Съдържание Цялата книга на една страница

ДЖОУЗЕФ TЕЙЛЪР

(род. 1941) – Нобелов лауреат за физика за 1993, професор по физика в университета в Принстън, Ню Джърси

Професор Джоузеф Тейлър получава Нобеловата награда (1993) за своето откритие на първия двоен пулсар (неутронна звезда) и за своя принос към утвърждаването на теорията за Големия взрив.

1. “Всяко научно откритие е същевременно и религиозно откритие. Между науката и религията не съществува конфликт. Нашето знание за Бога става все по-обширно благодарение на всяко откритие, което ние правим, за света около нас.” (ТЕЙЛЪР, цитиран в Brown 2002).

2. В едно интервю, публикувано в книгата “Откровената наука: Разговори с известни физици” (2004), на въпроса “Бихте ли казали, какво е Вашето отношение към религията?”, проф. Тейлър отговаря:

“Аз и моята жена сме активни членове на Религиозната общност на квакерите и това е важна част от живота ни.

Срещите ни в тази религиозна общност са една възможност да обсъждаме нашите философски възгледи за живота – защо сме тук на земята и какво можем да направим за другите хора. Квакерите са християни, които вярват, че е възможно едно директно общуване между човека и онзи Дух, който може да бъде наречен Бог. Човек действително може да общува с този Дух чрез размишление и дълбоко вътрешно вглеждане; така човек може да научи повече за себе си и за начина, по който трябва да се държи тук на земята. Нашата религиозна общност безусловно вярва, че не войната е пътят за разрешаване на конфликтите, а мирът. По време на война ние отказваме да участваме във военни действия, но помагаме на нашата нация с всички възможни средства.

Ние вярваме, че има част от Бога във всяка личност и поради това човешкият живот е свещен; ние винаги трябва да търсим дълбочината на духовното присъствие в другите личности – дори и в онези, с които сме в конфликт.” (ТЕЙЛЪР, цитиран в “Candid Science IV: Conversations with Famous Physicists” by Istvan Hargittai, London, Imperial College Press, 2004, 665-666).

следваща глава ВЕРНЕР ФОН БРАУН