От минус към плюс

Когато още бяхме грешници Христос умря за нас

Разпъването на Христос на кръст в 30-та година от новата ера не е едно незначително събитие с локално значение, което се е случило преди много, много години. Смъртта на Исуса освобождава мощната Божия любов в света и ще промени живота ни днес.   РЕАЛНА, ЗЕМНА ВЯРА   Истината е, че Бог е направил  нещо що се отнася до страданията в света. Преди 2 000 години, Той изпрати Своя Син в един от най-размирните райони - Палестина. Исус порасна и стана дърводелец, като живееше в страна окупирана от чужди войски. Заобиколен от насилие, бедност и болести Христос изживя живота си като даряваше Божията любов на обикновените хора. Той изцеряваше болните. Поучаваше хората да обичат онези, които ги мразят. Показваше им колко много ги люби Бог. Той превърна минуса на техния живот в славен плюс. Но Исус си създаде и едни много властни врагове. Накрая политиците намислиха какво да сторят с Него. Те го арестуваха, биха го и го предадоха на окупиращите войски. Заведоха го до мястото, където убиват престъпниците и го умъртвиха. Ако тогава имаше телевизия, това може би щеше да бъде главното събитие на вечерните новини. Проблемът на човечеството се обобщава от Библията в една дума : "грях". Да грешим означава да пропуснем или до не достигнем целта, заради която Бог ни е създал. Някои хора казват, че християнската вяра е изгубила връзката си с реалността, но животът и смъртта на Исус показват. че това просто не може да е истина. Реалният, действителен Исус бе прикован с истински гвоздеи към истински кръст и проля жива кръв. Кръстът бе една ужасяваща, кървава екзекуция. Това бе едно съвсем земно, реално събитие. Християнството не извръща поглед от човешкото страдание. Както бюлетините по телевизията, разпъването на Христос ни разкрива, че нещо ужасно се беше случило с човешката раса. Но за разлика от новините, то ни показва, че има надежда. Посочва ни, че Бог е извършил нещо, за да промени всичко това.

Ужасната истина за човечеството

"Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога..." В една болнична стая лекарката разговаря с един от нейните пациенти. Тя има лоши новини за него. Остават му да живее още няколко седмици. Библията има подобни вести и за нас - и добри и лоши. Да започнем с лошите. Страданията и злото не свършват на телевизионния екран. Лесно е да посочим събитията от новините и да кажем: " Ето, това е проблемът на света днес!" Напротив, той е много по-близо до нас. Проблемът, всъщност, е в сърцата ни. Библията не само говори открито за човешкото страдание и за злото в света - тя ни кара да бъдем искрени и за самите себе си. Исус посочи това, когато каза: „Отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства ,кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие... и всякакви зли неща".[1] Исус използва една обикновена и доста старомодна дума да покаже какво нещастие ни е сполетяло - "грях". Първоначално думата "грях'' се е използвала от стрелците, за да опишат защо стрелата им не е уцелила окото на бика. Да съгрешим означава да пропуснем целта - това, за което Бог ни е създал. В Библията се казва следното: “Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога".[2] Ето какъв е смисъла на тези думи. Ние всички сме вършили неща, за които се срамуваме. Наранявали сме и други хора и себе си. Но Библията продължава по-нататък. Тя говори. че грехът е отрицателно пристрастие, сила, която постоянно проваля и най-добрите ни намерения. Не само, че понякога вършим неправилни неща, но дълбоко вътре в нас има нещо, като рак, което ни кара да вършим зло. Въпросът е как  може грехът - ракът да бъде изцерен?[1] Марк 7:20-22: „Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби. убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека“.
[2] Римляни 3:22-24: „Правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса“.

