Божият храм

Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Галатяни 5:22

choveshkoto_5Върху петата картина виждаме очистеното и осветено сърце на грешника, чрез благодатта и милостта Божия. Това сърце действително ще бъде Божий храм. Божието жилище, на Отца, Сина и Святия Дух и Исусовото обещание: “… Който люби мене ще опази моето слово и Отец ми ще го възлюби и ще дойдем при него и ще направим жилище у него”. – Йоан 14:23. Бог ни люби и благославя чрез Исуса Христа и ни оправдава.

Това сърце сега е храм Божий. Животните всички са изгонени. На тяхно място ние виждаме там Св. Дух, Духът на истината. Там където по-рано е било мястото на греха и плътта, се виждат сега плодовете на Духа. “Любов, радост, мир, търпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание”. Има само една пръчка на лозата Исус Христос и тази пръчка принася плод. Тайната на това плодородие е, че пръчката пребъдва в Христа и Христос и Неговото Слово. Йоан 15:1-10. Защото той е изпълнен със Св. Дух. Той има мощ да побеждава плътта и силните желания и разпъва своя стар човек. Той не живее вече да се наслаждава на света, но той живее само във вярата, защото: “Вярата е победа, която е превъзмогнала света”. Той живее сега в жива надежда върху идването на Господа Исуса Христа. Той живее в и чрез Божията любов, която е безгранична. “Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога”. – Матей 5:8. Цар Давид знаеше, че беше разиграл в своето сърце най-голямата битка, освен всички външни битки, победи и придобивки над враговете. Той знаеше също за вътрешното си безсилие и се моли: “Сърце чисто сътвори в мене, Боже и Дух прав обнови вътре в мене”. – Псалм 51:10. Никой не може да очисти сам своето сърце, никой не може в своята вътрешност да си създаде едно чисто сърце. Ако някой се преклони пред Бога сериозно – като Давид – и Го моли, да му даде едно ново сърце, то Бог желае да го оформи отново. Обаче, Той не желае нашите разкъсани дрехи, нашите дрипи закърпени с нашата правда. Той не се нуждае от нашите напразни обещания, че ние искаме да направим от нашето сърце едно порядъчно обиталище за Бога. Не, Той иска да ни помогне и ни е дал чудно обещание: “И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите: от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя. И ще ви дам ново сърце и нов дух ще положа вътре във вас и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам плътско сърце. И ще вложа вътре във вас Духа си и ще ви направя да ходите в повеленията ми и да пазите съдбите ми и да ги вършите”. Езекиил 36:25-27. Бог потвърди този съюз в Новия Завет и го запечата с кръвта на Исуса Христа.