Съдържание Цялата книга на една страница

Новият Завет не поучава ли, че християните са могъщи?

„…и да просвети очите на сърцето ви за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите – според действането на могъщата Негова мощ“ (Ефесяни 1:18-19).

Христос даде сила на Своята църква. Той също ни даде и огромно наследство. Защо не го виждаме? Защото сме слепи за Божието слово. Христос не ни е дал пълното наследство, защото светът все още е в грях, и ние също, но на нас ни е даденапредплата, която Павел нарича „залог“ няколко изречения по-горе (ст.14). Ние трябва да познаем величието на Неговата мощ и на нашето наследство, във времето и на земята, прогресивно изработвайки спасението си със страх и трепет. Колко голяма е мощта на Христос? Бог Му даде власт, „когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.“ (ст.20-23). Ако това не е всемогъща власт, кое е? Като членове на Църквата, ние сме ръководени от Господаря на всяка власт, Който победи на Голгота.


Вероятен отговор

„Христос притежава всяка власт вследствие от победата Му над Сатана при възкресението. Църквата, обаче, няма как да получи тази власт във времето и на земята. Христос дава на Църквата власт над втората смърт. Дава й свещенодействията. Но Той запазва за Себе Си властта, която Църквата няма да може да използва до Второто идване.“


Моят отговор: Защо Павел обсъжда толкова нашироко такава всемогъща власт, наследството и Христовата предплата към нас, ако Бог е избрал никога да не даде на Христовия народ видимата, земна власт, съизмерима (разбира се, не и идентична) с властта, която даде на Христос, главата на Църквата? Ефесяни 1 гл. разглежда Божието предопределение за всеки член на Неговата Църква, величието на Божията мощ и богатство, Христос, главата на Църквата и Христовото всеобхватно господство над цялото създание в Неговата съвършена човешка същност (Той получи тази власт в Своята божествена същност преди възкресението). Къде е нашето господство?

Ако Църквата е Неговото тяло, „пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички“, защо е така жалка и непълна? Нима царството е обречено завинаги да бъде слабо в сравнение с войските на Сатана? Защо тази величествена мощ, която по принцип е дадена на Църквата от началото, да е неспособна да стане видима, във времето и на земята? Не са ли християните просто пренебрегнали Божия закон? Накратко, защо толкова много християни отказват да упражняват властта, дадена от благовестието? Защо им липсва вяра?

За допълнително изучаване: I Коринтяни 4:20; II Тимотей 1:7; Откровение 1:6; 2:26-28; 5:10.