ИЗПОВЕД ЗА ВСЕКИ ДЕН

Добре е за всички ни ежедневно да изповядваме пред Бога Неговото Слово! Ето една изповед, която желая да споделя с вас. Аз съм я правил и я правя пред Него постоянно.
“Аз изповядвам с устата си Господ Исус и вярвам в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите. Затова аз съм спасен!”
“Затова ако някой е в Христос, Той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.”
Аз съм в Христос! Аз съм едно ново създание. Старото премина, всичко стана ново. Аз съм в Христос! Аз съм в Христос! Аз съм едно ново създание! Старото премина, всичко стана ново.
Аз имам един нов Баща в небето! Имам нов живот, вечен живот! Имам ново гражданство и то е на небето! Аз живея в нова сфера. Аз съм спасен от силите на тъмнината и съм преселен в царството на възлюбения Му Син. Приет съм от възлюбения Син. Името ми е записано в книгата на живота!
Аз имам нова сила!
Имам власт да стъпвам на змии и на скорпии и над цялата сила на врага и нищо няма да ме повреди. Имам власт над всички демони, за да ги изгонвам! Мога да полагам ръце на болни и те ще оздравяват. Аз съм повече от победител чрез Исус Христос. Всичко мога чрез Него. Изповядвам многото благословения от Голгота.
“Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел.” Всички мои грехове са простени! Всички мои болести са изцелени! Моят живот е силен в Бога! Аз ще бъда венчан с Неговата благост!
Изповядвам, че нямам страх! “Аз не се боя, защото Ти си с мен. Няма да се ужасявам, защото Ти си мой Бог. Ти ще ми помогнеш, ще ме укрепиш, ще ме подпреш с праведната Си десница.”
“Бог ми е дал Дух не на страх, но на сила, любов и себевладение.” Аз имам Дух на сила в мен! Аз имам Дух на любов в мен! Аз имам Дух на себевладение в мен!
Над мен е кръвта на Агнето! Господ е пред мен! Исус е в мен! Ангелът на Господа е около мен. Божиите вечни ръце са под мен. И благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми! Алилуя! Страхът няма място в моя живот!
Аз изповядвам, че това е един добър ден!
Днес аз съм изцелен. Днес аз съм изпълнен с Божията любов. Днес аз съм изпълнен с мира Божий. Днес аз съм изпълнен с Божията мъдрост. Днес аз съм изпълнен със Святия Дух. Всичко това ми принадлежи днес!
Аз изповядвам днес, че ще помогна на някого да намери Божията милост и благодат. Днес ще се радвам, че небето е мой дом. Аз се радвам днес, че цялото ми семейство влиза в семейството на Господа! Това е моята изповед. Аз я изповядвам дръзновено пред дявола, пред ангелите, пред Господ Исус и пред Бог, моя Баща. В Исусовото име Ти благодаря, Отче, че имам това, което казвам! Моята изповед възлиза пред Теб и е основана на Твоето слово!
Исус е Първосвещеникът на моята изповед. Днес тя става истина.
Мои приятели, изповядвайте смело всеки ден и вие ще видите, че Бог държи на Словото Си.
Чудото е във вашата уста!