Съдържание Цялата книга на една страница

Вярата в Христос не утвърждава ли Божия закон?

„Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона“ (Римляни 3:31).

Павел не би могъл да направи своята позиция по-ясна от това. Въпреки това, има милиони вярващи в Библията християни, които поучават, че Павел е бил враждебен към старозаветния закон като морална инструкция за етично действие. Те поучават, че Павел се противопоставя на Божия закон, препоръчвайки на негово място някакъв мистичен съюз със Святия Дух – съюз, който не трябва да се изпитва от християнина според конкретните предписания на библейския закон. Те отказват да приемат, че Божият закон изпитва всички духове.

Какво би могъл да има предвид Павел с израза “Но утвърждаваме закона”? Не е ли каквото Исус каза в Матей 5:17 – че дойде не да разруши закона, но да го изпълни (или утвърди)? Защо съвременните проповедници са толкова враждебни към думите на Павел и Исус? Да не би да е защото не желаят да приемат лекия товар на Исусовото морално иго и вместо това вярват, че могат да носят по-добро иго от Неговото?

Вярата не разваля Божия закон. Божията благодат дава способност на новородения човек да започне да използва Божия закон като средство за господство: първо, в своя собствен живот; второ, във външните си взаимоотношения с другите; и трето, в постепенното изграждане на Божието царство във времето и на земята и, в последствия, след смъртта и след възкресението. Законът е проклятие за грешника и благословение за нас.


Вероятен отговор

“Когато Павел казва, че „ние утвърждаваме закона,” той няма предвид за този свят. Той говори за хилядагодишното царство, след като на християните бъдат дадени съвършени тела и повече не са подвластни на смърт, и когато ще управляват цялата земя – все още непреобразена и дори необърната към вяра в Христа – с желязна тояга.”


Моят отговор: Павел пише към новозаветните християни, живеещи в Рим. Ако това не е “векът на Църквата,” то какво е? Той даде на църквата в Рим урок по библейския закон. Каза им конкретно, че ние утвърждаваме закона. Кого имаше предвид? Очевидно “ние” означава християните живеещи по Павлово време, изработващи спасението си със страх и трепет (Филипяни 2:12). “Ние” не означава хората, които предполагаемо ще царуват с Христа в съвършени тела след едно възкресение, но преди друго възкресение хиляда години по-късно. “Ние” означава онези хора, които наричат себе си християни и са съвременници на християните, живеещи в Рим по Павлово време.

Ако говорим проповеди (или слушаме проповеди без поне умствена съпротива), които се опитват да “развалят закона,” тогава ние сме в морален бунт, не Павел. Ние отхвърляме моралното изискване да утвърждаваме закона. Ние сме във война с Исус Христос. Ще бъдем наказани. Следователно трябва да променим отношението си към Божия закон: “Защото дойде времето да се започне съда от Божието домочадие; и ако първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие?” (1 Петрово 4:17).

За допълнително изучаване: Левит 22:31-33; Матей 5:17-20; 23:23; Римляни 8:3-4.

следваща глава Препоръчено четиво