Изповядващото се и отворено сърце

choveshkoto_2Тази картина представлява изобличеното за грях сърце, което започва да търси Бога. Ангелът има меч, словото Божие, “което е живо и деятелно и по-остро от всеки остър меч от двете страни и пронизва до разделението на душата и духа, на ставите и на мозъка и издирва помислите и сърдечните намерения”. Евреи 4:12. “К както е определено на човеците веднъж да умрат и после идва съд”. “… заплатата на греха е смърт”. Грешниците и неверните ще бъдат хвърлени в огнената пещ”. Откровение 21:8.

Ангелът държи в другата си ръка череп. Това напомня на грешника, че всички ние ще умрем. Нашето тяло, което ние тъй много обичаме, което обличаме, храним и разхубавяваме, за което ние се грижим до идолопоклонничество, ще умре и ще бъде изядено от червеите. Обаче нашата душа и нашия дух вечно ще живеят и ще се явят един ден пред Божия съден престол.

Ние виждаме тук грешника, който започва да слуша Божието послание и е отворил сърцето си за Божията любов. Святия Дух започва да озарява неговото сърце, което е било затъмнено чрез греховете. Божията светлина прониква от Неговия престол и разпръсква мрака. Различните животни, които представляват греховете, ще бъдат изгонени. Затова драги читателю, позволи на Исуса, който е светлина да влезе в твоето сърце и това ще те освободи от всяка тъмнина, както показва картината. Исус казва: “Аз съм виделината на света. Който ме следва няма да ходи в тъмнина, но ще има виделината на живота”. Йоан 8:12. Ти никога не можеш да изгониш тъмнината с твое усилие или знание. Единствено, просто, сигурно и най-бързо средство да се изгони тъмнината е да се пропусне светлината да проникне в сърцето. Луната, звездите осветяват малко тъмните нощи, обаче когато слънцето изгрее, изчезва тъмнината заедно с малката светлина. Исус е “слънцето на правдата”. Когато Исус влезе в храма в Ерусалим, Той изгони навън всички, които продаваха там осли, овце и гълъби и прекатури масите на среброменителите и каза: “Писано е, моя дом ще се нарече молитвен дом, вие обаче го направихте разбойнически вертеп”. Матей 21:13. Твоето сърце е определено да бъде Божий храм, Негово жилище. Той желае да живее там, да го разхубави, да го изпълни със Св. Дух, с Неговата обич и Неговата радост. Исус не е дошъл само да ни прости греховете, но Той е дошъл също да ни освободи от властта и робството на греха “И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни”. Йоан 8:36.

следваща глава Покаяното сърце