Съдържание Цялата книга на една страница

Как можем да отделим „моралния закон“ от Божиите закони?

„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство“ (Матей 5:17-19).

Исус е много ясен: Божият закон е единно цяло. Най-малката еврейска буква, “йота” или “йод,” ще остане, “докле премине небето и земята.” Старозаветните небе и земя преминаха с идването на Новия Завет. Но Исус продължи, казвайки, че в новозаветното небесно царство ние сме велики само ако вършим всички заповеди, до най-малката. Християните трябва да спазват, в известен смисъл, целия закон.

Въпросът е този: Задължителни ли са все още всички старозаветни закони в техните подробности? Не, ако Христовият живот, смърт и възкресение са променили приложението на даден закон. Но всички старозаветни закони са моралнизакони. Исус не разграничаваше “морални закони” от “церемониални закони.” Ние понякога откриваме конкретно новозаветно учение, че някой старозаветен закон трябва да се спазва по различен начин в новозаветната епоха. Но никога не можем да изоставим кой да е старозаветен закон по принцип.


Вероятен отговор

“Исус изпълни изискванията на всички Божии старозаветни закони. Повече няма нужда да ги спазваме, защото те са изпълнени. Те са преминали. Трябва да спазваме само духа на моралния закон, а не подробностите.”


Моят отговор: Въпросът е: Как да определим “духа” на “моралния закон”? Освен когато имаме конкретни новозаветни инструкции за изисквани промени в приложението на конкретен закон, смеем ли да не се покорим на кой да е Божий закон? Тъй като целият Божий закон е морален закон, не трябва да различаваме един закон от друг на основата на лъжливо разграничение: “морален закон” срещу “церемониален закон.”

Да, Христос съвършено изпълни изискванията на закона. Но той не каза, че законът ще премине, но че небето и земята ще преминат преди законът да премине. Така че защо християните трябва да вярват, че някой старозаветен закон е преминал (“умрял”) заради Христовото земно служение? Как могат християните основателно да вярват, че Христовият съвършен живот по някакъв начин е унищожил кой да е от Божиите закони? (Помнете: променено приложение не е същото като унищожаване.) Исус не каза ли конкретно, че който поучава такова учение, ще бъде “най-малък в небесното царство”? Не приемате ли сериозно това предупреждение?

Ако не сте съгласен, трябва да прочетете Глава 2 от книгата на Грег Бансен, Theonomy in Christian Ethics. Веднага. Колкото по-скоро я прочете и вашият учител, толкова по-добре. Задайте му въпроси.

За допълнително изучаване: Исус Навиев 22:5; Псалм 93:5; 111:7-8; 119:152,160; Лука 16:17; Яков 2:10; II Тимотей 3:16-17; Евреи 12:14; Откровение 22:14.