Съдържание Цялата книга на една страница

Как можем точно да определим греха, ако отричаме Божия закон?

„Всеки, който върши грях, върши и беззаконие; защото грехът е беззаконие“ (I Йоан 3:4).

Малко вероятно е някой християнин да иска да твърди, че новозаветните автори са искали да насърчат греха. В цялата Библия се среща предупреждението срещу грешни помисли и поведение, от Битие до Откровение. Но неизбежно възниква въпросът: Какво точно представлява грехът? Първото послание на Йоан се съсредоточава върху този въпрос. Малко проповеди се проповядват върху това послание.

В центъра на всяка библейска дискусия за греха е въпросът за библейския закон. (Всъщност, в самия център на дискусията за основите на коя да е цивилизация е въпросът за някаква форма на закон.) Какво е взаимоотношението между библейското определение за греха и библейския закон?

Хората трябва да вършат добри дела и да избягват злите дела. Но как християните трябва да дефинират греха? Как да открият кое действие или мисъл са грешни и кои са добри? Яков казва: “Прочее, ако някой знае да прави добро, и не го прави, грях е нему” (Яков 4:17). Но това все още не отговаря на въпроса: Кое е добро? По кой стандарт определяме кое е добро?

Какъв друг отговор може да има за християнина? Нашият стандарт е библейският закон. Къде другаде можем да открием законен стандарт? В човешката логика? В антихристиянските религии? В нашите чувства? Защо да търсим къде да е другаде, а не в Стария и Новия Завет?


Вероятен отговор

“Да се опитаме да наложим библейския закон на хората би означавало установяване на теокрация. Всички знаем какво означава това! Това би било тирания. Ние сме под благодат, не под закон.”


Моят отговор: Точно обратното, ние сме под държавния закон на някой друг бог. Христос го изясни: няма неутралност. Законът е неизбежна реалност. Въпросът никога не е “със закон или без закон”; въпросът е чий закон. Ето защо Христос казва: “Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мен; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.” (Матей 11:29-30). Христос никога не е предлагал на Своите последователи свят без иго. Такъв свят не съществува. Той предложи на Своите последователи по-добро иго, по-леко иго. Ако не носим Христовото иго, то носим дяволското иго.

Христос отправи предизвикателство към традиционните, легалистични тълкувания на фарисеите и книжниците. Той каза:“Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората; а сами те не искат нито с пръста си да ги помръднат.” (Матей 23:4). Но Христос никога не отправи предизвикателство към валидността на старозаветния закон. В края на краищата, Той го написа! Обратното на традиционния, хуманистичен закон на фарисеите е Божият закон. “Защото ето какво е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.” (1 Йоан 5:3). Учил ли ви е някой, че Божиите заповеди са тежки?

За допълнително изучаване: Псалм 119:2-3, 9-11; Исая 51:7; Данаил 9:11; Марк 7:1-23.