Съдържание Цялата книга на една страница

Отговаря ли Бог на молитвите на закононарушителите?

„…и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него“ (I Йоан  3:22).

Молитвеният живот на християнина е много важна страна от неговия всекидневен живот в Бога. Дори и да го пренебрегва, той пак е много важен. Така че е разбираемо християните да изследват Библията, за да открият какво Бог има да каже за молитвата. Това, което казва, не винаги се обсъжда от библейските учители.

Помислете върху думите на Соломон: “Който отклонява ухото си от слушане на закона, на такъв самата му молитва е мерзост.” (Притчи 28:9). Това означава ли, че на хората, които нарушават библейския закон, молитвите им няма да бъдат чути от Бога? Той чува, когато хората се молят; физически Той не е глух. Но Той слуша с “глухи уши” всички такива молитви. “Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал” (Псалм 66:18). Бог пренебрегва такива молитви.

Жертвите в Стария Завет бяха форма на молитва: вик към Бога да прости на хората за техните грехове. Но жертви без покорство са като молитва без покорство. Бог не ги зачита. “Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй на Господа, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността от тлъстината на овни.” (1 Царе 15:22). Накратко, “Жертвата на нечестивите е мерзост пред Господа” (Притчи 15:8). Бог заявява това многократно (Еремия 7:22-23; Михей 6:6-8).


Вероятен отговор

“Смешно е да се твърди, че Бог не чува молитвата на християнин, който повече не се подчинява на законите на Стария Завет. Вече не принасяме телци и овни, за да умилостивяваме Бога. Тези закони не се прилагат вече. Нито пък държавните закони на Израел. Бог чува нашите молитви и го прави от 2000 години.”


Моят отговор: Външните проявления на някои от старозаветните закони вече не са същите. Не жертваме животни. Но Посланието към Евреите обяснява защо не го правим: Старозаветната жертвена система сочеше към Христовата крайна жертва, така че вече не е валидна. Но жертвата все още важи: Христовата, а след това нашата лична, жива жертва (Римляни 12:1). Бог не премахна жертвата; Той премахна временния жертвен ритуал.

Отговаря ли Бог на молитви на християни, които категорично отхвърлят учението за задължителността на всички старозаветни закони, които не са били изрично отхвърлени в Новия Завет? Да, отговаря. Но това не отрича ли учението на Библията? Въобще не. Исус Христос ходатайства постоянно за нас пред Божия престол (Римляни 8:33-34). И Святият Дух ходатайства (Римляни 8:26). Исус Христос изпълни всички условия на Божия закон (Матей 5:17-18), така че Бог зачита Неговите молитви за нас, дори когато ние съгрешаваме и не изпълняваме Неговите закони. Това означава ли, че трябва да останем в греха? Да не бъде! (Римляни 6:1-2).

Така че ако искате да получавате все повече отговори на вашите молитви, започнете да се покорявате на Божиите закони.

За допълнително изучаване: Притчи 15:29; 21:27; Исая 1:10-15; Ам.ос 5:21-24; Йоан 9:31; Яков 4:3.