Облечи Божието Всеоръжие

Вярвам, че това което е вложено в сърцето и умът ми да споделя с Вас щe донесе защита и промяна в ежедневното ни ходене с Бог и посрещането на разните изкушения и изпитания, които идват всеки ден към нас. Преди една година Святият Дух започна да ме обучава в това, като го превръщаше в мое ежедневно действие, също като това да станем да направим сутришният си тоалет или да изпием сутришното си кафе. И така, както започва денят ми с кафе и интимна молитва с Бог, след като изкажа молитвата си към нашият любящ Баща и Той изслуша търпеливо всичко, което имам да споделя, запазвам мълчание. Призовавам Святият Дух да поеме контрол над умът ми и концентрацията ми, да настрои сетивата ми към Божият глас. След което моля Бог да ми говори, да ми открива велики и тайни неща, да ме изобличава, поправлява и насочва към това което иска да извърша в днешният ден. И така, в една такава сутрин, чух думата: „Облечи се!“ В първият момент се засмях в умът си, защото бях все още по пижама и предполагате какво си помислих. Вярвам, че и Бог се смееше с мен. Знаех, че не е това, което предположих в един миг, затова запазих мълчание и продължих да чакам. И тогава дойде пояснението: „Облечи се в Божието всеоръжие.“ – Ефесяни 6:11-18. 11Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Тук в 11 стих виждаме, че това е под формата на заповед и наставление и както е типично за характера на Бог, когато Той ни заповядва и наставлява в дадено нещо, не спира до там. Неговото любящо, бащино сърце винаги ни разяснява: Защо ни учи да постъпваме така? От какво иска да ни предпази? И че Неговата цел е, децата Му да бъдат смели, силни, защитени, разумни, да предвиждат злото и да го избягват.

И така, започна моето обучение, чрез нашият съвършен Учител, Бог Святият Дух, като ме учеше да съчетавам изповед с действие, като реално обличане навеждах се да обуя обувките на благовестието, като изповядвах на глас. Препасвах се с колана на истината през кръста, обличах нагръдника на правдата, слагах шлема на спасението, взимах щита на вярата и меча на Духа, който е Божието слово и завършвах с изповедта: Понеже поставям Господа отпред си и Той стои отдясно ми, аз няма да се поклатя и всичко с което се захвана ще благоуспявам за славата на Бога, Господа Исуса Христа! И така правех това всяка сутрин в продължение на дълго време, но в един момент и аз не си спомням точно как и кога се случи, аз просто забравих да правя това, което Бог ми беше поръчал да правя. И започна да се случва така, че доста често трябваше да заставам в молитва за освобождение, както в групата ни така и на лично общение с брат или сестра. Слава на Бога! Изливаше сила и помазание чрез Святият Дух, братя и сестри се освобождаваха, а ние бяхме изпълнени с радост от Божията слава. Малко след това, аз започнах да се чувствам немощна, отчаяна, обезкуражена. Молитвеният ми дух не беше същият. Беше ми трудно да вляза в Божието присъствие и това ме правеше тъжна. Осъзнавах, че самата аз имах нуждата от освобождение. Коленичих и буквално извиках от дълбочините на сърцето си Бог да ме изведе от това, да ме освободи и да ми открие защо това се случва, къде има отворена врата.

Алелуя, Бог никога не закъснява! Осия ме със святото Си присъствие, Святият Дух изля помазание и ме освободи. Тогава ми каза: Дъще, не ти ли казах да се обличаш в Божието всеоръжие, за да можеш да противоустоиш в злият ден, и като надвиеш над всичко, да устоиш. Не мога да опиша радостта, която дойде върху мен, но наистина поуката, която си взех от всичко това. Благодаря на Бог, че е толкова търпелив към нас. Възхщивам се на мъдростта, любовта и бащиният Му подход на възпитание. Но не бих искала да завърша това послание дотук, тъй като е важно да разберем какво всъщност означава Божието всеоръжие и защо е толкова важна част от ежедневието ни. Обути в обувките на благовестието на мира, ние винаги трябва да бъдем готови да свидетелстваме за нашата надежда в Бога. За безусловната Му любов и изкупителната жертва на кръста. За дара на вечният живот, защото всяко добро и всеки съвършен дар идва от Отца на Висините. Защото Той толкова възлюби света, че даде единородният, Исуса Христа, така че да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Обувките на благовестието са онази сила и власт да стъпваме над змии и скорпии и нищо да не ни повреди. Обувките на благовестието са тези, които ни предпазват от подхлъзване.

