Чудото е в твоята уста

ИМА ЧУДО В ТВОЯТА УСТА

ПОНЯКОГА в живота ти е нужно чудо от Бога – или за теб самия или за някой член от твоето семейство. Сигурно точно днес мнозина от вас се намират в това положение. Може би ти се нуждаеш тъкмо сега от чудо в живота си. Може би те е налегнала болест или ужасна депресия. Може би имаш непреодолими финансови трудности. Може би теглиш с някакво опърничаво дете. Може би те преследва безнадежден страх. Може би изнемогваш под страшен гнет и се нуждаеш от чудо. Тогава аз имам една добра новина за теб! Ти можеш да получиш чудо от Бога. Той споделя в Библията много от Своите чудеса. Чети я и ще проумееш какъв е твоят Бог. В Малахия Той казва: “Защото Аз, Господ, не се изменям”. “Исус Христос е същият вчера, днес и до века” (Евреи 13:8). Аз мислех, че времето на чудесата е отминало, докато един ден открих, че никога не е имало “време за чудеса”, но че има Бог на чудесата и че Той никога не се променя. Къде е чудото, което толкова ти е нужно? И как може то да се сътвори за теб? Много вярващи тичат насам-натам в търсене на чудото, от което имат нужда. Обикалят от човек на човек, като се надяват, копнеят и очакват. Сигурно някои получават помощ, защото Бог използва избраните съдове, но мнозина остават разочаровани. Къде може да намериш чудото? Да погледнем какво казва Божието Слово: “Словото е близо до теб, в устата ти и в сърцето ти, т.е. словото на вярата, която проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си,че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява” (Римл.10:8-10). Чудото е в твоята уста! Божиите обещания са добри: “Защото за Бога няма нищо невъзможно”. “Защото Аз бързам да изпълня Словото Си.” Божиите обещания трябва да са в твоята уста. Осмели се да ги изговаряш! Осмели се да ги изповядаш. Колко често ти казваш: Аз вярвам, аз вярвам в Бога. Но трябва не само да вярваш със сърцето си, а и нещо повече. Словото казва: “Изповядвай с устата си!” Изповядването е за спасение! Чудото е на езика ти! То е в твоята уста! Какво имам предвид ли? Божието обещание: “Бог, Който не може да лъже, ни е дал много обещания!” Чудото е в твоята уста. Осмели се да изговориш на глас обещанията. Кажи ги на себе си! Кажи ги на дявола! Кажи ги на болестта! Кажи ги на планината от трудности! Прогласявай ги в лицето на всички противоречиви обстоятелства. Кажи ги, когато имаш болка! Кажи ги, когато си толкова болен, че дори не можеш да мислиш! Бъди уверен, че Бог те поглежда и ти се усмихва. Той се радва, че ти си спомняш за Неговото Слово. Със сигурност Господ ще изпълни Своите обещания в твоя живот. Когато казваме (изповядваме) Словото Му, Той ще направи чудото! Изповядването е за спасение!

