Съдържание Цялата книга на една страница

Тези, които се покоряват на Божия закон, не са ли „солта на земята“?

„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората“ (Матей 5:13).

Солта се използва, за да направи храната по-вкусна. Тя е също и консервант, но Исус използва метафората на вкуса.

Солта е позната по целия свят като ценен ресурс. Тя дори е служила като пари в някои общества, защото е делима, лесно разпознаваема, дълготрайна, преносима и оскъдна (поне в първобитните общества). Но без нейния вкус за какво би била полезна? Би служила само като забавител на растежа. Ето защо победоносните войски в древните цивилизации са посипвали със сол завладените градове: да ги „посолят,“ така че нищо да не може да расте там в бъдещето (Съдии 9:45).

Християните трябва да подобряват света по същия начин, по който солта подобрява вкуса на иначе блудкавите, безвкусни ястия. Как трябва да го правят? Със своите добри дела, които са в центъра на вниманието на този пасаж (Матей 5:16). Премахнете добрите дела на християнина и той не е по-добър от безвкусната сол в очите на света.

Как да разберем кои са добрите дела? Връщаме се към познатия вече въпрос: По кой стандарт? И отговаряме с познатия вече отговор: библейския закон. Ние използваме откровението на Бога за Неговия характер и нашите стандарти за действие, за да служим като сол на земята.


Вероятен отговор

“Вярно е, че добрите ни дела ни правят сол в очите на хората. Но да се опитаме да налагаме библейския закон на всички хора би ни направило по-лоши от безвкусни в очите на хората. Те биха ни избълвали и изхвърлили нас и нашето послание. Твърде многото сол има отвратителен вкус; тя може дори да те убие.“


Моят отговор: Колко сол е твърде много? Нашите вкусови рецептори ни казват. Но вкусовете могат да се променят. Оставени ли сме на милостта на противните на Бога, противните на закона вкусови рецептори на невярващия свят? Трябва ли те да ни казват колко от библейския закон искат? Те ли са най-добрите съдии за това колко сол е добра за тях и за обществото?

Библията ни дава нашия стандарт. Тя ни казва, че трябва да използваме Божия закон, за да определим какво ние личнотрябва да правим. Трябва да я уважаваме. Но защо да е толкова ненадеждна в другите области? Защо Божият закон да се „посипва със сол“ от християните, които отказват да го почитат? Защо Божият закон да не управлява всекиго?

Ние започваме с добри дела в нашия собствен живот. Печелим доверието на противния на Бога свят. Но нашата цел е пълно посоляване. Трябва да посолим всички институции на света с вкуса на Божия закон, във времето и на земята. Ние увеличаваме апетита на хората към вкуса на солта като се държим почтено. Тогава, с течение на времето, можем да разширим Божието царство, като посоляваме цялото общество.

И ако откажем, не сме ли сол, която е обезсоляла?

За допълнително изучаване: Псалм 2:7-9; 22:27-31; 72; Матей 28:19-20; Откровение 2:26-27.