Препасани с колана на истината, което е Божието слово, което ще държи умът ни буден към горното, небесното, а не към земното, а всичко останало сам Бог ще ни го прибави. Нагръдникът на правдата. Ние знаем, че нашата праведност е в Христа Исуса и тази увереност ще пази надеждата в сърцата ни жива до вечността. Ще направи сърцата ни непоколебими, силни и смели. И ето какво казва Бог в Исая 54:17: Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ. Увереността, че ние стоим праведни чрез вяра в изкуплението и кръвта на Исуса Христа, но нека да не забравяме, че трябва да пребъдваме в Него и Той в нас. Да пребъдваме в словото и то в нас, за да произвежда плода на времето си, плода на новото създание в Христос, плода на Божието дете. Щитът на вярата служи за защита и има силата да угаси всяка огнена стрела на врага срещу нас. Тук виждаме, че словото ни казва не една, не много, а всяка огнена стрела. Нека погледнем Псалом 28:7 : Господ е сила моя и щит мой; Псалом 18:2 : Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, рога на избавлението ми.

И тук отново виждаме, че щитът на вярата е нашата вяра в силата, любовта и величието, Божиите обещания, верността и делото на кръста на нашият Всемогъщ Бог. Шлемът на спасението, това е нашата жива надежда и вяра в нашето спасение. Увереността, че сме Божии деца - 1 Йоан 3:1. И имаме нашето изкупление и прощаване на греховете ни в Исуса Христа. И имайки ум Христов, 1 Коринтяни 2:16, ние сме повече от победители, Римляни 8:37-39. Мечът на Духа, което е Божието слово. И нека погледнем примерът, който Исус Христос ни остави в Лука 4 глава. Как отговаряше и се противопоставяше на сатана. ‚Писано е‘, и цитираше Божието слово. Това е толкова ярък пример за покорство, вяра, твърдост, самообладание, сила и власт. Любов и всеотдайност към Бог и Словото, което е нашият Господ. Словото воюваше чрез словото. Тук Исус ни остави образец на поведение и всичко онова, което споменах малко по-горе, ако ние устоим в нашите изпитания и изкушения, да покажем на врага всичко това, той не би могъл да направи друго освен да си тръгне и да ни остави намира, макар и за малко. Но всъщност, мечът на Духа, Божието слово, не е оръжие

само срещу врага. Божието е слово е двуостър меч, който разделя. Пронизва до разделяне душата и духът. Ставите и мозъкът. Изследва помислите и намеренията на сърцето. Или всъщност, Божието слово отделя плътското от духовното. Чрез него ние се очистваме, то е полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда – 2 Тимотей 3:16. Божието слово е нашата духовна храна, чрез него ние растем и се сближаваме с Бога, опознавайки волята, характера, верността и любовта Му. Това и извора на живот, чрез него ние разбираме кои сме в Христа. Растем в близост, вяра и любов към нашият Бог. Амин! И така, бих искала да завърша това мое свидетелство с насърчението: Нека съединим словото с действие, с дела, да задвижим вярата си, за да видим невидимите неща в реалност. Бос с нас! Питах Бог: Защо точно сега Боже мой, искаш да предам това послание? Чаках за отговор два дни, на третият дойде пояснение. Защото живеем в последни времена и ни е нужно знание как да устоим, тъй като народа погива от незнание. Четем словото, но не знаем как да го употребяваме, как да го прилагаме, как да го живеем, как да го съединим с вяра, а Бог иска да подготви не само невяста Христова, а армия Христова. И нека не забравяме, че вярата идва от слушане на Божието слово!