НАЙ-ГОЛЯМОТО ЧУДО

Мисля си за времето, когато преживях най-голямото чудо от всички чудеса – спасението на душата си. Бях твърдоглав и грешен. Вървях с тълпата. Следвах света и го обичах. Бях един заблуден грешник по пътя за ада. В Своята милост Бог е спасявал на два пъти живота ми. Първият път, когато съм бил няколко месечно бебе. Скочил съм от ръцете на сестра ми в една открита камина, но Бог е запазил живота ми. Вторият път, когато бях юноша и плувах в една река. По средата на реката умората ме надви и няколко пъти потъвах, бях толкова изнемощял, че нямах сили да извикам на моите приятели. Накрая се предадох и потънах. Едно момче, което плувало върху дъска и не знаело, че тялото ми се носи под водата, се гмурнало с главата надолу, ударило се в тялото ми, изтласкало ме е на плиткото и аз оживях. О, колко добър и милостив е Бог към всички нас! Сигурно, скъпи читателю, Той е запазвал много пъти и твоя живот. Но в моето окаяно състояние аз се нуждаех от чудо, което да промени сърцето ми и да спаси душата ми. Една нощ, към два часа, се прибирах от бара. И както си вървях през град Форт Уърд, Тексас, взех да размишлявам за Бога, за ада, небето и вечността. В онази нощ Бог започна да отговаря на нечия молитва. Аз бях изобличен за моите грехове, макар че не знаех какво става. Но как получих чудото, от което се нуждаех? Обадих се на мой приятел, християнин. Той ми поясни: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него (в Исус), но да има вечен живот”. Каза ми още: “Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на Него (Исус), беззаконието на всички ни”. Той ми назова Божиите обещания. Посочи ми къде се казва: “А на ония, които Го (Исус) приеха, даде право да станат Божии чада. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.” “Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ, ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг, ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” “Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш.” Повярвах в сърцето си на тези обещания, но не можех да намеря освобождението и мира, от които се нуждаех. Аз се нуждаех от чудо, а чудото беше в моята уста! Отидох с моя приятел на църква. Минах с него по пътеката. Застанах пред всички. Отворих устата си и чудото излезе! С устата си говорих, какво Бог е казал в Своето слово. Аз приех Исус Христос като мой Спасител и Той спаси душата ми. Изповядах, че от сега съм християнин, основавайки се на авторитета на Неговите големи обещания. Че греховете ми са измити в Неговата кръв. Че аз съм Божие чадо! Че това е истина, защото Божиите обещания го казват! Изповядването на Божиите обещания е за спасение. В онзи ден чудото на изкуплението на греховете ми стана реалност. Исус ме спаси. Но Той не го направи, докато не отворих устата си и не прогласих, че Неговите обещания са валидни и за мен. Божиите обещания (Словото) са близо до теб, в твоята уста. Но трябва не само да ги вярваш, но и да ги изкажеш на глас – това ще ти донесе чудото, от което се нуждаеш. Чудото е в твоята уста! Не го оставяй да лежи бездейно и пасивно. Изговори го!!! Прогласяването е за спасение. Спасението означава не само спасение на душата. То значи още изцеление, сигурност, освобождение и т.н. Постави Божиите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, в сърцето си и ги повярвай! После отвори устата си и изповядай слово за освобождение, изцеление, защита на тялото, душата и духа. С други думи, както си получил чудото на изкупление, по същия начин можеш да получиш и другите чудеса. В случаи на изцеление или други нужди действието може да не бъде веднага видяно или почувствано, но ако ти продължиш да изповядаш обещанията и не се съмняваш в сърцето си, чудото ще се прояви за прослава на Неговото име. Исус е чудотворецът! Думите могат да действат, ако изповядаш Божието Слово. Бог е нашият лекар. Библията казва: “Те ограничиха Святия Израйлев”. Ние можем да ограничим Бога. Той желае да те освободи, да ти подари чудо! Но ако ти не търсиш обещанията Му, не ги вярваш със сърцето си и не ги възвестяваш с устата си, ти ще ограничиш Божията чудотворна сила. Толкова лесно е да тичаш при някой вярващ. Ние не отхвърляме това, но понякога може никого да нямаш около себе си. Бог желае самия ти да растеш във вярата. Той желае ти да знаеш, че си важен за Него. Той обещава, че ще чуе гласа ти: “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори”. Бог чува твоето изповядване на Неговите обещания и ще го уважи.

ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА НАШАТА ДЪЩЕРЯ

Спомням си, когато се роди нашата дъщеря. По това време жена ми беше медицинска сестра и веднага откри, че Лиза не е нормално бебе. Акушер-гинекологът също го беше разбрал. По-късно и нашата детска лекарка го потвърди. Каза, че Лиза е с вроден дефект и ще страда от нещо подобно на детски паралич. Бебето нямаше мускулен тонус. Липсваше му рефлекс за бозаене. Дори когато стана на пет месеца, то не можеше да повдигне главичката си от възглавницата, нито пък можеше да си помръдне пръстчетата. Нямаше достатъчно сила, за да пълзи, а просто то се търкаляше по пода. Ние се нуждаехме от чудо! Като баптистки проповедник в продължение на 14 години знаех твърде малко за изцелението. Ние имахме оскъдна светлина за чудотворната сила на Бога. В книгите, които държах в библиотеката си, пишеше, че Бог изпраща болест, за да ни благослови или да ни научи на добър урок. Аз проповядвах, че трябва да сме много внимателни и да казваме винаги: “Ако е Твоята воля, изцели този човек”. Тогава не бях още кръстен в Святия Дух, но Бог ни помагаше. Аз се затворих в моята библиотека и започнах да изучавам сам, ден след ден, Божието Слово. Четях четирите Евангелия, докато започнах да виждам Исуса. От тези страници се появи един Мощен, Съчувствителен Чудотворец. Той не беше баптистки Исус, нито методистки, презвитериански или католически. Той беше Синът на живия Бог, Който е същият вчера, днес и до века. Аз Го познах като Един, Който е по-велик от всичките ни представи за Него! Аз не Го видях като Един, Който принадлежи на определена деноминация, а като Един, Който е достатъчно велик и Който има достатъчно голяма любов към всичките човеци, така че да ги обгърне със Своите мощни ръце. Непрестанно четях Неговите обещания и разбрахме, че дяволът е този, който е разболял нашата дъщеря. Той искаше тя да бъде инвалид, но Бог желаеше да я излекува. Ние се молехме за нея, но сякаш нищо не се случваше. Тя изглеждаше все така. Защо този чуден Исус не правеше нищо? Ние ограничавахме Святия Израйлев! Къде беше нашето чудо? То беше в нашата уста! Естествено, ние знаехме, че чудото е в Исуса, но ние ограничавахме Неговата сила, като не устоявахме в изповедта на Словото Му. Моята жена Доди и аз решихме да отворим устата си и да изповядаме Словото за спасение и изцеление. Това бяха тъжни и мрачни дни за нас, борещите се баптисти. Но Бог беше толкова милостив и съчувствителен. Приехме обещанията и започнахме да ги изповядваме всеки ден, въпреки състоянието на нашата дъщеря. Ние заявявахме: “В Неговите рани тя е здрава”. Полагахме й ръце, защото Словото казва: “Те ще оздравяват”. Исус казва: “Каквото помолите в Мое име, то ще ви бъде”. Ние изповядвахме: Исус го извършва, Исус го извършва. Когато някой ни казваше колко лошо изглежда или ни питаше за нея, ние се опитвахме да му отговорим какво Бог казва, а не какво ние виждаме с нашите очи. Изминаха месеци. Тя не се промени. Къде е чудото? Къде е чудото? То беше в нашите уста. “Смърт и живот има в силата на езика” – казва Библията. Ние заставахме на страната на Божиите обещания и срещу лъжливите симптоми на дявола. “Господ бърза да изпълни Словото Си”. Бог се усмихваше и ни гледаше. Исус беше близо. В петия месец детето повдигна главичката си от леглото, като лежеше на корема си. Небесният Бог изпълняваше Своето Слово. Моята жена знаеше, че ако в седмия месец бебето не може да седи само, това е белег за анормалност. Петият месец дойде и отмина, шестият също. Сатана хиляди пъти ни казваше, че тя никога няма да бъде нормална, но ние имахме чудото в нашите уста и продължавахме да го изповядаме до освобождение. Тъкмо когато изтичаха и последните критични дни на онзи месец и трябваше да седи сама, тя се обърна и седна!!! Аз съм сигурен, че ангелите, които следяха това, изведнъж запяха небесна песен за слава на Бога, за Неговата любов и верността към Словото Му. Аз съм сигурен, че нашият прославен Исус се усмихваше щастливо над нашата радост, тъй като Той понесе всичките наши грехове, болести и болки на Себе Си и откупи изцелението ни. Това беше повратната точка. От тогава тя се развива нормално. Днес тя е красива жена, омъжена и е в служение на Господа. Той извърши делото си във всяко отношение. Нашият педиатър каза, че това е чудо от Бога! Чудото беше в нашите уста! Ние го изповядахме с устата си и изцелението дойде! Ние не говорим тук за позитивно мислене, нито за надмощие на ума над материята. Ние ви напомняме вечното Божие Слово: “Той изпраща Словото Си, та ги изцелява”. “Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат”. “Господи, Твоето Слово е утвърдено на небето до века”. Ти трябва да намериш обещанията си и ден и нощ да ги изповядаш. Стой върху Божието Слово и Бог ще го потвърди. На Даниил, който три седмици се молеше за нещо определено, Бог каза: “Денят, в който ти Ме призова, отговорът беше изпратен, но Сатана попречи за получаването”. Това се случва понякога, но не преставай да изповядаш Божието Слово. То ще стане действителност. Ако Бог веднага ни изцеляваше, ние не бихме имали търпение с другите. Не бихме растели във вяра. Разбира се, ще има мрачни мигове, когато ще ти се струва, че сте само ти, Бог и Словото Му. Но това е достатъчно, ако ние изповядаме смело Неговите обещания и казваме, че чудото ни принадлежи!