Грехът в двайсeти век

Преди да потърсим цяра, нека да опознаем болестта по-добре. Как  действа грехът в нашия свят? Към края на деветнайсети век, хуманистите вярваха, че най-сетне са навлезли в пълнолетие. Те казваха, че са прекалено зрели, за да предизвикат война и че научният прогрес ще гарантира чудно, мирно бъдеще за човечеството. Те твърдяха, че по сърце човеците са предимно добри. Ние сме се развили в по-висши същества – произлезли сме от джунглата, следвайки еволюционния закон, който осигурява "оцеляване на по-силния". Исус каза: "Светлината дойде на света, но човеците обикнаха тъмнината повече от светлината ... " Този оптимизъм и вяра в човешкия прогрес, обаче, страдат от няколко сериозни недостатъка. В 1867 г. шведският учен Алфред Нобел изобрети един нов силен експлозив. Нарече го "динамит". Той бе убеден, че динамитът би направил войната прекалено ужасна, та хората изобщо да се замислят да предизвикат каквито и да било размирици - но скоро разбрал, че не липсват купувачи за неговия нов експлозив. И той бързо натрупал състояние от своето изобретение. В края на живота си завещал богатството си за финансиране на петте Нобелови награди. Една от тях е и Нобеловата награда за мир, осигурена чрез продажбата на експлозиви! Както казва Библията: “И те не знаят пътя на мира.”[1] Атомните оръжия, крилати ракети, снаряди с насочващо действие -всичката унищожителна техника на 20-ти век предизвиква човешко нещастие в световен мащаб. ''Те не знаят пътя на мира ...", казва Библията. Първата световна война разклати у мнозина оптимизма и вярата в човешкия прогрес, докато други се опитаха да не изоставят надеждата и я нарекоха "Войната, която ще сложи край на всички войни". 20-ти век, обаче, продължава да бъде най-кървавия период в човешката история. Адолф Хитлер дори използва закона за оцеляване на по-силния като оправдание за геноцид и унищожи онези, които считаше неспособни да оцелеят. Геноцид и войната, причинени от хора като Хитлер, Сталин и Пол Пот изтръгнаха всичката вяра в човешката добрина и надеждата в бъдещето на човешката раса. И докато оптимизмът се гърчи в предсмъртни мъки - на нашето общество не му остава нищо, в което да вярва. Това е само един бегъл поглед върху  това как грехът извършва своето унищожително дело в света през 20-ти век ... Но как  това ни засяга лично?[1] Римляни 3:17: „И те не знаят пътя на мира“.  

Алергични към Бога

Преди всичко грехът причинява катастрофално разпадане на взаимоотношенията. Виждаме го навсякъде около нас: насилие по улиците; малтретиране на деца; омраза между хората от различни раси и националности; корупция; бракове, които биват ранявани и погубвани от единия или от двамата съпрузи. Една Холивудска актриса казва: ''В днешно време не диамантите, а добрите адвокати по разводни дела, са най-голямата скъпоценност на жената." Окончателната жерава в тази верига на разпадане на отношения е връзката ни с Бога. Отделени, откъснати от Бога, ние усещаме болката от раздялата с Него. За много хора животът няма смисъл или цел. Но Бог не го е планирал така. Той ни е създал, за да живеем във взаимоотношение на любов с Него. Вместо това ние бягаме и се крием, като че ли сме алергични към Бога. Ето какво каза Исус: “Светлината дойде на света, но човеците обикнаха тъмнината повече от светлината."[1] Изгубени в тъмнината, далеч от дома, каква надежда има за нас?[1] Йоан 3:19: „И ето що е осъждението: светлината дойде на света, но човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли“.

