ЛИЧНИ НЕЩА

Това са единадесетте ТОЧКИ от списъка. Надявам се, че Бог ги е оживотворил по начина, по който съм ти ги съобщил, за да се приближаваш по-близо до Него самия и до онова състояние, в което да придобиеш в живота си БОЖИЯТА ЧУДОТВОРНА СИЛА.

Няма съмнение, че много пъти си се чудил кои са тези две неща, които бяха толкова лични. Тази глава ще разгледа темата за „личните неща”. Не мога да споделя кои са те, защото дълбоко в сърцето си чувствам, че Бог не би искал да ги разкривам. Но като прочетеш тази книга, прочети и Библията и застани пред Господа в очакване и молитва  и съм сигурен, че ти също ще откриеш някои „Лични Неща”.

Моля се да си се вдъхновил да се впуснеш „към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса” (Филипяни 3:14). И да не спираш в това впускане, докато Бог не заработи в живота ти с ЧУДОТВОРНА СИЛА. Да се стремиш усърдно към съвършенство пред лицето на Бога и да ходиш в Неговата съвършена воля.

И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, БОГ ЩЕ ВИ ОТКРИЕ И НЕГО  (Филипяни 3:15).

Това е Неговото обещание. Не е нужно да знаеш какви бяха тези неща, които Бог ми посочи като МОИТЕ, СОБСТВЕНИ и лични любими грехове. Но на теб е по-нужно да откриеш кои са твоите любими грехове, които ти пречат да придобиеш силата, която Бог има за теб!

През многото си пътувания като евангелизатор и дългия ми опит на пастор, съм установил, че има много хора, които години наред се грижат и подхранват свои собствени любими грехове. Павел го нарича така – грях, който лесно ни сплита(Евреи 12:1), твоят „сплитащ те грях”. Той също казва, че трябва да го ОТХВЪРЛИМ, ако искаме да получим наградата в края на състезанието. Нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще.

Много добри хора, които МОЖЕШЕ да станат чудесни християни, толкова много са се обезкуражили поради допълнителните тежести, които не са съумели да отхвърлят, че отдавна са отпаднали от състезанието и са се превърнали в скептици, съмняващи се в Божиите думи относно „придружаващите знамения” и силата, която Бог е обещал на вярващите, че ще вършат делата, които Той вършеше. И сега има мнозина по лицето на земята, които са на прага да се откажат от всяка надежда, че ще познаят някога Бога в пълнотата на Неговата сила. НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ. Остани насаме с Бога. Търси Го усърдно каквато и да е цената за това, докато Той не ти открие ТВОЯ ЛЮБИМ ГРЯХ; докато не ти открие кое в живота ти се нуждае от умиване преди да можеш да преживееш Божията сила.

Един млад господар веднъж дойде при Исус и желаеше да разбере какво не бе наред с неговото религиозно преживяване. И той толкова много искаше да получи отговор на въпроса си, че буквално ТИЧАШЕ, и ПАДНА НА ЗЕМЯТА в нозете на Господа. Когато младежът попита „Какво да сторя?”, Исус отвърна „Едно ти не достига…” (вж. Марк 10:21). И Христос тогава посочи с пръст любимия грях на този младеж и го посъветва как да се освободи от него. Докато търсиш Господа не забравяй, че Той е всякога верен да ти посочи твоя любим грях както стори с богатия младеж. Непоставянето на този грях върху олтара ще накара и теб също да си тръгнеш НАСКЪРБЕН. Когато Бог ти говори, без значение колко тих е гласът Му, ПОКОРИ Му се! Отхвърли този ЛЮБИМ ГРЯХ и продължи напред с Бога!

Твоят любим грях е грехът, за който не искаш да се проповядва в църквата.

Това е грехът, за който винаги си намираш извинение.

Това е грехът, който, въпреки че не би го признал за свой грях, предпочиташ да го вършиш, когато мислиш, че никой няма да узнае.

Това е грехът, който най-лесно те завладява.

Това е грехът, който си готов винаги да защитиш.

Това е грехът, който докарва облаци на съмнения и угризения, които пресичат твоето духовно небе всеки път, когато почувстваш истинска нужда от връзка с Бога.

Това е грехът, от който се отказваш с най-голяма неохота.

Това е грехът, който мислиш за толкова дребничък, че едва ли Бог би го забелязал, и  все така огромен, че прави живота ти невъзможен без него.

И все пак това е грехът, който трябва да ОТХВЪРЛИШ, иначе те грози отпадане от състезанието.

И накрая, това е грехът, който ти не спираш да наричаш своята немощ. Бъди честен със себе си и го наречи ГРЯХ! Не наричай завистта наблюдателност. Ако си свидлив, не се наричай пестелив. Ако си виновен в греха на гордостта, не я маскирай с дрехата на самоуважението. Ако си един от тези, които постоянно преувеличават (изопачават истината), също така можеш да признаеш, че това, което не е истина, е ЛЪЖА! Вързан ли си от развратен (опърничав в неправедното) демон? Внимавай или може да се възгордееш с прекалената си твърдост. Ако твоят сплитащ те грях е похотта, не се оправдавай, че просто кипят хормоните в теб. Не наричай критикуването „дарба на разпознаване”, нито се прави на съдия над човешката природа. Придирчив и капризен ли си? Сатана ще каже, че просто си нервен и че в твоето положение има лек за  придирчивостта ти.

Я стига, приятелю! Бъди честен към себе си и  Бога. Наричай нещата с истинските им имена. Ако нещо е грях, наречи го грях и падни в нозете на Бога и го моли за освобождение и победа.

Мнозина се оправдават за многобройните си „малки” грехове, като казват: „Е, всеки го прави!” Запомни, не може да моделираш живота си според грешките на околните. Откъде можеш да знаеш дали Бог не им е говорил много пъти за същото това нещо? Не бъди също така виновен за непокорство като тях.

Ами ако Той не им е говорил за това нещо? Да си спомним какво каза Исус на Петър, когато се позаинтересува какво щеше да се случи с един друг Негов ученик. Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е? ТИ ВЪРВИ СЛЕД МЕН(Йоан 21:22).

Посвещението до голяма степен е свързано с личните неща. Това е отхвърлянето извън живота ни на стоте и едно дребни неща, които сами по себе си може да не са грях, но ако обсебят живота ни, заемат мястото, което Христос трябва да заеме. Например много явни християни заявяват, че не четат Библията толкова, колкото трябва. Според тях те са толкова заети, че просто не им остава време. Но същите тези хора имат достатъчно време да прочетат по-голямата част от всекидневната преса. Остава да се направи само едно заключение. Тези вестници, списания, комикси са много по-важни от Божието слово. Те са изместили Христос от Неговото място,което е по право, в живота на такива хора. Някои от тези четива са с такава природа, че сами по себе си представляват грях, но по-голямата част от тях  е безобидна с изключение на факта, че са ЗАЕЛИ МЯСТОТО НА ХРИСТОС.  Хиляди от тези, които днес заявяват, че вярват в Господ Исус Христос, биха имали повече сила в живота си, ако времето, което прекарваха да гледат спортни състезания, сапунени опери и безкрайните „емоционални драми”, го отделят, за да слушат Божия глас насаме в молитвения килер. Има някои от „малките лисици, които погубват лозята”, съсипвайки нежните гроздове и ограбвайки Божиите хора от техния плод.

Колко по-изпълнен със сила би бил животът на мнозина, ако времето, което прекарваха пред телевизорите си (разбира се, че те са категорично против ходенето на театър), гледайки състезания по борба, го отделяха паднали на колене да воюват против Сатана – срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места (Ефесяни 6:12).

Не винаги грозни и груби грехове застават между човека и Бога. Всъщност греховете, които изглежда отделят хората от най-доброто, което Бог има за тях, са греховете, които „всеки един прави”. Тези, които са понесли бремето на изгубените и болните, на отхвърлилите Христос, на живеещите под осъждение, тези, които вършат делата на Христос, чиито служения са придружени от знамения и които донасят освобождение на нуждаещите се, отдавна са отхвърлили тези неща. По-добре ще е да кажеш „ПОЧТИ всеки в моята църква го прави”. Но не забравяй, че докато вършат тези неща, те също се чудят защо не притежават ЧУДОТВОРНАТА БОЖИЯ СИЛА и не упражняват дарбите на Духа. Мнозина от същата група се чудят дали са готови за грабването! Много пъти след като съм проповядвал за идването на Господа, съм призовавал към покаяние пред амвона на тези, които не са сигурни, че са готови за идването на Христос. В такива моменти съм се удивлявал от огромния брой хора, които вдигат ръцете си, хора, които ИЗПОВЯДВА, ЧЕ СА СПАСЕНИ И ДОРИ ИЗПЪЛНЕНИ С ДУХА! Очевидно е, че мнозина така наречени християни не живеят дори достатъчно победоносен живот, за  да почувстват, че са готови за грабването. Такива хора НЕ МОГАТ ДА ИМАТ ЧУДОТВОРНАТА БОЖИЯ СИЛА! Те може да получават отговор на молитвите си от време на време, но времето, в което живеем, и състоянието на света, който ни заобикаля, изискват много повече от това. ТИ НЕ МОЖЕШ ДА МОДЕЛИРАШ ЖИВОТА СИ КАТО ЖИВОТА НА ТАЗИ ТЪЛПА. Има само един, чийто живот е достоен да бъде наш пример. И той е Исус.

Някой може да не приеме поучението за святост в тази книга. Но не възнамерявам да се извинявам, ако това е така. В цялата книга цитирам единствено Исус. Ако не си съгласен с Него, крайно време е да се прегледаш и да започнеш да се съгласяваш с Него. Ще ходят ли двама заедно освен по съгласие? (Амос 3:3). Ако искаш да ходиш с Бога и да имаш силата да вършиш Божиите дела, ВРЕМЕ Е ДА ЗАПОЧНЕШ ДА СЕ СЪГЛАСЯВАШ С НЕГО. Когато се съгласиш напълно с Бога, това ще те направи да бъдеш в несъгласие с някои около теб. По-добре е да се съгласиш с Бога, дори и тогава, когато това означава несъгласие с тези, чието мнение преди сме почитали и ценили. Твърде много са хората днес, които живеят, за да угаждат на себе си или на околните, но не и на Бога.

В живота на всеки човек идва момент, когато достига на кръстопът. Силни Божии мъже през цялата история са достигали такъв кръстопът в живота и са избирали пътя, който е изглеждал труден и който е донасял гонение, страдание и СИЛА поради Божието одобрение.  Други са идвали до кръстопътя и са избирали пътя, който е изглеждал по-привлекателен, и после са откривали, че той води към благоденствие, слава и смърт. Да си представим старозаветния Лот как умува по кой път да поеме. От една страна беше речната долина с процъфтяващия град Содом в центъра й. Със сигурност пътят натам щеше да бъде много по-лек от самотните каменисти хълмове. Той беше убеден, че може да живее сред тези хора в долината и да се грижи за собствените си дела без да участва в греховния им живот. И дори накрая Бог все още го считаше за „праведен мъж”, но той нямаше Божията сила. Дори толкова колкото да избави своите две омъжени дъщери от унищожаването на Содом, защото той им изглеждаше като някой, който се шегува (Битие 19:14).

Този път е все още отворен за тези, които го изберат. Но благодарение на Бога има и по-добър път. Той също е отворен. Той е отъпкан от нозете на такива хора като Моисей, който с вяра  като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха  (Евреи 11:24, 25).

Както и Йосиф, който, когато дойде до същия този кръстопът в живота си, избра да остане чист, въпреки че това му костваше години затвор без никаква надежда (освен в душата си), че някога ще излезе на свобода. И Даниил също, който като малко момче в робство отказа да пие от царското вино и който по-късно удържа вярност пред Бога, въпреки че пътят му трябваше да мине през клетката на лъва.

Тези мъже казаха „не” на Сатана, за да могат да кажат „да” на Бога. Моисей претегли удоволствията и богатствата на Египет, като ги сравни с Божието призвание и избра Божието призвание. Той знаеше, че греховните удоволствия са само за кратко време.  Счете укора за Христа за ПО-ГОЛЯМО БОГАТСТВО! Той имаше истинско усещане за стойностите. Колко много хора днес го нямат. За тях все още по-големите богатства са в Египет – Холивуд, Бродуей или Уолстрийт. Не е възможно да кажем „да” на Бога преди да сме казали „не” на нещата от света.

Тези, чиито умове са насочени към нещата от света, бързо биха упрекнали Мойсей, че постъпва много неразумно, давайки толкова много, за да получи толкова малко. Но Мойсей получи своята награда. Той стана ПРИЯТЕЛ НА БОГА и разговаряше лице в лице с Него. Лицето му така се осияваше от Божията слава, че хората не издържаха да го  гледат. И, работейки ръка в ръка с Бога, той поведе три милиона души от робство към свобода и виждаше как биват чудно избавяни отново и отново и закриляни от Божията ръка, така че нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя (Псалм 105:37). Наистина тази е наградата, която търсим днес – за да можем да донесем спасение и избавление на хората. И Бог дава тази награда на мнозина днес, които са чули гласа Му и са се покорили на призива Му! Които са казали „не” на света и „да” на Бога!

Бог в миналите дни потърси между тях мъж, който би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря (Езекиил 22:30-31). Бог търси такива хора и днес. Божията святост изисква Той да изпрати осъждение на този развратен свят. Единствено присъствието на праведни хора в света възпира тези пороища от осъждение. Мойсей застана в пролома заради децата на Израел и техният живот бе пощаден (вж. Изход 32:10, 11). Авраам застана в пролома заради Лот и семейството му, когато те бяха в Содом. И Лот, ако беше събрал праведници около себе си, спасени от греха чрез неговото свидетелство и влияние, можеха да застанат в пролома и да викат към Бога за целия град Содом (Битие 18:23; 19:15).

Поколението, в което живеем, е греховно поколение, подобно на това, сред което живееше Лот. Това е едно болно поколение, вързано от греха за осъждение. Божият гняв вече е издигнат против ВСИЧКИ, които участват в греха на света. Но Бог не се удоволства в това да излива осъждение. Сега, когато дните отминават, Той търси ЧОВЕК – какъвто и да е човек, който може и ще обича достатъчно хората, че да застане в пролома – за да задържи пороя от осъждение – да се изправи в развилнялата се буря, която удря по гърба му, и да издига все по-високо и по-високо глас, умолявайки хората да бягат от идещия гняв.

Светът се превръща в сцена на последните велики събития от историята със заглавие: „История на човека върху земята”. Скоро ще се вдигнат завесите за последната сцена, ужасния период на последната скръб, когато Божият гняв ще се излее без мярка върху този  извратен свят, от който последният праведен човек ще бъде мигновено грабнат. Облаците се сгъстяват, светкавиците проблясват, гръмотевиците гърмят – започват да се усещат все по-мощни и по-чести пориви на вятъра, които са предвестник на бурята.

Подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва (Йоан 4:35). Както никога досега изключително НАЛОЖИТЕЛНО е Божиите слуги да поставят работата на нивата преди всяко друго нещо – защото трябва да работят, защото ИДВА НОЩ, КОГАТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА РАБОТИ! Сега е време, когато ВСИЧКАТА НАЛИЧНА БОЖИЯ СИЛА трябва да бъде употребена, за да бъдат спасени колкото се може повече от ценната жътва преди бурята да се развихри. Сега е време, когато ТИ И АЗ трябва да застанем при пролома, който Бог е определил за нас, и да СТОИМ ТАМ, верни.

Колко бе тъжно, когато Бог с надежда търсеше човек, който да застане на пролома, и трябваше да продължи с думите „Не намерих. Затова излях негодуванието Си върху тях, довърших ги с огнения Си гняв”.

Бог продължава да търси МЪЖ, КОЙТО ДА ЗАСТАНЕ В ПРОЛОМА! Той продължава да търси работници на нивата. Той предлага същата заплата – същата награда – на тези, които дойдат в този последен час, каквато е и за тези, които участваха в разгара на битката. Всичко, което Той очаква, е бързо откликване на Неговия призив и вярност в изпълнението му. Ще кажеш ли „ДА” на Божия призив? Ще Му дадеш ли ВСИЧКО от себе си? Ще приемеш ли Неговото НАЙ-ДОБРО – ЧУДОТВОРНАТА И СПАСЯВАЩА ДУШИ БОЖИЯ СИЛА за избавление на изгубените, болните и страдащите?

Много се направи от Божии мъже и жени за избавлението на човечеството от времето на праведния Авел до днес, но като гледам Божието слово, съзирам мощните Божии обещания и виждам чудесата, които са били направени в моментите, когато някой е ДРЪЗВАЛ ДА ПОВЯРВА. Убеден съм, че ПРЕДСТОИ ДА ВИДИМ КАКВО БОГ БИ МОГЪЛ ДА СТОРИ С ЕДНА ЖЕНА ИЛИ МЪЖ, КОИТО СА ГОТОВИ ДА ИЗМИНАТ ЦЕЛИЯ ПЪТ С НЕГО  и никога да не се усъмнят в сърцето си! И каква огромна сила би се освободила против смъртния враг на човечеството – Сатана – ако ЕДНА ВЕЛИКА АРМИЯ ОТ МЪЖЕ И ЖЕНИ решат заедно да застанат върху Божиите обещания и да повярват на Бога за НЕГОВАТА ЧУДОТВОРНА СИЛА!

Ти можеш да бъдеш този ЧОВЕК –  ЕДИН ОТ ТАЗИ ВЕЛИКА АРМИЯ!

Когато Бог търси МЪЖ, ще предложиш ли себе си? ЩЕ БЪДЕШ ЛИ ТОЗИ МЪЖ?