Изцелена от рак

ПРЕДГОВОР

към българското издание

Медицинската наука, на която сме много благодарни, тъй като тя е един необходим и прекрасен Божий дар, успява все още да ни убеди, че съществуват немалко неизличими болести, като РАК, СПИН и други.

Има обаче, една Божествена сила, която предлага свръхестествена помощ на всички хора, страдащи от такива заболявания.

С настоящата книга, „Изцелена от рак“ от Доди Остийн, желаем да покажем на нашия читател начина и пътя, по който трябва да тръгне, за да извоюва тази победа.

Нейните страници са наситени с много факти, резултат от жива вяра, постоянство и издръжливост, и изповед на творческата сила на Божието Слово, от което извира това свръхестествено изцеление и здраве.

„Изпраща словото си та ги изцелява“ (Псалм 107:20); „Сине мой, внимавай в думите ми. Приклони ухо към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти; Пази ги дълбоко в сърцето си; Защото те са живот на тия, които ги намират, и здраве на цялата им снага.“ (Притчи 4:20-22).

Препоръчваме на всеки, който чете книгата, да прави това заедно с Библията и своята уста – „…езикът ми е перо на бързописец…“ (Псалм 45:1), да начертае съдържанието на плочите на сърцето си. „Благост и верност нека не те оставят; Вържи ги около шията си, начертай ги на плочата на сърцето си; Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците. Уповай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум“ (Притчи 3:3-5). Единствено там може да се зароди и израсне вярата, която чрез изповед да донесе желаното изцеление и да ни държи в съвършено божествено здраве.

Бог желае да ни научи как да започнем първите стъпки и да ни помага да усвоим напълно библейските принципи на абсолютно доверие в Неговата безкрайна любов и всестранна грижа за духа, душата и тялото, понеже сме „избавени от властта на тъмнината и сме преселени в царството на Неговия възлюбен Син“ (Колосяни 1:13). 

 

Преводачът

Глава първа - ИЗЦЕЛЕНА ОТ РАК

Аз съм безкрайно благодарна на Бога, че днес съм жива и че мога да ви донеса една вест на надежда! Надеждата в Исусовото име. Чувствам се като псалмиста Давид, който каза: „Господи, Боже мой, извиках към Теб и Ти си ме изцелил, извел си от шеол душата ми; опазил си живота ми измежду ония, които слизат в рова” (Псалм 30:2-3).

Словото Божие е жизнено важно за хората, които водят борба със здравето си, тъй като често то е единствената надежда, която имат. Зная, че ако не беше словото на Бога, аз вече щях да съм умряла. Познавах добре Словото. Бях слушала много проповеди, отнасящи се до вярата, които ме укрепваха. От Словото знаех, че Исус не желае Неговите деца да са болни и че Той умря не само за греховете ни, но също така и за нашите болести. Ако не беше Божието Слово, сега аз нямаше да съм жива и не бих писала тази книга.

Бог каза: „Людете ми загинаха от нямане на знания” (Осия 4:6). Тази констатация е тъжна, но е истина.

Много хора нямат познание върху Словото на Бога или не знаят, че волята Му за тях е да бъдат изцелени. А това познание определя границата между живота и смъртта!

В друг псалом Давид казва: „Колко Ти благодарим, Господи! Твоите мощни чудеса са доказателство, че Ти се грижиш! (Псалм 75:1, The Living Bible).

Бог се грижи за Своите деца. Фактът, че Той ме изцели, доказва грижата Му. Той иска да изцели и теб!

В Евреи 11:1 се казва: Вярата е твърда увереност в ония неща, за които се НАДЯВАМЕ…” Ако имаш рак, бъбречни кризи или други тежки страдания, които ти причиняват болки в тялото, искам да знаеш, че в Исус има надежда. Той не желае да умреш преждевременно. Неговата воля е да живееш и да разгласяш чудните дела Господни (виж Псалм 118:17).

Живот в здраве и активност

Аз съм от този тип хора, които непрекъснато са заети. Обичам да работя. Винаги съм работила много и съм намирала удоволствие в това. Нашите деца често казват: „Никога не сме виждали майка си без работа. Тя е винаги заета”. Съпругът ми Джон също много често казва: „Доди, вече е време да прекъснеш работа. За днес това е достатъчно.”

Винаги съм се радвала на текущо здраве. Като бебе съм боледувала от детски паралич, но не помня това. Мисля, че през целия ни съвместен живот Джон никога не ме е виждал болна на легло, освен при възстановяването ми след раждането на едно от нашите деца. Бях много благодарна за това здраве, но сега разбирам, че може би съм го считала за непременно гарантирано.

Ако някой ме питаше: „Как си?”, аз му отговарях: „Прекалено добре.” След като ракът дойде в тялото ми, разбрах колко глупави бяха тези думи.

Преди си мислех, че бъдещето ми принадлежи, но сега всеки ден е скъпоценен за мен. Никога не изговаряй празни думи. Благодари на Бога за здравето си и бъди признателен за всеки ден от живота, който Той ти подарява.

Как започна всичко

През октомври 1981 г. се появиха първите симптоми на болестта. Имаше един период, когато заедно с моя съпруг често пътувахме. Децата бяха пораснали, най-малкото беше на 16 г. и бях по-свободна. Имах големи планове за бъдещето.

Джон и аз бяхме поканени за откриването на Медицинския център на Орал Робъртс, така наречения „Град на вярата”, в Тулса, Оклахома. По това време нашият син Пол беше студент в Медицинския университет на Орал Робъртс. Бяхме много развълнувани, че можем да участваме в това голямо тържество.

Първият ден прекарахме чудесно, но през нощта се появиха първите симптоми. Виеше ми се свят, имах тръпки и бях обхваната от треска. Ставаше ми ту много студено, ту много топло от изгарящата ме температура. През следващите три седмици тези симптоми се засилваха. Не можех да спя, а когато загубих съня си за по-дълъг период от време, това ти се отразява неблагоприятно. Отслабнах извънредно много. След няколко седмици получих жълтеница. Започнаха да се появяват болки и други симптоми.

Независимо от всичко това, аз се опитвах да върша своята домакинска работа и да участвам редовно в църковните служби. Спомнян си особено една служба, когато бях толкова слаба, че не можех да се изправя. Бях коленичила да се моля за една жена и когато се опитах да стана, открих, че не мога. Трябваше да се довлека до един стол, за да се повдигна. Тогава още никой не знаеше, а дори и аз самата не предполагах колко болна бях в действителност.

Джон и аз вярвахме и изповядвахме Божието Слово. Търсихме Бога и се съгласявахме заедно в молитва. Бях помазана с масло според Яков 5:14-15. Правех всичко, което знаех, но ставах все по-зле.

Наближаваше Денят на благодарността, а за този ден бяха запланувани много неща. Вече бях купила някои ново дрехи и очаквах с трепет настъпването на празника. Джон и аз решихме да потърсим лекарска помощ, за да се възстановя и да участвам пълноценно в богослужението.

Позвънихме в „Градът на вярата” и те ни препоръчаха един лекар от Хюстън. По онова време „ Градът на вярата” не беше в състояние да обслужва толкова много пациенти, иначе аз бих отишла там. Така би било по-добре за мен, обаче този медицински център беше току-що открит и още не разполагаше с необходимата апаратура. Аз послушах съвета им и отидох при един местен лекар по вътрешни болести, който беше чудесен християнин.

След като ме прегледа, той каза: „Госпожо Остин, мисля, че трябва да постъпите в болницата за изследване”.

Аз казах: „Не е ли възможно да направя амбулаторни изследвания. Следващата седмица ще имаме тържествено богослужение.”

Той отговори: „Не. Мисля,че се нуждаете от по-обстоен преглед.”

Съгласих се да отида в болницата, като мислех, че всичко ще свърши за 2-3 дни. Но изминаха двадесет дни.

Преминах през всички възможни тестове: няколко ехографии, две С.Т. изследвания, една горна и долна Г.И. серия, една костна и една вътрешна биопсия. Вие сега ги четете, а аз ги преживях!

Първата диагноза на лекарите беше, че имам абсцес на черния дроб, може би причинен от някои вируси, с които съм била заразена по време на нашето мисионерско пътуване до Индия. Лекуваха ме с медикаменти, които имаха неблагоприятно странично въздействие, но се надяваха, че абсцесът ще бъде отстранен.

Някои от тези странични въздействия бяха гадене и депресия. Самият предстой в болницата ми действаше подтискащо. Освен това лекарствата предизвикваха виене на свят и аз не можех да разсъждавам трезво. Бях ужасно изморена и слаба. Едва ставах от леглото.

По-нататъшните изследвания не показаха наличието на болестотворни бактерии, амеби или паразити. Това изключваше първата диагноза и ми бяха назначени допълнителни прецизни изследвания.

Един ден, лекарят дойде в стаята ми и каза: „Изпратих кръвна проба в Синсинати.”

„Защо – попитах аз? – В Хюстън има толкова добри болници.”

Той отговори: „Просто за мое успокоение. Но аз съм сигурен, че във Вашето тяло няма злокачествени образувания.”

Ракът – смъртна присъда

Злокачествено!