Търсене в тъмнината

Някои хора не виждат надежда никъде - за жалост те се предават и потъват в отчаяние. Други се опитват да избягат от всичко това. Както някой бе казал: "Хората не могат да понесат твърде много от действителността - затова си правят сладникави филми." Копнеейки за истински живот, някои се оплитат в мрежата на унищожението - най-често те се впримчват в клопката на наркотици или алкохол. Тези пристрастявания, обаче, не разрешават нито един проблем. Напротив - те създават още милиони след себе си. Онези, които не могат да живеят без наркотици или алкохол, не могат да живеят и със тях. Те просто си създават един химически сън, един мираж в безводна пустиня. Други се пристрастяват към търсене на успех. Техните бележници стават все по-пълни, програмата им - все по-наситена, банковите им сметки - все по-дебели, колите им - по-бързи, но те никога не могат да се наситят на щастието. Както алпинистите, милиони хора проявяват неимоверен кураж, решителност и изобретателност, за да се доберат до върха. Но когато стигнат там намират само празнота. Междувременно на религиозния пазар мнозина са хипнотизирани от пъстрите, блестящи видове "направи си сам" спасение. Полиците отрупани с нови ултрамодерни продукти: пирамидална сила, хипнотерапия, трансцедентална медитация, бяла магия ... Но нито едно от тия. обаче, не може да достигне до същността на проблема на човечеството. " Ще Ме потърсите и ще Ме намерите ако Ме потърсите с цялото си сърце." Пристрастени към наркотици, или пари. Власт, секс, вещи. Пристрастяването често започва като търсене на свобода и щастие, но завършва в робство и страх. Ние се нуждаем от повече от едно евтино разрешение или бързо "закърпване на положението". Нуждаем се от мир с Бога. Нуждаем се Той да ни прости, да ни доведе у дома, да възстанови връзката, която винаги е желал да има с нас. Ще намерим Бога само ако Го търсим истински. Както Бог казва в Библията: “Аз любя ония, които Ме любят, и ония, които Ме търсят ревностно ще Ме намерят.[1] Той дава следното желязно обещание: „Защото Аз зная .мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам  бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мене и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще Ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце."[2][1] Притчи 8:17: „Аз любя ония, които Ме любят, и ония, които Ме търсят ревностно ще Ме намерят“.
[2] Еремия 29:11-13: „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мене и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце“.

От минус към плюс

В най-дълбоката ни нужда изплува благата вест за Христос. Исус видя живота си като спасителна мисия. Той каза. че е дошъл “да потърси и да спаси погиналото”.[1] Каза също, че смъртта Му не бе нещастен случай - Той дойде, за да умре: „Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина”.[2] И така, кой е Исус? Библията ни казва, че Той е Бог с нас“[3] - че Бог стана плът“.[4] С други думи, Исус ни показва как Бог участва в реалния свят. Той се докосна до нечистотата в този свят. Ръцете му бях приковани към кръста. "Той може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез  Него ..." При кръста, тъмнината се превръща в светлина, смъртта в живот, омразата в любов, оковите в свобода, отчаянието в радост ... Той стори това, за да ни освободи от силата и разрухата на греха. Когато ги изкарваха, за да ги разпънат, римските затворници носеха кръстовете на раменете си. С ръце завързани за дървото, те вървяха превити на две, към мястото на екзекуцията. Това показва, че Исус премина през улиците на Ерусалим до хълма на екзекуцията, наречен "мястото на смъртта". Той сякаш носеше знаме - гигантски белег - прогласяващ ужасната истина на един език, който целият свят може да разбере и никога няма да забрави. Кръстът, който Исус носеше говори за нашия човешки минус или негативност - неуспехът и грехът, които лежат в сърцето на всеки един от нас. Кръстът ни показва как Бог откликна на човешката мъка. Сам Бог влезе в нашето страдание и понесе греха ни върху Себе Си. Исус, макар и да бе съвършено невинен и без грях, бе направен грешен за нас”.[5] Както казва един от първите християни: "Докато още бяхме грешни Христос умря за нас.[6] Там на онзи хълм, Исус изправи кръста на нашия грях и нечестие. Той промени нашият човешки минус в Божий  плюс. Исус освободи мощта на Божията милост, прошка и изцеление за Всеки, който би дошъл при Него да ги поиска. "Повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш ..."   Божията любов превръща самотата в приятелство и омразата в любов.[1] Лука19:10: „Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото“.
[2] Марк 10:45: „Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина“.
[3] Матей 1:23: „Ето, девицата ще зачене и ще роди син и ще Го нарекат Емануил, което значи „Бог с нас““.
[4] Йоан 1:14: „И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина“.
[5] 2 Коринтяни 5:21: „Бог за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“.
[6] Римляни 5:8: „Но Бог препоръчва Своята Към нас любов в това, че когато още бяхме грешници Христос умря за нас“.  

