Съдържание Цялата книга на една страница

Няма ли два вида спасение?

„Понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите“ (I Тимотей 4:10).

Христос е Спасител на всички хора. Думите са ясни. Това означава ли универсално спасение? Никой ли няма да отиде в ада? Това е погрешното вярване на т.нар. „универсалисти.“

Тогава какво означават думите? Те означават, че има два вида спасение: общо и специално. Има, следователно, два вида благодат: обща и специална. Общата благодат се отнася за самия земен живот и ползите свързани със земния живот. Специалната благодат се отнася за упражняването на спасителна вяра, което възможно само поради върховната Божия благодат.

В английския думата „спасявам“ е свързана с думата „салве.” Салве е лечебно масло. Това е много добро описание на Христовото дело на Голгота. Христос изцели цялата вселена чрез Своята смърт. Заради това Бог не унищожи света в деня, когато Адам се разбунтува. Това салве изцелява някои човешки души и цялото човешко обкръжение.

Ето защо Христовото спасение е всеобхватно. То засяга всичко, защото е предназначено да изцелява всичко прогресивно и окончателно в деня на съда. Ето защо покорството пред Божия закон води до дългосрочен растеж и прогрес. Ние живеем в подредена вселена – подредена според етичния характер на Бога.


Вероятен отговор

“Исус умря, за да спасява души. Не умря, за да спасява цивилизации или да дава сила на хората си да изграждат цивилизация. Божието царство е вътрешно, не външно. Достатъчно е ако християнинът успее да подреди собствения си живот, да оставим настрана света. Така че това е, което трябва да правим: да оставим настрана света.


Моят отговор: Когато Библията казва, че Христос е спасител на всички хора, особено на тези, които вярват, това може да означава две неща. Първо, Христос спасява всички хора от ада, но дава специални благословения на тези, които приемат Христос през живота си. Второ, би могло да означава, че има два вида спасение, едното, което изцелява цялата земна природа (като възпира Бога да не унищожи всичко в гнева Си) и другото, което изцелява душите на някои хора. Ако приемем първия възглед, губи се смисълът на Христовите поучения за вечния съд. Остава ни само вторият възглед.

Защо вярваме, че може да има прогрес, във времето и на земята, преди крайния съд? Не защото Христос ще се върне обратно, за да грабне Своите светии и да установи хилядагодишно царство. Ще има грабване, но то ще бъде в деня на крайния съд (I Коринтяни 15:23-24). Ние вярваме в постепенното изцеляване на света, защото Христос умря за този свят. Смъртта Му не е била напразно.

Ако Христос умря, за да спаси душите на всички хора, но все пак много ще загинат, тогава смъртта Му беше отчасти напразна. Но Той не умря, за да спаси душите на всички хора.

За допълнително изучаване: Числа 14:21; Псалм 22:27-31; 72:19; Исая 11:9; 27:6; Захария 14:9; Евреи 8:11

следваща глава Препоръчано четиво