в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

Проф. д-р Дечко Свиленов (1941). Богослов и лекар.
Работил 36 години в Българска академия на науките. Автор на научни
и християнски книги.
Мюжген Ахмедова (1967). Бивша мюсюлманка. Живяла е дълги годи-
ни в Турция. Завършила е турска филология и педагогика. Понастоящем
работи като учителка.
Али Дини (1965). Бивш мюсюлманин от Иран. От 1990 г. живее в България.
Бил е активен участник в престъпния свят. Осъден на 14 години
затвор. В затвора чете Библията и приема християнството. Християнски
мисионер сред бежанците-мюсюлмани.
Една от причините за написването на тази книга авторите виждат в
символиката на великата мъдрост от древността:
В пустинята има само едно престъпление,
което е по-жестоко от убийството и по-тежко от кражбата:
Да знаеш къде има вода и да не кажеш!
Литературни източници
Библия, София, 1993; Гитт, В., Писано е, Верен 2010; Глен Бек, Всичко е
заради исляма, Мак, 2016; Иванова, Зл., Полемиката с исляма в късна
Византия, Двери БГ; Катерега, Б. И Д. Шенк, Диалог между християни
и мюсюлмани, 2009; Християни и мюсюлмани – да се запознаем, 1996;
Свещеник Даниил Сисоев, Ислямът, София, 2015; Свещен Коран, МИФ
„Крал Фахт бин Абдул Азиз“, 1993; Исус и Мохамед, „ДАР-2000; Ма-
урер, А., Ислямът – предизвикателство за Църквата, „ИГЪЛ“ 2012;
Шейх Билкис, Аллах – моят Отец?, 2003; Шоебат, У., Пророчества
Исляма и Библията ДВД; Юсуф Али, Тълкувания на Корана, том първи.
Abd-Al-Masih, Wer ist Allah im Islam? 1994; Fuad Adel, Geschichte
des Islams – geschrieben mit Blut und Terror, Dokumentation eines
orientalischchristlichen Islamwissenschaftlers; Gabriel, Mark, Jesus und
Mohammed, Resch, 2006; Gitt, W., Und die anderen Religionen? CLV,
1991; Möckel, R. Brennpunkt Islam – Hass oder Friedensreligion? Was
sagt der Koran? Idea, 2015; Kai Mester, Jesus im Koran, Versöhnungstag,
Juli/September 2011; Schirrmacher, Th., Koran und Bibel, SGM, 2014;
Stresemann, R., Bündnis des Todes, 2013.
Интернет сайтове: Pravoslavieto.соm; Megavselena.bg (bog ima…);
Pravoslavie BG.; budiveren.com; blagovestie.com/statija2.html; dveri.bg;
gotquestions.org; sanovnik.bg; bulgarian-orthodox-church.org; chudesa.
net; Религия – Вяра и религия ; mail.google.com; dobrotoljubie.blogspot.
pdf; vestnikataka.com; http://bojidarmarinov.com), Vance Ferrell, 2001
Превод Божидар Маринов 2009; bg.wikiislam.net, Pastir.org.