в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

ПОСЛЕСЛОВ

В настоящата книга сме се старали да представим истината за христи-
янството и исляма от позицията на Библията, на Корана, от историческа
гледна точка на двете религии, както и според мнението на световноиз-
вестни специалисти в тази област. Ако евентуално възникне несъгласие с
написаното, то ние сме отворени за всякакви мнения, дискусии, коментари
и критики.
Нека всеки човек знае, че библейската истина е като гранит, който
никога не може да бъде разбит, защото Библията е Божие Слово, а с
истинския Бог компромиси не бива да се правят.
Искаме още един път да подчертаем, че имаме подобаващ респект към
Корана, Мохамед и исляма. Като християни се отнасяме с уважение към
последователите на тази световна религия. В този смисъл се придържамe
към апологетичната стратегия на най-великия християнски мисионер на
всички времена – свети апостол Павел, който представяше само истината
и никога не хулеше онези, на които благовестеше. Нещо повече, той с
мъдрост и любов проповядваше, че Иисус Христос е БОГ и Спасител на
човеците.
Надяваме се книгата да е от полза както за християни, така и за мю-
сюлмани. Първите да имат убеждението, че изповядат истинския Бог
– Иисус Христос, а вторите да знаят, че библейският Бог и Аллах не са
едно и също нещо.
Нека всеки читател да не забравя, че когато се явим пред Бога във
вечността, всички ще бъдем съдени според един закон, който гласи:
КОЙТО НЕ ЗНАЕ ИСТИНАТА, НЕ Е ВИНОВЕН,
НО КОЙТО НЕ ИСКА ДА ЗНАЕ ИСТИНАТА, Е ВИНОВЕН.
Който е прочел тази книга, знае вече, че истината е в християнската
вяра. Докато човек е жив, винаги може да се обърне към ИСТИНАТА, за
да не бъде осъден във вечността!
следваща глава МНЕНИЕ НА ЧИТАТЕЛИ