Логото на Божията любов

Историята за Исус не завършва с разпъването Му на кръста. Ако бе така, то кръстът щеше да е символ на неуспех и отчаяние. Благата вест е че на кръста Исус не само унищожи силата на греха, но също победи и силата на смъртта. На третия ден Бог го възкреси за живот, триумфиращ над тъмнината, смъртта и Сатана. Исус, дърводелецът от Назарет, превърна дървения кръст във врата към живота. Именно кръстът е дълбоката същност на благата вест. Той има сила да ни преобразява. Минусът преминава в плюс, отрицателното - в положително. На кръста, тъмнината се превръща в светлина, смъртта - В живот, оковите - в свобода, страхът - във вяра, отчаянието - в радост, съкрушението - в щастие, адът - в рай.  "Аз съм пътят, и истината, и животът." Ако животът е една пътуване, как можем да сме сигурни, че се движим в правилната посока? Исус казва: ''Аз съм пътят, и истината, и животът." Исус е жив! Той е тук и днес, готов да освободи от всяко проклятие и да спре злите дела на Сатана. Грешниците могат да бъдат опростени, болните - изцерени, наранените взаимоотношения -възстановени. Силите на злото са най-сетне унищожени от Христовата мощ на кръста. Ето защо кръстът е символът или логото на християнската вяра. Той принадлежи единствено на Исус. Никой основател или лидер на коя да е друга религия не би посмял да използва това лого, защото то обозначава нещо, което те самите никога не са направили. Никой от тях не е бил разпънат на кръст заради греховете на света. Никой от тях не е възкръснал от мъртвите. Никой от тях не може да ни даде помощта, от която толкова отчаяно се нуждаем. Само Исус може да ни спаси. Както Той Казва:”Аз съм пътят, и истината и животът. Никой не дохожда при Отца освен чрез Мене.”[1][1] Йоан 14:6: „Аз съм пътят, и истината и животът. Никой не дохожда при Отца освен чрез Мене“.

Освобождаване на Божията мощ

Бог, който ни обича толкова съвършено, е също и Онзи, Който има върховна власт във вселената. Той създаде всяко като просто го изрече в съществувание. Библията също ни казва, че Исус, като Божи Син, е “сияние на Неговата слава и отпечатък  на Неговото същество и държи всичко чрез Своето могъщо слово.[1] Като увисна на кръста, Исус съвсем не изглеждаше силен. Тълпите му се присмиваха, войниците го измъчваха, приятелите му го изоставиха, и Той умря от бавна, мъчителна смърт. Исус бе напълно безпомощен. И все пак точно по този начин се освободи Божията мощ. Но как е възможно това? Един начин да се илюстрира това е ядрената енергия. Във всеки атом положителните и отрицателните сили съществуват в равновесие. Но когато атомът се раздели, положителното се отделя от отрицателното и се освобождава енергия, било то за разруха или за съзидание. Нещо подобно се случи и на кръста. Увиснал там на дървото, Исус преживя в себе си две противоположни сили - отрицателните сили на нашите грехове и положителните сили на Божията любов. Исус е святият, съвършен Божии Син, и все пак на кръста, както видяхме по-горе. Той бе направен грешен заради нас"[2] Там Той стана космическият център, където всяко зло и добро се срещнаха. Най-сетне, Исус надделя над злото и то се отделил от доброто. Той освободи новите сили на правдата и възкресението. Злото, смъртта, вината и страхът са победени, а спасителната мощ на Божията любов е освободена за всеки, който ги потърси. Три дни по-късно тази нова сила влезе в действие. Когато Христос славно и триумфално възкръсна от мъртвите. И от тогава една вълна на духовна сила се разля върху света и се предава от поколение на поколение, като носи Божия нов живот за всеки, когото докосне ... • Силата на Божието опрощение, което ни освобождава • Силата, която ни помага за простим на онези, които са ни наранили • Силата да противостоим на онова, което знаем че не е добро • Силата на Божия Дух, който ни дава новият живот на Исуса • Силата на Божията любов, която ни изпълва с любов към Него и към човеците. Как  можем да познаем и да опитаме тази любов за себе си? Как да открием тази Божия любов, която може да преобрази живота ни? Христовата смърт на кръста освободи една мощна вълна на духовна сила. Която ще преобрази живота ни.[1] Евреи 1:3: „Синът, бидейки сияние на Неговата (Божията) слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо слово“.
[2] 2 Коринтяни 5:21: „Бог за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“.

