Две – ГОЛЯМОТО ВЪПЛЪЩАВАНЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

Любов към Истината

 

Купувайте истината и не я продавайте![1] Какви чудесни думи на мъдрост! Има такава спешност в нашето време за Божиите хора да приемат прясна любов към истината.

Главната стратегия на Сатана в наше време е да мами народите. Той ще успее, обаче, само с тези, които или никога са нямали любов към истината, или които някога са имали, но после са я загубили или са я продали на бога на този век.

Две проявления – идентифицирани в тази глава – ще станат явни докато приближаваме към последното време, каквото го познаваме. В тази глава ще следваме този развой внимателно. Това е процес, който е започнал още от ранната църква в Новия завет.

Исус изрече тези думи малко преди смъртта Си и възкресението Си: „Но Аз ви казвам истината, във ваша полза е да Си отида; защото, ако не Си отида, Помощника няма да дойде при вас; но ако отида, Аз ще ви Го изпратя. И Той, когато дойде, ще убеди света за грях, за правда и за съд; за грях, защото не вярват в Мене;“ излагайки най-големия грях на неверие, „за правда, защото Аз отивам при Татко, и повече няма да ме виждате; и за съд, защото управника на този свят беше осъден. Имам да ви казвам още много неща, но не можете да ги понесете сега. Но когато Онзи, Духът на истината дойде, Той ще ви води в цялата истина; защото няма да говори по Своя собствена инициатива, но каквото чува това ще говори; и Той ще ви открие какво ще дойде“.

Следователно би било много трудно, за някой, който не пълен със Святия Дух на Истината да ви каже истината относно бъдещето. Това би било чиста спекулация. Забележете, че главната функция на Святия Дух е да ни разкрива неща за бъдещето: „Той Мене ще прослави; защото от Моето ще взема, и ще ви го открива. Всичко, което Татко има е Мое, затова казах, че Той взема от Моето и ще ви го открива“.[2] Той ще ни направи сънаследници с Христос!

Нещо се случва с човек, който няма присъща любов към истината. Наблягайки на този принцип, Павел пише на солунците и  ги предупреждава за последствията за такива хора: „И тогава беззаконника ще бъде разкрит, когото Господ ще убие с дъха на устата Си и ще приключи с Него чрез явяването на идването Си; това е този, чието идване е в съгласие с действието на Сатана, с всякаква сила и знамения и фалшиви чудеса, и с цялата измама на нечестието за тези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И поради тази причина Бог ще изпрати върху тях заблудително влияние, за да могат да вярват това, което е фалшиво“.[3] Вярвам, че е правилно да се моли Святия Дух постоянно за по-голяма любов към истината; към Истината. Тази дума „любов“ към истината е повече от „прищявка“ или „хоби“. Това е думата „агапе“ – божествена любов, поставена в сърцето ви чрез Святия Дух. Исус каза за Себе Си: „Аз съм Пътя, Истината и Живота“. Обичайте истината и вървете след нея, и така, това ще доведе до среща с Исус! Павел продължава: „…за да могат да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, но са се наслаждавали в нечестието. Но ние трябва винаги да благодарим на Бог за вас, възлюбени братя, чрез Господа, защото Бог ви е избрал от началото за спасение чрез освещението от Духа и вяра в истината. И по тази причина Той ви призова чрез нашето Евангелие, за да можете да получите славата на нашия Господ Исус Христос. Поради тази причина, братя, стойте здраво и се дръжте за традициите, на които сте били научени, дали ще е чрез устно слово или чрез писмо от нас. Сега нека Сам Господ Исус Христос и Бог нашия Баща, Който ни е възлюбил и ни е дал вечна утеха и добра надежда чрез благодат, да утеши и укрепи сърцата ви във всяко добро дело и слово“.[4]

 

Покварен ум

 