Бях поразена от тази дума! До този момент възможността да се разболея от рак никога не ми бе идвала на ум. Години наред съм изповядвала, че никога няма да имам рак или каквато и да е друга болест. Когато лекарят спомена думата злокачествено, аз си помислих: „ Това изобщо не отговаря на очакванията ми. Повече не искам думата „рак”, защото аз нямам рак и никога няма да имам!”

Позвъних на Джон по телефона и му предадох това, което лекарят ми бе казал, след което добавих: „Не искам да произнасяш думата „рак“, защото аз нямам рак и никога няма да имам!“

На 10 декември, четвъртък, Джон дойде в болницата на свиждане. Лекарят го посрещнал в коридора със следните зловещи думи: „Пастор Остин, Вашата съпруга има метастази от рак в черния дроб. Със или без химиотерапия, тя има само няколко седмици живот. Ние можем да я лекуваме, но резултатът би бил незначителен.”

„Проблемът е, че не можем да намерим главният тумор – продължил той. – Не знаем къде е. Това наистина ни обърка. Обикновено главният тумор поставя началото на рака и след това пуска разсейки в дроба, бъбреците или на други места. Но ние не можем да го намерим. С Ваше съгласие, ние бихме направили хирургическо изследване или една колоноскопия, с цел да открием тумора.”

Джон не повярва на това. Той казал: „Докторе, ще взема жена си вкъщи. Ние ще се молим, ще потърсим Бога и тогава ще решим какво да правим.Вярваме в чудесата, а също и в Този, Който ги върши.”

Лекарят казал: „Да – наистина вие се нуждаете от чудо.”

Когато Джон ми каза диагнозата, аз бях много изненадана от самата себе си. Бях зашеметена и шокирана, но не изпаднах в истерия. Седях спокойно и слушах. Лекарят дойде скоро след това и разговаряхме заедно.

Едно нещо обаче ме разтревожи. Нашият син Пол, сега лекар-стажант, трябваше да оперира в болницата „Херман” в Хостън, близо до тази болница, в която бях аз. Джон го повика и му каза: „Синко, ела при майка си, тя има нужда от теб.” Той веднага дойде.

Скоро в коридора се чу отчаян плач. Отначало не знаех кой е, но после разбрах, че това беше моето „малко момче” Пол.

Той ме наблюдаваше през първите седмици на заболяването и беше много загрижен от състоянието ми.Като лекар, знаеше добре прогнозата за човек с рак на черния дроб и това го измъчваше. Пол разбираше, че Бог може да изцелява, но в същото време имаше медицински опит, за да осъзнава, че с рак на черния дроб човек умира. По естествен път нямаше надежда.

Когато Пол влезе в стаята, аз му казах: „Синко, предстои ни борба. Сега ти ще трябва да воюваш заедно с мен.”

Той отговори: „Добре, майко”, възвърна самообладанието си и беше заедно с мен в тази борба.

Цялото семейство ме подкрепяше с оптимизма си. Аз съм единствено дете на родителите си и макар че те бяха доста възрастни, никога не изпаднаха в паника. Застанаха твърдо, като стълбове ,каквито винаги са били. Когато чуха, че съм изписана от болницата, те веднага дойдоха вкъщи и бяха готови да се грижат за мен и семейството ми.

Аз се върнах в къщи

Върнах се вкъщи на 10 декември 1981 г. и повече не отидох в болницата. Обаче моят съвет, ако имате рак или някое друго заболяване и може да ви се помогне чрез химиотерапия или по друг начин, доверете се на лекарите, стига да чувствате, че така трябва да бъде. Направете това, за което имате мир в сърцето си.

Не съветвам никого да постъпи така, както аз постъпих, само защото имаше ефект върху мен. Независимо дали бих се подложила на химиотерапия или не, лекарите ми даваха само няколко седмици живот и аз предпочетох второто. Но Бог води всеки един ИНДИВИДУАЛНО. Това беше пътят на вяра, по който Той ме поведе.

Моята вяра трябваше да победи

По време на престоя в болницата аз бях толкова слаба и чувствата ми бяха така претъпени от лекарствата, че зависех изключително от молитвата и вярата на другите.

Орал Робъртс и Кенет Хегин ми се обадиха по телефона. Разговарях и с Кенет Коплънд и Т.Л. Осборн. Дейзи Осборн дори ме посети в болницата. Но аз разчитах преди всичко на моя съпруг. Бях омъжена за един велик учител на Божието Слово и той непрекъснато ме окуражаваше и ми говореше думи от Словото. Разчитах също и на вярващите от църквата в Лейкууд, които се молеха и постеха за мен. През този период аз трябваше да бъда „носена” от молитвите на други хора.

Скоро след като се върнах у дома, разбрах, че вярата за моето изцеление е нещо лично между мен и Исус.

Една нощ в ранните сутрешни часове Бог ми говори: „Не бива да разчиташ на вярата на твоя съпруг, нито на тази на Орал Робъртс или на Кенет Хегин. Сега от значение е ТВОЯТА лична вяра.” От този момент разбрах, че всичко зависи от мен.

Моят случай беше по-различен от този с нашата дъщеря Лиза, която се роди с мозъчна парализа. Лиза порасна и сега е съвършено нормална. Джон и аз вярвахме в нейното изцеление, въпреки че тогава нямахме пълно познание върху Божието Слово. Тя беше бебе и ,разбира се, не беше в състояние да вярва за себе си. Тя беше изцелена единствено чрез нашата вяра в Бога и поради Неговата голяма милост.

Битката на вяра

Когато се върнах вкъщи, аз не легнах на легло и не се оставих на грижата на други. Знаех, че ако направя така, ще демонстрирам липса на вяра и ще подкопая нейните основи. Лягах си само нощем, когато беше нормално време за сън. Не си позволявах дори дрямка, защото се чувствах болна и знаех, че ако го направя, няма да мога да стана след това.

Първата сутрин станах от леглото. Изкъпах се и облякох една рокля, в която тялото ми, останало само 43 кг., се изгуби. Не желаех да действам като болна.

Джон и аз вярвахме в силата на молитвата в съгласие. Исус каза: „Ако двама от вас се съгласят за земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, Който е на небесата” (Матей 18:19).

Веднага след завръщането ми от болницата у дома, помолих Джон да се моли за мен. Казах му: „Ти си главата в тази къща. Трябва да упражниш власт над рака в тялото ми. Ние трябва да се съгласим, че Бог ще ме изцели и ще ме направи съвършено здрава.”

Така и направихме. Застанахме в молитва пред Бога, Джон ме помаза с масло и упражни власт над болестта и над всяка ракова клетка в моето тяло.

Беше 11 декември 1981 г. и от този ден започна моето изцеление. Имах уверението на Божието Слово, че съм изцелена, но изцелението не беше потвърдено напълно в тялото ми. Все още имах много симптоми на болестта, не се чувствах добре, но в сърцето си знаех, че съм изцелена!

Трябваше да измине много време, докато симптомите изчезнат. Понякога бях готова да кажа: „Исусе, много по-лесно е да се откажа и да дойда при Теб.” Но трябваше да се боря. Прочетох Исая 43:25-26, където се казва:

Аз, Аз съм, Който изтривам престъпления заради Себе Си и няма да си спомня за греховете ти. Подсети Ме, за да се съдим заедно; представи делото си, за да се оправдаеш.”

Посред нощ, когато всички спяха, аз представях моят случай пред Исус и казвах: „Исусе, аз не искам да умра. Още съм твърде млада. Ти каза, че можем да изберем живота или смъртта. И няма да умра, а ще живея. За да разказвам делата Господни.” (Псалм 118:17).

Напомнях на Бога, че моят съпруг има нужда от мен, децата ми имат нужда от мен, църквата има нужда от мен, майка ми и баща ми имат нужда от мен и лично Той има нужда от мен.

Изпитвах сърцето си и Бог започна да ми напомня някои неща. Една нощ написах писмо до седем души, които мислех, че може да съм обидила с нещо – на които трябваше аз да простя или които трябваше да ми простят. Дори писах и до някои, които мислех, че може да съм обидила след моето разболяване, понеже бях станала много раздразнителна. Тогава не приличах на себе си. Написах писма до съпруга си и до всяко едно до децата си.

Правех всичко, което знаех, че ще ми помогне да имам позитивно становище. До леглото си поставих една моя снимка като булка и се молех: „О, Господи, ако можех да се чувствам така, както на сватбения ми ден!”

Поставих и друга снимка, на която яздех кон по време на отпуската ни в едно ранчо.Тогава от мен се излъчваха жизненост и здраве. Мислех си: „О, Боже, ако можех отново да яздя този кон!”

Имаше още едно нещо, което ми помогна много – аз се молех за другите.

Яков 5:16 гласи: „Молете се един за друг, за да оздравеете”. Ако можеш да забравиш своя проблем, когато си в борба за своя нужда, Бог ще оцени това и ще направи така, че отговорът ще дойде по-бързо.

В Лука 6:38 се казва: „ Давайте и ще ви се дава”. Ако умът ти е зает изключително със самия теб и твоите собствени нужди, тогава започваш да отслабваш.

Бях толкова болна, че се чувствах непълноценна. Когато бях сама вкъщи, мислех за себе си, за болките, болестта, симптомите. Тогава ме завладяваше умората и се изпълва със себесъжаление. Но когато решавах да отида и да се моля за другите, здравето започваше да се възвръща.