ИЗЦЕЛЕНИЕ ОТ РАКОВ ТУМОР

В Тексас живееше една християнка, която откри, че чудото се намира в нейната уста. Аз още веднъж ще кажа – Исус прави чудесата; Бог изцелява, но те действат, когато изповядваме обещанията. Изповядването е за спасение, изцеление, за освобождение. Ако ти желаеш да имаш чудо, изцеление или да намериш освобождение, избери пътя, който води натам. Този път е път на изповядване на Божиите обещания и на сигурността в нашите сърца, че Бог държи на Словото Си и го прави реално. Тази чудесна християнка беше дошла на едно от нашите богослужения. Тогава не знаех нищо за нейното ужасно състояние. Тя имала раков тумор и страдала от дълго време. Очаквала операция. Била под лекарско наблюдение и болките й били толкова ужасни, че мислела, че няма да може да дойде на богослужението. Но въпреки това, решила да повика някой, който да я доведе. Тя помолила Бог да ми открие чрез дарбата откровение нейното състояние, за да подсили вярата й и да й помогне да намери изцеление. Така тази едра жена стояла с невероятни болки на службата. Но слава на Бога, Исус се вълнува от немощите, които изживяваме. Той толкова много съчувства на страдащите. Аз проповядвах и служех на хората и извиках някои напред за специална молитва. След това казах, че трябва да завършим богослужението. По-късно тя ми призна, че сърцето й извикало от разочарование, защото й се сторило, че е напълно изоставена. Но точно в този момент усетих сигнал в духа си. Почувствах колебание да закрия службата. Исус нашепна в сърцето ми, че има още някой, на когото трябва да се помогне. Колко добре е да знаем, че Исус е винаги при нас и извършва работата Си. Помага ни, ако ние работим с Него. Когато ние излизаме да проповядваме, Той казва: “Аз съм с вас през всичките дни”. Той и сега е с нас, и тогава също беше. Казах: мисля че не можем да приключим, тук има някой, който се нуждае от помощ. Спомням си, че я извиках напред. Нашият скъп Господ ми каза, че тя е с раков тумор и че Той желае да я изцели. Това подсили нейната вяра. Спомням си, че заповядах на тумора да изчезне и се молех за изцеление. Казах й да си отиде вкъщи и да изповядва: “В Неговите рани аз съм изцелена!” и подчертах да казва винаги това. Знаех, че мнозина са били веднага изцелявани, но при нея очевидно нямаше да бъде така. Тя имаше все още болки в едрото си тяло, причинени от тумора. Чудото щеше да дойде от нейните уста!! Господ Исус ме подбуди да й кажа, че тя трябва постоянно да повтаря: “В Неговите рани аз съм здрава!” Словото е близо до теб, даже в твоята уста. Ако ти изповядваш, изповедта е за изцеление. Жената си отиде вкъщи, подкрепена в духа си. Но не знаела, че я чакали още по-големи страдания. Тя каза, че на следващия ден е прекарала най-болезнените часове в живота си. Като че ли с нея ставало нещо още по-лошо, отколкото преди. Но тя научила тайната. С голяма вяра и решителност изповядала ден и нощ: “С Неговите рани аз съм здрава! С Неговите рани аз съм здрава!” В агония и отчаяние отваряла устата си и позволявала на чудото да излезе навън, при което смело изповядала: “С Неговите рани аз съм здрава!!!” Струва ми се, че изповядването на тази смирена християнка е звучало като гръм в небето. То е преминавало покрай звездите и те са били единодушни в песента, че “С Неговите рани аз съм здрава!” То е достигнало вратата на Небесното царство и ангелските гласове са го превърнали в хваление, което изпълнило небето. “С Неговите рани аз съм здрава!!!” То достигнало Трона на благодатта и милостта, където кръвта е поръсена. Това означава, че “Той биде наранен поради нашите беззакония и с Неговите рани ние се изцелихме.” Исус, Ходатаят на нашето изповядване и Бог, нашият скъп Баща, се изправят, когато пристига обещанието от устата на тази страдаща