Признания

Аз дължа искрена благодарност към много ценни приятели и колеги, чиято подкрепа и насърчение ми помогнаха да направя писането на тази книга възможно.

На моята съпруга, Хазел, която никога не се е колебала в своето насърчение и търпение през многото месеци на писане.

На Bizweni Community Church, които бяха чуващото ухо за първото освобождаване на тези поучения, давайки обратна връзка и разговори – особено с моя лидерски тим – който следва.

На Др. Малкъм Маги, Алън Скотланд, Др. Сеги Говендър, Тамо Найду и Самуел Рейн – колеги и приятели в служение – за отделеното време да четат ръкописите, давайки своите предложения и за написването на техните оценявания.

На Гери Неууд, Изел Лътз и Ерика Бриденхан за тяхното коректорско четене и за редакторските предложения. На Джеф Браун, за многото часове прекарани с ръкописа, и за неговото ценно редакторско влагане.

На  Адриан Преториус, приятел и партньор в служението, за неговите безкрайни пътувания, за да ми дойде на помощ с неговия технически съвет, когато компютъра ми и аз не успявахме да комуникираме ясно един с друг!

И най-важно, моята дълбока благодарност за продължаващото оживяване на Святия Дух отвътре, затова че поддържа благословената надежда за завръщането на Христос и всичките последици от това, живи в сърцето ми!

следваща глава Въведение