Ще изглежда, че нещо не е наред в ума на човек, който е изгубил любовта си към истината. Павел предупреждава Тимотей: „И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсей, така и тези хора се противят на истината, хора с покварен ум, отхвърлени по отношение на вярата“.[5] Многото спекулации относно последните времена не са довели до нищо друго освен борба и разделение. „Нека всички, които са под това иго като роби да считат господарите си достойни за всяка почит, така че да не се говори срещу името на нашия Бог и срещу нашата доктрина. И нека тези, които имат вярващи за свои господари да не бъдат непочтителни към тях понеже са братя, но нека да им служат още повече, понеже тези, които са облагодетелствани са братя и възлюбени. Поучавайте и проповядвайте тези принципи. Ако някой защитава различна доктрина и не се съгласява със здравите думи, тези на Господ Исус Христос, и с доктрината съответстваща на благочестието, той е надут и не разбира нищо; но има болезнен интерес към спорни въпроси и спорове за слова, от които се надигат злоба, борба, оскърбителен език, зли подозрения и постоянни търканици между хора с покварен ум и изкривяване на истината, които си мислят, че благочестието е средства за печалба“.[6]

Дори когато говори за най-спорния въпрос сега, този на хомосексуализма, Павел има да каже това в своето послание към римляните: „…затова Бог ги предаде на нечистота  според похотите на сърцата им, за да могат да се опозорят телата им сред тях. Защото те замениха Божията истина за лъжа и се поклониха и служиха на творението вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин. Поради тази причина Бог ги предаде на деградиращи страсти; защото жените им замениха естествената функция за това, което е неестествено, и по същия начин и мъжете оставиха естествената функция на жените и се разпалваха в желанията си един към друг; мъже с мъже, извършвайки неприлични неща и приемаха в собствените си личности заслуженото наказание за греха си. И точно както повече не им беше удобно да признават Бог, Той ги предаде на покварен ум“.[7] Това са тежки думи. Павел не казва, че дявола е направил това; той казва, че Бог ги е предал на покварен ум! Може да има спор от страна на тези, които твърдят, че са родени с определени склонности в това отношение, но ще бъде трудно да се оправдае практикуването на живот на хомосексуализъм и еднополов брак, в лицето на горното Писание. Това е предизвикателство понастоящем изправено не само пред църковните лидери в световен мащаб, но също и пред тези от правната и социално политическата сфери. Но какво точно е покварен или порочен ум?

 

Белега на звяра?

 

Технологични развития

 

Спекулации относно белега на звяра[8] е имало от дълго време. Ще бъде ли това един физически белег на челото или на дясната ръка? Ще бъде ли белега числото 666? Или може би ще бъде скрит в някакъв бар код? Това числото на антихриста ли е? Какво да кажем дали ще е микро-чип поставен под кожата?

Преди да отидем в духовните приложения на горните въпроси, ще е необходимо да отбележим определени практични развития, които не могат да бъдат пренебрегвани в този дебат. И това просто е свързано с технологичните развития на времето, в което ние живеем.

Придвижването към едно безкасово общество повече не е просто спекулация. В същност, то е било на „чертожните дъски“ от дълго време. През 1990 година Тофлър прави следните предсказания: „Разбира се, парите, без значение дали ще са под формата на метал или хартия е малко вероятно да изчезнат напълно. Но…електронните пари ще се разпространяват  и ще изкарват повече алтернативи, именно защото съчетават обмен с водене на документация в реално време, като по този начин елиминират много от по-скъпите неефективности, които идват с традиционната парична система“. Той описва „Първата вълна“ пари като осезаеми и трайни, разглежда „Втората вълна“ пари като отпечатана хартия (с или без търговска подкрепа), и вижда „Третата вълна“ пари като състояща се от електронни импулси.[9]

Когато някогашните красиви земеделски полета бяха нападнати от тъмните комини преди години, причинено от разпростиращите се фабрики с появяването на индустриалната ера, те скоро бяха започнати да бъдат наричани „Черните сатанински фабрики“ от мнозина. Подобна реакция последва въвеждането на бар кодовете в супермаркетите и техните универсални магазини. Спомням си слуховете за числото „666“, което очевидно са открили скрито някъде в бар кодовете.

