Съдържание Цялата книга на една страница

Въведение към Част ІІІ

Част III

ЦАРСТВОТО: БОЖИЕ ИЛИ ЧОВЕШКО

 

Исус каза, „от плодовете им ще ги познаете“ (Матей 7:20). Ако това правило важи за всеки човек в моралния му живот, не важи ли също и за обществата? Общество, съставено напълно от християни, които лично се покоряват на Божиите закони, не би ли изглеждало много по-различно от общество, изпълнено с хуманисти, които отхвърлят Божия закон? Отговорът би трябвало да е очевиден. Но явно не е очевиден, защото има много християнски ръководители, които открито твърдят, че няма такова нещо като основани на Библията стандарти за новозаветно християнско общество, християнска култура или християнско какво да е (освен църква). Едва когато Христос дойде лично да царува хиляда години на земята преди крайния съд ще видим установено библейско общество (те вярват в милениума, с други думи). Но този период на мир и просперитет ще бъде управляван от теократична бюрокрация – централизирано правителство начело с Исус, управляващ като тотален диктатор. Това няма да бъде свят, дошъл в резултат от силата на Христовото благовестие, а само като резултат от Христовата лична власт като Бог, управляващ на земята. (Накратко, те не вярват в силата на самото благовестие да преобразява обществата.)

Има някои християнски ръководители, които твърдят, че наистина има библейски стандарти за всяка област от живота, но че тези стандарти винаги ще бъдат отхвърлени от обществото. Никога няма да има достатъчен брой християни, които да съставят истинско християнско общество и следователно тези стандарти никога няма да се приложат преди Христовото второ идване в края на времената. (Те не вярват в милениума, с други думи.) Царството на хуманистичния човек ще тържествува.

Кое схващане е правилно? Никое.

Това, което Библията поучава е, че Божието царство, макар и несъвършено, ще бъде установено на земята преди връщането на Христос. Това царство ще бъде институционално видимо. То ще получи сила по благодат, защото голям брой хора ще се обърнат към вяра в Христа, макар и да не е нужно всеки да се обърне, за да се установи това видимо царство. То ще бъде белязано от управлението на Божия закон. То няма да бъде централизирана командна авторитарна система над хората, които се противопоставят на Христовото управление, защото по-голямата част от населението доброволно ще се подчини на управлението на Христовите принципи във всяка област на техния живот.

Това ще стане преди Христос да се върне физически, за да извърши крайния съд. Помнете, житото и плевелите растат заедно на нивата до деня на крайния съд (Матей 13:24-30, 36-43). Така че ще има милениум на мир. Ще има управление на Христовия закон на земята преди крайния съд. Има изрични библейски стандарти за християнско общество, както и за християнски индивиди. Накратко, наистина има надежда. Нашите добри дела днес ще допринесат за Христовото царство.

Хуманистите отричат всичко това. Те вярват, че поученията на Библията ще стават все по-маловажни. Твърде много християни се съгласяват с хуманистите. Следователно, те са в теологически и интелектуален компромис. Библията казва, чеблаговестието ще победи, че в края на краищата ще завземе всички институции. Ако смятате, че не съм прав за това, прочетете следващите 25 въпроса.