Книги / Автори

50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в БогаТихомир Димитров
75 библейски въпроса, които вашите учители се молят да не зададетеГари Норт
А
Аз видях Исус ХристосИван Бабулев
Аз видях РаяРобъртс Лиардън
Аз изграждам Моята ЦъркваЛий Лакос
Ако животните можеха да говорятВернер Гитт
Ако искаш Божието най-доброДерек Принс
Ако Сатана не може да ограби твоята радостДжери Савел
Аллах - Моят ОтецБилкис Шейх
Апология на християнствотоКвинт Септимий Флоренс ТЕРТУЛИАН
Апостол на вяратаНеизвестен автор
Апостолска есхатологияФранс Дю Плеси
Б
Бащиното сърце на БогаДжон Доусън
Безусловна капитулацияГари Норт
Библейската тайна за божествено здравеГордън Линдзи
Бизнес по магарешкиПитър Брискоу
Биография на Кенет ХегинНеизвестен автор
Благословение или проклятиеДерек Принс
Благословението от ТоронтоКниги
Бог, вселената, човекътВениамин Пеев
Божиите генералиРобъртс Лиардън
Божият ИзраелФранс Дю Плеси
Божият любим домТоми Тени
Божият човек Костадин ТомовТодор Димитров
БОЖИЯТА БЛАГОДАТУилиям Макдоналд
БОЖИЯТА ГАРАНЦИЯ ЗА ТВОЕТО ИЗЦЕЛЕНИЕАса Алонсо Алън
БОЖИЯТА ТВОРЧЕСКА СИЛА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕЧарлз Капс
БОЙНОТО ПОЛЕ НА УМАДжойс Майер
Брак - правилните стандартиНеизвестен автор
Брак и сексуалностДжеймс Добсън
Бъдещата велика планета ЗемяВим Рийткерк
Бягай, малкия, бягай!Ники Круц
Бягство от християнския святРобърт Бърнел
В
Вашата присъда за празния гроб на ХристосВал Грийв
Велик капитан се става в бурни морета и дълбоки водиКетрин Кулман
Величието на Великото поръчениеКенет Джентри
Венец вместо пепелДжойс Майер
Викът на ДухаРобъртс Лиардън
Винаги готовиГрег Бансен
Властта на вярващияКенет Хегин
Воден от Духа, живеейки по пътя на кръстаУинстън Нюнс
Втора книга на Адам и ЕваНеизвестен автор
Възложете вашите грижи на ГосподаКенет Хегин
Възстановеният райДейвид Чилтън
Въпроси, които се задават много честоВернер Гитт
ВяраЕлзи и Симеон Попови
ВЯРА ЗА НОЩТАРайнхард Бонке
Вяра, която премества планиниКенет Хегин
Г
ГалгалТамо Найду
Глас на един, който викаДжон Бивиър
Годен чрез опрощениеХенри Угама
Д
Да дръзнеш да заживееш на ръбаЛоурън Кънингам и Дженис Роджърс
Да разберем Святия ДухРон Алън
Да спечелим битката за умовете на хоратаДенис Пийкок
Да танцуваш с бръснати главиДейвид Пиърс
ДавидТиодор Еп
Давидовата скинияУилям Хопър
Дарбите на Святия ДухКетрин Кулман
Движен от вечносттаДжон Бивиър
Детето, как да го обичаме истинскиРос Кембъл
ДжониДжоу Мъсър
Дидахе или учението на дванадесетте апостолиНеизвестен автор
Дневникът на Джон УеслиДжон Уесли
Дни на въздаяниеДейвид Чилтън
Добро или Бог?Джон Бивиър
Добро утро, Святи ДушеБени Хин
Достоверността на Новозаветните документиНеизвестен автор
ДумитеКенет Хегин
Духовната войнаДжон Бънян
Духовното мисленеДжон Оуен
ДързостСтив Мънси
Е
Еволюция или сътворениеДечко Свиленов
Един час с БогаЛари Лий
ЕзавелНеизвестен автор
Елате, жадниМакс Лукадо
ЕхадСеги Говендър
Ж
Живот без разприДжойс Майер
ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТАКниги
Животът и смъртта на господин ЗлонравДжон Бънян
З
За падението на ЕрусалимЙосиф Флавий
За природата на доброто - За благодатта и свободната воляАврелий Августин
Зад завесатаТелма Сангстер
ЗАПОЗНАНСТВОТО ПРИ ХРИСТИЯНИТЕКниги
ЗАПОЧНИ СВОЯ НОВ ЖИВОТ СЕГАДжойс Майер
Защо благодатта променя всичкоЧък Смит
Защо езици?Кенет Хегин
Защо, Господи, защо?Джойс Майер
И
ИЗКУСТВОТО НА УСПЕШНАТА МОЛИТВАГордън Линдзи
Изкуството да бъдеш родителФидсхю Додсън
Изопачено християнствоАни Петрунова
Израстване в пророческотоМайк Бикъл
Изцелена от ракДоди Остийн
Изцеление на сърцесъкрушенитеДжойс Майер
Изцелението ни принадлежиКенет Хегин
Изцеляване на болнитеТ.Л. Озбърн
Името му е ЙоанФранс Дю Плеси
Истинската духовностФрансис А. Шефър
Истинската църкваАртър Кац
ИСТИНСКИЯТ БОГКниги
История за тримата цареДжийн Едуардс
Историята на бракаДжон Бивиър
К
Кажи им, че ги обичамДжойс Майер
Как Бог преследва човекаЕйдън Уилсън Тоузър
Как да бъдеш воден от Духа на БогаКенет Хегин
Как да бъдеш новороденТ.Л. Озбърн
Как да имаме увереност за спасениеРайнхард Бонке
Как да отвърнем когато се чувстваме онеправданиДжон Бивиър
Как най-пълноценно да четем БиблиятаГордън Фи и Дъглас Стюард
Книга на ЕнохНеизвестен автор
Кога, Господи, кога?Джойс Майер
Коренът на праведнияЕйдън Уилсън Тоузър
Кръстът и героите на ножаДейвид Уилкерсън
Кръщение в Святия ДухРайнхард Бонке
КултуратаКийт Де Майо
Къде отиваш, Господи? - Quo vadisХенрик Сенкеевич
Към светлинатаСтив Масуд
Към световно единствоГари Ка
Къщи, които променят светаВолфганг Симсон
Л
Лек за делникаМакс Лукадо
Лъжите, на които вярвамеКрис Търман
Любовният живот за всяка брачна двойкаЕд Уит
М
Математиката в БиблиятаХауърд Питман
МИРДжойс Майер
Мир с БогаБили Греам
МолитватаДжон Бънян
Молитвата - път към съживлениеПол Йонги Чо
Молитвата е силаС. Гордон
Молитвата на ЯвисБрус Уилкинсън
Място за срещане на вярващиХ.Л. Хайлкооп
Н
Назначение в ЕрусалимКниги
Най-великата сила на светаКетрин Кулман
Най-щастливите хораДемос Шикарян
Наръчник за индивидуално служениеАлис Дънкоумби
Наслаждавай Му се завинагиМалкъм Уебър
Наследници заедноМак Хамън
Не просто дърводелецДжош Макдауъл
Не се отказвай!Джон Бивиър
Неизбежно като зоратаФрансис Ривър
Ние ВярвамеТамо Найду
Ние дваматаВалтер Нитше
Ние искаме само твоята душаУ. Боймър
НОВАТА СВЕТОВНА РЕЛИГИЯГари Ка
О
Обикновеният пътМайка Тереза
Операция АукаЕлизабет Елиат
Оправдан пред Бог - сегаДезмънд Форд
Основи на духовния растежКенет Хегин
От магьосник до Божий СлужителКниги
От минус към плюсРайнхард Бонке
Откритията на ЛюсиНеизвестен автор
Очевидец на чудотоРоберт Шамбак
П
Парчета животМакс Лукадо
ПастирътСвети апостол Ерм
Пеещият БогСам Стормс
Петдесятното движениеНеизвестен автор
Писмата на душевадецаКлайв Стейпълз Луис
Писмо за тебНеизвестен автор