Спомням си, че веднъж изминах с колата голямо разстояние от нашия дом, за да се моля за един човек в болницата. След това посещение Бог ми внуши да отида в дома на друг човек, който боледуваше от дълго време. Бях така уморена! Изобщо не ми се ходеше там, обаче отидох. Бях изтощена до крайност, но за мен бе важно да се покоря на Божия глас. 

Словото стана мой живот 

Въпреки обезкуражаващите симптоми, сърцето ми знаеше, че Божието Слово не може да лъже. Имах пълно доверие в Него. Ако нямах тази увереност аз щях да съм мъртва.

В Евреи 10:23 четем: „ Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал”.

Ден след ден надеждата и дръзновението ми се усилваха от тези скъпоценни обещания, които Бог ми разкриваше чрез Словото Си. Аз просто се сраснах с моята Библия и с нейните изцелителни обещания. Словото стана мой живот. Всеки ден четях и изповядвах Писанието.

Имаше обаче дни, когато вярата ми беше разколебана и тогава чувствах осъждане. Моята изповед на вяра не се беше променила, но въпреки това в мен имаше колебание. Мисля, че всеки, който воюва дълго време с болестта, ще преживява известни колебания, ако симптомите са упорити.

Едва след разговора с моя съпруг, разбрах, че тези колебания са в моя ум, а не в сърцето ми. Казах на Джон: „ Какво не е в ред с мен? Чувствам такова осъждане поради колебанията си”.

Той знаеше точно какво да ми каже. Попита ме: „Доди, колебанието в сърцето ти ли е?”

Аз казах: „Не. Зная, че Божието Слово никога не лъже. То е вярно”.

„Тогава откъде идва колебанието ти?”

Аз се замислих и след това отговорих: „От ума ми!”

„Е – каза Джон, - не виждаш ли? Това е разликата. Ти не се колебаеш в сърцето си, защото знаеш, че Словото на Бога е вярно! Тогава няма защо да се осъждаш. Твоето сърце е непоклатимо. Съпротиви се на мислите на дявола и той ще побегне от теб.”

Този разговор ми помогна много! Аз имах увереност в сърцето си, но дяволът използваше мислите ми, за да ме накара да се съмнявам. В сърцето си имах вяра, а в главата си съмнения.

Ако все още симптомите на болестта ти се проявяват, а ти се колебаеш, анализирай духа си. Вероятно това колебание не идва от сърцето ти. Съмнението е в мислите ти. Не позволявай на дявола да те осъжда. 

Как воювах със страха 

Хората често ме питат дали съм се борила със страха. О, колко много воювах с него! Когато бях здрава никога не изпитвах страх, но когато отслабнах и се разболях, страхът сякаш ме беше погълнал.

Ще бъда съвсем искрена. Аз съм съпруга на пастор и учител на вярата, но преди всичко съм човек. Имам същите мисли и чувства, както всеки друг. Аз трябваше да „събарям представи” (помисли) и да се смея на симптомите.

По професия съм медицинска сестра. Знаех много добре как трябваше да функционира тялото ми, и виждах, че неговите функции бяха нарушени. Някои неща, които лекарите ми казаха, предизвикаха у мен страх. Трябваше много да воювам с тези мисли и понякога все още трябваше да им се съпротивлявам.

Сатана ме тормозеше чрез думите на лекарите: „Остават ти само няколко седмици живот……няколко седмици живот”. Той използваше болките и ми казваше: „Ти ще умреш. Добре е твоето семейство да те погребе в тази хубава рокля. Ти изглеждаш прекрасно в нея.”

Но аз прогонвах тези мисли с Божието Слово и казвах: „Ще ме насити с дългоденствие спасението, което върши” (виж Псалм 91:16).

Дяволът бомбардираше ума ми е всевъзможни страхове, особено, когато всички спяха, а аз лежах будна в страданието си. В моето тяло идваха ужасни, нетърпими билки, повече от които бяха предизвикани от демони, за да изпитат вярата ми.

Аз воювах усилено с тях през нощта! Тогава дяволските мисли идваха в ума ми. Много нощи съм лежала будна в непрекъсната молитва и съм гонела духа на страха. Чувствах се така изтощена – като след битка, но продължавах да се боря.

За да запазя ума си от негативното влияние, понякога ставах и се разхождах, като на всяка стъпка казвах:

„В раните на Исус аз съм изцелена…в раните на Исус аз съм изцелена” (виж 1 Петрово 2:24).

Размишлявах върху стихове като този: „ Защото Бог е,Който според благоволението Си действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.” (Филипяни 2:13).

Словото Божие винаги ме насърчаваше и ми караше да се чувствам добре, но дяволът изпитваше всяка стъпка на вяра, която правех. Всякога, когато цитирах Писанието, той ми казваше: „И да цитираш Словото на Бога, не става по-добре,нали?” Той подлагаше на съмнение всяко Божие обещание.

Аз обаче продължавах да цитирам стих след стих. Когато цитирах ежедневно Божието Слово, започнах да ставам все по-силна и по-силна.

Нормално ли е един християнин да преживява мъчителен страх?

Веднъж бях запитана: „Това нормално ли е за изпълнения с Духа християнин?”

Не знам какво ти считаш за нормално. Аз само казвам през какво съм преминала. Не критикувай никого, преди да си минал по неговия път. Ако мислиш, че другите нямат тази вяра, която ти имаш, не ги критикувай. Опитай се да разбереш през какви изпитания минават. Няма значение колко много знаеш, ти все още не знаеш всичко, което те преживяват. Аз съм критикувала другите в миналото, но сега се срамувам, защото зная през какво съм преминала.

Бог не ми беше дал рака

Бог ли ми изпрати тази болест?

Не, разбира се, не! И сърцето, и умът ми бяха убедени, че не е Божия воля – нито за мен, нито за което и да е Негово дете, да боледува.

Ако в ума си имах съмнение, че Божията воля не е да съм добре, аз никога не бих станала добре. Ето защо е нужно да воюваме с лъжите на дявола и да учим хората на Божието Слово. Запечатай в ума и в сърцето си, че Божията воля за теб е да бъдеш добре.

Не Бог ми беше дал рака. Исус каза, че това е „крадецът”, Сатана, който дойде да открадне моето здраве, да ме убие и унищожи.

Исус каза: „Аз дойдох, за да можете да имате живот и да можете да го имате по-изобилно” (Йоан 10:10). Забележи, стихът говори, че ти „можеш” да имаш живот. Изборът е твой. Не е задължително да имаш изобилен живот, но ако желаеш, МОЖЕШ да го имаш. Аз желаех и претендирах за това пред моя Бог.

Много хора се молеха за мен

Всички около мен бяха така добри! Аз нямах физическа възможност да пътувам, за да се молят за мен. Помолих Бог да изпрати хора да се молят за мен в моя дом. И те започнаха да идват.

Много хора идваха от големи разстояния. Помня една жена, която прекоси със самолет страната, за да се моли за мен и да ми каже как Бог я изцелил от рак.

Цялата ни църква ходатайстваше заедно с нас. Те ни помогнаха по неизброими начини. Всички ме насърчаваха, а особено моето семейство.

Искам да окуража съпрузите, съпругите и децата да бъдат близо един до друг, защото са ни нужни, особено в кризисни моменти. Моят съпруг и децата ми казваха всеки ден: „Ти си изцелена”.

Толкова е важно да имаш близо до себе си някой, който да стои заедно с теб в молитва, когато воюваш с болестта. Джон стоеше с мен и ме насърчаваше. Той виждаше плача и страданието ми, когато никой друг не подозираше това. Понякога не можех да правя нищо друго, освен да плача. Той ми казваше отново и отново: „Мила моя, ти ще се оправиш. Ние ще обикаляме света заедно. Ще работим за Исус. Ти си много добър войник. Исус ти има голямо доверие. Нашите най-добри дни са пред вас.” Държеше ръката ми и се молеше в Духа. Търсеше Бога и Той му показваше неща от Словото, които да сподели с мен.

Когато вярата ми отслабваше, винаги беше повдигана чрез думите на Джон или по някакъв друг начин, по който Господ говореше в моето сърце. Джон ме насърчаваше и вярата ми растеше.

Посещение от Господа

Един ден имахме специално посещение на Господа в нашата спалня. Вярвам, че в действителност дойде ангел да ни укрепи.

Бяхме се върнали от църква и Джон влезе в спалнята, за да се преоблече. Когато прекрачил прага, забелязал Библията си отворена върху леглото, където беше я оставил преди. Щом се обърнал с гръб към нея, чул някой да прелиства страниците й. В стаята не е имало никакво течение, нито пък вятър.

Когато се приближил, видял, че Библията била отворена по свръхестествен начин, и от тази страница в него оживял Псалм 105:37:Изведе народа Си със сребро и злато; и нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя.”

Колко славихме Бога за това Слово!

Моето семейство се отнасяше с мен като със здрав човек

Децата ми се отнасяха с мен като с напълно нормална и здрава майка. От момента, когато Джон и аз се молихме, те повярваха, че съм изцелена. Понякога вкъщи трябваше да се направят някои неща и аз ги молех те да ги свършат. Но тъй като вярваха, че съм изцелена, те настояваха аз да ги направя.