жена! Изцелението било осъществено въз основа на изповядването на Божието Слово. Минали ден-два и раковият тумор напуснал тялото й. Тя го занесла на лекаря и той потвърдил, че е раков. Тялото й започнало бързо да губи от теглото си и сега тя е отново една хубава жена. Днес, много по-късно, е все така здрава и служи на Бога. Наскоро тя беше на едно наше богослужение и подсили вярата на църквата ни, като ни разказа това, което вече описах. Естествено, дяволът е искал да лиши жената от това чудо. Ако той е можел да затвори устата й, това щяло да се случи. Той е знаел, че чудото се намира в нейната уста. Но в своето изповядване тя е уповавала на Словото и чудото дошло. Твоето чудо е в твоята уста. Може би то няма да дойде днес, през следващата седмица или следващия месец, но то ще дойде!!! Дълбоко в сърцето си виждай себе си освободен от болест, страдание и всички проблеми. Ти си свободен!!! Вземи тогава Божието Слово и без страх го изповядай смело ден и нощ. И ако те попита някой как се чувстваш, не казвай прибързано виждането си. Разкажи какво Бог казва за твоята ситуация. Говори за Божиите обещания! Говори не за твоите чувства, а за това какво Бог казва!

СИЛАТА НА ДУМИТЕ

Думи, думи, думи, нека да поговорим малко за тях. Има милиони думи в света. Те се намират в книги, вестници и на много други места. Те са просто думи. Има още и думи, написани в Библията. Хиляди думи има в тази чудесна книга. Някои от тях изглеждат като всички други думи в света. Те имат същия правопис, но са различни. Исус казва: “Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са”. Бог казва за Своите думи, че те са живот за всички, които ги намират! Той казва: “Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни”. Библията ни учи: “Всичкото Писание е боговдъхновено”. Въпреки, че думите в Библията изглеждат като всички други, има една разлика. Те са Божии думи. Бог вдъхва живот в тях. Ако ние вземем тези думи и ги използваме, ще дойде чудо!!! Бог употреби думи, за да създаде този свят. Писано е: “Той създаде всичко чрез Словото на Своята мощ”. Той сътвори всичко чрез думи, Той каза: “Да бъде” – и то стана. Думите в Божиите уста бяха силни!!! Ако Неговите думи се изповядат чрез нашата уста, те стават също силни!!! В Осия 14:2 пише: “Вземете със себе си думи и върнете се при Господа”. Какво можеш ти да вземеш, когато поискаш от Господа да извърши чудо? Какво желае Той да му занесеш? Вземи думи! Вземи думи! Вземи Божиите думи! Вземи Божиите обещания и ги изповядай пред Него! Бог каза: “Подсети Ме”. Бог желае да Му напомняш Неговите обещания. Библията казва: “Ти си се впримчил с думите на устата си”. Бог казва: “От думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш”. Господ казва: “Смърт и живот има в силата на езика”. Твоите думи са важни. Вземи Божиите думи в твоята уста и ги изговаряй. В книгата Иоил пише: “Слабият нека каже: Аз съм юнак!” Слабият нека каже-каже-каже! Не да се моли, но да каже! Ако слабите понякога желаят да получат помощ, те трябва да променят речта си. Ако болните желаят да получат помощ, те трябва да променят речта си. Ако тези, които са в трудност и искат да получат помощ, те трябва да променят речта си. Нека слабите ден и нощ да казват: Аз съм силен! “Господ е сила на живота ми!” Нека болният каже: “С Неговите рани аз се изцелих. Той наистина понесе печалта ми и със скърбите ми се натовари. И с Неговите рани аз се изцелих.” “На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.” “На мен ми положиха ръце и аз се възстановявам.” “Господ е мой лекар.” “Той отне болестта ми.” “Благославяй, душе моя, Господа и всичко, що е вътре в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.” Слава на Господа, Той казва: “Всичките”. Кажи го и болестта ще отмине. Който се намира в трудност, трябва смело да каже: “Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти”. Прогласи: Бог е с мен! Той е мой помощник! Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?! “Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях!!!” Нека тези, които се измъчват от дух на страх, започнат да говорят. Промени твоята реч, ако искаш да постигнеш победа. Нека страхливият ден и нощ смело да говори: “Господ е Пастир мой, няма да остана в нужда. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен.” “Не бой се, защото Аз съм с теб. Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да! Ще ти помогна! Ще те подпра с праведната Си десница.” Който се страхува, трябва отново и отново да казва: “Господ е светлина моя, избавител мой, от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми, от кого ще се уплаша? Когато се приближиха при мен злосторници, противниците ми и неприятелите ми, те се спънаха и паднаха.” Който е преследван от страха, да каже: “Бог ни е дал Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение!” Прогласи това: “Нямам дух на страх! Имам силата на Святия Дух! Имам Духът на любовта! Имам Духът на себевладение!” Изповядвай това на всеки. Не говори за твоите страхове, но говори за това какво Бог казва за теб. Върши твоята част, изповядвай и страхът ще се стопи, както мъглите пред изгряващото слънце. Нека слабият да каже! Нека, който е в беда, да каже! Нека болният да каже! Нека тези, които се нуждаят от чудо, да кажат! Какво трябва всички тези хора да кажат? Какво трябва ти да кажеш? Кажи това, което Бог казва! Вземи Неговите обещания и престъпи чрез Господ Исус пред Неговия трон и Му припомни за това. Изповядвай, че те ще се осъществят точно сега. В Послание към Евреите е записано: “Бог е казал: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя; така че дръзновено казваме: Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” Това е един много забележителен пасаж! Обърни внимание: Той казва, че ние можем дръзновено да говорим!!! Бог не ни е дал стотици обещания, просто, за да ги вярваме. Той ни ги е дал, за да можем дръзновено да ги изговаряме в нашето изповядване за освобождение. Вземи някои от Неговите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, и повярвай с цялото си сърце. Сега започни дръзновено да казваш тези обещания на себе си, на твоите приятели, на твоето семейство и на Сатана!!! На всички заявявай смело: “Това казва Бог, моят Баща. Аз го вярвам. Сега то ми принадлежи!” Стой на това и го изричай в болка, в страдание, страх и нужда. Исус е “Първосвещеникът, Когото ние изповядваме” и Той ще гледа непременно това да стане реалност в живота ти. Библията казва в Евангелието на Марка: “Който каже на тази планина: Дигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане”. Помисли, че ние можем да имаме това, което казваме, ако не се усъмним в сърцата си. Ако ти не мислиш, че това е един закон, който действа, то опитай обратното. Това е, което повечето хора вършат. Те вярват, че са болни и че ще станат още по зле и го разказват на всеки. Попитай ги и те открито и убедително ще ти кажат: Аз съм болен, имам болки и вероятно ще трябва да вляза в болница. Вярвам, че имам рак. И става все по-лошо. И така продължават. Те го вярват, казват и получават това, което казват. Ако действа в обратна посока, то непременно ще действа и в права. Ще действа, когато упражняваме вяра, като изповядваме и казваме Божиите обещания. Но днес започни с това. Не се съмнявай! Повярвай със сърцето си това, което Бог казва и го изповядвай постоянно, и ти ще получиш това, което казваш. Ти виждаш, че Бог бди, за да бъде Словото Му изпълнено. Има три гласа, които говорят: Първо: Вика гласът от бездната. Ако рак, болест, слепота и мъка са дошли в живота ти, той вика със силен и гърмящ глас: “Ти си болен! Ти имаш мъка! Ти си болен! Ти имаш мъка!” – това е единият глас. Второ: Божият глас ни казва в Неговото Слово: “И с Неговите рани ние се изцелихме. Той понесе нашите болести. Той ни изкупи от проклятието, като стана проклет за нас. Той понесе нашите грехове. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда.” Симптомите и болестта казват едно, а Бог казва друго. Трето: Въпросът е какво казваш ти на това? Чия страна ще избереш? Ще отминеш ли и ще изповядваш какво Сатана ти е направил или ще стоиш на Божието Слово и ще изповядваш, какво Бог казва? Ако си съгласен с Бога кажи: Амин! Виж, че Библията казва, нека слабият да каже – не да се моли. Нека слабият да каже: “Аз съм силен”. Така казва Бог: “Нека слабият да каже”. Той трябва да каже нещо. Нека болният да каже: “Аз съм изцелен”. Нека този, който е в трудности, да каже: “Аз съм освободен”. Нека този, който е нападнат от демони да каже: “Аз съм свободен”. Кажи го въз основа на великото и свято дело на Сина на живия Бог, Който проля кръвта Си, за да те изкупи от тези неща. Виж жената с кръвотечението. Тя каза нещо! В Библията тя казва: “Само ако се допра до Него, само ако се допра до Него, ще оздравея”. Виж Давид, когато застана срещу Голиат. Той каза нещо! Той каза: “Днес Господ ще те предаде в ръката ми”. Едно от най-чудесните открития, които съм намерил в Библията, е за думите! Сирофиникиянката, която следваше Исус, не беше спасена и Исус не искаше да я слуша. Но Той подсили нейната вяра и не се държеше неучтиво. Когато тя вървеше след Него, Той не казваше нищо. Но учениците казаха: “Отпрати я, защото вика подир нас”. Тя каза: “Господи, дъщеря ми е обхваната от бяс”. Майката на тази дъщеря тичаше след Исус и викаше за помощ. Тя искаше чудо за малката си дъщеря, която беше вкъщи и се нуждаеше от помощ. Накрая Исус се обърна и й каза: “Не е правилно да се вземе хляба от децата и да се хвърли на кученцата”. А тя отговори: “Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат под трапезата”. Сега слушайте. Той каза: “О, жено, голяма е твоята вяра. И понеже ти каза това, демонът излезе от дъщеря ти.” Помисли за това! Една жена молеше да каже нещо, да изповядва нещо и един демон напусна дъщеря й. Исус й каза, че демонът ще напусне дъщеря й въз основа на това, което тя изговори! Аз ви казвам, много демони действат в дъщери, съпрузи, съпруги, деца, мъже и жени въз основа на нещо, което ние изговаряме. Всъщност ние изповядваме, че искаме да живеем за дявола, ако казваме, че нищо не получаваме, ако казваме, че не се поддаваме и ако казваме, че ще направим нещо противно на Бога. Този вид говорене отваря врата за дявола и силите на тъмнината. Тази сирофиникиянка дойде при Исуса, молеше Го и говореше. Дъщеря й беше на много километри далеч от нея. Но тя получи изцеление за своята дъщеря въз основа на това, което изповядваше. Мои приятели, важно е какво изговаряте! Библията казва, че ако ти не се съмняваш в сърцето си, но вярваш, че нещата, които изговаряш, ще станат истински, ти ще имаш това, което казваш. Ако ти се молиш, вярвай, че ти ще получиш и ще имаш, каквото казваш. Знаеш ли, че това, което си в момента, е резултат от това, което си говорил? Това, което ти изговаряш, се осъществява в твоя разум, в твоята физика и духовна същност. Ако ти си слаб и сломен, изпитай се. Ти си продукт на това, което изговаряш, защото получаваш, каквото казваш. Ако желаеш да бъдеш друг, то промени речта си. Ако желаеш да промениш живота си, трябва да промениш изповядването си. Чудото е в твоята уста. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако продължаваш да изповядваш делата на дявола и тъмнината. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако не изповядаш какво казва Бог в Словото Си.