С появата на микрочипа много диспесационалисти видяха червена светлина. От технологична гледна точка това беше просто следващата стъпка за справяне с престъпността на фалшифициране на пари, касови обири, или да подпомогне да се следят пациентите на Алцхаймер (имплантирани с чип), да назовем само няколко. И човек може да разбере техните реакции. Първър[10] описва микро-чип с размера на оризово зърно, който може да бъде инжектиран чрез спринцовка (гравиране) под кожата. Учените са изхарчили повече от 1.5 милиона долара за изработването на най-доброто място, където да се инжектира чипа в човешкото тяло. Те предлагат само две места, а именно дясната ръка, или челото, което ги прави „удобни за сканиране“ точно както буркан с фъстъчено масло на касата на супермаркета. И двете тези места в тялото произвеждат най-голяма топлина, и следователно ще бъдат много подходящи за използването на специалните батерии. Чипа ще може да съхранява 128 знака за информация (около един параграф). Теоретически това ще бъде използвано за да се съхранява уникален номер, който може да препраща към база данни на компютър, съдържаща медицинската история на човека, финансовите активи, лични детайли, биометрични данни, и т.н. Този чип ще има широк обсег на приложения; секретна информация и идентификация, безопасни финансови транзакции, извличане на данни от съществено значение за спешна медицинска помощ, и списъка продължава. Тъй като радио емисиите на чипа биха могли да бъдат проследени чрез спътник, той също би могъл да се използва за намирането на човек навсякъде по света. Чипа излъчва код на радио честота, когато е сканиран от четец. Той ще използва един малък литиево-йонен кондензатор, който генерира електрически ток, като използва температурните колебания в човешкото тяло. Чипа ще бъде покрит със специално химично вещество, наречено полиетилен, което ще помогне на кожата да се срасне с него, като по този начин дава възможност на чипа да стои на едно място след вмъкването. През 2002 година, VeriChip получи предварително одобрение от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) да предлагат на пазара устройството си в САЩ със специфични насоки. След своето одобрение, около 80 болници и 232 лекари са избрали да използват системата.[11]

Тъй като развития, например като горните са станали известни, безброй самозвани и едва квалифицирали се пророци на съд побързаха да включат ускоряване на темпото от информационните технологии в своите съмнителни книги, повечето от които бяха широко спекулирани и технологично остарели до времето когато дойдоха за печат. Странно, давайки тласък на своите аргументи, те са също, преди всичко, неуморни поклонници на Интернет като средство за публикуване.[12]

 

Духовен подход

 

Може ли да предложа едно друго виждане за белега на челото? Ако 6 е числото за човека, а 3 е числото на съвършеното свидетелство или завършеност, тогава числото 666 може да представлява човек достигнал „завършеност“ в себе си. Това говори за хуманизъм – интелигентността на човека, правещ се на „бог“ – с всички тези постижения без Бог. Това ще ни даде едно по-добро разбиране за Писанието говорещо за „беззаконния човек седящ в Божия храм, представящ се за Бог“.[13] Сравнете това човешко постижение с това, което се случи когато човека построи вавилонската кула, и Божията реакция към това.[14] Да имаш номера „666“ на челото си, просто се отнася за покварен или развратен ум, който не е под Господството и дирекцията на Исус Христос, но показва беззаконни действия, които са под дирекцията на Сатана. Божието Слово казва, че всеки, който извършва грях върши и беззаконие; а греха е беззаконие.[15]

 

Белега на Бог

 

В контраст на горното, ние имаме една красива картина на една друга група хора. Те са идентифицирани като онези, които имат Името на Агнето и Името на Неговия Баща написано на челата им![16] Това ясно говори за обновения ум, също споменат и като здрав ум.[17] Павел казва, че естествения човек не приема нещата на Божия Дух. Но този, който е духовен преценява всичко. След  това той заключава: „Но ние имаме ума на Христос“.[18] Това, което трябва да отбележим тука е, че той не казва „аз“, а „ние“. Ума на Христос ще бъде изразен корпоративно. 144,000 (12 пъти по 12 пъти по 10000) свидетелстват за Божията завършеност в творението.[19] Числото 12 също говори за управленческо съвършенство, а числото 1000 за пълнота. Например, добитъка на 1000 хълмове принадлежи на Господа, не означава буквално хиляда, а всички хълмове. Обновяването на умовете ни не е въпрос на избор, но е крайно необходимо за ходене в нашия призив. Ако ще бъдем зрели в нашето разбиране, тогава имаме нужда разбирането ни да бъде кръстено в истина, прегръщайки необходимия процес да имаме обновен ум.