Това, че ме считаха за здрава, беше добре за мен; иначе много пъти бих попаднала в изкушението да се самосъжалявам. Те не ми позволяваха това. Напомняха ми Словото Божие и молитвата на вярата, с която бяхме се молили.

Веднъж исках да направим разместване на мебелите в стаята. Имаше един малък шкаф, който нормално можех да премествам. Когато помолих за помощ, едно от децата ми отговори: „ Майко, ти си изцелена и можеш да направиш това сама.” И аз го направих! Наистина беше трудно, но това ми помогна да използвам вярата си. Тогава ми стана мъчно, но за моите деца аз бях здрава. Благодаря на Бога, децата ми бяха закоренени в Словото на Бога.

Когато воюваш за изцелението си, не позволявай да бъдеш завладян от самосъжаление. Съжалението никога не печели! Аз победих самосъжалението, като говорех на моето тяло и му заповядвах да бъде в съгласие с Божието Слово. И това стана!

Затвърждаване на моето чудо

Хората често ме питаха дали съм ходила на лекар, за да потвърди изцелението ми. Веднъж дори получих писмо от сестрата на един лекар с въпроса: „Документирано ли е това изцеление?”

Ако под „документиране” хората разбират да се върна при същите лекари и да направя същите изследвания, не съм го направила. Но бях изследвана от други лекари по други причини и те потвърдиха изцелението ми.

Не чувствах в себе си мир да се върна в болницата за изследвания, за да докажа, че съм изцелена. Може да ти се стори странно, но аз не искам нищо да смущава вярата ми. Зная, че съм изцелена. Изминаха почти пет години, откакто напуснах болницата, и аз съм още жива, пълна с енергия и активност. Пет години са много повече от двете седмици живот, които лекарите ми даваха. Фактът, че съм още жива, е достатъчно красноречив, че Словото на Бога действа!

Известно време след като напуснах болницата, реших да отида на гинеколог за преглед. Само Джон и аз знаем всичко, което дойде в тялото ми, за да изпита вярата ми. Едно от тези неща беше ненормално кървене, придружено с болки в корема. Определих си час за преглед при д-р Ричард У. Уокър-младши, един добър гинеколог-християнин, който посещаваше църквата в Лейкууд. Той знаеше моето състояние и това, през което бях преминала.

Тъй като лекарите в болницата не намериха главния тумор, дяволът ме измъчваше месеци наред със страха, че в тялото ми се развива злокачествена киста или тумор. Преди години бившият ми гинеколог беше диагностирал един малък миоматозен тумор по стените на матката. Тези тумори обикновено не са злокачествени и понеже той беше малък, докторът ни препоръча да не предприемаме нищо. Обаче лекарите в болницата предложиха, че това може да е местоположението на главния тумор.

Джон и аз се молихме през целия път до кабинета на д-р Уокър. Неговото изследване показа, че действително този миоматозен тумор е пораснал колкото топка за голф и ни препоръчаха хистеректомия за отстраняване на матката.

Борех се със себе си дали да се подложа на операция или не, но накрая се съгласих.Анестезиологичното изследване непосредствено преди операцията показа наличието на натрупване с размерите на топка за голф по стените на матката ми. След операцията, когато патологът направи необходимият тест за своя доклад, не можа да намери никакъв тумор. Това беше чудо! Заключението на д-р Уокър е, че днес здрава като млада жена!

През ноември 1983 г. – цели две години след като получих смъртната присъда да умра от рак – почувствах, че трябва да изследвам кръвта си, понеже още в болницата кръвната ми картина не беше добра. Отидох при д-р Реджиналд Б. Чери, лекар по профилактична медицина, който също е член на нашата църква. Той е чудесен човек, спасен и изпълнен със Сватия Дух. Винаги ме е насърчавал и е повдигал вярата ми.

Резултатите от изследването потвърдиха, че Бог беше направил чудо! Кръвта ми беше напълно нормална. Седемте изследвания за функционирането на черния ми дроб също бяха нормални. Нямаше никакъв рак! Слава на Бога!

Исус не се е променил. „Той е същият вчера, днес и во века” (Евреи 13:8). Днес Неговата изцелителна сила е на твое разположение.

Пророк Наум 1:7 гласи: „Господ е благ, крепост е в ден на напаст и познава уповаващите на Него.”

Ако днес страдаш, ако нещо те смущава в тялото ти и лекарите са вдигнали ръце от теб, искам да знаеш, че все още има надежда в Исус.

Как използвах Писанията за моето изцеление

Словото Божие спаси живота ми.Всеки ден четях много стихове.

В Притчи 4:20-22 се казва: „Сине мой, внимавай в думите ми, преклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си Защото те са живот за тези, които ги намират и здраве за цялата им снага.”

До сега никога не съм напускала дома си, без да чета текстове, в които се говори за изцеление. Зная ги в сърцето си, но все още продължавам да ги чета. Те работят в мен.

През свободното си време сутрин аз чета стиховете за изцеление. Не им позволяват да се отдалечат от очите ми, пазя ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот и здраве за мен.

Искам да ти покажа, че това, което най-много ми помогна, беше непоклатимото ми доверие в Словото Божие. Знаех, че ако не ставах по-добре, причината не е в Бога, защото Неговото Слово никога не пропада.

Някои хора се сърдят на Бога, когато нещо не върви и те бе стават по-добре. Бог не е твоят неприятел! Неговата воля е да живееш. Дяволът е този, който иска да те унищожи (виж Йоан 10:10І. Не се ядосвай на Бога. Воювай срещу дявола. Господ иска да си добре.

Ако желаеш, ти МОЖЕШ да имаш изобилен живот, но трябва да знаеш, че Божията воля за теб е да бъдеш изцелен. Някои хора, които не са изучавали какво говори Библията относно изцелението, не вярват, че Божията воля за тях е да бъдат изцелени. Те мислят, че трябва да страдат за Исус и по този начин Бог ги учи на някакъв урок.

Бог не поучава децата си, като им нанася болести. Ти също не блъскаш децата си пред идващата кола, за да ги възпитаваш! Бог е един любящ б Баща, Който иска децата Му да се добре и да живеят щастливо.

Един от любимите ми стихове, който четях всеки ден, беше Еремия 30:17: „Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти…”

Чувствах се така, като че ли преминавам през тъмен тунел, който сякаш няма край, и въпреки това непрекъснато изповядвам: „Аз съм изцелена”.

Когато някой ме попиташе как се чувствам, никога не изповядвах, че съм зле. Казвах: „Аз съм благословена от Господа” и това не беше лъжа.

Изповедта не подейства така бързо, но накрая резултатът дойде! Започнах да виждам едва блещукащ лъч от светлина. Но колко чудесен беше денят, когато видях истинския блясък на Божията изцелителна сила!

Ако вярваш в Бога за нещо, бъди внимателен какво излиза от устата ти. Продължавай да изповядваш Словото. Бог ще зачете Своето Слово.

Искам да вярваш, че има надежда в Исус. Аз бях изцелена от рак, без да съм някоя специална личност. Аз съм просто едно от Божиите деца, точно такова, каквото си и ти. Бог иска да ти помогне. Неговото желание е да живееш живот в здраве, дълголетие и да бъдеш полезен. Но твоето изцеление няма да дойде автоматически. Ти трябва да воюваш с болестта чрез Божието Слово и с вяра.

Лекарите считат за общопризнат факт, че един активен и воюващ човек може много по-лесно да победи болестта си, отколкото един пасивен болен. Има нещо в имунната система, което действа в твоя полза, когато и ти воюваш за здравето си.

Не се помирявай с мисълта за твоята скорошна смърт. Представи делото си пред Бога. Ако имаш непростителност в сърцето си или нещо, което не се харесва на Бога, отмахни го от себе си! Остави го при Исус.

Възложи всичките си грижи на Него, защото Той се грижи за теб” (1 Петрово 5:7). 

Сега искам да се моля за молитва за изцеление за теб 

Преди всичко, ако досега не си предал живота си на Исус Христос, трябва да го направиш, за да бъдеш спасен. В Римляни 10:9-10 четем: „Защото ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява.”

Позволи на Исус да господства в живота ти. Покай се от греховете си и Го изповядай като свой Господ, Спасител и Изцелител. Тогава ще можеш да вярваш в Него за твоето пълно изцеление.

Молитва

„Боже, Отче наш, Твоето Слово казва, че Ти си изпитана помощ във време на нужда. Сега се застъпвам пред Теб за тези, които страдат от рак или някоя друга сериозна болест. Отче, моля Те в името на Исус Христос от Назарет да ги докоснеш и да ги изцелиш.

Разстоянието не е проблем за Теб, Боже. Сега, когато се моля, Ти си съвсем близо до тях. Моля Те да се докоснеш до телета им и да ги изцелиш.

Ти, отвратителна болест, наречена рак, излез от това тяло в името на Исус! Заповядвам ви, ракови клетки, да изсъхнете и да умрете от корен в името на Исус! Дяволе, връзвам твоята сила в живота на този човек и разрешавам на изцелението да дойде сега, в името на Исус!

Отче, моля Те да присъдиш нови клетки на мястото на тези, които са били унищожени от рака или друга болест. Боже, Ти можеш да сториш това, защото невъзможното за човека е възможно за Теб. Ти се интересуваш от нас и ние вярваме, че ще се погрижиш, защото Те молим за това. Ти ни обичаш толкова много!

