Съдържание Цялата книга на една страница

Не иска ли Бог Неговите „наследници“ да наследят всичко?

„Понеже обещанието към Авраама или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, но чрез правдата от вяра“ (Римляни 4:13).

На Авраам му беше дадено обещание: че ще наследи света, чрез потомството си. Ще види името си установено по целия свят. „Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни семейства.“ (Битие 12:3). Но Павел каза, че това обещание е осигурено чрез вярата на Авраам.

Вярват ли християните в това обещание? Те вярват, че ще бъдат възкресени. Така, те ще станат наследници. Но Авраам видя изпълнението на това обещание по друг начин. Бог му каза, че потомството му ще се умножи астрономически, и че наследниците му ще наследят цялата Ханаанска земя (Битие 15:5-7). Чрез вяра той прие това обещание (Битие 15:6). Но това щеше да бъде видимо разширяване. Бог даде обещанието на езика на мерките – всъщност, отвъд всяка мярка (Битие 16:10), като небесните звезди и морския пясък.

Авраам не очакваше изпълнение изведнъж. То не можеше да стане така. Първо, нуждаеше се от наследник. Едва тогава можеше да очаква изпълнение на обещанието. Той очакваше постепенен и непрекъснат растеж с течение на времето. Защо съвременните християни толкова често очакват победа едва след смъртта или възкресението?


Вероятен отговор

„Павел промени центъра на обещанието. Днес от значение е духовното наследство. Не трябва да очакваме прогресивен демографски растеж сред християните, нито прогресивен икономически растеж сред християнските нации. Трябва да очакваме само увеличено духовно разбиране и лична самодисциплина сред християните.“


Моят отговор: Авраам очакваше всички тези неща. Той знаеше за самодисциплината. Той беше глава на голямо домочадие. Беше успешен военен стратег. Неговата вяра му се вмени за правда. Не беше първобитен жител на пустинята. Той беше образован, мъдър човек. Но той очакваше икономическият растеж и демографският растеж да придружават растежа на духовното разбиране в неговите наследници. Защо? Защото Бог изрази обещанието чрез външни благословения. Бог каза същото на Мойсей и на Израилевия народ (Второзаконие 28:1-14).

Защо личната самодисциплина, честните делови отношения, разбирането за истинската природа на човека, спестовността, ориентацията към бъдещето, Божиите дарби, достъпът до Библията, редовното проповядване, редовния десятък, шест вместо пет работни дни всяка седмица, спазването на съботата, заветните бракове и опитът във възпитаването на голяма челяд да не доведат до икономически растеж, интелектуален растеж и прогресивно разширяване на личната и заветна отговорност и господство? Отговорете. Бързо.

За допълнително изучаване: Левит 26:3-13; Второзаконие 28:1-14; Исус Навиев 1:7-8; Псалм 1:1-3; 119:1, 2, 165