Съдържание Цялата книга на една страница

Християнският „нов дух“ противоположен ли е на Божия закон?

„Защото, когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите части, за а принасяме плод, който докарва смърт; но сега, като умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона; така че ние служим по нов дух, а не по старата буква“ (Римляни 7:5-6).

Ако разчитаме на нашите дела за спасението си, Божият закон само ни посочва нашия грях и увеличава вината ни. Той ни убива. Той ни обвързва като с верига. Въпреки това веригите са полезни оръдия. В края на краищата Сатана е вързан с някаква духовна верига (Откровение 20:1) – или ще бъде, казват някои библейски учители. Веригата може да се използва да върже злите хора като затворници или да спусне котва, за да запази кораба от дрейф.

По какъв начин сме освободени от закона? Като предполагаема основа за нашето спасение (оправдание). Законът повече не ни довежда втората смърт. Повече не ни обвързва. Сега служим на Бога “по нов дух, а не по старата буква.” Но забележете внимателно: противопоставянето не е между “буквата на закона” и “духа на закона.” То е между новия дух истарата буква на закона. Казва ли Павел, че няма нищо ново за нас в буквата на закона, открито от Божия Дух? Разбира се, не. Това е, което той поучава: ние сме направени нови, Божиите стандарти не са нови.


Вероятен отговор

“Когато следваме Божия Дух, няма нужда да зачитаме подробностите – буквата – на старозаветния закон. За Бога има значение нашето “правилно отношение,” а не конкретните подробности на закона.”


Моят отговор: Не се ли изискваше от старозаветните хора също да имат “правилно отношение” и към Бога, и към човека? “Той ти е показал, човече, що е доброто; и какво иска Господ от теб. Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, и да ходиш смирено със своя Бог.” (Михей 6:8). Много са тълкували неправилно това изискване, затова Михей и другите пророци е трябвало да дойдат и да им припомнят за Божиите морални изисквания към тях. Какво беше посланието на пророците? Бог изисква и двете: жертви и правилно отношение, но правилното отношение беше по-важно от подробностите на ритуалите. (Най-добрият пример за това е молитвата на Езекия за нечистите хора, които искаха да празнуват Пасхата; Бог отговори на тази молитва и ги оправда [2 Летописи 29:17-21]).

Павел казва, че трябва “да служим в нов дух.” Въпросът е: Как разбираме кога служим покорно? Отговорът е очевиден: Божият закон ни казва какво трябва да правим. Но когато се покоряваме на конкретните условия на закона, нашетоотношение трябва да бъде на радост, не на скръб. Ние служим като свободни, изкупени от Христовата пролята кръв, не като слуги, уловени от убиващата сила на Божия закон. Буквата на закона трябва да ни донесе радост.

За допълнително изучаване: Изход 23:1-13; Левит 19; Второзаконие 30:1-20; Псалм 119:81-104.