 

Поляризация – никаква неутралност

 

От горното можем да видим, че ще се изявят две групи на земята. От една страна, тези, които, поради покварен ум, са станали едно с лъжата, и от друга страна тези, чиито умове са били обновени, които са станали едно с истината. Не изглежда да има някаква неутралност. Възможностите са: Въплътена истина или въплътена лъжа; овцете или козите.[20] Лъжата набира скорост, но благодаря на Бога, истината също набира скорост. „Нека злодеите да правят най-лошото и мръсните умове да продължават да се замърсяват, но нека праведните да държат правия курс и святите да продължават в святост“.[21]

Всеки човек ще трябва да вземе това решение: да приеме или да отхвърли поканата предлагана от евангелието. Искате ли любов към истината? Отворете сърцето си за Духа на Истината! Помолете Господ за дарбата на разпознаване на духовете, за да различавате измамата, която огрява Тялото на Христос.

Много хора вярват, че трябва да изучават стратегиите на Сатана. Правейки това, те често пренебрегват изучаването на истината за това, с което Бог е зает. Да, Павел казва да не бъдем невежи за измамите на Сатана, но как прави човек това? За нас не може да има по-добър съвет от този в Ефесяни 6 – слабините ни да бъдат препасани с истината. Нашите слабини са областта на възпроизвеждане; областта, в която може да бъде посято семе, което може да роди нещо. Защитени ли са слабините ви от истината.

Какво е истина?[22] Това е същност лежаща зад основата на някаква външност; удостоверимата същина на нещо.

Исус се моли: „Освети ги в истина; Твоето слово е истина“.[23] Читателя може да каже, да, но вижте изобилието от хиляди християнски деноминации, всички цитиращи Библията, обаче вижте техните редовни доктринални битки с мечове. Отговора за това е, че буквата убива, а Духа оживява – Духа носи живот. Святия Дух е, Духа на Истината, от който се нуждаем когато четем Библията.

 

Как да знам, че чувам истината?

 

Има едно състояние на сърцето, което е нужно. „Ако някой иска да върши Неговата воля, той ще познае дали учението е от Бог, или Аз говоря от себе си“.[24] Искаме ли да вършим истината, която е била разкрита?

Не можете просто да си седите отзад на люлеещия се стол и да се молите:

„Господи, покажи ми, покажи ми тези неща“.

За какво? „Е, аз съм любопитен. Просто искам да знам“.

Само когато сте сериозен търсач на истината и желаете да ходите в нея, ще получите разпознаване. Тогава ще разберете разликата между истина и заблуда. Всички разкрити от Бог истини са запечатани докато бъдат отворени за нас чрез покорство. Всички истини са в края на краищата откровение за Истината, личността на Исус, Който се познава чрез откровение, а не чрез човешките размишления. Затова, познавайте истината чрез откровение, дори и тя да наранява. И запомнете, истината се поддържа чрез поклонение. Продължавайте да Му се покланяте в дух и истина! Знаейки, че истината променя търсача, оковите на измамата падат от ума му; Истината го освобождава!

Толкова много вярващи днес искат да се присъединят към църква, където ушите им да бъдат гъделичкани. „Моля те кажи ми това, което аз искам да чуя“. Истината може да бъде много конфронтираща. За да избегнат исканията на истината, някои християни с готовност ще се възползват от разнообразието на различните събрания и ще продължат да се движат към мястото, където са задоволени. Без съмнение има цена за плащане: хронична незрялост в църквата. „Защото досега въпреки че трябваше да станете учители, вие отново имате нужда някой да ви учи на елементарните принципи на Божиите слова, и сте стигнали до там, че да се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни само с мляко не е свикнал със словото на правдата, защото е бебе. А твърдата храна е за зрелите, които поради практикуване са обучили чувствата си да разпознават добро и зло“.[25]

 

Настояща истина

 

Наблюдавайте колко е лесно да отстъпите към истина, която ви е конфронтирала вчера, когато сте изправени пред настояща истина.[26]

Христос е въплътената истина, и това е Неговата винаги присъстваща последователност на Словото станало плът, която диспенсационалистите отричат и изключват от своите футуристични възгледи за последното време. Факта, че има настояща истина предполага, че има минали и бъдещи истини, и никои от тях не са анулирани от настоящата истина. Божия метод винаги е бил правило върху правило, ред върху ред. Специализирането в минали истини винаги води до застой, а специализирането в бъдещи истини обикновено води до спекулация. Това отклонява вниманието от това, което Святия Дух понастоящем прави в тялото на Христос. Примери за спекулация с бъдещето изобилстват в предполагаемото бъдеше, в романи като Оставените на Лахей и Дженкинс. Подобно, да бъдеш уловен в минали истини и да използваш това като извинение за избягване (и дори преследване) на настояща истина, е точно толкова разрушително за Божиите цели на земята.

