в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

Качествата на библейския Бог

Качествата на библейския Бог
Откъде можем да получим информация за качествата на истинския
Бог? За Бога можем да знаем единствено онова, което Той е благоволил
да ни открие за Себе Си. Едно от качествата на Бога е, че Той е светлина,
което означава, че Той се саморазкрива и ни дава информация за Самия
Себе Си (Исайя 60, 19; Иоан 8, 12; Яков 1, 17).
За качествата на Бога научаваме от Творението, Библията, Богочовека
Христос и от многото начини, чрез които Бог се открива на човека. От
тези източници научаваме, че:
Бог е Върховното Същество, Творецът и Властелинът на всичко, което
е. Той е единствено съществуващ, вечен, няма начало и край – това показва
Неговото име YHWH (ЯХВЕ), което на иврит означава „ТОЙ-ВЕЧНО
СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ.“ Той е безсмъртен и безкраен. Не се променя
и остава верен, затова на Него може винаги да се разчита. Истинският
Бог е несравним, което означава, че няма друг като Него и друг равен на
Него. Библейският Бог е съвършен, всезнаещ и притежава изключителна
и несравнима с никой друг свръхинтелигентност, поради което ние не
можем никога напълно да Го разберем. Той е вездесъщ, което значи, че
е над пространството и времето. Истинският Бог вижда както помислите
на човека, така и всичко, което хората вършат. За Бога тайни няма. Бог е
дълготърпелив, многомилостив и справедлив, любещ и свят. Бог е любов:
не гледа на лице и не проявява пристрастие; дава винаги шанс на човека
да се обърне и повярва в Него. Бог отговаря на молитвите. Не се отмята
от това, което е обещал. Движи историята на отделни народи и на света.
Той е всемогъщ, Творец на всичко видимо и невидимо, активно поддържа
света и има власт над смъртта, злото и природните закони. Библейският
Бог е невидим триединен Дух – три личности в едно – Личности, които са
еднакви по същност, сила и власт: Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Светий
(1 Иоан 5, 7). Обича всички хора и иска те да бъдат спасени. Открива се
лично на хората, като им е оставил Своето послание – Библията. Бог се
открива и директно на хора, които Той е избрал (Моисей, пророците,
апостол Павел и др.). Той говори на хората чрез обстоятелствата в живота
и ежедневието. Изпратил е Своя Син, за да покаже на човеците единстве-
ния път как да отидат при Него. Христос е „мостът“ между Бог Отец и
човека и само чрез Божия Син можем да имаме опрощение на греховете.
Истинският Бог гарантира спасението на човека, ако той желае това. Името
„Иисус“ в превод означава „Господ спасява“, „Господ Спасителят.“ Бог
мрази и осъжда греха, но обича грешника. Той освещава и прави хората
святи. Той чува всяка молитва и отговаря по най-добрия начин за човека.
Истинският Бог е суверен, което означава, че Той е върховен и абсолютен
Бог и не е длъжен да дава отчет на хората. Библейският Бог е абсолютна
истина, неспособен да лъже и не се оставя да бъде поругаван. Бог е близо
до тези, които Го търсят.
Истинският Бог ще бъде съдия на всички човеци, защото Той е техен
Творец. Господ има план с всеки човек, защото е негов Творец. Той знае
трудностите и проблемите на хората и ги приканва Нему да възложат
грижите си. Господ търси общение с човека. Светът, който Бог създаде,
беше в началото твърде добър и в него нямаше нищо зло. Бог и Неговото
небесно войнство се радват на всеки каещ се грешник. Бог не допуска
славата Му и величието Му да бъдат присвоявани от друг. Истинският
Бог определя всички божества на народите като идоли и лъжа. Господ е,
Който изцелява и бди над съдбата на човека. Той е истинският мир. Той
е най-добрият авторитет на ценностната система. Той дава свобода на
волята на човека. Неговото слово притежава творческа мощ – Той казва
„Да бъде!“ и то става! Той въздава справедливо според делата. Като вечен
Той е предузнал онези, които се спасяват – те стават негови чеда, които
Той духовно е новородил и те са част от Божието семейство. Като духовен
Баща, Той дарява на Своите деца духовни дарби.
Този истински Бог се откри на човеците в лицето, учението и делото
на ИИСУС ХРИСТОС, който живя като Богочовек преди 2000 години
и беше единствената уникална личност, несравнима с никой друг човек
в цялата човешка история.
следваща глава Кой е АЛЛАХ?