Отче, нека още в този ден се възвърнат силите и здравето на тези хора. Благодаря Ти, Господи, че го правиш.

Благодаря Ти, Исусе, че ще чуем добри свидетелства от много хора, които са били изцелени, защото са държали своята изповед на вяра без колебание, като са знаели, че е верен Онзи, Който е обещал. Благодаря Ти, Отче, в името на Исус. Амин.”

Глава втора - ЧЕТИРИДЕСЕТ СТИХА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАХ, ЗА ДА ПОБЕДЯ РАКА

Едно от най-важните неща, което допринесе за моето изцеление, беше моята непоколебима увереност в Словото на Бога. Много хора са искали да им посоча стиховете за изцеление, които съм употребявала. Те са много, но аз искам да ти дам 40 стиха, които бяха най-важни за мен. Аз продължавам да ги чета всеки ден, за да изграждам и поддържам вярата си.

Ежедневното изповядване на тези обещания беше ключът за моето изцеление. Използвай ги като част от твоята всекидневна изповед. Вярвам, че те ще ти помогнат да победиш всеки симптом и всяка лъжа на неприятеля.

1. ПРИТЧИ 4:20: Словото на Бога ще спаси твоя живот.

„Сине мой, внимавай на думите Ми, приклони ухото си към беседите Ми, да се не отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си; защото те са живот за тези, които ги намират и здраве за цялата им снага.“

Причината, поради която Словото на Бога е така важно, когато воюваш за изцелението си, е че в много случаи това е единствената надежда, която имаш. Така беше с мен.

Постави Божието Слово на първо място, защото То е живот и здраве за твоето тяло.

2. ИСУС НАВИН 21:45: Божието Слово не пропада.

„Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил…всички се сбъднаха.“

Този стих толкова ми помогна! Той оставаше в съзнанието ми ден и нощ. Аз знаех, че Божието Слово ще се изпълни. Нито една дума няма да пропадне.

3. ФИЛИПЯНИ 2:13: Божията воля е изцеление и то действа в теб.

„Защото Бог е, Който според благоволението Си, действа във вас и да желаете това и да го изработвате.“

Този стих ме е поддържал в много мрачни часове. Той е един от стиховете, които цитирах най-много. Когато карах колата или когато се разхождах, този стих отекваше в мен и аз казвах: „Боже, Ти каза, че действаш в мен. Ти действаш в тялото ми да желае и да върша това, което Ти е угодно. Ти действаш в моя ум, като го обновяваш. На Теб е угодно да съм здрава.“

4. РИМЛЯНИ 8:11: Духът на живот оживява твоето тяло.

„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите; то Същият, Който възкреси Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който обитава във вас.“

Този стих е чудесен! Същият Дух, Който обитаваше в Исус и Го възкреси от мъртвите, обитава в мен и теб. Той съживява смъртното ти тяло и го прави да пращи от здраве (буквално). Да бъде слава на Бог Отец!

5. ВТОРО КОРИНТЯНИ 1:20: Бог е на твоя страна.

„Понеже в Него е да за всичките Божии обещания, колкото много и да са; затова чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас.“

Ако не познаваш Божието Слово, трябва да Го изучаваш. Много хора страдат и умират преждевременно, защото не знаят какво казва Словото на изцелението.

Ако си още духовно бебе, Бог има предвид това. Не се осъждай, че не познаваш достатъчно Словото. Просто Го изучавай и търси Господа. Той ще изяви силата Си в твоя полза. Ако си в църква, в която няма добро поучение, съветвам те да отидеш на място, където можеш да бъдеш научен на Божието Слово. Един ден То може да послужи за опазване на живота ти, както послужи на мен.

6. МАТЕЙ 8:2-3: Божията воля за теб е да бъдеш изцелен.

Тези стихове описват случая с прокажения, който дойде при Исус и каза: „Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.“ Тогава Исус изрече тези прости думи: „Искам, бъди очистен.“

Божията воля за теб е да бъдеш добре. Ако не вярваш това, необходимо е да промениш мисленето си. Не е Бог този, който разрушава твоето тяло, а дяволът.

Ако си бил ядосан и ожесточен спрямо Бога, кажи: „Отче, досега не съм бил прав, защото не съм знаел, че дяволът е причинил моята болест. Аз обвинявах теб и сега съжалявам за това. Отричам се от това ожесточение, Исусе. Прости ми.“

От изключителна важност е сърцето ти да бъде освободено от гняв спрямо Бога и всеки друг, за да няма препятствие на молитвите ти.

7. ИЗХОД 15:26: Подчини се на Божието Слово и бъди изцелен.

„Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.“

Правиш ли това, което е правилно в Божиите очи? Обръщаш ли внимание на заповедите Му и пазиш ли ги?

Божиите обещания са условни и има някои неща, които трябва да вършим. В Евреи 11:6 се казва,ч е Бог възнаграждава онези, които усърдно Го търсят. Ако ти не търсиш Господа усърдно, аз те съветвам да започнеш още днес. Чети и слушай Божието Слово. Търси Го с цялото си сърце. Пази заповедите Му и в живота ти ще настъпи промяна.

8. ИЗХОД 23:25: Служи на Господа и изцелението ще бъде твое.

„Но да служиш на Господа, твоя Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.“

Това е друго чудесно обещание за тези, които служат на Господа. Той ще благославя храната и водата ти. Когато се моля преди хранене, никога не завършвам молитвата си, без да кажа: „Отче, благодаря Ти, че си обещал да благославяш хляба и водата ни и да отмахваш от нас всяка болест.“

9. ВТОРАЗАКОНИЕ 7:15: Бог отмахва от теб всяка болест.

„Господ ще отстрани от тебе всяка болест (Забележи, не се казва: „ще отстрани от тебе част от болестите или някои болести“, но „ще отстрани от тебе ВСЯКА болест“). и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.“

Това е чудесен стих, на който можеш да се облегнеш, когато дяволът ти казва, че болестта е прекалено голяма, за да може Бог да я изцели. Няма болест, която да е извън обсега на Божията изцелителна сила.

Исус е специалист по трудните случаи и няма предпочитания към едни или други. Той не ме изцели, понеже съм съпруга на Джон Остийн. Изцели ме, защото ме обича и аз съм Негово дете. Той ще изцели и теб, защото те обича.

10. МАЛАХИЯ 3:10: Подчини се на всички Божии заповеди и приеми всички Негови благословения.

„Донесете всички десятъци във влагалището, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва Господ на Силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него.“

Една от причините много хора да не получават това, което искат от Бога, е неподчинението им на Неговото Слово по отношение на десятъка – да дават на Господа първата десета част от своите приходи. За да се покоряваш усърдно на гласа на Господа, твоя Бог, ти трябва да следваш всички Негови заповеди. Една от тях е заповедта да даваш десятък.

11. ПСАЛМ 103:1-5: Изцелението е едно от Божиите благодеяния.

„Благославяй душе моя, Господа, и всичко що е вътре в мене нека хвали святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния…“

И какви са Божиите благодеяния?

„Той е, Който прощава всичките те беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел.“

12. ПСАЛМ 107:20: Божието Слово е изцеление.

„Изпраща Словото Си та ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат.“

Виждаш колко важно е да познаваш Словото и да го използваш за твоето здраве и изцеление. Ако нямах разбирането, че Божието Слово действа, че Бог никога не лъже и че спазва обещанията Си, днес нямаше да бъда жива.

13. ПСАЛМ 118:17: Бог иска ти да живееш.

„Аз няма да умра, но ще живея, и ще разказва делата Господни.“

Често цитирам този стих. Когато лекарят ми каза, че имам само няколко седмици живот, аз реших, че ще живея и няма да умра.

14. ВТОРОЗАКОНИЕ 30:19: Избери живота! Бори се!

„Днес викам небето и земята за свидетели против вас; че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти.“

Толкова е важно да избереш живота. Ти трябва да решиш, че искаш да живееш. Настрой ума си и кажи: „Дяволе, вдигни ръцете си от мен. Аз няма да ти позволя да ме унищожиш. Няма да умра преждевременно, а ще живея и ще разказвам делата Господни.“

Когато воюваш, ти ще започнеш да се чувстваш все по-добре и по-добре.

15. ПСАЛМ 91:16: Ти ще живееш дълго.

„Ще го наситя с дългоденствие, и ще му покажа спасението, което върша.“

Целият псалм е прекрасен, но лично аз обичам да чета шестнадесети стих.

По пътя ни до църквата в Лейкууд има две гробища. Едното е малко, с около десет гроба. Джон и аз отиваме до църквата почти всеки ден и когато минаваме покрай тези гробища, ние изповядваме горния стих лично за нас и казваме: „Ще ме насити с дългоденствие и ще ми покаже спасението, което върши.“

16. ИСАЯ 53:5: Исус понесе греховете и болестите ти.

„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.“

Знаеш ли, че на кръста Исус взе не само твоите грехове, но и болестите ти? Той понесе в тялото Си всичко, което ти причинява скръб – бедност, гнет, депресия, болка, страдание. Исус понесе всичко това.