 

Две родословия

 

Дяволската природа или божествената природа    

 

Когато Исус конфронтира фарисеите с тези думи: „…и ще познаете истината, и истината ще ви освободи“, как определиха те себе си? Те му отговориха: „Ние сме Авраамово потомство, и никога не сме били роби на никого; как казваш Ти: Трябва да бъдете свободни?[27] Колко често хората се връщат в нещо от вчера, въпреки че те дори не са го вярвали в миналото? Сегашната истина е, която ще ви освободи. „Защото, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Знам, че сте Авраамово потомство; и все пак искате да Ме убиете, защото Моето слово няма място във вас. Аз говоря нещата, които съм видял в Моя Баща; следователно вие също правите нещата, които сте чули от вашия баща. Те отговориха и Му казаха: Авраам е наш баща. Исус им каза: Ако сте Авраамови деца, вършете делата на Авраам. Но както става, вие искате да Ме убиете, човека, който ви казах истината, която чух от Бог; това Авраам не го е правил. Вие вършите делата на вашия баща. Те Му казаха: Ние не сме родени от разврат; имаме един Баща, Бог. Исус им каза: Ако Бог беше ваш Баща, вие щяхте да Ме обичате, защото Аз излязох и дойдох от Бог, защото дори не съм дошъл по собствена инициатива, Той Ме изпрати. Защо не разбирате какво ви казвам? Защото не можете да слушате Моето слово. Вие сте от вашия баща дявола и искате да вършите желанията на баща си“.

Това са отрезвяващи думи! Следваме ли последиците от това? Ако хората продължават своеволно да вярват в лъжа, те се присъединяват към една друга потомствена линия – природата на бащата на лъжите! „Той беше убиец отначалото, и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори, той говори лъжа, той говори от своята си природа; защото той е лъжец, и баща на лъжите. Но понеже Аз говоря истината, вие не Ми вярвате. Кой от вас Ме обвинява в грях? Ако говоря истината, защо не Ми вярвате? Който е от Бог чува Божиите слова; поради тази причина вие не ме чувате, понеже не сте от Бог“.[28]  

Но, ето ги и добрите новини. Когато врагът идва като потоп, Господ ще издигне знаме срещу него!

Този апостолски сезон, който се развива сега без съмнение ще ускори първоначалния мандат даден на петкратното служение: „…да се доведат светиите до мярката на ръста на пълнотата на Христос, и до завършеността, която се намира в  Него“.[29] Докато много хора ще приемат историческия Исус, не всички приемат това, което се случва понастоящем когато тялото на Христос идва до пълния си ръст. Обаче, тези, които се влюбят в истината: „избягват покварата, която е в света чрез похотта, и стават участници в божественото естество“.[30]

Исус се моли за учениците Си, и аз вярвам, че тази молитва е валидна и за нас днес: „Аз разкрих Твоето име на тези, които Ти Ми даде от света; те бяха Твои, и Ти ги даде на Мен, и те опазиха Твоето слово… Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, понеже те не са от света, както и Аз не съм от света. Не Те моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от злия. Те не са от света, както и Аз не съм от света. Освети ги в истината; Твоето слово е истина. Както Ти изпрати Мен в света, и Аз изпратих тях в света“.[31] Ние сме призовани да бъдем солта на земята и светлината на света. Това означава, че трябва да бъдете в него, но не от него.

Две групи хора са в процес да бъдат разкрити на земята; въплътената истина в едната група, и въплътената лъжа в другата.

