Съдържание Цялата книга на една страница

Христовото царство не се ли разширява с течение на времето?

„. . . да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята“ (Матей 6:10).

Ние трябва да се молим Божието царство да дойде. Но Христос каза на учениците Си, че щом Той изгонва демони, това означава, че царството вече е дошло (Лука 11:20). Тогава защо да се молим, „да дойде Твоето царство“.

Трябва да разбираме библейската триада: първоначалнопрогресивно и окончателно. Бог ни дава първоначално освещение когато сме новородени – вменява ни Христовата праведност. Ние изработваме приложенията на това първоначално освещение през целия си живот (Филипяни 2:12). Тогава, в деня на съда, получаваме нашето окончателно, съвършено освещение, което ни е било подарено по принцип в момента на нашето повярване.

Царството дойде и окончателното царство ще дойде. Междувременно, ние като християни трябва да изработвамеисторически приложенията на това, което Бог ни е дал първоначално с Христовото служение – първоначално, прогресивно (исторически) и окончателно.

Как оценяваме успеха на нашите усилия да развиваме принципите на Христовото царство, преди крайния съд? Като сравняваме Божия закон с това, което сме изградили, използвайки Божия закон. Ето защо Христос също изискваше да се молим, „да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.“ Божието царство не се характеризира с Христовото физическо присъствие на земята за 1000 години; Неговото царство се характеризира с нашето прогресивно прилагане на Божия закон на земята.


Вероятен отговор

“Тази молитва беше молитва на светиите в небесното царство, т.е. Юдейското царство. Тя не е за църковните членове, които принадлежат на Божието царство, съвършено различна епоха на царството.”


Моят отговор: „Да дойде Твоето царство.“ Колко царства? Едно царство. Така трябва да се молим за неговото пълно историческо развитие – пълната изява на Божията воля, упражнена на земята от Неговите хора. Молитвата е морална. Тя се отнася за закона, който е Божията воля за тези, които живеят на земята.

Въпреки това, Божието царство се изявява и в сила. Ние не търсим силата сама за себе си; ние се молим Божията воля да се наложи на земята, както е на небето. Но Христос обяви Своята пълна власт на небето и на земята. Неговата власт се основава на Неговото изпълнение на изискванията на Божия закон. Накратко, Той получи пълна власт, защото се съобрази напълно с Божиите етични изисквания за човечеството. Неговата съвършена човешка същност Му даде съвършена власт.

Като съобразяваме себе си все повече с Неговата воля, ние също увеличаваме и своята власт, защото Бог увеличава властта ни над човешките дела. Когато Неговите хора търсят Божията воля на земята и дисциплинират себе си и тези, които са под тяхната законна власт според критериите на библейския закон, трябва да очакваме да видим прогресивни благословения ипрогресивна отговорност, вътрешни и външни, лични и обществени (Второзаконие 28:1-14).

За допълнително изучаване: Данаил 2:34-35, 44-45; 7:13-27; Амос 9:11-13; Римляни 11:11-32.