Матей 8:17 се отнася до пророчеството на Исая за Исус: „Той взе на Себе си нашите немощи и болестите ни понесе.“ Ако Исус понесе твоите болести, тогава не е необходимо ти да ги носиш. Дай ги на Него и кажи: „Исусе, аз предавам грижите и скърбите си на Теб. Те са прекалено големи за мен. Предавам болестта си на Теб, Господи. Благодаря Ти, че в Твоите рани аз съм изцелен.“

17. ЕРЕМИЯ 30:17: Бог ще възстанови здравето ти.

„Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ.“

Когато бях болна, често поглеждах към две мои снимки, докато бях здрава – на едната бях в сватбената си рокля, а на другата яздех кин в едно ранчо. Те подкрепяха моята вяра и ми помагаха да поддържам едно позитивно становище – особено в часовете, когато се чувствах зле.

Поглеждах тези снимки и казвах: „Благодаря Ти, Отче, че ще възстановиш здравето ми и ще изцелиш раните ми. Благодаря Ти, че отново ще се чувствам така, както когато се омъжих на 21 години. Ще се чувствам така, както се чувствах, когато бях на 25 години и яздех кон. Благодаря Ти, че ще възстановиш здравето ми, Отче.“

Когато започнах да се чувствам по-добре, казвах: „Отче, благодаря Ти, че си възстановил здравето ми.“ Аз повтарям това често, дори и сега.

18. МАТЕЙ 18:18: Ти можеш да упражниш власт над болестта в твоето тяло.

„Истина ви казвам: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.“

Ти можеш да перифразираш този стих така: „Каквото прекъсна на земята, ще бъде прекъснато на небесата; и каквото позволя и разреша на земята, ще бъде позволено и разрешено на небесата.“

Ако имаш някакви симптоми, ти можеш да вържеш тези симптоми тук на земята и те ще бъдат вързани на небесата. Бъди сигурен, че Бог ще спази Словото Си.

19. МАТЕЙ 18:19: Съгласи се с някой за твоето изцеление.

„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.“

Това е толкова важен стих!

Ако си семеен, съгласи се със съпруга или съпругата си за изцелението на твоето тяло. Не допускай негативни мисли. Исус каза, че за каквото и да се съгласиш в молитва, ще ти бъде дадено от Отец на небесата

След като си се съгласил и си поискал Бог да те изцели, издигни очи към небето и кажи: „Отче, ние направихме това, което Ти каза да направим на земята. Сега Ти изпълни Твоята част на небесата.“

20. МАРК 11:22-23: Твоите думи ще променят нещата.

„…Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам: Който рече на тая планина: „Дигни се и хвърли се в морето“, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане.“

Имаш ли планина от болест в твоето тяло? Имаш ли планина от финансови затруднения, семейни разногласия или душевни рани? Каквато и да е тя, кажи: „Премести се и хвърли се в морето!“ и това ще стане.

Виждаш колко е важно да имаш позитивни изявления. Библията казва, че ние сме впримчени от думите на устата си (виж Притчи 6:2). Затова внимавай какво говориш. Изповядвай: „Вярвам, че съм изцелен“ и това ще стане.

21. МАРК 11:24: Вярвай и ще получиш.

„Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.“

В деня след моето завръщане от болницата съпругът ми Джон и аз се молихме с молитва на съгласие и представихме моя проблем в ръцете на Господа. От този ден, 11 декември 1981 година, започна моето изцеление. Моето тяло не се чувстваше изцелено. Аз се чувствах ужасно и изглеждах ужасно, но знаех, че ако се оставя на чувствата, нямаше да живея. Чувствах се, сякаш съм била пред смъртта много пъти! Но аз воювах, стоях твърдо, напомнях на Бога за обещанията Му в Неговото Слово и бях изцелена!

22. ИСАЯ 43:25-26: Представи делото си пред Бога.

„Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си и няма да си спомня за греховете ти. Подсети Ме, за да се съдим заедно; представи делото си, за да се оправдаеш.“

В Библейския превод на Кинг Джеймс стих 26 гласи: „Подсети ме: нека се съдим заедно: изброй всички неща, за които трябва да бъдеш оправдан.“

Аз представих делото си пред Бога. Молих се: „Отче, поверявам моята ситуация на Теб и Те моля да ми покажеш нещата, които не са били правилни в моя живот, за да мога да ги коригирам.“

Аз признах вината си за много неща и се постарах да ги променя.

Тогава напомних на Исус за молитвата на съгласие, с която Джон и аз се бяхме молили.

„Исусе, благодаря Ти, че на 11 декември 1981 година в нашата спалня Джон и аз повярвахме в моето изцеление и аз го имам. Сега се радвам, че съм изцелена и всички болки ще напуснат моето тяло. Те са премахнати в Исусовото име.“

„Изчезнаха ли болките?“ – ще попиташ.

Не, те не изчезнаха изведнъж. Аз водех духовна битка. Чувствах се така, сякаш бяха в един тъмен тънел. Месеци наред не виждах никаква светлина. Въпреки това не престанах да изповядвам Словото на Бога, защото имах непоклатима увереност в Него. Знаех, че Исус не лъже, и ако продължа да вярвам, ще получа отговор. И аз го получих!

23. МАРК 16:17-18: Нека някой положи ръце на теб за изцеление.

„И тия знамения ще придружават повярвалите…на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.

Това е най-ефективният метод за изцеление, който Исус даде. Повикай някой служител или християнин, който вярва в изцелението, да положи ръце на теб и вярвай, че от този момент нататък започва твоето възстановяване.

24. ЙОАН 9:31: Покланяй се на Бога.

„Ако някой се покланя на Бога и върши Неговата воля, Бог го слуша.“ (прев. англ.)

Поклонението на Бога е много важно. Може би в твоята църква не се практикува поклонение. Ако е така, ти можеш да се поклониш на Бога още сега. Просто издигни ръцете си и кажи: „О, Исусе, аз Те обичам и Ти се покланям. Идвам пред Теб, за да Ти благодаря, че Твоето Слово не се е променило.“ Поклонението ще ти помогне да се почувстваш добре.

След като прочета Йоан 9:31, аз отгръщам на Йоан 10:10.

25. ЙОАН 10:10: Дяволът иска да те убие; Бог иска да те изцели.

„Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.“

Аз цитирам този стих ежедневно. Чета и другите и не им позволявам да се отдалечавам от очите ми. Но Йоан 10:10 е един от стиховете, които прочитам високо всеки ден. Комбинирам Йоан 9:31 и Йоан 10:10 и казвам: „Дяволе, ти няма да откраднеш моето здраве. Ти не си го откраднал и няма да го откраднеш. Ти никога няма да ме погубиш, защото аз се покланям на Бога. Аз върша Неговата воля и Той ме слуша. Исус дойде, зад а имам изобилен живот.“

26. ГАЛАТЯНИ 3:13-14: Ти си изкупен от проклятието.

„Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“, така щото благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците.“

Какво беше проклятието на закона? То беше грях, болест и бедност. Исус дойде на света и доброволно зае мястото на кръста, където умря, за да те изкупи от проклятието на греха, болестта и бедността, за да не го понесеш ти. По този начин можеш да имаш благословенията на Авраам – прощение, божествено здраве и задоволяване на материалните ти нужди. Слава на Господа!

27. ЕВРЕИ 10:23: Ти няма да преживяваш колебание на вярата си.

„Нека държим изповедта на нашата надежда (вяра) без колебание, защото е верен Оня, Който е обещал.“ (прев. от англ.)

Този стих е бил така важен за мен! Както споменах преди, аз съм преживявала колебания много пъти. Разбира се, те бяха в ума и мислите ми, а не в сърцето ми! Обвиненията, които се надигат срещу теб в твоя ум, са от лукавия. Дяволът е обвинителят на братята (виж Откровение 12:10). Когато той ти каже нещо, вярвай точно обратното и ще имаш истината.

Аз се научих повече да не осъждам себе си. Казвах: „Благодаря Ти, Отче, че държа изповедта си без колебание. Нямам колебание в своя духовен човек, защото зная, че Твоето Слово действа.“

Това ще помогне и на теб.

Ако ти се струва, че си разколебан, запомни, че в ума си можеш да имаш съмнение, но в сърцето си пак имаш вяра.

28. ЕВРЕИ 10:35: Ти можеш да се довериш на Бога и Неговото Слово.

„И тъй, не напущайте увереността си, която има голяма награда.“ (прев. от англ.)

Довери ес на Господ Исус Христос и Неговото Слово, независимо от това, което се случва.

Той е твоята надежда. Бог непременно ще възнагради твоето упование в Него.

29. ЙОИЛ 3:10: Ти можеш да намериш сила в Бога и Неговото Слово.

„Слабият нека каже: Аз съм юнак!“

Когато се чувстваш слаб, повтаряй си този стих и той ще те укрепи. Независимо как се чувстваш, кажи: „Аз съм силен.“

Исая 27:5 гласи: „Нека се хване за силата Ми.“ Само протегни ръка и се хвани за Господната сила. Аз съм правила това много пъти! Простирала съм се и съм изговаряла тези три думи: „Исусе, помогни ми!“ Той никога не ми е отказвал помощта Си. Няма да откаже и на теб.

30. ЕВРЕИ 13:8: Исус Христос не се е променил. Това, което е вършил в библейски времена, ще го извърши и за теб днес.

„Исус Христос е същият вчера, днес и довека.

Съпругът ми и аз знаехме толкова малко за изцелението, когато нашата дъщеря Лиза се роди с церебрална парализа и мозъчно увреждане. Джон беше пастор на една баптистка църква, където не се проповядваше за изцеление.

Джон и аз започнахме да четем четирите евангелия – Матей, Марк, Лука и Йоан – където се говори за изцеленията, които Исус извърши, и за чудесните неща, които каза.

Тогава стигнахме до Евреите, където се казва,  че Исус не се променя. Ние се молихме по възможно най-простия начин: „Исусе, Твоето Слово казва, че Ти не си се променил. Нашето дете има церебрална парализа и мозъчно увреждане. Отче, ако Ти не се променяш, значи и сега си същият. Ти можеш да докоснеш нашето малко момиченце и да я изцелиш. Ще направиш ли това?

И Исус направи това. Сега Лиза е напълно нормална, красива млада жена. Тя е силна в Господа и е истинско благословение за нас. Исус не се е променил. Неговото желание за теб е да си здрав.

31. ТРЕТО ЙОАНОВО ПОСЛАНИЕ 2: Божието най-голямо желание за теб е да си съвършено здрав.

„Възлюбени, повече от всичко желая да преуспяваш и да бъдеш в здраве, както преуспява душата ти.“ (прев. от англ.)

Знаеш ли как ще преуспява душата ти? Като вграждаш в нея Словото на Бога. Тогава ще знаеш как да стоиш в добро здраве. Господ иска да имаш божествено здраве и това става, като приемаш Словото Божие в сърцето си. Когато болестта се опита да дойде върху теб, ще бъдеш подготвен да й се противопоставиш.

32. ЯКОВ 5:14-15: Нека някой презвитер, който вярва в изцелението, те помаже с масло.

„Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери, нека се помолят над него, и да го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.“

Аз те съветвам да повикаш стареите от църквата, за да те помажат с масло и да се помолят за теб в името на Господа. Бог казва, че молитвата на вяра ще избави болния.

Ако в твоята църква няма презвитери, които знаят как да се молят с молитвата на вяра, тогава намери такива от другаде и нека да те помажат с масло. Вярвай, че Бог ще изпълни Словото Си и ще те привдигне.

33. ПЪРО ПЕТРОВО ПОСЛАНИЕ 2:24: Исус вече е платил цената за твоето изцеление.

„Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.“

Исая казва: „В Неговите рани ние се изцелихме.“ Петър, по откровение от Святия Дух, погледна назад към Исая 53:5 и каза: „В Чиято рана вие оздравяхте.“ Твоето изцеление вече е било купено и платено от самия Исус!

34. ПЪРВО ЙОАНОВО ПОСЛАНИЕ 5:14-15: Бъди уверен в силата на твоята молитва.

„И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.“

Как можеш да се молиш на Бог с увереност и да искаш Той да те изцели, ако не знаеш, че волята Му за теб е да си здрав? Не е възможно! В света ти си научил, че щом се разболееш, трябва да страдаш и ако имаш късмет можеш да се оправиш. Сега е необходимо да обновиш ума си чрез стиховете за изцеление.

Каквато и да е твоята нужда, намери съответното обещание в Словото на Бога и тогава искай според Неговата воля. Божията воля е изразена в Неговото Слово. Когато намериш обещание за твоята нужда и се молиш според него, ти ще имаш увереността, че Бог ще те чуе и ще ти отговори.

35. ПЪРВО ЙОАНОВО 3:21-22: Бог отговаря на молитвите на тези, които изпълняват заповедите Му.

„Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него.“

Ако не получаваш това, което искаш от Бога, изпитай себе си. Провери дали изпълняваш Неговите заповеди и дали вършиш това, което Му е угодно.

36. ВТОРО ПОСЛАБИЕ КЪМ ТИМОТЕЙ 1:7: Страхът не е от Бога. Съпротиви му се!

„Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение.

Аз никога не съм била страхлива, но когато ракът се опита да завладее моето тяло, аз трябваше да се боря със страха.

Може да ти се вижда странно такива думи да излизат от устата на една пасторска съпруга и християнка, изпълнена със Святия Дух. Не опитвам да се оправдая. Просто ти казвам как беше при мен, защото може да ти помогнат.

Аз съм човек и при мен идват същите неща, които идват до всеки друг. Аз трябваше да се боря със страха и правех това със стихове като 2 Тимотей 1:7.

Казвах: „Отче, Ти не си ми дал дух на страх, а на сила, любов и здрав разум. Този страх не е от Теб, Боже. Той е от дявола и аз му заповядвам да напусне сега в името на Исус.“

Определих датата 6 септември за деня, в който повярвах, че бях освободена от мъчението на страха. Казах: „От този ден нататък аз няма да имам вече страх. Той изчезна в Исусовото име.“

Ако страхът дойде до теб, смъмри го. Кажи: „От този ден – денят, в който чета тези стихове – аз съм освободен от страха. Страх, напусни ме в името на Исус. Ти нямаш право да измъчваш едно Божие дете. Аз съм изпълнен с Божия мир и Божията любов. Аз възлагам всичките си грижи на теб, Отче, защото зная, че се грижиш за мен. Благодаря Ти, че съм свободен от страха.“

37. ВТОРО ПОСЛАНИЕ КЪМ КОРИНТЯНИТЕ 10:4-5: Премахни мислите и представите, които не са в съответствие с Божието Слово.

„Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме представи и всичко, което се издига височко против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл в покорство на Христа.“ (прев. от англ.

Когато бях болна, аз трябваше да събарям представите си по отношение на симптомите. Ти също трябва да правиш това. Подчини мислите си. Плени ги в покорство на Христа.

Кажи: „Мисли, бъдете в съгласие със Словото на Бога, което казва, че в раните на Исус аз съм изцелена. Мисли, бъдете в съгласие с Божието Слово, което казва, че каквото и да поискам, получавам от Бога, защото пазя заповедите Му и върша това, което Му е угодно. Мисли, бъдете в съгласие с Божието Слово в Исусовото име.“ И слава на Бога, това ще стане!

38. ЕФЕСЯНИ 6:10-13: Бъди силен в Господната сила. Облечи Неговото въоръжение в борбата за твоето изцеление.

„Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“

Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и когато надвиете на всичко, да устоите.

Стихове 14-17 продължават:

„Стойте, прочее, препасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието Слово.“

Ти трябва ежедневно да обличаш Божието всеоръжие. Съпротивявай се на дявола всеки ден, докато казваш: „Дяволе, вдигни ръцете си от мен и моето тяло в Исусовото име.“ Тогава напомни на тялото си да бъде в съгласие с Божието Слово. Това ще подейства!

39. ОТКРОВЕНИЕ 12:11: Свидетелствай за твоето изцеление.

„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстван

Когато Бог те изцели и те се възстановиш така, че си в състояние да свидетелстваш, направи го. Господ иска да Го прославиш за това, което е извършил за теб.

Ако в миналото не си живял за Бога, Той е бил милостив към теб. Той те е докоснал и изцелил поради любовта Си към теб. Сега не се връщай обратно в света, а се предай напълно на Исус. Служи Му сто процента през всичките си

Бог не те изцелява, за да се върнеш в света. Той те изцелява, за да те отдели. Ти си избран съд пред Него, за да може Той да живее в теб и да те употребява.

40. НАУМ 1:9: Твоята болест ще напусне и няма да се върне повече.

„…бедствие няма да ви нападне втори път.“

Този стих беше от голямо значение за мен след изцелението ми, защото аз възнамерявах да остана здрава!

Но знай: дяволът е враг и той ще продължи да те напада. При случай на рак лекарите казват, че ако живееш пет години, значи си добре. Но дяволът ще се опита да те измъчва със съмнение и страх. Ако имаш болки, той ще ти каже: „Ето, ракът се връща обратно.“ Ти трябва да се бориш с тези лъжливи представи. Събори ги и постави всяка мисъл в съгласие със Словото.

Тук е мястото да напомниш на дявола Наум 1:9. Кажи: „Дяволе, това бедствие няма да ме нападне втори път. То никога вече няма да дойде върху моето тяло!“ И ще бъде така!

Глава трета - ДВАМА ЛЕКАРИ УДОСТОВЕРЯВАТ МОЕТО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Д-р Реджиналд Б. Чери докладва:

Сега няма и помен от болестта

За да ти помогна да разбереш по-добре каква стойност има изцелението на Доди Остийн, искам да наблегна  на акта, че ракът на черния дроб е един от най-коварните видове рак, които медицината познава. Тъй като ракът се развива в част от тялото, която има интензивно кръвоснабдяване, той се храни от един богат източник. От медицински наблюдения се стига до извода, че пациентите живеят съвсем кратко време след поставяне на диагнозата за рак в черния дроб.

Обикновено намаляването на теглото и силите става постепенно и прогресивно. И само след няколко седмици – в най-добрия случай до шест, седем месеца – повечето от пациентите умират от болестта.

В края на ноември 1981 година г-жа Доди Остийн постъпи в болницата „Свети Лука“ към Тексаския медицински център в Хюстън, Тексас, за да й се направят обичайните изследвания. Нейните оплаквания по време на приемането й бяха треска и епизодични болки в горната дясна част на корема.

