ПРЕДСТАВИ ТЯЛОТО СИ

И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение (Римляни 12:1).

Бог никога не е имал навика да употребява неща, КОИТО НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НА НЕГО. Той употребява тези неща, които са ОСВЕТЕНИ. НЕЩА, КОИТО СА ПОСВЕТЕНИ –  ОТДЕЛЕНИ ЗА НЕГОВА УПОТРЕБА. Искаш ли Бог да ТЕ УПОТРЕБИ? Тогава трябва да Му ПРЕДСТАВИШ ТЯЛОТО СИ. То трябва да бъде напълно отдадено и положено пред Него. Тяло, което не е напълно отдадено и представено на Бога, все още в малка или голяма степен е управлявано от Сатана или егото ни.

Мнозина без съмнение, в много специални моменти, са представили тялото си за Божия употреба, за разширяване на Божието царство. Но реалността показва, че Бог не ги употребява  и че мнозина от тези, които са представили себе си, НЕ СА БИЛИ ПРИЕТИ.

Бог не им е отказал, понеже не са нужни работници за делото Му. Дори Исус ни е дал заповед да се молим повече работници на бъдат изпратени, защото жетвата е изобилна, а работниците малко (Матей 9:37).

Бог не им е отказал поради някакви техни недъзи, понеже Той често е употребявал хора, които са имали някакви недостатъци в природните дадености. Петър и Йоан, мъже много употребявани от Бога, бяха „неграмотни и неучени човеци” (Деяния 4:13). Мойсей бе „тежкоезичен”.Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог (І Коринтяни 1:27, 28). Ти мислиш, че си недъгав? Всички сме недъгави по някакъв начин.

Един младеж намери спасението и поиска да свидетелства за това на  улично събиране, за да могат другите да познаят безграничната Божия благодат, но не можеше да го направи, понеже заекваше. И все пак, поради своята любов към Бога и желанието си да работи за Него, той падна на колене и после застана пред хората отново. Бог чу вика му и му помогна. Той стана велик проповедник на Евангелието и много години бе главен говорител в един богослужебен лагер в Ню Йорк.

За да станеш приемлива жертва, не е нужно тялото ти да е силно или красиво. Дейвид Брейнард, един велик мисионер сред американските индианци в миналото, се разболял фатално от туберкулоза.  Казали му, че единственият начин да живее по-дълго от още няколко седмици бил пълната почивка. Обаче той представил всичко, което имал, и това се счело за приемлива жертва. Брейнард паднал по лице пред Бога, викайки: „Предай ми души или отнеми моята душа!” После се изправил и имал дълги години на успешно служение сред хората, които Бог вложил в сърцето му, и спечелил хиляди от тях за Христос.

Единствената причина Бог да откаже на някои е, че ТЕ НЕ СА ПРИЕМЛИВИ!

Бог има само две изисквания за „приемливата жертва”.

Тя трябва да бъде СВЯТА. И тя трябва да бъде НЕГОВА.

Това, което не е свято, е мерзост пред Бога. Жертва, донесена и представена на Бога за Неговото служение, която е осквернена от греховете на света, не е по-  приемлива от прасето, принесено на свещения олтар в Храма в Ерусалим от Антиох Епифан. ТАКАВА ЖЕРТВА НЯМА ДА БЪДЕ ПРИЕТА.

Това, което е Негово, трябва да бъде Негово не само в неделя или в молитвеното събрание довечера, но седем дни и нощи ВСЯКА СЕДМИЦА. Тя трябва да бъде представена без никакви предварителни условия. Тя трябва да бъде представена от сърце с думите: „Отказвам се от всяка власт над този дар сега и завинаги. Той е Твой, за да го употребиш, сложиш настрана или унищожиш. Каквото и да пожелаеш да сториш с него, той е Твой. Ако това е само едно скрито молитвено служение и лично свидетелство – ДА, ГОСПОДИ. Ако това е в родния ми град, няма проблем. Ако е нужно да пресека далечни морета и достигна  непозната земя с враждебен народ – дори ако е нужно да умра за вярата си, в ръцете на гонители, или да живея в условия по-лоши и от смъртта – това тяло ще продължава да бъде Твое. Стори с него както пожелаеш. Храни го или го умори от глад. Постави го в студения север или го изпрати да страда в горещините на Африка. Превъзвиши го или го унижи. То цялото е Твое.”

Приемливото посвещение е като да дадеш на Бога празен лист хартия, с твоя подпис най-отдолу и Му кажеш: „Напиши каквото искаш вътре. Това ще бъде моят договор за употреба за целия ми живот.”

За тази жертва не е достатъчно просто да кажеш „да” или „не” на даден призив или молба от страна на Бога СЛЕД КАТО ТЕ СА БИЛИ ДАДЕНИ. Това е решение дълбоко от сърцето да вършиш Божията воля ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ без значение каква може да бъде  или какво може да ни коства. Това е осъзнаването, че „ти не си принадлежиш”.

Ще намериш малка мяра на сила и малка мяра на благословение, ако си направил малка мяра на жертва. Но ако истински пожелаеш безвъзмездната БОЖИЯ ЧУДОТВРНА СИЛА, ти ТРЯБВА да представиш тялото си като жива жертва, СВЯТА И ПРИЕМЛИВА ЗА БОГА.