Съдържание Цялата книга на една страница

Не е ли Христовото царство в този свят?

„Исус отговори: Моето царство не е от тоя свят; ако беше царството Ми от тоя свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на Юдеите. А сега царството Ми не е от тука“ (Йоан 18:36).

Ето един пасаж, често тълкуван неправилно. Пилат пита Исус: „Че аз Юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници те предадоха на мене. Какво си сторил? (Йоан 18:35). Христос отговаряше на намека на Пилат, че е суверен над Христос, защото е представител на Рим, който от своя страна е суверен над Израел. Намекът е, че Христос е просто поредният политически или религиозен размирник, който трябва да застане пред съда на Римската власт.

Не е така, отговори Христос. Той не отрече, че има царство; напротив, Той го потвърди. Неговият отговор не потвърди претенциите на Пилат за неоспорима власт над Христос. Христовото царство не е от този свят. Какво означава това? Че Неговото царство не произхожда от този свят. „От“ означава място на произход и/или център на власт. Христос не каза, че Неговото царство не е на този свят; Той каза, че то не е от този свят. Накратко, Христос заяви, че Пилат няма върховната власт над Него само защото Рим има временна видима мощ над Израел.

Забележете също и думата „сега“: сега царството Ми не е от тука.“ Но това не казва нищо за деня на съда, или дори за деня на Неговото възкресение.


Вероятен отговор

„Христовото царство не произхожда от този свят. В момента на разпъването Той нямаше земни поддръжници, които биха се борили за Него. Но в Своето хилядагодишно царство, когато се яви физически да управлява с желязна тояга, Неговото царство ще бъде от този свят – връзка между небето и земята. Но днес, в епохата на Църквата, Неговото царство не е от този свят, така че от нас не се изисква да се борим, за да защитаваме Него и Неговата репутация. Не трябва да се опитваме да построим християнско царство.“


Моят отговор: Въпросът, който се нуждае от отговор, е: Кога е било, е или ще бъде премахнато „сега“ от изречението на Христос? Кога Той ще може да обяви, че царството Му сега е от този свят, защото мястото на неговия произход – небето, е слязло на земята? Очевидно, това ще бъде след крайния съд. Но може ли да стане и преди това? Или не е ли станало вече?

Исус обяви на последната вечеря: „Затова, както Моят Отец завеща царство на Мене, и Аз завещавам на вас да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престоли да съдите дванадесетте Израилеви племена.“ (Лука 22:29-30). Той обяви след Своето възкресение, „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.“ (Матей 28:18). Къде? На небето и на земята. Ето я връзката. Сега Неговото царство е от този свят. Сега Неговите последователи се борят за Неговата чест, защото служат на възкресен Господар, Който е демонстрирал Своята власт над смъртта. Неговото царство сега е видимо в този свят чрез Неговите хора.

За допълнително изучаване: Римляни 14:17; Колосяни 1:13; 4:11; I Солунци 2:12; Евреи12:28; Откровение 1:5, 6