Съдържание Цялата книга на една страница

Препоръчано четиво

(звездичката показва най-изявените творби)

*Alexander, J. A. The Prophecies of Isaiah. Reprint edition; Grand Rapids: Zondervan, 1953. (от средата на 19-ти век)
________. The Psalms Translated and Explained. Grand Rapids: Baker, 1975.
*Allis, Oswald T. Prophecy and the Church. Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1945. Това е най-изчерпателната критика на диспенсационализма, написана от постмилениалист, често погрешно смятан за амилениалист.
*Boettner, Loraine. The Millenium. Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1957. По-успешен в критиката си на диспенсационализма, отколкото в описанието на постмилениализма. Неточно описание на амилениализма.
Brown, David. Christ’s Second Coming: Will It Be Premillenial? Reprint edition; Grand Rapids: Baker,1983. (Същият Браун от Jamison, Fawcett & Brown; средата на 19-ти век)
*Campbell, Roderick. Israel and the New Covenant. Reprint edition; Tyler, TX: Geneva Divinity School Press, (1954) 1981. Вероятно най-добрата еднотомна екзегетическа обосновка на постмилениализма.
*Chilton, David. Paradise Restored. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1984.
________. The Days of Vengeance. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987.
________. The Great Tribulation. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987.
Custance, Arthur. The Seed of the Woman. P.O. Box 291, Brockville, Ontario, Canada K6V 5V5. Превъзходна по въпроса за продължителноста на живота.
Hodge, A. A. Evangelical Theology. Edinburgh: Banner of Truth, 1976, chapters 12-14.
de Jong, J. A. As the Waters Cover the Sea: Millenial expectations in the rise of Anglo-American missions, 1640-1810. Kampen, Netherlands: J. H. Kok, 1970.
*Kik, J. Marcellus. An Eschatology of Victory. Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed, 1971.
McPherson, Dave. The Great Rapture Hoax. 91 Lytle Rd, Fletcher, NC: New Puritan Library, 1983. Пост-триб диспенсационалист разгласява на всеослушание кой всъщност въвежда грабване преди голямата скръб – и това не е бил Дж. Н. Дарби.
________. The Incredible Cover-Up. P.O. Box 4130, Medford, OR: Omega Publications, 1980. Повече доказателства за истинския произход на доктрината за грабване преди голямата скръб.
Moore, T. V. A Commentary on Haggai, Zechariah and Malachi. Edinburgh: Banner of Truth, 1960.
Murray, Iain. The Puritan Hope: A Study in Revival and the Interpretation of Prophecy. London: Banner of Truth, 1971.
North, Gary. Backward, Christian Soldiers? Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1984. По-скоро практическа, отколкото екзегетическа.
________. Dominion and Common Grace. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1987.
________. Unconditional Surrender: God’s Program for Victory. 3rd edition; Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1988. Part III.
________, ed. The Journal of Christian Reconstruction, Vol. III, No. 2: Symposium on the Millenium. (Публикува се от Chalcedon Foundation, P.O. Box 158, Vallecito, CA 95251.)
________, ed. The Journal of Christian Reconstruction, Vol. VIII, No. 1: Symposium on Social Action.
________, ed. Christianity & Civilization, No. 3: The Tactics of Christian Resistance.
Rose, Tom, and Robert Metcalf. The Coming Victory. Memphis: Christian Studies Center, 1980.
Rushdoony, Rousas John. God’s Plan for Victory: The Meaning of Postmillenialism. Tyler, TX: Thoburn Press, 1980.
________. Thy Kingdom Come: Studies in Daniel and Revelation. Tyler, TX: Thoburn Press, 1978.
Terry, Milton S. Biblical Hermeneutics. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1984.
Warfield, Benjamin B. Biblical and Theological Studies. Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1968.
* Wilson, Dwight. Armageddon Now! – The Premilenarian Response to Russia and Israel Since 1917. Grand Rapids: Baker Book House, 1977. Удоволствие е да я четеш. Напълно погрешни, ексцентрични предсказания за 60 години напред от религиозни ръководители, които са напълно уверени в предвижданията си.

следваща глава Заключение