Първоначалните изследвания на г-жа Остийн не установиха нищо нередно. Кръвното налягане и цветът на кожата бяха нормални. Резултатите от изследванията на сърцето, белите дробове и стомаха бяха в нормалните граници. Можеше да се заключи, че слабата треска и епизодичните болки в горната част на корема не са нищо сериозно.

Лекарите обаче установиха известни смущения, които не можеха да обобщят. Бяха назначени някои от най-прецизните медицински тестове. Още след първия тест пролича сложен проблем.

ДИАГНОЗАТА БЕШЕ СИГУРНА: РАК!

Беше направена коремна сонограмна ехография, при която звуковите вълни проникват в коремната кухина. Отначалото изображенията на панкреаса, бъбреците и матката бяха нормални. Но след това рентгенологът видя зловещата картина. В черния дроб имаше нещо нередно. Дясната част на черния дроб беше обхваната от някакво образувание.

Беше назначена компютърна томография на корем – прецизна форма на рентгеново изследване, и резултатите бяха недвусмислени: „голямо огнище в дясната част на черния дроб, две малки огнища в лявата част.“ Изследването показваше характерната картина за рака, но лекарите искаха да бъдат сигурни. Това абсцес, причинен от амеба ли беше или от друг паразит? Те трябваше да направят биопсия на дроба. Бяха извършени специални тестове за паразити и други организми, включително кръвен тест, хемокултура. Всички резултати бяха отрицателни.

Фактите говореха за наличие на рак и за потвърждение трябваше да се изследват клетките. Патолозите от Свети Лука изследваха филмите, които бяха изпратени и в болницата на М. Д Андерсън, един световно известен институт, занимаващ се изключително с диагностициране и лечение на рак в Тексаския медицински център. Диагнозата беше потвърдена: „метастази на аденокарцином на черен дроб.“

Обаче къде беше първичното огнище на рака? Този въпрос остана неразрешен. Всички тестове на други системи бяха напълно нормални.

Г-жа Остийн беше уведомена за диагнозата. Ракът беше класифициран от медицината като неизлечим. Медицината беше дотук. Прецизните изследвания откриха проблема, но технологията на съвременната медицина предлага съвсем малки възможности за лечението на този тип рак. Нямаше лекарство. Г-жа Остийн беше изпратена в дома си, за да умре. Не й бе назначено никакво медицинско лечение.

Изминаха почти пет години. От този мрачен ден на 1981 година, аз съм преглеждал г-жа Остийн няколко пъти. Сега тя е символ на здраве. Всички нейни изследвания и кръвни проби са нормални. Тя е много заета жена, изпълнена с енергия, и не е смущавана от никакви болки. В тялото й няма никакви признаци на болест.

Може би ще попиташ: „Какво се случи с Доди Остийн?“

Отговорът е прост. Тя беше изцелена – не по традиционния медицински начин, но свръхестествено, в отговор на молитва.

Аз благодаря на Бога за изцелението, което Доди Остийн преживя. Бог я докосна по особен начин. Днес ние откриваме невероятни неща в медицината – по-специално как становищата влияят на изцелението. Сега научаваме, че позитивното становище и отказването на болния да приеме болестта могат буквално да променят количеството на белите кръвни телца в тялото. Това може да активира защитните сили, които тялото естествено притежава срещу болестта и конкретно срещу рака.

На лице е едно чудо.

Естествената склонност на човешкия ум е да каже: „Лекарите са объркали диагнозата. Това не е било рак.“

Ако с този случай се беше занимавал само един лекар, да, диагнозата би могла да бъде неправилна. Стават грешки. Този случай обаче беше различен. С него се занимаваха няколко патолози, рентгенолози и интернисти – всички те специалисти в диагностицирането и лечението на рака. Техните становища съвпадаха: „типична картина на метастази на аденокарциом на черния дроб.“ За тях диагнозата беше очевидна. Г-жа Остийн имаше рак. Сега обаче е също толкова очевидно, че г-жа Остийн е била изцелена от рак.

Чудото на свръхестественото изцеление е реално. Като лекар, аз боравя с най-прецизните инструменти, познати на човека. Обаче медицината често изчерпва възможностите си, без да може да предложи нищо повече на пациента. Всеки човек по едно или друго време ще има нужда от Божие чудо…може би в областта на изцелението или в друга област. В моята практика аз виждам чудеса – свръхестествени изцеления от Бога – почти ежедневно.

Защо не виждам и не чувам за повече такива изцеления като на Доди Остийн?

Отговорът е следният. Бог изявява себе си в областта, в което сме готови да Му се доверим. Ако човек вярва в Бога за спасение и вечен живот, Бог ще му се открие в това направление. Доди Остийн повярва в Бога за нейното изцеление и Бог се изяви като Изцелител. Чрез Своята милост и любов Бог се докосна до нейното тяло и свръхестествено я изцели. Бог не гледа на лице. Той е готов да изцели всеки – стига да повярва.

Историята на Доди Остийн е много драматична и вълнуваща. След като преминаха през това изпитание, аз казах на Джон и Доди Остийн, имайки пред вид вида на рака, че те никога не биха могли да оценят напълно величината (размера) на изцелението на Доди. Като лекар, разбира се, аз съм благодарен за големите постижения на съвременната медицина. Но там, където свършват нейните възможности, Бог е, който изцелява. Лекарите могат само да лекуват.

Dr. Reginald B. Cherry

The R. B. Cherry for Preventive Medicine

One West Loop South, suite 702

Houston, Texas 77027

Д-р Ричард У. Уокър младши докладва: Няма след от рак.

Моето семейство и аз посещаваме църквата в Лейкууд в Хюстън, Тексас, от 1979 година. През тези години имахме възможност да опознаем много добре пастор Джон Остийн и неговата съпруга Доди. По стечение на обстоятелствата Доди стана една от моите пациентки.

Още преди пастор Остийн да съобщи на църквата за болестта на Доди, аз споменах на моята жена, че съпругата на пастора изглежда не е добре със здравето. Когато се запътваше към амвона, тя вървеше бавно и несигурно. Гласът й беше слаб, а кожата на лицето й бе бледа. Тя не говореше с дръзновение и радост, както преди.

Три седмици по-късно пасторът дойде на църква без г-жа Остийн. Моята съпруга и аз разбрахме, че нещо не беше наред. Пасторът се качи на амвона с нескрита умора в гласа и лицето, като съобщи, че жена му е сериозно болна, и помоли църквата да се моли настойчиво за нея…което ние направихме.

Видях г-жа Остийн за първи път като пациент на 5 юли 1985 година. По това време тя се беше възстановила след нейната борба с рака. Дойде, защото й бяха казали, че от известно време има миома на матката.

Миомата обикновено е доброкачествен тумор на мускулите по стените на матката. Този тумор е съществувал от години и е бил открит още от предишния й гинеколок, но поради размерите му не е било необходимо да се прави нищо. Обаче г-жа Остийн започна да усеща симптоми, характерни за миомата.

Моят преглед установи наличие на миома в матката, която аз описах както следва:

„Матка: антеверзио с образование колкото топка за голф в задната лява част.“ Това означаваше, е върху задната стена на матката имаше образование около пет сантиметра в диаметър.

Няколко дни преди тази визита аз бях изпратил г-жа Остийн на изследване с ултразвук. Резултатите потвърдиха моите предположения. Там се казваше:

„Мнение: уголемяване на матката, фиброза, преминала в неоплазма (други тумори), чернодробно образувание…доброкачествено или злокачествено.“ Това заключение описваше наличието на два тумора – един в матката и друг в черния дроб.

Не беше открит никакъв тумор.

Въпреки че г-жа Остийн имаше мир в духа си, тя преживяваше борба в ума си дали да се подложи на операция за премахване на матката с миомата. Накрая тя реши, че е необходимо да се извърши хистеректомия (отстраняване на матката).

Изследването, извършено непосредствено преди операцията, докато г-жа Остийн беше под упойка, показа, че тя има миома с размер на топка за голф.

Но патологическото заключение показа, е не е намерен злокачествен тумор в матката!

Някой може да попита: „Ако по-рано Бог беше изцелил Доди Остийн от рак, защо тогава Той не премахна и миомата?“ Не зная! Отговорът на този въпрос е такъв, че само великият АЗ СЪМ може да отговори на него. Обаче, ако не бях документирал по-късните събития, аз нямаше да мога да потвърдя божественото изцеление на Доди Остийн. Бог ме благослови да бъда част от нейното изцеление.

По време на лечението на г-жа Остийн, след 5 юли 1985 година, аз съм й правил пълно изследване в няколко различни случая и мога да заявя, че сега тя е в съвършено здраве. Както казах, аз я прегледах, когато тя беше болна от рак. Четох нейните медицински експертизи от други лекари, които бяха открили „метастази на аденокарцином, (рак) на черния дроб.“

Зная, че след откриването на рак в черния дроб не се назначава никакво лечение. Когато видях Доди Остийн след изцелението й от рак, по време на изследванията за миомата, аз мога категорично да заявя, че след пет години в нея няма нито следа от болест. сега тя е силна и здрава жена.

Д-р Ричард У. Уокър младши е на частна практика в акушеро-гинекологичната клиника в Клиър Лейк, Тексас. Той е също президент, бизнесмен и председател на “Board of Natural Birthing Centers o America, Inc.”

(Американски център за раждане по естествен начин).