ИМА ЧУДО В ТВОЯТА УСТА

ПОНЯКОГА в живота ти е нужно чудо от Бога – или за теб самия или за някой член от твоето семейство. Сигурно точно днес мнозина от вас се намират в това положение.
Може би ти се нуждаеш тъкмо сега от чудо в живота си. Може би те е налегнала болест или ужасна депресия. Може би имаш непреодолими финансови трудности. Може би теглиш с някакво опърничаво дете. Може би те преследва безнадежден страх. Може би изнемогваш под страшен гнет и се нуждаеш от чудо.
Тогава аз имам една добра новина за теб! Ти можеш да получиш чудо от Бога. Той споделя в Библията много от Своите чудеса. Чети я и ще проумееш какъв е твоят Бог. В Малахия Той казва: “Защото Аз, Господ, не се изменям”. “Исус Христос е същият вчера, днес и до века” (Евреи 13:8).
Аз мислех, че времето на чудесата е отминало, докато един ден открих, че никога не е имало “време за чудеса”, но че има Бог на чудесата и че Той никога не се променя.
Къде е чудото, което толкова ти е нужно? И как може то да се сътвори за теб?
Много вярващи тичат насам-натам в търсене на чудото, от което имат нужда. Обикалят от човек на човек, като се надяват, копнеят и очакват. Сигурно някои получават помощ, защото Бог използва избраните съдове, но мнозина остават разочаровани.
Къде може да намериш чудото?
Да погледнем какво казва Божието Слово: “Словото е близо до теб, в устата ти и в сърцето ти, т.е. словото на вярата, която проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си,че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява” (Римл.10:8-10).
Чудото е в твоята уста!
Божиите обещания са добри: “Защото за Бога няма нищо невъзможно”. “Защото Аз бързам да изпълня Словото Си.”
Божиите обещания трябва да са в твоята уста. Осмели се да ги изговаряш! Осмели се да ги изповядаш.
Колко често ти казваш: Аз вярвам, аз вярвам в Бога. Но трябва не само да вярваш със сърцето си, а и нещо повече. Словото казва: “Изповядвай с устата си!”
Изповядването е за спасение! Чудото е на езика ти! То е в твоята уста! Какво имам предвид ли? Божието обещание: “Бог, Който не може да лъже, ни е дал много обещания!”
Чудото е в твоята уста. Осмели се да изговориш на глас обещанията. Кажи ги на себе си! Кажи ги на дявола! Кажи ги на болестта! Кажи ги на планината от трудности! Прогласявай ги в лицето на всички противоречиви обстоятелства. Кажи ги, когато имаш болка! Кажи ги, когато си толкова болен, че дори не можеш да мислиш! Бъди уверен, че Бог те поглежда и ти се усмихва. Той се радва, че ти си спомняш за Неговото Слово. Със сигурност Господ ще изпълни Своите обещания в твоя живот.
Когато казваме (изповядваме) Словото Му, Той ще направи чудото!
Изповядването е за спасение!

следваща глава НАЙ-ГОЛЯМОТО ЧУДО