Използвайте парашута си

Двама парашутисти скачат от самолет от височина 5 000 метра. И двамата имат парашути. Единият от тях скръства ръце, не дърпа връвта за разпъване на парашута и си казва: " Няма нищо опасно, защото си имам парашут." И си повтаря тези думи, докато удари земята с 160 Км/ч. Другият парашутист знае, че ще бъде в безопасност единствено ако самият той направи нещо. Той дърпа връвта и се приземява благополучно. Ние може да знаем много неща за християнската вяра. Може да почитаме Исус и да сме съгласие, че това , което Той направи на кръста е отговор за най-дълбоките ни нужди. Но докато наистина не Го помолим за Неговата помощ и не предадем живота си на Него, ние сме като парашутист, който пада със затворен парашут. Трябва незабавно да предприемем нещо. Трябва да дръпнем връвта докато все още има време. “Господ подкрепя всички падащи и изправя всички сгърбени ..." Парашутът не може да ви помогне докато вие не се пресегнете и не дръпнете връвта. Благата вест за Исус не ни ползва докато сами не предприемем действия. Ето какво е връвта: “Повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш“.[1] Не можем да направим нищо друго. Не можем да спасим сами себе си - само можем да се облегнем на това, което Исус направи на кръста за нас. Той извърши всичко, което ни е необходимо. Как да сме сигурни, че това е истина? Можем да заложим живота си на обещанията. Които са ни дадени в Библията и които са доказали истинността си в живота за стотици милиони християни ...

  • “Господ подкрепя всички падащи...”,[2]
  • Исус “може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава...[3]
  • „Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него (Исус).... “[4]


[1] Деяния на апостолите 1.6:31: „Повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш ти и домът ти“.
[2] Псалм 145: 14: „Господ подкрепя всички падащи и изправя всички сгърбени“.
[3] Юда 24-25: „А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и до ви постави непорочни в радост пред Своята слава, на Единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слаба и величие, и преди всичките Векове, и сега, и до всичките векове. Амин“.
[4] Евреи 7:25: „Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях“.

