Съдържание Цялата книга на една страница

Мойсей не предвидя ли епохата на Църквата?

„Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили“ (I Петрово 2:9-10).

Петър писа това на езичници, които никога не са били част от Божия избран народ. Пророчеството за царското свещенство е от Изход 19:5,6: „Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят; и вие ще ми бъдете царство свещеници и свят народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израилтяните.“

Ето едно забележително изпълнение на пророчество. Бог обещава на израилтяните, че ще станат царство свещеници, ако се подчиняват на закона Му. Сега Петър казва на езичниците, че са наследниците на това пророчество, дългоочакваното изпълнение на пророчеството. Изпълнението на това старозаветно пророчество става (и все още продължава) в епохата на Църквата. Проблемът за диспенсационалиста, отново, е да обясни как в епохата на Църквата се изпълнява едно много конкретно старозаветно пророчество, ако Църквата не е била пророкувана.


Вероятен отговор

„Имаше две църкви в прехода между Стария Завет и Новия Завет. Едната беше Юдейската църквата, на която служеше Петър, а другата беше Църквата, Христовото тяло, на която служеше Павел. Петър пише това послание към Юдейската църква, не към Езическата църква на Големите Скоби.“


Моят отговор: Това е отговорът на ултрадиспенсационалистите, които датират Църквата, т.е. Езическата църква, непредвидяна в Стария Завет, с идването на Павловото служение. Те прогласяват две църкви, една Юдейска и една Езическа, съответстващи на две различни царства, Юдейското небесно царство и Езическото Божие царство.

А нима Христос е женен за две невясти? И Църквата, и Израил са наречени Божията невяста в Библията. Нима Христос е двуженец?

Традиционният диспенсационалист ще отговори по друг начин на този въпрос. Той вероятно ще се върне към познатата стара тема, „преходната епоха.“ Това е изпълнено пророчество в епохата на Църквата, но това още не е била епохата на Църквата за Юдеите. Но на кого пише Петър? Той се обръща към хора, които никога не са били Божий народ. Това пророчество трябва да се отнася за езичниците. Така че епохата на Църквата беше позната в Стария Завет! Следователно, ключовият аргумент на диспенсационализма – Църквата като „големи скоби“ – не е вярно. Дали не сте били също така заблудени и относно други учения?

За допълнително изучаване: Деяния 7:38; Римляни 2:28-29; 10:19; 11:17-21; I Коринтяни 10:4; Галатяни 3:8-9,14,29; Филипяни 3:2-3; Евреи 12:22-23.