в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

ВЪВЕДЕНИЕ

„Думите на устата ми и помислите на сърцето ми, да бъдат угодни пред Тебе, Господи, крепост моя и Избавителю мой!“

(Псалом 18, 15)

 

Молят ли се християни и мюсюлмани на един и същи Бог? Преди читателят да започне да чете тази книга, той трябва да знае защо я чете и какво очаква от нея. Ние, като автори, сме длъжни да дадем своето основание защо предлагаме такава книга. Още в самото начало ще докажем значимостта на тази тема, както за християни, така и за мюсюлмани. Повод за написването на книгата е широко разпространеното погрешно мнение, че християни и мюсюлмани се молят на един и същи Бог, но при двете религии този Бог има различно име. Така мислят и някои висши духовници от двете религии. Освен че от доктринална, фактологическа и историческа гледна точка такова едно мислене е напълно погрешно, то има преди всичко пряко отношение към вечността на хората, които изповядат тези две религии. Християните и мюсюлманите трябва да знаят две неща: Първо – дали Богът, на Когото те се молят, е един и същ. И второ – ако не е един и същ – дали Богът, на Когото те се молят, е истинският Бог. Това много лесно може да се установи, като се съпоставят същността и качествата на: а) библейския Бог с Аллах; б) Библията с Корана; в) Христос с Мохамед; г) характерът и историческото развитие на двете религии. Чрез тази съпоставка в настоящата книга се доказва категорично, че християнството и ислямът са две напълно различни религии и че християни и мюсюлмани не се молят на един и същи Бог. Това е съдържанието и целта на тази книга.

Тази истина е от изключителна важност както за християни, така и за мюсюлмани и тя се основава на следните неоспорими факти, които ние подробно разглеждаме в настоящата книга: 1) Същността и качествата на библейския Бог и Аллах са коренно различни, което означава, че те не са един и същи Бог. Това се потвърждава напълно и от посланията, които библейският Бог и Аллах са изпратили на хората – Библията и Корана. Това са две различни книги по произход, същност, съдържание и цел, и в никакъв случай не могат да бъдат дело на един и същи Бог. 2) Християнинът и мюсюлманинът трябва да знаят на кого отдават почит и поклонение. И библейският Бог (Второз. 4, 35), и Аллах (Сура 5, 73) казват, че са единствените. И тъй като те не са един и същи Бог, това означава, че само единият от тях е истинският. Поклонението на друг бог е идолопоклонство, което е изключително опасно за вечната съдба на човека. 3) Поклонението на истинския Бог гарантира най-добрата ценностна система, истински смисъл и цел на живота, както и достигане на вечността при Бога. А това е най-важното за всеки един човек, бил той християнин или мюсюлманин. 4) Човек получава живота си като дар от Бога, носи отговорност за живота си и един ден ще даде отчет пред Този, Който му е дарил живота – пред Бога. От решаващо значение е, дали това е истинският Бог или някакво езическо божество, измислено от хората. За кого е предназначена тази книга? Ще споменем шест категории хора, за които тази книга ще бъде от голяма полза:

1) Знае се, че има християни и мюсюлмани, които са убедени, че Богът, на когото се молят, е различен. Тази книга ще им покаже кой е истинският Бог.

2) Както стана дума по-горе, има хора, които мислят, че християни и мюсюлмани се молят на един и същи Бог. Тази книга ще бъде предизвикателство за тях да се опитат да защитят това свое убеждение. Сигурни сме, че тази книга ще им покаже, че това, което твърдят, не е вярно и ще ги насочи да търсят истинския Бог.

3) Третата категория са хора, които са убедени, че техният Бог е истински. Настоящата книга ще покаже на тези хора, как да докажат на другите, че се покланят на истинския Бог.

4) Има и четвърта категория хора, които слабо познават свещените си книги, поради което се отнасят към друговерците с безлюбие, агресивност и насилие. От тази книга тези хора ще научат, че в свещените книги на двете религии има ценности, които са много важни за поддържане на мира и разбирателството между хората.

