Съдържание Цялата книга на една страница

Как можем да избегнем Божията любов?

“А които предопредели, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?” (Римляни 8:30-31).

Редът за спасение е достатъчно ясен. След като Бог предназначи един човек за вечни благословения, няма избягване. Няма избягване от гнева за онези, които не са предопределени, призовани, оправдани и прославени. Няма избягване от благословението за тези, които са. Това е учението на Павел за избора.

Този текст е Божието уверение за победа на Неговите хора. Какъв по-славен възглас има от, “Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?” Сатана ще победи ли Бога? Може ли той по някакъв начин да победи Бога? Ако на Сатана е казано, че има възможност да побеждава Бога в някои случаи, тогава няма никакъв начин за Бога напълно да гарантира на Своите последователи цялостна победа. Цялото, в края на краищата, е направено от части. Ако Сатана може да откъсне един от Божиите избрани хора от пътя към вечния живот, тогава той може да откъсне всички. Тогава Христос е оставен сам със Себе Си; първородният, потенциално, на никакви братя. Но това е нещо, което Павел отрича в Римляни 8:29! Как може Сатана да преодолее решението на Бога да новороди някого?

Но тогава противното трябва да е вярно: тъй като Бог гарантира цялостната победа, Той също гарантираиндивидуалните победи.


Вероятен отговор

“Бог ограничава възможността на сатанинските победи в отделни случаи. На Сатана е позволено да има успех в отделянето на някои от Божиите избрани хора от Божията любов, но не всеки. Разбира се, Бог може да е гарантирал, че всички новородени хора постоянстват до края, но Той оставя отворена възможност за някои да загинат.”


Моят отговор: Текстът е ясен. Павел конкретно твърди, че няма никаква сила на земята или на небето, която може успешно да се противопостави на Божията избираща благодат. Какво друго означават тези стихове? Какъв смисъл могат да имат, ако не означават това?

Ако Бог оставя отворена възможността за някои хора да изпаднат от благодатта, тогава как може да гарантира, че всички други са в безопасност? Осигурена ли е Неговата предопределяща благодат поне за някои хора? Иска ли някой да твърди, че Бог взема приблизителен брой хора от Своите избрани, които не могат да изпаднат от благодат, но не и конкретните хора? Как тогава Бог може да твърди, че всички неща работят за добро на онези определени хора, които са призовани съгласно Неговото намерение? Всичко съдейства за добро в живота на кои хора? Ако Той не определя кои хора са избрани, тогава как може да гарантира конкретните подробности на пълното благословение за всички избрани Негови хора? Дали Бог потвърждава Своята любов към някакъв брой неопределени хора, а не към конкретни хора? Бог обича брой хора?

Ако Сатана може да отдели един човек от Божията благодат, защо да не може да отдели всеки? В състояние ли еавтономният човек да решава?

За допълнително изучаване: Йоан 6:37-39; 13:18; 15:16, 19; 17:2, 6, 9.