 

Син на царството или син на злия

 

Исус описа сина на царството и сина на злия както следва: „Той им представи друга притча, казвайки: царството може да бъде сравнено с един човек, който пося добро семе на нивата си. Но докато хората спяха, неприятелят му дойде и пося и плевели сред житото, и си отиде. Но когато житото порасна и роди зърно, тогава се показаха и плевелите. И слугите дойдоха при собственика и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Откъде тогава има плевели? А той им каза: Някой враг е направил това. И слугите му казаха: Искаш ли, тогава, да отидем и да ги съберем? Но той каза: Не; защото докато събирате плевелите, можете да изкорените и житото с тях. Оставете ги да растат до жътва заедно; и във времето на жътвата аз ще кажа на жътварите: Първо съберете плевелите и ги вържете на снопове, за да ги изгорите; а житото съберете в хамбара ми’”.[32]

В някои от притчите, сеяча излиза, за да сее семето; образ на изпратения сеещ Словото в сърцата на хората. Семето е Словото на царството. Исус обяснява притчата: „Този, който сее семето е Човешкия Син, а нивата е света; а колкото до доброто семе, това  са синовете на царството; а плевелите са синовете на злия“.[33]

Забележете какво става тука. Семената, които са посадени от Човешкия Син в света стават синове на царството. За жалост, точно до тях, врагът също е посял своето семе. Семето, за което се говори в притчата е плевел, приличащ на жито. Много е трудно да се забележи разликата. В същност, Исус предлага, че ще е по-добре да се изчака до времето на жътва, за да се разбере разликата, понеже техния характер ще стане явен чрез плода, който раждат. Това ни напомня за измамните начини на действие на врага. Сатана обикновено се дегизира като ангел на светлината, а неговите служители като служители на правдата![34] Сатана е религиозен дух, и вярващия никога не трябва да забравя това.

Какво става със семето? В тези, които чуват и приемат Словото на царството, то става плът; случва се въплъщение. То повече не е просто едно понятие в ума, то е било написано на плочите на сърцето им, те са станали Живи Послания; въплътената истина! Бог каза, че Неговото Слово няма да се върне празно при Него без да извърши това, което Той желае.[35] Същия процес се случи в тези, които погълнаха лъжата. Крайния резултат беше, че те станаха синовете на злия; въплътената лъжа.

Исус обяснява какво ще се случи в края на века: „Затова както плевелите се събират и се изгарят в огън, така ще бъде в края на века. Човешкия Син ще изпрати ангелите Си, и те ще съберат от Царството Му всички съблазни, и тези които вършат беззаконие…“ Така че кой ще напусне пръв? Всички съблазни и тези, които вършат беззаконие. „…и ще ги хвърли в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби“. А какво ще се случи с тези които остават? „Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Баща Си. Който има уши, нека да чуе“.[36]

Това не е ли една различна картина от това, което е предсказано от диспенсационализма?

 

Христос или антихрист

 

Както много други, аз минах през период от време, преди няколко десетилетия, когато си мислех, че съм открил антихриста. Неговото име се равняваше на цифровата стойност 666 (почти!). За жалост, този определен човек умираше. Това беше случая с много от кандидатите. Скоро се изчерпах с възможностите за антихриста!

Тогава един ден аз открих в Словото, че духа на антихриста е бил в света още от дните на ранната църква! В същото време осъзнах, че той е една реалност в множествено число. Това става много важно, тъй като то маха от нас очакването за някакъв бъдещ изолиран и персонифициран антихрист, който се появява на сцената в „края на времето“. Тази привлекателна лъжа заслепява вярващите за факта, че духа на антихриста сега вече работи на земята.

 

Антихрист просто означава срещу Христос

 

Исус предупреди за тези особени измамници, които ще дойдат с твърдението: „Аз съм Христос“. Вероятно една от причините думата „антихрист“ да се появява само в посланията на Йоан, може да бъде обяснена по следния начин: Философите  гностици[37], които били сред вярващите от домашните групи под грижата на Йоан, спорели, че Исус не бил роден в плът. Гностиците винаги са отричали човешката природа на Христос.

Йоан увещава своите хора да не вярват на всеки дух, но да изпитват тяхната идентичност, поради фалшивите пророци, които са се появили в света: „От това познавате Божия Дух: всеки дух, който изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът е от Бог; а всеки дух, който не изповядва Исус, не е от Бог; и това е духа на антихриста, за който сте чули, че идва, и сега е вече в света. Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; понеже по-велик е Този, който е във вас от този, който е в света. Те са от света; затова говорят като света, и света ги слуша. Ние сме от Бога; който познава Бог слуша нас; който не е от Бог не ни слуша. По това познаваме духа на истината и духа на заблудата“.[38]

Когато това слово стане реалност, то ще изобличи този смъртоносен вирус наречен дуализъм.

