75 библейски въпроса, които вашите учители се молят да не зададете

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Съдържание

Въведение към Част I
Не мразеше ли Бог неродения Исав?
Можеше ли Фараонът да се покае?
Прави ли абсолютното Божие предопределение Бог несправедлив?
Ако ние не можем да изработим нашето ВЛИЗАНЕ в спасение, как можем да изработим нашето ИЗЛИЗАНЕ?
Как може Бог да ГАРАНТИРА добро за Своите хора, без да е ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ добро?
Как можем да избегнем Божията любов?
Ако можем да “изпаднем от благодат," не е ли Христовото ходатайство неефективно?
ПО-МАЛКО от победители ли сме?
Не създава ли Бог “съдове приготвени за погибел”?
Кога Бог реши да ни даде вечен живот?
Не е ли напълно гарантирано небесното ни наследство?
Не са ли предопределени добрите ни дела?
Не скри ли Исус умишлено Своето послание, за да не се покаят някои хора?
Можеше ли Юда да откаже да предаде Исус?
Не прославят ли и злите хора Бога?
Може ли Сатана да се покае и да бъде спасен?
Не са ли хората определени предварително за вечен живот?
Не принуждава ли Бог хората да повярват в Исус?
Не ни ли избра Бог много преди ние да го приемем?
Как може неновороден човек да приеме Христос ?
Можеха ли властите да действат праведно и да освободят Исус?
Не е ли Божията благодат непреодолима?
Не е ли Божията воля абсолютно върховна?
Не е ли вярата в Христос дар от Бога?
За всички хора ли умря Христос?
Приложение към Част 1
Препоръчано четиво
Въведение към Част ІІ
Не е ли неморално за хората да правят секс с животни?
Как можем да обичаме Бога, а да пренебрегваме Божия закон?
Изповядването на вяра достатъчно ли е, или делата ни също имат значение?
Ако хората не се подчиняват на Божия закон, спасени ли са?
Вярно ли е, че сме "веднъж спасени, завинаги спасени"?
Как можем точно да определим греха, ако отричаме Божия закон?
Отговаря ли Бог на молитвите на закононарушителите?
Обичаме ли наистина братята си, ако не се покоряваме на Божия закон?
Как можем да разпознаем кой е християнин, ако пренебрегваме Божия закон?
Как можем да разберем дали сме "мъртви към греха," ако пренебрегваме Божия закон?
Как можем "да вървим в нов живот", ако не се покоряваме на Божия закон?
Как можем да спрем да "служим на греха", ако не се покоряваме на Божия закон?
Тъй като Божият закон не може да ни убие, то не би ли ни помогнал да живеем?
Как може грехът все още да "царува" в нас, ако се покоряваме на Божия закон?
Тези, които не се покоряват на Божия закон, не са ли "оръдия на неправдата"?
Какво означава "под благодат, не под закон"?
Свободни ли сме да пренебрегваме Божия закон, ако сме "под благодат"?
Християнският "нов дух" противоположен ли е на Божия закон?
"Плътски" ли е Божият закон, или е свят, праведен и добър?
Как можем да "ходим по Дух", ако не се покоряваме на Божия Закон?
"Копнежът на плътта" не е ли копнеж, който се противопоставя на Божия закон?
Как можем да "умъртвяваме плътта," ако не се покоряваме на Божия закон?
Павел не вярваше ли, че конкретните подробности на Божия закон все още важат?
Как можем да отделим "моралния закон" от Божиите закони?
Вярата в Христос не утвърждава ли Божия закон?
Препоръчено четиво
Въведение към Част ІІІ
Тези, които се покоряват на Божия закон, не са ли "солта на земята"?
Не трябва ли "градът на хълма" да бъде пример за света?
Трябва ли да ограничим областите, които ще осветим с нашата "светлина"?
Как могат християните да бъдат възкресени преди милениума?
Не расте ли Божието царство бавно, докато изпълни земята?
"Квас" не означава ли победа?
Не започна ли Христовото царство преди възкресението?
Не беше ли Сатана изхвърлен от небето по време на Исусовото земно служение?
Не е ли вярата прогресивно производителна, докато християните спечелят?
Как може Сатана да управлява света, ако властта произхожда от правдата?
Християните няма ли да смажат Сатана?
Кое би могло да прекъсне господството на Христа?
Не е ли Христовото царство в този свят?
Новият Завет не поучава ли, че християните са могъщи?
Не трябва ли християните да съдят?
Защо да не трябва християните да стават управители и да налагат Божия закон?
Не изисква ли Библията апелативен съд?
Няма ли възкресението да бъде след милениума?
Няма ли хората да живеят по-дълго с напредването на Божието царство?
Христовото царство не се ли разширява с течение на времето?
Не иска ли Бог Неговите "наследници" да наследят всичко?
Пророците не предвидяха ли епохата на Църквата?
Давид не предвидя ли епохата на Църквата?
Мойсей не предвидя ли епохата на Църквата?
Няма ли два вида спасение?
Препоръчано четиво
Заключение
Приложение - Как да получите отговори?

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА