Съдържание Цялата книга на една страница

Как могат християните да бъдат възкресени преди милениума?

„Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй, искаш ли да идем да го оплевим? А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жътва ще река на жътварите: Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми“ (Матей 13:28-30).

Исусовата притча за житото и плевелите ни показва какво можем да очакваме в историята. Исус обясни, че дяволът е посял плевелите в нивата, която е света. Жътвата е свършекът на света. Жътварите са ангелите (13:38-39). И така, няма преломен момент в историята – няма събиране на вярващите при Бога – преди свършека на света. Няма „тайно грабване,“ което става в началото на милениума или седем години преди милениума. Няма преломно събитие между сегашното време и второто идване на Христос в крайния съд. Плевелите, т.е. злите хора, биват събрани първи от нивата (света), а не християните.

Има растеж към погибел (плевелите) и растеж към крайна победа (житото). И двата етични лагера са в процес на съзряване. Никоя страна не е отрязана от историята преди края на времето. Има приемственост между нашите дела сега и в милениалната епоха.


Вероятен отговор

„Не трябва да разбираме тази притча като пълно описание на историята. Тя само показва, че ще има добро и зло до деня на съда.“


Моят отговор: Забележителното в притчата е колко силно собственикът на нивата се противопоставя на идеята за премахването на плевелите от житото. Идеята е да се премахнат плевелите от нивата, казват слугите му. Не, поправя ги господарят, трябва да защитим житото. Ако се опитате преждевременно да изкорените плевелите, ще изкорените и част от житото. Нека плевелите и житото се развият до пълна зрялост и тогава жътварите (ангелите) могат първо да съберат плевелите и да ги изгорят, оставяйки житото незасегнато.

Това, което дори не се разглежда в притчата, е идеята, че житото трябва да се премахне от нивата, оставяйки плевелите да растат без конкуренция! Слугите не са толкова глупави да предложат плевелите да получат изгодата да се грижат за тях в нивата, а възможността за съзряване да бъде отнета от изкорененото жито. Но точно това тълкуване се проповядва от много библейски учители. Те поучават, че християните ще бъдат премахнати чудодейно от „нивата“ (света), а плевелите ще продължат да растат. Накратко, солта ще се премахне – градът на хълма, светлината, която свети на хората. Моралното свидетелство на Църквата ще изчезне. Исусовата притча напълно отхвърля такива поучения!

Ако Исус поучава това, защо християните отказват да го повярват?

За допълнително изучаване: Данаил 12:2; Матей 25:31-32; Йоан 5:27-29; 6:39-40, 44, 54; 11:24; Деяния 24:15; Откровение 20:13.