 

Силата на измамата

 

Винаги когато Христос е прокламиран в едно общество, ще има изява на антихриста. Няма смисъл за някаква изява на антихриста във вакуум. Как може да има анти-Христос там, където няма изявен Христос? Повече от всичко друго, антихриста ще се бори против идването на корпоративния Христос в своето многосъставно тяло! Йоан говори за този важен въпрос директно: „Защото много измамници излязоха по света, тези, които не признават, че Исус Христос е дошъл в плът (отнасяйки тази истина в настоящето) „Това е измамника и антихриста. Внимавайте на себе си да не изгубите това, което сме постигнали, но да получите пълна награда“.[39]

Тази поляризация на колективна изява на антихриста от една страна и Христос идващ корпоративно в Своето тяло от друга, ще се засили в предстоящите дни. „Орача ще застигне сеяча“[40] и беззаконието ще се увеличи. Обаче, добрите новини са, че „управлението ще бъде на раменете му“.[41] Това, което това означава е, че по-велик е Този, Който е в нас, от този, който е в света. Битката ще доведе до тотален триумф. Твърде много пророци на съд са специалисти в „този, който е в света“, и изглежда, че има нарастващ списък за този, който е „той“. Ендемично е в диспенсационното мислене, че съзнанието става по-грешно, по-гибелно и по-катастрофално, понеже се опровергава истината за една победоносна църква в края.

Нека да се молим: „Душе на Истината, служи ми; потвърди ми тези истини. Ти каза ‘Моите овце ще познават гласа Ми’“. Единствения начин да поддържаме откровение е като бъдем поклонници, понеже Този, на Когото се покланяме, е истината. Нека да Му се покланяме в дух и в истина! Това взема ново значение, нали? Покланяйте Му се в дух и в Истина.

В следващата ни глава ще разгледаме какво имаше предвид Исус, когато каза: „Разрушете този храм и за три дни Аз ще го издигна“.[1] Притчи 23:23.

[2] Йоан 16:7-15 (NASV).

[3] 2 Солунци 2:8-11.

[4] 2 Солунци 2:12-16.

[5] 2 Тимотей 3:8.

[6] 1 Тимотей 6:1-5.

[7] Римляни 1:24-28.

[8] Откровение 13:16-18.

[9] Toffler, A. Power Shift (Bantam Books, USA 1990) p. 68.

[10] www.evenmore.co.uk.

[11] Министерството на Съединените щати за Здраве и човешки ресурси. Взето на 2006-10-28.

[12] Още през 1999 година са били повдигнати опасения за заплахата за неприкосновеността на личния живот когато, например, правителствата могат да принуждават хората да имат човешки импланти. Асошиейтед прес също така разкри, през септември 2007 година, че имплантираните микрочипове имат индуциран рак в лабораторни животни и кучета. (www.tldm.org/News4).

[13] 2 Солунци 2:4.

[14] Битие 11:1-9.

[15] 1 Йоан 3:4.

[16] Откровение 14:1.

[17] Римляни 12:2-3; 2 Тимотей 1:7.

[18] 1 Коринтяни 2:16.

[19] Conner, K. & Malmin, K. Interpreting the Scriptures (Bible Press, Portland, USA) p.129.

[20] Матей 25:31-33.

[21] Откровение 22:11 (Msg).

[22] α_λήθεια ale_theia.

[23] Йоан 17:7.

[24] Йоан 7:17 (Курсивът е добавен).

[25] Евреи 5:12 (Курсивът е добавен).

[26] 2 Петрово 1:12 (KJV).

[27] Йоан 8:32-33.

[28] Йоан 8:36-47.

[29] Ефесяни 4:12-13.

[30] 2 Петрово 1:4.

[31] Йоан 17:6, 14-18.

[32] Матей 13:24-30.

[33] Матей 13:37-38.

[34] 2 Коринтяни 11:14-15.

[35] Исая 55:11.

[36] Матей 13:40-43.

[37] Гностичния дуализъм основно разделя  това, което е „светско“ и това, което е „осветено“. Исус, Който е духовен, следователно, никога не би трябвало да дойде в този „недуховен“ свят, според тях.

[38] 1 Йоан 4:1-6.

[39] 2 Йоан 7 (Курсивът е добавен).

[40] Амос 9:13.

[41] Исая 9:6.