Как да станем дете на Бога

Ако сте готов да дойдете при кръста и да приемете помощта, от която се нуждаете, има две стъпки, които трябва да предприемете. Те се казват покаяние и повярване. Исус казва: Покайте се и повярвайте в благовестието!”[1] Какво означават тези две стъпки? Покаяние: Това е още една старомодна дума, както думата "грях". Тя просто означава "промени ума/ мисленето си". Представете си следната ситуация: завили сте в погрешна улица и продължавате да се отдалечавате от мястото, закъдето сте тръгнали. Трябва да спрете, да се обърнете кръгом и да тръгнете в правилната посока. Това означа да отделите време и да прегледате живота си. Да помолите Бог да ви прости всичко в живота ви, което не е правилно -да Го помолите да ви прости и да ви освободи. Покаянието означава, че се отвръщате от своя грях и се обръщате към Бога. Ако промените позицията си, тогава Исус ще промени ситуацията ви.[2] Повярване: Вярата не е нещо, което някои хора имат, а пък  други - нямат. Вярата е действие и решение. Библията пояснява: „Това е Божието дело, да повярвате в Този, Когото Той е изпратил",[3] т. е. в Исус. Вярата е дело, а не чувство. Вие решавате да вярвате. Всеки човек може сам за себе си да дръпне връвта на вярата. Ако направите това сега, Господ няма да се забави и няма да започне да разглежда вашата ситуация, дали сте подходящ, дали заслужавате и какво е миналото ви. Независимо кой и къде сте, в мига в който се покаете, парашутът се отваря с трясък и вие наистина сте в безопасност. Исус никога не се е провалял - Той няма да забрави. Сега в този момент връвта на парашута е във вашите ръце чрез обещанието на Бога. Библията говори съвсем ясно: “Всеки, който призове Господното име ще се спаси".[4] Един зов на вяра с обикновени думи, така както се обръщате за помощ към приятел, потърсете Исус Христос за прошка и спасение. Ето така се отваря парашутът на спасението. Сам Бог ще се намеси за вас. Той е обещал. Бързо дръпнете връвта, където и да сте в този момент. Както светлината разпръсква тъмнината, така и вярата в Исус Христос прогонва страха.[1] Марк 1:15: „Времето се изпълни и Божето царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието!“
[2] Притчи 4:14-15: „Не влизай в пътеката на нечестивите и не ходи по пътищата на лошите. Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини“.
[3] Йоан 6:29: „Това е Божието дело, да повярвате в Този, Когото Той е изпратил“.
[4] Римляни 10:13: „Всеки, който призове Господното име ще се спаси“.

Лична среща с Бога

Ако още не сте предприели тази стъпва, то сторете го сега. Помолете се на Бога със свои думи - това е момент, който се случва само веднъж в живота. Вие се завръщате у дома. Преминавате от тъмнина в Божията чудна светлина. Исус каза: “ Който дойде при Мене никак  няма да го изпъдя."[1] "Който дойде при Мене никак  няма да го изпъдя." Небесни Отче, Аз откликвам на поканата Ти и идвам при Теб в името на твоя Син Исус Христос. Идвам с всичките си грехове, тревоги и страсти. Отвръщам се от злото и се обръщам към теб, Господи Исусе. Полагам вярата си единствено в Теб. Ти си Сина на живия Бог. Вярвам със сърцето си това, което сега изповядвам с устата си: Ти си мой Спасител, мой Господ и мой Бог. Благодаря ти, че ме приемаш за свое дете. Отварям себе си за твоя Святи Дух и ще Те следвам през всичките дни на живота си. Вярвам в Теб и Те приемам. Моля това в името на Исуса. Амин![1] Йоан б:37: „Всичко, което ми дава Отец ще дойде при Мене и който дойде при Мене никак  няма да го изпъдя“.

Ново начало

Ако сте се помолили с тази молитва или със свои думи то вие не сте сам. Милиони християни по света са последвали Исус точно по този начин. Може да бъдете абсолютно сигурни, че Той е чул и отговорил на молитвата Ви. Дори още да не се чувствате различно, можете да сте напълно убедени, че сте навлезли в един нов живот.[1] Мога ли да ви предлога нещо? Ако днес сте приели Исус за свой Спасител, моля пишете на адреса посочен по-долу. Ако желаете ще ви помогнем да намерите най-близката църква, Където ще намерите хора изпълнени с Божията любов, които ще се грижат за вашите духовни нужди. За мен е най-голяма привилегия да мога да ви помогна в новия ви живот в Исуса. Моля пишете на адрес:   Minus to Plus P.O. Box3308 Halesowen West Midlands B63  3BF[1] 2 Коринтяни 5:17: „3атуй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново!“