„ТОЙ ТРЯБВА ДА РАСТЕ” (Йоан 3:30)

Пътувал ли си с автомобил някога през прерията и забелязвал ли си в далечината да се издига планина? Първоначално планината изглежда много малка. Но докато караш към нея и се приближаваш все повече и повече, ти с удивление ще забележиш колко бързо тя започва да расте. Всъщност планината не расте. Тя си е все толкова голяма, колкото е била, когато си я забелязал за първи път. Единствената разлика е, че ти си се приближил до планината. Точно това се случва, когато Бог „расте”. Той е един и същ Бог за всички хора. Но за някои изглежда малък, съсухрен и безсилен Бог, от Когото едва ли може да се очаква да направи нещо наистина важно. Причината за това е, че тези хора живеят ТВЪРДЕ ОТДАЛЕЧЕНИ ОТ БОГА! Затова Словото ни увещава: Приближавайте се при Бога (Яков 4:8).

Бог е  далеч от много хора, понеже те са допуснали твърде много неща да застанат между тях и Него. Някои дори се приближават при Бога с устни, но сърцата им отстоят далеч (Матей 15:8). За тях Той казва: Обаче напразно Ми се кланят. Единственият начин, по който е възможно да се приближим до Бога, е да започнем истински и усърдно да изследваме нещата, които ни отделят от Него, и ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ТЯХ!

Гордостта със сигурност  държи Бог надалеч от нас. А високоумният познава отдалеч (Псалм 138:6). Бог не може да работи С теб, когато Той е НАДАЛЕЧ от теб. Ти трябва да дойдеш в смирение при Него.

Някои са си намерили извинение за липсата на сила в живота си, като казват: „Времето на чудесата е отминало. Църквата е вече съградена и тя не се нуждае от чудеса.” Но никъде в Библията няма стихове, които потвърждават тези думи. Исус Христос е същият вчера днес и до века (Евреи 13:8).

Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито ухото Му отъпяло, та да не може да чува;  НО ВАШИТЕ БЕЗЗАКОНИЯ СА ВИ ОТЛЪЧИЛИ ОТ БОГА ВИ (Исая 59:1, 2). Не вини Бога за това, че ти липсва сила. Но справедливо постави вината там, където й е мястото. ТИ си твърде далеч от Бога, понеже има твърде много беззакония (грехове) помежду ви.

Приятели и любими човешки същества могат да застанат между теб и Бога. Исус каза: Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене(Матей 10:37).

Житейските грижи могат да застанат между теб и Бога, подобно на плевели, които задушават посевите и ги лишават от способността да дават плод. Някои хора предават всяка своя мисъл на грижите от този живот, сякаш че ще останат завинаги на  земята. Бог не може да работи с такива хора. За да бъде близо до сърцето Му и да чуваш пулса на Неговото състрадание към изгубените и страдащите, човек постоянно трябва да помни колко кратък е животът му и колко неминуема е вечността.

Някои отстоят далеч от Бога поради своята неблагодарност. В техния живот липсва прославянето на Божието име. Истинската благодарност за това, което Бог Е, и за това, което Той е направил, ще произведат възхвала. Прославянето на името Му ни довежда до самото Божие присъствие. Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление (Псалм 100:4).

Някои, които четат тази книга, може би не знаят, че Бог толкова много иска да се приближи при хората Си, че да изпрати Своя Святи Дух не просто да направи Свое обиталище близо до тях, а  ВЪТРЕ в Божието дете. Когато си отворил сърцето си и си позволил на Божия Дух да те изпълни, да те кръсти, да завземе всяка част от твоето тяло, ти ще Го почувстваш много по-близо отколкото някога преди. Той ще стане много по-велик Бог за теб отколкото някога си познавал. После, като Му позволиш да обитава в теб осезаемо, поучавайки те и наставлявайки те всеки ден в едно по-близко взаимоотношение с Отец и в един по-чист живот на святост, величието на Бога ще става все  повече и повече очевидно. Той ще расте в живота ти.

Колкото повече Го опознаваш, като ходиш с Него всеки ден, и колкото повече се храниш със Словото Му, толкова повече Той ще расте пред погледа ти. Всичко, което знаем за Бога, Го знаем чрез вяра. И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово (Римляни 10:17). Храни се с Божието слово. Може да е странно, но има и хора, които се надяват да придобият Божията сила, обръщайки много малко или почти никакво внимание на Божието слово. Той няма да почете с присъствието Си тези, които не отдават почит на Словото Му.

Именно Божието слово ни помага да очистим живота си от ГРЕХОВЕТЕ, които стоят между нас и Бога. Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово (Псалм 119:9).

Изобличавайки ме относно тази част от живота ми, Бог много ясно ми даде да разбера, че ако продължа да позволявам на тези неща да присъстват в живота ми, ако продължавам да позволявам грехът да бъде толериран, Той ще продължи да се държи на разстояние от мен. Толкова ще се отдалечи от мен, че ще се превърне в един малък незначителен Бог, на когото твърде много други хора изтъкват, че служат. Единственият начин, по който Бог би могъл да расте в живота ми до степента, в която да работи чрез мен в сила, бе да премахна от себе си всичко, което застава на пътя между мен и Бога. Единственият начин, по който Той можеше да остане великият „Аз Съм” в моя живот, бе да не спирам да ходя в светлината на Неговото слово, чрез силата на Неговия Дух, като се СМАЛЯВАМ с всеки изминат ден, ставайки все повече погълнат от Него, Който трябва ДА РАСТЕ.

Той ТРЯБВА да расте! Не Той би могъл или може би, но Той ТРЯБВА да расте. Той трябва да расте в слава, величие и сила. Той трябва да расте във властта над моя живот.

Съразпнах се с Христа, и сега вече НЕ АЗ ЖИВЕЯ, НО ХРИСТОС ЖИВЕЕ В МЕН (Галатяни 2:20).

„Изпълвай ме с Духа Си, докато целият свят види
не мен, но Исус единствен  да сияе чрез мен.”