ЧУДОТО НА ЕДИН ПРОПОВЕДНИК

Чудото, от което се нуждаеш, е в твоята уста! Изповядвай на глас това, което вярваш в сърцето си. Спомням си за един чудесен, даровит проповедник на Евангелието, който добре познавах. Той много страдаше от артрит и едва можеше да стане от леглото си, и да върви. Сутрин се къпеше с гореща вода, за да се облекчи и така да започне деня. Купуваше аспирин по цяла кутия. Болките му бяха чести и не преставаха. Неговите колена и ставите на краката му бяха подути, колкото грейпфрут. Аз мога още много да говоря за неговото състояние, но с думи трудно мога да изразя това.
Той обичаше Бога и беше изпълнен с Неговия Дух. Той се опита да продължи да проповядва.
Когато един ден пристигна за една среща, където трябваше да проповядва, се случи нещо. Бог оживи Словото Си в неговото сърце: “С Неговите рани ние се изцелихме”. Високо във въздуха, докато седял в самолета, изведнъж той повярвал това в сърцето си. Той можеше откровено да изповядва: “С Неговите рани аз съм изцелен”.
Когато той се приземи, пасторът го посрещна. Тъй като куцукаше, пасторът му каза, пълен със съчувствие: Как си? Той го погледна и каза: О, аз съм изцелен! Сега пасторът го изгледа така, като че ли си беше загубил разсъдъка. Когато вечерта с болки отиде на амвона, той застана пред хората и каза дръзновено: “Желая да ви известя, че съм изцелен!” Представяте ли си? Той имаше още болки и подути стави! При все това той знаеше в сърцето си и изповядваше с устата си, че е изцелен!!!
Чудото беше в неговата уста и той го изповядваше на глас. Скоро започна да възстановява здравето си и стана напълно променен. Днес няма и следа от болестта и Бог го употребява за големи неща.

следваща глава ИЗПОВЕД ЗА ВСЕКИ ДЕН