5) Добре е известно, че има милиони хора, които са разбрали кой е истинският Бог и са преминали от своята религия към Този Бог. Тази книга ще им покаже, че това е най-великото решение, което те са взели в живота си.

6) Може би ще има хора, които ще се чувстват пренебрегнати или засегнати от тази книга. Тези хора трябва да знаят, че написаното тук се основава изключително на Библията и Корана, на световноизвестни специалисти, както и на исторически факти от развитието на тези две религии. За да се избегне всякаква пристрастност, ние ограничаваме максимално личното си мнение по тази важна тема.

Актуалност и важност на темата

По темата „Християнство и ислям“ има огромна литература, в която се представя подробно същността на тези две религии и се прави разлика между тях. Но почти не се среща литература или други източници на информация, където директно да се поставя и да се отговаря на въпроса „КЪДЕ Е ИСТИНАТА?“ А ако не се отговори на този взривоопасен въпрос, темата за разликата между християнство и ислям си остава недовършена. Щом двете религии са различни, то те не могат едновременно да бъдат истински. Само едната от тях може да бъде носител на истината. Тази книга отговаря на въпроса коя е тази религия. Това е и сърцевината и крайната цел на настоящата книга. Във връзка с бежанската вълна в Европа и други страни на света, както и със зачестилите ислямистки атентати в световен мащаб през последните години, темата за същността на исляма става изключително актуална. Светът трябва да разбере защо радикалните ислямисти извършват тези смъртоносни атентати? Каква е тяхната мотивация? Та на такива жестокости и Сатаната може да завижда! Сега, когато пишем тези редове, дойде новината, че едно дете, опасано с експлозиви, се взривява на сватбено тържество в Турция, като убива 54 души и ранява тежко над 70. На другия ден (22. 08. 2016) друго дете на същата възраст (12-13 годишно) в Ирак, малко преди да взриви опасанияоколо тялото му експлозив, полицията го хваща. След като специални части свалят бомбата от тялото му, то започва да плаче от мъка, че не е могло да се взриви… Кой стои зад тези деца и кой ги превръща в смъртоносни бомби? Та те още не могат напълно да осъзнаят разликата между живот и смърт, между добро и зло, между рай и ад! Сигурно е едно, че тези, които ги изпращат на смърт, си стоят на безопасно място и ехидно се възхищават от фанатизма на тези безмозъчни твари. Те са успели да унищожат в тези същества всякакви мисловни способности, като са ги превърнали в биологични роботи, които унищожават себе си и много невинни хора. Защо става всичко това? Защо отделни личности в исляма всяват ужас и смърт в света, както сред немюсюлмани, така и сред милиони миролюбиви мюсюлмани? Светът трябва да намери отговор, за да предприеме мерки срещу това чудовищно зло! Надяваме се настоящата книга да помогне на миролюбивите хора по света в това отношение. Дали пък всички тези социални, икономически, духовни, морални, миграционни и природни бедствия, които разтърсват света през последното столетие, не са Божие предупреждение преди Второто идване на Христос, за което Библията говори (Мат. 24)…?

Структура на книгата

Книгата се състои от въведение, три основни части, мнения на читателите. В първата част се разглежда общото начало между тези две религии в историко-религиозен аспект. Във втората част съпоставяме Библията с Корана, библейския Бог с Аллах, Христос с Мохаммед. Така ясно изпъкват огромните и непреодолими различия между християнството и исляма. В третата част ние даваме примери на мюсюлмани, приели християнството, както и на християни, приели исляма. В заключение, молим читателите:

1) Да не бързат да правят изводи, преди да са прочели цялата книга.

2) Ако са харесали книгата, то нека я препоръчат и на други.

3) Ще бъдем благодарни, ако получим обратна връзка от читателите с отзиви, коментари и препоръки към авторите.