ОЦЕНЯВАНИЯ

След почти четиридесет години като християнин и тридесет и пет години в активно служение, най-после мога да прочета една освежаваща книга за есхатологията. По мое мнение тази книга е задължително четиво за всички сериозни студенти и братя християни, които са уморени от фантазията и спекулацията, обграждащи темата за последните времена.

Силно съм убеден, че автора, по един обезоръжаващо уязвим начин, избистря истинските неща изправящи се пред автентичната църква в тези настоящи времена. През цялата книга ние сме предизвиквани да се консултираме с библейския текст вместо да позволяваме да бъдем шокирани от собствената ни наивност. Често, християнски автори, избегнали подробното разглеждане на Божието Слово, публикуват съблазнителни заглавия, правейки смели и пристрастни изявления повечето от които граничат с ерес.

Този автор, обаче, набляга на християнството като „есхатология в действие“. Това е толкова освобождаващо и безсрамно прагматично. Това, което ясно изпъква е един апел към читателя да стане наясно с това, което Библията има да каже относно последните времена.

Кобус  Суорт не се страхува да се занимае със спорния въпрос на връзката между християни и юдеи – предмет, който твърде често е изпълнен с избухливост. Много вярващи откриват, че са несигурни и объркани относно тези въпроси. Той успешно успява да ни занесе в своето мислене през теологичните минни полета, занимавайки се с това, което наистина е изложено на риск за църквата. Тази книга е един опит да ни помогне да направим едно сериозно съзнателно преследване на истината в любов.

Диспенсационализма е предизвикан от автора. Вижда се, че се нуждае от проверка на реалността. Толкова затоплящо сърцето е да бъдем увещани да разширим разбирането си за централното място на Христос, което обхваща, както и е, не само църквата, но и цялата вселена. Също е ясно, че автора има повече от повърхностно разбиране и функциониране в петкратните служения на църквата.

Обобщавайки, аз мога с цяло сърце да препоръчам тази книга! Тя ще подтикне читателя към сериозно разглеждане на това, което Библията учи относно тези последни времена. Молитвата ми е старите сантиментални неща в нашето разсъждение да бъдат издухани от вятъра на Божия Дух, докато всички полагаме усилия да оправим теологията за последните времена.

Алан Скот

Lifelink Ministries International, UK 

 

 

За мен е привилегия да напиша оценяване на една книга изпълнена с предизвикателства, насочени специфично към обикновено поддържани идеи и понятия от много хора, които се считат за християни. Възпитан в една Братска църква и обучен в ученията на Дарби, аз мога да свидетелствам, че съм живял, изучавал и учил общоприетите идеи относно диспенсационализма, а именно, грабването, апокалиптичните тълкувания, мненията за естествения Израел, милениалното царство, мястото на земята в Божието намерение, една проваляща се или победоносна църква.

Вярвам, че тази книга ще положи една добра основа за откриване на това какво е Божието намерение за Неговата църква. Съдържанието ще ви предизвика и ще пренареди понятията ви за последните времена. Дори спасението ви ще намери една перспектива изпълнена с цел. Дори може да ви е необходимо време не просто да смелите съдържанието, а да четете Словото с нови очила, и със сигурност ще откриете далеч по-простиращото се въздействие на това, което иначе би изглеждало като просто теологичен аргумент.

Накрая, човек осъзнава, че всичко е свързано с тази единствена молитва: „ДА ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО! ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ, НА ЗЕМЯТА КАКТО Е И НА НАБЕТО!“ Бога на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Начина, по който виждаме бъдещето ще има огромна връзка с начина, по който живеем, действаме, вярваме и се движим в настоящето.

Тази книга е много пророческа. Отделете време да я асимилирате и после положете една апостолска основа, с която да оформите живота според Краеъгълния камък. За да извлечете максималната полза от тази книга, моля ви молете се усърдно, Святия Дух да ви води в цялата истина както Той е обещал да го прави.

Самюел Рейн

International Christian Leadership Connections, France

 

 

Повечето от системите за вярване на църквата са повлияни от диспенсационалното тълкуване на Писанието. В тази книга Кобус  Суорт посочва, че две групи се проявяват на земята днес – едната група е, която става едно с лъжата, а другата е, която става едно с истината. Нашето разпознаване трябва да бъде изострено, ако ще ходим правилно.

Кобус ясно и ефективно разрушава диспенсационните митове. Той посочва, че този, който прави завета в Данаил 9 е Исус Христос, а не антихрист. Няма земен Ерусалим, където трябва да се покланяме. Бог няма две различни групи хора. Обръщането на естествения Израел не е нещо, което ще се случи когато църквата е „грабната“. В същност няма никакво тайно грабване. Първото възкресение е духовното възкресение, което се случва при обръщането на вярващите. Той ясно посочва, че да бъдеш оставен не е негативна съдба, а реализирането на наследството на светиите. Святия Дух е даден като гаранция – най-доброто предстои.

Тази книга е съсредоточена на Христос и ясно заключава, че ние не чакаме да бъдем избавени от земята. Победоносната църква ще демонстрира завършените дела на Христос в силата на Духа.

Др. С.И. Говендър

Acurate Building Concepts, Durban, South Africa

 

 

следваща глава Признания