По-велик от всичкоРайнхард Бонке
Победа над мракаНийл Андерсън
ПОБЕДЕНИ ВРАГОВЕКори Тен Бум
Побеждаващата молитваЧарлз Фини
Повече отколкото виждат очитеГалина Стоянова
Под и с Божията ръкаАтанас Мутафчиев
Под прикритиеДжон Бивиър
ПомазаниетоБени Хин
Поробената воляМартин Лутер
Посланието на ЯковАндрю и Филип Ле Пе
Практикуване на Божието присъствиеНеизвестен автор
Предай се на Бога с любовЛиза Бивиър
Преминаване в Божието ЦарствоАлън Кристенсен
Признаци за скорошното идване на ХристосГордън Линдзи
Примамката на сатанаДжон Бивиър
Притчи - Библията за съвременните семействаНеизвестен автор
Проблемът болкаКлайв Стейпълз Луис
Проклятия, духове на чародейство и как действатДжон Екарт
ПРОТИВЕТЕ СЕ НА ДЯВОЛАТомас Брукс
Пълнотата на съвършенствотоП. И. Рогозин
Първа книга на Адам и ЕваНеизвестен автор
Първоначалните ученияСам Солейн
Пътешественикът - втора частДжон Бънян
Пътешественикът - първа частДжон Бънян
Пътешествие из БиблиятаДж. Ралф Брюер
Р
Радостта по пътя към целтаДжойс Майер
Разчупване на душевните връзкиБил Банкс
Разчупване на оковитеНийл Андерсън
Разчупване на проклятието на бедност и недоимъкКниги
Реалностите на вяратаМ. Базилея Шлинк
Революция на любовтаДжойс Майер
Реката на СлаватаРут Уърд Хефлин
Рийс ХауелсНорман Гръб
С
С упование в БогаРоджър Стиър
Саду Сундар СингСаду Сундар Синг
Светлината, която беше тъмнинаУорън Смит
Святия смяхЧарлс и Франсис Хънтър
Святият Дух: ВъведениеДжон Бивиър
Семейството в светлината на БиблиятаДжийн Гетс
Силата на БЛАГОСЛАВЯНЕТОКери Къркууд
Синът 318Сеги Говендър
Скъпо Мое детеКолин Ъркуард
СЛУЖЕНИЕТО НА АНГЕЛИТЕРОЛАНД БЪК
Смяна на курса – животът започва!Ралф Шалис
Срастнато свързани заедноДжейкъб Луфи
Среща с ИсусЛейтън Форд
Стилът на ИсусГейл Ъруин
СТЪПКА НАПРЕД - ДЖОНИ ЕРИКСОН-ТАДАСТИВ ЕСТЕС
СЪЖИВЛЕНИЕ НА ХЕБРИДСКИТЕ ОСТРОВИНеизвестен автор
СЪЖИВЛЕНИЕТО В ИНДОНЕЗИЯМел Тари
Съкровени разговори с Кетрин КулманКетрин Кулман
Съкровища на снегаПатриция Ст. Джон
Т
Тайната градинаФрансис Ходжсън Бърнет
Тайната на дивата гораПатриция Ст. Джон
ТАЙНАТА НА НЕГОВАТА СИЛААлберт Хиберт
Тайни за молитватаКенет Хегин
Татко мой! Татко мой!Сам Солейн
ТИЙНЕЙДЖЪРЪТ - КАК ДА ГО ОБИЧАМЕ ИСТИНСКИРос Кембъл
Това наистина ли Си Ти, ГосподиЛоурън Кънингам и Дженис Роджърс
Този нов животДжойс Майер
Трите бойни полетаФрансис Френджипейн
Тълкуване на БиблиятаКрег С. Кийнър
Търсене на БогаРичард Бенет
У
Уилиям БранхамНеизвестен автор
Утвърденото СърцеДжери Савел
Х
Ходатайствена молитваДъч Шийтс
Ходене в съвършената воля на БогРодни Хауърд Браун
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМКниги
Христос - Великият лекарГордън Линдзи
Ц
Целеустремен животРик Уорън
Цената на Божията чудотворна силаАса Алонсо Алън
Църквата, която е оставенаКобус Суорт
Ч
Човешкото сърце или духовно огледалоНеизвестен автор
Чудото е в твоята устаДжон Остин

Добре дошли

Други раздели в сайта