Съдържание Цялата книга на една страница

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
И ДРУГИ САЙТОВЕ

ХРИСТИЯНСКИ АВТОРИ:

 • Блез Паскал. “Мисли”. София, “ЛИК”, 2001.
 • К.С. Луис. “Четири пъти любов”. София, “Нов човек”, 1996.
 • Ф.М. Достоевски. “Братя Карамазови”. София, “Народна култура”, 1975.
 • Ф.М. Достоевски. “Дневник на писателя”. София, “Народна култура”, том 10 – 1986 и том 11 – 1989.
 • Проф. Ф.Ф. Брюс. “Иисус и християнските свидетелства извън Новия Завет”. София, “Нов човек”, 1991.
 • Проф. Ф.Ф. Брюс. “Достоверността на новозаветните документи”. София, “Нов човек”, 1991.
 • Джош Макдауъл. “Доказателства, които изискват присъда”. София, “Нов човек”, 2004.
 • Д-р Морис Ролингс. “Отвъд вратата на смъртта”. София, “ОМ”, 1992.
 • Проф. Вернер Гит. “Творил ли е Бог чрез еволюция?” София, “Верен”, 1997.
 • Хенри Морис. “Научен креационизъм” (Критика на еволюционизма). София, “Нов човек”, 1995.
 • Вернер Келер. “Библейски събития” (Археологията потвърждава Библията). София, “Синодално издателство”, 1960.
 • Христо Гешанов. “Библия и космос”. София, “Интеграл Г”, 1999.
 • Тони Лейн. “Християнската мисъл през вековете”. София, “Нов човек”, 1999.
 • Проф. Димитър Киров, проф. Дечко Свиленов. “Християнска етика”. София, изд. “Слънце”, 2003. Тази книга, заедно с Новия Завет и “Библия за деца”, се разпространява безплатно от издателство “Слънце”, пл. “Славейков” 11, (www.sluntse.com)

Следните 5 книги са на свободен достъп на сайта www.friends7.hit.bg

 • К.С. Луис. “Обикновено християнство” [“Отвъд човека”]. София, “Нов човек”, 1991.
 • К.С. Луис. “Проблемът болка”. София, “Нов човек”, 1995.
 • Джош Макдауъл. “Не просто дърводелец”. София, “Нов човек”, 1997.
 • Вениамин Пеев. “Бог, Вселената, Човекът”. София, “Нов човек”, 1992.
 • Вернер Гит. “Въпроси, които се задават много често”. София, “Верен”, 1994.

ХРИСТИЯНСКИ САЙТОВЕ:

 • http://www.pravoslavie.bg/ – православен портал
 • http://bg.hristianstvo.ru/ – каталог на православните ресурси в световната мрежа
 • http://hristianstvo.start.bg/ – сайт с множество връзки към други сайтове
 • http://harta-bg.info/ – eлектронно списание за християнска апологетика
 • http://www.hkultura.com/ – списание “Християнство и култура”
 • http://www.dveri.bg/ – интернет портал “Двери на Православието”
 • http://www.pravoslavieto.com/ – православен интернет каталог
 • http://audio.bibliata.com/ – АУДИО БИБЛИЯ (аудио-запис на Библията на български език!)

ХРИСТИЯНСКИ ИЗДАТЕЛСТВА:

 • “Омофор”, http://www.omophor.com/
 • “Синодално издателство”, http://synpress-classic.dveri.bg/
 • “Верен”, http://www.veren.org/
 • “Нов живот”, http://www.newlife-bg.com/
 • “Нов човек”, http://www.novchovek.com/

…….