ИЗЦЕЛЕНИЕ ОТ РАКОВ ТУМОР

В Тексас живееше една християнка, която откри, че чудото се намира в нейната уста.
Аз още веднъж ще кажа – Исус прави чудесата; Бог изцелява, но те действат, когато изповядваме обещанията. Изповядването е за спасение, изцеление, за освобождение. Ако ти желаеш да имаш чудо, изцеление или да намериш освобождение, избери пътя, който води натам.
Този път е път на изповядване на Божиите обещания и на сигурността в нашите сърца, че Бог държи на Словото Си и го прави реално.
Тази чудесна християнка беше дошла на едно от нашите богослужения. Тогава не знаех нищо за нейното ужасно състояние. Тя имала раков тумор и страдала от дълго време. Очаквала операция. Била под лекарско наблюдение и болките й били толкова ужасни, че мислела, че няма да може да дойде на богослужението. Но въпреки това, решила да повика някой, който да я доведе.
Тя помолила Бог да ми открие чрез дарбата откровение нейното състояние, за да подсили вярата й и да й помогне да намери изцеление.
Така тази едра жена стояла с невероятни болки на службата. Но слава на Бога, Исус се вълнува от немощите, които изживяваме. Той толкова много съчувства на страдащите.
Аз проповядвах и служех на хората и извиках някои напред за специална молитва. След това казах, че трябва да завършим богослужението. По-късно тя ми призна, че сърцето й извикало от разочарование, защото й се сторило, че е напълно изоставена. Но точно в този момент усетих сигнал в духа си. Почувствах колебание да закрия службата. Исус нашепна в сърцето ми, че има още някой, на когото трябва да се помогне. Колко добре е да знаем, че Исус е винаги при нас и извършва работата Си. Помага ни, ако ние работим с Него. Когато ние излизаме да проповядваме, Той казва: “Аз съм с вас през всичките дни”. Той и сега е с нас, и тогава също беше.
Казах: мисля че не можем да приключим, тук има някой, който се нуждае от помощ. Спомням си, че я извиках напред. Нашият скъп Господ ми каза, че тя е с раков тумор и че Той желае да я изцели. Това подсили нейната вяра.
Спомням си, че заповядах на тумора да изчезне и се молех за изцеление. Казах й да си отиде вкъщи и да изповядва: “В Неговите рани аз съм изцелена!” и подчертах да казва винаги това. Знаех, че мнозина са били веднага изцелявани, но при нея очевидно нямаше да бъде така. Тя имаше все още болки в едрото си тяло, причинени от тумора.
Чудото щеше да дойде от нейните уста!!
Господ Исус ме подбуди да й кажа, че тя трябва постоянно да повтаря: “В Неговите рани аз съм здрава!”
Словото е близо до теб, даже в твоята уста. Ако ти изповядваш, изповедта е за изцеление.
Жената си отиде вкъщи, подкрепена в духа си. Но не знаела, че я чакали още по-големи страдания. Тя каза, че на следващия ден е прекарала най-болезнените часове в живота си. Като че ли с нея ставало нещо още по-лошо, отколкото преди. Но тя научила тайната. С голяма вяра и решителност изповядала ден и нощ: “С Неговите рани аз съм здрава! С Неговите рани аз съм здрава!” В агония и отчаяние отваряла устата си и позволявала на чудото да излезе навън, при което смело изповядала: “С Неговите рани аз съм здрава!!!”
Струва ми се, че изповядването на тази смирена християнка е звучало като гръм в небето. То е преминавало покрай звездите и те са били единодушни в песента, че “С Неговите рани аз съм здрава!” То е достигнало вратата на Небесното царство и ангелските гласове са го превърнали в хваление, което изпълнило небето. “С Неговите рани аз съм здрава!!!” То достигнало Трона на благодатта и милостта, където кръвта е поръсена. Това означава, че “Той биде наранен поради нашите беззакония и с Неговите рани ние се изцелихме.” Исус, Ходатаят на нашето изповядване и Бог, нашият скъп Баща, се изправят, когато пристига обещанието от устата на тази страдаща жена! Изцелението било осъществено въз основа на изповядването на Божието Слово.
Минали ден-два и раковият тумор напуснал тялото й. Тя го занесла на лекаря и той потвърдил, че е раков. Тялото й започнало бързо да губи от теглото си и сега тя е отново една хубава жена. Днес, много по-късно, е все така здрава и служи на Бога. Наскоро тя беше на едно наше богослужение и подсили вярата на църквата ни, като ни разказа това, което вече описах.
Естествено, дяволът е искал да лиши жената от това чудо. Ако той е можел да затвори устата й, това щяло да се случи. Той е знаел, че чудото се намира в нейната уста. Но в своето изповядване тя е уповавала на Словото и чудото дошло.
Твоето чудо е в твоята уста. Може би то няма да дойде днес, през следващата седмица или следващия месец, но то ще дойде!!! Дълбоко в сърцето си виждай себе си освободен от болест, страдание и всички проблеми. Ти си свободен!!! Вземи тогава Божието Слово и без страх го изповядай смело ден и нощ. И ако те попита някой как се чувстваш, не казвай прибързано виждането си.
Разкажи какво Бог казва за твоята ситуация. Говори за Божиите обещания! Говори не за твоите чувства, а за това какво Бог казва!

следваща глава СИЛАТА НА ДУМИТЕ