колосяни 3:16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.

Йоан 10:4, 5 4. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.

5. А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.

1 Коринтяни 1:30 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

2 Коринтяни 5:21 Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: Правда} пред Бога.

Колосяни 1:9 Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,

2 Коринтяни 5:17 За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

Ефесяни 2:10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

1 Коринтяни 2:16 Защото, „Кой е познал ума на Господа, за да може да го научи?” А ние имаме ум Христов.

Колосяни 3:10 и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;

Ефесяни 1:17, 18 17. дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,

18. и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,

Римляни 12:2 И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

За утеха изповядвай тези толкова често, колкото е необходимо:

Колосяни 1:10, 11, 13 10. за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;

11. подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите (всичко) с радост;

13. Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

1 Йоан 4:4 Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

1 Йоан 5:4, 5 4. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е (спечелила) нашата вяра.

5. И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?

Филипяни 4:13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

Неемия 8:10 Тогава им рече: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила.

Псалми 27:1 Господ е светлина моя и избавител мой; От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; От кого ще се уплаша?

Филипяни 4:7, 8 7. и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

8. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има (нещо)добродетелно, и ако има нещо похвално, – това зачитайте.

Ефесяни 4:15, 23 15. но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

23. да се обновите в духа на своя ум,

Йоан 10:29 Отец Ми, Който Ми (ги) даде, е по-голям от всички; и никой не може да (ги) грабне от ръката на Отца.

Колосяни 3:15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

Притчи 4:21, 22 21. Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си;

22. Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за цялата им снага.

2 Коринтяни 6:16 и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде“.

Йоан 10:10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

2 Петрово 1:3, 4 3. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е (потребно) за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;

4. чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;

Римляни 8:31 И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?

Марк 16:17, 18 17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Матей 16:19 Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

Йоан 16:23, 24 23. И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.

24. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

Ефесяни 6:12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

Колосяни 2:10 и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

Ефесяни 2:10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Бог сътвори вселената чрез методите, които ти току-що задейства с думите на твоята уста. Бог освободи вярата Си в думи. Човекът е сътворен по Божия образ, следователно човекът освобождава вярата си в думи. Думите са най-мощните неща във вселената днес.

Нека да го кажа отново:

Словото на Бога в човешкия дух, формирано чрез езика и изговорено от устата става творческа сила, която ше работи за теб.

Ако Тялото на Христос само би схванало истините и принципите, които са поучавани в тази книга, и ги поставят в действие, християните биха могли да променят света.

Исус ми каза:

„Аз казах на Моите хора, че те могат да имат това, което казват, но Моите хора казват това, което имат.”

Твоите думи имат сила. Думите са най-мощните неща във вселената днес. Те са контейнери на сила. Много хора са били поразени в живота, защото са вярвали и говорили неправилните неща. Те са позволили на думите на собствената им уста да ги държат в робство. Бог сътвори вселената като я изговори в съществуване. Той ти е дал същата тази способност в словесна форма.

За да бъдеш ефективен в живота, ти трябва да говориш думи на вяра. Всеки принцип на вяра, всеки духовен закон, всяко Божие обещание бяха изложени за твоя растеж. Той определи Неговото Слово да те направи да надделееш в живота. Научи се как можеш да освобождаваш способността на Бога чрез думите на твоята уста. Изпълнени със страх думи ще те поразят. Но изпълнени с вяра думи ще те направят да надделееш!

НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА СПАСЕНИЕ

1. ОСЪЗНАЙ: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римл. 3:23). „А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удряше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мен, грешника” (Лука 18:3).

2. ПОКАЙ СЕ: „Казвам ви: Не; но ако не се покаете, всички така ще загинете” (Лука 13:3). „Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, за да дойдат освежителни времена от лицето на Господа” (Деян. 3:19).

3. ИЗПОВЯДВАЙ: „Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината” (1 Йоан 2:9). „Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява” (Римл.10:10).

4. ОСТАВИ: „Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният - помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро” (Исая 55:7).

5. ВЯРВАЙ: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16). „Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш” (Римл.10:9).

6. ПРИЕМИ: „При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, т.е. на тези, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:11,12).

Край на книгата…