Съдържание Цялата книга на една страница

Не беше ли Сатана изхвърлен от небето по време на Исусовото земно служение?

„Сега е съдба на тоя свят; сега князът на тоя свят ще бъде изхвърлен вън. И когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като казваше това, Той означаваше от каква смърт щеше да умре“ (Йоан 12:31-33).

Сега: времето е ясно. Сатана понесе огромно поражение на кръста. Той беше изхвърлен от небето дори предивъзкресението, но не преди раждането на Христос. Той все още можеше да дойде пред Бога и да обвини Йов в Стария Завет. Повече не: „И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението и силата, и царството на нашия Бог и властта на Неговия Помазаник; защото се свали клеветника на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог.“ (Откровение 12:10).

Исус изпрати 70 ученици да поучават. „И седемдесетте се върнаха с радост, и казваха, Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас. А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица.“ (Лука 10:17-18). Един значителен преход започна когато Исус започна да изгонва демони и учениците Му последваха примера Му.„Истина ви казвам, Между родените от жени не се е въздигнал по-голям от Йоана Кръстителя; обаче, по-малкия в небесното царство е по-голям от него.“ (Матей 11:11). Не по-велик морално, но по-велик в преобразяваща обществото сила. Христовото царство дойде в голяма сила.


Вероятен отговор

„Сатана беше изхвърлен от небето в известен смисъл, както Библията казва, в Исусовите дни. Нещата се промениха, след като Исус започна да изгонва демоните. Но това не доказва нищо за продължаващото нарастване на Божието царство на земята преди Христос да се върне физически и да се намеси за установяването на земно царство.“


Моят отговор: Сатана беше свободен да се скита извън Израел преди Христовото служение. Той контролираше цялата земя като наемател. Той спечели този контрол от Адам, когато Адам се постави заветно под Сатана. Но сега вторият Адам дойде да отправи предизвикателство към претенциите на Сатана за целия свят. Когато демонстрира идването на Своето царство, изгонвайки демони, Христос в същото време прогласяваше поражението на Сатана и идването на Неговото световно царство. От този момент нататък Сатана мина в отбрана. Той все още е.

Христос обяви Своя „нов световен ред.“ Това беше нов ред, основан на етичното съобразяване с Божия закон. Първо, Христос се покори на закон и беше разпнат като съвършена човешка жертва за греха на Адам. Второ, учениците Му спечелиха власт под Бога да проповядват благовестието и да изгонват демони. Те също побеждаваха според придържането си към Божия закон – Исусовите заповеди. Божието царство все още напредва, там, където Христовият народ проповядва спасение и покорство към Божия закон. Точно това означава изразът „цялата Божия воля.“ Отхвърлете Божия закон, и имате само частична воля.

За допълнително четене: Матей 12:28-29; Лука 10:17-20; Йоан 12:31-32; 16:11; Колосяни 2:15; Евреи 2:14; I Йоан 3:8.