Съдържание Цялата книга на една страница

Как може Сатана да управлява света, ако властта произхожда от правдата?

„Блажени кротките; защото те ще наследят земята“ (Матей 5:5).

Кои са кротките? Тези, които са кротки пред Бога. Не тези, които са кротки пред Сатана. Също не и тези, които морално слаби. Те признават своята пълна зависимост от Бога и нуждата си да се покоряват на Неговото открито слово. Но признават, че точно тази кротост и покорство довеждат крайната победа, във времето и на земята.

Коя е арената на конфликта? Земята. Кога става тази драма? Преди края на времето. Каква е наградата в конфликта? Контролът над земята. Разбира се, повече от това, защото какво ползва човека, ако спечели цялата земя, а изгуби душата си (Марк 8:36, 37)? Но е трудно да избегнем смисъла на този стих: наследяването на земята е стимулът, предложен от Исус.

Религията на Сатана е религия на властта. Сатана гледа на целия конфликт като борба за власт. Бог вижда борбата катоетична. Чие име почитаме, човешкото или Божието? Това е основният етичен въпрос. „Едни споменават колесници, а други коне; Но ние ще споменем името на Господа нашия Бог.“ (Псалм 20:7). „Никой цар не се избавя чрез многочислена войска; Силен мъж не се отървава чрез голямо юначество. Безполезен е конят за избавление, и чрез голямата си сила не може да избави.“ (Псалм 33:16-17).


Вероятен отговор

„Кроткият човек не търси власт. Не се опитва да господарува над другите. Той върши кротко своите си дела, без да изисква нещо от другите. Той наследява цялата земя незабавно след като Исус се завърне, за да установи своето земно управление.“


Моят отговор: Може ли господин Християнска Миловидност да се научи за една нощ как да управлява бизнес, да командва армия, да ръководи Конгреса, да бъде президент на университет, да бъде председател на изследователска лаборатория, да поеме отговорността за ръководството на инвестиционен тръст от 300 милиона долара, да бъде редактор на вестник, или коя да от хилядите други задачи, изискващи силово ръководство? Не е ли развиването на ръководни умения дългосрочен процес?

Въпросът е: Пред кого човекът ще бъде кротък? Ако е кротък пред Бога, Бог казва, че той ще наследи земята. Ако е уверен в бунта си срещу Бога, ще загуби и земята, и душата си. Сатана не беше кротък пред Бога; той ще загине под Божия съд. Кротостта е неизбежна реалност. Въпросът не е „кротост срещу увереност.“ Въпросът е кротост пред кого или какво?

Кротостта е прогресивна. Ние се учим да смиряваме себе си пред Господа. Ние се учим да съобразяваме мечтите си и действията си пред Бога. Но тъй като кротостта е прогресивна, наследяването на земята също е прогресивно. Самодисциплината носи власт. Но тази власт не трябва да се ограничава до институционалната църква. Тя е всеобхващаща власт, защото въздействието на благовестието е всеобхватно.

За допълнително изучаване: Псалм 37; 110; Исая 45:8-25; 49:5-12.