Съдържание Цялата книга на една страница

Пророците не предвидяха ли епохата на Църквата?

„И всичките пророци от Самуила и насетне, колкото са говорили, и те са известили за тия дни“ (Деяния 3:24).

Петър беше доста конкретен: всичките пророци от Самуил насетне предсказаха епохата на Църквата. Това означава, че Бог даде откровение на старозаветните вярващи за великата епоха на благовестието на Исус Христос. Петър, при създаването на Църквата, се отнесе към тези старозаветни пророчества.

Диспенсационалистите ни казват, че епохата на Църквата е била „големите скоби“ за старозаветните пророци, че те не са знаели нищо за нея. Но ето Петър казва на своите еврейски слушатели точно обратното. В този пасаж той ги осъжда за убийството на Господа. Той им казва, че са морално отговорни че не са успели да познаят в служението на Исус изпълнението на пророчеството. Забележете също, че той говори за „тия дни“ като времето, в което старозаветните пророчества са изпълнени.

Доктрината за „големите скоби“ – че нашата епоха на Църквата не е била планирана от началото от Бога или дори предсказана от Бога чрез Неговите пророци – е лъжлива доктрина. Но това е може би най-важната от всички доктрини на диспенсационалистичната система. Как тогава да подкрепяме традиционната диспенсационалистична система? Да се надяваме, че чудесните пророчества за бъдеща победа на земята ще бъдат изпълнени както са обещани, в епохата на Църквата!


Вероятен отговор

„Петър проповядва в преходна епоха. Той още проповядваше Израилевото царство. Ако Израел се беше покаял като нация, Христос незабавно щеше да се върне, за да установи хилядагодишното царство.“


Моят отговор: Да, това беше преходен период. Ерусалим още не беше унищожен. Ето защо Петър и авторът на Посланието към Евреите говорят за „края на тия дни“ (Евреи 1:2). Но те също свързват „тия дни“ с тяхната епоха, т.е. нашата епоха, т.е. епохата на Църквата, т.е. епохата на царството.

Христос обеща, че в това поколение ще видят Ерусалим обсаден и завзет от враговете им (Лука 21:20-24). Това не беше пророчество за някакъв бъдещ Ерусалим, защото паралелният стих в Матей 24 гл. предупреждава: „Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.“ (Матей 24:34). Той вече им беше казал, че царството ще бъде отнето от тях и ще бъде дадено – не може би ще бъде отнето, а ще бъде: „Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.“ (Матей 21:43). Това беше пророчество. Нима Исус сгреши? Не; нямаше възможност Израел да продължи както преди до крайния съд, без идването на епохата на Църквата. Петър отправяше предложението за спасение към юдеите в епохата на Църквата.

След като Ерусалим беше осъден през 70 г. от Хр., „последните дни“, за които апостолите говореха, завършиха. Преходът свърши. Но епохата на Църквата (епохата на царството) действаше 40 години преди 70 г. от Хр.

За допълнително изучаване: Матей 12:28; 16:28; I Петрово 2:9; Римляни 14:17; Колосяни 1:13; I Солунци 2:12; Евреи 12:28; Откровение 1:6.