Съдържание Цялата книга на една страница

Може ли Сатана да се покае и да бъде спасен?

“Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели” (Матей 25:41).

Възможно ли е демони, осъдени за ада, да получат някога вечен живот? Не. Съдържанието на ада ще бъде хвърлено в огненото езеро в деня на съда. “И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро” (Откровение 20:14-15).

Ако адът беше приготвен отдавна да държи Сатана и неговите ангели, как тогава те могат да избягат? Все едно да кажем, че Божието царство е също така несигурно, въпреки че също беше приготвено от Бога: “Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Елате вие благословени от Баща Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света” (Матей 25:34). Всяко място беше приготвено от Бога за конкретни създания.

Не е ли Сатана живо създание? Не може ли да чувства болка? Не е ли адът вечен ужас за Сатана и неговите демонични ангели? Защо Бог ги осъди неизбежно на вечни мъки? Ако признаем, че присъдата на Сатана е съвсем сигурна, тогава казваме, че Сатана няма никакъв “шанс” да бъде спасен. Ако признаем, че той и ангелските му последователи са неизбежно осъдени, защо е толкова смущаващо да кажем, че човешките му последователи са също така неизбежно осъдени? Несправедлив ли е Бог към Сатана и последователите му?


Вероятен отговор

“Сатана и последователите му са вече в ада. Докато хората живеят, те могат да избягнат това наказание. Сатана не може да избегне присъдата днес, както грешникът също няма да може, след като умре.”


Моят отговор: Всичко това е вярно, но съвсем не на място. Въпросът е: Можеше ли Сатана да се покае след бунта си? На човека е дадена възможност да се покае след бунта си, но на Сатана? Библията никога дори не намеква за такава възможност. Несправедлив ли е Бог в отказа Си да даде на Сатана “шанс” след неговия бунт? Чули ли сте някога някой християнин да ви казва това?

Бог предлага благовестието на паднали хора, но отделени от предшестващо новорождение, те не могат да отговорят с вяра (Въпрос 19). Така че каква е разликата в действителност? Предложение за спасение, което не може да бъде прието от никой бунтовен човек, който Бог е решил да не новороди, не е по-различно в своите вечни последствия от вечно наказание без предложение за спасение.

Проблемът тук е Божието правосъдие. Несправедлив ли е Бог в отношението Си към Сатана и неговите ангелски последователи? Ако не, как някой може законно да твърди, че Бог е несправедлив в проклинането на всеки етичен бунтовник, който Той е решил да не новороди? Проблемът тук е справедливостта в осъждането на всеки бунтовникнеизбежно на вечно наказание без предшестващата възможност за покаяние. Ако такова неминуемо осъждение е напълно оправдано в случая със Сатана, защо да не е така в случая с човешките бунтовници?

И ако това е несправедливо в случая със сатанинските човешки последователи, не трябва ли да допуснем, че това е също така несправедливо от страна на Бога в случая със Сатана. Сатана би харесал този аргумент!

За допълнително изучаване: Деяния 5:31; 11:18; II Тимотей 2:25-26.