ЧУДОТО НА ЕДИН ПРОПОВЕДНИК

Чудото, от което се нуждаеш, е в твоята уста! Изповядвай на глас това, което вярваш в сърцето си. Спомням си за един чудесен, даровит проповедник на Евангелието, който добре познавах. Той много страдаше от артрит и едва можеше да стане от леглото си, и да върви. Сутрин се къпеше с гореща вода, за да се облекчи и така да започне деня. Купуваше аспирин по цяла кутия. Болките му бяха чести и не преставаха. Неговите колена и ставите на краката му бяха подути, колкото грейпфрут. Аз мога още много да говоря за неговото състояние, но с думи трудно мога да изразя това. Той обичаше Бога и беше изпълнен с Неговия Дух. Той се опита да продължи да проповядва. Когато един ден пристигна за една среща, където трябваше да проповядва, се случи нещо. Бог оживи Словото Си в неговото сърце: “С Неговите рани ние се изцелихме”. Високо във въздуха, докато седял в самолета, изведнъж той повярвал това в сърцето си. Той можеше откровено да изповядва: “С Неговите рани аз съм изцелен”. Когато той се приземи, пасторът го посрещна. Тъй като куцукаше, пасторът му каза, пълен със съчувствие: Как си? Той го погледна и каза: О, аз съм изцелен! Сега пасторът го изгледа така, като че ли си беше загубил разсъдъка. Когато вечерта с болки отиде на амвона, той застана пред хората и каза дръзновено: “Желая да ви известя, че съм изцелен!” Представяте ли си? Той имаше още болки и подути стави! При все това той знаеше в сърцето си и изповядваше с устата си, че е изцелен!!! Чудото беше в неговата уста и той го изповядваше на глас. Скоро започна да възстановява здравето си и стана напълно променен. Днес няма и следа от болестта и Бог го употребява за големи неща.

ИЗПОВЕД ЗА ВСЕКИ ДЕН

Добре е за всички ни ежедневно да изповядваме пред Бога Неговото Слово! Ето една изповед, която желая да споделя с вас. Аз съм я правил и я правя пред Него постоянно. “Аз изповядвам с устата си Господ Исус и вярвам в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите. Затова аз съм спасен!” “Затова ако някой е в Христос, Той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.” Аз съм в Христос! Аз съм едно ново създание. Старото премина, всичко стана ново. Аз съм в Христос! Аз съм в Христос! Аз съм едно ново създание! Старото премина, всичко стана ново. Аз имам един нов Баща в небето! Имам нов живот, вечен живот! Имам ново гражданство и то е на небето! Аз живея в нова сфера. Аз съм спасен от силите на тъмнината и съм преселен в царството на възлюбения Му Син. Приет съм от възлюбения Син. Името ми е записано в книгата на живота! Аз имам нова сила! Имам власт да стъпвам на змии и на скорпии и над цялата сила на врага и нищо няма да ме повреди. Имам власт над всички демони, за да ги изгонвам! Мога да полагам ръце на болни и те ще оздравяват. Аз съм повече от победител чрез Исус Христос. Всичко мога чрез Него. Изповядвам многото благословения от Голгота. “Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел.” Всички мои грехове са простени! Всички мои болести са изцелени! Моят живот е силен в Бога! Аз ще бъда венчан с Неговата благост! Изповядвам, че нямам страх! “Аз не се боя, защото Ти си с мен. Няма да се ужасявам, защото Ти си мой Бог. Ти ще ми помогнеш, ще ме укрепиш, ще ме подпреш с праведната Си десница.” “Бог ми е дал Дух не на страх, но на сила, любов и себевладение.” Аз имам Дух на сила в мен! Аз имам Дух на любов в мен! Аз имам Дух на себевладение в мен! Над мен е кръвта на Агнето! Господ е пред мен! Исус е в мен! Ангелът на Господа е около мен. Божиите вечни ръце са под мен. И благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми! Алилуя! Страхът няма място в моя живот! Аз изповядвам, че това е един добър ден! Днес аз съм изцелен. Днес аз съм изпълнен с Божията любов. Днес аз съм изпълнен с мира Божий. Днес аз съм изпълнен с Божията мъдрост. Днес аз съм изпълнен със Святия Дух. Всичко това ми принадлежи днес! Аз изповядвам днес, че ще помогна на някого да намери Божията милост и благодат. Днес ще се радвам, че небето е мой дом. Аз се радвам днес, че цялото ми семейство влиза в семейството на Господа! Това е моята изповед. Аз я изповядвам дръзновено пред дявола, пред ангелите, пред Господ Исус и пред Бог, моя Баща. В Исусовото име Ти благодаря, Отче, че имам това, което казвам! Моята изповед възлиза пред Теб и е основана на Твоето слово! Исус е Първосвещеникът на моята изповед. Днес тя става истина. Мои приятели, изповядвайте смело всеки ден и вие ще видите, че Бог държи на Словото Си. Чудото е във вашата уста!